SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

LANDBOUW

 

A 01        LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ

 

A 01 F     DORSEN (combines A01D41/00); HOOIPERSEN OF STROPERSEN; STILSTAANDE APPARATUUR OF HANDGEREEDSCHAP VOOR HET BUNDELEN OF SAMENBINDEN VAN STRO, HOOI EN DERGELIJKE; OPSNIJDEN VAN STRO, HOOI EN DERGELIJKE; OPSLAAN VAN LANDBOUWPRODUCTEN OF TUINBOUWPRODUCTEN (voorzieningen voor het vormen of opzetten van mijten gecombineerd met oogsten A01D 85/00) [8,10]

 

A 01 F       1/00                    Stilstaande apparatuur of handgereedschap voor het bundelen of samenbinden van stro, hooi en dergelijke (balenpersen en dergelijke A01F 13/00 en A01F 15/00; mobiele schovenbinders voor gebruik op het veld A01D 37/00 en A01D 39/00) [3,10]

A 01 F       1/02                    .    Met de hand bediend gereedschap

A 01 F       1/04                    .    Bevestigingsinrichtingen of knoopinrichtingen

A 01 F       1/06                    .    Touw voor bundels [10]

 

A 01 F       3/00                    Met de hand bediende werktuigen voor het opsnijden van stro, hooi en dergelijke (mechanisch aangedreven strosnijders A01F 29/00) [10]

Dorsen

A 01 F       5/00                    Met de hand bediende dorswerktuigen

 

A 01 F       7/00                    Dorsapparatuur [10]

A 01 F       7/02                    .    met roterend gereedschap (dorscilinders of dorskommen A01F 12/18) [10]

A 01 F       7/04                    .    met assen dwars op de toevoerrichting

A 01 F       7/06                    .    met assen in lijn met de toevoerinrichting 

A 01 F       7/70                    .    met vlegels [10] 

A 01 F     11/00                    Speciaal voor mais aangepaste dorsapparatuur; Speciaal aangepaste dorsapparatuur voor speciale gewassen anders dan granen [10]

A 01 F     11/02                   .    voor vlas

A 01 F     11/04                   .    voor klaverhooi of soortgelijke zaden, bijv. luzernehooi

A 01 F     11/06                   .    voor mais, bijv. het van kolven verwijderen van maiskorrels

A 01 F     11/08                   .    voor palmvruchten, bijv. het van de stengel losmaken van de vrucht 

A 01 F     12/00                   Delen of details van dorsapparatuur (inrichtingen, anders dan veiligheidsinrichtingen voor toevoerinrichtingen, voor het beschermen van mensen A01D 75/20 en A01F 21/00) [10]

A 01 F     12/10                   .    Toevoerinrichtingen

A 01 F     12/12                   .    .    zonder bandsnijders

A 01 F     12/14                   .    .    met bandsnijders

A 01 F     12/16                   .    .    Veiligheidsinrichtingen

A 01 F     12/18                   .    Dorsinrichtingen

A 01 F     12/20                   .    .    Dorscilinders met ribben

A 01 F     12/22                   .    .    Dorscilinders met tanden

A 01 F     12/24                   .    .    Eéndelige dorskommen

A 01 F     12/26                   .    .    Meerdelige dorskommen

A 01 F     12/28                   .    .    Inrichtingen voor het afstellen van dorskommen

A 01 F     12/30                   .    Stroscheiders

A 01 F     12/32                   .    .    met schudschermen of schudzeven

A 01 F     12/34                   .    .    .    Zeefelementen; Bekleding voor schudders

A 01 F     12/36                   .    .    .    .    Speciaal aangepaste zeefelementen voor het verwerken van kort stro

A 01 F     12/38                   .    .    met tegenovergesteld en onafhankelijk bewogen schudbalken en dergelijke

A 01 F     12/385                  .    .    met een eindloos oppervlak voor het doorvoeren van het stro [5]

A 01 F     12/39                   .    .    met strodragers in de vorm van rotoren of trommels [5]

A 01 F     12/395                  .    .    Kegelvormige of ronde stroscheiders met een inwendig werkvlak [5]

A 01 F     12/40                   .    Voorzieningen van strobrekers of strosnijders [10]

A 01 F     12/42                   .    Apparatuur voor het verwijderen van baarden uit het graan [10]

A 01 F     12/44                   .    Graanreinigers; Graanscheiders [10]

A 01 F     12/46                   .    Mechanische graantransporteurs [10]

A 01 F     12/48                   .    Luchtkanalen of luchtblazers voor graan [10]

A 01 F     12/50                   .    Inrichtingen voor het vullen van jutezakken; Telinrichtingen of weeginrichtingen [10]

A 01 F     12/52                   .    Voorzieningen voor het naar de dorsinrichting terugvoeren van niet-gedorst graan

