SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

LANDBOUW

A 01        LANDBOUW EN TUINBOUW; BOSBOUW; DIERHOUDERIJ OF VEETEELT; JACHT; VANGEN VAN DIEREN; VISSERIJ

 

A 01 P    DE WERKING VAN CHEMISCHE SAMENSTELLINGEN OF PREPARATEN TER BESTRIJDING OF AANLOKKING VAN ONGEDIERTE OF ONKRUID [8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)            Onder deze subklasse valt de werking van chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid, die als zodanig reeds zijn geklasseerd in de subklassen A01N of C12N, of in de klassen C01, C07 of C08. [8]

              (2)            De aandacht wordt gevestigd op de aantekeningen volgend op de titel van A01N, die ook van toepassing zijn op deze subklasse. [8]

              (3)            In deze subklasse, wordt een werking geklasseerd in alle toepasselijke plaatsen. [8]

              (4)            De aandacht wordt gevestigd op de gevallen waarbij het onderwerp van de uitvinding alleen betrekking heeft op chemische samenstellingen of preparaten ter bestrijding of aanlokking van ongedierte of onkruid, en waarbij de chemische structuur, verbinding, mengsel of samenstelling van het onderwerp van de uitvinding bekend is. In dergelijke gevallen wordt geklasseerd in zowel subklasse A01N als subklasse A01P als uitvindingsinformatie. Daarnaast kan het tevens geklasseerd worden als aanvullende informatie, als de chemische structuur, verbinding, mengsel of samenstelling of enig afzonderlijk bestanddeel van een mengsel of samenstelling van belang geachte representerende informatie voor het onderzoek wordt beschouwd. [12]

              (5)            De klasseringssymbolen uit deze subklasse worden niet als eerste vermeld bij toekenning aan octrooipublicaties. [8]

 

A 01 P      1/00                    Desinfectiemiddelen; Anti-microbische samenstellingen of mengsels daarvan [8]

 

A 01 P      3/00                    Bestrijdingsmiddelen tegen schimmels (fungiciden) [8]

 

A 01 P      5/00                    Nematociden [8]

 

A 01 P      7/00                    Bestrijdingsmiddelen tegen geleedpotigen (arthropociden) [8]

A 01 P      7/02                    .    Bestrijdingsmiddelen tegen mijten (acariciden) [8]

A 01 P      7/04                    .    Bestrijdingsmiddelen tegen insecten (insecticiden) [8]

 

A 01 P      9/00                    Bestrijdingsmiddelen tegen weekdieren (mollusciciden) [8]

 

A 01 P     11/00                   Bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (rodenticiden) [8]

 

A 01 P     13/00                   Bestrijdingsmiddelen tegen onkruid (herbiciden); Bestrijdingsmiddelen tegen algen (algiciden) [8]

A 01 P     13/02                   .    selectief [8]

 

A 01 P     15/00                   Biociden voor een specifieke toepassing, voorzover niet vallend onder de groepen A01N 1/00 tot A01N 13/00 [8]

 

A 01 P     17/00                   Bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte [8]

 

A 01 P     19/00                   Lokmiddelen voor ongedierte [8]

 

A 01 P     21/00                   Plantengroeimiddelen [8]

 

A 01 P     23/00                   Chemische sterilisatiemiddelen (chemosterilanten) [8]