SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

PERSOONLIJKE ARTIKELEN OF HUISHOUDARTIKELEN

 

A 47†††††† MEUBILAIR; HUISHOUDARTIKELEN OF HUISHOUDATTRIBUTEN; KOFFIEMOLENS; SPECERIJMOLENS; STOFZUIGERS IN HET ALGEMEEN [11]

 

A 47 L††† WASSEN OF REINIGEN IN DE HUISHOUDING (borstels A46B; reinigen van grotere hoeveelheden flessen of andere holle artikelen van ťťn soort B08B 9/00; wassen van textiel D06F); STOFZUIGERS IN HET ALGEMEEN (reinigen in het algemeen B08)

 

†††††††††††††††††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Machines of werktuigen die kunnen worden gebruikt voor het reinigen van zowel ramen, zonneschermen, ruiten of jalouzieŽn als vloeren, vloerbedekking, meubilair, wanden of wandbekleding, worden geklasseerd in de groepen A47L 11/00 of A47L 13/00. [3]

 

Reinigen van ramen, zonneschermen, ruiten of jalouzieŽn

 

A 47 L†††† 1/00††††††††††††††††††† Reinigen van ramen

A 47 L†††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Door een krachtbron aangedreven machines of inrichtingen

A 47 L†††† 1/03††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij beide zijden van een raam gelijktijdig worden gereinigd

A 47 L†††† 1/05††††††††††††††††††† .††† .††† Handapparatuur met ingebouwde elektromotoren [3]

A 47 L†††† 1/06††††††††††††††††††† .††† Handwerktuigen (met ingebouwde elektromotoren A47L 1/05) [3]

A 47 L†††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† met een voorziening voor het toevoeren van vloeistoffen, bijv. reinigingsmiddelen (A47L 1/095, A47L 1/13 en A47L 1/15 hebben voorrang) [3]

A 47 L†††† 1/09††††††††††††††††††† .††† .††† voor het reinigen van ťťn zijde met alleen toegang vanaf de andere zijde [3]

A 47 L†††† 1/095††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een voorziening voor het toevoeren van vloeistoffen, bijv. reinigingsmiddelen [3]

A 47 L†††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† voor het gelijktijdig reinigen van beide zijden [3]

A 47 L†††† 1/13††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een voorziening voor het toevoeren van vloeistoffen, bijv. reinigingsmiddelen [3]

A 47 L†††† 1/15††††††††††††††††††† .††† .††† Doeken, sponzen, kussens en dergelijke, bijv. met reinigingsmiddelen [3]

A 47 L†††† 1/16††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het ontdooien van vensterruiten (H05B 3/84 heeft voorrang) [5]

 

A 47 L†††† 3/00††††††††††††††††††† Veiligheidsinrichtingen voor gebruik in de glazenwasserij (veiligheidsriemen A62B 35/00; voor steigerwerk in het algemeen E04G; voor ladders E06C)

A 47 L†††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Kooien; Platforms

A 47 L†††† 3/04††††††††††††††††††† .††† Veiligheidskabels

 

A 47 L†††† 4/00††††††††††††††††††† Reinigen van zonneschermen, ruiten of jalouzieŽn (A47L 1/15 heeft voorrang; stofzuigermondstukken A47L 9/02) [3]

A 47 L†††† 4/02††††††††††††††††††† .††† Handwerktuigen voor het reinigen van jalouzieŽn [3]

A 47 L†††† 4/04††††††††††††††††††† .††† Accessoires voor het reinigen, bijv. scheidingsmiddelen, spreidmiddelen of reinigingsrekken voor jalouzieŽn [3]

 

Stofzuigers [3,9]

 

A 47 L†††† 5/00††††††††††††††††††† Structurele kenmerken van stofzuigers

A 47 L†††† 5/02††††††††††††††††††† .††† met door de gebruiker aangedreven luchtpompen of compressoren

A 47 L†††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† met zuigers, balgen of diafragmaís, bijv. aangedreven door de wielen van de stofzuiger

A 47 L†††† 5/05††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met aangedreven gereedschap voor het loskloppen van stof

A 47 L†††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† met roterende ventilatoren

A 47 L†††† 5/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† aangedreven door de wielen van de stofzuiger

A 47 L†††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met aangedreven gereedschap voor het loskloppen van stof

A 47 L†††† 5/12††††††††††††††††††† .††† met door een krachtbron aangedreven luchtpompen of luchtcompressoren, bijv. aangedreven door het vacuŁm van de voertuigmotor

