SECTIE A MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 22 SLAGERIJ; BEHANDELEN VAN VLEES; VERWERKEN VAN GEVOGELTE OF VIS

 

 

A 22 C BEWERKEN VAN VLEES, GEVOGELTE OF VIS (conserveren A23B; winnen van eiwitamenstellingen voor voedingsmiddelen A23J 1/00; preparaten uit vis, vlees of gevogelte A23L; fijnmaken van vlees, bijv. hakken, B02C 18/00; bereiden van eiwitten C07K 1/00)

 

Verwerken van vlees

 

A 22 C 5/00 Apparatuur voor het mengen van vlees. worstvlees of vleesproducten (mengen in het algemeen B01F)

 

A 22 C 7/00 Apparatuur voor het stampen, vormen of persen van vlees, worstvlees of vleesproducten

 

A 22 C 9/00 Apparatuur voor het tenderising van vlees, bijv. ham

 

A 22 C 11/00 Maken van worsten

A 22 C 11/02 . Machines voor het vullen of volstoppen van worsten

A 22 C 11/04 . . met een mechanisch bediende zuiger die heen en weer beweegt

A 22 C 11/06 . . met een zuiger die wordt bediend door een vloeistof of een gas

A 22 C 11/08 . . met een persschroef of andere roterend bevestigde perslichamen

A 22 C 11/10 . Apparatuur voor het vlechten van worsten

A 22 C 11/12 . Apparatuur voor het dichtknopen van worstvellen

 

A 22 C 13/00 Worstvellen

A 22 C 13/02 . Plooien van worstvellen [2]

 

A 22 C 15/00 Apparatuur voor het ophangen van vlees of worsten (transporteurs B65G)

 

A 22 C 17/00 Andere inrichtingen voor het verwerken van vlees of botten

A 22 C 17/02 . Apparatuur voor het vasthouden van vlees of botten tijdens het snijden

A 22 C 17/04 . Reinigingsinrichtingen voor beenderen

A 22 C 17/06 . Botscharen; Bottenbrekers, stampmolens of plethamers [2]

A 22 C 17/08 . Reinigen van vlees of worsten, bijv. wassen [2]

A 22 C 17/10 . Merken van vlees of worsten

A 22 C 17/12 . Apparatuur voor het wegsnijden van korsten en dergelijke

A 22 C 17/14 . Opwerken van dierlijke ingewanden; Apparatuur voor het wegsnijden van ingewanden; Machines voor het in stukken trekken van ingewanden

A 22 C 17/16 . Reinigen van ingewanden; Machines voor het verwijderen van vet of slijm van ingewanden

 

A 22 C 18/00 Installaties, bedrijven en dergelijke voor het verwerken van vlees (voor het alleen verwerken van gevogelte A22C 21/00; voor het alleen verwerken van vis A22C 25/00)

 

A 22 C 21/00 Verwerken van gevogelte

A 22 C 21/02 . Plukmechanismen voor gevogelte

A 22 C 21/04 . Broeien of uitbranden, zengen, met was insmeren of van was ontdoen van gevogelte

A 22 C 21/06 . Inrichtingen voor het verwijderen van de ingewanden van gevogelte

 

Verwerken van vis, inclusief schelpdieren

 

A 22 C 25/00 Verwerken van vis

A 22 C 25/02 . Wassen of ontschubben van vis

A 22 C 25/04 . Sorteren van vis; Scheiden van ijs en de daarin verpakte vis

A 22 C 25/06 . Werktafels; Vasthoudinrichtingen voor vis of hulpinrichtingen bij werktafels

A 22 C 25/08 . Vasthouden, geleiden of transporteren van vis vr, tijdens of na het bereiden daarvan (A22C 25/06 heeft voorrang)

A 22 C 25/10 . Inrichtingen voor het op een snoer en dergelijke rijgen van vis

A 22 C 25/12 . Rangschikken van vis, bijv. met het oog op de positie van kop en staart

A 22 C 25/14 . Onthoofden, verwijderen van de ingewanden of reinigen van vis

A 22 C 25/16 . Verwijderen van visgraten; Fileren van vis

A 22 C 25/17 . Villen van vis

A 22 C 25/18 . In stukken snijden van vis

A 22 C 25/20 . Versnipperen; In blokjes snijden; In plakjes snijden

A 22 C 25/22 . Oprolapparatuur voor vis

 

A 22 C 29/00 Verwerken van schelpdieren, bijv. oesters of kreeften

A 22 C 29/02 . Verwerken van garnalen, kreeften en dergelijke [2]

A 22 C 29/04 . Verwerken van schelpdieren, bijv. oesters (oestermessen met openers A47G 21/06) [2]