Anorganische chemie

C01B

Niet-metaalelementen; Verbindingen daarvan

C01C

Ammoniak; Cyaan; Verbindingen daarvan

C01D

Verbindingen van alkalimetalen, bijv. lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium of francium

C01F

Verbindingen van de metalen beryllium, magnesium, aluminium, calcium, strontium, barium, radium of thorium, of van de zeldzame aardmetalen

C01G

Verbindingen met niet onder de subklassen C01D of C01F vallende metalen

 

 


Behandelen van water, afvalwater, rioolwater of slib

C02F

Behandelen van water, afvalwater, rioolwater of slib

 

 


Glas; Steenwol of slakkenwol

C03B

Maken, vormen of aanvullende processen

C03C

Chemische samenstelling van glas, glazuur of email; Oppervlaktebehandeling van glas; Oppervlaktebehandeling van vezels of filamenten van glas, mineralen of slakken; Verbinden van glas met glas of met andere materialen

 

 


Cement; Beton; Kunststeen; Keramiek; Vuurvaste materialen

C04B

Kalk; Magnesia; Slakken; Cement; Samenstellingen daarvan, bijv. mortel, beton of soortgelijke bouwmaterialen; Kunststeen; Keramiek; Vuurvastmateriaal; Behandelen van natuursteen

 

 


Kunstmest; Maken daarvan

C05B

Fosfaathoudende kunstmest

C05C

Nitraathoudende kunstmest

C05D

Niet onder de subklassen C05B of C05C vallende anorganische kunstmest; Kunstmest die kooldioxide afgeeft

C05F

Niet onder de subklassen C05B of C05C vallende organische kunstmest, bijv. kunstmest uit afval en dergelijke

C05G

Mengsels van kunstmesten die afzonderlijk vallen onder verschillende subklassen van klasse C05; Mengsels van ťťn of meer kunstmesten met materialen die zelf geen specifieke bemestende werking hebben, bijv. insectenverdelgingsmiddelen, bodemverbeteraars of bevochtigingsmiddelen; Kunstmest die wordt gekenmerkt door de vorm

 

 


Explosieven; Lucifers

C06B

Explosieven of thermische samenstellingen; Maken daarvan; Gebruik van losse substanties als explosief

C06C

Slaghoedjes of ontstekingsinrichtingen; Lonten; Chemische aanstekers; Pyrofore samenstellingen

C06D

Middelen voor het opwekken van rook of nevel; Gasaanvalsamenstellingen; Opwekken van gas voor het opblazen of voortstuwen (chemisch)

C06F

Lucifers; Maken van lucifers

 

 


Organische chemie

C07B

Algemene methoden in de organische chemie; Apparatuur daarvoor

C07C

Acyclische of carbocyclische verbindingen (1e deel C07C 1/00 t/m C07C 47/58)

C07D

Heterocyclische verbindingen (1e deel C07D 201/00 t/m 235/32)

C07F

Acyclische, carbocyclische of heterocyclische verbindingen met andere elementen dan koolstof, waterstof, halogenen, zuurstof, stikstof, zwavel, selenium of tellurium

C07G

Verbindingen met een onbekende samenstelling

C07H

Suikers; Derivaten daarvan; Nucleosiden; Nucleotiden; NucleÔnezuren

C07J

SteroÔden

C07K

Peptiden; ProteÔnen

 

 


Organische macromoleculaire verbindingen; Hun bereiding of chemische opwerking; Daarop gebaseerde samenstellingen

C08B

Polysacchariden; Derivaten daarvan

C08C

Behandelen of chemisch modificeren van rubbers

C08F

Macromoleculaire verbindingen uit reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen

C08G

Macromoleculaire verbindingen uit andere reacties dan met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen

C08H

Derivaten van natuurlijke macromoleculaire verbindingen

C08J

Opwerken; Algemene processen om verbindingen te maken; Niet onder de subklassen C08B, C08C, C08F of C08G vallende nabehandeling

C08K

Gebruik van anorganische of niet-macromoleculaire substanties als verbindingsingrediŽnten

C08L

Samenstellingen van macromolecualire verbindingen

 

 


Kleurstoffen; Verven; Polijstmiddelen; Natuurlijke harsen; Kleefmiddelen; Niet elders ondergebrachte samenstelling; Niet elders ondergebrachte toepassingen van materialen

C09B

Organische kleurstoffen of daaraan gerelateerde verbindingen om kleurstoffen te maken; Beitsen; Lakken

C09C

Behandelen van andere anorganische materialen dan vezelachtige vulmiddelen ten behoeve van het verbeteren van hun pigmenteereigenschappen of hun vuleigenschappen; Maken van roet

