SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

LANDBOUW

 

A 01        LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ

 

A 01 D    OOGSTEN; MAAIEN

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen het versnipperen of verpulveren van stoppels, bijv. voor het produceren van strooisel, maar niet het op andere wijze mechanisch vernietigen van ongewenste begroeiing, wat valt onder groep A01M 21/02. [7]

 

Handwerktuigen [9]

 

A 01 D     1/00                    Handsnijwerktuigen voor het oogsten (inrichtingen voor het plukken van appelen of soortgelijke vruchten A01D 46/24; heggescharen A01G 3/04) [9]

A 01 D     1/02                    .    Zeisen

A 01 D     1/04                    .    Sikkels

A 01 D     1/06                    .    Messen

A 01 D     1/08                    .    Middelen voor het vastmaken van bladen

A 01 D     1/10                    .    .    waarbij wordt vastgezet met eccentriekhefbomen

A 01 D     1/12                    .    .    met op diverse manieren instelbare bladen

A 01 D     1/14                    .    Handgrepen; Accessoires, bijv. zeismanden of veiligheidsinrichtingen

 

A 01 D     3/00                    Niet-schurende slijpinrichtingen voor zeisen, sikkels en dergelijke [10]

A 01 D     3/02                    .    met slaggereedschap

A 01 D     3/04                    .    met drukbekken

A 01 D     3/06                    .    met drukrollen of drukschijven

A 01 D     3/08                    .    Details, bijv. zeisaambeelden of zeisgeleiders

 

A 01 D     5/00                    Containers voor slijpstenen om tijdens de oogst te gebruiken [10]

 

A 01 D     7/00                    Harken (maaimachines die omvormbaar zijn tot harken of waarmee kan worden geharkt A01D 42/02; maaimachines gecombineerd met harken A01D 43/02 [10]

A 01 D     7/02                    .    met tanden die star zijn verbonden met de harkbalk

A 01 D     7/04                    .    met een verstelbare harkbalk

A 01 D     7/06                    .    met speciaal gevormde of vastgemaakte tanden

A 01 D     7/08                    .    met verwisselbare tanden

A 01 D     7/10                    .    gecombineerd met strippers, grijpers en dergelijke

A 01 D     9/00                    Vorken

A 01 D     9/02                    .    met tanden die star zijn verbonden met de handgreep

A 01 D     9/04                    .    met verwisselbare tanden

A 01 D      9/06                    .    gecombineerd met strippers, grijpers en dergelijke

A 01 D    11/00                   Andere handwerktuigen (inrichtingen voor het plukken van appelen of soortgelijke vruchten A01D 46/24) [9]

A 01 D    11/02                   .    voor het oprapen of oogsten van bieten, aardappelen of andere wortelgewassen

A 01 D    11/04                   .    voor het hanteren van wortelgewassen, bijv. schoppen of rieken

A 01 D    11/06                   .    Gecombineerde werktuigen, bijv. een vork met hark

Machines voor het oogsten van wortelgewassen

A 01 D    13/00                   Graafwerktuigen, bijv. aardappelrooimachines

A 01 D    15/00                   Graafmachines met zeefroosters maar zonder transportmechanismen

A 01 D    15/02                   .    met starre roosters

A 01 D    15/04                   .    met bewegende of trillende roosters

A 01 D    17/00                   Graafmachines met zeefmechanismen en transportmechanismen, bijv. kettingrooiers, korfrooiers of zeefradrooiers

A 01 D    17/02                   .    met transporteurs die zijn geplaatst boven de zeefinrichting

A 01 D    17/04                   .    met transporteurs die zijn geplaatst onder de zeefinrichting

A 01 D    17/06                   .    met rollen of schijfzeven

A 01 D    17/08                   .    met schudzeven

A 01 D    17/10                   .    met vlakke transportriemen, staafbanden of harkbanden

A 01 D    17/12                   .    met emmertransporteurs

A 01 D    17/14                   .    met ronde zeven

A 01 D    17/16                   .    .    met een spiraaltransporteur

A 01 D    17/18                   .    .    zonder spiraaltransporteur

A 01 D    17/20                   .    .    met diverse samenwerkende zeven

A 01 D    17/22                   .    .    met diverse samenwerkende zeefbanden

A 01 D    19/00                   Graafmachines met centrifugaalwielen, centrifugaaltrommels of spinners

