SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 24        TABAK; SIGAREN; SIGARETTEN; ROOKGEREI

 

A 24 B    MAKEN OF BEREIDEN VAN ROOKTABAK OF PRUIMTABAK; TABAK; SNUIFTABAK

 

A 24 B      1/00                    Bereiden van tabak op de plantage (oogstmachines voor tabak A01D 45/16)

A 24 B      1/02                    .    Voorzieningen in schuren voor het voorbehandelen van tabak, bijv. met inrichtingen voor het drogen

A 24 B      1/04                    .    Zeven, sorteren of reinigen van tabak of verwijderen van verontreinigingen uit tabak (zuiveren in het algemeen door zeven of sorteren B07B)

A 24 B      1/06                    .    Risten van tabaksbladeren

A 24 B      1/08                    .    Ophanginrichtingen voor tabaksbladeren

A 24 B      1/10                    .    Verpakken of persen van tabak

 

A 24 B      3/00                    Bereiden van tabak in de fabriek

A 24 B      3/02                    .    Bevochtigen van verpakte ruwe tabak (containers voor het verpakken van de inhoud in vochtige toestand B65D 81/22)

A 24 B      3/04                    .    Bevochtigen of drogen van tabaksbundels of gesneden tabak (A24B 3/12 heeft voorrang)

A 24 B      3/06                    .    Losmaken van tabaksbladeren of gesneden tabak (A24B 3/07 heeft voorrang)

A 24 B      3/07                    .    Doorsnijden of verwijderen van de bindbladeren; Afsnijden van uiteinden van stelen

A 24 B      3/08                    .    Mengen van tabak

A 24 B      3/10                    .    Branden of koelen van tabak

A 24 B      3/12                    .    Stomen, laten gisten of op smaak brengen van tabak

A 24 B      3/14                    .    Vormen van opnieuw geconstitueerde tabaksproducten, bijv. dekbladmaterialen, vellen, imitatiebladeren, staven of koeken; Vormen van dergelijke producten (ontglanzen A24C 1/40; vloeitjes of sigarettenpapier D21H)

A 24 B      3/16                    .    Klasseren of richten van bladeren

A 24 B      3/18                    .    Op een andere wijze behandelen van bladeren, bijv. poffen, krullen of reinigen

 

A 24 B      5/00                    Afstropen van tabak; Behandelen van stelen of nerven

A 24 B      5/02                    .    door afplukken van de steel

A 24 B      5/04                    .    door uitsnijden van de steel

A 24 B      5/06                    .    door het afstropen van bladdelen van de steel

A 24 B      5/08                    .    door het afsnijden, afschaven of platdrukken van de dikkere delen van stelen of nerven

A 24 B      5/10                    .    door breken en aansluitend afscheiden van de bladeren

A 24 B     5/12                    .    Hulpinrichtingen voor het afstropen

A 24 B      5/14                    .    Pletmachines voor bladeren of stelen

A 24 B      5/16                    .    Op een andere wijze behandelen van stelen of nerven, bijv. buigen, versnijden of insnijden (bevochtigen A24B 3/04)

 

A 24 B      7/00                    Snijden van tabak (handsnijgereedschap B26B; in plakken verdelen in het algemeen B26D 1/00 of B26D 3/00)

A 24 B      7/02                    .    door machines met heen en weer bewegende messen

A 24 B      7/04                    .    door machines met ronddraaiende messen

A 24 B      7/06                    .    .    met twee samenwerkende sets messenschijven

A 24 B      7/08                    .    .    met diverse messen die na elkaar werken

A 24 B      7/10                    .    .    .    met snij-assen parallel aan de toevoerrichting

A 24 B      7/12                    .    .    .    met snij-assen dwars op de toevoerrichting

A 24 B      7/14                    .    Toevoerinrichtingen of regelinrichtingen voor apparatuur voor het snijden van tabak [17]

 

A 24 B      9/00                    Regelen van het vochtgehalte van tabaksproducten, bijv. sigaren, sigaretten of pijptabak (inrichtingen die worden gebruikt door de roker voor het regelen van het vochtgehalte van tabaksproducten A24F 25/00)

 

A 24 B    11/00                   Tabakrolmachines

 

A 24 B    13/00                   Tabak voor pijpen, voor sigaren, bijv. sigaarinzetstukken, of voor sigaretten; Pruimtabak; Snuiftabak (mechanisch behandelen A24B 3/00 tot A24B 11/00; gereconstitueerde tabaksproducten A24B 3/14; chemische kenmerken of behandeling van tabak A24B 15/00)

A 24 B    13/02                   .    Snippers of reepjes tabak

 

A 24 B    15/00                   Chemische kenmerken of behandeling van tabak; Vervangende middelen voor tabak (A24B 3/00 heeft voorrang)

A 24 B    15/10                   .    Chemische kenmerken van tabaksproducten of vervangende middelen voor tabak [3]

A 24 B    15/12                   .    .    van gereconstitueerde tabak [3]

A 24 B    15/14                   .    .    .    gemaakt van tabak en een niet van tabak afgeleid bindmiddel [3]

A 24 B    15/16                   .    .    van vervangende middelen voor tabak [3]

A 24 B    15/18                   .    Behandelen van tabaksproducten of vervangende middelen voor tabak [3]

A 24 B    15/20                   .    .    Biochemisch behandelen [3]

A 24 B    15/22                   .    .    door het toepassen van elektriciteit, golfenergie of deeltjesstraling [3]

A 24 B    15/24                   .    .    door extraheren; Tabakextracten [3]

A 24 B    15/26                   .    .    .    Gebruik van organische oplosmiddelen voor het extraheren [3]

A 24 B    15/28                   .    .    door chemische substanties [3]

 

              Aantekening

 

              In de groepen A24B 15/30 tot A24B 15/42 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiėrarchisch niveau, voor een substantie, tenzij anders staat vermeld. [3,15]

 

A 24 B    15/30                   .    .    .    door organische substanties [3]

A 24 B    15/32                   .    .    .    .    door acyclische verbindingen [3]

A 24 B    15/34                   .    .    .    .    met een andere carbocyclische ring dan een aromatische zesring [3]

A 24 B    15/36                   .    .    .    .    met een heterocyclische ring [3]

A 24 B    15/38                   .    .    .    .    .    met alleen stikstof als hetero-atomen [3]

A 24 B    15/40                   .    .    .    .    .    met alleen zuurstof of zwavel als hetero-atomen [3]

A 24 B    15/42                   .    .    .    door zowel organische als anorganische substanties [3]