SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

LANDBOUW

 

A 01        LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ

 

A 01 B    BEWERKEN VAN GROND IN DE LANDBOUW OF BOSBOUW; DELEN OF DETAILS VAN OF ACCESSOIRES VOOR LANDBOUWMACHINES OF LANDBOUWWERKTUIGEN IN HET ALGEMEEN (maken of afdekken van voren of gaten voor het zaaien, planten of bemesten A01C 5/00; machines voor het oogsten van wortelgewassen A01D; maaimachines die omvormbaar zijn tot grondbewerkingsapparatuur of waarmee grond kan worden bewerkt A01D 42/02; maaimachines gecombineerd met grondbewerkingswerktuigen A01D 43/12; grondverzet in de wegenbouw en waterbouw E01, E02 of E21)

 

A 01 B      1/00                    Handgereedschap (randtrimmers voor gazons A01G 3/06)

A 01 B      1/02                    .    Spaden; Schoppen

A 01 B      1/04                    .    .    met tanden

A 01 B      1/06                    .    Schoffels; Handcultivatoren

A 01 B      1/08                    .    .    met één blad

A 01 B      1/10                    .    .    met twee of meer bladen

A 01 B      1/12                    .    .    met bladen die zijn voorzien van tanden

A 01 B      1/14                    .    .    met uitsluitend tanden

A 01 B      1/16                    .    Gereedschap voor het wieden van onkruid

A 01 B      1/18                    .    .    Gereedschap met tanden

A 01 B      1/20                    .    Combinaties van verschillende soorten handgereedschap

A 01 B      1/22                    .    Vastmaken van de bladen en dergelijke aan handgrepen (handgrepen voor gereedschap of hun bevestiging, in het algemeen B25G); Uitwisselbare of verstelbare bladen

A 01 B      1/24                    .    voor het behandelen van weiden of gazons [2]

 

Ploegen

 

A 01 B      3/00                    Ploegen met vaste ploegscharen

A 01 B      3/02                    .    Door een mens voortbewogen ploegen

A 01 B      3/04                    .    Door een dier getrokken ploegen

A 01 B      3/06                    .    .    Rondgaande ploegen

A 01 B      3/08                    .    .    .    Handploegen of balansploegen

A 01 B      3/10                    .    .    .    Spantboomploegen; Radploegen

A 01 B      3/12                    .    .    .    Karploegen

A 01 B      3/14                    .    .    .    Raamploegen

A 01 B      3/16                    .    .    Keerploegen of wisselploegen

A 01 B      3/18                    .    .    .    Wentelploegen of tuimelploegen

A 01 B      3/20                    .    .    .    Balansploegen

A 01 B      3/22                    .    .    .    Kipploegen of tweelingploegen

A 01 B      3/24                    .    Door een trekker getrokken ploegen (A01B 3/04 heeft voorrang)

A 01 B      3/26                    .    .    Rondgaande ploegen

A 01 B      3/28                    .    .    Keerploegen of wisselploegen

A 01 B      3/30                    .    .    .    Wentelploegen of tuimelploegen

A 01 B      3/32                    .    .    .    Balansploegen

A 01 B      3/34                    .    .    .    Kipploegen of tweelingploegen

A 01 B      3/36                    .    Op trekkers gemonteerde ploegen

A 01 B      3/38                    .    .    Rondgaande ploegen

A 01 B      3/40                    .    .    Keerploegen of wisselploegen

A 01 B      3/42                    .    .    .    Wentelploegen of tuimelploegen

A 01 B      3/421                  .    .    .    .    met een vast kopframe uit één stuk [2]

A 01 B      3/426                  .    .    .    .    met een vast kopframe uit twee of meer delen [2]

A 01 B      3/44                    .    .    .    Kipploegen of tweelingploegen

A 01 B      3/46                    .    Ploegen die gedeeltelijk door de trekker en gedeeltelijk door eigen wielen worden ondersteund

A 01 B      3/50                    .    Zelfrijdende ploegen

A 01 B      3/52                    .    .    met drie of meer wielen of rupsbanden

