SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

LANDBOUW

 

A 01        LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ 

 

A 01 K    DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; HOUDEN VAN VOGELS, VISSEN OF INSECTEN; VISSERIJ; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT OPFOKKEN OF FOKKEN VAN DIEREN; NIEUWE DIERENRASSEN

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen:

              -                 voorzieningen voor het verzorgen, kweken of opfokken van alle dieren of voor het winnen van hun producten, tenzij deze elders zijn ondergebracht, bijv. melken A01J, beslaan van dieren A01L, diergeneeskundige inrichtingen A61D, inrichtingen in verband met tuig of gareel B68B; [5,9]

              -                 methoden voor het fokken van dieren of nieuwe dierenrassen. [5,9]

 

Dierhouderij in het algemeen, in het bijzonder het grootbrengen van vee [9]

 

A 01 K       1/00                   Onderbrengen van dieren, bijv. stallen; Uitrusting daarvoor [14]

A 01 K       1/01                   .    Afvoeren van stalmest of urine (A01K 1/015 heeft voorrang) [2]

A 01 K       1/015                 .    Bodembedekkingen, bijv. ligstro [2]

A 01 K       1/02                   .    Varkenshokken of varkenskotten; Hondenkennels of hondenhokken; Konijnenhokken en dergelijke

A 01 K       1/03                   .    .    Onderkomens voor huisdieren of laboratoriumdieren [2]

A 01 K       1/035                 .    .    Inrichtingen die worden gebruikt bij het houden van huisdieren, bijv. voorzieningen in onderkomens of hondenmanden [2]

A 01 K       1/04                   .    Vastbindpalen en dergelijke

A 01 K       1/06                   .    Inrichtingen voor het vastbinden van dieren, bijv. halsters, knevels, halsbanden of kettingen

A 01 K       1/062                 .    .    Halsbanden [2]

A 01 K       1/064                 .    .    Kettingen [2]

A 01 K       1/08                   .    Voorzieningen voor het gelijktijdig loslaten van meerdere dieren

A 01 K       1/10                   .    Voederruifen [14]

A 01 K       1/12                   .    Melkstations [2,9]

 

A 01 K       3/00                   Weide-uitrusting, bijv. vastbindinrichtingen; Roosters voor het voorkomen dat vee afdwaalt; Schrikdraadafrasteringen (elektrische circuits of apparatuur voor het voeden van elektrische afrasteringen H05C) [14]

 

A 01 K       5/00                   Voederinrichtingen voor vee of wild (A01K 1/10 heeft voorrang; voederinrichtingen voor pluimvee of andere vogels A01K 39/00) [2,14]

A 01 K       5/01                   .    Voedertroggen; Voederemmers [2]

A 01 K       5/015                 .    Liksteenhouders [2,14]

A 01 K       5/02                   .    Automatisch werkende inrichtingen 

 

A 01 K       7/00                   Drinkuitrusting voor vee of wild

A 01 K       7/02                   .    Automatisch werkende inrichtingen [14]

A 01 K       7/04                   .    .    in werking gesteld door een vlotter [2]

A 01 K       7/06                   .    .    in werking gesteld door het dier [2] 

 

A 01 K       9/00                   Zuiginrichtingen voor jong vee

 

A 01 K    11/00                   Merken van dieren (merken van pluimvee of andere vogels A01K 35/00) [14]

 

A 01 K    13/00                   Inrichtingen voor het borstelen of verzorgen van dieren, bijv. roskammen; Peesbeschermers; Staarthouders (als deel van het tuig B68B 5/04); Inrichtingen voor het voorkomen van kribbebijten; Wasinrichtingen; Beschermen tegen weersomstandigheden of tegen insecten [14]

 

A 01 K    14/00                   Verwijderen van de vacht van levende schapen of soortgelijke dieren (knipgerei of scheergerei met meerdere snijranden, speciaal aangepast voor het knippen van dieren, bijv. schapen B26B 19/24) [5,14]

