Meten; Testen

G01B

Meten van lengte, dikte of soortgelijke lineaire afmetingen; Meten van hoeken; Meten van oppervlakken; Meten van onregelmatigheden van oppervlakken of contouren

G01C

Meten van afstanden, niveau’s of posities; Landmeetkunde; Navigatie; Gyroscopische instrumenten; fotogrammetrie of videogrammetrie

G01D

Meten voor zover niet speciaal aangepast voor een specifieke variabele; Voorzieningen voor het meten van twee of meer variabelen voor zover niet vallend onder één enkele andere subklasse; Tariefmeetapparatuur; Voorzieningen voor doorvoer of overdracht voor zover niet speciaal aangepast voor een specifieke variabele; Niet elders ondergebracht meten of testen

G01F

Meten van volume, volumestroming, massastroming of vloeistofniveau; Doseren van volume’s

G01G

Wegen

G01H

Meten van mechanische trillingen, of van ultrasone golven, geluidsgolven of infrasone golven

G01J

Meten van de intensiteit, snelheid, spectrale inhoud, polarisatie, fase of pulsen, of de karakteristieken daarvan, van infrarood licht, zichtbaar licht of ultraviolet licht; Colorimetrie; Stralingspyrometrie

G01K

Meten van temperatuur; Meten van de hoeveelheid warmte; Niet elders ondergebrachte warmtegevoelige elementen

G01L

Meten van de kracht, spanning, torsie; werking, mechanische energie, mechanische efficiëntie of vloeistofdruk

G01M

Testen van de statische of dynamische balans van machines of structuren; Niet elders ondergebracht testen van structuren of apparatuur

G01N

Onderzoeken of analyseren van materialen door het bepalen van hun chemische of fysische eigenschappen

G01P

Meten van lineaire snelheid of hoeksnelheid, versnelling, vertraging of schokken; Weergeven van de aanwezigheid of afwezigheid van beweging; Weergeven van de richting van beweging

G01Q

Aftastsonde-technieken of aftastsonde-apparatuur; toepassingen van aftastsonde-technieken, bijv. aftastsonde-microscopie [SPM]

G01R

Meten van elektrische variabelen; Meten van magnetische variabelen

G01S

Radiopeiling; Radionavigatie; Bepalen van afstand of snelheid door gebruik van radiogolven; Plaatsbepaling of aanwezigheidsbepaling door gebuik van terufkaatsing of terugstraling van radiogolven; Analoge voorzieningen gebruikmakend van andere golven

G01T

Meten van kernstraling of röntgenstraling

G01V

Geofysica; Gravitatiemetingen; Detecteren van massa’s of objecten

G01W

Meteorologie

 

 


Optiek

G02B

Optische elementen, systemen of apparatuur

G02C

Brillen; Zonnebrillen of veiligheidsbrillen voorzover zij dezelfde kenmerken hebben als brillen; Contactlenzen

G02F

Inrichtingen of voorzieningen waarvan de optische werking is aangepast door het veranderen van de optische eigenschappen van het medium van de inrichtingen of voorzieningen dat de intensiteit, kleur, fase, polarisatie of richting van het licht regelt, bijv. omschakelen, blokkeren, moduleren of demoduleren; Technieken of procedures voor de werking daarvan; Veranderen van frequenties; Niet-lineaire optiek; Optische logische elementen; Optische analoog/digitaal-omvormers

 

 


Fotografie; Cinematografie; Analoge technieken gebruikmakend van andere dan optische golven; Elektrografie; Holografie

G03B

Apparatuur of voorzieningen voor het nemen van foto’s, of voor het projecteren of bekijken daarvan; Apparatuur of voorzieningen die werken met analoge technieken gebruikmakend van andere dan optische golven; Accessoires daarvoor

G03C

Fotogevoelige materialen voor fotografische processen; Fotografische processen, bijv. filprocessen, röntgenfotoprocessen, kleurenfotoprocessen of stereofotoprocessen; Hulpprocessen in de fotografie

G03D

Apapratuur voor het verwerken van ontwikkelde fotografische materialen; Accessoires daarvoor

G03F

Fotomechanisch produceren van textuuroppervlakken of patroonoppervlakken, bijv. voor het bedrukken of voor het verwerken van halfgeleiderinrichtingen; Materialen daarvoor; Originelen daarvoor; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor

G03G

Elektrografie; Elektrofotografie; Magnetografie

G03H

Holografische processen of apparatuur

 

 


Tijdmeting

G04B

Mechanisch aangedreven klokken of horloges; Mechanische onderdelen van klokken of horloges in het algemeen; Uurwerken gebruikmakend van de positie van zon, maan of sterren

G04C

Electromechanische klokken of horloges

G04D

Speciaal ontworpen apparatuur of gereedschap voor het maken of onderhouden van klokken of horloges

G04F

Meten van tijdsperioden

G04G

Electronische uurwerken

G04R

Radio-gestuurde uurwerken

 

 


Regelen

G05B

Regelsystemen in het algemeen; Functionele elementen van dergelijke systemen; Bewakingsvoorzieningen of testopstellingen voor dergelijke systemen of elementen

G05D

Systemen voor het regelen van niet-elektrische variabelen

G05F

Systemen voor het regelen van elektrische of magnetische variabelen

G05G

Regelinrichtingen of regelsystemen, voorzover zij alleen worden gekenmerkt door mechanische aspecten

 

 


Rekenen; Berekenen; Tellen

G06C

Digitale computers waarin alle berekeningen mechanisch worden uitgevoerd

G06D

Hydraulische digitale rekeninrichtingen

G06E

Optische rekeninrichtingen

G06F

Elektrische digitale gegevensverwerking

G06G

Analoge computers

G06J

Hybride rekenvoorzieningen

G06K

Gegevensherkenning; Gegevenspresentatie; Gegevensdragers; Hanteren van gegevensdragers

G06M

Telmechanismen; Niet elders ondergebracht tellen van objecten

G06N

Computersystemen gebaseerd op specifieke rekenmodellen

G06Q

Speciaal aangepaste gegevensverwerkingssystemen of gegevensverwerkingsmethoden voor administratieve, commerciële, financiële, bestuurlijke, bewakende of voorspellende doeleinden; Speciaal aangepaste systemen of methoden voor administratieve, commerciële, financiële, bestuurlijke, bewakende of voorspellende doeleinden, voorzover niet elders ondergebracht

G06T

Verwerken of genereren van beeldgegevens, in het algemeen

 

 


Controle-inrichtingen

G07B

Kaartjesuitgifte-apparatuur; Taximeters; Voorzieningen of apparatuur voor het innemen van tarieven, tolgelden of entreegelden op één of meer controlepunten; Frankeerapparatuur

G07C

Tijdregistratie of aanwezigheidsregistratie; Registreren of weergeven van de werking van machines; Genereren van willekeurige nummers; Stemapparatuur of loterij-apparatuur; Niet elders ondergebrachte voorzieningen, systemen of apparatuur voor controle

G07D

Hanteren van munten of papiergeld of soortgelijke waardepapieren, bijv. testen, sorteren op coupures, tellen, uitgeven, wisselen of storten

G07F

Muntautomaten of vergelijkbare apparatuur

G07G

Registreren van de ontvangst van muntgeld, waardegoederen of penningen

 

 


Signaleren

G08B

Signaleringssystemen of oproepsystemen; Commandotelegrafen; Alarmsystemen

G08C

Zendsystemen voor gemeten waarden, regelsignalen of soortgelijke signalen

G08G

Verkeersregelsystemen

 

 


Onderwijs; Cryptografie; Schermen; Adverteren; Zegels

G09B

Onderwijstoebehoeren of demonstratietoebehoren; Toebehoren voor het onderwijzen van, of communiceren met, blinden, doven of stommen; Modellen; Planetaria; Globes; Kaarten; Diagrammen

G09C

Coderingsapparatuur of ontcijferingsapparatuur voor cryptografische of andere doeleinden, waarbij geheimhouding vereist is

G09D

Spoorwegtabellen en dergelijke voor tijden of tarieven; Eeuwigdurende kalenders

G09F

Weergeven; Adverteren; Borden; Labels of naambordjes; Zegels

G09G

Voorzieningen of circuits voor het regelen van weergeefinrichtingen, gebruikmakend van statische middelen voor het tonen van variabele informatie

 

 


Muziekinstrumenten; Akoestiek

G10B

Orgels, harmoniums of vergelijkbare muziekinstrumenten met aangesloten blaasapparatuur

G10C

Piano’s, klavecimbels, spinetten of soortgelijke besnaarde muziekinstrumenten met één of meer toetsenborden

G10D

Snaar-muziekinstrumenten; Lucht-muziekinstrumenten; Accordeons of concertina’s; Percussie-muziekinstrumenten; Niet elders ondergebrachte muziekinstrumenten

G10F

Automatische muziekinstrumenten

G10G

Hulpmiddelen voor muziek; Steunen voor muziekinstrumenten; Andere hulpinrichtingen of accessoires voor muziek of muziekinstrumenten

G10H

Electrofonische muziekinstrumenten; Instrumenten waarbij de tonen worden opgewekt door elektromechanische middelen of elektronische generatoren, of waarin de tonen vanuit een data-opslag worden nagebootst

G10K

Geluid-producerende inrichtingen; Methoden of inrichtingen voor het beschermen tegen, of het dempen van, geluid of andere akoestische golven in het algemeen; Niet elders ondergebrachte akoestiek

G10L

Spraakanalyse of spraaksynthese; Spraakherkenning; Spraakverwerking of stemverwerking; Coderen of decoderen van spraak of muziek

 

 


Informatie-opslag

G11B

Informatie-opslag gebaseerd op de relatieve beweging tussen gegevensdrager en omvormer

G11C

Statische opslag

 

 


Details van instrumenten

G12B

Niet elders ondergebrachte constructiedetails van instrumenten, of vergelijkbare details van andere apparatuur

 

 


Speciaal aangepaste informatietechnologie en communicatietechnologie [ICT] voor specifieke toepassingsgebieden

G16H

Gezondheidsinformatica, d.w.z. speciaal aangepaste informatie en communicatie technologie [ICT] voor het hanteren of verwerrken van medische gegevens of gezondheidsgegevens

 

 


Kernfysica; Kerntechniek

G21B

Fusiereactoren

G21C

Kernreactoren

G21D

Kernenergiecentrales

G21F

Bescherming tegen röntgenstraling, gammastraling, lichaamsstraling of deeltjesbombardementen; Behandelen van radio-actie besmet materiaal; Ontsmettingsvoorzieningen daarvoor

G21G

Omzetten van chemische elementen; Radio-actieve bronnen

G21H

Winnen van energie uit radio-actieve bronnen; Niet elders ondergebrachte toepassingen van straling uit radio-actieve bronnen; Gebruiken van kosmische straling

G21J

Kernexplosieven; Toepassingen daarvan

G21K

Niet elders ondergebrachte technieken voor het hanteren van deeltjes of ioniserende straling; Bestralingsinrichtingen; Gammamicroscopen of röntgenmicroscopen


 

 

Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie

G99

Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie