SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

PERSOONLIJKE ARTIKELEN OF HUISHOUDARTIKELEN

 

A 46        BORSTELWERK

 

A 46 B    BORSTELS (handgrepen los van het borstelwerk B25G)

 

A 46 B      1/00                    Borstellichamen en haren die uit één stuk zijn gegoten

 

A 46 B      3/00                    Borstels die worden gekenmerkt door de manier waarop de haren zijn vastgemaakt aan of zijn samengevoegd met het borstellichaam of de borsteldrager (machines of attributen daarvoor A46D)

A 46 B      3/02                    .    met pek, hars, cement of andere kleefstoffen

A 46 B      3/04                    .    met gietbare materialen, bijv. metalen, cellulosederivaten of kunststoffen (A46B 1/00 heeft voorrang)

A 46 B      3/06                    .    door het aan elkaar lassen van haren van metaaldraad of kunststof

A 46 B      3/08                    .    door inklemmen

A 46 B      3/10                    .    .    in ringen en dergelijke

A 46 B      3/12                    .    .    .    speciaal aangepast voor verfkwasten

A 46 B      3/14                    .    .    .    speciaal aangepast voor bezems voor het reinigen van straten of rails

A 46 B      3/16                    .    met draden of andere verankeringsmiddelen, speciaal voor U-vormige plukken haar

A 46 B     3/18                    .    waarbij de haren zijn vastgemaakt aan of tussen riemen of draden

A 46 B      3/20                    .    waarbij de haren zijn vastgemaakt aan of zijn samengevoegd met rubberlichamen, bijv. in zacht rubber

A 46 B      3/22                    .    waarbij rubberharen zijn vastgemaakt in of op borstellichamen

 

A 46 B      5/00                    Borstellichamen; Handgrepen die één geheel vormen met het borstelwerk

A 46 B      5/02                    .    speciaal gevormd voor het met de hand vasthouden

A 46 B      5/04                    .    gevormd als handschoenen of vingerlingen

A 46 B      5/06                    .    in de vorm van banden, kettingen, flexibele assen, veren en dergelijke

 

A 46 B      7/00                    Haardragers die zijn aangebracht in het borstellichaam

A 46 B      7/02                    .    op een zich verwijdende of een gelede wijze

A 46 B      7/04                    .    uitwisselbaar

A 46 B      7/06                    .    beweegbaar tijdens gebruik

A 46 B      7/08                    .    .    als een draaiende schijf

A 46 B      7/10                    .    .    als een draaiende cilinder

 

A 46 B      9/00                    Plaatsen van de haren in het borstellichaam

A 46 B      9/02                    .    Positie of opstelling van haren ten opzichte van de oppervlakte van het borstellichaam, bijv. schuinstaand, in rijen of in groepen

A 46 B      9/04                    .    .    voor tandenborstels

A 46 B      9/06                    .    Plaatsen van gemengde haren of plukken haar, bijv. van draad, vezels of rubber

A 46 B      9/08                    .    Steunen of geleiders

A 46 B      9/10                    .    .    Verstelbare steunen

A 46 B      9/12                    .    .    Niet-verstelbare steunen

 

A 46 B    11/00                   Borstels met een reservoir of andere middelen voor het aanbrengen van substanties, bijv. verven, pasta’s of water (aangedreven borstellichamen A46B 13/00; aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen door vloeistof-houdende lichamen, bijv. kussens B05C 1/00 en B05D 1/28)

A 46 B    11/02                   .    waarbij de substantie onder druk uit het reservoir wordt verwijderd

A 46 B    11/04                   .    waarbij de substantie anders dan onder druk uit het reservoir wordt verwijderd

A 46 B    11/06                   .    verbonden met een toevoerleiding

A 46 B    11/08                   .    met verwarmingsmiddelen

 

A 46 B    13/00                   Borstels met aangedreven borstellichamen (door een krachtbron aangedreven tandenborstels A61C 17/16) [5]

A 46 B    13/02                   .    door een krachtbron aangedreven

A 46 B    13/04                   .    .    met een reservoir of andere middelen voor het toevoeren van substanties

A 46 B    13/06                   .    .    .    waarbij de borstel wordt aangedrev ndoor het toegevoerde medium

A 46 B    13/08                   .    met de hand aangedreven

 

A 46 B    15/00                   Andere borstels; Borstels met extra voorzieningen

 

A 46 B    17/00                   Accessoires voor borstels

A 46 B    17/02                   .    Inrichtingen voor het tijdens gebruik vasthouden van borstels

A 46 B    17/04                   .    Beschermhoezen voor de haren

A 46 B    17/06                   .    Inrichtingen voor het na gebruik reinigen van borstels

A 46 B    17/08                   .    Andere accessoires voor het voorkomen van schade aan meubilair, bijv. schrapers of rubber doppen