 

A 01 K    15/00                   Inrichtingen voor het temmen van dieren, bijv. neusringen of kluisterblokken; Inrichtingen voor het omver werpen van dieren, in het algemeen; Trainingsuitrusting; Dekboxen [9,14]

A 01 K    15/02                   .    Trainingsuitrusting of oefenuitrusting, bijv. doolhoven of labyrinten voor dieren (A01K 15/04 heeft voorrang) [2,9]

A 01 K    15/04                   .    Inrichtingen voor het inperken van beweging; Inrichtingen voor het belemmeren van de doorgang door afrasteringen [2] 

 

A 01 K    17/00                   Voorzieningen voor het verwijderen van horens; Hoorngeleiders of hoornleiders

A 01 K    19/00                   Speenapparatuur

A 01 K    21/00                   Inrichtingen voor het helpen bij of het voorkomen van het dekken of paren [14]

A 01 K    23/00                   Mestzakjes of urinezakjes

A 01 K    25/00                   Muilkorven

A 01 K    27/00                   Riemen of halsbanden, bijv. voor honden [14]

A 01 K    29/00                   Andere apparatuur voor de dierhouderij

Vogelteelt; Testen, reinigen, stempelen of klasseren van eieren

A 01 K    31/00                   Onderbrengen van vogels; bijv. kooien

A 01 K    31/02                   .    Toegangsinrichtingen; Automatisch werkende deuropeners [14]

A 01 K    31/04                   .    Valborden; Inrichtingen voor het verwijderen van uitwerpselen

A 01 K    31/06                   .    Kooien

A 01 K    31/07                   .    .    Verplaatsbare kooien (A01K 31/08 heeft voorrang) [2]

A 01 K    31/08                   .    .    Inklapbare kooien

A 01 K    31/10                   .    Deuren; Valdeuren

A 01 K    31/12                   .    Zitstokken

A 01 K    31/14                   .    Nestboxen

A 01 K    31/16                   .    .    Legnesten voor pluimvee; Verzamelen van eieren [2]

A 01 K    31/17                   .    .    .    Legbatterijen [2]

A 01 K    31/18                   .    Manden of hokken voor kuikens; Broedkasten

A 01 K    31/19                   .    .    Broedkasten [2]

A 01 K    31/20                   .    .    Verwarmingsvoorzieningen

A 01 K    31/22                   .    Kippenrennen of looprennen

A 01 K    31/24                   .    Duiventillen of duivenkotten; Duivenzolders of duivenplatten [2] 

A 01 K    33/00                   Nesteieren 

A 01 K    35/00                   Merken van pluimvee of andere vogels 

A 01 K    37/00                   In bedwang houden van vogels, bijv. met vleugelklemmen

 

A 01 K    39/00                   Voorzieningen voor het voederen of te drinken geven van pluimvee of andere vogels [2]

A 01 K    39/01                   .    Voederinrichtingen (A01K 39/04 heeft voorrang) [2]

A 01 K    39/012                  .    .    die zichzelf automatisch vullen [2]

A 01 K    39/014                  .    .    Voedertroggen; Voederwerpers [2]

A 01 K    39/02                   .    Drinkvoorzieningen (A01K 39/04 heeft voorrang) [2,14]

A 01 K    39/022                  .    .    met een gewicht voor het regelen van de toevoer [2]

A 01 K    39/024                  .    .    met een vlotter voor het regelen van de toevoer [2]

A 01 K    39/026                  .    .    die op een constant vulniveau worden gehouden vanuit een ingebouwde opslag [2]

A 01 K    39/04                   .    Gecombineerde voorzieningen voor het voederen of te drinken geven

A 01 K    39/06                   .    Inrichtingen voor het gedwongen voederen 

A 01 K    41/00                   Broedmachines voor pluimvee

A 01 K    41/02                   .    Verwarmingsvoorzieningen

A 01 K    41/04                   .    Regelen van de vochtigheid in broedmachines