A 47 L†††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij wordt gereinigd door wegblazen, tevens gecombineerd met zuigen

A 47 L†††† 5/16††††††††††††††††††† .††† .††† met andere zuiginrichtingen dan roterende ventilatoren

A 47 L†††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met uitstootmiddelen, bijv. verbonden met de uitlaat van een motorvoertuig

A 47 L†††† 5/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met balgen, diafragmaís of zuigers

A 47 L†††† 5/22††††††††††††††††††† .††† .††† met roterende ventilatoren

A 47 L†††† 5/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† In de hand gedragen stofzuigers

A 47 L†††† 5/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met aangedreven gereedschap voor het loskloppen van stof

A 47 L†††† 5/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Stofzuigers met handgrepen en zuigmondstukken die vastzitten aan de mantels, bijv. stofzuigers met wielen met een stuurhandgreep (A47L 5/24 heeft voorrang)

A 47 L†††† 5/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met aangedreven gereedschap voor het loskloppen van stof, bijv. roterende borstels

A 47 L†††† 5/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met middelen voor het aankoppelen van een slang (slangkoppelingen voor stofzuigers A47L 9/24)

A 47 L†††† 5/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met hoogteverstelling voor zuigmondstukken of voor gereedschap voor het loskloppen van stof

A 47 L†††† 5/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Stofzuigers met een slang tussen het zuigmondstuk en de mantel; Stofzuigers die vast aan trappen worden bevestigd; Stofzuigers die op de rug worden gedragen

A 47 L†††† 5/38††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ingebouwde stofzuigerinstallaties, d.w.z. met een vast buizensysteem waaraan op verschillende plaatsen slangen kunnen worden gekoppeld

 

A 47 L†††† 7/00††††††††††††††††††† Aangepaste stofzuigers voor een bijzonder doel (zuiginrichtingen voor het afvoeren van as F23J 1/02); Tafels met zuigopeningen voor het reinigen; Containers voor het reinigen van artikelen door zuigkracht; Aangepaste stofzuigers voor het reinigen van borstels; Aangepaste stofzuigers voor het opnemen van vloeistoffen

A 47 L†††† 7/02††††††††††††††††††† .††† met aangedreven gereedschap voor een speciaal doel (met vloerpolijstgereedschap A47L 11/20)

A 47 L†††† 7/04††††††††††††††††††† .††† waarbij de afblaaslucht wordt gebruikt voor een ander doel, bijv. voor het verspreiden van chemicaliŽn in een ruimte of voor het steriliseren van de lucht (sproeien of vernevelen in het algemeen B05)

A 47 L†††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† voor het ondersteunen van de de stofzuiger door de afblaaslucht

A 47 L†††† 7/08††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij stof in de afblaaslucht wordt verbrand

 

A 47 L†††† 9/00††††††††††††††††††† Details van of accessoires voor stofzuigers, bijv. mechanische middelen voor het regelen van de zuigkracht of het tot stand brengen van een pulserende werking; Speciaal aangepaste opslaginrichtingen voor stofzuigers of delen daarvan; Speciaal aangepaste draagvoertuigen voor stofzuigers

A 47 L†††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Mondstukken (zuigmondstukken voor fluÔdumtransport B65G 51/00)

A 47 L†††† 9/04††††††††††††††††††† .††† .††† met aangedreven borstels of kloppers

A 47 L†††† 9/06††††††††††††††††††† .††† .††† met vaste borstel en dergelijke, bijv. verstelbaar vastgemaakt

A 47 L†††† 9/08††††††††††††††††††† .††† .††† met aangepaste blaasmiddelen

A 47 L†††† 9/10††††††††††††††††††† .††† Filters (in het algemeen B01D; cyclonen B04C); Stofscheiders; Afvoeren van stof; Automatisch verwisselen van filters

A 47 L†††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† Droge filters

A 47 L†††† 9/14††††††††††††††††††† .††† .††† Zakken en dergelijke; Bevestigen of sluiten van zakken

A 47 L†††† 9/16††††††††††††††††††† .††† .††† Opstelling of plaatsing van cyclonen of andere inrichtingen met centrifugaalwerking

A 47 L†††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† Vloeistoffilters

A 47 L†††† 9/19††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het bewaken van de filterwerking [3]

A 47 L†††† 9/20††††††††††††††††††† .††† Middelen voor het reinigen van filters

A 47 L†††† 9/22††††††††††††††††††† .††† Monteren van motorventilatorstelsels

A 47 L†††† 9/24††††††††††††††††††† .††† Slangen; Slangkoppelingen (slangen of slangverbindingen in het algemeen F16L)

