SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 23        VOEDSEL OF VOEDINGSMIDDELEN; HUN NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE BEHANDELING

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de volgende plaatsen:

              C08B           Polysacchariden en derivaten daarvan

              C11             Dierlijke of plantaardige oliën, vetten, vetachtige substanties of was

              C12             Biochemie, bier, sterke dranken, wijn en azijn

              C13             Suikerindustrie. [4]

 

A 23 G    CACAO; CACAOPRODUCTEN, BIJV. CHOCOLADE; VERVANGINGSMIDDELEN VOOR CACAO OF CACAOPRODUCTEN; SNOEPGOED; KAUWGOM; IJS; BEREIDEN DAARVAN [8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “ijs” omvat elke eetbare bevroren of gestolde visceuze of pasteuze substantie, bijv. half gesmolten ijs. [2]

              (2)      In deze subklasse worden onderwerpen die niet volledig kunnen worden geklasseerd in één enkele hoofdgroep, geklasseerd in elke relevante hoofdgroep. [8]

 

A 23 G      1/00                    Cacao; Cacaoproducten, bijv. chocolade; Vervangende middelen daarvoor (keukenuitrusting voor het bereiden van cacao A47J, bijv. apparatuur voor het maken van dranken A47J 31/00)

A 23 G      1/02                    .    Voorbehandelen, bijv. fermenteren van cacao (machines voor het branden van cacao A23N 12/00)

A 23 G      1/04                    .    Speciaal aangepaste apparatuur voor het maken of behandelen van cacao of cacaoproducten (machines voor het branden van cacao A23N 12/00; apparatuur in het algemeen voor het fijnmaken of malen B02C) [3]

A 23 G      1/06                    .    .    Apparatuur voor het bereiden of behandelen van cacaobonen of gebroken cacaobonen

A 23 G      1/08                    .    .    Cacaoboterpersen (persen in het algemeen voor het uit vloeistofhoudend materiaal knijpen van vloeistof B30B)

A 23 G      1/10                    .    .    Mengapparatuur; Walsmolens voor het bereiden van chocolade

A 23 G      1/12                    .    .    Raffineermolens voor chocolade, d.w.z. walsraffineerders

A 23 G      1/14                    .    .    Langwerpige schelpen

A 23 G      1/16                    .    .    Ronde schelpen

A 23 G      1/18                    .    .    Apparatuur voor het conditioneren van chocolademassa’s met het oog op het gieten ervan

A 23 G      1/20                    .    .    Apparatuur voor het gieten, snijden of afgeven van chocolade

A 23 G      1/21                    .    .    .    Apparatuur voor het gieten van holle producten, open schaaldelen of andere artikelen met open holten [3,7]

A 23 G      1/22                    .    .    .    Chocolademallen (A23G 1/21 heeft voorrang) [3]

A 23 G      1/24                    .    .    .    Kloptafels of stoottafels [7]

A 23 G      1/26                    .    .    .    Transportinrichtingen voor chocolademallen [7]

A 23 G      1/28                    .    .    .    Apparatuur voor het verwijderen van chocolade uit de mallen (uit blikken verwijderen van gebakken goederen A21B 3/18) [7]

A 23 G      1/30                    .    Cacaoproducten, bijv. chocolade; Vervangingsmiddelen daarvoor [8]

A 23 G      1/32                    .    .    gekenmerkt door de samenstelling [8]

A 23 G      1/34                    .    .    .    Vervangingsmiddelen voor cacao [8]

A 23 G      1/36                    .    .    .    gekenmerkt door de toegepaste vetten (met zuivelproducten A23G 1/46) [8]

A 23 G      1/38                    .    .    .    .    Vervangingsmiddelen voor cacaoboter [8]

A 23 G      1/40                    .    .    .    gekenmerkt door de toegepaste koolhydraten, bijv. polysacchariden (met zuivelproducten A23G 1/46) [8]

A 23 G      1/42                    .    .    .    met micro-organismen of enzymen; met paramedische middelen of dieetmiddelen, bijv. vitamines (met zuivelproducten A23G 1/46) [8]

A 23 G      1/44                    .    .    .    met peptiden of proteďnen (met zuivelproeducten A23G 1/46) [8]

A 23 G      1/46                    .    .    .    met zuivelproducten [8]

A 23 G      1/48                    .    .    .    met planten of delen daarvan, bijv. vruchten, zaden of extracten (met gom A23G 1/40) [8]

