SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

LANDBOUW

 

A 01        LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ 

 

A 01 M    VANGEN OF AFSCHRIKKEN VAN DIEREN (attributen voor het vangen van zwermen of darren A01K 57/00;; hengelsport A01K 69/00 tot A01K 97/00; biociden, bestrijdingsmiddelen of lokmiddelen voor onkruid of ongedierte A01N); APPARATUUR VOOR HET VERNIETIGEN VAN SCHADELIJKE DIEREN OF PLANTEN [14]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse valt onder de termen “doden” en “vernietigen” tevens “niet-chemische sterilisatie” van ongewervelde dieren. [7] 

A 01 M      1/00                    Stilstaande middelen voor het vangen of doden van insecten

A 01 M      1/02                    .   met inrichtingen die de insecten lokken

A 01 M      1/04                    .    .    gebruikmakend van licht

A 01 M      1/06                    .   gebruikmakend van aanzuiging

A 01 M      1/08                    .    gebruikmakend van een combinatie van licht en zuigkracht

A 01 M      1/10                    .   Vallen

A 01 M      1/12                    .    .    automatisch terugkerend in de uitgangspositie

A 01 M      1/14                    .   Vangen van dieren met klevende oppervlakken

A 01 M      1/16                    .    .    Vliegenpapier of vliegenlinten

A 01 M      1/18                    .    .    Kleefbanden of kleefcoatings voor bomen

A 01 M      1/20                    .   Vergiftigen, verdoven of verbranden van insecten

A 01 M      1/22                    .    met elektrische middelen (elektrische circuits daarvoor H05C)

A 01 M      1/24                    .    Voorzieningen in of bij gebouwen, deuren, ramen en dergelijke

 

A 01 M      3/00                    Andere handwerktuigen dan sproeiers of poedervernevelaars voor het vangen of doden van insecten, bijv. vlindernetten

A 01 M      3/02                    .    Vliegenmeppers

A 01 M      3/04                    .    met klevende oppervlakken 

A 01 M      5/00                    Vangen van insecten in velden, tuinen of bossen met verplaatsbare attributen

A 01 M      5/02                    .    Draagbare attributen

A 01 M      5/04                    .    Machines op wielen, met middelen om insecten ergens van af te vegen of af te borstelen

A 01 M      5/06                    .    .    met klevende oppervlakken

A 01 M      5/08                    .    .    met ventilatoren

 

A 01 M      7/00                    Speciale aanpassingen of voorzieningen van vloeistofsproeiers voor toepassingen die vallen onder deze subklasse [14]

 

A 01 M      9/00                    Speciale aanpassingen of voorzieningen van poedervernevelaars voor toepassingen die vallen onder deze subklasse [14]

 

A 01 M    11/00                   Speciale aanpassingen of voorzieningen van gecombineerde vloeistofversproeiers en poedervernevelaars voor toepassingen die vallen onder deze subklasse [14]

A 01 M    13/00                   Vergassingstoestellen; Apparatuur voor het verspreiden van gassen

 

A 01 M    15/00                   Speciaal aangepaste vlammenwerpers voor toepassingen die vallen onder deze subklasse [14]

A 01 M    17/00                   Apparatuur voor het vernietigen van ongedierte in de grond of in voedingsmiddelen

 

A 01 M    19/00                   Apparatuur voor het vernietigen van andere schadelijke dieren dan insecten met heet water, stoom, hete lucht of elektriciteit (elektrische circuits daarvoor H05C)

 

A 01 M    21/00                   Apparatuur voor het vernietigen van ongewenste begroeiing, bijv. onkruid (regelen van ongewenste begroeiing op wegen of spoorbanen E01H 11/00) [14]

A 01 M    21/02                   .    Apparatuur voor het mechanisch vernietigen

A 01 M    21/04                   .    Apparatuur voor het vernietigen met stoom, chemicaliën, verbranding of elektriciteit 

A 01 M    23/00                   Vallen voor dieren

A 01 M    23/02                   .    Verzamelvallen

A 01 M    23/04                   .    .    met kantelplatforms of wipvallen

A 01 M    23/06                   .    .    .    met een blokkeermechanisme voor het kantelplatform

A 01 M    23/08                   .    .    met toegangen die alleen het binnengaan toelaten

A 01 M    23/10                   .    .    met roterende cilinders of draaihekken

A 01 M    23/12                   .    .    met inrichtingen voor het in een verzamelruimte werpen van het dier

A 01 M    23/14                   .    .    Andere automatisch in de uitgangspositie terugkerende vallen

A 01 M    23/16                   .    Doosvallen

A 01 M    23/18                   .    .    met scharnierende sluitflappen

A 01 M    23/20                   .    .    met valdeuren of schuiven

A 01 M    23/22                   .    .    met valdeksels

A 01 M    23/24                   .    Klemvallen en soortgelijke verende vallen

A 01 M    23/26                   .    .    met dubbele klemmen en dergelijke

A 01 M    23/28                   .    .    .    Instelmiddelen voor klemvallen

A 01 M    23/30                   .    .    Vallen waarbij de rug van het dier wordt gebroken

A 01 M    23/32                   .    .    Netvallen

A 01 M    23/34                   .    .    met snaren

A 01 M    23/36                   .    .    met voorzieningen voor het doorstéken van het dier

A 01 M    23/38                   .    Elektrische vallen

 

A 01 M    25/00                   Inrichtingen voor het afgeven van giftige stoffen voor dieren (A01M 27/00 heeft voorrang; voor insecten A01M 1/20) [3]

 

A 01 M    27/00                   Apparatuur met projectielen of dodelijke werktuigen voor het doden van het dier, bijv. door het dier te doorstéken of neer te schieten, en die door het dier zelf in werking worden gesteld [3] 

A 01 M    29/00                   Afschrikinrichtingen, bijv. vogelverschrikkers

A 01 M    29/06                   .    gebruikmakend van visuele middelen, bijv. vogelverschrikkers, bewegende voorwerpen, of specifieke vormen, patronen e.d. [11]

A 01 M    29/08                   .    .    met reflectie, kleuren of films met een specifieke transparantie of reflectie [11]

A 01 M    29/10                   .    .    met lichtbronnen, bijv. lasers of flitsers [11]

A 01 M    29/12                   .    gebruikmakend van geurende substanties, bijv. aroma’s, feromonen of chemische stoffen [11]

A 01 M    29/14                   .    gebruikmakend van thermische effecten [11]

A 01 M    29/16                   .    gebruikmakend van geluidsgolven [11]

A 01 M    29/18                   .    .    met ultrasone signalen [11]

A 01 M    29/20                   .    .    met opwekking of periodieke explosieknallen [11]

A 01 M    29/22                   .    gebruikmakend van trillingen (A01M 29/16 heeft voorrang) [11]

A 01 M    29/24                   .    gebruikmakend van elektrische of magnetische effecten, bijv. elektrische schokken, magnetische velden of microgolven [11]

A 01 M    29/26                   .    .    speciaal aangepast voor vogels, bijv. elektrische stokken, koorden of stroken [11]

A 01 M    29/28                   .    .    speciaal aangepast voor insekten [11]

A 01 M    29/30                   .    voor het voorkomen of verhinderen van toegang of doorgang, bijv. door middel van barrières, uitsteeksels, koorden, obstakels of sproeiwater [11]

A 01 M    29/32                   .    .    speciaal aangepast voor vogels, bijv. uitsteeksels [11]

A 01 M    29/34                   .    .    speciaal aangepast voor insekten [11]

 

A 01 M    31/00                   Jachtattributen

A 01 M    31/02                   .    Schietstandaards [14]

A 01 M    31/04                   .    Ratels voor drijvers

A 01 M    31/06                   .    Lokdieren, bijv. lokeenden

 

A 01 M    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]