A 01 B      3/54                    .    .    .    Rondgaande ploegen

A 01 B      3/56                    .    .    .    Keerploegen of wisselploegen

A 01 B      3/58                    .    .    met twee wielen

A 01 B      3/60                    .    .    .    Keerploegen of wisselploegen

A 01 B      3/62                    .    .    .    .    Balansploegen

A 01 B      3/64                    .    Lierploegen; Aanwijsinrichtingen of signaleringsinrichtingen voor lierploegsystemen

A 01 B      3/66                    .    .    met door een motor aangedreven wikkelapparatuur gemonteerd op de ploeg

A 01 B      3/68                    .    .    Liersystemen met één of twee motoren

A 01 B      3/70                    .    .    .    Systemen met één motor voor het tegen een helling op werken

A 01 B      3/72                    .    .    Middelen voor het verankeren van de kabels

A 01 B      3/74                    .    Elektrisch voortbewegen van ploegen (elektrische stroomcollectoren B60L 5/00)

 

A 01 B      5/00                    Ploegen met niet-aangedreven rollend gereedschap, bijv. schijven (met aangedreven roterend gereedschap A01B 9/00)

A 01 B      5/02                    .    getrokken door dieren

A 01 B      5/04                    .    getrokken door trekkers

A 01 B      5/06                    .    .    Rondgaande ploegen

A 01 B      5/08                    .    .    Keerploegen of wisselploegen

A 01 B      5/10                    .    gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd op trekkers

A 01 B      5/12                    .    .    Rondgaande ploegen

A 01 B      5/14                    .    .    Keerploegen of wisselploegen

A 01 B      5/16                    .    Zelfrijdende schijfploegen en dergelijke

 

A 01 B      7/00                    Werktuigen met schijven voor het bewerken van grond, die ofwel als ploeg ofwel als bijvoorbeeld eg te gebruiken zijn

 

A 01 B      9/00                    Ploegen met aangedreven roterend gereedschap (bebouwingswerktuigen met aangedreven roterend gereedschap A01B 33/00)

 

A 01 B    11/00                   Ploegen met oscillerend, gravend of doorstékend gereedschap

 

A 01 B    13/00                   Speciale ploegen of soortgelijke machines (voor drainage E02B 11/02)

A 01 B    13/02                   .    voor het maken of bewerken van aardruggen, bijv. met symmetrisch geplaatste strijkborden of risters

A 01 B    13/04                   .    voor het bewerken van wijngaarden, boomgaarden en dergelijke

A 01 B    13/06                   .    .    Voorzieningen ter voorkoming van schade aan wijnranken en dergelijke

A 01 B    13/08                   .    voor het bewerken van de ondergrond

A 01 B    13/10                   .    .    Speciale werktuigen voor het omhoog halen van onderlagen

A 01 B    13/12                   .    .    .    Middelen voor het bovengronds verspreiden van de lagen

A 01 B    13/14                   .    voor het in twee of meer lagen bewerken van grond

A 01 B    13/16                   .    Machines voor het bestrijden van erosie, bijv. bassingravers of damvormers

 

A 01 B    15/00                   Delen of details van of gereedschap voor ploegen

A 01 B    15/02                   .    Ploegbladen; Vastmaken van de bladen

A 01 B    15/04                   .    .    Scharen

A 01 B    15/06                   .    .    .    Uitwisselbare of verstelbare scharen

A 01 B    15/08                   .    .    Strijkborden of risters

A 01 B    15/10                   .    .    .    Verwisselbare of verstelbare strijkborden

A 01 B    15/12                   .    Bomen; Handgrepen (handgrepen voor gereedschap of hun bevestiging, in het algemeen B25G)

A 01 B    15/14                   .    Ploegramen (middelen of voorzieningen met het oog op transport A01B 73/00) [4]

A 01 B    15/16                   .    Schijven (lagers daarvoor A01B 71/04); Schrapers voor het reinigen van schijven; Slijphulpstukken (slijpen in het algemeen B24)

A 01 B    15/18                   .    Kouters of ploegmessen of ploegijzers

A 01 B    15/20                   .    Speciale stelmiddelen voor werktuigen of ploegen die worden getrokken door of zijn bevestigd op trekkers voor het bewerken van hellingen of taluds

 

