Fysische of chemische processen of apparatuur in het algemeen

B01B

Koken; Kookapparatuur

B01D

Scheiden

B01F

Mengen, bijv. oplossen, emulgeren of dispergeren

B01J

Chemische of fysische processen, bijv. katalyse of colloÔdchemie; Hun relevante apparatuur

B01L

Chemische of fysische laboratoriumapparatuur voor algemeen gebruik

 

 


Breken, verpulveren of vermalen; Voorbehandelen van graan ten behoeve van het malen

B02B

Voorbewerken van graan voor het malen; Zuiveren van korrelvormig fruit tot commerciŽle producten door het oppervlak te bewerken

B02C

Breken, verpulveren of vermalen in het algemeen; Malen van graan

 

 


Scheiden van vaste materialen gebruikmakend van vloeistoffen of gebruikmakend van pneumatische tafels of deinmachines; Magnetisch of elektrostatisch scheiden van vaste materialen uit vaste materialen of uit fluÔda; Scheiden door elektrische hoogspanningsvelden

B03B

Scheiden van vaste materialen gebruikmakend van vloeistoffen of gebruikmakend van pneumatische tafels of deinmachines

B03C

Magnetisch of elektrostatisch scheiden van vaste materialen uit vaste materialen of uit fluÔda; Scheiden door electrische hoogspanningsvelden

B03D

Flotatie; DifferentiŽle sedimentatie

 

 


Centrifugale apparatuur of machines voor het uitvoeren van fysische of chemische processen

B04B

Centrifuges

B04C

Apparatuur gebruikmakend van vrije wervelstroming, bijv. cyclonen


Versproeien of vernevelen in het algemeen; Aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen

B05B

Sproei-apparatuur; Vernevelapparatuur; Spuitmonden

B05C

Apparatuur voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen

B05D

Processen voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen

 

 


Opwekken of doorgeven van mechanische trillingen in het algemeen

B06B

Opwekken of doorgeven van mechanische trillingen in het algemeen

 

 


Scheiden van vaste stoffen uit vaste stoffen; Sorteren

B07B

Scheiden van vaste stoffen uit vaste stoffen door zeven, screenen of ziften, of gebruikmakend van gasstromen; Op een andere wijze scheiden door droge methoden die toepasbaar zijn bij bulkmateriaal, bijv. losse artikelen die als bulkmateriaal kunnen worden gehanteerd

B07C

Sorteren van post; Sorteren van afzonderlijke artikelen of bulkmateriaal dat stuksgewijs kan worden gesorteerd, bijv. door uitnemen

 

 


Reinigen

B08B

Reinigen in het algemeen; Voorkomen van vervuiling in het algemeen

 

 


Afvoeren van vast afval; Terugwinnen van verontreinigde grond

B09B

Afvoeren van vast afval

B09C

Terugwinnen van verontreinigde grond

 

 


Mechanisch bewerken van metaal zonder wezenlijk materiaal te verwijderen; Ponsen van metaal

B21B

Walsen van metaal

B21C

Maken van metaalplaten, metaaldraad, metalen staven, buizen, of profielen, of soortgelijke halffabrikaatproducten, anders dan door walsen; Hulpbewerkingen die worden gebruikt in samenhang met het bewerken van metaal zonder wezenlijk materiaal te verwijderen

B21D

Bewerken of verwerken van metaalplaat of van metalen buizen, staven of profielen zonder wezenlijk materiaal te verwijderen; Ponsen van metaal

B21F

Bewerken of verwerken van metaaldraad

B21G

Maken van naalden, pinnen of spijkers van metaal

B21H

Maken van specifieke metalen objecten door walsen, bijv. schroeven, wielen, ringen, vaten of kogels

B21J

Smeden; Hameren; Persen van metaal; Klinken; Smeedovens

B21K

Maken van gesmede of geperste metalen producten, bijv. hoefijzers, klinknagels, bouten of wielen

B21L

Maken van metalen kettingen

 

 


Gieten; Poedermetallurgie

B22C

Vormgieten

B22D

Gieten van metalen; Gieten van andere substanties met dezelfde processen of inrichtingen

B22F

Bewerken van metaalpoeder; Maken van artikelen uit metaalpoeder; Maken van metaalpoeder; Speciaal aangepaste apparatuur of inrichtingen voor metaalpoeder

 

 


Machinegereedschap; Niet elders ondergebracht bewerken van metaal

B23B

Draaien; Boren

B23C

Frezen

B23D

Schaven; Maken van sleuven; Knippen; Ruimen; Zagen; Vijlen; Schrapen; Soortgelijk bewerken van metaal door materiaal te verwijderen, voor zover niet elders ondergebracht

B23F

Maken van tandwielen of tandstangen

B23G

Draadsnijden; Bewerken van schroeven, schroefkoppen of moeren in verband daarmee

B23H

Bewerken van metaal door de inwerking van een hoge concentratie elektrische stroom op een werkstuk gebruikmakend van een elektrode die de plaats inneemt van een gereedschap; Soortgelijk bewerken in combinatie met andere vormen van bewerken van metaal

B23K

Solderen of lossolderen; Lassen; Bekleden of plateren door solderen of lassen; Snijden door het plaatselijk toepassen van warmte, bijv. vlamsnijden; Bewerken met een laserstraal

B23P

Op een andere wijze bewerken van metaal; Gecombineerde bewerkingen; Universeel machinegereedschap

B23Q

Details of componenten van, of accessoires voor machinegereedschap, bijv. voorzieningen voor het kopiŽren of regelen; Machinegereedschap in het algemeen, gekenmerkt door de constructie van specifieke details of componenten; Niet op een specifiek resultaat gerichte combinaties of stelsels van metaalbewerkingsmachines

 

 


Schuren; Polijsten

B24B

Machines, inrichtingen of processen voor het schuren of polijsten; Bewerken of conditioneren van schuurvlakken; Toevoeren van schuurmiddelen of polijstmiddelen

B24C

Schurend stralen en dergelijke met een specifiek materiaal

B24D

Gereedschap voor het schuren, polijsten of slijpen

 

 


Handgereedschap; Draagbaar machinaal aangedreven gereedschap; Handgrepen voor handwerktuigen; Werkplaatsuitrusting; Robots

B25B

Gereedschap of werkbankinrichtingen voor het vastmaken, verbinden, losmaken of vasthouden, voor zover niet elders ondergebracht

B25C

Handspijkergereedschap of handnietgereedschap; Handbediend draagbaar nietgereedschap

B25D

Slagwerktuigen

B25F

Niet elders ondergebrachte combinaties van universeel gereedschap; Details of onderdelen van draagbaar machinaal aangedreven gereedschap, die niet specifiek zijn voor de uitgevoerde bewerkingen, voor zover niet elders ondergebracht

B25G

Handgrepen voor handwerktuigen

B25H

Werkplaatsuitrusting, bijv. voor het aftekenen van werk; Opslagmiddelen voor werkplaatsen

B25J

Robots of manipulatoren; Ruimten voorzien van robotinrichtingen

 

 


Handsnijgereedschap; Snijden; Delen

B26B

Niet elders ondergebracht handsnijgereedschap

B26D

Snijden; Details van machines voor het perforeren, ponsen, uitsnijden, uitstansen of delen

B26F

Perforeren; Ponsen; Uitsnijden; Uitstansen; Op een andere wijze delen dan door snijden


Bewerken of conserveren van hout of soortgelijk materiaal; Spijkermachines of nietmachines in het algemeen

B27B

Zagen voor hout of soortgelijk materiaal; Componenten of accessoires daarvoor

B27C

Schaafmachines, boormachines, freesmachines, draaimachines of universele machinesvoor hout of soortgelijk materiaal

B27D

Bewerken van fineer of multiplex

B27F

Zwaluwstaartverbindingen; Verstekverbindingen; Sleufmachines voor hout of soortgelijk materiaal; Spijkermachines of nietmachines

B27G

Hulpmachines of hulpapparatuur voor het bewerken van hout of soortgelijke materialen; Gereedschap voor het bewerken van hout of soortgelijke materialen; Veiligheidsinrichtingen voor houtbewerkingsmachines of houtbewerkingsgereedschap

B27H

Buigen van hout of soortgelijk materiaal; Kuiperij; Maken van wielen van hout of soortgelijk materiaal

B27J

Mechanisch bewerken van riet, kurk of soortgelijke materialen

B27K

Niet elders ondergebrachte processen, apparatuur of selectie van substanties voor het impregneren, aankleuren, verven of bleken van hout, of voor het behandelen met důůrdringende vloeistoffen van hout; Chemisch of fysisch behandelen van kurk, riet, stro of soortgelijke materialen

B27L

Verwijderen van de bast of restanten van takken; Splijten van hout; Maken van fineer, houten pinnen, houtkrullen, houtvezels of houtpoeder

B27M

Bewerken van hout, voor zover niet vallend onder de subklassen B27B tot B27L; Maken van specifieke houten artikelen

B27N

Met droge processen maken van artikelen, met of zonder organisch bindmiddelen, uit deeltjes of vezels die bestaan uit hout, of uit een ander cellulose-houdend of soortgelijk organisch materiaal

 

 


Bewerken van cement, klei of steen

B28B

Vormen van klei of andere keramische samenstellingen, slakken of mengsels met cementeus materiaal, bijv. gips

B28C

Bereiden van klei; Maken van mengsels met klei of cementeus materiaal, bijv. gips

B28D

Bewerken van steen of steenachtige materialen

 

 


Bewerken van kunststoffen; Bewerken van substanties in plastische toestand in het algemeen

B29B

Voorbereiden of voorbehandelen van het te vormen materiaal; Maken van korrels of voorvormen; Terugwinnen van kunststoffen of andere bestanddelen uit afvalmateriaal dat kunststoffen bevat

B29C

Vormen of samenvoegen van kunststoffen; Niet elders ondergebracht vormen van materiaal in plastische toestand; Nabehandelen van gevormde producten, bijv. repareren

B29D

Maken van specifieke artikelen uit kunststoffen of substanties in plastische toestand

B29K

Indexschema bij de subklassen B29B, B29C of B29D, met betrekking tot gietmaterialen, of tot materialen voor versterkingen, vulmiddelen of voorgevormde delen, bijv. inzetstukken

B29L

Indexschema bij subklasse B29C, met betrekking tot specifieke artikelen

 

 


Persen

B30B

Persen in het algemeen; Niet elders ondergebrachte persen

 

 


Maken van artikelen van papier, karton of materiaal dat op analoge wijze wordt bewerkt; Bewerken van papier, karton of materiaal dat op analoge wijze wordt bewerkt

B31B

Maken van containers van papier, karton of materiaal dat op analoge wijze wordt bewerkt

B31C

Maken van gewikkelde artikelen, bijv. gewikkelde buizen, van papier, karton of materiaal dat op analoge wijze wordt bewerkt

B31D

Maken van artikelen, van papier, karton of materiaal dat op analoge wijze wordt bewerkt, voor zover niet ondergebracht in de subklassen B31B of B31C

B31F

Mechanisch bewerken of vervormen van papier, karton of materiaal dat op analoge wijze wordt bewerkt

 

 


Gelaagde producten

B32B

Gelaagde producten, d.w.z. producten die zijn opgebouwd uit lagen met een vlakke of niet-vlakke, bijv. celvormige of honingraatchtige vorm

 

 


Drie-dimensionale (3D) printtechnologie

B33Y

Drie-dimensionaal (3D) printen, d.w.z. het maken van drie-dimensionale (3D) voorwerpen door additieve afzetting, additieve agglomeratie of additieve laag-opbrenging, bijv. door 3d printen, stereolithografie of selectief lasersinteren

 

 


Drukken; Regelmachines; Typemachines; Stempels

B41B

Machines of accessoires voor het maken, zetten of verdelen van drukletters; Drukletters; Inrichtingen voor het fotografisch of foto-elektronisch samenstellen

B41C

Processen voor het maken of reproduceren van drukvlakken

B41D

Apparatuur voor het mechanisch reproduceren van drukvlakken voor het stereotypiedrukken; Vormen van elastisch of vervormbaar materiaal voor het maken van drukvlakken

B41F

Drukmachines of drukpersen

B41G

Apparatuur voor het bronsdrukken of regeldrukken, of voor het aangeven van de grenzen of de hoeken van vellen of soortgelijke artikelen; Hulpapparatuur voor het perforeren bij het drukken

B41J

Typemachines; Selectiedrukmechanismen, d.w.z. mechanismen die anders dan vanaf een vorm drukken; Corrigeren van drukfouten

B41K

Stempels; Apparatuur of inrichtingen voor het stempelen of nummeren

B41L

Apparatuur of inrichtingen voor het vermenigvuldigen, stencillen of drukken voor kantoor of een ander commercieel doel; Adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines

B41M

Processen voor het drukken, stencillen, markeren of kopiŽren; Kleurendruk

B41N

Drukplaten of drukfoliŽn; Materialen voor oppervlakken die in drukmachines worden gebruikt voor het drukken, beÔnkten, bevochtigen en dergelijke; Gebruiksklaar maken van dergelijke oppervlakken, of conserveren daarvan

 

 


Boekbinden; Albums; Opbergsystemen; Speciaal bedrukt materiaal

B42B

Permanent samenbinden van vellen, lagen of signaturen, of permanent daarmee verbinden van objecten

B42C

Boekbinden

B42D

Boeken; Boekomslagen; Losse bladen; Bedrukt materiaal gekenmerkt door identificatiekenmerken of beveiligingskenmerken; Niet elders ondergebracht bedrukt materiaal met een speciaal formaat of uiterlijk; Niet elders ondergebrachte inrichtingen om daarbij te gebruiken; Schrijfapparatuur of leesapparatuur met movable-strip

B42F

Tijdelijk samengebonden vellen; Opbergtoebehoren; Opbergkaarten; Indexeren

 

 


Schrijfwerktuigen of tekenwerktuigen; Bureau-accessoires

B43K

Werktuigen voor het schrijven of tekenen

B43L

Artikelen om op te schrijven of te tekenen; Accessoires voor het schrijven of tekenen

B43M

Niet elders ondergebrachte bureau-accessoires

 

 


Sierkunst

B44B

Machines, apparatuur of gereedschap voor artistieke werken, bijv. voor beeldhouwen, guillocheren, kerven, branden of inleggen

B44C

Produceren van siereffecten; MozaÔek; Houten inlegwerk; Behangen

B44D

Niet elders ondergebracht schilderen of kunsttekenen; Conserveren van schilderijen; Oppervlaktebehandeling ter verkrijging van speciale kunstzinnige oppervlakte-effecten of oppervlakte-afwerkingen

B44F

Speciale ontwerpen of afbeeldingen

 

 


Voertuigen in het algemeen

B60B

Voertuigwielen; Zwenkwielen; Assen voor wielen of zwenkwielen; Vergroten van de wielkleefkracht

B60C

Voertuigbanden, Opblazen van banden; Verwisselen van banden; Verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen; Inrichtingen of voorzieningen met betrekking tot banden

B60D

Voertuigkoppelingen

B60F

Voertuigen voor gebruik op zowel rails als de weg; Voertuigen die in of op verschillende media kunnen reizen, bijv. amfibievoertuigen

B60G

Voertuigophangingen

B60H

Opstellingen of aanpassingen van verwarmingsinrichtingen, koelinrichtingen, ventilatie-inrichtingen of andere luchtbehandelinrichtingen, speciaal voor passagiers of goederenruimten in voertuigen

B60J

Ramen, windschermen, niet-vaste daken, portieren of soortgelijke inrichtingen voor voertuigen; Speciaal voor voertuigen aangepaste verwijderbare externe beschermhoezen

B60K

Opstelling of montage van aandrijfinrichtingen, of van overbrengingen, in voertuigen; Opstelling of montage van meerdere verschillende krachtbronnen in voertuigen; Hulpaandrijvingen voor voertuigen; Instrumenten of dashboards voor voertuigen; Voorzieningen in verband met de koeling, luchtinlaat, gasuitlaat of brandstoftoevoer van aandrijfinrichtingen in voertuigen

B60L

Aandrijving van elektrisch voortbewogen voertuigen; Toevoeren van elektrische stroom voor hulpuitrusting van elektrisch voortbewogen voertuigen; Elektrodynamische remsystemen voor voertuigen in het algemeen; Magnetische ophanging of levitatie voor voertuigen; Bewaken van werkvariabelen van elektrisch voortbewogen voertuigen; Elektrische veiligheidsinrichtingen voor elektrisch voortbewogen voertuigen

B60M

Stroomtoevoerleidingen, of stroomtoevoervoorzieningen langs rails, voor electrisch voortbewogen voertuigen

B60N

Speciaal aangepaste stoelen voor voertuigen; Niet elders ondergebrachte passagiersonderkomens van voertuigen

B60P

Aangepaste voertuigen voor lasttransport, of voor het transporteren, dragen of opnemen van speciale lasten of objecten

B60Q

Opstelling van signaalinrichtingen of verlichtingsinrichtingen, of het monteren of ondersteunen daarvan of circuits daarvoor, voor voertuigen in het algemeen

B60R

Niet elders ondergebrachte voertuigen, voertuigtoebehoren of voertuigonderdelen

B60S

Niet elders ondergebracht onderhouden, reinigen, repareren, ondersteunen, heffen of manoeuvreren van voertuigen

B60T

Voertuigrembesturingssystemen of onderdelen daarvan; Rembestuderingssystemen of onderdelen daarvan in het algemeen; Opstelling van remelementen op voertuigen in het algemeen; Draagbare inrichtingen ter voorkoming van onverwachte bewegign van voertuigen; Voertuigaanpassingen ten behoeve van het koelen van remmen

B60V

Luchtkussenvoertuigen

B60W

Gemeenschappelijk regeling van voertuigsubeenheden van verschillende soort of met verschillende functie; Speciaal aangepaste regelsystemen voor hybride voertuigen; Aandrijfregelsystemen voor wegvoertuigen ten behoeve van een doel dat niet gerelateerd is aan het regelen van een specifieke subeenheid

 

 


Spoorwegen

B61B

Spoorwegsystemen; Niet elders ondergebrachte uitrusting daarvoor

B61C

Locomotieven; Motorrijtuigen

B61D

Carrosseriedetails of carrosserievormen van spoorrijtuigen

B61F

Railvoertuigophangingen, bijv. onderstellen, draaistellen of opstellingen van wielassen; Railvoertuigen voor gebruik op sporen van verschillende breedte; Voorkomen van het ontsporen van railvoertuigen; Wielbeschermkappen, obstructie-verwijderaars en dergelijke voor railvoertuigen

B61G

Speciaal aangepaste koppelingen voor railvoertuigen; Speciaal aangepaste sleepvoorzieningen of stootbuffers voor railvoertuigen

B61H

Speciale remmen of andere vertragingsapparatuur voor railvoertuigen; Opstellingen of plaatsingen van remmen of andere vertragingsapparatuur in railvoertuigen

B61J

Verplaatsen of rangeren van railvoertuigen

B61K

Andere hulpuitrusting voor de spoorwegen

B61L

Geleiden van spoorwegverkeer; Garanderen van de veiligheid van spoorwegverkeer

 

 


Landvoertuigen voor het reizen anders dan over rails

B62B

Handaangedreven voertuigen, bijv. handkarren of kinderwagens; Sleden

B62C

Door dieren getrokken voertuigen

B62D

Motorvoertuigen; Aanhangers

B62H

Fietsenstandaards; Steunen of houders voor het parkeren of opslaan van fietsen; Toebehoren voor het voorkomen of identificeren van ongeoorloofd gebruik of diefstal van fietsen; In fietsen ingebouwde sloten; Inrichtingen voor het leren fietsen

B62J

Fietszadels of fietszittingen; Niet elders ondergebrachte specifieke accessoires voor fietsen, bijv. bagagedragers of fietsbeschermers

B62K

Fietsen; Fietsframes; Fietsstuurinrichtingen; Speciaal voor fietsen aangepaste, door de rijder bediende eindbesturingen; Fietsasophangingen; Fietszijspannen en dergelijke

B62L

Speciaal aangepaste remmen voor fietsen

B62M

Door de berijder aangedreven voertuigen met wielen, of sleden; Door een krachtbron aangedreven sleden of fietsen; Speciaal aangepaste overbrengingen voor dergelijke voertuigen

 

 


Schepen of andere vaartuigen; Uitrusting daarbij

B63B

Schepen of andere vaartuigen; Uitrusting voor verscheping

B63C

Lanceren, optakelen of dokken van schepen; Redding te water; Uitrusting voor het onder water verblijven of werken; Middelen voor het bergen van of zoeken naar objecten onder water

B63G

Offensieve of defensieve voorzieningen op vaartuigen; Leggen van mijnen; Vegen van mijnen; OnderzeeŽrs; Vliegdekschepen

B63H

Scheepsvoortstuwing of scheepsbesturing

B63J

Toebehoren op vaartuigen

 

 


Vliegtuigen; Luchtvaart; Ruimtevaart

B64B

Ballonnen, luchtschepen en dergelijke

B64C

Vliegtuigen; Helicopters

B64D

Uitrusting voor plaatsing in of op vliegtuigen; Vliegpakken; Parachutes; Opstelling of montage van motoren of overbrengingen in vliegtuigen

B64F

Speciaal aangepaste grondinstallaties of vliegdekinstallaties voor gebruik in verband met vliegtuigen; Niet elders ondergebracht ontwerpen, maken, assembleren, reinigen, onderhouden of repareren van vliegtuigen; Niet elders ondergebracht hanteren, transporteren, testen of inspecteren van vliegtuigcomponenten

B64G

Ruimtevaart; Voertuigen of uitrusting daarvoor

 

 


Vervoeren; Verpakken; Opslaan; Hanteren van dun of filamentvormig materiaal

B65B

Machines, apparatuur, inrichtingen voor, of methoden van, het verpakken van artikelen of materialen; Uitpakken

B65C

Machines, apparatuur of processen voor het labelen of etiketteren

B65D

Containers voor het opslaan of vervoeren van artikelen of materialen, bijv. zakken, trommels, flessen, dozen, blikken, kartons, kratten, vaten, potten, tanks, trechters of vrachtcontainers; Accessoires, sluitingen of toebehoren daarvoor; Verpakkingselementen; Verpakkingen

B65F

Verzamelen of afvoeren van huishoudelijk afval en dergelijke

B65G

Transportinrichtingen of opslaginrichtingen, bijv. laadtransporteurs of kiptransporteurs, winkeltransportsystemen of buizenposttransporteurs

B65H

Hanteren van dun of filamentvormig materiaal, bijv. platen, banen of kabels

 

 


Hijsen; Heffen; Optakelen

B66B

Liften; Roltrappen of bewegende vloeren

B66C

Kranen; Lastdragende elementen of inrichtingen voor kranen, kaapstanders, lieren of takels

B66D

Kaapstanders; Lieren; Takels, bijv. katrolblokken; Hijswerktuigen

B66F

Niet elders ondergebracht hijsen, heffen, tillen of duwen, bijv. inrichtingen die een directe hefkracht of duwkracht uitoefenen op het oppervlak van een last

 

 


Openen of sluiten van flessen, vaten of soortgelijke containers; Hanteren van vloeistoffen

B67B

Aanbrengen van sluitlichamen op flessen, vaten of soortgelijke containers; Openen van gesloten containers

B67C

Met vloeistoffen of visceuze vloeistoffen vullen of leegmaken van flessen, vaten, blikken, tonnen, trommels of soortgelijke containers; Trechters

B67D

Niet elders ondergebracht afgeven, afleveren of doorvoeren van vloeistoffen

 

 


Zadelmakerij; Meubelbekleding

B68B

Tuig of gareel; Inrichtingen die in verband daarmee worden gebruikt; Zwepen en dergelijke

B68C

Zadels; Stijgbeugels

B68F

Maken van artikelen van leer, canvas en dergelijke

B68G

Methoden, uitrusting of machines voor gebruik bij meubelbekleding; Niet elders ondergebrachte meubelbekleding


Microstructurele technologie

B81B

Microstructurele inrichtingen of systemen, bijv. micromechanische inrichtingen

B81C

Speciaal aangepaste processen of apparatuur voor het maken of behandelen van microsructurele inrichtingen of systemen


Nanotechnologie

B82B

Nanostructuren die zijn gevormd door manipulatie van afzonderlijke atomen of moleculen, of van beperkte verzamelingen atomen of moleculen als discrete eenheden; Maken of behandelen daarvan

B82Y

Specifieke gebruiken of toepassingen van nanostructuren; Meten of analyseren van nanostructuren; Maken of behandelen van nanostructuren


Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie

B99

Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie