SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen: ††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 12††††††† BIOCHEMIE; BIER; STERKE DRANKEN; WIJN; AZIJN; MICROBIOLOGIE; ENZYMOLOGIE; MUTATIE OF GENETISCHE MANIPULATIE 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Tussen de subklassen C12M tot C12Q, en binnen elk van deze subklassen, is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. Een fermentatie- of enzym-gebruikend proces waarbij sprake is van toestandsafhankelijke regeling, wordt bijvoorbeeld geklasseerd in subklasse C12Q. [3,9,15]

††††††††††††† (2)††††† In deze klasse worden virussen, ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ťťncellige algen beschouwd als micro-organismen. [3,5]

††††††††††††† (3)††††† In deze klasse worden ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ťťncellige algen samen met micro-organismen geklasseerd, tenzij ze specifiek elders thuishoren. Gedeelten van cellen worden geklasseerd bij de gehele cel, tenzij ze specifiek elders thuishoren. [5,9]

††††††††††††† (4)††††† De codes van subklasse C12R zijn alleen bestemd als indexcode in samenhang met de subklassen C12C tot C12Q, voor het geven van informatie over de micro-organismen die zijn gebruikt in de in deze subklassen geklasseerde processen. [3,13]

 

C 12 R††† INDEXSCHEMA BIJ DE SUBKLASSEN C12C TOT C12Q, MET BETREKKING TOT MICRO-ORGANISMEN [3,13]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Deze subklasse omvat een indexschema in samenhang met de andere subklassen van klasse C12, met betrekking tot micro-organismen die worden gebruikt in de processen uit de subklassen C12C tot C12Q. [3,8,13]

††††††††††††† (2)††††† De bacterieterminologie is gebaseerd op ďBergey's Manual of Determinative BacteriologyĒ, 8e editie, 1975. [3]

 

C 12 R††† 1/00††††††††††††††††††† Micro-organismen [3]

C 12 R††† 1/01††††††††††††††††††† .††† BacteriŽn of actinomycetalen [3]

C 12 R††† 1/02††††††††††††††††††† .††† .††† Acetobacter [3]

C 12 R††† 1/025††††††††††††††††† .††† .††† Achromobacter [3]

C 12 R††† 1/03††††††††††††††††††† .††† .††† Actinomadura [3]

C 12 R††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Actinomycen [3]

C 12 R††† 1/045††††††††††††††††† .††† .††† Actinoplanen [3]

C 12 R††† 1/05††††††††††††††††††† .††† .††† Alcaligenen [3]

C 12 R††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† Arthrobacter [3]

C 12 R††† 1/065††††††††††††††††† .††† .††† Azotobacter [3]

C 12 R††† 1/07††††††††††††††††††† .††† .††† Bacillus [3]

C 12 R††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bacillus brevis [3]

C 12 R††† 1/085††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bacillus cereus [3]

C 12 R††† 1/09††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bacillus circulans [3]

C 12 R††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bacillus licheniformis [3]

C 12 R††† 1/11††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bacillus megaterium [3]

C 12 R††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bacillus polymyxa [3]

C 12 R††† 1/125††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bacillus subtilis [3]

C 12 R††† 1/13††††††††††††††††††† .††† .††† Brevibacterium [3]

C 12 R††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† Chainia [3]

C 12 R††† 1/145††††††††††††††††† .††† .††† Clostridium [3]

C 12 R††† 1/15††††††††††††††††††† .††† .††† Corynebacterium [3]

C 12 R††† 1/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Corynebacterium diphtheriae [3]

C 12 R††† 1/165††††††††††††††††† .††† .††† .††† Corynebacterium poinsettiae [3]

C 12 R††† 1/17††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Corynebacterium pyogenes [3]

C 12 R††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† Erwinia [3]

C 12 R††† 1/185††††††††††††††††† .††† .††† Escherichia [3]

C 12 R††† 1/19††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Escherichia coli (E. coli) [3]

C 12 R††† 1/20††††††††††††††††††† .††† .††† Flavobacterium [3]

C 12 R††† 1/21††††††††††††††††††† .††† .††† Haemophilus [3]

C 12 R††† 1/22††††††††††††††††††† .††† .††† Klebsiella [3]

C 12 R††† 1/225††††††††††††††††† .††† .††† Lactobacillus [3]

C 12 R††† 1/23††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Lactobacillus acidophilus [3]

C 12 R††† 1/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Lactobacillus brevis [3]

C 12 R††† 1/245††††††††††††††††† .††† .††† .††† Lactobacillus casei [3]

C 12 R††† 1/25††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Lactobacillus plantarum [3]

C 12 R††† 1/26††††††††††††††††††† .††† .††† Methylomonas [3]

C 12 R††† 1/265††††††††††††††††† .††† .††† Micrococcus [3]

C 12 R††† 1/27††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Micrococcus flavus [3]

C 12 R††† 1/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Micrococcus glutamicus [3]

C 12 R††† 1/285††††††††††††††††† .††† .††† .††† Micrococcus lysodeikticus [3]

C 12 R††† 1/29††††††††††††††††††† .††† .††† Micromonospora [3]

C 12 R††† 1/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Micromonospora chalcea [3]

C 12 R††† 1/31††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Micromonospora purpurea [3]

C 12 R††† 1/32††††††††††††††††††† .††† .††† Mycobacterium [3]

C 12 R††† 1/325††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mycobacterium avium [3]

C 12 R††† 1/33††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mycobacterium fortuitum [3]

C 12 R††† 1/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Mycobacterium smegmatis [3]

C 12 R††† 1/35††††††††††††††††††† .††† .††† Mycoplasma [3]

C 12 R††† 1/36††††††††††††††††††† .††† .††† Neisseria [3]

C 12 R††† 1/365††††††††††††††††† .††† .††† Nocardia [3]

C 12 R††† 1/37††††††††††††††††††† .††† .††† Proteus [3]

C 12 R††† 1/38††††††††††††††††††† .††† .††† Pseudomonas [3]

C 12 R††† 1/385††††††††††††††††† .††† .††† .††† Pseudomonas aeruginosa [3]

C 12 R††† 1/39††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Pseudomonas fluorescens [3]

C 12 R††† 1/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Pseudomonas putida [3]

C 12 R††† 1/41††††††††††††††††††† .††† .††† Rhizobium [3]

C 12 R††† 1/42††††††††††††††††††† .††† .††† Salmonella [3]

C 12 R††† 1/425††††††††††††††††† .††† .††† Serratia [3]

C 12 R††† 1/43††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Serratia marcescens [3]

C 12 R††† 1/44††††††††††††††††††† .††† .††† Staphylococcus [3]

C 12 R††† 1/445††††††††††††††††† .††† .††† .††† Staphylococcus aureus [3]

C 12 R††† 1/45††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Staphylococcus epidermidis [3]

C 12 R††† 1/46††††††††††††††††††† .††† .††† Streptococcus [3]

C 12 R††† 1/465††††††††††††††††† .††† .††† Streptomyces [3]

C 12 R††† 1/47††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces albus [3]

C 12 R††† 1/48††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces antibioticus [3]

C 12 R††† 1/485††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces aureofaciens [3]

C 12 R††† 1/49††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces aureus [3]

C 12 R††† 1/50††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces bikiniensis [3]

C 12 R††† 1/51††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces candidus [3]

C 12 R††† 1/52††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces chartreusis [3]

C 12 R††† 1/525††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces diastatochromogenes [3]

C 12 R††† 1/53††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces filipinensis [3]

C 12 R††† 1/54††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces fradiae [3]

C 12 R††† 1/545††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces griseus [3]

C 12 R††† 1/55††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces hygroscopicus [3]

C 12 R††† 1/56††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces lavendulae [3]

C 12 R††† 1/565††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces lincolnensis [3]

C 12 R††† 1/57††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces noursei [3]

C 12 R††† 1/58††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces olivaceus [3]

