SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

PERSOONLIJKE ARTIKELEN OF HUISHOUDARTIKELEN

 

A 45        HANDARTIKELEN OF REISARTIKELEN

 

A 45 D    KAPPERSGEREI OF SCHEERGEREI; MANICUREN OF ANDERE COSMETISCHE BEHANDELINGEN (pruiken, haarstukken of toupetten en dergelijke A41G 3/00 en A41G 5/00; kappersstoelen A47C 1/04; attributen voor het knippen van haar, scheerapparaten B26B)

 

Krullen of vasthouden van het haar

 

A 45 D      1/00                    Krultangen, d.w.z. tangen die worden gebruikt als ze warm zijn; Krulijzers, d.w.z. ijzers die worden gebruikt als ze warm zijn; Accessoires daarvoor

A 45 D      1/02                    .    met middelen voor het inwendig verwarmen, bijv. met vloeibare brandstof

A 45 D      1/04                    .    .    met elektriciteit [11]

A 45 D      1/06                    .    met twee of meer bekken (A45D 1/02 heeft voorrang)

A 45 D      1/08                    .    .    waarbij de bekken tijdens gebruik parallel aan elkaar blijven, bijv. waarbij de bekken parallel aan elkaar verschuiven

A 45 D      1/10                    .    .    met een draaibare handgreep

A 45 D      1/12                    .    .    met een schroefvorm of een zigzagvorm

A 45 D      1/14                    .    .    waarbij de bekken van elkaar kunnen worden gescheiden

A 45 D      1/16                    .    met één verwarmd lichaam (A45D 1/02 heeft voorrang)

A 45 D      1/18                    .    met kammen (A45D 1/02 heeft voorrang)

A 45 D      1/20                    .    Uitwendige verwarmingsmiddelen voor krultangen of krulijzers

A 45 D      1/28                    .    met middelen voor het regelen of aanduiden van de temperatuur [17]

 

A 45 D      2/00                    Haarkrulattributen of haargolfattributen (verwarmde krultangen of krulijzers A45D 1/00)

A 45 D      2/02                    .    In hoofdzaak dwars op de schedel staande haarrollers of haarkrullers, d.w.z. steilkrullers (A45D 6/14 en A45D 6/16 hebben voorrang; met ingebouwde verwarmingsmiddelen of droogmiddelen A45D 2/36; verwarmingsinrichtingen die zijn ontworpen voor gebruik buiten en in verband met haarkrullers of haargolfinrichtingen A45D 4/02)

A 45 D      2/04                    .    .    in de vorm van stangen met klauwinrichtingen

A 45 D      2/06                    .    .    in de vorm van stangen met een bodemplaat of een bodemklem [11]

A 45 D      2/08                    .    .    hol (A45D 2/10 heeft voorrang)

A 45 D      2/10                    .    .    in de vorm van spoelen of klossen

A 45 D      2/12                    .    Parallel aan de schedel liggende haarrollers of haarkrullers, d.w.z. platkrullers (A45D 6/14, A45D 6/16 hebben voorrang; met inwendige elektrische verwarmingsmiddelen A45D 2/36; verwarmingsinrichtingen die zijn ontworpen voor gebruik buiten en in verband met haarkrulinrichtingen of haarwikkelinrichtingen A45D 4/08)

A 45 D      2/14                    .    .    ééndelig, bijv. stijve stangen of buizen met of zonder koorden, banden en dergelijke als haarbevestigingsmiddelen

A 45 D      2/16                    .    .    .    in de vorm van gevorkte stangen of buizen

A 45 D      2/18                    .    .    .    Flexibele krullers (A45D 2/20 heeft voorrang)

A 45 D      2/20                    .    .    .    Elastische krullers

A 45 D      2/22                    .    .    .    met middelen voor het daardoorheen toevoeren van vloeistoffen

A 45 D      2/24                    .    .    meerdelig, bijv. met andere schuifdelen dan voor het bevestigen

A 45 D      2/26                    .    .    .    gevorkt

A 45 D      2/28                    .    .    .    met een klemboog als bevestigingsmiddel

A 45 D      2/30                    .    .    .    met een schuif als bevestigingsmiddel

A 45 D      2/32                    .    .    .    met positieve keermiddelen, bijv. een palrad

A 45 D      2/34                    .    .    .    met een bodemklem [11]

A 45 D      2/36                    .    Haarkrullers of haarrolelrs met ingebouwde verwarmingsmiddelen of droogmiddelen, bijv. elektrisch of gebruikmakend van een chemische reactie [11]

A 45 D      2/38                    .    Inrichtingen voor het golven aan de oppervlakte

A 45 D      2/40                    .    .    in de vorm van haarperstangen

A 45 D      2/42                    .    Klemmen en dergelijke met tanden of kammen

A 45 D      2/44                    .    gebruikmakend van twee of meer kammen die op elkaar liggen of zich op afstand van elkaar bevinden, bijv. gebruikmakend van verschuifbare kammen

A 45 D      2/46                    .    Watergolfkappen

A 45 D      2/48                    .    Oogwimperkrullers; Wenkbrauwkrullers

A 45 D      2/50                    .    Baardbinders; Soortgelijke middelen voor het verzorgen van de baard

 

A 45 D      4/00                    Gescheiden voorzieningen die zijn ontworpen voor het verwarmen van haarkrullers of haargolfinrichtingen (haardrooginrichtingen los van haarkrullers of haargolfinrichtingen A45D 20/00)

A 45 D      4/02                    .    voor het steil krullen, bijv. met middelen voor het verminderen van de warmte (A45D 4/14 en A45D 4/16 hebben voorrang)

A 45 D      4/04                    .    .    verwarmd door stoom of hete lucht

A 45 D      4/06                    .    .    verwarmd door elektriciteit

A 45 D      4/08                    .    voor het plat krullen, bijv. met middelen voor het verminderen van de warmte (A45D 4/14 en A45D 4/16 hebben voorrang)

A 45 D      4/10                    .    .    verwarmd door stoom of hete lucht

A 45 D      4/12                    .    .    verwarmd door elektriciteit

A 45 D      4/14                    .    met een chemische warmtereactie en warmte-opslag

A 45 D      4/16                    .    Onafhankelijke inrichtingen die worden gekenmerkt door het voor gebruik verwarmen van de haarkrulmiddelen of haargolfmiddelen (A45D 1/20 heeft voorrang)

A 45 D      4/18                    .    Steunen of ophangmiddelen voor inrichtingen voor het tijdens gebruik verwarmen van haarkrulmiddelen of haargolfmiddelen

 

A 45 D      6/00                    Details van of accessoires voor haarkrulinrichtingen of haargolfinrichtingen

A 45 D      6/02                    .    Inrichtingen voor het op steilkrullers rollen van haar

A 45 D      6/04                    .    Inrichtingen voor het op platkrullers rollen van haar

A 45 D      6/06                    .    Inrichtingen voor het met luchtdruk golven van haar in vormhouders

A 45 D      6/08                    .    Bodemklemmen, bijv. voor steilkrullers

A 45 D      6/10                    .    .    voor platkrullers

A 45 D      6/12                    .    .    met koelmiddelen

A 45 D      6/14                    .    Eenvoudige klemmen voor haarkrullers

A 45 D      6/16                    .    Krulpennen

A 45 D      6/18                    .    Bescherminrichtingen of verpakkingen voor haarkrullers en dergelijke tijdens gebruik

A 45 D      6/20                    .    Middelen voor het regelen van de temperatuur van haarkrullers [17]

 

A 45 D      7/00                    Processen voor het watergolven, sluik maken of krullen van haar [2,8,11]

A 45 D      7/02                    .    thermisch

A 45 D      7/04                    .    chemisch

A 45 D      7/06                    .    gecombineerd chemisch en thermisch

 

A 45 D      8/00                    Inrichtingen voor het vasthouden van haar; Accessoires daarvoor

A 45 D      8/02                    .    Haarpennen

A 45 D      8/04                    .    .    met één been

A 45 D      8/06                    .    .    met twee benen, bijv. U-vormig

A 45 D      8/08                    .    .    .    met een zigzagbeen

A 45 D      8/10                    .    .    .    met tanden

A 45 D      8/12                    .    High kammen of toiletkammen

A 45 D      8/14                    .    Haargrepen, d.w.z. elastische ééndelige tweebenige grepen

A 45 D      8/16                    .    .    met een extra sluiting

A 45 D      8/18                    .    Klemopeners; Klemdozen

A 45 D      8/20                    .    Haarklemmen, d.w.z. elastische meerdelige klemmen waarvan de delen draaibaar zijn verbonden aan hun uiteinden

A 45 D      8/22                    .    .    met een extra sluiting

A 45 D      8/24                    .    Haarkrammen, d.w.z. meerdelige krammen met een draaibare verbinding tussen de delen bij hun uiteinden

A 45 D      8/26                    .    .    met een kliksluiting

A 45 D      8/28                    .    .    met een andere sluiting

A 45 D     8/30                    .    .    met kamachtige tanden

A 45 D      8/32                    .    .    met een dubbele boog; met U-vormige benen

A 45 D      8/34                    .    Haarvlechthouders; Haarplooihouders

A 45 D      8/36                    .    Haarbanden; Haarringen

A 45 D      8/38                    .    Haaropvulmiddelen, bijv. draadroosters

A 45 D      8/40                    .    Haarnetten; Haarbeschermkappen

 

Inrichting voor het reinigen van het haar of de schedel; Drogen van het haar of verven van het haar [8,9]

 

A 45 D    19/00                   Inrichtingen voor het wassen van het haar of de schedel; Soortgelijke inrichtingen voor het verven van het haar

A 45 D    19/02                   .    Met de hand in werking gestelde werktuigen, bijv. met de hand in werking gestelde sproeikoppen [11]

A 45 D    19/04                   .    Draagbare wasstandaards

A 45 D    19/06                   .    in de vorm van kommen of soortgelijke open containers

A 45 D    19/08                   .    .    Aangepassingen aan wasbakken

A 45 D    19/10                   .    .    .    Wasbakken voor achterover liggende personen

A 45 D    19/12                   .    .    Wateropvangbekkens

A 45 D    19/14                   .    Gesloten wasinrichtingen, bijv. waskappen (A45D 19/18 heeft voorrang)

A 45 D    19/16                   .    Behandelen van het haaroppervlak door stoom, olie en dergelijke

A 45 D    19/18                   .    Haarverfkappen

 

A 45 D    20/00                   Haardrooginrichtingen; Accessoires daarvoor (A45D 2/00 heeft voorrang) [11]

A 45 D    20/02                   .    Ligframes voor lang losliggend haar

A 45 D    20/04                   .    Inrichtingen voor het opwekken van hete lucht (A45D 20/20 en A45D 20/22 hebben voorrang)

A 45 D    20/06                   .    .    op een andere wijze dan elektrisch verwarmd; geventileerd door spierkracht

A 45 D    20/08                   .    .    elektrisch verwarmd [11]

A 45 D    20/10                   .    .    .    In de hand gehouden drooginrichtingen, bijv. luchtdouches

A 45 D    20/12                   .    .    .    .    Details daarvan of accessoires daarvoor, bijv. spuitkoppen of standaards

A 45 D    20/14                   .    .    .    Draagbare droogstandaards

A 45 D    20/16                   .    .    .    Vast opgestelde drooginrichtingen

A 45 D    20/18                   .    Flexibele kappen met een voorziening voor het toevoeren van hete lucht

A 45 D    20/20                   .    Kappen zonder toevoer van hete lucht of andere ventilatie, bijv. elektrisch verwarmd

A 45 D    20/22                   .    Kappen met toevoer van hete lucht of ventilatiemiddelen, bijv. een elektrisch verwarmde luchtstroom

A 45 D    20/24                   .    .    Vorm of structuur van de kapconstructie (A45D 20/26 heeft voorrang)

A 45 D    20/26                   .    .    Geleiden van de lucht; Regelen van de hoeveelheid lucht [17]

A 45 D    20/28                   .    .    Drogen van de lucht door ingebouwde verwarmingselementen

A 45 D    20/30                   .    .    Speciaal aangepaste elektrische circuits voor haardrooginrichtingen [11]

A 45 D    20/32                   .    .    Ondersteunen of bevestigen van de kappen

A 45 D    20/34                   .    .    Plaatsen van de ventilatiemiddelen

A 45 D    20/36                   .    .    Ophangen van de motor

A 45 D    20/38                   .    .    Plaatsen van de elektrische verwarmingsmiddelen [11]

A 45 D    20/40                   .    .    .    voor gebruik van infraroodstralen

A 45 D    20/42                   .    .    Extra inrichtingen of maatregelen, bijv. voor het dempen van geluid of voor muzikaal vermaak

A 45 D    20/44                   .    Haardroogkappen waarbij de ventilatiemiddelen en de verwarmingsmiddelen los staan van de kap

A 45 D    20/46                   .    .    voorzien van buizen voor het wegblazen van de hete lucht

A 45 D    20/48                   .    Haardroogkammen of haardroogborstels met inwendige verwarmingsmiddelen

A 45 D    20/50                   .    .    en een voorzieningen voor een luchtstroom

A 45 D    20/52                   .    Haardroogkammen of haardroogborstels die zijn aangepast om te worden verwarmd door een uitwendige verwarmingsbron

 

A 45 D    24/00                   Haarkammen voor het verzorgen van het haar; Accessoires daarvoor (high kammen of toiletkammen A45D 8/12; haardroogkammen A45D 20/48 tot A45D 20/52; haartriminrichtingen gebruikmakend van een scheermesje, die zijn ingebouwd in of gecombineerd met een kam B26B 21/00, bijv. B26B 21/12)

A 45 D    24/02                   .    Eéndelige kammen

A 45 D    24/04                   .    Meerdelige kammen

A 45 D    24/06                   .    .    waarbij de kammen opvouwbaar zijn (A45D 24/08 heeft voorrang)

A 45 D    24/08                   .    .    met een beschermhoes

A 45 D    24/10                   .    .    gecombineerd met extra inrichtingen

A 45 D    24/12                   .    .    .    met ophangmiddelen

A 45 D    24/14                   .    .    .    met een handgreep die is ontworpen om aan de hand van de gebruiker te worden vastgemaakt

A 45 D    24/16                   .    .    .    met borstels, kussens en dergelijke waarop de extra inrichtingen zonder meer kunnen werken

A 45 D    24/18                   .    .    .    waarbij de extra inrichtingen alleen werken als het kamdeel zich in een rustpositie bevindt

A 45 D    24/20                   .    .    .    .    waarbij de extra inrichtingen nagelreinigers of nagelvijlen zijn

A 45 D    24/22                   .    Kammen met afgifte-inrichtingen voor vloeistoffen, pasta’s of poeders

A 45 D    24/24                   .    .    met een voorziening voor vrije toevoer; met lonten

A 45 D    24/26                   .    .    waarbij de opslaginrichting voor vloeistof, pasta of poeder flexibele wanden heeft

A 45 D    24/28                   .    .    met een zuigerpomp

A 45 D    24/30                   .    Speciaal aangepaste kammen voor het verwijderen van vuil of smeer (A45D 24/32 heeft voorrang)

A 45 D    24/32                   .    Kammen met een afzuigvoorziening

A 45 D    24/34                   .    Inrichtingen voor het verdelen van haar bij de kruin

A 45 D    24/36                   .    Speciaal aangepaste kammen, mallen of geleiders voor haartriminrichtingen