A 01 D    19/02                   .    met bewerkingsgereedschap dat roteert om een horizontale as dwars op de rijrichting

A 01 D    19/04                   .    met bewerkingsgereedschap dat roteert om een horizontale as parallel aan de rijrichting

A 01 D    19/06                   .    .    met schoepenwielen of schoepentrommels

A 01 D    19/08                   .    .    met tandkettingen met schoepen

A 01 D    19/10                   .    .    met opvangzeven; Werktuigen voor het afleggen van de wortelgewassen

A 01 D    19/12                   .    met bewerkingsgereedschap dat is geplaatst op een nagenoeg verticale as

A 01 D    19/14                   .    .    met één zeefwiel

A 01 D    19/16                   .    .    met diverse zeefwielen

A 01 D    19/18                   .    .    met tandkettingen met zeven 

A 01 D    21/00                   Graafmachines met werktuigen voor het optillen van aardappelen

A 01 D    21/02                   .    met op en neer bewegend optilgereedschap

A 01 D    21/04                   .    met roterend optilgereedschap 

A 01 D    23/00                   Aftopmachines of kopmachines

A 01 D    23/02                   .    waarbij de koppen wordt afgesneden voor het optillen

A 01 D    23/04                   .    waarbij de koppen worden afgesneden na het optillen [10]

A 01 D    23/06                   .    met inrichtingen voor het verzamelen en afleggen van het afgetopte materiaal; Inrichtingen voor het beschermen van het afgetopte materiaal tegen beschadiging 

A 01 D    25/00                   Optilmachines voor bieten of soortgelijke gewassen

A 01 D    25/02                   .    Machines met star gereedschap

A 01 D    25/04                   .    Machines met bewegend of roterend gereedschap

A 01 D    27/00                   Machines met zowel aftopmechanismen als optilmechanismen

A 01 D    27/02                   .    met star gereedschap

A 01 D    27/04                   .    met bewegend of roterend gereedschap 

A 01 D    29/00                   Oogstmachines voor pinda’s of aardnoten

A 01 D    31/00                   Andere gravende oogstmachines

A 01 D    31/02                   .    gecombineerd met andere landbouwmachines, bijv. zaaimachines, plantmachines of hooischudders

A 01 D    33/00                   Accessoires voor gravende oogstmachines

A 01 D    33/02                   .    Mechanismen voor het afscheiden van loof

A 01 D    33/04                   .    Mechanismen voor het afscheiden van stenen

A 01 D    33/06                   .    Mechanismen voor het afsnijden van stengels en dergelijke

A 01 D    33/08                   .    Speciale sorteermechanismen en reinigingsmechanismen

A 01 D    33/10                   .    Inrichtingen voor het verzamelen van gewassen, met of zonder weegapparatuur

A 01 D    33/12                   .    Aandrijfmechanismen, met of zonder motor

A 01 D    33/14                   .    Mechanismen voor het optillen of laten zakken van het gereedschap

 

Oogstmachines of maaimachines voor gras,  granen of andere gewassen [9]

 

A 01 D    34/00                   Maaimachines (gecombineerd met apparatuur voor het uitvoeren van extra bewerkingen tijdens het maaien A01D 37/00 tot A01D 41/00 en A01D 43/00; omvormbaar tot apparatuur voor een ander doel dan maaien of waarmee andere bewerkingen kunnen worden uitgevoerd dan maaien A01D 42/00; snijden in het algemeen B26); Maai-apparatuur van oogstmachines [4,7]

 

              Aantekening

 

              In deze groep is het gewenst de indexeercode van groep A01B 101/00, die betrekking heeft op het gebruik van maaiers, toe te voegen. [8]

 

A 01 D    34/01                   .    gekenmerkt door aspecten met betrekking tot het soort snij-apparatuur

A 01 D    34/02                   .    .    met heen en weer bewegende snijmiddelen (A01D 34/84 en A01D 34/86 hebben voorrang) [4]

A 01 D    34/03                   .    .    .    bevestigd op een voertuig, bijv. een trekker, of getrokken door een dier of een voertuig [4]

A 01 D    34/04                   .    .    .    .    met snijmiddelen aan de voorzijde [4]

A 01 D    34/06                   .    .    .    .    met snijmiddelen aan de zijkant [4]

A 01 D    34/07                   .    .    .    .    met snijmiddelen aan de achterzijde [4]

