SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 23††††††† VOEDSEL OF VOEDINGSMIDDELEN; HUN NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE BEHANDELING

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† De aandacht wordt gevestigd op de volgende plaatsen:

††††††††††††† C08B†††††††††† Polysacchariden en derivaten daarvan

††††††††††††† C11†††††††††††† Dierlijke of plantaardige oliŽn, vetten, vetachtige substanties of was

††††††††††††† C12†††††††††††† Biochemie, bier, sterke dranken, wijn en azijn

††††††††††††† C13†††††††††††† Suikerindustrie. [4]

 

A 23 L†††† VOEDSEL, VOEDINGSMIDDELEN OF NIET-ALCOHOLISCHE DRANKEN, VOORZOVER NIET VALLEND ONDER DE SUBKLASSEN A21D OF A23B TOT A23J IN HET ALGEMEEN; HUN BEREIDING OF BEHANDELING, BIJV. KOKEN, MODIFICEREN VAN VOEDINGSWAARDEN OF FYSISCH BEHANDELEN (vormen of bewerken dat niet volledig valt onder deze subklasse A23P); CONSERVEREN IN HET ALGEMEEN VAN VOEDSEL OF VOEDINGSMIDDELEN (conserveren van bloem of deeg voor het bakken A21D) [4,8]

 

A 23 L†††† 2/00††††††††††††††††††† Niet-alcoholische dranken; Droge samenstellingen of concentraten daarvoor; Hun bereiding (soepconcentraten A23L 23/10; bereiden van niet-alcoholische dranken door het verwijderen van alcohol C12H 3/00) [2,16]

A 23 L†††† 2/02††††††††††††††††††† .††† met vruchtensappen of groentensappen [2]

A 23 L†††† 2/04††††††††††††††††††† .††† .††† Onttrekken van sappen (machines of apparatuur voor het onttrekken van sappen A23N 1/00 of A47J 19/00) [2]

A 23 L†††† 2/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit citrusvruchten [2]

A 23 L†††† 2/08††††††††††††††††††† .††† .††† Concentreren of drogen van sappen [2]

A 23 L†††† 2/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door verwarmen of door contact met droge gassen [2]

A 23 L†††† 2/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door bevriezen [2]

A 23 L†††† 2/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† en sublimeren [2]

A 23 L†††† 2/38††††††††††††††††††† .††† Andere niet-alcoholische dranken [2,11]

A 23 L†††† 2/385††††††††††††††††† .††† Concentraten van niet-alcoholische dranken [6]

A 23 L†††† 2/39††††††††††††††††††† .††† .††† Droge samenstellingen [6]

A 23 L†††† 2/395††††††††††††††††† .††† .††† .††† in een specifieke hoedanigheid of vorm [6]

A 23 L†††† 2/40††††††††††††††††††† .††† Bruisopwekkende middelen [2]

A 23 L†††† 2/42††††††††††††††††††† .††† Conserveren van niet-alcoholische dranken [6]

A 23 L†††† 2/44††††††††††††††††††† .††† .††† door het toevoegen van conserveermiddelen [6]

A 23 L†††† 2/46††††††††††††††††††† .††† .††† door verwarmen [6]

A 23 L†††† 2/48††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door bestralen of met elektriciteit behandelen [6]

A 23 L†††† 2/50††††††††††††††††††† .††† .††† door bestralen of het met elektriciteit behandelen zonder warmte-effect [6]

A 23 L†††† 2/52††††††††††††††††††† .††† Toevoegen van bestanddelen (toevoegen van conserveermiddelen A23L 2/44) [6]

A 23 L†††† 2/54††††††††††††††††††† .††† .††† Mengen met gassen [6]

A 23 L†††† 2/56††††††††††††††††††† .††† .††† Smaakstoffen of bitterstoffen (zoetstoffen A23L 2/60) [6]

A 23 L†††† 2/58††††††††††††††††††† .††† .††† Kleurmiddelen [6]

A 23 L†††† 2/60††††††††††††††††††† .††† .††† Zoetstoffen [6]