A 01 K    41/06                   .    Inrichtingen voor het keren van eieren in broedmachines

 

A 01 K    43/00                   Testen, sorteren of reinigen van eieren (onderzoeken of analyseren van eieren, bijv. door schouwen, G01N 33/08)

A 01 K    43/04                   .    Klasseren van eieren

A 01 K    43/06                   .   .    naar grootte

A 01 K    43/08                   .    .    naar gewicht [14]

A 01 K    43/10                   .   .    Klasseren en stempelen 

A 01 K    45/00                   Andere voorzieningen voor de vogelteelt, bijv. inrichtingen voor het nagaan of een vogel gaat leggen 

Bijenteelt

 

A 01 K    47/00                   Bijenkorven

A 01 K    47/02                   .    Constructie van of plaatsing van frames voor honingraten

A 01 K    47/04                   .    Kunstmatige honingraten

A 01 K    47/06                   .    Andere details van bijenkorven, bijv. ventilatie-inrichtingen, korfingangen, afschermingen, scheidingswanden of ontsnappingsopeningen 

A 01 K    49/00                   Kweekboxen; Kooien voor het vervoeren of in de korf brengen van koninginnen

 

A 01 K    51/00                   Attributen voor het behandelen van bijenkorven of delen daarvan, bijv. voor het reinigen of desinfecteren 

A 01 K    53/00                   Voorzieningen voor het voederen of te drinken geven van bijen

 

A 01 K    55/00                   Rookverspreiders; Accessoires voor bijenhouders of imkers, bijv. sluiers of maskers [14]

 

A 01 K    57/00                   Attributen voor het vormen, voorkomen of vangen van zwermen; Inrichtingen voor het vangen van darren 

A 01 K    59/00                   Verzamelen van honing

A 01 K    59/02                   .    Inrichtingen voor het blootleggen van honingraten

A 01 K    59/04                   .    Honingzeven

A 01 K    59/06                   .    Inrichtingen voor het extraheren van bijenwas 

Visteelt; Aquaria; Terraria

 

A 01 K    61/00                   Kweken van waterdieren (houders voor levende vissen, bijv. aquaria A01K 63/00) [14,17]

A 01 K    61/02                   (verplaatst naar A01K 61/80 – A01K 61/85) [17]

A 01 K    61/10                   .    van vis [17]

A 01 K    61/13                   .    .    Voorkomen of behandelen van visziekten [17]

A 01 K    61/17                   .    .    Uitbroeden, bijv. incubatoren [17]

A 01 K    61/20                   .    van zoöplankton, bijv. watervlooien of rotifera (raderdieren) [17]

A 01 K    61/30                   .    van sponzen, zee-egels of zeekomkommers [17]

A 01 K    61/40                   .    van ringwormen, bijv. zeepieren of Eunicidae [17]

A 01 K    61/50                   .    van schelpdieren, (A01K61/30 en A61K61/40 hebben voorrang) [17]

A 01 K    61/51                   .    .    van buikpotigen, bijv. zee-oren of tulbandslakken [17]

A 01 K    61/53                   .    .    .    Manden daarvoor [17]

A 01 K    61/54                   .    .    van tweekleppigen, bijv. oesters of mosselen [17]

A 01 K    61/55                   .    .    .    Manden daarvoor [17]

A 01 K    61/56                   .    .    .    voor de productie van parels [17]

A 01 K    61/57                   .    .    .    .    Parelzaden [17]

A 01 K    61/59                   .    .    van schaaldieren, bijv. kreeften of garnalen [17]

A 01 K    61/60                   .    Drijvende kweekinrichtingen, bijv. vlotten of drijvende viskwekerijen [17]

A 01 K    61/65                   .    .    Aanleginrichtingen of afmeerinrichtingen daarvoor [17]

