Machines of motoren in het algemeen; Machine-installaties in het algemeen; Stoommachines

F01B

Machines of motoren in het algemeen, of van het verdringer-type, bijv. stoommachines

F01C

Rotatiezuigermachines of rotatiezuigermotoren, of oscillatiezuigermachines machines of oscillatiezuigermotoren

F01D

Niet-verdringermachines of niet-verdringermotoren, bijv. stoomturbines

F01K

Stoommachine-installaties; Stoomaccumulatoren; Niet elders ondergebrachte motorinstallaties; Motoren gebruikmakend van speciale arbeidsflu´da of arbeidscycli

F01L

Cyclisch werkende kleppen voor machines of motoren

F01M

Smeren van machines of motoren in het algemeen; Smeren van verbrandingszuigermotoren; Ontluchten van krukkasten

F01N

Gasstroomdempers of uitlaatapparatuur voor machines of motoren in het algemeen; Gasstroomdempers of uitlaatapparatuur voor verbrandingszuigermotoren

F01P

Koelen van machines of motoren in het algemeen; Koelen van verbrandingszuigermotoren

 

 Verbrandingsmotoren; Motorinstallaties die werken met hete gassen of verbrandingsproducten

F02B

Verbrandingszuigermotoren; Verbrandingsmotoren in het algemeen

F02C

Gasturbine-installaties; Luchtinlaten voor straalmotorinstallaties; Regelen van de brandstoftoevoer in luchtstraalmotorinstallaties

F02D

Regelen van verbrandingsmotoren

F02F

Cilinders, zuigers or kasten voor verbrandingsmotoren; Plaatsing van afdichtingen in verbrandingsmotoren

F02G

Verdringsingmotorinstallaties daarvan, die werken met hete gassen of verbrandingsproducten; Niet elders ondergebracht gebruiken van afvalwarmte van verbrandingsmotoren

F02K

Straalmotorinstallaties

F02M

Toevoeren van brandbare mengsels of bestanddelen daarvan aan verbrandingsmotoren

F02N

Starten van verbrandingsmotoren; Niet elders ondergebrachte starthulpmiddelen voor dergelijke motoren

F02P

Andere ontstekingen dan compressie-ontsteking, voor verbrandingszuigermotoren; Testen van de ontstekingstijd in compressie-ontstekingsmotoren

 

 Machines of motoren voor vloeistoffen; Windmotoren, veermotoren of gewichtsmotoren; Niet elders ondergebracht produceren van mechanisch vermogen of een reactiestuwkracht

F03B

Machines of motoren voor vloeistoffen

F03C

Verdringingsmotoren die worden aangedreven door vloeistoffen

F03D

Windmotoren

F03G

Veermotoren, gewichtsmotoren, traagheidsmotoren of soortgelijke motoren; Mechanisch vermogen producerende inrichtingen of mechanismen, voor zover niet elders ondergebracht, of gebruikmakend van niet elders ondergebrachte energiebronnen

F03H

Niet elders ondergebracht produceren van een reactiestuwkracht

 

 Verdringingsmachines voor vloeistoffen; Pompen voor vloeistoffen of elastische flu´da

F04B

Verdringingsmotoren voor vloeistoffen; Pompen

F04C

Verdringingsrotatiezuigermachines of verdringingsoscillatiezuigermachines voor vloeistoffen; Verdringingsrotatiezuigerpompen of verdringingsoscillatiezuigerpompen

F04D

Niet-verdringerpompen

F04F

Verpompen van flu´da door direct contact met een ander flu´dum, of door gebruik te maken van de traagheid van het te verpompen flu´dum; Sifons

 

 Hydraulische bedieningselementen; Hydrauliek of pneumatiek in het algemeen

F15B

Systemen die werken door middel van flu´da in het algemeen; Hydraulische bedieningselementen, bijv. servomotoren; Niet elders ondergebrachte details van hydraulische systemen

F15C

Vloeistofcircuitelementen die voornamelijk worden gebruikt om te rekenen of te regelen

F15D

Vloeistofdynamiek, d.w.z. methoden of middelen voor het be´nvloeden van de stroming van gassen of vloeistoffen

 

 Werktuigbouwkundige elementen of eenheden; Algemene maatregelen voor het zorgen voor, en instandhouden van, het effectief functioneren van machines of installaties; Thermisch isoleren in het algemeen

F16B

Inrichtingen voor het aan elkaar vastmaken of vastzetten van constructie-elementen of machine-onderdelen, bijv. spijkers, bouten, veerringen, klampen, klemmen of wiggen; Verbindingen of het maken daarvan

F16C

Assen; Flexibele assen; Mechanische middelen voor het overbrengen van beweging in een flexibele omhulling; Elementen van krukasmechanismen; Zwenkverbindingen; Andere technische rotatie-elementen dan tandwielelementen, koppelelementen, schakelelementen of remelementen; Lagers

F16D

Koppelingen voor het overbrengen van rotatie; Schakelkoppelingen; Remmen

F16F

Veren; Schokdempers; Middelen voor het dempen van trillingen

F16G

Riemen, kabels of touwen die voornamelijk worden gebruikt voor aandrijving; Kettingen; Toebehoren dat voornamelijk daarvoor wordt gebruikt

F16H

Overbrengingen

F16J

Zuigers; Cilinders; Drukvaten in het algemeen; Afdichtingen

F16K

Kleppen; Kranen; Afsluiters; Bedieningsvlotters; Inrichtingen voor het ontluchten of beluchten

F16L

Pijpen; Verbindingen of toebehoren voor pijpen; Steunen voor pijpen, kabels of beschermbuizen; Middelen voor thermische isolatie in het algemeen

F16M

Frames, kasten of bedden voor motoren of andere machines of apparatuur, die niet specifiek horen bij een elders ondergebrachte motor, machine of apparaat; Standaards of steunen

F16N

Smering

F16P

Veiligheidsinrichtingen in het algemeen

F16S

Constructie-elementen in het algemeen; Structuren in het algemeen die zijn opgebouwd uit dergelijke elementen

F16T

Condenspotten of soortgelijke apparatuur voor het aftappen van vloeistoffen uit ruimten met voornamelijk gassen of dampen

 

 Opslaan of distribueren van gassen of vloeistoffen

F17B

Gashouders met een variabele capaciteit

F17C

Vaten voor het bewaren of opslaan van gecomprimeerde, vloeibare of vaste gassen; Gashouders met een vaste capaciteit; Vullen van vaten met, of uit vaten verwijderen van, gecomprimeerde, vloeibare of vaste gassen

F17D

Pijpleidingsystemen; Pijpleidingen

 

 Verlichting

F21H

Gloeikousjes; Andere gloeilichamen die worden verwarmd door verbranding

F21K

Niet-elektrische lichtbronnen gebruikmakend van luminescentie; Lichtbronnen gebruikmakend van elektrochemiluminescentie; Lichtbronnen gebruikmakend van ladingen brandbaar materiaal; Lichtbronnen gebruikmakend van halfgeleiderinrichtingen als licht-opwekkende elementen; Niet elders ondergebrachte lichtbronnen

F21L

Verlichtingsinrichtingen of systemen daarvan, die draagbaar zijn, of speciaal zijn aangepast voor transport

F21S

Niet-draagbare verlichtingsinrichtingen; Systemen daarvan; Speciaal aangepaste voertuigverlichtingsinrichtingen voor de buitenzijde van voertuigen

F21V

Functionele kenmerken of details van verlichtingsinrichtingen of systemen daarvan; structurele combinaties van verlichtingsinrichtingen met andere artikelen, voor zover niet elders ondergebracht

F21W

Indexschema bij de subklassen F21K, F21L, F21S en F21V, met betrekking tot gebruiken of toepassingen van verlichtingsinrichtingen of verlichtingssytemen

F21Y

Indexschema bij de subklassen F21K, F21L, F21S en F21V, met betrekking tot de vorm van, of het soort, lichtbronnen, of de kleur van het uitgestraalde licht

 

 Stoomopwekking

F22B

Methoden van stoomopwekking; Stoomketels

F22D

Voorverwarmen van, of opslaan van voorverwarmd, voedingswater; Toevoeren van voedingswater; Regelen van het waterniveau; Hulpinrichtingen voor het bevorderen van de watercirculatie binnen ketels

F22G

Oververhitten van stoom

 

 Verbrandingsapparatuur; Verbrandingsprocessen

F23B

Methoden of apparatuur voor het verbranden gebruikmakend van alleen vaste brandstof

F23C

Methoden of apparatuur voor het verbranden gebruikmakend van vloeibare brandstof of vaste in lucht gesuspendeerde brandstof

F23D

Branders

F23G

Crematie-ovens; Consumeren van afval of laagwaardige brandstof door verbranding

F23H

Roosters; Reinigen of harken van roosters

F23J

Verwijderen of behandelen van verbrandingsproducten of verbrandingsresten; Rookkanalen

F23K

Toevoeren van brandstof aan verbrandingsapparatuur

F23L

Toevoeren van lucht of niet-brandbare vloeistoffen of gassen aan verbrandingsapparatuur in het algemeen; Speciaal aangepaste kleppen of dempers voor het regelen van de luchttoevoer of trek in verbrandingsapparatuur; Aanwakkeren van de trek in verbrandingsapparatuur; Opzetstukken voor schoorstenen of ventilatiekanalen; eindstukken voor rookkanalen