A 23 L†††† 2/62††††††††††††††††††† .††† .††† Vertroebelingsmiddelen; Middelen voor het verbeteren van de vertroebelingsstabiliteit [6]

A 23 L†††† 2/64††††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw toevoegen van vluchtige aromatische bestanddelen [6]

A 23 L†††† 2/66††††††††††††††††††† .††† .††† Eiwitten [6]

A 23 L†††† 2/68††††††††††††††††††† .††† .††† Verzuringsmiddelen [6]

A 23 L†††† 2/70††††††††††††††††††† .††† Klaren of zuiveren van niet-alcoholische dranken; Verwijderen van ongewenst materiaal [6,11]

A 23 L†††† 2/72††††††††††††††††††† .††† .††† door filtreren [6]

A 23 L†††† 2/74††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van membranen, bijv. osmose of ultrafiltratie [6]

A 23 L†††† 2/76††††††††††††††††††† .††† .††† door het verwijderen van gassen [6]

A 23 L†††† 2/78††††††††††††††††††† .††† .††† door het uitwisselen van ionen [6]

A 23 L†††† 2/80††††††††††††††††††† .††† .††† door adsorberen [6]

A 23 L†††† 2/82††††††††††††††††††† .††† .††† door uitvlokken [6]

A 23 L†††† 2/84††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van micro-organismen of biologisch materiaal, bijv. enzymen [6]

 

A 23 L†††† 3/00††††††††††††††††††† Speciaal aangepast conserveren van voedsel of voedingsmiddelen in het algemeen, bijv. pasteuriseren of steriliseren (conserveren van voedsel of voedingsmiddelen in samenhang met verpakken B65B 55/00 [11]

A 23 L†††† 3/005††††††††††††††††† .††† door verwarmen gebruikmakend van bestraling of behandeling met elektriciteit (drogen of eesten A23L 3/40) [5]

A 23 L†††† 3/01††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van microgolven of diŽlectrische verwarming [5]

A 23 L†††† 3/015††††††††††††††††† .††† door behandelen met wisselende drukken, schokken, versnelling of schuifspanning [5]

A 23 L†††† 3/02††††††††††††††††††† .††† door het verwarmen van materialen in verpakkingen die continu of stapsgewijze door de apparatuur worden voortbewogen (A23L 3/005 heeft voorrang) [5]

A 23 L†††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† met verpakkingen op eindloze kettingtransporteurs of transportbanden

A 23 L†††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† met verpakkingen die langs een schroefvormig pad worden getransporteerd

A 23 L†††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† met verpakkingen op een ronddraaiend platform

A 23 L†††† 3/10††††††††††††††††††† .††† door het verwarmen van materialen in verpakkingen die niet door de apparatuur worden voortbewogen (A23L 3/005 heeft voorrang) [5]

A 23 L†††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† met verpakkingen in met elkaar in verbinding staande ruimten waardoorheen het verwarmingsmedium circuleert

A 23 L†††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† met verpakkingen die op de plaats worden bewogen

A 23 L†††† 3/16††††††††††††††††††† .††† door het verwarmen van losse en onverpakte materialen (A23L 3/005 heeft voorrang) [5]

A 23 L†††† 3/18††††††††††††††††††† .††† .††† terwijl zij worden voortbewogen door de apparatuur

A 23 L†††† 3/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met transport langs platen

A 23 L†††† 3/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met transport door buizen

A 23 L†††† 3/24††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de materialen poedervormig zijn

A 23 L†††† 3/26††††††††††††††††††† .††† door bestralen zonder warmte-effect

A 23 L†††† 3/28††††††††††††††††††† .††† .††† met ultravioletlicht

A 23 L†††† 3/30††††††††††††††††††† .††† .††† door behandelen met ultrasoongolven

A 23 L†††† 3/32††††††††††††††††††† .††† door behandelen met elektrische stroom zonder warmte-effect

A 23 L†††† 3/34††††††††††††††††††† .††† door behandelen met chemicaliŽn

A 23 L†††† 3/3409†††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van gassen, bijv. ontsmetten; Samenstellingen of apparatuur daarvoor [5]