A 01 K    61/70                   .    Kunstmatige visgronden of riffen [17]

A 01 K    61/72                   .    .    gemaakt van banden [17]

A 01 K    61/73                   .    .    samengesteld uit componenten [17]

A 01 K    61/75                   .    .    drijvend [17]

A 01 K    61/77                   .    .    met een monolithische vorm, bijv. blokken [17]

A 01 K    61/78                   .    .    Voorzieningen voor het afzinken of aanmeren daarvan [17]

A 01 K    61/80                   .    Voederinrichtingen [17]

A 01 K    61/85                   .    .    voor gebruik bij aquaria [17]

A 01 K    61/90                   .    Sorteren, ordenen, tellen of merken van levende waterdieren, bijv. geslachtsbepaling [17]

A 01 K    61/95                   .    .    speciaal aangepast voor vis [17]

 

A 01 K    63/00                   Bewaarbakken voor levende vis, bijv. aquaria (leefnetten of andere containers voor het bewaren van gevangen vis A01K 97/20); Terraria [5]

A 01 K    63/02                   .    Speciaal aangepaste bewaarbakken voor het transporteren van levende vis

A 01 K    63/04                   .    Speciaal aangepaste voorzieningen voor het behandelen van water bij bewaarbakken voor levende vis [3,14]

A 01 K    63/06                   .    Voorzieningen voor het verwarmen of verlichten van bewaarbakken voor levende vis [3,14] 

A 01 K    63/10                   .    Reinigen van de bodem of wanden van vijveres of houders  [17]

A 01 K    65/00                   Vissnoeren, of opritsers of oprijgsnoeren

 

A 01 K    67/00                   Niet elders ondergebracht opfokken of fokken van dieren; Nieuwe dierenrassen [14]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -                  “fokken” betekent het laten ontstaan van dieren tot en met hun geboorte of uitbroeding. [5]

 

A 01 K    67/02                   .    Fokken van gewervelde dieren [14]

A 01 K    67/027                  .    Nieuwe soorten gewervelde dieren [5]

A 01 K    67/033                  .    Opfokken of fokken van ongewervelde dieren; Nieuwe soorten ongewervelde dieren [5,14]

A 01 K    67/04                   .    .    Zijdewormen [5]

 

Vissen [9]

A 01 K    69/00                   Stilstaande visvanginrichtingen [9]

A 01 K    69/02                   .    Vaste netten zonder vallen

A 01 K    69/04                   .    Vaste netten met vallen

A 01 K    69/06                   .    Vallen

A 01 K    69/08                   .    .    Stijve vallen, bijv. kreeftenfuiken

A 01 K    69/10                   .    .    Inklapbare vallen 

A 01 K    71/00                   Drijvende visnetten [9] 

A 01 K    73/00                   Getrokken visnetten [9]

A 01 K    73/02                   .    Sleepnetten

A 01 K    73/04                   .    .    Inrichtingen voor het spreiden of positioneren, bijv. het regelen daarvan [2]

A 01 K    73/045                  .    .    .    voor het zijdelings laten gieren, bijv. scheerborden [2]

A 01 K    73/05                   .    .    .    voor het verticaal laten gieren [2]

A 01 K    73/053                  .    .    .    Grondlijnrollers [4]

A 01 K    73/06                   .    .    Hijsinrichtingen voor de hoofdlijnen of ratouwen

A 01 K    73/10                   .    .    Bepalen van de grootte van de vangst, bijv. op grond van de trekkracht op of de weerstand van de lijnen

A 01 K    73/12                   .    Netten die verticaal in het water worden gehouden, bijv. treknetten of zegen

 

A 01 K    74/00                   Andere visvangnetten en dergelijke [2,9]

 

A 01 K    75/00                   Accessoires voor vis netten; Details van visnetten, bijv. de opbouw [4,9]

A 01 K    75/02                   .    Verlichtingsinrichtingen voor netten

A 01 K    75/04                   .    Drijvers [4,14]

A 01 K    75/06                   .    Vislood [4,14] 

A 01 K    77/00                   Schepnetten en dergelijke voor de visserij [9]

 

A 01 K    79/00                   Methoden of middelen voor het in bulk vangen van vis, voorzover niet vallend onder de groepen A01K 69/00 tot A01K 77/00

A 01 K    79/02                   .    door elektrocuteren [14]

 

A 01 K    80/00                   Oogsten van oesters, mosselen, sponzen en dergelijke [3,9,14]

 

A 01 K    81/00                   Vissen met projectielen (wapens, andere projectielen dan harpoenen F41 of F42)

A 01 K    81/04                   .    Harpoenen of vissperen

A 01 K    81/06                   .    Uitrusting voor het onder water jagen op vis (zwemuitrusting A63B 31/00 tot A63B 35/00) 

Hengelsport 

A 01 K    83/00                   Vishaken

A 01 K    83/02                   .    Vishaakstelsels die naar buiten toe uitgeklapt worden

A 01 K    83/04                   .    met speciale grijparmen

A 01 K    83/06                   .    Inrichtingen voor het aan de haak houden van aas 

A 01 K    85/00                   Kunstaas voor de visserij [9]

A 01 K    85/01                   .    met lichtuitstraling, geluidsuitstraling, geurafgifte en dergelijke [2,5]

A 01 K    85/02                   .    met middelen voor het verbergen of afschermen van haken, bijv. ter voorkoming van het verstrikt raken in waterplanten [5]

A 01 K    85/08                   .    Kunstvliegen [5,14]

A 01 K    85/10                   .    met tenminste één plat roterend lichaam waarvan de rotatie-as niet in hoofdzaak samenvalt met de lengte-as van het lichaam [5]

A 01 K    85/12                   .    met een lichaam dat roteert om de lengte-as, bijv. devons [5]

A 01 K    85/14                   .    met platte of in hoofdzaak platte golvende lichamen, bijv. lepelvormig kunstaas [5]

A 01 K    85/16                   .    met andere dan platte of in hoofdzaak platte golvende lichamen, bijv. plugs [5]

A 01 K    85/18                   .    .    in twee of meer stukken [5] 

A 01 K    87/00                   Hengelstokken [9]

A 01 K    87/02                   .    Verbindingsinrichtingen voor delen van de hengelstokken

A 01 K    87/04                   .    Vislijngeleidingen op hengelstokken

A 01 K    87/06                   .    Inrichtingen voor het aan hengelstokken vastmaken van molens

A 01 K    87/08                   .    Handgrepen [5]

 

A 01 K    89/00                   Vishengelmolens (inrichtingen voor het uitwerpen van lijnen A01K 91/02) [9]

A 01 K    89/01                   .    met een opnemer, d.w.z. waarbij het geleidingslichaam roteert en de spoel stilstaat tijdens het normaal binnenhalen van de lijn (A01K 89/027 heeft voorrang) [2,5]

A 01 K    89/012                  .    .    door een motor aangedreven [2]

A 01 K    89/015                  .    met een roterende trommel (A01K 89/033 heeft voorrang) [2,5]

A 01 K    89/0155                .    .    Inrichtingen voor het tegengaan van speling [5]

A 01 K    89/016                  .    .    Werpmolens [5]

A 01 K    89/0165                .    .    voor het op en neer laten bewegen van het aas [5]

A 01 K    89/017                  .    .    door een motor aangedreven [2]

A 01 K    89/02                   .    Reminrichtingen voor molens

A 01 K    89/027                  .    .    met een opnemer [5]

A 01 K    89/033                  .    .    met een roterende trommel [5]

A 01 K    89/06                   .    Omkeermolens [5]

A 01 K    89/08                   .    Visapparatuur zonder stok, d.w.z. handmolens [5] 

A 01 K    91/00                   Vislijnen [9]