C 12 R††† 1/585††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces platensis [3]

C 12 R††† 1/59††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces rimosus [3]

C 12 R††† 1/60††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces sparsogenes [3]

C 12 R††† 1/61††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Streptomyces venezuelae [3]

C 12 R††† 1/62††††††††††††††††††† .††† .††† Streptosporangium [3]

C 12 R††† 1/625††††††††††††††††† .††† .††† Streptoverticillium [3]

C 12 R††† 1/63††††††††††††††††††† .††† .††† Vibrio [3]

C 12 R††† 1/64††††††††††††††††††† .††† .††† Xanthomonas [3]

C 12 R††† 1/645††††††††††††††††† .††† Schimmels [3]

C 12 R††† 1/65††††††††††††††††††† .††† .††† Absidia [3]

C 12 R††† 1/66††††††††††††††††††† .††† .††† Aspergillus [3]

C 12 R††† 1/665††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspergillus awamori [3]

C 12 R††† 1/67††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspergillus flavus [3]

C 12 R††† 1/68††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspergillus fumigatus [3]

C 12 R††† 1/685††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspergillus niger [3]

C 12 R††† 1/69††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspergillus oryzae [3]

C 12 R††† 1/70††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspergillus ustus [3]

C 12 R††† 1/71††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspergillus wentii [3]

C 12 R††† 1/72††††††††††††††††††† .††† .††† Candida [3]

C 12 R††† 1/725††††††††††††††††† .††† .††† .††† Candida albicans [3]

C 12 R††† 1/73††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Candida lipolytica [3]

C 12 R††† 1/74††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Candida tropicalis [3]

C 12 R††† 1/745††††††††††††††††† .††† .††† Cephalosporium [3]

C 12 R††† 1/75††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Cephalosporium acremonium [3]

C 12 R††† 1/76††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Cephalosporium coerulescens [3]

C 12 R††† 1/765††††††††††††††††† .††† .††† .††† Cephalosporium crotocinigenum [3]

C 12 R††† 1/77††††††††††††††††††† .††† .††† Fusarium [3]

C 12 R††† 1/78††††††††††††††††††† .††† .††† Hansenula [3]

C 12 R††† 1/785††††††††††††††††† .††† .††† Mucor [3]

C 12 R††† 1/79††††††††††††††††††† .††† .††† Paecilomyces [3]

C 12 R††† 1/80††††††††††††††††††† .††† .††† Penicillium [3]

C 12 R††† 1/81††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Penicillium brevi [3]

C 12 R††† 1/82††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Penicillium chrysogenum [3]

C 12 R††† 1/825††††††††††††††††† .††† .††† .††† Penicillium nietatum [3]

C 12 R††† 1/83††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Penicillium patulum [3]

C 12 R††† 1/84††††††††††††††††††† .††† .††† Pichia [3]

C 12 R††† 1/845††††††††††††††††† .††† .††† Rhizopus [3]

C 12 R††† 1/85††††††††††††††††††† .††† .††† Saccharomyces [3]

C 12 R††† 1/86††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Saccharomyces carlsbergensis [3]

C 12 R††† 1/865††††††††††††††††† .††† .††† .††† Saccharomyces cerevisiae [3]

C 12 R††† 1/87††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Saccharomyces lactis [3]

C 12 R††† 1/88††††††††††††††††††† .††† .††† Torulosis [3]

C 12 R††† 1/885††††††††††††††††† .††† .††† Trichoderma [3]

C 12 R††† 1/89††††††††††††††††††† .††† Algen [3]

C 12 R††† 1/90††††††††††††††††††† .††† Protozoa [3]

C 12 R††† 1/91††††††††††††††††††† .††† Cellijnen [3,7]

C 12 R††† 1/92††††††††††††††††††† .††† Virussen [5,7]

C 12 R††† 1/93††††††††††††††††††† .††† .††† Dierlijke virussen [7]

C 12 R††† 1/94††††††††††††††††††† .††† .††† Plantaardige virussen [7]