A 01 B    17/00                   Ploegen met speciale extra voorzieningen, bijv. kluitenbrekers of middelen voor het in de grond brengen van stalmest (A01B 49/00 heeft voorrang; ploegen voor het bewerken van ondergrond A01B 13/08) [2]

 

Eggen

 

A 01 B    19/00                   Eggen met niet-roterend gereedschap

A 01 B    19/02                   .    met gereedschap dat stijf of elastisch vastzit aan een trekraam

A 01 B    19/04                   .    .    met twee of meer trekramen

A 01 B    19/06                   .    .    met gereedschap of een gereedschapframe dat mechanisch heen en weer wordt bewogen

A 01 B    19/08                   .    waarbij een schakelnetwerk tandvormig gereedschap ondersteunt

A 01 B    19/10                   .    Hefapparatuur of reinigingsapparatuur

 

A 01 B    21/00                   Eggen met niet-aangedreven roterend gereedschap (bebouwingswerktuigen met aangedreven roterend gereedschap A01B 33/00)

A 01 B    21/02                   .    met tandvormig gereedschap

A 01 B    21/04                   .    .    op horizontaal geplaatste assen

A 01 B    21/06                   .    .    op verticaal geplaatste assen

A 01 B    21/08                   .    met schijfvormig gereedschap

 

A 01 B    23/00                   Delen of details van of gereedschap voor eggen

A 01 B    23/02                   .    Tanden; Vastmaken van de tanden

A 01 B    23/04                   .    Trekramen (middelen of voorzieningen met het oog op transport A01B 73/00); Sleepvoorzieningen [4]

A 01 B    23/06                   .    Schijven (A01B 15/16 heeft voorrang; lagers daarvoor A01B 71/04); Schrapers voor het reinigen van schijven; Slijphulpstukken (slijpen in het algemeen B24) [2]

 

A 01 B    25/00                   Eggen met speciale extra voorzieningen, bijv. middelen voor het verspreiden van kunstmest; Speciale eggen (A01B 39/00 heeft voorrang)

 

Andere machines voor het bewerken van grond

 

A 01 B    27/00                   Kluitenbrekers

 

A 01 B    29/00                   Rollers

A 01 B    29/02                   .    met een glad oppervlak

A 01 B    29/04                   .    met een oneffen oppervlak dat is opgebouwd uit roteerbaar gemonteerde ringen of schijven of met uitsteeksels of ribben op het rollichaam; Vorenpakkers

A 01 B    29/06                   .    met speciale extra voorzieningen

 

A 01 B    31/00                   Weide-eggen

 

A 01 B    33/00                   Bebouwingswerktuigen met aangedreven roterend gereedschap

A 01 B    33/02                   .    met gereedschap op een horizontale drijfas dwars op de rijrichting

A 01 B    33/04                   .    met gereedschap op een horizontale drijfas parallel aan de rijrichting

A 01 B    33/06                   .    met gereedschap op een verticale of steile drijfas

A 01 B    33/08                   .    Gereedschap; Details, bijv. aangepaste overbrengingen of drijfwerken

A 01 B    33/10                   .    .    Bouwkundige of functionele kenmerken van het gereedschap

A 01 B    33/12                   .    .    Plaatsing van gereedschap; Afschermen van het gereedschap

A 01 B    33/14                   .    .    Vastmaken van gereedschap aan de roterende drijfas, bijv. verend vastgemaakt gereedschap

A 01 B    33/16                   .    met speciale extra voorzieningen (A01B 49/00 heeft voorrang; voor het zaaien of bemesten A01B 49/06) [2]

 

A 01 B    35/00                   Andere machines voor het bewerken van grond (A01B 37/00, A01B 39/00 en A01B 77/00 hebben voorrang)

A 01 B    35/02                   .    met niet-roterend gereedschap

A 01 B    35/04                   .    .    getrokken door een dier of trekker

A 01 B    35/06                   .    .    .    met verend gereedschap

A 01 B    35/08                   .    .    .    met stijf gereedschap

A 01 B    35/10                   .    .    gemonteerd op trekkers

A 01 B    35/12                   .    .    .    met verend gereedschap

A 01 B    35/14                   .    .    .    met stijf gereedschap

A 01 B    35/16                   .    met niet-aangedreven roterend of ronddraaiend gereedschap

A 01 B    35/18                   .    met zowel roterend als niet-roterend gereedschap

A 01 B    35/20                   .    Gereedschap; Details

A 01 B    35/22                   .    .    Niet-roterend gereedschap; Bevestigen van niet-roterend gereedschap

A 01 B    35/24                   .    .    .    Verend gereedschap

A 01 B    35/26                   .    .    .    Stijf gereedschap

A 01 B    35/28                   .    .    Roterend gereedschap; Bevestigen van roterend gereedschap

A 01 B    35/30                   .    .    Onderstellen (A01B 23/04 heeft voorrang) [2]

A 01 B    35/32                   .    met speciale extra voorzieningen

 

A 01 B    37/00                   Inrichtingen voor het losmaken van grond die door bijvoorbeeld wielen is aangedrukt

 

A 01 B    39/00                   Andere speciaal aangepaste machines voor het bewerken van grond waarop gewassen groeien

A 01 B    39/02                   .    met niet-roterend gereedschap

A 01 B    39/04                   .    .    getrokken door een dier of trekker

A 01 B    39/06                   .    .    Zelfrijdende machines

A 01 B    39/08                   .    met roterend gereedschap

A 01 B    39/10                   .    met oscillerend gereedschap

A 01 B    39/12                   .    voor een speciaal doel

A 01 B    39/14                   .    .    voor het bewerken van aardruggen

A 01 B    39/16                   .    .    voor het bewerken van wijngaarden, boomgaarden en dergelijke

A 01 B    39/18                   .    .    voor het wieden

A 01 B    39/19                   .    .    .    Stangenwieders, d.w.z. wiedmachines met roterende stangen die onder het grondoppervlak worden voortbewogen

A 01 B    39/20                   .    Gereedschap; Details

A 01 B    39/22                   .    .    Gereedschap; Bevestigen van gereedschap

A 01 B    39/24                   .    .    Onderstellen (A01B 23/04 heeft voorrang) [2]

A 01 B    39/26                   .    .    Voorzieningen voor het beschermen van planten

A 01 B    39/28                   .    met speciale extra voorzieningen (A01B 49/00 heeft voorrang) [2]

 

A 01 B    41/00                   Uitdunmachines

A 01 B    41/02                   .    met oscillerend gereedschap

A 01 B    41/04                   .    met roterend gereedschap

A 01 B    41/06                   .    waarbij de uitdunbewerkingen elektrisch, bijv. foto-elektrisch, worden geregeld

 

A 01 B    43/00                   Verzamelinrichtingen voor het van de grond verwijderen van stenen, ongewenste wortels en dergelijke, bijv. door een trekker getrokken harken (voor het oogsten van wortelgewassen A01D) [4]

 

A 01 B    45/00                   Machines voor het behandelen van weiden of gazons

A 01 B    45/02                   .    voor het beluchten

A 01 B    45/04                   (verplaatst naar A01G 2012 tot A01G 20/15) [18]

 

A 01 B    47/00                   Bewerken van grond met een elektrisch potentiaal dat wordt aangebracht tussen gereedschap en grond

 

A 01 B    49/00                   Gecombineerde machines (zie voor hulpinrichtingen die vastzitten aan andere soorten machines, bijv. eggen die vastzitten aan ploegen, de relevante groepen voor de machines)

A 01 B    49/02                   .    met twee of meer verschillende soorten gereedschap voor het bewerken van grond

A 01 B    49/04                   .    Combinaties van gereedschap voor het bewerken van grond met gereedschap voor een ander doel, bijv. plantgereedschap (oogstmachines in combinatie met werktuigen voor het bewerken van grond A01D 43/12)

A 01 B    49/06                   .    .    voor het zaaien of bemesten

 

Delen, details of accessoires in het algemeen van of voor landbouwmachines of landbouwwerktuigen [3,9]

 

A 01 B    51/00                   Speciaal aangepaste onderstellen waarop diverse soorten landbouwgereedschap of landbouwapparatuur kunnen worden gemonteerd (zie voor algemene voertuigaspecten de relevante subklasse van de klassen B60 of B62)

A 01 B    51/02                   .    voortbewogen door een motor

A 01 B    51/04                   .    getrokken door een dier of trekker

 

A 01 B    59/00                   Speciaal aangepaste inrichtingen voor het met landbouwmachines of landbouwwerktuigen verbinden van dieren of trekkers (A01B 63/00 heeft voorrang; voertuigverbindingen in het algemeen B60D; inspanvoorzieningen voor door dieren getrokken voertuigen in het algemeen B62C 5/00) [3]

A 01 B    59/02                   .    voor door dieren getrokken machines

A 01 B    59/04                   .    voor machines die worden getrokken of geduwd door een trekker

A 01 B    59/041                 .    .    waarmee zijdelingse beweging van werktuigen wordt voorkomen of begrensd (voorkomen van overbelasting A01B 61/00) [2]

A 01 B    59/042                 .    .    met trekmiddelen die zijn geplaatst op de achterzijde van de trekker

A 01 B    59/043                 .    .    .    ondersteund op drie punten, bijv. met snelloskoppelingen (A01B 59/06 heeft voorrang)

A 01 B    59/044                 .    .    met trekmiddelen die zijn geplaatst in het midden van de trekker

A 01 B    59/046                 .    .    met trekmiddelen of duwmiddelen die zijn geplaatst aan de zijkant van de trekker

A 01 B    59/048                 .    .    met trekmiddelen of duwmiddelen die zijn geplaatst op de voorzijde van de trekker

A 01 B    59/06                   .    voor machines die zijn bevestigd op trekkers

 

A 01 B    61/00                   Inrichtingen voor of delen van landbouwmachines of landbouwwerktuigen voor het voorkomen van overbelasting (voorkomen van overbelasting in voertuigverbindingen, in het algemeen B60D; voorkomen van overbelasting in koppelingen op zich F16D) [3]

A 01 B    61/02                   .    van de koppelinrichtingen tussen trekker en machine

A 01 B    61/04                   .    van de verbinding tussen gereedschap en draagboom of draagframe

 

A 01 B    63/00                   Inrichtingen of voorzieningen voor het optillen of instellen voor landbouwmachines of landbouwwerktuigen (optilmechanismen voor de snijbalk van een maaier A01D 34/24; stelinrichtingen voor de snijbalk van een maaier A01D 34/28; constructieve kenmerken van hefinrichtingen op zich B66F) [3]

A 01 B    63/02                   .    voor werktuigen die zijn bevestigd op trekkers

A 01 B    63/04                   .    .    Handinrichtingen; Handinrichtingen met mechanische accumulatoren, bijv. veren

A 01 B    63/06                   .    .    mechanisch bediend door de motor van de trekker

A 01 B    63/08                   .    .    bediend door de beweging van de trekker

A 01 B    63/10                   .    .    bediend door hydraulische of pneumatische middelen

A 01 B    63/102                 .    .    .    gekenmerkt door de plaats van bevestiging op de trekker, bijv. aan de achterzijde

A 01 B    63/104                 .    .    .    .    in het midden, d.w.z. tussen voorwielen en achterwielen

A 01 B    63/106                 .    .    .    .    aan de zijkant

A 01 B    63/108                 .    .    .    .    aan de voorzijde

A 01 B    63/11                   .    .    .    voor het regelen van de gewichtsoverdracht tussen werktuigen en trekkerwielen [2]

A 01 B    63/111                 .    .    .    voor het regelen van de werkdiepte van werktuigen

A 01 B    63/112                 .    .    .    .    voor het regelen van de trekbelasting, d.w.z. de trekkracht [2]

A 01 B    63/114                 .    .    .    .    voor het bewerkstelligen van een constante werkdiepte [2]

A 01 B    63/118                 .    .    .    Bevestigen van werktuigen op wegklapbare verbindingen (A01B 59/043 heeft voorrang; voorkomen of beperken van zijdelingse bewegingen van werktuigen A01B 59/041; voorkomen van overbelasting A01B 61/00) [2]

A 01 B    63/12                   .    .    bediend door een elektromotor

A 01 B    63/14                   .    voor werktuigen die worden getrokken door dieren of trekkers

A 01 B    63/16                   .    .    met ten opzichte van het frame verstelbare wielen

A 01 B    63/18                   .    .    .    met een aandrijfkoppeling tussen een Z-vormige as en het wiel

A 01 B    63/20                   .    .    .    met een tandwiel en heugel

A 01 B    63/22                   .    .    .    bediend door hydraulische of pneumatische middelen

A 01 B    63/24                   .    .    Ten opzichte van het frame verstelbaar gereedschap of verstelbare gereedschaphouders

A 01 B    63/26                   .    .    .    door spierkracht

A 01 B    63/28                   .    .    .    bediend door de machine of het werktuig

A 01 B    63/30                   .    .    .    bediend door motorvermogen via een mechanische overbrenging

A 01 B    63/32                   .    .    .    bediend door hydraulische of pneumatische middelen

 

A 01 B    67/00                   Inrichtingen voor het regelen van de motor van een trekker op grond van de weerstand op het gereedschap (voorkomen van overbelasting A01B 61/00)

 

A 01 B    69/00                   Besturen van landbouwmachines of landbouwwerktuigen; Geleiden van landbouwmachines of landbouwwerktuigen langs een gewenst spoor (regelen van de richting van voertuigen in het algemeen G05D 1/02) [3]

A 01 B    69/02                   .    Markeerinrichtingen voor aardruggen en dergelijke; Rijmarkeringen of knopendraden; Accessoires daarvoor

A 01 B    69/04                   .    Speciale aanpassingen voor het automatisch besturen van trekkers, bijv. een elektrisch systeem voor het contourploegen

A 01 B    69/06                   .    Zijdelings besturen van machines door een extra bediener

A 01 B    69/08                   .    Van de zijdelingse beweging van een trekker afgeleid zijdelings besturen van machines

 

A 01 B    71/00                   Constructie of plaatsing van stelmechanismen, van werktuigaandrijving of gereedschapaandrijving of van aftakassen; Middelen voor het beschermen van delen tegen stof en dergelijke; Aanpassen van machine-elementen aan of voor de landbouw

A 01 B    71/02                   .    Stelmechanismen

A 01 B    71/04                   .    Lagers van roterende delen, bijv. van schijven voor het bewerken van grond (lagers in het algemeen F16C)

A 01 B    71/06                   .    Speciale aanpassingen van koppelmiddelen tussen aftakas en overbrengingsas enerzijds en het werktuig of de machine anderzijds (koppelingen voor het overbrengen van rotatie F16D)

A 01 B    71/08                   .    Middelen voor het beschermen tegen stof en dergelijke of voor het reinigen van landbouwwerktuigen (A01B 15/16, A01B 19/10 en A01B 23/06 hebben voorrang; afschermen van aangedreven roterend bebouwingsgereedschap A01B 33/12; afschermen van roterende delen in het algemeen F16P 1/00) [2]

 

A 01 B    73/00                   Middelen of voorzieningen met het oog op transport van landbouwmachines of landbouwwerktuigen, bijv. vouwframes voor het verkleinen van de totaalbreedte (voorzieningen van hefinrichtingen voor werktuigen voor het bewerken van grond A01B 63/00; aangepaste voertuigen voor zwaar transport of speciaal transport B60P; motorvoertuigen of aanhangers B62D) [4]

A 01 B    73/02                   .    Vouwframes [4]

A 01 B    73/04                   .    .    opvouwbaar om een horizontale as [4]

A 01 B    73/06                   .    .    opvouwbaar om een verticale as [4]

 

A 01 B    75/00                   Dragers voor het ondersteunen van personen die op het veld werken, bijv. bij het uitdunnen van bietenloof

 

A 01 B    76/00                   Delen of details van, of accessoires voor, landbouwmachines of landbouwwerktuigen, voor zover niet vallend onder de groepen A01B51/00 tot A01B 75/00 [8]

 

A 01 B    77/00                   Machines voor het oprapen en behandelen van grond (biociden, bestrijdingsmiddelen of lokmiddelen voor ongedierte of onkruid of plantengroeiregelaars A01N 25/00 tot A01N 65/00; kunstmest C05; materialen voor het conditioneren of stabiliseren van grond C09K 17/00)

 

A 01 B    79/00                   Methoden voor het bewerken van grond (zie als daarbij het gebruik van specifieke machines nodig is, de relevante groepen voor die machine)

A 01 B    79/02                   .    in combinatie met een andere landbouwbewerking, bijv. bemesten of planten