A 01 D    34/08                   .    .    .    geleid met de hand door een lopende bediener (A01D 34/03 heeft voorrang) [4,7]

A 01 D    34/10                   .    .    .    .    met door een motor aangedreven snijmiddelen of wielen [4]

A 01 D    34/125                  .    .    .    met middelen voor het afvoeren van gemaaid materiaal (A01D 57/26 tot A01D 57/30 hebben voorrang; gecombineerd met middelen voor het verzamelen of inladen van gemaaid materiaal A01D 43/06) [7]

A 01 D    34/13                   .    .    .    Snij-apparatuur [4]

A 01 D    34/135                  .    .    .    .    met tegengesteld beweegbare samenwerkende mesbalken [7]

A 01 D    34/14                   .    .    .    .    Mesbalken [4]

A 01 D    34/16                   .    .    .    .    Geleiders voor de mesbalk in de vingerplaat [4]

A 01 D    34/17                   .    .    .    .    Neerhoudinrichtingen voor het mes [4]

A 01 D    34/18                   .    .    .    .    Borgpennen; Vingerplaten [4]

A 01 D    34/20                   .    .    .    .    Vingerplaatbalken [4]

A 01 D    34/22                   .    .    .    .    .    Schoenen daarvoor [4]

A 01 D    34/23                   .    .    .    .    met een extra verticale snijbalk [4]

A 01 D    34/24                   .    .    .    Optilinrichtingen voor de snijbalk [4]

A 01 D    34/26                   .    .    .    .    handmatig in werking gesteld [4]

A 01 D    34/27                   .    .    .    .    Inrichtingen voor het loskoppelen van de mes-aandrijvende mechanismen tijdens het optillen van de snijbalk [4]

A 01 D    34/28                   .    .    .    Stelinrichtingen voor de snijbalk [4]

A 01 D    34/30                   .    .    .    Aandrijfmechanismen voor de snijmiddelen [4]

A 01 D    34/32                   .    .    .    .    Verbindingsstangen voor mes-aandrijvende mechanismen [4]

A 01 D    34/33                   .    .    .    .    .    Inrichtingen voor het verbinden van de stang met de mesbalk [4]

A 01 D    34/34                   .    .    .    .    .    Inrichtingen voor het verbinden van de stang met de krukpen van het aandrijfmechanisme [4]

A 01 D    34/36                   .    .    .    .    in werking gesteld door de voorwaartse beweging van de machine [4]

A 01 D    34/37                   .    .    .    .    elektrisch [4]

A 01 D    34/38                   .    .    .    .    met een fluïdum [4]

A 01 D    34/40                   .    .    .    Andere details [4]

A 01 D    34/404                  .    .    met snijmiddelen die worden aangedrven voor oscillatie in een horizontaal vlak [7]

A 01 D    34/408                  .    .    .    en samenwerkend met tegensnijmiddelen [7]

A 01 D    34/412                  .    .    met roterende snijmiddelen [7]

A 01 D    34/416                  .    .    .    Snijmiddelen met een flexibele draad [7]

A 01 D    34/42                   .    .    .    met snijmiddelen die roteren om een horizontale as, bijv. snijcilinders (A01D 34/84 en A01D 34/86 hebben voorrang) [4,7]

A 01 D    34/43                   .    .    .    .    bevestigd op een voertuig, bijv. een trekker, of getrokken door een dier of een voertuig [4]

A 01 D    34/44                   .    .    .    .    .    met twee of meer snijmiddelen [4]

A 01 D    34/46                   .    .    .    .    geleid met de hand (A01D 34/43 heeft voorrang) [4]

A 01 D    34/47                   .    .    .    .    .    met door een motor aangedreven snijmiddelen of wielen [4]

A 01 D    34/49                   .    .    .    .    met middelen voor het afvoeren van gemaaid materiaal (A01D 57/26 tot A01D 57/30 hebben voorrang; gecombineerd met middelen voor het verzamelen of inladen van gemaaid materiaal A01D 43/06) [7]

A 01 D    34/52                   .    .    .    .    Snij-apparatuur [4]

A 01 D    34/53                   .    .    .    .    .    Spiraalvormige snijlichamen [4]

A 01 D    34/535                  .    .    .    .    .    met snijlichamen die draaibaar zijn vastgemaakt aan de roterende as, bijv. dorsvlegels [7]

A 01 D    34/54                   .    .    .    .    Snijhoogte-instelling [4]

A 01 D    34/56                   .    .    .    .    Aandrijfmechanismen voor de snijmiddelen [4]

A 01 D    34/57                   .    .    .    .    .    in werking gesteld door de voorwaartse beweging van de machine [4]

A 01 D    34/58                   .    .    .    .    .    elektrisch [4]

A 01 D    34/60                   .    .    .    .    .    met een fluïdum [4]

A 01 D    34/62                   .    .    .    .    Andere details [4]

A 01 D    34/63                   .    .    .    met snijmiddelen die roteren om een verticale as (A01D 34/84 en A01D 34/86 hebben voorrang) [4,7]

A 01 D    34/64                   .    .    .    .    bevestigd op een voertuig, bijv. een trekker, of getrokken door een dier of een voertuig [4,7]

A 01 D    34/66                   .    .    .    .    .    met twee of meer snijmiddelen [4]

A 01 D    34/67                   .    .    .    .    geleid met de hand door een lopende bediener (A01D 34/64 heeft voorrang) [4,7]

A 01 D    34/68                   .    .    .    .    .    met door een motor aangedreven snijmiddelen of wielen [4]

A 01 D    34/685                  .    .    .    .    .    .    met twee of meer snijmiddelen [7]

A 01 D    34/69                   .    .    .    .    .    .    met door een motor aangedreven wielen [7]

A 01 D    34/695                  .    .    .    .    ondersteund door een luchtkussen [7]

A 01 D    34/71                   .    .    .    .    met middelen voor het afvoeren van gemaaid materiaal (A01D 57/26 tot A01D 57/30 hebben voorrang; gecombineerd met middelen voor het verzamelen of inladen van gemaaid materiaal A01D 43/06) [7]

A 01 D    34/73                   .    .    .    .    Snij-apparatuur [4]

A 01 D    34/74                   .    .    .    .    Snijhoogte-instelling [4]

A 01 D    34/76                   .    .    .    .    Aandrijfmechanismen voor de snijmiddelen [4]

A 01 D    34/77                   .    .    .    .    .    in werking gesteld door de voorwaartse beweging van de machine [4]

A 01 D    34/78                   .    .    .    .    .    elektrisch [4]

A 01 D    34/80                   .    .    .    .    .    met een fluïdum [4]

A 01 D    34/81                   .    .    .    .    Omhulsels; Behuizingen (A01D 34/71 heeft voorrang) [7]

A 01 D    34/82                   .    .    .    .    Andere details [4]

A 01 D    34/83                   .    .    met snijlichamen op eindloze riemen of scharnierkettingen [4]

A 01 D    34/835                  .    speciaal aangepast voor een specifiek doel [7]

A 01 D    34/84                   .    .    voor de randen van gazons of weiden, bijv. voor het maaien dichtbij bomen of muren (handtrimmers A01G 3/06) [4]

A 01 D    34/86                   .    .    voor gebruik op hellende vlakken, bijv. op taluds of slootkanten (speciaal aangepaste onderstellen of frames voor oogstmachines of maaimachines A01D 67/00; regelmechanismen voor oogstmachines of maaimachines tijdens het maaien op hellingen A01D 75/28) [4,7]

A 01 D    34/90                   .    .    om te worden gedragen door de bediener [7]

 

A 01 D    37/00                   Gecombineerde aflegmaaier-schovenbinders (uitrusting daarop voor het samenbinden van geoogste of gemaaide producten, bijv. knoopinrichtingen, A01D 59/00) [10]

A 01 D    37/02                   .    met een verzamelplatform en bindapparatuur maar zonder oplopende canvastransportbanden

A 01 D    37/04                   .    waarbij de stengels in verticale positie worden getransporteerd

A 01 D    37/06                   .    waarbij wordt samengebonden met stengels of met strobanden

 

A 01 D    39/00                   Onafhankelijke schovenbinders, bijv. voor hooi; Schovenbinders die aan maaimachines kunnen worden vastgemaakt (uitrusting daarop voor het samenbinden van geoogste of gemaaide producten, bijv. knoopinrichtingen, A01D 59/00; stilstaande apparatuur of handgereedschap voor het bundelen of samenbinden van stro of hooi A01F 1/00)

 

A 01 D    41/00                   Maaidorsmachines; Combines, d.w.z. oogstmachines of maaimachines gecombineerd met dorsmachines [10]

A 01 D    41/02                   .    Zelfrijdende combines

A 01 D    41/04                   .    Door een trekker aangedreven combines

A 01 D    41/06                   .    Combines met kasten

A 01 D    41/08                   .    Combines die dorsen vóór het afsnijden van de stengel

A 01 D    41/10                   .    Velddorsmachines met zwadopneemapparatuur

A 01 D    41/12                   .    Details van combines

A 01 D    41/127                  .    .    Speciaal aangepaste regelvoorzieningen of meetvoorzieningen voor combines [7]

A 01 D    41/133                  .    .    Drooginrichtingen [7]

A 01 D    41/14                   .    .    Maaitafels [2]

A 01 D    41/16                   .    .    .    Inrichtingen voor het koppelen van maaitafels aan transporteurs [7]

 

A 01 D    42/00                   Maaimachines die omvormbaar zijn tot apparatuur voor een ander doel dan maaien; Maaimachines die andere bewerkingen kunnen uitvoeren dan maaien (maaimachines gecombineerd met apparatuur voor het uitvoeren van extra bewerkingen tijdens het maaien A01D 43/00) [7]

A 01 D    42/02                   .    Harken [7]

A 01 D    42/04                   .    Grondbewerken [7]

A 01 D    42/06                   .    Aanvegen of reinigen van gazons of andere oppervlakken [7]

A 01 D    42/08                   .    .    Aanvegen van sneeuw [7]

 

A 01 D    43/00                   Maaimachines gecombineerd met apparatuur voor het uitvoeren van extra bewerkingen tijdens het maaien andere machines of apparatuur (A01D 37/00, A01D 39/00 en A01D 41/00 hebben voorrang) [3,7]

A 01 D    43/02                   .    met harken

A 01 D    43/04                   .    met hooischudders, bijv. keerders

A 01 D    43/06                   .    met middelen voor het opvangen, verzamelen of inladen van gemaaid materiaal [7]

A 01 D    43/063                  .    .    in een container die wordt gedragen door de maaimachine; Containers daarvoor (A01D 43/077 heeft voorrang) [7]

A 01 D    43/07                   .    .    in of op een aanhanger (A01D 43/077 heeft voorrang) [7]

A 01 D    43/073                  .    .    .    met een regelbare afvoertrechter [7]

A 01 D    43/077                  .    .    met hulpmiddelen, bijv. waaiers, voor het transporteren van het gemaaide gewas [7]

A 01 D    43/08                   .    met middelen voor het opsnijden van het gemaaide gewas, bijv. hakselmachines of strosnijders (snij-apparatuur van hakselmachines A01F 29/00)

A 01 D    43/10                   .    met middelen voor het breken of kneuzen van het gemaaide gewas (stengelbrekers of stengelkneuzers op zich A01D 82/00)

A 01 D    43/12                   .    met grondbewerkingswerktuigen, bijv. ploegen

A 01 D    43/14                   .    met afgifte-apparatuur, bijv. voor kunstmesten, herbiciden of preservatieven [7]

A 01 D    43/16                   .    met gazonafkanters [7]

 

A 01 D    44/00                   Oogsten van onderwaterplanten, bijv. het oogsten van zeewier of algen [2]

A 01 D    44/02                   .    van zeelatuw [2]

 

A 01 D    45/00                   Oogsten van staande gewassen (A01D 44/00 heeft voorrang; aangepaste dorsmachines voor speciale gewassen, aangepaste dorsmachines voor combines voor speciale gewassen A01F 11/00; oogsten van champignons A01G 18/70) [2,18]

A 01 D    45/02                   .    van maïs

A 01 D    45/04                   .    van rijst

A 01 D    45/06                   .    van vlas

A 01 D    45/10                   .    van suikerriet

A 01 D    45/16                   .    van tabak

A 01 D    45/22                   .    van bonen

A 01 D    45/24                   .    van erwten

A 01 D    45/26                   .    van kool of sla [2]

A 01 D    45/28                   .    van spinazie

A 01 D    45/30                   .    van graszaden of soortgelijke zaden

 

A 01 D    46/00                   Plukken van vruchten, groenten, hop en dergelijke; Inrichtingen voor het schudden van bomen of heesters [2,3]

 

              Aantekening

 

              In deze groep heeft A01D 46/30 voorrang boven de groepen A01D 46/02 tot A01D 46/28. [7]

 

A 01 D    46/02                   .    van hop [2]

A 01 D    46/04                   .    van thee [2]

A 01 D    46/06                   .    van koffie [2]

A 01 D    46/08                   .    van katoen [2]

A 01 D    46/10                   .    .    pneumatisch [2]

A 01 D    46/12                   .    .    gebruikmakend van middelen voor het van de plant afstropen van katoenbollen [2]

A 01 D    46/14                   .    .    gebruikmakend van middelen voor het van de plant plukken van katoenpluizen [2]

A 01 D    46/16                   .    .    .    met roterende of oscillerende spindels [2]

A 01 D    46/18                   .    .    .    .    bevestigd op een roterende drager [2]

A 01 D    46/20                   .    Platforms met inrichtingen voor het optillen en laten zakken [2]

A 01 D    46/22                   .    Manden, of tassen of zakken die de plukker met zich meedraagt [2]

A 01 D    46/24                   .    Inrichtingen voor het plukken van appels of soortgelijk fruit (A01D 46/26 heeft voorrang) [2,7]

A 01 D    46/247                  .    .    Handmatig bediend fruitplukgereedschap (A01D 46/253 heeft voorrang) [7]

A 01 D    46/253                  .    .    Draagbare gemotoriseerde fruitplukkers [7]

A 01 D    46/26                   .    Inrichtingen voor het schudden van bomen of heesters; Fruitopvanginrichtingen die daarbij moeten worden gebruikt (A01D 46/28 heeft voorrang) [3,7]

A 01 D    46/28                   .    Wijnoogstmachines, d.w.z. druivenplukmachines

A 01 D    46/30                   .    Robotinrichtingen voor het afzonderlijk plukken van gewassen [7] 

A 01 D    47/00                   Headers

 

A 01 D    51/00                   Apparatuur voor het verzamelen van gewassen die verspreid over de grond liggen, bijv. appels, bieten, noten of aardappelen

 

Componenten van oogstmachines of maaimachines voor gras of granen [7,9] 

A 01 D    57/00                   Aflegmechanismen voor oogstmachines

A 01 D    57/01                   .    Inrichtingen voor het geleiden van de gewassen naar de maai-apparatuur[7]

A 01 D    57/02                   .    .    gebruikmaken van haspels

A 01 D    57/03                   .    .    .    met een extra gestuurde beweging van de delen die het gewas aanraken, bijv. van de tanden [3]

A 01 D    57/04                   .    .    .    Voorzieningen voor het veranderen van de positie van de haspels

A 01 D    57/05                   .    .    .    Losmaakbare haspels voor het omvormen van een maaimachine in een oogstmachine[7]

A 01 D    57/06                   .    .    gebruikmakend van eindloze transporteurs

A 01 D    57/08                   .    .    gebruikmakend van zwaaiende harken

A 01 D    57/10                   .    .    gebruikmakend van waaiers

A 01 D    57/12                   .    Roterende harken

A 01 D    57/14                   .    Single-platform harken

A 01 D    57/16                   .    Kanteltafels

A 01 D    57/18                   .    Bundelinrichtingen, bijv. met tuimelstaven

A 01 D    57/20                   .    met transportbanden

A 01 D    57/22                   .    voor staande stengels

A 01 D    57/24                   .    Grasborden

A 01 D    57/26                   .    Achter de snijbalk geplaatste platen voor het geleiden van het afgesneden gras of stro

A 01 D    57/28                   .    Zwadhulpstukken met tanden

A 01 D    57/30                   .    Roterende hulpstukken voor het vormen van zwaden

 

A 01 D    59/00                   Uitrusting voor het samenbinden van geoogste of gemaaide producten (speciaal aangepast voor balenpersen A01F 15/14) [10]

A 01 D    59/02                   .    Grijpinrichtingen of pakkers

A 01 D    59/04                   .    Knoopinrichtingen of knopers

A 01 D    59/06                   .    Naalden

A 01 D    59/08                   .    Afvoerarmen of uitwerpers

A 01 D    59/10                   .    Inrichtingen voor het scheiden van tegen elkaar aanliggende schoven

A 01 D    59/12                   .    Containers voor het bindtouw [10]

A 01 D    59/14                   .    Schoventellers

 

A 01 D    61/00                   Opvoerinrichtingen of transporteurs voor schovenbinders of combines [10]

A 01 D    61/02                   .    Eindloze banden

A 01 D    61/04                   .    Kettingen 

A 01 D    63/00                   Buitenverdelers

A 01 D    63/02                   .    Roterende verdelers

A 01 D    63/04                   .    Niet-roterende verdelers 

A 01 D    65/00                   Arenheffers of opraapinrichtingen voor graangewassen

A 01 D    65/02                   .    Opraapvingers

A 01 D    65/04                   .    met wentelende stokken

A 01 D    65/06                   .    Opraapinrichtingen die zijn geplaatst aan de binnenzijde van de snijbalk

A 01 D    65/08                   .    Beschermhulpstukken voor de wielen

 

A 01 D    67/00                   Speciaal aangepaste onderstellen of frames voor oogstmachines of maaimachines (koppelvoorzieningen tussen dier of trekker en oogstmachine of maaimachine A01B 59/00); Mechanismen voor het afstellen van het frame (stelinrichtingen voor de snijbalk A01D 34/28); Platforms [3]

A 01 D    67/02                   .    Bescherming tegen het weer

A 01 D    67/04                   .    Zittingen 

A 01 D    69/00                   Aandrijfmechanismen of delen daarvan voor oogstmachines of maaimachines (aandrijfmechanismen voor de snijmiddelen van maaimachines of oogstmachines A01D 34/00)

A 01 D    69/02                   .    elektrisch

A 01 D    69/03                   .    met een fluïdum [4]

A 01 D    69/06                   .    Drijfwerken

A 01 D    69/08                   .    Aandrijfkoppelingen

A 01 D    69/10                   .    Remmen

A 01 D    69/12                   .    Smering

A 01 D    75/00                   Accessoires voor oogstmachines of maaimachines

A 01 D    75/02                   .    Werktuigen voor het verzamelen van graangewas

A 01 D    75/04                   .    Schovendragers

A 01 D    75/06                   .    Schovenschudders

A 01 D    75/08                   .    Slijpapparatuur die vastzit aan de oogstmachine of maaimachine [10]

A 01 D    75/10                   .    Inrichtingen voor het opnieuw conditioneren van de mesbalk, bijv. voor het verwijderen van het mes uit de houder ervan

A 01 D    75/12                   .    Instrumenten voor het verwijderen van de mesbalk van de snijmachine

A 01 D    75/16                   .    Werktuigen voor het uitleggen van banden voor schoven

A 01 D    75/18                   .    Veiligheidsinrichtingen voor delen van de machines [10]

A 01 D    75/20                   .    Inrichtingen voor het beschermen van mensen of dieren [10]

A 01 D    75/24                   .    Speciale inrichtingen voor door dieren getrokken oogstmachines of maaimachines

A 01 D    75/26                   .    Voorwagens; As-draaipuntbesturing van voorwagens

A 01 D    75/28                   .    Regelmechanismen voor oogstmachines of maaimachines tijdens het voortbewegen daarvan op taluds; Inrichtingen voor het voorkomen van zijdelings afglijden

A 01 D    75/30                   .    Voorzieningen voor het slepen van twee of meer oogstmachines of maaimachines

 

Hooischudders; Gewaskneuzers [3,9]

 

              Aantekening

 

              In de groepen A01D 76/00 tot A01D 87/00 worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -                  “hooi” omvat al het gemaaide groengewas in droge of gedeeltelijk droge toestand; [3]

              -         “hooischudders” omvat alle apparatuur waarmee op de grond liggend gemaaid groengewas wordt bewerkt met de bedoeling daarvan hooi te maken, met uitzondering van “harken” welke zijn ondergebracht in groep A01D 7/00. [3]

 

A 01 D    76/00                   Hooischudders met tanden die tijdens de bewerking stilstaan ten opzichte van de machine, maar die kunnen worden opgetild bij het afleggen (hooischudders gecombineerd met maaiers A01D43/04) [3,9]

 

A 01 D    78/00                   Hooischudders met tanden die bewegen ten opzichte van de machine (hooischudders gecombineerd met maaiers A01D43/04) [3,9]

A 01 D    78/02                   .    met tanddragende balken of vergelijkbare lichamen voor het aan elkaar koppelen van hoofddelen die roteren om horizontale assen, bijv. in de vorm van een roterende trommel [3]

A 01 D    78/04                   .    .    waarbij de tanddragende lichamen beweegt onder een schuine of een rechte hoek met de rijrichting van de machine [3]

A 01 D    78/06                   .    met tanddragende eindloze kettingen of riemen [3]

A 01 D    78/08                   .    met tanddragende roterende hoofddelen of wielen [3]

A 01 D    78/10                   .    .    waarbij de tanden roteren om een in hoofdzaak verticale as [3]

A 01 D    78/12                   .    .    .    waarbij de tanden een extra beweging naast hun rotatiebeweging ondergaan [3]

A 01 D    78/14                   .    .    waarbij de tanden roteren om een in hoofdzaak horizontale as [3]

A 01 D    78/16                   .    .    .    met een positieve aandrijving van de hoofddelen of wielen [3]

A 01 D    78/18                   .    met heen en weer bewegende tanden [3]

A 01 D    78/20                   .    .    heen en weer bewegend in een richting parallel aan de rijrichting van de machine [3]

 

A 01 D    80/00                   Delen of details van hooischudders (zie voor delen of details voor één specifiek soort machine de relevante groepen voor die machines) [3]

A 01 D    80/02                   .    Tanden; Vastmaken van tanden [3]

 

A 01 D    82/00                   Gewaskeuzers, d.w.z. machines voor het breken of kneuzen van stengels (maaimachines gecombineerd met middelen voor het breken of kneuzen van het gemaaide gewas A01D 43/10) [3]

A 01 D    82/02                   .    Rollen voor gewaskneuzers [6]

 

A 01 D    84/00                   Hooischudders voor zover niet vallend onder één van de groepen A01D 76/00 tot A01D 82/00 (hooischudders gecombineerd met maaiers A01D43/04) [9]

A 01 D    84/02                   .    met flexibel gereedschap [6] 

A 01 D    85/00                   Voorzieningen voor het vormen of opzetten van mijten

 

A 01 D    87/00                   Laders voor hooi of soortgelijke veldgewassen (gecombineerd met maaimachines A01D43/06) [10]

A 01 D    87/02                   .    met transportbanden

A 01 D    87/04                   .    .    met harken die het gewas naar de transporteur toevoeren

A 01 D    87/06                   .    met oscillerende of heen en weer bewegende harkbalken

A 01 D    87/08                   .    met veegharken

A 01 D    87/10                   .    met blaasmiddelen

A 01 D    87/12                   .    Laders voor schoven, mijten of balen 

A 01 D    89/00                   Opraapvoorzieningen voor laders, hakselmachines, balenpersen, velddorsmachines en dergelijke

 

A 01 D    90/00                   Voertuigen voor het vervoeren van geoogste gewassen, met middelen voor het laden of lossen (gecombineerd met maaimachines A01D 43/06) [2,10]

A 01 D    90/02                   .    Laadmiddelen [2]

A 01 D    90/04                   .    .    met extra snijmiddelen [2]

A 01 D    90/06                   .    .    .    met hakselmachines als laadmiddel en snijmiddel (A01D 43/08 heeft voorrang) [2]

A 01 D    90/08                   .    .    met middelen voor het vormen van balen, die tevens dienen om te laden; met middelen voor het oprapen en in of op het voertuig plaatsen van balen [2]

A 01 D    90/10                   .    Losmiddelen [2]

A 01 D    90/12                   .    met extra inrichtingen of werktuigen (plaatsing van koppelinrichtingen, A01B 59/00) [2]

A 01 D    90/14                   .    Aangepaste drijfwerken voor aandrijfmiddelen, laadmiddelen of losmiddelen [2]

A 01 D    90/16                   .    zelfrijdend [2]

 

A 01 D    91/00                   Methoden voor het oogsten van landbouwproducten (zie als het gebruik van specifieke machines nodig is, de relevante groepen voor de machines)

A 01 D    91/02                   .    Producten die in de grond groeien

A 01 D    91/04                   .    Producten die boven de grond groeien (vruchten, hop A01D 46/00)

 

A 01 D    93/00                   Oogstapparatuur voor zover niet vallend onder andere groepen uit deze subklasse [9]

 

Indexschema in samenhang met de groepen A01D 34/00, A01D 42/00, A01D 43/00, A01D 57/00, A01D 67/00, A01D 69/00 en A01D 75/00, met betrekking tot het gebruik van maaimachines. [6,8]

A 01 D    101/00                   Gazonmaaimachines [6]