SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 23††††††† VOEDSEL OF VOEDINGSMIDDELEN; HUN NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE BEHANDELING

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† De aandacht wordt gevestigd op de volgende plaatsen:

††††††††††††† C08B†††††††††† Polysacchariden en derivaten daarvan

††††††††††††† C11†††††††††††† Dierlijke of plantaardige oliŽn, vetten, vetachtige substanties of was

††††††††††††† C12†††††††††††† Biochemie, bier, sterke dranken, wijn en azijn

††††††††††††† C13†††††††††††† Suikerindustrie. [4]

 

A 23 B††† CONSERVEREN VAN VLEES, VIS, EIEREN, FRUIT, GROENTEN OF EETBARE ZADEN, BIJV. DOOR INBLIKKEN; CHEMISCH RIJPEN VAN FRUIT OF GROENTEN; GECONSERVEERDE, GERIJPTE OF INGEBLIKTE PRODUCTEN [13]

 

A 23 B††† 4/00††††††††††††††††††† Algemene methoden voor het conserveren van vlees, worsten, vis of visproducten [2]

A 23 B††† 4/005††††††††††††††††† .††† Conserveren door verwarmen [5]

A 23 B††† 4/01††††††††††††††††††† .††† .††† door bestralen of met elektriciteit behandelen [5]

A 23 B††† 4/015††††††††††††††††† .††† Conserveren door bestralen of met elektriciteit behandelen zonder warmte-effect [5]

A 23 B††† 4/02††††††††††††††††††† .††† Conserveren door anorganische zouten (apparatuur daarvoor A23B 4/26 of A23B 4/32) [2]

A 23 B††† 4/023††††††††††††††††† .††† .††† met keukenzout of mengsels daarvan met anorganische of organische verbindingen [5]

A 23 B††† 4/027††††††††††††††††† .††† .††† met andere anorganische zouten dan keukenzout of mengsels daarvan met organische verbindingen, bijv. biochemische verbindingen [5]

A 23 B††† 4/03††††††††††††††††††† .††† Drogen; Aansluitend reconstitueren [5]

A 23 B††† 4/033††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd (A23B 4/037 heeft voorrang) [5]

A 23 B††† 4/037††††††††††††††††† .††† .††† Vriesdrogen [5]

A 23 B††† 4/044††††††††††††††††† .††† Roken; Rookinrichtingen [5]

A 23 B††† 4/048††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn anders dan natuurlijke rook worden toegevoegd [5]

A 23 B††† 4/052††††††††††††††††† .††† .††† Rookgeneratoren [5]

A 23 B††† 4/056††††††††††††††††† .††† .††† Roken gecombineerd met bestralen of met elektriciteit behandelen, bijv. elektrostatisch roken [5]

A 23 B††† 4/06††††††††††††††††††† .††† Bevriezen; Aansluitend ontdooien; Koelen [2]

A 23 B††† 4/07††††††††††††††††††† .††† .††† Ontdooien aansluitend op bevriezen [5]

A 23 B††† 4/08††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd voor of tijdens het koelen [2]

A 23 B††† 4/09††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met direct contact tussen het voedsel en het chemische middel, bijv. vloeibare stikstof bij een cryogene temperatuur [5]

A 23 B††† 4/10††††††††††††††††††† .††† Coaten met een beschermende laag; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [2]

A 23 B††† 4/12††††††††††††††††††† .††† Conserveren met zuren; Zuurfermentatie [2]

A 23 B††† 4/14††††††††††††††††††† .††† Conserveren met chemicaliŽn voor zover niet vallend onder de groepen A23B 4/02 of A23B 4/12 [2]

A 23 B††† 4/16††††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van gassen, bijv. ontsmetten; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [5]

A 23 B††† 4/18††††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van vloeistoffen of vaste stoffen (apparatuur daarvoor A23B 4/26 of A23B 4/32) [5]

