Constructie van wegen, spoorwegen of bruggen

E01B

Spoorbanen; Gereedschap voor spoorbanen; Machines voor het maken van allerlei soorten spoorwegen

E01C

Constructie van, of oppervlakken voor, wegen, sportvelden en dergelijke; Machines of hulpgereedschap voor het construeren of repareren

E01D

Bruggen

E01F

Aanvullend werk, zoals het uitrusten van wegen of de constructie van platforms, helicopterlandingsplaatsen, verkeersborden, sneeuwhekken en dergelijke

E01H

Reinigen van straten; Reinigen van spoorbanen; Reinigen van stranden; Reinigen van land; Verdrijven van mist in het algemeen

 

 


Waterbouwkunde; Funderingen; Grondverzet

E02B

Waterbouwkunde

E02C

Sluisinrichtingen of sluismechanismen voor de scheepvaart

E02D

Funderingen; Afgravingen; Dijken; Ondergrondse structuren of structuren onder water

E02F

Baggeren; Grondverzet

 

 


Watertoevoer; Riolering

E03B

Installaties of methoden voor het winnen, verzamelen of distribueren van water

E03C

Huishoudelijke sanitaire installaties voor vers water of afvalwater; Gootstenen

E03D

Toiletten of urinalen met spoelinrichting; Spoelkleppen daarvoor

E03F

Riolering; Zinkputten

 

 


Bouwen

E04B

Algemene bouwconstructies; Wanden, bijv. afscheidingen; Daken; Vloeren; Plafonds; Isoleren of andere bescherming van gebouwen

E04C

Bouwelementen; Bouwmaterialen

E04D

Dakbedekkingen; Dakramen; Goten; Dakdekkersgereedschap

E04F

Afwerken van gebouwen, bijv. trappen of vloeren

E04G

Steigerwerk; Vormen; Bekistingen; Bouwwerktuigen of andere bouwhulpmiddelen, of het gebruik daarvan; Ter plaatse hanteren van bouwmaterialen; Repareren of slopen van, of op een andere wijze werken aan, bestaande gebouwen

E04H

Gebouwen of soortgelijke structuren voor een specifiek doel; Zwembaden, dompelbaden en dergelijke; Masten; Schuttingen; Tenten of overkappingen in het algemeen

 

 


Sloten; Sleutels; Raambeslag of deurbeslag; Brandkasten

E05B

Sloten; Accessoires daarvoor; Handboeien

E05C

Grendels of bevestigingsinrichtingen voor vleugels, in het bijzonder voor deuren of ramen

E05D

Scharnieren of andere ophanginrichtingen voor deuren, ramen of vleugels

E05F

Inrichtingen voor het bewegen van vleugels naar een open of gesloten positie; Arreteermiddelen voor vleugels; Niet elders ondergebracht vleugelbeslag in verband met het functioneren van de vleugel

E05G

Brandkasten of kluizen voor waardegoederen; Beschermingsinrichtingen voor banken; Veiligheidsafscheidingen ten behoeve van transacties

 

 


Deuren; Ramen; Luiken of rolgordijnen in het algemeen; Ladders

E06B

Vaste of verplaatsbare afsluitingen voor openingen in gebouwen, voertuigen, schuttingen of soortgelijke omheiningen in het algemeen, bijv. deuren, ramen, blinderingen of poorten

E06C

Ladders

 

 


Boren in aarde of rotsen; Mijnbouw

E21B

Boren in aarde of rotsen; Winnen van olie, gas, water, oplosbare of smeltbare materialen, of een slurrie van mineralen uit bronnen

E21C

Mijnbouw of ontginning

E21D

Schachten; Tunnels; Mijngangen; Grote ondergrondse ruimten

E21F

Veiligheidsinrichtingen, transport, opvullen, redden, ventileren of afwateren in of van mijnen of tunnels


Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie

E99

Onderwerpen zover niet elders ondergebracht in deze sectie