A 01 K    91/02                   .    Inrichtingen voor het uitwerpen van lijnen

A 01 K    91/03                   .    Verbindingsinrichtingen (inrichtingen voor het aan een lijn vastmaken of daarvan losmaken van vislood A01K 95/02) [5]

A 01 K    91/04                   .    .    voor het aan lijnen vastmaken van haken of kunstaas [5]

A 01 K    91/047                  .    .    voor het aan lijnen vastmaken van andere lijnen [5]

A 01 K    91/053                  .    .    Visarmen, d.w.z. verbindingsinrichtingen die de snoeren uitspreiden, bijv. om in de war raken te voorkomen [5]

A 01 K    91/06                   .    Niet elders ondergebrachte apparatuur aan lijnen, bijv. voor het automatisch aanslaan [2,5,14]

A 01 K    91/08                   .    .    Inrichtingen voor het op en neer bewegen [5]

A 01 K    91/10                   .    .    voor het automatisch aanslaan [5]

A 01 K    91/12                   .    Vlieglijnen [5]

A 01 K    91/14                   .    Snoeren [5]

A 01 K    91/16                   .    .    voor het vissen met vliegen [5]

A 01 K    91/18                   .    Zetlijnen of beugen; Accessoires daarvoor, bijv. aasvoorzieningen, hefvoorzieningen of het instellen van molens [5]

A 01 K    91/20                   .    Meetinrichtingen voor het bepalen van de lengte of diepte van lijnen [5]

 

A 01 K    93/00                   Visdobbers, met of zonder signaleringsinrichtingen [4,5]

A 01 K    93/02                   .    met signaleringsinrichtingen [5]

 

A 01 K    95/00                   Vislood [4]

A 01 K    95/02                   .    Inrichtingen vor het aan lijnen vastmaken of daarvan verwijderen van vislood [5]

 

A 01 K    97/00                   Visaccessoires (vissnoeren of opritsers of oprijgsnoeren A01K 65/00; schepnetten en dergelijke voor de visserij A01K 77/00) [9]

A 01 K    97/01                   .    voor het ijsvissen [2]

A 01 K    97/02                   .    Inrichtingen voor het uitleggen van grondaas, bijv. chum dispensers

A 01 K    97/04                   .    Containers voor aas; Bereiden van aas [2,14]

A 01 K    97/05                   .    .    Containers voor levend aas dat in water wordt bewaard, bijv. voor kleine visjes of garnalen [5]

A 01 K    97/06                   .    Containers of houders voor haken, lijnen, vislood, vliegen en dergelijke [5]

A 01 K    97/08                   .    Containers voor hengels

A 01 K    97/10                   .    Hengelsteunen

A 01 K    97/11                   .    .    met inrichtingen voor het automatisch aanslaan [5]

A 01 K    97/12                   .    Signaleringsinrichtingen, bijv. aanslagmiddelen (A01K 91/06 heeft voorrang) [2]

A 01 K    97/14                   .    Speerhaken

A 01 K    97/16                   .    Inrichtingen voor het drogen van vislijnen

A 01 K    97/18                   .    voor het uit de vis verwijderen van vishaken [5]

A 01 K    97/20                   .    Leefnetten of andere containers voor het bewaren van gevangen vis (A01K 97/05 heeft voorrang) [5]

A 01 K    97/22                   .    Speciaal aangepaste platforms of zitboxen voor de hengelsport, bijv. gereikisten waarop men kan zitten [5]

A 01 K    97/24                   .    Voorzieningen voor het van obstakels losmaken van vishaken [5]

A 01 K    97/26                   .    Vliegknoopinrichtingen [5]

A 01 K    97/28                   .    .    Speciaal daarvoor aangepaste klemschroeven [5]

 

A 01 K    99/00                   Methoden of apparatuur voor het vissen, voor zover niet vallend onder de groepen A01K 69/00 tot A01K 97/00 [8]