C09D

Coatingsamenstellingen; bijv. verven, vernissen of lakken; Vulpastaís; Chemische verfverwijderaars of inktverwijderaars; Inkten; Correctievloeistoffen; Houtkleurmiddelen; Pastaís of vaste stoffen om te kleuren of te drukken; Gebruik van materialen daarvoor

C09F

Natuurharsen; Politoer; DroogoliŽn; Droogmiddelen (siccatieven); Terpentine

C09G

Andere polijstsamenstellingen dan politoer; Skiwassen

C09H

Maken van lijm of gelatine

C09J

Kleefmiddelen; Kleefprocessen in het algemeen (niet-mechanisch); Niet elders ondergebrachte kleefprocessen; Gebruik van materialen als kleefmiddel

C09K

Niet elders ondergebrachte materialen voor diverse toepassingen

 

 


Olie-industrie, gasindustrie of kooksindustrie; Technische gassen die koolmonoxide bevatten; Brandstoffen; Smeermiddelen; Turf

C10B

Destructief destilleren van koolstofhoudende materialen ten behoeve van het maken van gas, kooks, teer of soortgelijke materialen

C10C

Opwerken van teer, pek, asfalt of bitumen; Houtazijn

C10F

Drogen of opwerken van turf

C10G

Kraken van koolwaterstofoliŽn; Maken van vloeibare koolwaterstofmengsels uit andere materialen dan koolwaterstoffen, bijv. door destructief hydrogeneren; Terugwinnen van koolwaterstofoliŽn uit olieschalie, oliezand of gassen; Zuiveren van mengsels met in hoofdzaak koolwaterstoffen; Reformeren van nafta; Aardwassen

C10H

Maken van acetyleen met natte methoden

C10J

Maken van generatorgas, watergas of synthetisch gas uit vast koolstofhoudend materiaal of uit mengsels met deze gassen

C10K

Zuiveren of modificeren van de chemische samenstelling van brandbare gassen met koolmonoxide

C10L

Niet elders ondergebrachte brandstoffen; Aardgas; Synthetisch aardgas uit niet onder de subklassen C10G of C10K vallende processen; Vloeibaar benzinegas (LPG); Toevoegen van materialen aan brandstoffen of vuren om rook of ongewenste afzettingen te verminderen of om roet te kunnen verwijderen

C10M

Smeermiddelsamenstellingen; Gebruik van chemische substanties op zich of als smeermiddelingrediŽnt in een smeermiddelsamenstelling

C10N

Indexschema bij subklasse C10M

 

 


Dierlijke of plantaardige oliŽn, vetten, vetachtige substanties of wassen; Vetzuren daarvan; Wasmiddelen; Kaarsen

C11B

Maken (door persen of extraheren), zuiveren of preserveren van vetten, vetachtige substanties (bijv. lanoline), vetoliŽn of wassen, inclusief extractie uit afvalmaterialen; Etherische oliŽn; Parfums

C11C

Vetzuren uit vetten, oliŽn of wassen; Kaarsen; Vetten, oliŽn of vetzuren door het chemisch modificeren van daaruit gewonnen vetten, oliŽn of vetzuren

C11D

Wasmiddelsamenstellingen; Gebruik van substanties op zich als wasmiddel; Zeep of het maken van zeep; Harszepen; Terugwinnen van glycerol

 

 


Biochemie; Bier; Sterke drank; Wijn; Azijn; Microbiologie; Enzymologie; Mutatie of genetische manipulatie

C12C

Brouwen van bier

C12F

Destilleren of rectificeren van gefermenteerde oplossingen; Terugwinnen van bijproducten; Denatureren van alcohol of gedenatureerde alcohol

C12G

Wijn; Andere alcoholische dranken; Maken daarvan

C12H

Pasteuriseren; Steriliseren; Preserveren; Zuiveren; Klaren; Rijpen

C12J

Azijn; Maken daarvan

C12L

Machines voor het aanzetten, of voor het tegengaan daarvan; Gereedschap voor opslagkelders

C12M

Apparaten voor de microbiologie of de enzymologie

C12N

Micro-organismen of enzymen; Samenstellingen daarvan; Voortplanten, preserveren of in standhouden van micro-organismen; Mutatie of genetische manipulatie; Kweekmedia

C12P

Fermentatie of enzym-gebruikende processen om een gewenste chemische verbinding of samenstelling te synthetiseren, of om optische isomeren uit een racemisch mengsel af te scheiden

C12Q

Meetprocessen of testprocessen met enzymen of micro-organismen; Samenstellingen of reageerpapier daarvoor; Processen om dergelijke samenstellingen te maken; Toestandsafhankelijk regelen van microbiologische of enzymologische processen

C12R

Indexschema bij de subklassen C12C tot C12Q met betrekking tot micro-organismen (alleen ten behoeve van indexering)

C12S

Processen met enzymen of micro-organismen voor het vrijmaken, scheiden of zuiveren van een reeds bestaande verbinding of samenstelling; Processen met enzymen of micro-organismen voor het behandelen van textiel of het reinigen van vaste materiaaloppervlakken

 

 


Suikerindustrie

C13B

Productie van sucrose; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor

C13K

Sacchariden anders dan sucrose, verkregen uit natuurlijke bronnen of door het hydrolyseren van in de natuur voorkomende disacchariden, oligosacchariden of polysacchariden

 

 


Vellen; Huiden; Pelzen; Leer

C14B

Mechanische behandelen of verwerken van vellen, huiden of leer in het algemeen; Scheermachines voor pelzen; Darmsplitmachines

C14C

Chemsich behandelen van huiden, vellen of leer, bijv. looien, impregneren of afwerken; Apparatuur daarvoor; Looisamenstellingen

 

 


Metallurgie van ijzer

C21B

Maken van ijzer of staal

C21C

Verwerken van ruwijzer, bijv. zuiveren; Maken van smeedijzer of staal; Behandelen van gesmolten ferrolegeringen

C21D

Modificeren van de fysische structuur van ferrometalen; Algemene inrichtingen voor het met warmte behandelen van ferrometalen of ferrolegeringen, of van non-ferrometalen of non-ferrolegeringen; Smeedbaar maken van metaal door ontkolen, temperen of op een andere wijze behandelen

 

 


Metallurgie; IJzerhoudende of niet-ijzerhoudende legeringen; Behandelen van legeringen of niet-ijzerhoudende metalen

C22B

Maken of zuiveren van metalen; Voorbehandelen van ruwe materialen

C22C

Legeringen

C22F

Veranderen van de fysische structuur van non-ferrometalen of non-ferrolegeringen

 

 


Coaten van metaalachtig materiaal; Coaten van materiaal met metaalachtig materiaal; Chemische oppervlaktebehandeling; Diffusiebehandeling van metaalachtig materiaal; Coaten door vacuŁmverdamping, sputtering, ionenimplantatie of chemische dampafzetting in het algemeen; Tegengaan van corrosie van metaalachtig materiaal, of van aankoeking in het algemeen

C23C

Coaten van metaalachtig materiaal; Coaten van materiaal met metaalachtig materiaal; Oppervlaktebehandeling van metaalachtig materiaal door diffunderen in het oppervlak, door chemisch omzetten of door chemsich substitueren; Coaten door vacuŁmverdampen, verstuiven, ionenimplantatie of chemische dampafzetting in het algemeen

C23D

Emailleren van of aanbrengen van een glasachtige laag op metalen

C23F

Niet-mechanisch verwijderen van metaalachtig materiaal van oppervlakken; Tegengaan van corrosie van metaalachtig materiaal; Tegengaan van aankoeking in het algemeen; Meervoudige processen voor het behandelen van oppervlakken van metaalachtig materiaal met tenminste ťťn proces uit klasse C23 en tenminste ťťn proces uit de subklassen C21D of C22F of uit klasse C25

C23G

Reinigen of ontvetten van metaalachtig materiaal door andere chemische methoden dan electrolyse

 

 


Elektrolytische of elektroforetische processen; Apparatuur daarvoor

C25B

Electrolytische of electroforetische processen voor het maken van verbindingen of niet-metalen; Apparatuur daarvoor

C25C

Processen voor het electrolytisch maken, terugwinnen of zuiveren van metalen; Apparatuur daarvoor

C25D

Processen voor het electrolytisch of electroforetisch maken van coatings; Electrovormen; Apparatuur daarvoor

C25F

Processen voor het electrolytisch verwijderen van materialen van objecten; Apparatuur daarvoor

 

 


Kristalgroei

C30B

Groei van losse kristallen; Alzijdig stollen van eutectisch materiaal of alzijdig ontmengen van eutectoÔdisch materiaal; Zuiveren van materiaal door zonesmelten; Maken van een homogeen polykristallijn materiaal met een goed-gedefinieerde structuur; Losse kristallen of homogeen polykristallijn materiaal met een goed-gedefinieerde structuur; Nabehandelen van losse kristallen of van een homogeen polykristallijn materiaal met een goed-gedefinieerde structuur; Apparatuur daarvoor


Combinatorische technologie

C40B

Combinatorische chemie; Bibliotheken, bijv. chemische bibliotheken of in silico bibliotheken


Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie

C99

Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie