SECTIE A MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

PERSOONLIJKE ARTIKELEN OF HUISHOUDARTIKELEN

 

A 43 SCHOEISEL

 

A 43 D MACHINES, GEREEDSCHAP, UITRUSTING OF METHODEN VOOR HET MAKEN OF REPAREREN VAN SCHOEISEL [6]

 

Aantekening

 

In deze subklasse wordt een methode voor het maken van schoeisel afhankelijk van een kenmerkende soort machine of gereedschap, geklasseerd in de groep waarin de machine of het gereedschap voor het maken is ondergebracht.

 

Meetinrichtingen; Leesten; Gereedschap

 

A 43 D   1/00 Meetinrichtingen voor de voet of leest; Meetinrichtingen voor schoendelen

A 43 D 1/02 . Meetinrichtingen voor de voet (meten van de vorm, het patroon of de grootte van het lichaam voor het stellen van een diagnose A61B 5/103, bijv. het meten van fysieke maten A61B 5/107)

A 43 D 1/04 . Meetinrichtingen voor de leest

A 43 D 1/06 . Meetinrichtingen voor de binnenmaat van schoenen, voor de hielhoogte of voor de plaatsing van hielen

A 43 D 1/08 . Meetinrichtingen voor schoendelen

 

A 43 D 3/00 Leesten

A 43 D 3/02 . Leesten voor het maken of repareren van schoenen (maken van houten leesten B27M 3/20)

A 43 D 3/04 . Pneumatische leesten; Elastische leesten

A 43 D 3/06 . Wigklampen voor leesten

A 43 D 3/08 . Inrichtingen voor het strak trekken van speciale schoendelen

A 43 D 3/10 . Inrichtingen voor het weghalen van leesten

A 43 D 3/12 . Inrichtingen voor het inbrengen of opnieuw inbrengen van leesten

A 43 D 3/14 . Strak trekken of spreiden van leesten; Leesten voor laarzen; Opvulmiddelen; Inrichtingen voor het behouden van de schoenvorm (drogen van schoeisel A47L 23/20)

 

A 43 D 5/00 Handattributen of handgereedschap voor het maken of repareren van schoenen, anders dan die welke vallen onder de groepen A43D 15/00, A43D 19/00, A43D 95/00, A43D 100/00 of A43D 117/00

A 43 D 5/02 . Standaards voor het maken van schoeisel (standaards voor het reinigen van schoeisel A47L 23/16)

A 43 D 5/04 . Messen (messen in het algemeen B26B)

A 43 D 5/06 . Gereedschap voor het afsnijden van de uiteinden van spijkers of nagels in schoenen

A 43 D 5/08 . Priemen of elzen (maken daarvan B21G)

A 43 D 5/10 . Raspen voor houten schoennagels (houtraspen B27G 17/06)

A 43 D 5/12 . Handspijkerapparatuur voor de schoenmakerij (A43D 19/02 heeft voorrang; spijkerapparatuur in het algemeen B25C of B27F)

A 43 D 5/14 . . Handtangen voor het nieten of krammen

 

A 43 D 8/00 Machines voor het snijden, versieren, markeren of anderszins verwerken van stukken schoenleder (naar binnen of naar buiten omkeren of leesten A43D 9/00 tot A43D 23/00; maken of bevestigen van zolen, hielen of naden A43D 25/00 tot A43D 83/00) [3]

A 43 D 8/02 . Uitsnijden (snijden in het algemeen B26D of B26F; van leren artikelen in het algemeen C14B 5/00) [3]

A 43 D 8/04 . . Uitstansen (A43D 8/10 heeft voorrang) [3]

A 43 D 8/06 . . . Stempels daarvoor [3]

A 43 D 8/08 . . . Gecombineerd uitstansen en verlijmen, bijv. waarbij hoogfrequente elektrische stroom wordt aangebracht tussen de snijrand en de werksteun [3]

A 43 D 8/10 . . Uitsnijden waarbij wordt geraderd (voor het bijknippen A43D 8/38; raderen van patronen in de kleermakerij A41H 3/00; kopiren van patronen in het algemeen B23Q 33/00 of B23Q 35/00) [3]

A 43 D 8/12 . . . Patronen of mallen daarvoor [3]

A 43 D 8/14 . . . . Aanbrengen van boordsels op patroonranden [3]

A 43 D 8/16 . Versieren (door plooien A43D 8/44; van leer in het algemeen C14B 1/56) [3]

A 43 D 8/18 . . door ponsen of perforeren (ponsen voor het aanbrengen van veteroogjes A43D 100/02) [3]

A 43 D 8/20 . . . Stempels daarvoor [3]

A 43 D 8/22 . . door het aanbrengen van relif of door bedrukken (bedrukken in het algemeen, stempelen B41) [3]

A 43 D 8/24 . . . Met warmte aanbrengen van relif, bijv. met hoogfrequente elektrische stroom [3]

A 43 D 8/26 . Markeren voor toekomstig werk (A43D 8/16 heeft voorrang; bedrukken, stansen B41) [3]

A 43 D 8/28 . . Patronen voor het aftekenen van uit te snijden delen (in de kleermakerij A41H 3/00) [3]

A 43 D 8/30 . . Karteren van plaatmateriaal met het oog op het aansluitend uitsnijden [3]

A 43 D 8/32 . Bewerken van randen of zomen (van leer in het algemeen C14B 1/02 of C14B 11/00) [3]

A 43 D 8/34 . . door splitsen (A43D 8/48 heeft voorrang) [3]

A 43 D 8/36 . . door bijknippen van de randen van stukken zool (bijknippen als een tussenbewerking in de schoenmakerij A43D 27/00, als een afwerking in de schoenmakerij A43D 87/00) [3]

A 43 D 8/38 . . . door uitsnijden, bijv. gebruikmakend van mallen [3]

A 43 D 8/40 . . door vouwen, naar binnen of naar buiten omkeren of hameren [3]

A 43 D 8/42 . . door zengen, krimpen of verven [3]

A 43 D 8/44 . Vouwpersen (vouwen bij randen A43D 8/40) [3]

A 43 D 8/46 . Splijten (van leer in het algemeen C14B 1/02) [3]

A 43 D 8/48 . . gecombineerd met splitsen [3]

A 43 D 8/50 . . Gecombineerd splijten en bijknippen van de hielzittingdelen van stukken zool (van zolen die vastzitten aan de onderkant van schoenen A43D 27/04) [3]

A 43 D 8/52 . Doorbuigen (van leer in het algemeen C14B) [3]

A 43 D 8/54 . . door pletten [3]

A 43 D 8/56 . . van stukken zool door kloven [3]

 

Naar binnen of naar buiten omkeren of leesten

 

A 43 D 9/00 Inrichtingen voor het op de leest houden van het bovenleder (voor de teenuiteinden A43D 15/00)

 

A 43 D 11/00 Machines voor het voorbehandelen of samenvoegen van bovenleder, achterleder of binnenzool op de leest voorafgaand aan het naar binnen of naar buiten omkeren of leesten zelf; Aanbrengen of verwijderen van beschermende afdekkingen

A 43 D 11/01 . Machines voor het aanbrengen of vastzetten van versterkingen of sierbanden op bovenleder (op zolen of binnenzolen A43D 43/06) [3]

A 43 D 11/02 . . op de randen ervan [3]

A 43 D 11/03 . . Coaten met thermoplastische materialen voor het verstevigen van het teenstuk of hielstuk [3]

A 43 D 11/04 . Machines voor pletten of het persen van de naad van schoendelen, achterleder en dergelijke (bij schoenen op een leest A43D 55/00)

A 43 D 11/06 . Machines voor het tijdelijk dichtknopen van schoendelen

A 43 D 11/08 . Machines voor het tijdelijk met een veter strikken van schoendelen of voor het wegsnijden van de veterstroken na het leesten

A 43 D 11/10 . Inrichtingen voor het in positie houden van de stukken veter tijdens het leesten

A 43 D 11/12 . Machines voor het vormen van het teenstuk of hielstuk van schoenen, met of zonder gebruik van warmte

A 43 D 11/14 . Inrichtingen voor het behandelen van schoendelen, bijv. verstijvingsmiddelen, met stoom of vloeistof (voor schoenen met zolen A43D 95/12)

 

A 43 D 13/00 Machines voor het naar binnen of naar buiten omkeren van het bovenleder als dit losjes op de leest wordt gelegd en het teenuiteinde wordt gespijkerd

A 43 D 13/02 . Inrichtingen voor het plaatsen van neuzen of verstijvingsmiddelen op machines voor het naar binnen of naar buiten omkeren

 

A 43 D 15/00 Machines voor het naar binnen of naar buiten omkeren of leesten waarbij het teenuiteinde met een koord, snoer of draad wordt vastgehouden; Machines voor het leesten met klemmen; Leestmachines met naai-inrichtingen, ook voor plateauschoenen (speciale naaimachines voor leer of schoenen D05B)

 

A 43 D 17/00 Machines voor het naar binnen of naar buiten omkeren of leesten met oscillerende schoensteunen

 

A 43 D 19/00 Leesten met de hand; Leesttangen

A 43 D 19/02 . Kraminrichtingen of spijkerinrichtingen voor gebruik met leesttangen

 

A 43 D 21/00 Leestmachines

A 43 D 21/02 . met n enkele leestgrijper

A 43 D 21/04 . voor het na elkaar leesten van de tegenoverliggende zijden van de schoen

A 43 D 21/06 . voor houten zolen (A43D 21/16 en A43D 21/18 hebben voorrang)

A 43 D 21/08 . met leeststeunen en wipers die de teen of hiel omvatten en die zowel horizontaal als verticaal beweegbaar zijn (A43D 21/16 heeft voorrang)

A 43 D 21/10 . Leestbedmachines

A 43 D 21/12 . met leestklemmen, schoenvormige klemmen, wipers, spanbanden en dergelijke voor het vormen van de teenstukken of hielstukken op de leest

A 43 D 21/14 . voor teenstukken of hielstukken, met spijkerinrichtingen

A 43 D 21/16 . met leesttangen of wipers die de teen of hiel omvatten

A 43 D 21/18 . met leesttangen en direct werkende wipers, ook voor het vormen van de schachtdelen van schoenen

 

A 43 D 23/00 Enkele delen voor machines voor het naar binnen of naar buiten omkeren of leesten (spijkerinrichtingen A43D 75/00)

A 43 D 23/02 . Wipers; Zoolpersen; Leeststeunen; Tangen

A 43 D 23/04 . Leestdragers; Schoengeleiders

A 43 D 23/06 . Inrichtingen voor het afsnijden van overtollig materiaal van het bovenleder of van voeringen

 

Maken of bevestigen van zolen, hielen of naden, of voorbewerken daarvan met het oog op het aan de schoen bevestigen; Andere bewerkingen aansluitend aan het leesten; Omkeren [9]

 

A 43 D 25/00 Inrichtingen voor het lijmen van schoendelen

A 43 D 25/047 . Inrichtingen voor het leesten met kleefstoffen of voor het aan elkaar lijmen van binnenzolen en bovenleder (A43D 25/18 en A43D 25/20 hebben voorrang) [3]

A 43 D 25/053 . . met roterende grijpmiddelen [3]

A 43 D 25/06 . Inrichtingen voor het aan schoenbodems lijmen van zolen (A43D 25/18 en A43D 25/20 hebben voorrang) [3]

A 43 D 25/07 . . met persinrichtingen met een flexibel diafragma [3]

A 43 D 25/08 . . Inrichtingen voor het omlaag houden van de naad

A 43 D 25/10 . . Drukkussens of andere steunen van schoenlijmpersen

A 43 D 25/12 . Inrichtingen voor het aan hielen lijmen van hielborsten of voor het aan hielen lijmen van afdekkingen (A43D 25/18 en A43D 25/20 hebben voorrang) [3]

A 43 D 25/14 . Inrichtingen voor het opvullen van de schoenbodem

A 43 D 25/16 . Inrichtingen voor het maken van gelijmde plateauschoenen

A 43 D 25/18 . Inrichtingen voor het aanbrengen van kleefstoffen op schoendelen (A43D 25/20 heeft voorrang; aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05) [3]

A 43 D 25/20 . Voorzieningen voor het activeren of voor het versnellen van de uitharding van kleefstoffen, bijv. door gebruik te maken van warmte [3]

 

A 43 D 27/00 Machines voor het bijknippen als een tussenbewerking (bewerken van de randen of zomen van stukken schoenleder, bijv. door bijknippen A43D 8/32; bijknippen als een afwerking in de schoenmakerij A43D 87/00)

A 43 D 27/02 . Zolen of hielen die vastzitten aan schoenbodems

A 43 D 27/04 . . Hieleindstukken van zolen [3]

A 43 D 27/06 . . Hielborstflappen [3]

 

A 43 D 29/00 Machines voor het maken van zolen uit stroken materiaal

 

A 43 D 31/00 Machines voor het maken of aanbrengen van schachtverstijvers

A 43 D 31/02 . Machines voor het maken van schachtverstijvers

A 43 D 31/04 . Machines voor het aanbrengen van schachtverstijvers

 

A 43 D 33/00 Machines voor het opbouwen van hielsteunen (uitsnijden van hielsteunen A43D 8/02)

A 43 D 33/02 . Meetinstrumenten voor hielsteunen; Magazijnen voor het opstapelen van hielsteunen

A 43 D 33/04 . Spijkermachines voor het opbouwen van hielen uit hielsteunen

A 43 D 33/06 . Machines voor het sorteren van hielsteunen

 

A 43 D 35/00 Persen voor het vormen van reeds bestaande losse zolen, schoenbodems of zolen die vastzitten aan schoenbodems (lijmen van zolen op schoenbodems A43D 25/06)

 

A 43 D 37/00 Machines voor het opruwen van zolen of andere schoendelen voorafgaand aan het lijmen

 

A 43 D 39/00 Machines voor het maken van voetsteunkussens of steunzolen voor platvoeten

 

A 43 D 43/00 Machines voor het maken van naailippen, of voor het op een andere wijze voorbehandelen van zolen of binnenzolen vr het vastzetten daarvan (doorbuigen van zolen of binnenzolen A43D 8/52)

A 43 D 43/02 . voor het maken van naailippen door snijden

A 43 D 43/06 . voor het in binnenzolen aanbrengen van versterkingsmaterialen; Op zolen en dergelijke bevestigen van sierbanden of sierribben, bijv. naairibben

 

A 43 D 44/00 Machines voor het vastmaken van naden of randen

 

A 43 D 47/00 Machines voor het bijknippen of door stoten vastmaken van naden op bovenleder

 

A 43 D 49/00 Stampmachines

 

A 43 D 51/00 Machines voor het aanzetten van lippen

 

A 43 D 53/00 Machines voor het bijknippen van overtollig materiaal langs de binnennaad

 

A 43 D 55/00 Machines voor het pletten, persen of opwrijven van de binnennaden van schoenen op leesten

 

A 43 D 57/00 Machines voor het vastmaken van de naaduiteinden

 

A 43 D 59/00    Machines voor het afschrapen van de leestranden van doorgenaaide schoenen

 

A 43 D 61/00 Machines voor het uittrekken, afsnijden of detecteren van spijkers

 

A 43 D 63/00 Machines voor het uitvoeren van andere afwerkingen

 

A 43 D 67/00 Machines voor het bevestigen van zolen en hielen met schroeven of geschroefd draad

 

A 43 D 69/00   Spijkermachines voor schoenen (spijkermachines in het algemeen B27F)

A 43 D 69/02 . met kant-en-klare spijkers

A 43 D 69/04 . met apparatuur voor het van draad of van een strook metaal of een ander materiaal scheiden van spijkers

A 43 D 69/06 . met kant-en-klare nieten

A 43 D 69/08 . met apparatuur voor het maken van nieten

A 43 D 69/10 . met kant-en-klare houten nagels

A 43 D 69/12 . met apparatuur voor het van een strook hout scheiden van nagels

A 43 D 69/14 . voor het spijkeren of nieten van de leestranden aan schoenen met houten zolen

 

A 43 D 71/00 Delen van spijkermachines; Toevoerinrichtingen voor spijkers

A 43 D 71/02 . Aandrijfmechanismen voor het verplaatsen van het aambeeld; Spijkersnij-apparatuur die is verbonden met het aambeeld

 

A 43 D 75/00    Spijkerinrichtingen op machines voor het naar binnen of naar buiten omkeren of leesten

 

A 43 D 79/00   Gecombineerde hielpersen en spijkermachines

 

A 43 D 81/00 Machines voor het vastmaken van bovensteunen

 

A 43 D 83/00    Hielpersen zonder spijkerapparatuur; Machines voor het aandrukken van enkele hielsteunen of het ponsen van gaten voor het spijkeren

 

A 43 D 85/00 Machines of apparatuur voor het omkeren, bijv. voor turnschoenen

 

A 43 D 86/00   Machines voor het samenvoegen van zolen of hielen met bovenleder, voorzover niet vallend onder de groepen A43D 25/00 tot A43D 83/00, bijv. door lassen [6]

 

Afwerken van bovenleder, zolen of hielen op schoenen met zolen; Maken van schoentoebehoren

 

A 43 D 87/00 Randsnijders of hielsnijders; Machines voor het bijknippen van de hielborst (afknipmachines voor houten hielen B27M; copieermachines B44B)

 

A 43 D 89/00 Machines voor het afvlakken van zolen met rollen

 

A 43 D 91/00 Machines voor het scheiden of insnijden van naden

 

A 43 D 93/00  Machines voor het insnijden van hoeken

 

A 43 D 95/00 Schoenafwerkmachines

A 43 D 95/02 . Machines voor het behandelen of gladmaken van bovenleder voor het verwijderen van plooien, vouwen en dergelijke

A 43 D 95/04 . Machines voor het uitleggen van groefflappen

A 43 D 95/06 . Machines voor het verven of chemisch behandelen; Versieren van de zoolbodems (polijsten A43D 95/20)

A 43 D 95/08 . Machines of gereedschap voor het wrijven, schuren of afwerken, met of zonder stofafscheiding (stofzuigers voor het verwijderen van stof A47L 5/00; huishoudelijk reinigen van schoeisel A47L 23/00)

A 43 D 95/10 . Drooginrichtingen of verwarmingsinrichtingen voor schoenen

A 43 D 95/12 . Inrichtingen voor het conditioneren, zacht maken of bevochtigen (voorafgaand aan het naar binnen of naar buiten omkeren of leesten A43D 11/14)

A 43 D 95/14 . met apparatuur voor het markeren, bedrukken of aanbrengen van relif (versieren van stukken schoenleder A43D 8/16; bedrukken op zich, stempelen op zich B41)

A 43 D 95/16 . Polijstgereedschap voor de schoenmakerij (in het algemeen B24D)

A 43 D 95/18 . . Inrichtingen voor het verwarmen van polijstgereedschap voor de schoenmakerij

A 43 D 95/20 . Machines voor het polijsten van zolen of hielen

A 43 D 95/22 . Machines voor het polijsten van de randen van zolen, met of zonder inrichtingen voor het insnijden van de randen

A 43 D 95/24 . Machines voor het opkleuren van zolen

A 43 D 95/26 . Inrichtingen voor het aanbrengen van was

A 43 D 95/28 . Machines voor het vastmaken van beschermers aan zolen of hielen

 

A 43 D 97/00 Machines voor het maken van aantrekdelen

 

A 43 D 98/00 Machines voor het maken van veters (van leer C14B; vlechtwerk in het algemeen D04C); Aanbrengen van vezels of celluloid op de uiteinden van veters (maken van labels uit metaalplaat B21D; uit draad B21F) [8]

 

A 43 D 100/00 Aanbrengen of verwijderen van veterogen, knopen, veterhaken of elastische tussenzetstukken bij schoenen

A 43 D 100/02 . Machines of gereedschap voor het ponsen en het aanbrengen van schoenogen (voor kledingstukken in het algemeen A41H 37/02)

A 43 D 100/04 . . aanbrengen van onzichtbare schoenogen

A 43 D 100/06 . . gelijktijdig aanbrengen van twee schoenogen

A 43 D 100/08 . Vastzetten van knopen op schoeisel (voor kledingstukken A41H 37/00)

A 43 D 100/10 . Machines of gereedschap voor het aan schoenen vastzetten van veterhaken

A 43 D 100/12 . Machines voor het in schoenen aanbrengen van elastische tussenzetstukken

A 43 D 100/14 . Inrichtingen voor het van schoenen verwijderen van knopen, veterhaken en dergelijke

 

Andere mechanismen voor het maken of repareren van schoenen [8]

 

A 43 D 111/00 Schoenmachines met transporteurs voor geschaafde schoenen

 

A 43 D 113/00 Machines voor het maken van schoenen waarvan de flensranden van het bovenleder naar buiten zijn gedraaid, of voor het maken van moccassins

 

A 43 D 115/00 Machines voor het splitsen of verwijderen van hielsteunen, hielen of zolen of voor het verwijderen van stiksels voorafgaand aan het repareren

 

A 43 D 117/00 Rekken voor het bewaren of transporteren van schoenen of schoendelen; Andere transportmiddelen

 

A 43 D 119/00 Aandrijfmechanismen of regelmechanismen van schoenmachines; Frames voor schoenmachines

 

A 43 D 999/00 Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]