SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 23        VOEDSEL OF VOEDINGSMIDDELEN; HUN NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE BEHANDELING

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de volgende plaatsen:

              C08B           Polysacchariden en derivaten daarvan

              C11             Dierlijke of plantaardige oliën, vetten, vetachtige substanties of was

              C12             Biochemie, bier, sterke dranken, wijn en azijn

              C13             Suikerindustrie. [4]

 

A 23 N    NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE MACHINES OF APPARATUUR VOOR HET IN BULK BEHANDELEN VAN GEOOGST FRUIT, GEOOGSTE GROENTEN OF GEOOGSTE BLOEMBOLLEN; IN BULK SCHILLEN VAN GROENTEN OF VRUCHTEN; APPARATUUR VOOR HET BEREIDEN VAN DIERLIJKE VOEDINGSMIDDELEN (machines voor het snijden van stro of voeder A01F 29/00; verscheuren, bijv. versnipperen, B02C; versnijden, bijv. snijden, splijten of in plakken verdelen, B26B of B26D)

 

A 23 N      1/00                    Machines of apparatuur voor het onttrekken van sap (bereiden van niet-alcoholische dranken, bijv. door het toevoegen van bestanddelen aan vruchtensappen of groentensappen, A23L 2/00; apparatuur voor het maken van dranken A47J 31/00; sappersen B30B)

A 23 N      1/02                    .    gecombineerd met verscheuren of snijden

 

A 23 N      3/00                    Machines voor het ontkernen of ontpitten van vruchten, gekenmerkt door de toevoerinrichting (A23N 4/00 heeft voorrang) [2]

A 23 N      3/02                    .    met toevoertrommels

A 23 N      3/04                    .    met eindloze toevoerriemen

A 23 N      3/06                    .    met toevoertafels

 

A 23 N      4/00                    Machines voor het ontpitten of het verwijderen van de zaaddragende delen van vruchten, gekenmerkt door de inrichting voor het ontpitten of verwijderen (voor het schillen van vruchten en het verwijderen van zaaddragende delen A23N 7/08; huishoudinrichtingen voor het ontpitten van vruchten A47J 23/00, voor het ontkernen van vruchten A47J 25/00) [2,3]

A 23 N      4/02                    .    voor het ontpitten van vruchten [2]

A 23 N      4/04                    .    .    van perziken, pruimen, abrikozen en dergelijke [2]

A 23 N      4/06                    .    .    van kersen en dergelijke (A23N 4/04 heeft voorrang) [2]

A 23 N      4/08                    .    .    van dadels, olijven of soortgelijke langwerpige vruchten [2]

A 23 N      4/10                    .    .    van vruchten met zeer kleine pitjes, bijv. rozijnen [2]

A 23 N      4/12                    .    voor het ontkernen van vruchten [2]

A 23 N      4/14                    .    .    van appels, peren en dergelijke [2]

A 23 N      4/16                    .    .    van tomaten en dergelijke [2]

A 23 N      4/18                    .    .    van citrusvruchten [2]

A 23 N      4/20                    .    .    van ananas [2]

A 23 N      4/22                    .    voor het zowel splijten als ontpitten [2]

A 23 N      4/24                    .    voor het verwijderen van zaaddragende delen uit gesneden vruchten [2] 

A 23 N      5/00                    Machines voor het schillen, pellen of kraken van noten

A 23 N      5/01                    .    van pinda’s [2]

A 23 N      5/03                    .    van kokosnoten (A23N 5/08 heeft voorrang) [2]

A 23 N      5/08                    .    voor het verwijderen van vlezige of vezelachtige schillen van noten (van pinda’s A23N 5/01)

 

A 23 N      7/00                    Schillen van groenten of vruchten (inrichtingen voor het schillen van uien A23N 15/08; huishoudelijke schilmachines A47J 17/00) [3]

A 23 N      7/01                    .    gebruikmakend van chemische substanties, bijv. loog [2,3]

A 23 N      7/02                    .    Schillen van aardappelen, appels of soortgelijk gevormde groenten of vruchten (A23N 7/01 heeft voorrang) [3]

A 23 N      7/04                    .    Schillen van asperges (A23N 7/01 heeft voorrang) [3]

A 23 N      7/08                    .    voor het schillen van vruchten en het verwijderen van zaaddragende delen

A 23 N      7/10                    .    Aandrijfmechanismen 

A 23 N    11/00                   Verwijderen van merg uit stelen

 

A 23 N    12/00                   Machines voor het reinigen, blancheren, drogen of branden van vruchten of groenten, bijv. koffie, cacao of noten (methoden voor het behandelen van koffie of cacaco, bijv. branden A23F of A23G; reinigen, bijv. wassen, of drogen van graan B02B 1/00; met het oog op reiniging afscheiden van vaste stoffen uit vaste stoffen B07B; reinigen in het algemeen B08B; zie voor verwarmingsinrichtingen op zich de relevante klassen, bijv. F24; droogmachines in het algemeen F26B) [3]

A 23 N    12/02                   .    voor het wassen of blancheren (A23N 12/06 heeft voorrang; blancheermethoden A23B 7/06) [3]

A 23 N    12/04                   .    .    voor het blancheren [3]

A 23 N    12/06                   .    voor het wassen of blancheren, gecombineerd met aansluitend drogen [3]

A 23 N    12/08                   .    voor het drogen of branden (A23N 12/06 heeft voorrang) [3]

A 23 N    12/10                   .    .    Roterende brandtoestellen [3]

A 23 N    12/12                   .    .    Hulpinrichtingen voor brandtoestellen [3]

 

A 23 N    15/00                   Machines of apparatuur voor het op andere wijze behandelen van vruchten of groenten voor menselijk gebruik; Machines of apparatuur voor het aftoppen of schillen van bloembollen [3]

A 23 N    15/01                   .    voor het van stelen afstropen van spruiten [2]

A 23 N    15/02                   .    voor het ontstelen, doorstéken of afstropen van vruchten; Verwijderen van de scheuten van aardappelen

A 23 N    15/04                   .    Inrichtingen voor het aftoppen van vruchten of groenten (aftoppen van uien A 23 N 15/08) [2]

A 23 N    15/06                   .    Inrichtingen voor het op een andere wijze behandelen van vruchten, bijv. merken, rijpen of opwrijven

A 23 N    15/08                   .    Inrichtingen voor het aftoppen of schillen van uien of bloembollen [2]

A 23 N    15/10                   .    voor het doppen van erwten of bonen [2]

A 23 N    15/12                   .    voor het afknippen of afhalen van bonen [3] 

A 23 N    17/00                   Speciaal aangepaste apparatuur voor het bereiden van dierlijke voedingsmiddelen

A 23 N    17/02                   .    Fijnstampen of vermalen van voeder (huishoudwerktuigen voor het fijnstampen van aardappelen of andere voedingsmiddelen A47J 19/04)