A 45 D    24/38                   .    Kamsteunen

A 45 D    24/40                   .    Kamreinigers

A 45 D    24/42                   .    .    die van de kam kunnen worden verwijderd of daaraan kunnen worden vastgemaakt

A 45 D    24/44                   .    .    als apart attribuut

A 45 D    24/46                   .    .    .    met rolborstels

 

A 45 D    26/00                   Haarzengapparatuur; Apparatuur voor het verwijderen van overtollig haar, bijv. pincetten (verwijderen van haar waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrochirurgische instrumenten A61B 18/04 of 18/18)

 

A 45 D    27/00                   Scheeraccessoires (containers voor het hanteren van scheerzeep A45D 40/00; scheerspiegels A45D 42/08) [11]

A 45 D    27/02                   .    Inzepen van het lichaam; Maken van scheerschuim (scheerkwasten A46B)

A 45 D    27/04                   .    .    Handwerktuigen voor het inzepen, bijv. gebruikmakend van kwasten

A 45 D    27/06                   .    .    Door een motor aangedreven inrichtingen voor het inzepen

A 45 D    27/08                   .    .    Handschoenen of doeken voor het inzepen

A 45 D    27/10                   .    .    Inrichtingen voor het maken van scheerschuim die worden bediend door perslucht of door stromend water

A 45 D    27/12                   .    .    Inrichtingen voor het maken van scheerschuim met roermiddelen (A45D 27/10 heeft voorrang)

A 45 D    27/14                   .    Scheerkannen

A 45 D    27/16                   .    .    met zeephouders

A 45 D    27/18                   .    .    met kwaststeunen

A 45 D    27/22                   .    Containers of dragers voor het bewaren van scheerattributen [11]

A 45 D    27/24                   .    .    voor het bewaren van scheermesjes, bijv. na gebruik (middelen voor het opnemen van gebruikte scalpelmesjes A61B 17/3217; inrichtingen voor het afgeven van nieuwe scheermesjes B65D 83/10) [8,11]

A 45 D    27/26                   .    .    voor bloedstelpende middelen zoals stiften, watten en dergelijke

A 45 D    27/28                   .    .    waarbij het ene scheerattribuut in het andere wordt opgeborgen (in het scheerapparaat ingebouwde of daaraan vastgemaakte middelen voor het opbergen van scheerschuim, bloedstelpende middelen en dergelijke B26B 21/44)

A 45 D    27/29                   .    .    Standaards voor scheerapparaten of scheermesjes (A45D 27/46 heeft voorrang)

A 45 D    27/38                   .    Huidstrekkers voor het scheren

A 45 D    27/40                   .    Middelen voor het afbuigen van de adem

A 45 D    27/42                   .    Scheermaskers [11]

A 45 D    27/44                   .    Inrichtingen voor het verwijderen van scheerschuim

A 45 D    27/46                   .    Speciaal aangepaste inrichtingen voor het reinigen of desinfecteren van scheerapparaten of scheermesjes

A 45 D    27/48                   .    .    Drooginrichtingen daarvoor

 

Manicuren of pedicuren

 

A 45 D    29/00                   Werktuigen voor het manicuren of pedicuren [11]

A 45 D    29/02                   .    Nagelknippers of nagelsnijders [11]

A 45 D    29/04                   .    Nagelvijlen, bijv. handbediend [11]

A 45 D    29/05                   .    .    door een motor aangedreven

A 45 D    29/06                   .    Voorzieningen voor het modelleren van nagelpunten

A 45 D    29/11                   .    Polijstinrichtingen voor nagels [11]

A 45 D    29/12                   .    .    handbediend

A 45 D    29/14                   .    .    door een motor aangedreven

A 45 D    29/16                   .    Nagelriemstokjes

A 45 D    29/17                   .    Nagelreinigers, bijv. schrapers

A 45 D    29/18                   .    Manicuresets of pedicuresets, bijv. combinaties zonder hoes, etui en dergelijke (gecombineerd met scharen of met de schede daarvan B26B 13/22 of B26B 29/04)

A 45 D    29/20                   .    .    Speciaal daarvoor aangepaste kistjes, hoezen, etui’s en dergelijke [11]

A 45 D    29/22                   .    Vingersteunen

 

A 45 D    31/00                   Kunstnagels

 

Speciaal aangepaste containers of accessoires voor het hanteren van verzorgende of cosmetische substanties [9]

 

A 45 D    33/00                   Speciaal aangepaste containers of accessoires voor het hanteren van verzorgend of cosmetisch poeder

A 45 D    33/02                   .    met afgiftemiddelen, bijv. strooimiddelen

A 45 D    33/04                   .    .    met verende bodems

A 45 D    33/06                   .    .    met bodems in de vorm van een diafragma

A 45 D    33/08                   .    .    bediend door roterende schoepen

A 45 D    33/10                   .    .    met sluitingen in de vorm van een irisdiafragma

A 45 D    33/12                   .    .    met rollen

A 45 D    33/14                   .    .    met schroeven

A 45 D    33/16                   .    .    met openingen in het deksel, die kunnen worden gopend of gesloten door het verplaatsen of draaien van een afdekstuk

A 45 D    33/18                   .    met speciale siervoorzieningen of siervormen [11]

A 45 D    33/20                   .    Containers met beweegbaar gemonteerde laden

A 45 D    33/22                   .    Containers met boven en onder deksels of afdekkingen

A 45 D    33/24                   .    Containers met twee deksels aan één zijde; Containers met diverse afdekkingen

A 45 D    33/26                   .    gecombineerd met andere objecten

A 45 D    33/28                   .    .    met lippenstifthouders of andere toiletartikelen

A 45 D    33/30                   .    .    met horloges of andere mechanisch aangedreven artikelen

A 45 D    33/32                   .    .    met verlichtingsmiddelen

A 45 D    33/33                   .    .    met een armband of een kousenbandhouder; als oorhanger

A 45 D    33/34                   .    Poederdozen, bijv. met een ingebouwde container

A 45 D    33/36                   .    .    met handgreep

A 45 D    33/38                   .    Papieren met poeder of andere verzorgende substanties

 

A 45 D    34/00                   Speciaal aangepaste containers of accessoires voor het hanteren van vloeibare verzorgende of cosmetische middelen, bijv. parfums [11]

A 45 D    34/02                   .    Geurflacons, bijv. met een verdamper

A 45 D    34/04                   .    Speciaal aangepaste attributen voor het aanbrengen van vloeistof, bijv. gebruikmakend van een roller of een kogel

A 45 D    34/06                   .    in combinatie met andere toiletartikelen, bijv. lippenstift

 

A 45 D    37/00                   Speciaal aangepaste reukkussens voor vloeibare verzorgende of cosmetische substanties [9]

 

A 45 D    40/00                   Speciaal aangepaste houders of accessoires voor het bewaren of hanteren van vaste of pasteuze verzorgende of cosmetisch middelen, bijv. scheerzeep, lippenstift of make-up (kenmerken die horen bij containers voor het hanteren van poedervormige of vloeibare verzorgende of cosmetische middelen A45D 33/00 tot A45D 37/00; cosmetische preparaten en dergelijke A61K 8/00 of A61Q; monstertafels en dergelijke G09F 5/00) [8,9,11]

A 45 D    40/02                   .    Houders waarin de verplaatsing van de lippenstift of soortgelijke vaste stof een schuifbeweging is (A45D 40/06 heeft voorrang)

A 45 D    40/04                   .    .    veroorzaakt door een schroef

A 45 D    40/06                   .    Houders waarin de verplaatsing van de lippenstift of soortgelijke vaste stof een schroefbeweging is

A 45 D    40/08                   .    met een voorziening voor zeven of voor modelleerdelen voor de uiteinden van stiften

A 45 D    40/10                   .    Houders waarin een veer de lippenstift of soortgelijke vaste stof in de gebruikspositie drukt of in de rustpositie terugtrekt

A 45 D    40/12                   .    Houders met een voorziening voor het voorkomen van het ongewenst bewegen van de stift (A45D 40/10 heeft voorrang)

A 45 D    40/14                   .    Houders met een uitstootmechanisme voor de stiftrest en dergelijke

A 45 D    40/16                   .    Reservestiften; Gietinrichtingen voor het maken van stiften

A 45 D    40/18                   .    Houders die zijn gecombineerd met andere objecten (A45D 40/24 en A45D 42/02 hebben voorrang)

A 45 D    40/20                   .    Cosmetica in de vorm van een potlood of pen; Eenvoudige houders voor het tijdens gebruik hanteren van staafvormige cosmetica of scheerzeep

A 45 D    40/22                   .    Houders die worden gekenmerkt door een scharnierende afdekking

A 45 D    40/24                   .    Houders voor twee of meer soorten cosmetica

A 45 D    40/26                   .    Speciaal aangepaste attributen voor het aanbrengen van pasteuze verf, bijv. gebruikmakend van een roller of kogel [11]

A 45 D    40/28                   .    .    Speciaal aangepaste attributen voor het verspreiden van reeds aangebrachte verf

A 45 D    40/30                   .    Maskers voor het markeren van lippen of oogwimpers

 

Andere verzorgende of cosmetische uitrusting

 

A 45 D    42/00                   Handspiegels, zakspiegels of scheerspiegels [11]

A 45 D    42/02                   .    Spiegels met lippenstift of poederkussens

A 45 D    42/04                   .    Zakspiegels of handtasspiegels

A 45 D    42/06                   .    Polsspiegels; Spiegels met middelen om ze aan de vingers vast te maken

A 45 D    42/08                   .    Scheerspiegels

A 45 D    42/10                   .    .    verlicht

A 45 D    42/12                   .    .    die door of op het lichaam kunnen worden gedragen

A 45 D    42/14                   .    .    met zuignappen

A 45 D    42/16                   .    .    met andere ophangmiddelen of steunmiddelen

A 45 D    42/18                   .    Meervoudig reflecterende spiegels

A 45 D    42/20                   .    .    met een neurenberger schaar

A 45 D    42/22                   .    Metalen spiegels

A 45 D    42/24                   .    Flexibele spiegels

 

A 45 D    44/00                   Andere verzorgende of cosmetische uitrusting, bijv. voor kapsalons

A 45 D    44/02                   .    Meubilair of andere niet elders ondergebrachte speciaal aangepaste uitrusting voor kapsalons (kappersstoelen A47C 1/04)

A 45 D    44/04                   .    .    Speciaal aanpassingen aan draagbare frames of rekken

A 45 D    44/06                   .    Speciaal aangepaste middelen voor het ophangen van kappersgerei, bijv. trolleys voor elektromotoren

A 45 D    44/08                   .    Beschermmantels; Schouderschermen; Kragen; Borstjes of slabben [11]

A 45 D    44/10                   .    Hoofdsteunen; Neksteunen [11]

A 45 D    44/12                   .    Oorbeschermers, gezichtsbeschermers of lipbeschermers (scheermaskers A45D 27/42)

A 45 D    44/14                   .    Standaards voor het uitvoeren van kapperswerkzaamheden; Steunhouders voor haarstukjes en dergelijke

A 45 D    44/16                   .    Bakken of containers voor het verzamelen van haar

A 45 D    44/18                   .    Reisetui’s voor haarborstels of tandenborstels

A 45 D    44/20                   .    Containers voor het bewaren van kunstgebitten

A 45 D    44/22                   .    Inrichtingen voor het modelleren van het gezicht, bijv. kinbanden; Inrichtingen voor het wegwerken van plooien, bijv. door het straktrekken van de huid (huidstrekkers voor het scheren A45D 27/38) [11]

 

A 45 D    97/00                   Haarverzorgingsuitrusting of cosmetische behandeling, voorzover niet ondergebracht in andere zoekgroepen uit in subklasse [11]