A 47 L†††† 9/26††††††††††††††††††† .††† Ingebouwde wikkelinrichtingen voor elektriciteitskabels (speciaal aangepaste inrichtingen voor het herhaaldelijk afrollen en weer oprollen van kabels B65H 75/34; voorzieningen van elektriciteitskabels of elektriciteitssnoeren tussen ten opzichte van elkaar onderling beweegbare delen H02G 11/00)

A 47 L†††† 9/28††††††††††††††††††† .††† Installeren van de elektrische uitrusting, bijv. het aanpassen of bevestigen ervan aan de stofzuiger; Regelen van stofzuigers door elektrische middelen

A 47 L†††† 9/30††††††††††††††††††† .††† .††† Plaatsing van verlichtingsinrichtingen

A 47 L†††† 9/32††††††††††††††††††† .††† Handgrepen

 

Reinigen van vloeren, vloerbedekking, meubilair, wanden of wandbekleding

 

A 47 L†††† 11/00†††††††††††††††††† Machines voor het reinigen van vloeren, vloerbedekking, meubilair, wanden of wandbekleding

A 47 L†††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Machines voor het glad maken of polijsten van vloeren (polijstmachines in het algemeen B24B 29/00)

A 47 L†††† 11/03†††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door voorzieningen voor het toevoeren van reinigingsmiddelen of polijstmiddelen

A 47 L†††† 11/04†††††††††††††††††† .††† .††† met de hand aangedreven

A 47 L†††† 11/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met heen en weer bewegend of oscillerend gereedschap

A 47 L†††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met roterend gereedschap

A 47 L†††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† door een motor aangedreven

A 47 L†††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met heen en weer bewegend of oscillerend gereedschap

A 47 L†††† 11/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met roterend gereedschap

A 47 L†††† 11/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met schijfborstels als gereedschap

A 47 L†††† 11/162††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met slechts ťťn schijfborstel

A 47 L†††† 11/164††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Delen of details van het borstelgereedschap

A 47 L†††† 11/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met rolborstels als gereedschap

A 47 L†††† 11/19†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Delen of details van het borstelgereedschap

A 47 L†††† 11/20†††††††††††††††††† .††† .††† gecombineerd met vacuŁmzuiginrichtingen

A 47 L†††† 11/202††††††††††††††††† .††† .††† .††† met gescheiden aandrijvingen voor de reinigingsborstels

A 47 L†††† 11/204††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een gecombineerde aandrijving voor de borstels en voor het vacuŁmzuigen

A 47 L†††† 11/205††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voor heen en weer bewegende borstels

A 47 L†††† 11/206††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voor roterende schijfborstels

A 47 L†††† 11/22†††††††††††††††††† .††† Met de hand aangedreven vloerveegmachines

A 47 L†††† 11/24†††††††††††††††††† .††† Door een motor aangedreven vloerveegmachines

A 47 L†††† 11/26†††††††††††††††††† .††† Met de hand aangedreven vloerschrobmachines (A47L 11/29 heeft voorrang)

A 47 L†††† 11/28†††††††††††††††††† .††† Door een motor aangedreven vloerschrobmachines (A47L 11/29 heeft voorrang)

A 47 L†††† 11/282††††††††††††††††† .††† .††† met roterend gereedschap

A 47 L†††† 11/283††††††††††††††††† .††† .††† .††† met schijfborstels als gereedschap

A 47 L†††† 11/284††††††††††††††††† .††† .††† met heen en weer bewegend gereedschap

A 47 L†††† 11/29†††††††††††††††††† .††† Vloerschrobmachines die worden gekenmerkt door middelen voor het opnemen van verontreinigde vloeistof

A 47 L†††† 11/292††††††††††††††††† .††† .††† met roterend gereedschap (A47L 11/30 heeft voorrang)

A 47 L†††† 11/293††††††††††††††††† .††† .††† .††† met schijfborstels als gereedschap

A 47 L†††† 11/294††††††††††††††††† .††† .††† met heen en weer bewegend gereedschap (A47L 11/30 heeft voorrang)

A 47 L†††† 11/30†††††††††††††††††† .††† .††† door zuigkracht

A 47 L†††† 11/32†††††††††††††††††† .††† Tapijtvegers (gecombineerd met stofzuigers A47L 7/02)

A 47 L†††† 11/33†††††††††††††††††† .††† .††† met middelen voor het bewaren van vuil

