Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
open:nl:aanmelden [2018/04/17 10:54]
Gerben Gieling [Contributieregeling]
open:nl:aanmelden [2019/11/08 11:30] (huidige)
Gerben Gieling
Regel 43: Regel 43:
  
 Stuur deze gegevens naar: [[mailto:​secr@won-nl.org?​subject=Aanmelden%20lidmaatschap&​amp;​body=Bedrijfsgegevens%0A%20%0Anaam%0Abezoekadres%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0AFactuurgegevens%0A%20%0Anaam%0Atav%0Afactuurcode%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger1%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger2%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail | WON secretariaat]] Stuur deze gegevens naar: [[mailto:​secr@won-nl.org?​subject=Aanmelden%20lidmaatschap&​amp;​body=Bedrijfsgegevens%0A%20%0Anaam%0Abezoekadres%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0AFactuurgegevens%0A%20%0Anaam%0Atav%0Afactuurcode%0Apostadres%0Apostcodeplaats%0Aland%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger1%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail%0A%20%0A%20%0Avertegenwoordiger2%0A%20%0Anaam%0Afunctie%0Atelefoon%0Afacsimile%0Aemail | WON secretariaat]]
 +
 +===== Beëindiging lidmaatschap =====
 +
 +==== Vertegenwoordiger ====
 +  * Lidmaatschap van een vertegenwoordiger kan voor het volgende jaar opgezegd worden tot 1 december van het lopende jaar middels een email aan het secretariaat
 +  * Bij functiewijziging of vertrek kan het lidmaatschap van een vertegenwoordiger in een lopend jaar gewisseld worden met een andere persoon van dezelfde organisatie
 +
 +==== Organisatie ====
 +  * Het lidmaatschap van een organisatie kan voor het volgende jaar opgezegd worden tot 1 december van het lopende jaar middels een email aan het secretariaat.