A 23 G      1/50                    .    .    gekenmerkt door de vorm, structuur of uitvoeringsvorm, bijv. producten met een niet-eetbare drager (vloeibare producten of vaste producten in de vorm van poeders, schilfers of korrels voor het maken van vloeibare producten A23G 1/56) [8]

A 23 G      1/52                    .    .    .    Beluchte, geschuimde, cellulaire of poreuze producten [8]

A 23 G      1/54                    .    .    .    Samengestelde producten, bijv. gelaagd, gecoat of gevuld [8]

A 23 G      1/56                    .    .    Vloeibare producten; Vaste producten in de vorm van poeders, schilfers of korrels voor het maken van vloeibare producten, bijv. voor het maken van chocolademelk [8] 

A 23 G      3/00                    Suikergoed; Snoepgoed; Marsepein; Gecoate of gevulde producten (kauwgom A23G 4/00) [8]

A 23 G      3/02                    .    Speciaal aangepaste apparatuur voor het maken of behandelen van suikergoed of snoepgoed; Accessoires daarvoor

A 23 G      3/04                    .    .    Suikerkokers

A 23 G      3/06                    .    .    Machines voor het walsen van partijen, het vormen van strengen of het vormen van porties

A 23 G      3/08                    .    .    Koeltafels voor partijen snoepgoed

A 23 G      3/10                    .    .    Machines voor het trekken van snoepgoed

A 23 G      3/12                    .    .    Apparatuur voor het gieten van suikergoed in plastische toestand

A 23 G      3/14                    .    .    Machines voor het kloppen of romig maken van fondant

A 23 G      3/16                    .    .    Apparatuur voor het in bulk gieten van fondant

A 23 G      3/18                    .    .    Apparatuur voor het vormgieten van fondants

A 23 G      3/20                    .    .    Apparatuur voor het coaten of vullen van suikerwerk of snoepgoed

A 23 G      3/22                    .    .    .    Apparatuur voor het coaten door gieten

A 23 G      3/24                    .    .    .    Apparatuur voor het coaten door onderdompelen

A 23 G      3/26                    .    .    .    Apparatuur voor het coaten door rondwentelen

A 23 G      3/28                    .    .    Apparatuur voor het versieren van suikergoed of snoepgoed (aanbrengen van vloeistoffen op oppervlakken in het algemeen B05)

A 23 G      3/32                    .    Processen voor het bereiden van caramel of suikerkleuren (kleuren van voedingsmiddelen A23L 5/40 ; op smaak brengen van voedingsmiddelen A23L 27/00) [16]

A 23 G      3/34                    .    Suikergoed, snoepgoed of marsepein; Werkwijzen voor het bereiden daarvan [8]

A 23 G      3/36                    .    .    gekenmerkt door de samenstelling [8]

A 23 G      3/38                    .    .    .    Rietsuiker-vrije producten [8]

A 23 G      3/40                    .    .    .    gekenmerkt door de toegepaste vetten (met zuivelproducten A23G 1/46) [8]

A 23 G      3/42                    .    .    .    gekenmerkt door de toegepaste koolhydraten, bijv. polysacchariden (met zuivelproducten A23G 3/46) [8]

A 23 G      3/44                    .    .    .    met peptiden of proteďnen (met zuivelproducten A23G 3/46) [8]

A 23 G     3/46                    .    .    .    met zuivelproducten [8]

A 23 G      3/48                    .    .    .    met planten of delen daarvan, bijv. vruchten, zaden of extracten (met gom A23G 3/40) [8]

A 23 G      3/50                    .    .    gekenmerkt door de vorm, structuur of uitvoeringsvorm, bijv. producten met een gedragen structuur (samengestelde structuren met chocolade, bijv. als laag, coating of vulmiddel A23G 1/56) [8]

A 23 G      3/52                    .    .    .    Beluchte, geschuimde, cellulaire of poreuze producten [8]

A 23 G      3/54                    .    .    .    Samengestelde producten, bijv. gelaagd, gecoat of gevuld [8]

A 23 G      3/56                    .    .    .    Producten met eetbare of niet-eetbare dragers, bijv. lollies [8]

 

A 23 G      4/00                    Kauwgom (medicinale preparaten die worden gekenmerkt door hun vorm van kauwgom A61K 9/68) [8]

A 23 G      4/02                    .    Speciaal aangepaste apparatuur voor het maken of behandelen van kauwgom [8]

A 23 G      4/04                    .    .    voor het gieten of vormen [8]

A 23 G      4/06                    .    gekenmerkt door de samenstelling [8]

A 23 G      4/08                    .    .    van de kauwgomgrondstof [8]

A 23 G      4/10                    .    .    gekenmerkt door de toegepaste koolhydraten, bijv. polysacchariden (met zuivelproducten A23G 4/16) [8]

A 23 G      4/12                    .    .    met micro-organismen of enzymen; met paramedische middelen of dieetmiddelen, bijv. vitaminen (met zuivelproducten A23G 4/16) [8]

A 23 G      4/14                    .    .    met peptiden of proteďnen (met zuivelproducten A23G 3/46) [8]

A 23 G      4/16                    .    .    met zuivelproducten [8]

A 23 G      4/18                    .    gekenmerkt door de vorm, structuur of uitvoeringsvorm, bijv. beluchte producten [8]

A 23 G      4/20                    .    .    Samengestelde producten, bijv. met een gevulde kern [8]

 

A 23 G      7/00                    Andere speciaal aangepaste apparatuur voor de chocolade-industrie of de snoepgoedindustrie

A 23 G      7/02                    .    Koelapparatuur of droogapparatuur

 

A 23 G      9/00                    Bevroren snoep, bijv. ijsbonbons of roomijs; Mengsels daarvoor [2]

A 23 G      9/04                    .    Maken van bevroren snoep, bijv. roomijs (verpakkingen B65D 85/78) [2]

A 23 G      9/06                    .    .    gekenmerkt door het gebruik van kooldioxide of kooldioxidesneeuw als koelmedium [2] 

              Aantekening

 

              Groep A23G 9/06 heeft voorrang boven de groepen A23G 9/08 tot A23G 9/18. [2]

 

A 23 G      9/08                    .    .    Produceren van partijen (continu produceren A23G 9/14) [2]

A 23 G      9/10                    .    .    .    gebruikmakend van containers die worden rondgedraaid of anderszins bewogen in een koelmedium [2]

A 23 G      9/12                    .    .    .    gebruikmakend van middelen voor het roeren van de inhoud in een niet-bewegende container [2]

A 23 G      9/14                    .    .    Continu produceren (A23G 9/20 heeft voorrang) [2]

A 23 G      9/16                    .    .    .    waarbij de producten zich in een gekoelde ruimte bevinden, bijv. een trommel [2]

A 23 G      9/18                    .    .    .    waarbij de producten zich op de buitenwand van een gekoeld lichaam bevinden, bijv. een trommel of een eindloze band [2]

A 23 G      9/20                    .    .    waarbij de producten gemengd worden met een gas, bijv. softijs [2]

A 23 G      9/22                    .    .    Details, delen of accessoires van of voor apparatuur, die niet specifiek vallen onder één van de voorgaande groepen [2]

A 23 G      9/24                    .    .    .    voor het coaten of vullen van de producten [2]

A 23 G      9/26                    .    .    .    voor het maken van bevroren snoep op stokjes [2]

A 23 G      9/28                    .    .    .    voor het in porties delen of afgeven [2]

A 23 G      9/30                    .    .    .    Reinigen; Schoonhouden; Steriliseren [2]

A 23 G      9/32                    .    gekenmerkt door de samenstelling [8]

A 23 G      9/34                    .    .    gekenmerkt door de toegepaste koolhydraten, bijv. polysacchariden (gekenmerkt door de toegepaste zuivelproducten A23G 9/40) [8]

A 23 G      9/36                    .    .    met micro-organismen of enzymen; met paramedische middelen of dieetmiddelen, bijv. vitaminen (gekenmerkt door de toegepaste zuivelproducten A23G 9/40) [8]

A 23 G      9/38                    .    .    met peptiden of proteďen (gekenmerkt door de toegepaste zuivelproducten A23G 9/40) [8]

A 23 G      9/40                    .    .    gekenmerkt door de toegepaste zuivelproducten [8]

A 23 G      9/42                    .    .    met planten of delen daarvan. Bijv. vruchten, zaden of extracten (met gom A23G 9/34) [8]

A 23 G      9/44                    .    gekenmerkt door de vorm, structuur of uitvoeringsvorm (vloeibare producten of vaste producten in de vorm van poerders, schilfers of korrels voor het maken van vloeibare producten A23G 9/52) [8]

A 23 G      9/46                    .    .    Beluchte, geschuimde, cellulaire of poreuze producten [8]

A 23 G      9/48                    .    .    Samengestelde producten, bijv. gelaagd, gecoat of gevuld [8]

A 23 G      9/50                    .    .    Producten met eetbare of niet-eetbare dragers, bijv. hoorntjes of cornets [8]

A 23 G      9/52                    .    Vloeibare producten; Vaste producten in de vorm van poeders, schilfers of korrels voor het maken van vloeibare producten [8]