Elektrische basiselementen

H01B

Kabels; Geleiders; Isolatoren; Selectie van materialen voor hun geleidende, isolerende of diŰketrische eigenschappen

H01C

Weerstanden

H01F

Magneten; Induscties; Transformatoren; Selectie van materialen voor hun magnetische eigenschappen

H01G

Condensatoren; Elektrolytische condensatoren, gelijkrichters, detectoren, schakelinrichtingen, lichtgevoelige inrichtingen of temperatuurgevoelige inrichtingen

H01H

Elektrische schakelaars; Relais; Selectieschakelaars; Noodbeschermingsinrichtingen

H01J

Elektrische ontladingsbuizen of ontladingslampen

H01K

Elektrische gloeilampen

H01L

Halfgeleiderinrichtingen; Niet elders ondergebracht halfgeleiderapparatuur

H01M

Processen of middelen, bijv. batterijen, voor het direct omzetten van chemische energie in elektrische energie

H01P

Golfgeleiders; Resonatoren; Leidingen of andere inrichtingen in de vorm van een golfgeleider

H01Q

Anetnnes, d.w.z. radio-antennes

H01R

Elektrisch geleidende verbindingen; Structurele stelsels van meerdere gemeenschappelijk-ge´soleerde elektrische verbindingselementen; Koppelinrichtingen; Stroomcollectoren

H01S

Inrichtingen met gestimuleerde emissie

H01T

vonkenbanen; Bliksemafleiders voor overspanning waarbij gebruik wordt gemaakt van vonkenbanen; Bougies; Corona-inrichtingen; Opwekken van ionen die moeten worden ingebracht in niet-ingesloten gassen

 

 


Opwekken, omzetten of distribueren van elektrisch vermogen

H02B

Schakelborden, onderstations of schakelvoorzieningen voor het toevoeren of distribueren van elektrisch vermogen

H02G

Installeren van elektrische kabels of leidingen, of van gecombineerde optische en elektrische kabels of leidingen

H02H

Noodbeschermingscircuitvoorzieningen

H02J

Circuitvoorzieningen of circuitsystemen voor het toevoeren of distribueren van elektrisch vermogen; Systemen voor het opslaan van elektrische energie

H02K

Dynamo-elektrische machines

H02M

Apparatuur voor omzetting tussen wisselstroom en wisselstroom, tussen wisselstroom en gelijkstroom of tussen gelijkstroom en gelijkstroom, en voor gebruik met hoofdleidingstelsels of soortgelijke vermogenstoevoersystemen; Mmzetten van gelijkstroominvoer of wisselstroominvoer in golvend uitvoervermogen; Regelen daarvan

H02N

Niet elders ondergebrachte elektrische machines

H02P

Regelen van elektromotoren, elektrische generatoren of dynamo-elektrische omzetters; Regelen van transformatoren, zelfinducties of smoorspoelen

H02S

Opwekken van elektrisch vermogen door omzetting van infraroodstraling, zichtbaar licht of ultraviolet licht, bijv. gebruikmakend van fotovolta´sche [PV] modules

 

 


Elektronische basiscircuits

H03B

Direct of door frequentieverandering opwekken van oscillaties met circuits waarbij sprake is van actieve elementen die op niet-schakelende wijze werken; Opwekken van ruis met soortgelijke circuits

H03C

Moduleren

H03D

Demoduleren of overdragen van modulatie van de ene drager naar de andere

H03F

Versterkers

H03G

Versterkerregeling

H03H

Impedantienetwerken, bijv. resonantiecircuits; Resonatoren

H03J

Afstemmen van resonantiecircuits; Selecteren van resonantiecircuits

H03K

Pulstechniek

H03L

Automatische regelen, starten, synchroniseren of stabiliseren van generatoren van elektronische oscillaties of pulsen

H03M

Coderen, decoderen of code-omzetting in het algemeen

 

 


Elektrische communicatietechniek of telecommunicatietechniek

H04B

Zenden

H04H

Radiocommunicatie of omroep

H04J

Multiplexcommunicatie

H04K

Geheime communicatie; Storen van communicatie

H04L

Verzenden van digitale informatie, bijv. telegrafische communicatie

H04M

Telefonische communicatie

H04N

Beeldcommunicatie, bijv. televisie

H04Q

Selecteren

H04R

Luidsprekers, microfoons, platenspelers of soortgelijke akoestische elektromechanische transducers; Gehoorapparaten; Omroepinstallatiesystemen

H04S

Stereosystemen

H04W

Draadloze communicatienetwerken

 

 


Niet elders ondergebracht elektrische technieken

H05B

Elektrisch verwarmen; Niet elders ondergebracht elektrisch verlichten

H05C

Speciaal ontworpen elektrische circuits of apparatuur voor gebruik als uitrusting voor het doden, verdoven, insluiten of geleiden van levende wezens

H05F

Statische elektriciteit; In de natuur voorkomende elektriciteit

H05G

R÷ntgentechniek

H05H

Plasmatechniek; Produceren van versnelde elektrisch-geladen deeltjes, of van neutronen; áProduceren of versnellen van neutrale moleculaire of atomaire stralen

H05K

Gedrukte circuits of printplaten; Omhulsels of constructieve details van elektrische apparatuur; Maken van stelsels van elektrische componenten

 

 


 

Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie

H99

Onderwerpen voor zover niet elders ondergebracht in deze sectie