F23M

Speciaal aangepaste omhulsels, bekledingen, wanden of deuren voor verbrandingskamers, bijv. fire bridges; Inrichtingen voor het afbuigen van lucht, vlammen of verbrandingsproducten in verbrandingskamers; Speciaal aangepaste veiligheidsvoorzieningen in verbrandingsapparatuur; Niet eerder ondergebrachte details van verbrandingskamers

F23N

Regelen en dergelijke van de verbranding

F23Q

Ontsteking; Uitdoofinrichtingen

F23R

Opwekken van verbrandingsproducten onder hoge druk of met hoge snelheid, bijv. verbrandingskamers van gasturbines

 

 Verwarming; Fornuizen; Ventilatie

F24B

Huishoudelijke kachels of fornuizen voor vaste brandstoffen; Gereedschap voor gebruik in samenhang met kachels of fornuizen

F24C

Andere huishoudijke kachels of fornuizen; Algemeen toepasbare details van huishoudelijke kachels of fornuizen

F24D

Huishoudelijke verwarming of kamerverwarming, bijv. centraleverwarmingssystemen; Huishoudelijke heetwatertoevoersystemen; Elementen of componenten daarvan

F24F

Airconditioning; Luchtbevochtiging; Ventilatie; Gebruiken van luchtgordijnen als afscherming

F24H

Fluidumverwarmers, bijv. waterverwarmers of luchtverwarmers met warmte-opwekkende middelen in het algemeen

F24S

Zonnewarmtecollectoren; Zonnewarmtesystemen

F24T

Geothermische collectoren; Geothermische systemen

F24V

Niet elders ondergebracht opvangen, produceren of gebruiken van warmte

 

 Koelen en dergelijke; Gecombineerde verwarmingssystemen en koelsystemen; Warmtepompsystemen; Maken of opslaan van ijs; Vloeibaar maken of laten stollen van gassen

F25B

Koelmachines, koelinstallaties of koelsystemen; Gecombineerde verwarmingssystemen en koelsystemen; Warmtepompsystemen

F25C

Maken, bewerken of hanteren van ijs

F25D

Koelkasten; Koelruimten; IJskasten; Niet onder een andere subklasse vallende koelapparatuur of vriesapparatuur

F25J

Vloeibaar maken, laten stollen of scheiden van gassen of gasmengsels door druk en koudebehandeling

 

 Drogen

F26B

Drogen van vaste materialen of objecten door daaruit vloeistof te verwijderen

 

 IndustriŰle ovens; Roostovens of gloei-ovens; Technische ovens; Retorten

F27B

IndustriŰle ovens, roostovens of gloei-ovens, technische ovens of retorten in het algemeen; Open sinterapparatuur en dergelijke

F27D

Details van, of accessoires voor, industriŰle ovens, roostovens of gloei-ovens, technische ovens of retorten, voorzover zij op in meer dan ÚÚn soort oven kunnen voorkomen

 

 Warmte-uitwisseling in het algemeen

F28B

Stoomcondensatoren of dampverdichters

F28C

Niet onder een andere subklasse vallende warmte-uitwisselingsapparatuur, waarin de warmte-uitwisselende media in direct contact met elkaar komen zonder chemische interactie

F28D

Niet onder een andere subklasse vallende warmte-uitwisselingsapparatuur, waarin de warmte-uitwisselende media niet in direct contact met elkaar komen; Warmte-opslaginstallaties of warmte-opslagapparatuur in het algemeen

F28F

Details van algemeen toepasbare warmte-uitwisselingsapparatuur of warmte-overdrachtsapparatuiur

F28G

Reinigen van inwendige of uitwendige oppervlakken van leidingen van warmte-uitwisselingsapparatuur of warmte-overdrachtsapparatuur, bijv. waterpijpen van stoomketels

 

 Wapens

F41A

Functionele kenmerken of details van zowel handvuurwapens als geschut, bijv. kanonnen; Onderstellen voor handwapens of geschut

F41B

Wapens voor het afschieten van raketten zonder gebruik van explosieve of brandbare stuwladingen; Niet elders ondergebrachte wapens

F41C

Handvuurwapens, bijv. pistolen of geweren; Accessoires daarvoor

F41F

Apparatuur voor het lanceren van projectielen of raketten uit lopen, bijv. kanonnen; Lanceerinstallaties voor raketten of torpedoĺs; Harpoengeweren

F41G

Wapenvizieren; Richten

F41H

Bepantsering; Pantserkoepels; Pantservoertuigen of bewapende voertuigen; Aanvalsmiddelen of verdedigingsmiddelen, bijv. camouflage, in het algemeen

F41J

Doelen; Schietbanen; Kogelvangers

 

 Munitie; Ontploffing

F42B

Explosieve ladingen, bijv. voor ontploffingen; Vuurwerk; Munitie

F42C

Ontstekingsbuizen voor munitie; Inschakelmiddelen of veiligheidsmiddelen daarvoor

F42D

OntploffingOnderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie

F99

Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie