SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

VOEDINGSMIDDELEN; TABAK

 

A 24        TABAK; SIGAREN; SIGARETTEN; ROOKGEREI 

 

A 24 C    MACHINES VOOR HET MAKEN VAN SIGAREN OF SIGARETTEN

 

Maken van sigaren

 

A 24 C      1/00                 Onderdelen van de sigaarfabricage (combinaties van twee of meer onderdelen van de sigaarfabricage A24C 3/00; aanbrengen of inbrengen van filters of mondstukken A24C 5/47 en A24C 5/52; snijmachines in het algemeen B26D)

A 24 C      1/02                 .   Inrichtingen voor het toevoeren van tabak met of zonder middelen voor het in afgepaste hoeveelheden verdelen van de tabak

A 24 C      1/04                 .   Inrichtingen voor het snijden van omslagen of dekbladen voor sigaren

A 24 C      1/08                 .   Maken van porties tabak

A 24 C      1/10                 .   .    Machines waarmee porties worden gevormd met dekschilden en tafels voor het inwikkelen

A 24 C      1/12                 .   .    Machines waarmee porties worden gevormd met dekbladrollen

A 24 C      1/14                 .   .    Machines waarmee porties worden gevormd met grijpers

A 24 C      1/16                 .   Behandelen van porties tabak

A 24 C      1/18                 .   .    Mallen of persen voor porties voor sigaren

A 24 C      1/20                 .   .    .    Roterende mallen voor porties voor sigaren

A 24 C      1/22                 .   .    Rollen van gevormde porties

A 24 C      1/24                 .   .    Op lengte snijden van porties

A 24 C      1/26                 .   Aanbrengen van het dekblad

A 24 C      1/28                 .   .    Doorvoermechanismen voor dekbladen

A 24 C      1/30                 .   .    Inrichtingen voor het om de portie tabak aanbrengen van het dekblad

A 24 C      1/32                 .   .    Inrichtingen voor het vormen van de uiteinden van sigaren (filtereindstukken, mondstukken A24D 3/00)

A 24 C      1/34                 .   .    Voorzieningen voor het aanbrengen van kleefstof

A 24 C      1/36                 .   .    Op lengte snijden van omwikkelde porties tabak

A 24 C      1/38                 .   Nabewerken van sigaren, bijv. sorteren (drogen van sigaren A24B 9/00)

A 24 C      1/40                 .   .    Ontglanzen of bepoederen van sigaren

A 24 C      1/42                 .   .    Merken, bedrukken of versieren van sigaren

A 24 C      1/44                 .   .    Bundelinrichtingen en persinrichtingen voor sigaren

 

A 24 C      3/00                 Complete fabricage van sigaren; Combinaties van twee of meer onderdelen van de sigaarfabricage

 

A 24 C      5/00                 Maken van sigaretten; Maken van eindstukmaterialen voor, of het vastmaken van filters of mondstukken aan, sigaren of sigaretten [3]

A 24 C      5/02                 .   Machines voor het vullen van sigaretten

A 24 C      5/04                 .   .    met een doorlopende buis (A24C 5/14 heeft voorrang)

A 24 C      5/06                 .   .    met een perskamer

A 24 C      5/08                 .   Machines met dekschilden en tafels voor het inwikkelen

A 24 C      5/10                 .   Machines met wikkelrollen

A 24 C      5/12                 .   Afsnijden van de uiteinden van gevulde en gerolde sigaretten

A 24 C      5/14                 .   Machines met een doorlopende buis (toevoerinrichtingen voor tabak A24C 5/39)

A 24 C      5/18                 .   .    Vormen van de buis

A 24 C      5/20                 .   .    Haspels; Steunen voor spoelen; Andere accessoires

A 24 C      5/22                 .   .    Vouwen van de papiernaad

A 24 C      5/24                 .   .    Plakken van de papiernaad

A 24 C      5/26                 .   .    Drogen van de papiernaad

A 24 C      5/28                 .   .    Afsnijden van de tabaksbuis

A 24 C      5/30                 .   .    .    Machines die zijn gecombineerd met inrichtingen voor het slijpen van de messen

A 24 C      5/31                 .   .    met speciale voorzieningen die in werking treden bij het starten, afremmen of stopzetten van de machine, bijv. voor het laten afwijken of breken van de doorlopende buis

A 24 C      5/32                 .   Scheiden, rangschikken, tellen of onderzoeken van sigaretten (bij het verpakken B65B 19/00); Regelen van de toevoer van tabak in overeenstemming met de toestand van de buis of de sigaret (onderzoeken of analyseren van materialen door het bepalen van hun chemische of fysische eigenschappen G01N; regelen in het algemeen G05)

A 24 C      5/33                 .   .    Inrichtingen voor het opvangen of rangschikken

A 24 C      5/34                 .   .    Onderzoeken van sigaretten of van de buis, bijv. voor het regelen van de toevoer van tabak; Verwijderen van beschadigde sigaretten

A 24 C      5/343               .   .    .    door mechanische middelen, bijv. tastmiddelen

A 24 C      5/345               .   .    .    Verwijderen van beschadigde sigaretten (A24C 5/31 heeft voorrang)

A 24 C      5/35                 .   Aanpassingen van transportapparatuur voor het transporteren van sigaretten van de productiemachine naar de verpakkingsmachine

A 24 C      5/352               .   .    gebruikmakend van containers, d.w.z. boats

A 24 C      5/354               .   .    .    Vullen van de boats bij de productiemachine

A 24 C      5/356               .   .    .    Legen van de boats in de vultrechter van de verpakkingsmachine (trechterconstructie B65B 19/04)

A 24 C      5/358                   .  .    .    Boat constructies

A 24 C      5/36                 .   Verwijderen van het papier of andere delen van beschadigde sigaretten

A 24 C      5/38                 .   Machines die zijn gecombineerd met drukinrichtingen

A 24 C      5/39                 .   Inrichtingen voor het toevoeren van tabak (regelen van de toevoer in overeenstemming met de toestand van buis of sigaret A24C 5/34)

A 24 C      5/40                 .   Met de hand aangedreven apparatuur voor het maken van sigaretten

A 24 C      5/42                 .   .    Machines om mee te nemen voor het vullen van sigaretten

A 24 C      5/44                 .   .    Machines om mee te nemen voor het rollen van sigaretten

A 24 C      5/46                 .   Maken van papieren hulzen voor sigaretten (maken van papieren buizen in het algemeen B31C)

A 24 C      5/47                 .   Vastmaken van filters of mondstukken aan sigaren of sigaretten, bijv. in sigaretten of in hun mondstukken steken van filters (A24C 5/52 heeft voorrang; filters, maken daarvan, mondstukken A24D 3/00) [3]

A 24 C      5/52                 .   In een sigarettenbuis of een tabaksbuis brengen van filters of mondstukken (filters, maken daarvan, mondstukken A24D 3/00)

A 24 C      5/54                 .   Vouwen van de uiteinden van papieren sigarettenhulzen na het vullen ervan met tabak

A 24 C      5/56                 .   Met mechanische middelen maken van eindstukmaterialen, bijv. kurkplaat voor mondstukken van sigaren of sigaretten (chemische gedeelte van het maken van eindstukmateriaal C08; vloeipapier voor sigaretten D21H)

A 24 C      5/58                 .   .    Aanbrengen van de eindstukmaterialen

A 24 C      5/60                 .   Nabehandelen van sigaretten, bijv. merken, bedrukken, brandmerken of versieren