A 23 B††† 4/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Organische verbindingen; Micro-organismen; Enzymen [5,13]

A 23 B††† 4/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Micro-organismen; Enzymen [5]

A 23 B††† 4/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Anorganische verbindingen [5]

A 23 B††† 4/26††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vloeistoffen [5]

A 23 B††† 4/28††††††††††††††††††† .††† .††† door injecteren met vloeistoffen [5]

A 23 B††† 4/30††††††††††††††††††† .††† .††† door besproeien met vloeistoffen [5]

A 23 B††† 4/32††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vaste stoffen [5]

 

A 23 B††† 5/00††††††††††††††††††† Conserveren van eieren of eiproducten [13]

A 23 B††† 5/005††††††††††††††††† .††† Conserveren door verwarmen [5]

A 23 B††† 5/01††††††††††††††††††† .††† .††† door bestralen of met elektriciteit behandelen [5]

A 23 B††† 5/015††††††††††††††††† .††† Conserveren door bestralen of met elektriciteit behandelen zonder warmte-effect [5]

A 23 B††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Drogen; Aansluitend reconstitueren [5]

A 23 B††† 5/025††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd (A23B 5/03 en A23B 5/035 hebben voorrang) [5]

A 23 B††† 5/03††††††††††††††††††† .††† .††† Vriesdrogen [5]

A 23 B††† 5/035††††††††††††††††† .††† .††† Sproeidrogen [5]

A 23 B††† 5/04††††††††††††††††††† .††† Bevriezen; Aansluitend ontdooien; Koelen

A 23 B††† 5/045††††††††††††††††† .††† .††† Ontdooien aansluitend op bevriezen [5]

A 23 B††† 5/05††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd [5]

A 23 B††† 5/055††††††††††††††††† .††† .††† .††† met direct contact tussen het voedsel en het chemische middel, bijv. vloeibare stikstof bij een cryogene temperatuur [5]

A 23 B††† 5/06††††††††††††††††††† .††† Coaten van eieren met een beschermende laag; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [5]

A 23 B††† 5/08††††††††††††††††††† .††† Conserveren met chemicaliŽn [5]

A 23 B††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van gassen, bijv. ontsmetten; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [5]

A 23 B††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van vloeistoffen of vaste stoffen [5]

A 23 B††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Organische verbindingen; Micro-organismen; Enzymen [5]

A 23 B††† 5/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Micro-organismen; Enzymen [5]

A 23 B††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Anorganische verbindingen [5]

A 23 B††† 5/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vloeistoffen [5]

A 23 B††† 5/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vaste stoffen [5]

 

A 23 B††† 7/00††††††††††††††††††† Conserveren of chemisch rijpen van fruit of groenten [3]

A 23 B††† 7/005††††††††††††††††† .††† Conserveren door verwarmen [5]

A 23 B††† 7/01††††††††††††††††††† .††† .††† door bestralen of met elektriciteit behandelen [5]

A 23 B††† 7/015††††††††††††††††† .††† Conserveren door bestralen of met elektriciteit behandelen zonder warmte-effect [5]

A 23 B††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Dehydrateren; Aansluitend reconstitueren (gedroogde gekookte aardappelen A23L 19/12) [16]

A 23 B††† 7/022††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd (A23B 7/024 tot A23B 7/028 hebben voorrang) [5]

A 23 B††† 7/024††††††††††††††††† .††† .††† Vriesdrogen [5]

A 23 B††† 7/026††††††††††††††††† .††† .††† Sproeidrogen [5]

A 23 B††† 7/028††††††††††††††††† .††† .††† Filmdrogers, trommeldrogers of walsdrogers [5]

A 23 B††† 7/03††††††††††††††††††† .††† .††† Drogen van rauwe aardappelen

A 23 B††† 7/04††††††††††††††††††† .††† Bevriezen; Aansluitend ontdooien; Koelen

A 23 B††† 7/045††††††††††††††††† .††† .††† Ontdooien aansluitend op bevriezen [5]

A 23 B††† 7/05††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd [5]

A 23 B††† 7/055††††††††††††††††† .††† .††† .††† met direct contact tussen het voedsel en het chemische middel, bijv. vloeibare stikstof bij een cryogene temperatuur [5]

A 23 B††† 7/06††††††††††††††††††† .††† Blancheren (machines daarvoor A23N 12/00) [3]

A 23 B††† 7/08††††††††††††††††††† .††† Conserveren met suikers (marmelade, jam of vruchtengelei A23L 21/10) [16]

A 23 B††† 7/10††††††††††††††††††† .††† Conserveren met zuren; Zuurfermentatie

A 23 B††† 7/12††††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor het samenpersen van zuurkool

A 23 B††† 7/14††††††††††††††††††† .††† Conserveren of rijpen met chemicaliŽn voor zover niet vallend onder de groepen A23B 7/08 of A23B 7/10

A 23 B††† 7/144††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van gassen, bijv. ontsmetten; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [3,5]

A 23 B††† 7/148††††††††††††††††† .††† .††† .††† in een geregelde atmosfeer, bijv. een gedeeltelijk vacuŁm, met alleen CO2, N2, O2 of H2O [3]

A 23 B††† 7/152††††††††††††††††† .††† .††† .††† in een geregelde atmosfeer met andere gassen naast CO2, N2, O2 of H2O [3]

A 23 B††† 7/153††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van vloeistoffen of vaste stoffen [5]

A 23 B††† 7/154††††††††††††††††† .††† .††† .††† Organische verbindingen; Micro-organismen; Enzymen [5,13]

A 23 B††† 7/155††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Micro-organismen; Enzymen [5]

A 23 B††† 7/157††††††††††††††††† .††† .††† .††† Anorganische verbindingen [5]

A 23 B††† 7/158††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vloeistoffen [5]

A 23 B††† 7/159††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vaste stoffen [5]

A 23 B††† 7/16††††††††††††††††††† .††† Coaten met een beschermende laag; Samenstellingen of apparatuur daarvoor (A23B 7/08 heeft voorrang) [5]

 

A 23 B††† 9/00††††††††††††††††††† Conserveren van eetbare zaden, bijv. granen

A 23 B††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Conserveren door verwarmen [5]

A 23 B††† 9/04††††††††††††††††††† .††† .††† door bestralen of met elektriciteit behandelen [5]

A 23 B††† 9/06††††††††††††††††††† .††† Conserveren door bestralen of met elektriciteit behandelen zonder warmte-effect [5]

A 23 B††† 9/08††††††††††††††††††† .††† Drogen; Aansluitend reconstitueren [5]

A 23 B††† 9/10††††††††††††††††††† .††† Bevriezen; Aansluitend ontdooien; Koelen [5]

A 23 B††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† Ontdooien aansluitend op bevriezen [5]

A 23 B††† 9/14††††††††††††††††††† .††† Coaten met een beschermende laag; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [5]

A 23 B††† 9/16††††††††††††††††††† .††† Conserveren met chemicaliŽn [5]

A 23 B††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van gassen, bijv. ontsmetten; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [5]

A 23 B††† 9/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† in een geregelde atmosfeer, bijv. een gedeeltelijk vacuŁm, met alleen CO2, N2, O2 of H2O [5]

A 23 B††† 9/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† in een geregelde atmosfeer met andere gassen naast CO2, N2, O2 of H2O [5]

A 23 B††† 9/24††††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van vloeistoffen of vaste stoffen [5]

A 23 B††† 9/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Organische verbindingen; Micro-organismen; Enzymen [5]

A 23 B††† 9/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Micro-organismen; Enzymen [5]

A 23 B††† 9/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Anorganische verbindingen [5]

A 23 B††† 9/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vloeistoffen [5]

A 23 B††† 9/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vaste stoffen [5]