SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 22        SLAGERIJ; BEHANDELEN VAN VLEES; VERWERKEN VAN GEVOGELTE OF VIS

 

A 22 B    SLACHTEN

 

A 22 B      1/00                    Apparatuur voor het vastbinden van slachtdieren

 

A 22 B      3/00                    Slachten of verdoven (snijden in het algemeen B26)

A 22 B      3/02                    .    door middel van bolts, bijv. slachtpistolen of patronen

A 22 B      3/04                    .    Maskers voor slachtdieren; Maskers die zijn gecombineerd met verdovingsinrichtingen

A 22 B      3/06                    .    Slachten of verdoven door elektrische stroom (elektrische circuits daarvoor H05C)

A 22 B      3/08                    .    voor gevogelte of vis, bijv. slachttangen of slachtscharen

A 22 B      3/10                    .    Slachtgereedschap; Slachtmessen

A 22 B      3/12                    .    Koshere slachtinrichtingen

 

A 22 B      5/00                    Accessoires voor gebruik tijdens of na het slachten

A 22 B      5/02                    .    Slachtpennen

A 22 B      5/04                    .    Opvangapparatuur voor bloed; Roerinrichtingen voor bloed

A 22 B      5/06                    .    Slachtstandaards of spreidmiddelen voor vee

A 22 B      5/08                    .    Broeien of uitbranden; Afschrapen; Ontharen; Zengen (behandelen van huiden of vellen C14B)

A 22 B      5/10                    .    .    Met de hand bediende instrumenten

A 22 B      5/12                    .    .    Broeiketels

A 22 B      5/14                    .    Tongbeugels; Voorzieningen voor het afsluiten van de keel

A 22 B      5/16                    .    Instrumenten of messen voor het villen

A 22 B      5/18                    .    Reinigen van de maag van geslachte dieren

A 22 B      5/20                    .    Splijtinstrumenten

 

A 22 B      7/00                    Slachthuisvoorzieningen