A 01 F     12/54                   .    Voorzieningen voor het verzamelen en afvoeren van stof [10]

A 01 F     12/56                   .    Aandrijfmechanismen voor de dorsdelen

A 01 F     12/58                   .    Regelinrichtingen; Remmen; Lagers [10]

A 01 F     12/60                   .    Graansilo’s

 

Stropersen of hooipersen [8,9]

A 01 F     13/00                   Met de hand bediende apparatuur voor het vormen van balen

 

A 01 F     15/00                   Balenpersen voor stro, hooi en dergelijke [3,10]

A 01 F     15/02                   .    met perskamers

A 01 F     15/04                   .    Plunjerpersen

A 01 F     15/06                   .    .    met een dubbelwerkende plunjer

A 01 F     15/07                   .    Rotobalers, d.w.z. machines voor het vormen van ronde balen door opwikkelen en persen [5]

A 01 F     15/08                   .    Details [10]

A 01 F     15/10                   .    .    Toevoerinrichtingen voor het gewasmateriaal [3]

A 01 F     15/12                   .    .    Toevoerinrichtingen voor het touw

A 01 F     15/14                   .    .    Speciaal aangepaste knoopinrichtingen voor balenpersen [10]

A 01 F     15/16                   .    .    Scheidingsblokken

A 01 F     15/18                   .    .    Eindloze banden, rollen en dergelijke

 

Accessoires voor dorsmachines of balenpersen [9]

 

A 01 F     17/00                   Strotransporteurs voor dorsmachines of balenpersen [10]

A 01 F     17/02                   .    Mechanische transporteurs

A 01 F     17/04                   .    Pneumatische transporteurs

 

A 01 F     19/00                   Inrichtingen voor het aan de grond verankeren van dorsmachines of balenpersen, bijv. voor het compenseren van oneffenheden van de grond

 

A 01 F     21/00                   Inrichtingen voor het beschermen van mensen voor dorsmachines of balenpersen (bij combines A01D 75/20; voor toevoerinrichtingen voor dorsapparatuur A01F 12/16) [9,10]

 

A 01 F     25/00                   Opslaan van landbouwproducten of tuinbouwproducten; Ophangen van geoogst fruit (rijpen van fruit A23N 15/06; voorzieningen in schuren voor het voorbehandelen van tabak A24B 1/02; verpakken en opslaan van hop C12C 3/04) [3,10]

A 01 F     25/02                   .    Hopen; Kuilen

A 01 F     25/04                   .    Mijten, hooimijten en dergelijke

A 01 F     25/08                   .    .    Ventilatiemiddelen

A 01 F     25/10                   .    .    Overkappingen

A 01 F     25/12                   .    Droogrekken of ruiters

A 01 F     25/13                   .    Afdekkingen (A01F 25/14 heeft voorrang) [3,10]

A 01 F     25/14                   .    Speciaal aangepaste opslagcontainers [3,10]

A 01 F     25/16                   .    Voorzieningen in groenvoersilo’s [10]

A 01 F     25/18                   .    .    Laadvoorzieningen of verdeelmiddelen [2]

A 01 F     25/20                   .    .    Losvoorzieningen [2]

A 01 F     25/22                   .    .    Ventilatievoorzieningen [2]

 

A 01 F     29/00                   Speciaal aangepaste snij-apparatuur voor het snijden van hooi, stro en dergelijke (maaimachines gecombineerd met middelen voor het opsnijden van het gemaaide gewas A01D 43/08) [3,10]

A 01 F     29/01                   .    speciaal aangepast om te worden gemonteerd op of getrokken door een trekker, bijv. veldhakselaars [7,10]

A 01 F     29/02                   .    met roterende messen met een snijrand in een vlak loodrecht op de rotatie-as [3]

A 01 F     29/04                   .    .    met een toevoerrichting dwars op as [3]

A 01 F     29/06                   .    met roterende messen met een snijrand op een cilinderoppervlak, bijv. schroefvormig [3]

A 01 F     29/08                   .    met heen en weer bewegende messen [3]

A 01 F     29/09                   .    Details [10]

A 01 F     29/10                   .    .    Toevoerinrichtingen [3,10]

A 01 F     29/12                   .    .    Afvoermiddelen (laders voor hooi of soortgelijke veldgewassen met blaasmiddelen A01D 87/10) [3,10]

A 01 F     29/14                   .    .    Aandrijvingen [3,10]

A 01 F     29/16                   .    .    Veiligheidsinrichtingen, bijv. noodremvoorzieningen [3,10]

A 01 F     29/18                   .    .    .    voor het beschermen van mensen [3,10]

A 01 F     29/22                   .    .    Voorzieningen van slijpinrichtingen voor messen [3,10]