SECTIE A††††††††††††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

LANDBOUW

 

A 01††††††† LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ

 

A 01 G††† TUINBOUW; KWEKEN OF TELEN VAN GROENTEN, BLOEMEN, RIJST, VRUCHTEN, DRUIVEN, HOP OF ZEEWIER; BOSBOUW; IRRIGEREN OF BEWATEREN (plukken van fruit, groenten, hop en dergelijke A01D 46/00; inrichtingen voor het aftoppen of pellen van uien of bloembollen A23N 15/08; vermeerderen van ťťncellige algae C12N 1/12; plantencelkweek C12N 5/00) [18]

 

A 01 G†††   1/00††††††††††††††††††† (Verplaatst naar A01G 2/00 tot A01G 2/20, A01G 9/033, A01G 20/00 tot A01G 22/05, A01G 22/15 tot A01G 22/20, A01G 2225 tot A01G 22/67, en A01G 24/00 tot A01G 24/60) [18]

A 01 G†††   1/02††††††††††††††††††† (verplaatst naar A01G 22/10) [18]

A 01 G†††   1/04††††††††††††††††††† (verplaatst naar A01G 18/00 tot A01G 18/80) [18]

A 01 G†††   1/06††††††††††††††††††† (verplaatst naar A01G 2/30 tot A01G 2/38) [18]

A 01 G†††   1/08††††††††††††††††††† (verplaatst naar A01G 9/28) [18]

A 01 G†††   1/12††††††††††††††††††† (verplaatst naar A01G 20/00 tot A01G 20/47) [18]

 

A 01 G†††   2/00††††††††††††††††††† Vegetatieve vermeendering (plantreproductie met weefselkweektechnieken A01H 4/00) [18]

A 01 G†††   2/10††††††††††††††††††† .††† door middel van stekken [18]

A 01 G†††   2/20††††††††††††††††††† .††† Gelaagd [18]

A 01 G†††   2/30††††††††††††††††††† .††† Enten (entwas A01N 3/04) [18]

A 01 G†††   2/32††††††††††††††††††† .††† .††† Automatische apparatuur daarvoor [18]

A 01 G†††   2/35††††††††††††††††††† .††† .††† Stekken; Inbrengen [18]

A 01 G†††   2/38††††††††††††††††††† .††† .††† Vasthouden; Ligeren [18]

 

A 01 G†††   3/00††††††††††††††††††† Speciaal aangepaste snijwerktuigen voor de tuinbouw; Verwijderen van de takken van staande bomen (vellen van bomen A01G 23/08; maaimachines met snijmiddelen met een roterende flexibele draad A01D 34/416; speciale aanpassing van maaimachines om te worden gedragen door de bediener A01D 34/90; in de hand gehouden snijgereedschap dat ook geschikt is voor een ander doel B26B) [5]

A 01 G†††   3/02††††††††††††††††††† .††† Snoeischaren; Bloemenscharen of fruitscharen

A 01 G†††   3/025††††††††††††††††† .††† .††† met een langer of groter gemaakte handgreep [6]

A 01 G†††   3/033††††††††††††††††† .††† .††† met door een motor aangedreven bladen [6]

A 01 G†††   3/037††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een elektromotor als aandrijfmiddel [6]

A 01 G†††   3/04††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het snoeien van heggen, bijv. heggescharen [6]

A 01 G†††   3/047††††††††††††††††† .††† .††† draagbaar [6]

A 01 G†††   3/053††††††††††††††††† .††† .††† .††† door een motor aangedreven [6]

A 01 G†††   3/06††††††††††††††††††† .††† Handtrimmers of handscharen voor gazons of gazonranden (maaimachines gecombineerd met randtrimmers A01D 43/16)

A 01 G†††   3/08††††††††††††††††††† .††† Ander gereedschap voor het snoeien van staande bomen, of voor het daarvan verwijderen van grote of kleine takken [2,5] 

A 01 G†††   5/00††††††††††††††††††† Verwerken van bloemen

A 01 G†††   5/02††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het samenbinden van boeketten of kransen

A 01 G†††   5/04††††††††††††††††††† .††† Draagconstructies voor kransen en dergelijke; Rekken of houders voor bloemen

A 01 G†††   5/06††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het conserveren van bloemen (chemische substanties A01N 3/02; bloemenvazen A47G 7/06)

 

A 01 G†††   7/00††††††††††††††††††† Plantkunde in het algemeen (grondloze teelt A01G 31/00) [18]

A 01 G†††   7/02††††††††††††††††††† .††† Behandelen van planten met kooldioxide (kassen daarvoor A01G 9/18)

A 01 G†††   7/04††††††††††††††††††† .††† Elektrisch of magnetisch behandelen van planten voor het bevorderen van de groei

A 01 G†††   7/06††††††††††††††††††† .††† Behandelen van groeiende bomen of planten, bijv. voor het voorkomen van houtrot, het aankleuren van bloemen of hout of het langer in leven houden van planten

 

A 01 G†††   9/00††††††††††††††††††† Kweekbakken, broeibakken of kassen voor de tuinbouw (voor champignons A01G 18/00; grondloze teelt A01G 31/00); Randen voor bedden, gazons en dergelijke [18]

A 01 G†††   9/02††††††††††††††††††† .††† Kweekbakken, bijv. bloempotten of plantenbakken (hangmanden, houders of containers voor bloempotten A47G 7/00); Glazen voor het kweken van bloemen [18]

A 01 G††† 9/029††††††††††††††††† .††† .††† Potten voor zaailingen [18]

A 01 G††† 9/033††††††††††††††††† .††† .††† Platte houders voor turf, gras en dergelijke, bijv. voor het afdekken van daken [18]

A 01 G†††   9/04††††††††††††††††††† .††† Onderzetters of schotel voor bloempotten

A 01 G†††   9/06††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het reinigen van bloempotten

A 01 G†††   9/08††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het vullen van bloempotten; Inrichtingen voor het in potten zetten van planten

A 01 G†††   9/10††††††††††††††††††† (verplaatst naar A01G 9/029, A01G 924/44 en A01G 24/60) [18]

A 01 G†††   9/12††††††††††††††††††† .††† Steunen voor planten; Traliewerk voor aardbeien en dergelijke (stutten voor bomen, steunen voor wijnranken A01G 17/14)

A 01 G†††   9/14††††††††††††††††††† .††† Kassen (kappen A01G 13/04)

A 01 G†††   9/16††††††††††††††††††† .††† .††† Demonteerbare of draagbare kassen

A 01 G†††   9/18††††††††††††††††††† .††† Kassen voor het met kooldioxide en dergelijke behandelen van planten

A 01 G†††   9/20††††††††††††††††††† .††† Broeibakken; Lampen

A 01 G†††   9/22††††††††††††††††††† .††† Zonweringen of blinderingen voor kassen en dergelijke

A 01 G†††   9/24††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het verwarmen, ventileren, regelen van de temperatuur of irrigeren in kassen, broeibakken en dergelijke

A 01 G†††   9/26††††††††††††††††††† .††† .††† Elektrische inrichtingen

A 01 G††† 9/28††††††††††††††††††† .††† Hoogstaande bedden; Plantenbedden; Randelementen voor bedden, gazons en dergelijke, bijv. tegels [18]

 

A 01 G††† 11/00†††††††††††††††††† Steriliseren van grond met stoom (materialen voor het conditioneren of stabiliseren van grond C09K 17/00)

 

A 01 G††† 13/00†††††††††††††††††† Beschermen van planten (apparatuur voor het vernietigen van ongedierte of schadelijke dieren A01M; gebruik van chemische materialen daarvoor, samenstelling van beschermende materialen, bijv. entwas, A01N)

A 01 G††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Dekzeilen en dergelijke voor planten; Inrichtingen voor het uitleggen van afdekkingen

A 01 G††† 13/04†††††††††††††††††† .††† .††† Kappen

A 01 G††† 13/06†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het opwekken van warmte, rook of mist in tuinen, boomgaarden of bossen, bijv. voor het voorkomen van schade door vorst (chemische aspecten van het opwekken van warmte, rook of mist C06D 3/00; zie voor verwarmingsinrichtingen in het algemeen de toepasselijke klassen, bijv. F24)

A 01 G††† 13/08†††††††††††††††††† .††† Mechanische apparatuur voor het laten circuleren van lucht

A 01 G††† 13/10†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het bieden van bescherming tegen dieren, vogels of andere plagen (A01M 29/00 heeft voorrang; vallen A01M 23/00; pesticiden A01N) [2]

 

A 01 G††† 15/00†††††††††††††††††† Inrichtingen of methoden voor het beÔnvloeden van de weersgesteldheid (verstrooien van mist in het algemeen E01H 13/00)

 

A 01 G††† 16/00†††††††††††††††††† (Verplaatst naar A01G 22/22) [18] 

A 01 G††† 17/00†††††††††††††††††† Kweken van hop, wijnranken, fruitbomen of soortgelijke bomen

