SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 23        VOEDSEL OF VOEDINGSMIDDELEN; HUN NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE BEHANDELING

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de volgende plaatsen:

              C08B           Polysacchariden en derivaten daarvan

              C11             Dierlijke of plantaardige oliën, vetten, vetachtige substanties of was

              C12             Biochemie, bier, sterke dranken, wijn en azijn

              C13             Suikerindustrie. [4]

 

A 23 K    SPECIAAL AANGEPASTE VOEDINGSMIDDELEN VOOR DIEREN; SPECIAAL AANGEPASTE METHODEN VOOR HET MAKEN DAARVAN [11]

 

A 23 K      10/00                  Diervoeders [16]

A 23 K      10/10                  .    verkregen door microbiologische of biochemische processen (gebruikmakend van chemicaliën of micro-organismen voor het inkuilen van groenvoer [16]

A 23 K      10/12                  .    .    door fermentatie van natuurlijke producten, bijv. van plantaardig materiaal, dierlijk afvalmateriaal of biomassa [16]

A 23 K      10/14                  .    .    Voorbehandeling van diervoeders met enzymen [16]

A 23 K      10/16                  .    .    Toevoeging van micro-organismen of extracten daarvan, bijv. ééncellige proteïnen, aan voedersamenstellingen (A23K 10/12 heeft voorrang) [16]

A 23 K      10/18                  .    .    .    van levende micro-organismen [16]

A 23 K      10/20                  .    uit materiaal van dierlijke oorsprong (verkregen door microbiologische of biochemische processen A23K 10/10) [16]

A 23 K      10/22                  .    .    uit vis [16]

A 23 K      10/24                  .    .    uit bloed [16]

A 23 K      10/26                  .    .    uit afvalmateriaal, bijv. veren, beenderen of huid [16]

A 23 K      10/28                  .    .    .    uit afval van zuivelproducten [16]

A 23 K      10/30                  .    uit materiaal van plantaardige oorsprong, bijv. wortelen, zaden of hooi; uit materiaal van schimmeloorsprong (verkregen door microbiologische of biochemische processen, bijv. gebruikmakend van gisten of enzymen, A23K 10/10) [16]

A 23 K      10/32                  .    .    uit hydrolysaten van hout of stro [16]

A 23 K      10/33                  .    .    uit melasse [16]

A 23 K      10/35                  .    .    uit aardappelen [16]

A 23 K      10/37                  .    .    uit afvalmateriaal (uit hydrolysaten van hout of stro A23K 10/32; uit melasse A23K 10/33) [16] 

A 23 K      10/38                  .    .    .    van destilleerderijen of brouwerijen [16]

A 23 K      10/40                  .    Likstenen, bijv. zoutblokken [16]

 

A 23 K      20/00                  Voedseladditieven voor diervoeders [16]

A 23 K      20/10                  .    Organische substanties [16]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in de groepen A23K 20/105 – A23K 20/168 wordt tevens geklasseerd in de groepen A23K 20/174 – A23K 20/195, als de substantie een bijzondere functie heeft. [16]

 

A 23 K      20/105                 .    .    Alifatische of alicyclische verbindingen [16]

A 23 K      20/111                 .    .    Aromatische verbindingen [16]

A 23 K      20/116                 .    .    Heterocyclische verbindingen [16]

A 23 K      20/121                 .    .    .    met zuurstof of zwavel als hetero-atoom [16]

A 23 K      20/126                 .    .    .    .    Lactonen [16]

A 23 K      20/132                 .    .    .    met alleen één stikstof als hetero-atoom [16]

A 23 K      20/137                 .    .    .    met twee hetero-atomen, waarvan er tenminste één stikstof is [16]

A 23 K      20/142                 .    .    Aminozuren; Derivaten daarvan  [16]

A 23 K      20/147                 .    .    .    Polymere derivaten, bijv. peptiden of proteïnen [16]

A 23 K      20/153                 .    .    Nuclïnezuren; Hydrolyseproducten of derivaten daarvan  [16]

A 23 K      20/158                 .    .    Vetzuren; Vetten; Producten die oliën of vetten bevatten [16]

A 23 K      20/163                 .    .    Suikers; Polysacchariden [16]

A 23 K      20/168                 .    .    Steroïden [16]

A 23 K      20/174                 .    .    Vitaminen [16]

A 23 K      20/179                 .    .    Kleurmiddelen, bijv. pigmenteer- of verfmiddelen [16]

A 23 K      20/184                 .    .    Hormonen [16]

A 23 K      20/189                 .    .    Enzymen [16]

A 23 K      20/195                 .    .    Antibiotica [16]

A 23 K      20/20                  .    Anorganische substanties, bijv. oligo-elementen [16]

 

              Aantekening

 

              In de groepen A23K 20/22 – A23K 20/28 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [16]

 

A 23 K      20/22                  .    .    Verbindingen van alkalimetalen [16]

A 23 K      20/24                  .    .    Verbindingen van alkaliaardmetalen, bijv. magnesium [16]

A 23 K      20/26                  .    .    Verbindingen die fosfor bevatten [16]

A 23 K      20/28                  .    .    Silicaten, bijv. perlieten, zeolieten of bentonieten [16]

 

A 23 K      30/00                  Speciaal aangepaste processen voor het conserveren van materialen met het doel diervoeders te produceren [16]

A 23 K      30/10                  .    uit groenvoer [16]

A 23 K      30/12                  .    .    Dehydrateren [16]

A 23 K      30/15                  .    .    gebruikmakend van chemicaliën of micro-organismen voor het inkuilen [16]

A 23 K      30/18                  .    .    .    gebruikmakend van micro-organismen of enzymen [16]

A 23 K      30/20                  .    Dehydrateren (van groenvoer A23K 30/12) [16]

 

A 23 K      40/00                  Vormen of opwerken van diervoeders [16]

A 23 K      40/10                  .    door agglomereren; door granuleren, bijv. het maken van poeders [16]

A 23 K      40/20                  .    door vormgieten, bijv. het maken van koeken of briketten [16]

A 23 K      40/25                  .    door extruderen [16]

A 23 K      40/30                  .    door inkapselen; door coaten [16]

A 23 K      40/35                  .    Maken van speciaal aangepaste capsules voor herkauwers [16]

 

A 23 K      50/00                  Speciaal aangepaste voeders voor bijzondere dieren [16]

A 23 K      50/10                  .    voor herkauwers [16]

A 23 K      50/15                  .    .    met substanties die metabolisch worden omgezet in proteïnen, bijv. ammoniumzouten of ureum [16]

A 23 K      50/20                  .    voor paarden [16]

A 23 K     50/30                  .    voor varkens [16]

A 23 K      50/40                  .    voor vlees-etende dieren, bijv. katten of honden [16]

A 23 K      50/42                  .    .    Droogvoer [16]

A 23 K      50/45                  .    .    Half-droogvoer [16]

A 23 K      50/48                  .    .    Nat voer [16]

A 23 K      50/50                  .    voor knaagdieren [16]

A 23 K      50/60                  .    voor pas-gespeende dieren [16]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in groep A23K 50/60 wordt tevens geklasseerd in de groepen A23K 50/10 tot A23K 50/50, als het pas-gespeende dier één van de dieren uit die groepen betreft. [16]

 

A 23 K      50/70                  .    voor vogels [16]

A 23 K      50/75                  .    .    voor pluimvee [16]

A 23 K      50/80                  .    voor waterdieren, bijv. vissen, schaaldieren of weekdieren [16]

A 23 K      50/90                  .    voor insecten, bijv. bijen of zijdewormen [16]