A 23 L†††† 3/3418†††††††††††††††† .††† .††† .††† in een geregelde atmosfeer, bijv. gedeeltelijk vacuŁm, met alleen CO2, N2, O2 of H2O [5]

A 23 L†††† 3/3427†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarin een absorberende stof wordt geplaatst of gebruikt (verpakkingen voor voedingsmiddelen met een voorziening voor het absorberen van een fludum B65D 81/26) [5]

A 23 L†††† 3/3436†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Zuurstof-absorberende stoffen [5]

A 23 L†††† 3/3445†††††††††††††††† .††† .††† .††† in een geregelde atmosfeer met andere gassen naast CO2, N2, O2 of H2O [5]

A 23 L†††† 3/3454†††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van vloeistoffen of vaste stoffen [5]

A 23 L†††† 3/3463†††††††††††††††† .††† .††† .††† Organische verbindingen; Micro-organismen; Enzymen [5]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen A23L 3/3472 tot A23L 3/3562 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [5,15]

 

A 23 L†††† 3/3472†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Verbindingen uit dieren of planten met een onbekende samenstelling [5]

A 23 L†††† 3/3481†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Organische verbindingen met zuurstof [5]

A 23 L†††† 3/349††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met enkelgebonden zuurstof [5]

A 23 L†††† 3/3499†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met dubbelgebonden zuurstof [5]

A 23 L†††† 3/3508†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met carboxylgroepen [5]

A 23 L†††† 3/3517†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† Carbonzuuresters [5]

A 23 L†††† 3/3526†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Organische verbindingen met stikstof [5]

A 23 L†††† 3/3535†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Organische verbindingen met zwavel [5]

A 23 L†††† 3/3544†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Organische verbindingen met heteroringen [5]

A 23 L†††† 3/3553†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Organische verbindingen met fosfor [5]

A 23 L†††† 3/3562†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Suikers; Derivaten daarvan [5]

A 23 L†††† 3/3571†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Micro-organismen; Enzymen [5]

A 23 L†††† 3/358††††††††††††††††† .††† .††† .††† Anorganische verbindingen [5]

A 23 L†††† 3/3589†††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vloeistoffen [5]

A 23 L†††† 3/3598†††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur voor het conserveren gebruikmakend van vaste stoffen [5]

A 23 L†††† 3/36††††††††††††††††††† .††† Bevriezen; Aansluitend ontdooien; Koelen [5]

A 23 L†††† 3/365††††††††††††††††† .††† .††† Ontdooien aansluitend aan bevriezen [5]

A 23 L†††† 3/37††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd [5]

A 23 L†††† 3/375††††††††††††††††† .††† .††† .††† met direct contact tussen het voedsel en de chemische stof, bijv. vloeibare stikstof bij een cryogene temperatuur [5]

A 23 L†††† 3/40††††††††††††††††††† .††† door drogen of eesten; Aansluitend reconstitueren [4,5]

A 23 L†††† 3/42††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij chemicaliŽn worden toegevoegd vůůr of tijdens het drogen [5]

A 23 L†††† 3/44††††††††††††††††††† .††† .††† Vriesdrogen [5]

A 23 L†††† 3/46††††††††††††††††††† .††† .††† Sproeidrogen [5]

A 23 L†††† 3/48††††††††††††††††††† .††† .††† Filmdrogen, trommeldrogen of walsdrogen [5]

A 23 L†††† 3/50††††††††††††††††††† .††† .††† Drogen in een wervelbed [5]

A 23 L†††† 3/52††††††††††††††††††† .††† .††† Schuimdrogen [5]

A 23 L†††† 3/54††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van bestraling of behandeling met elektriciteit, bijv. ultrasoongolven [5]

 

A 23 L†††† 5/00††††††††††††††††††† Bereiding of behandeling van voedsel of voedingsmiddelen in het algemeen; Daaruit verkregen voedsel of voedingsmiddelen; Materialen daarvoor (conserveren daarvan in het algemeen A23L 3/00) [16]

A 23 L†††† 5/10††††††††††††††††††† .††† Algemene methoden voor het koken van voedsel, bijv. door roosteren of braden (verwijderen van ongewenste, bijv. bittere substanties uit peulvruchten A23L 11/30) [16]

A 23 L†††† 5/20††††††††††††††††††† .††† Verwijderen van ongewenst materiaal, bijv. ontgeuren of ontgiften (A23L 1/211 heeft voorrang) [16]

A 23 L†††† 5/30††††††††††††††††††† .††† Fysische behandeling, bijv. met elektrische of magnetische middelen, golfenergie of bestraling (conserveren A23L 3/00 of A23B; koken A23l 5/10) [16]

A 23 L†††† 5/40††††††††††††††††††† .††† Kleuren of ontkleuren van voedsel [16]

A 23 L†††† 5/41††††††††††††††††††† .††† .††† Behouden of veranderen van de natuurlijke kleur door gebruik van additieven, bijv. optische witmakers (A23L 5/42 heeft voorrang) [16]

A 23 L†††† 5/42††††††††††††††††††† .††† .††† Toevoegen van kleurstoffen of pigmenten, bijv. in combinatie met optische witmakers [16]

A 23 L†††† 5/43††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van in de natuur voorkomende organische kleurstoffen of pigmenten, hun synthetische duplicaten of hun derivaten [16]

A 23 L†††† 5/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gebruikmakend van carotenoÔden of xanthofielen [16]

A 23 L†††† 5/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van kleurstoffen of pigmenten van microbiŽle oorsprong of uit algen [16]

A 23 L†††† 5/47††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van synthetische organische kleurstoffen of pigmenten, voorzover niet vallend onder de groepen A23L 5/43 Ė A23L 5/46 [16]

A 23 L†††† 5/48††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Verbindingen van onbekende samenstelling, die worden gekenmerkt door het chemische bereidingsproces ervan [16]

A 23 L†††† 5/49††††††††††††††††††† .††† .††† Verwijderen van kleur door een chemische reactie, bijv. bleken [16]

 

A 23 L†††† 7/00††††††††††††††††††† Van graan afgeleide producten; Moutproducten (moutproducten van peulvruchten A23L 11/20); Bereiding of behandeling daarvan (bereiden van mout voor het brouwen C12C) [16]

A 23 L†††† 7/10††††††††††††††††††† .††† van graan afgeleide producten [16]

A 23 L†††† 7/104††††††††††††††††† .††† .††† Fermentatie van zetmeelhoudend graan of graanmateriaal; Toevoeging van enzymen of micro-organismen (A23L7/109 en A23L 7/20 hebben voorrang; sojasaus A23L 27/50) [16]

A 23 L†††† 7/109††††††††††††††††† .††† .††† Soorten pasta, bijv. macaroni of noedels [16]

A 23 L†††† 7/113††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorgekookte of direct-klaar pasta [16]

A 23 L†††† 7/117††††††††††††††††† .††† .††† Vlokken of andere vormen van het kant-en-klare soort; Half-afgewerkte of gedeeltelijk afgewerkte producten daarvoor (A23L 7/143 en A23L 7/152 hebben voorrang) [16]

A 23 L†††† 7/122††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gecoate, gevulde, meerlaagse of holle kant-en-klare granen [16]

A 23 L†††† 7/126††††††††††††††††† .††† .††† .††† Snacks en dergelijke, verkregen door het samenbinden, vormen of samenpersen van graankorrels of graandeeltjes, bijv. graanrepen [16]

A 23 L†††† 7/13††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Snacks en dergelijke, verkregen door het in olie frituren van voorgevormd graandeeg [16]

A 23 L†††† 7/135††††††††††††††††† .††† .††† .††† Losse of niet-geŽxtrudeerde vlokken, korrels of vormen van vergelijkbare grootte, bijv. ontbijtgranen [16]

A 23 L†††† 7/139††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gemaakt uit hele korrels of graandeeltjes zonder bereiding van meel of deeg [16]

A 23 L†††† 7/143††††††††††††††††† .††† .††† Graankorrels of vlokken die moeten worden gekookt en heet gegeten, bijv. havermout; Opnieuw gevormde rijstproducten [16]

A 23 L†††† 7/148††††††††††††††††† .††† .††† .††† gemaakt uit hele korrels of graandeeltjes zonder bereiding van meel of deeg [16]

A 23 L†††† 7/152††††††††††††††††† .††† .††† Graankiemproducten [16]

A 23 L†††† 7/157††††††††††††††††† .††† .††† Zetmeelhoudende korrels voor de dressing van vlees, vis en dergelijke [16]

A 23 L†††† 7/161††††††††††††††††† .††† .††† Gepofte granen, bijv. popcorn of gepofte rijst [16]

A 23 L†††† 7/165††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bereiding van gepofte granen, waarbij sprake is van de bereiding van meel of deeg als tussenstap [16]

A 23 L†††† 7/17††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door extrusie [16]

A 23 L†††† 7/174††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bereiding van gepofte granen uit hele korrels of graandeeltjes, zonder bereiding van meel of deeg [16]

A 23 L†††† 7/178††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door drukontlasting met of zonder verhitting [16]

A 23 L†††† 7/183††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door verhitting zonder gebruik te maken van een drukontlastingsvoorziening [16]

A 23 L†††† 7/187††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Discontinu werkende apparatuur [16]

A 23 L†††† 7/191††††††††††††††††† .††† .††† .††† Nabehandeling van gepofte granen, bijv. coaten of zouten [16]

A 23 L†††† 7/196††††††††††††††††† .††† .††† Producten waarbij de oorspronkelijke vorm wordt behouden, bijv. voorgekookte rijst [16]

A 23 L†††† 7/20††††††††††††††††††† .††† Moutproducten (moutproducten van peulvruchten A23L 11/20; bereiding van mout voor het brouwen C12C) [16]

A 23 L†††† 7/25††††††††††††††††††† .††† .††† Fermentatie van graanmout, of van graan door te mouten [16]

 

A 23 L†††† 9/00††††††††††††††††††† Pudding; CrŤmevervangers; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 9/10††††††††††††††††††† .††† Pudding; Pudding in de vorm van gedroogd poeder [16]

A 23 L†††† 9/20††††††††††††††††††† .††† CrŤmevervangers [16]

 

A 23 L†††† 11/00†††††††††††††††††† Peulvruchten, d.w.z. de vruchten van peulplanten, voor het produceren van voedsel of voedingsmiddelen; Producten uit peulvruchten; Bereiding of behandeling daarvan, bijv. behandeling met fosfaten [16]

A 23 L†††† 11/10†††††††††††††††††† .††† Snel koken van peulvruchten [16]

A 23 L†††† 11/20†††††††††††††††††† .††† Moutproducten; Gefermenteerde moutproducten (smaakstoffen of specerijen A23L 27/00; moutproducten van granen A23L 7/20) [16]

A 23 L†††† 11/30†††††††††††††††††† .††† Verwijderen van ongewenste substanties, bijv. bittere substanties [16]

 

A 23 L†††† 13/00†††††††††††††††††† Vleesproducten; Vleesmeel; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 13/10†††††††††††††††††† .††† Vleesmeel of vleespoeder; Korrels, agglomeraten of vlokken [16]

A 23 L†††† 13/20†††††††††††††††††† .††† uit afval, bijv. zwoerd, huiden, merg, pens, poten, oren of snuiten (klieren of beenderen als bestanddelen van verwerkt vlees A23L 13/60)[16]

A 23 L†††† 13/30†††††††††††††††††† .††† Vleesextracten [16]

A 23 L†††† 13/40†††††††††††††††††† .††† met additieven [16]

A 23 L†††† 13/50†††††††††††††††††† .††† Pluimveeproducten, bijv. kippenworsten [16]

A 23 L†††† 13/60†††††††††††††††††† .††† Producten van vermalen of geŽmulgeerd vlees, bijv. worsten; Opnieuw gevormd vlees uit vermalen vleesproducten [16]

A 23 L†††† 13/70†††††††††††††††††† .††† Malse of gekruide stukken vlees, bijv. verkregen door het injecteren van oplossingen; Aftreksel-oplossingen [16]

 

A 23 L†††† 15/00†††††††††††††††††† Eiproducten; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 15/10†††††††††††††††††† .††† Loempiaís [16]

 

A 23 L†††† 17/00†††††††††††††††††† Producten van zeevruchten; Visproducten; Vismeel; Viseiproducten; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 17/10†††††††††††††††††† .††† Vismeel of vispoeder; Korrels, agglomeraten of vlokken [16]

A 23 L†††† 17/20†††††††††††††††††† .††† Visextracten [16]

A 23 L†††† 17/30†††††††††††††††††† .††† Viseieren, bijv. kaviaar; Viseivervangers [16]

A 23 L†††† 17/40†††††††††††††††††† .††† Schaaldieren [16]

A 23 L†††† 17/50†††††††††††††††††† .††† Weekdieren [16]

A 23 L†††† 17/60†††††††††††††††††† .††† Eetbaar zeewier [16]

 

A 23 L†††† 19/00†††††††††††††††††† Fruitproducten of groenteproducten; Bereiding of behandeling daarvan (van peulvruchten A23L 11/00; marmelade, jam, vruchtengelei en dergelijke A23L 21/10; in bulk behandelen van geoogst fruit of groenten A23N) [16]

A 23 L†††† 19/10†††††††††††††††††† .††† van knolvormige of soortgelijke zetmeelhoudende wortelgewassen [16]

A 23 L†††† 19/12†††††††††††††††††† .††† .††† van aardappelen [16]

A 23 L†††† 19/15†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ongevormde droge producten, bijv. poeders, vlokken, korrels of agglomeraten [16]

A 23 L†††† 19/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Geroosterde of gebakken producten, bijv. snacks of chips [16]

A 23 L†††† 19/20†††††††††††††††††† .††† door pekelen, bijv. zuurkool of augurken [16]

 

A 23 L†††† 21/00†††††††††††††††††† Marmelade, jam, vruchtengelei en dergelijke; Bijentproducten; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 21/10†††††††††††††††††† .††† Marmelade; Jam; Vruchtengelei; Andere vergelijkbare vruchtensamenstellingen of groetesamenstellingen; Nagemaakte vruchtenproducten [16]

A 23 L†††† 21/12†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen uit vaste vruchten of vaste groenten [16]

A 23 L†††† 21/15†††††††††††††††††† .††† .††† van vruchtensappen of groentesappen [16]

A 23 L†††† 21/18†††††††††††††††††† .††† .††† Nagemaakte vruchtenproducten [16]

A 23 L†††† 21/20†††††††††††††††††† .††† Bijenproducten, bijv. koninginnegelei of stuifmeel; Vervangers hiervoor[16]

A 23 L†††† 21/25†††††††††††††††††† .††† .††† Honing; Honingvervangers [16]

 

A 23 L†††† 23/00†††††††††††††††††† Soepen; Sauzen (A23L 27/50 en A23L 27/60 hebben voorrang); Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 23/10†††††††††††††††††† .††† Soepconcentraten, bijv. poeders of koeken [16]

 

A 23 L†††† 25/00†††††††††††††††††† Voedsel dat in hoofdzaak bestaat uit het vlees of de zaden van noten; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 25/10†††††††††††††††††† .††† Pindakaas [16]

 

A 23 L†††† 27/00†††††††††††††††††† Specerijen; Smaakstoffen of kruiden; Kunstmatige zoetstoffen; Tafelzout; Dieetzoutproducten; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 27/10†††††††††††††††††† .††† Natuurlijke specerijen, smaakstoffen of kruiden; Extracten daarvan [16]

A 23 L†††† 27/12†††††††††††††††††† .††† .††† uit fruit, bijv. essences of etherische oliŽn [16]

A 23 L†††† 27/14†††††††††††††††††† .††† .††† Gedroogde specerijen [16]

A 23 L†††† 27/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Uien [16]

A 23 L†††† 27/18†††††††††††††††††† .††† .††† Mosterd [16]

A 23 L†††† 27/20†††††††††††††††††† .††† Synthetische specerijen, smaakstoffen of kruiden [16]

A 23 L†††† 27/21†††††††††††††††††† .††† .††† met aminozuren [16]

A 23 L†††† 27/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met glutaminezuren [16]

A 23 L†††† 27/23†††††††††††††††††† .††† .††† met nucleotiden [16]

A 23 L†††† 27/24†††††††††††††††††† .††† .††† bereid door fermentatie [16]

A 23 L†††† 27/26†††††††††††††††††† .††† .††† Vleessmaakstoffen [16]

A 23 L†††† 27/27†††††††††††††††††† .††† .††† Rooksmaakstoffen [16]

A 23 L†††† 27/28†††††††††††††††††† .††† .††† Koffiesmaakstoffen of cacaosmaakstoffen [16]

A 23 L†††† 27/29†††††††††††††††††† .††† .††† Vruchtensmaakstoffen [16]

A 23 L†††† 27/30†††††††††††††††††† .††† Kunstmatige zoetstoffen [16]

A 23 L†††† 27/40†††††††††††††††††† .††† Tafelzout; Dieetzoutproducten [16]

A 23 L†††† 27/50†††††††††††††††††† .††† Soyasaus [16]

A 23 L†††† 27/60†††††††††††††††††† .††† Saladedressings; Mayonaise; Ketchup [16]

 

A 23 L†††† 29/00†††††††††††††††††† Voedsel of voedingsmiddelen met additieven (met additieven voor het modificeren van de voedingswaarden A23L 33/10; met in hoofdzaak onverteerbare additieven, bijv. dieetvezels A23L 33/21); Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 29/10†††††††††††††††††† .††† met emulgatoren [16]

A 23 L†††† 29/20†††††††††††††††††† .††† met geleringsmiddelen of verdikkingsmiddelen (marmelade, jam, vruchtengelei of andere vergelijkbare vruchtensamenstellingen of groetesamenstellingen A23L 21/10) [16]

A 23 L†††† 29/206††††††††††††††††† .††† .††† van plantaardige oorsprong [16]

A 23 L†††† 29/212††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zetmeel; Gemodificeerd zetmeel; Zetmeelderivaten, bijv. esters of ethers (met zetmeelhydrolysaten, bijv. dextrine A23L 29/30) [16]

A 23 L†††† 29/219††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Chemisch gemodificeerde zetmeel; Reactieproducten of complexatieproducten van zetmeel met andere chemicaliŽn [16]

A 23 L†††† 29/225††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Andere zetmeelhoudende verdikkingsmiddelen dan geÔsoleerd zetmeel of derivaten [16]

A 23 L†††† 29/231††††††††††††††††† .††† .††† .††† Pectine; Derivaten daarvan [16]

A 23 L†††† 29/238††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit zaden, bijv. cassiabonengom (johannesboompitmeel) of guargom (guarpitmeel) [16]

A 23 L†††† 29/244††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit knollen, wortels en dergelijke, bijv. glucomannaan [16]

A 23 L†††† 29/25†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Exudaten, bijv. arabische gom, acaciagom, karayagom of tragantgom [16]

A 23 L†††† 29/256††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit zeewieren, bijv. alginaten, agar of carrageen [16]

A 23 L†††† 29/262††††††††††††††††† .††† .††† .††† Cellulose; Derivaten daarvan, bijv. ethers [16]

A 23 L†††† 29/269††††††††††††††††† .††† .††† van microbiŽle oorsprong, bijv. xanthaan of dextraan [16]

A 23 L†††† 29/275††††††††††††††††† .††† .††† van dierlijke oorsprong, bijv. chitine [16]

A 23 L†††† 29/281††††††††††††††††† .††† .††† .††† ProteÔnen, bijv. gelatine of collageen [16]

A 23 L†††† 29/288††††††††††††††††† .††† .††† Synthetische harsen, bijv. polyvinylpyrrolidon [16]

A 23 L†††† 29/294††††††††††††††††† .††† .††† Anorganische additieven, bijv. siliciumdioxide [16]

A 23 L†††† 29/30†††††††††††††††††† .††† met koolhydraatsiropen; met suikers; met suikeralcoholen, bijv. xylitol; met zetmeelhydrolysaten, bijv. dextrine (A23L 21/20 heeft voorrang; kunstmatige zoetstoffen A23L 27/30) [16]

 

A 23 L†††† 31/00†††††††††††††††††† Eetbare extracten of preparaten van schimmels; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 31/10†††††††††††††††††† .††† Gisten of derivaten daarvan [16]

A 23 L†††† 31/15†††††††††††††††††† .††† .††† Extracten [16]

 

A 23 L†††† 33/00†††††††††††††††††† Modificeren van de voedingswaarden van voedsel; Dieetproducten; Bereiding of behandeling daarvan [16]

A 23 L†††† 33/10†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van additieven (A23L 33/21 heeft voorrang) [16]

A 23 L†††† 33/105††††††††††††††††† .††† .††† Plantenextracten, hun synthetische duplicaten of hun derivaten [16]

A 23 L†††† 33/11†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Plantensterolen of derivaten daarvan, bijv. fytosterolen [16]

A 23 L†††† 33/115††††††††††††††††† .††† .††† Vetzuren of derivaten daarvan; Vetten of oliŽn [16]

A 23 L†††† 33/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vetzuren of derivaten daarvan [16]

A 23 L†††† 33/125††††††††††††††††† .††† .††† met koolhydraatsiropen; met suikers; met suikeralcoholen; met zetmeelhydrolysaten (onverteerbare substanties A23L 33/21) [16]

A 23 L†††† 33/13†††††††††††††††††† .††† .††† NucleÔnezuren of derivaten daarvan [16]

A 23 L†††† 33/135††††††††††††††††† .††† .††† BacteriŽn of derivaten daarvan, bijv. probiotica [16]

A 23 L†††† 33/14†††††††††††††††††† .††† .††† Gisten of derivaten daarvan [16]

A 23 L†††† 33/145††††††††††††††††† .††† .††† .††† Extracten [16]

A 23 L†††† 33/15†††††††††††††††††† .††† .††† Vitamines [16]

A 23 L†††† 33/155††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vitamine A of vitamine D [16]

A 23 L†††† 33/16†††††††††††††††††† .††† .††† Anorganische zouten, mineralen of sporenelementen [16]

A 23 L†††† 33/165††††††††††††††††† .††† .††† .††† Complexen of chelaten [16]

A 23 L†††† 33/17†††††††††††††††††† .††† .††† Aminozuren, peptiden of proteÔnen [16]

A 23 L†††† 33/175††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aminozuren [16]

A 23 L†††† 33/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Peptiden; ProteÔnehydrolysaten [16]

A 23 L†††† 33/185††††††††††††††††† .††† .††† .††† Plantaardige proteÔnen [16]

A 23 L†††† 33/19†††††††††††††††††† .††† .††† .††† ZuivelproteÔnen [16]

A 23 L†††† 33/195††††††††††††††††† .††† .††† .††† ProteÔnen uit micro-organismen [16]

A 23 L†††† 33/20†††††††††††††††††† .††† Verminderen van de voedingswaarde; Dieetproducten met een verminderde voedingswaarde [16]

A 23 L†††† 33/21†††††††††††††††††† .††† .††† Toevoeging van in hoofdzaak onverteerbare substanties, bijv. dieetvezels (toevoeging van geleringsmiddelen of verdikkingsmiddelen A23L 29/20) [16]

A 23 L†††† 33/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fijngehakte vezeldelen van planten, bijv. bagasse of pulp [16]

A 23 L†††† 33/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Cellulose of derivaten daarvan [16]

A 23 L†††† 33/25†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Synthetische polymeren, bijv. vinylpolymeren of acrylpolymeren [16]

A 23 L†††† 33/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Polyolpolyesters, bijv. sucrosepolyesters; Synthetische suikerpolyesters, bijv. polydextrose [16]

A 23 L†††† 33/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Substanties van dierlijke oorsprong, bijv. gelatine of collageen [16]

A 23 L†††† 33/29†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Minerale substanties, bijv. minerale oliŽn of klei [16]

 

A 23 L†††† 35/00†††††††††††††††††† Voedsel of voedingsmiddelen voorzover niet ondergebracht in de groepen A23L 5/00 tot A23L 33/00; Bereiding of behandeling daarvan [16]