SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

LANDBOUW

 

A 01        LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ 

 

A 01 J     MAKEN VAN ZUIVELPRODUCTEN (conserveren, pasteuriseren of steriliseren van melkproducten A23; zie voor chemische zaken subklasse A23C)

 

Melken [9]

 

A 01 J       1/00                    Inrichtingen of accessoires voor het met de hand melken (melkkrukken A47C 9/04)

A 01 J       3/00                    Melken met catheters

 

A 01 J       5/00                    Melkmachines of melkinrichtingen (A01J 1/00 en A01J 3/00 hebben voorrang; melkstattions A01K 1/12) [9]

A 01 J       5/003                  .    Verplaatsbare melkmachines [6]

A 01 J       5/007                  .    Bewaken van melkprocessen; Sturen of regelen van melkmachines [6]

A 01 J       5/01                    .    .    Melkmeters; Aftastinrichtingen voor melkstromen [6]

A 01 J       5/013                  .    Ter plaatse detecteren van mastitis in melk [6]

A 01 J       5/017                  .    Automatisch aankoppelen of loskoppelen van groepen [6]

A 01 J       5/02                    .    met mechanische manipulatie van spenen

A 01 J       5/04                    .    met pneumatische manipulatie van spenen

A 01 J       5/06                    .    .    Tepelbekers met één kamer

A 01 J       5/08                    .    .    Tepelbekers met twee kamers

A 01 J       5/10                    .    .    Buiten de tepelbekers geplaatste pulseerinrichtingen

A 01 J       5/12                    .    .    .    met membranen

A 01 J       5/14                    .    .    .    elektromagnetisch geregeld

A 01 J       5/16                    .    .    Tepelbekers met pulseerinrichtingen

 

A 01 J       7/00                    Accessoires voor melkmachines of melkinrichtingen (melkstattions A01K 1/12) [5,6,9]

A 01 J       7/02                    .    voor het reinigen of ontsmetten van melkmachines of melkinrichtingen (reinigen van de inwendige oppervlakken van de leidingen of buizen van melkmachines B08B 9/027) [6]

A 01 J       7/04                    .    voor het behandelen van uiers of spenen, bijv. voor het reinigen [6]

 

A 01 J       9/00                    Bewaarinrichtingen voor melk (containers in het algemeen B65D; inrichtingen voor het kantelen en legen van containers B65G 65/23)

A 01 J       9/02                    .    met zeefinrichtingen of filtreerinrichtingen

A 01 J       9/04                    .    met koelvoorzieningen

A 01 J       9/06                    .    met een zelfsluitende klep

A 01 J       9/08                    .    Inrichtingen voor het vasthouden of ondersteunen van bewaarinrichtingen voor melk

A 01 J       9/10                    .    Melkemmers die zijn verbonden met melkkrukken 

Behandelen van melk of room

 

A 01 J     11/00                   Apparatuur voor het behandelen van melk (conserveren of steriliseren A23C)

A 01 J     11/02                   .    Attributen voor het voorkomen of vernietigen van schuim (voorkomen van het overkoken van melk in huishoudkookpannen A47J 27/56; voorkomen van schuim in kookapparatuur B01B 1/02)

A 01 J     11/04                   .    Attributen voor het beluchten of ontluchten van melk (melkcentrifuges B04B)

A 01 J     11/06                   .    Zeven of filters voor melk (filtermaterialen B01D)

A 01 J     11/08                   .    .    Houders voor zeven of filterdoeken

A 01 J     11/10                   .    Scheiden van melk en room (melkcentrifuges B04B)

A 01 J     11/12                   .    .    Attributen voor het verwijderen van room

A 01 J     11/14                   .    .    .    door het niveau van de melk te verhogen

A 01 J     11/16                   .    Homogeniseren van melk (homogeniseren in het algemeen B01F) 

A 01 J     13/00                   Tanks voor het behandelen van room 
A 01 J     15/00                   Maken van boter

A 01 J     15/02                   .    Stilstaande karnen met klopuitrusting

A 01 J     15/04                   .    Roterende of oscillerende karnen

A 01 J     15/06                   .    .    met een klopuitrusting die verplaatsbaar is ten opzichte van de wand van de karn

A 01 J     15/08                   .    .    zonder klopuitrusting die verplaatsbaar is ten opzichte van de wand van de karn

A 01 J     15/10                   .    Inrichtingen voor het anders dan in karnen maken van boter

A 01 J     15/12                   .    .    met voorzieningen voor het in een continuproces maken van boter

A 01 J     15/14                   .    Karnen met een voorziening voor het maken van boter door inblazen van lucht

A 01 J     15/16                   .    Details; Accessoires

A 01 J     15/18                   .    .    Inrichtingen voor het ontluchten

A 01 J     15/20                   .    .    Ingebouwde toerentellers; Ingebouwde alarminrichtingen

A 01 J     15/22                   .    .    Deksels of afdekkingen voor boterkarnen

A 01 J     15/24                   .    .    Klopmiddelen voor boterkarnen

A 01 J     15/25                   .    .    Middelen voor het uit karnen en dergelijke verwijderen van boter (pompen daarvoor F04)

A 01 J     15/26                   .    Gecombineerde attributen voor het scheiden, karnen en kneden

A 01 J     15/28                   .    Aandrijfmechanismen 

Kneden of vormen van boter; Kneden of vormen van margarine of botervervangende middelen

 

A 01 J     17/00                   Kneedmachines voor boter en dergelijke (mengmachines of kneedmachines voor het bereiden van deeg A21C 1/00) 

A 01 J     19/00                   Handinrichtingen voor het vormen van plakken boter en dergelijke 
A 01 J     21/00                   Machines voor het vormen van plakken boter en dergelijke

A 01 J     21/02                   .    met extrusievoorzieningen en snij-inrichtingen, met of zonder verpakkingsinrichtingen 

A 01 J     23/00                   Inrichtingen voor het opdelen van hoeveelheden boter en dergelijke 
Kaasmakerij

 

A 01 J     25/00                   Maken van kaas (coaten van de kaas A01J 27/02)

A 01 J     25/02                   .    Kaasbassins

A 01 J     25/04                   .    .    Inrichtingen voor het reinigen van kaasbassins

A 01 J     25/06                   .    Inrichtingen voor het afscheiden van stremsel of wrongel

A 01 J     25/08                   .    Inrichtingen voor het verwijderen van kaas uit bassins

A 01 J     25/10                   .    Inrichtingen voor het verwijderen van wei uit bassins

A 01 J     25/11                   .    Scheiden van wei en stremsel; Wassen van het stremsel

A 01 J     25/12                   .    Vormen van de kazen

A 01 J     25/13                   .    .    Mallen daarvoor

A 01 J     25/15                   .    .    Persen daarvoor

A 01 J     25/16                   .    Inrichtingen voor het behandelen van kaas tijdens het rijpen 

A 01 J     27/00                   Nabehandelen van kaas; Coaten van de kaas

A 01 J     27/02                   .    Coaten van de kaas, bijv. met paraffinewas (aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05)

A 01 J     27/04                   .    Vermalen of opnieuw gieten van kaas

 

A 01 J     99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]