A 01 G††† 17/02†††††††††††††††††† .††† Kweken van hop of wijnranken

A 01 G††† 17/04†††††††††††††††††† .††† Steunen voor hop, wijnranken of bomen

A 01 G††† 17/06†††††††††††††††††† .††† .††† Traliewerk

A 01 G††† 17/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gereedschap voor het aan traliewerk vastmaken van hop, wijnranken of takken; Knoopinrichtingen

A 01 G††† 17/10†††††††††††††††††† .††† .††† Houders voor takken en dergelijke

A 01 G††† 17/12†††††††††††††††††† .††† .††† Boombanden

A 01 G††† 17/14†††††††††††††††††† .††† .††† Steunen; Stutten

A 01 G††† 17/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inrichtingen voor het in de grond slaan of uit de grond trekken van steunen

A 01 G††† 17/18†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het opvullen van gaten in bomen 

 

A 01 G††† 18/00†††††††††††††††††† Kweken van champignons [18]

A 01 G††† 18/10†††††††††††††††††† .††† Mycorrhiza; Mycorrhiza-associations [18]

A 01 G††† 18/20†††††††††††††††††† .††† Kweekmedia, bijv. compost [18]

A 01 G††† 18/22†††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het bereiden van kweekmedia, bijv. bottelapparaten [18]

A 01 G††† 18/30†††††††††††††††††† .††† Accessoires voor gebruik voor inoculatie van het broedsel [18]

A 01 G††† 18/40†††††††††††††††††† .††† Kweken van broedsel [18]

A 01 G††† 18/50†††††††††††††††††† .††† Inoculeren van broedsel [18]

A 01 G††† 18/55†††††††††††††††††† .††† .††† Vormen van inoculatiegaten [18]

A 01 G††† 18/60†††††††††††††††††† .††† Kweekruimten; Inrichting daarvoor [18]

A 01 G††† 18/61†††††††††††††††††† .††† .††† Groeigeleiders voor vruchtlichamen, bijv. papierrollen [18]

A 01 G††† 18/62†††††††††††††††††† .††† .††† Rekken; Bakken [18]

A 01 G††† 18/64†††††††††††††††††† .††† .††† Kweekcontainers; Deksels daarvoor [18]

A 01 G††† 18/65†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de deksels, bijv. deksels met filters [18]

A 01 G††† 18/66†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kweekzakken [18]

A 01 G††† 18/68†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kweekflessen [18]

A 01 G††† 18/69†††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen voor het regelen van de omgeving, bijv. sprinklers [18]

A 01 G††† 18/70†††††††††††††††††† .††† Oogsten [18]

A 01 G††† 18/80†††††††††††††††††† .††† Accessoires voor gebruik na het oogsten, bijv. schrapers [18]

 

A 01 G††† 20/00†††††††††††††††††† Kweken van graszoden, gras en dergelijke; Apparatuur of methoden daarvoor (handtrimmers of handscharen voor gazons A01G 3/06; randen voor gazons A01G 9/28; gazonmaaiers A01D 34/00) [18]

A 01 G††† 20/10†††††††††††††††††† .††† Voorgekweekte graszoden; Apparatuur daarvoor [18]

A 01 G††† 20/12†††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het snijden van graszoden [18]

A 01 G††† 20/15†††††††††††††††††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor het stapelen van graszoden of graszodenrollen [18]

A 01 G††† 20/18†††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het leggen van graszoden [18]

A 01 G††† 20/20†††††††††††††††††† .††† Kweken op matten [18]

A 01 G††† 20/30†††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het behandelen van het gazon of het grasoppervlak [18]

A 01 G††† 20/35†††††††††††††††††† .††† .††† Tuinrollers [18]

A 01 G††† 20/40†††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het schoonmaken van het gazon of het grasoppervlak [18]

A 01 G††† 20/43†††††††††††††††††† .††† .††† voor het aanvegen, verzamelen of vermalen van gazonafval [18]

A 01 G††† 20/47†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zuiginrichtingen of blaasinrichtingen [18]

 

A 01 G††† 22/00†††††††††††††††††† Niet elders ondergebracht kweken van specifieke gewassen of planten [18]

A 01 G††† 22/05†††††††††††††††††† .††† Fruitgewassen, bijv. aardbeien, tomaten of komkommers [18]

A 01 G††† 22/10†††††††††††††††††† .††† Asperges [18]

A 01 G††† 22/15†††††††††††††††††† .††† Bladgewassen, bijv. sla of spinazie [18]

A 01 G††† 22/20†††††††††††††††††† .††† Granen [18]

A 01 G††† 22/22†††††††††††††††††† .††† .††† Rijst [18]

A 01 G††† 22/25†††††††††††††††††† .††† Wortelgewassen, bijv. aardappelen, cassave, bieten of wasibi [18]

A 01 G††† 22/30†††††††††††††††††† .††† Mossen [18]

A 01 G††† 22/35†††††††††††††††††† .††† Bolgewassen; Aliums, bijv. uien of prei [18]

A 01 G††† 22/40†††††††††††††††††† .††† Fabaceae, bijv. bonen of erwten [18]

A 01 G††† 22/45†††††††††††††††††† .††† Tabak [18]

A 01 G††† 22/50†††††††††††††††††† .††† Katoen [18]

A 01 G††† 22/55†††††††††††††††††† .††† Suikerbieten [18]

A 01 G††† 22/60†††††††††††††††††† .††† Bloemen; Sierplanten [18]

A 01 G††† 22/63†††††††††††††††††† .††† .††† OrchideeŽn [18]

A 01 G††† 22/67†††††††††††††††††† .††† .††† Dwergbomen, bijv. bonsai [18]

A 01 G††† 23/00†††††††††††††††††† Bosbouw

A 01 G††† 23/02†††††††††††††††††† .††† Verplanten, ontwortelen, vellen of verwijderen van takken van bomen (verwijderen van takken van staande bomen A01G 3/00) [5]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Toevoerinrichtingen voor bomen zijn ondergebracht in groep B27B 25/00. [5]

 

A 01 G††† 23/04†††††††††††††††††† .††† .††† Verplanten van bomen; Inrichtingen voor het vastgrijpen van de wortelkluit, bijv. stronktangen; Omhulsels of verpakkingen voor het transporteren van bomen

A 01 G††† 23/06†††††††††††††††††† .††† .††† Ontwortelen of uit de grond trekken van bomen; Uit de grond verwijderen of vernietigen van stronken [5]

A 01 G††† 23/08†††††††††††††††††† .††† .††† Vellen van bomen (bijlen B26B 23/00; zagen, zaagmachines B27B)

A 01 G††† 23/081††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gecombineerde apparatuur voor het vellen en ontknoesten, d.w.z. waarbij wordt ontknoest met de velkop (A01G 23/083 heeft voorrang) [5]

A 01 G††† 23/083††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gecombineerde apparatuur voor het vellen en het verwijderen van takken [5]

A 01 G††† 23/085††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met op een eerste zwaaiarm een schaarkop en op een tweede zwaaiarm de kop voor het verwijderen van takken [5]

A 01 G††† 23/087††††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal aangepaste knipapparatuur en dergelijke voor het vellen van bomen (A01G 23/081, A01G 23/083 en A01G 23/093 hebben voorrang) [5]

A 01 G††† 23/089††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met twee of meer scharen [5]

A 01 G††† 23/09†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met een stotende werking [5]

A 01 G††† 23/091††††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal aangepaste zaagapparatuur voor het vellen van bomen (A01G 23/081, A01G 23/083 en A01G 23/093 hebben voorrang) [5]

A 01 G††† 23/093††††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal aangepaste combinaties van knipapparatuur, zaagapparatuur of freesapparatuur voor het vellen van bomen [5]

A 01 G††† 23/095††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het verwijderen van takken (A01G 23/083 heeft voorrang; maken van houtkrullen, houtsnippers, houtpoeder en dergelijke B27L 11/00) [5]

A 01 G††† 23/097††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een vaste kop voor het verwijderen van takken [5]

A 01 G††† 23/099††††††††††††††††† .††† .††† Hulpinrichtingen, bijv. houthakkerswiggen [5]

A 01 G††† 23/10†††††††††††††††††† .††† Aftappen van boomsappen, bijv. rubber of gom

A 01 G††† 23/12†††††††††††††††††† .††† .††† Messen of bijlen voor het aftappen

A 01 G††† 23/14†††††††††††††††††† .††† .††† Aftapgoten; Opvangmiddelen voor sappen

 

A 01 G††† 24/00†††††††††††††††††† Groeisubstraten; Kweekmedia; Apparatuur of methoden daarvoor (voor champignons A01G 18/20) [18]

A 01 G††† 24/10†††††††††††††††††† .††† met of gebaseerd op anorganisch materiaal [18]

A 01 G††† 24/12†††††††††††††††††† .††† .††† met bodemmineralen [18]

A 01 G††† 24/13†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zeolieten [18]

A 01 G††† 24/15†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gecalcineerd gesteente, bijv. perliet, vermiculiet of klei-aggregaten [18]

A 01 G††† 24/17†††††††††††††††††† .††† .††† met slakken [18]

A 01 G††† 24/18†††††††††††††††††† .††† .††† met anorganische vezels, bijv. steenwol [18]

A 01 G††† 24/20†††††††††††††††††† .††† met of gebaseerd op natuurlijk organisch materiaal [18]

A 01 G††† 24/22†††††††††††††††††† .††† .††† met plantmateriaal [18]

A 01 G††† 24/23†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Hout, bijv. houtspaanders of zaagsel [18]

A 01 G††† 24/25†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Droge fruitschillen of doppen, bijv. kaf of kokos [18]

A 01 G††† 24/27†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Pulp, bijv. bagasse [18]

A 01 G††† 24/28†††††††††††††††††† ,††† .††† met veen, mos of veenmos (sphagnum) [18]

A 01 G††† 24/30†††††††††††††††††† .††† met of gebaseerd op synthetische organische verbindingen [18]

A 01 G††† 24/35†††††††††††††††††† .††† .††† met water-absorberende polymeren [18]

A 01 G††† 24/40†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door hun structuur [18]

A 01 G††† 24/42†††††††††††††††††† .††† .††† met een korrelvormige of geaggregeerde structuur [18]

A 01 G††† 24/44†††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van een blok, een mat of een vel [18]

A 01 G††† 24/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† meerlaags [18]

A 01 G††† 24/48†††††††††††††††††† .††† .††† met schuim, of met een schuimachtige structuur [18]

A 01 G††† 24/50†††††††††††††††††† .††† in een flexibel omhulsel [18]

A 01 G††† 24/60†††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het bereiden van groeisubstraten of kweekmedia (voor champignons A01G 18/22) [18]

 

A 01 G††† 25/00†††††††††††††††††† Irrigeren van tuinen, velden, sportvelden en dergelijke (speciale apparatuur of aanpassingen voor bemestingsvloeistoffen A01C 23/00; sproeiers of uitlaten, sproei-apparatuur B05B; natuurlijke bevloeiing, irrigatiesystemen met open kanalen of greppels E02B 13/00)

A 01 G††† 25/02†††††††††††††††††† .††† Boven de grond geplaatste irrigatievoorzieningen waarbij gebruik wordt gemaakt van geperforeerde pijpleidingen of pijpleidingen met afgiftemiddelen, bijv. voor druppelirrigatie (geperforeerde pijpen op zich B05B 1/20) [4]

A 01 G††† 25/06†††††††††††††††††† .††† Irrigatievoorzieningen waarbij gebruik wordt gemaakt van in de grond geplaatste geperforeerde pijpleidingen (geperforeerde pijpen op zich B05B 1/20; soortgelijke voorzieningen voor drainage E02B 11/00)

A 01 G††† 25/09†††††††††††††††††† .††† Irrigatievoorzieningen waarbij gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare installaties op wielen en dergelijke [2]

A 01 G††† 25/14†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het met de hand water geven, bijv. gieters

A 01 G††† 25/16†††††††††††††††††† .††† Regelen van irrigatie (regelen van sproei-inrichtingen B05B) [2] 

A 01 G††† 27/00†††††††††††††††††† Automatisch werkende irrigatievoorzieningen, bijv. voor bloempotten

A 01 G††† 27/02†††††††††††††††††† .††† met een waterreservoir waarvan het grootste deel zich volledig rondom of direct naast het groeisubstraat bevindt (A01G 27/06 heeft voorrang) [6]

A 01 G††† 27/04†††††††††††††††††† .††† met lonten en dergelijke [6]

A 01 G††† 27/06†††††††††††††††††† .††† .††† met een waterreservoir waarvan het grootste deel zich volledig rondom of direct naast het groeisubstraat bevindt [6] 

A 01 G††† 29/00†††††††††††††††††† Wortelvoeders; Injecteren van kunstmest in de wortelen

 

A 01 G††† 31/00†††††††††††††††††† Grondloze teelt, bijv. hydrocultuur (groeisubstraten daarvoor A01G 24/00; kweken van zeewier A01G 33/00) [2,18]

A 01 G††† 31/02†††††††††††††††††† .††† Speciale apparatuur daarvoor (apparatuur voor het kweken in kweekbakken of kassen, in het algemeen A01G 9/00; automatisch werkende irrigatievoorzieningen A01G 27/00)

A 01 G††† 31/04†††††††††††††††††† .††† .††† Hydrocultuur op transporteurs [6]

A 01 G††† 31/06†††††††††††††††††† .††† .††† Hydrocultuur op rekken of in gestapelde containers [6]

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

A 01 G††† 33/00†††††††††††††††††† Kweken van zeewier [2]

A 01 G††† 33/02†††††††††††††††††† .††† van zeelatuw [2]