A 47 L†††† 11/34†††††††††††††††††† .††† Machines voor het ter plaatse behandelen van vloerbedekking met vloeistof, schuim of damp, bijv. met stoom

A 47 L†††† 11/36†††††††††††††††††† .††† Machines voor het uitkloppen van bekleding

A 47 L†††† 11/38†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste machines voor het reinigen van wanden, plafonds, daken en dergelijke

A 47 L†††† 11/40†††††††††††††††††† .††† Delen of details van machines voor zover niet vallend onder of beperkt zijn tot, de groepen A47L 11/02 tot A47L 11/38, bijv. handgrepen of plaatsing van schakelaars, randen, stootdoppen of hefbomen [12]

 

A 47 L†††† 13/00†††††††††††††††††† Werktuigen voor het reinigen van vloeren, vloerbedekking, meubilair, wanden of wandbekleding (borstels, handgrepen of bevestigingen daarvoor A46B of B25G; schrapers voor het afwerken bij gebouwen E04F 21/00)

A 47 L†††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Schrapen

A 47 L†††† 13/022††††††††††††††††† .††† .††† Schraperhandgrepen

A 47 L†††† 13/03†††††††††††††††††† .††† .††† Schrapers met voorzieningen voor het toevoeren van reinigingsmiddelen

A 47 L†††† 13/04†††††††††††††††††† .††† .††† met staalwol

A 47 L†††† 13/06†††††††††††††††††† .††† .††† met draadborstels of gaas

A 47 L†††† 13/07†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Metalen sponzen (A47L 13/022 en A47L 13/03 hebben voorrang)

A 47 L†††† 13/08†††††††††††††††††† .††† .††† met schraapbladen

A 47 L†††† 13/10†††††††††††††††††† .††† Schrobben; Dweilen; Reinigen; Polijsten

A 47 L†††† 13/11†††††††††††††††††† .††† .††† Vloerwissers [3]

A 47 L†††† 13/12†††††††††††††††††† .††† .††† Werktuigen met diverse verschillende bewerkingsinrichtingen [3]

A 47 L†††† 13/14†††††††††††††††††† .††† .††† gecombineerd met uitknijpinrichtingen of uitwringinrichtingen

A 47 L†††† 13/142††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij door torderen wordt uitgeknepen of uitgewrongen

A 47 L†††† 13/144††††††††††††††††† .††† .††† .††† met uitknijprollen

A 47 L†††† 13/146††††††††††††††††† .††† .††† .††† met draaibare uitknijpplaten

A 47 L†††† 13/16†††††††††††††††††† .††† .††† Doeken; Kussens; Sponzen (metalen schraapsponzen A47L 13/07)

A 47 L†††† 13/17†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met reinigingsmiddelen (A47L 13/19 heeft voorrang)

A 47 L†††† 13/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Handschoenen; Handschoenvormige doeken

A 47 L†††† 13/19†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met reinigingsmiddelen

A 47 L†††† 13/20†††††††††††††††††† .††† .††† Zwabbers of moppen

A 47 L†††† 13/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met vloeistoftoevoerinrichtingen

A 47 L†††† 13/23†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die kunnen worden aangesloten op de waterleiding

A 47 L†††† 13/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Frames voor zwabbers; Uiteinden voor zwabbers (handgrepen B25G)

A 47 L†††† 13/25†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Draadframes

A 47 L†††† 13/252††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† voor zwabbers van repen textiel en dergelijke

A 47 L†††† 13/253††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verstelbaar of opvouwbaar

A 47 L†††† 13/254††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Plaatframes

A 47 L†††† 13/255††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† voor zwabbers van repen textiel en dergelijke

A 47 L†††† 13/256††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† voor zwabbers van weefsel

A 47 L†††† 13/257††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† voor zwabbers van sponsmateriaal

A 47 L†††† 13/258††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† verstelbaar of opvouwbaar

A 47 L†††† 13/26†††††††††††††††††† .††† .††† Andere reinigingsinrichtingen met vloeistoftoevoervoorzieningen (dergelijke voorzieningen op vloerpolijstmachines A47L 11/00, op schrapers A47L 13/03, op zwabbers A47L 13/22; doeken, kussens en dergelijke met reinigingsmiddelen A47L 13/17 of A47L 13/19) [3]

A 47 L†††† 13/28†††††††††††††††††† .††† .††† Polijstwerktuigen (polijstmachines A47L 11/02)

A 47 L†††† 13/282††††††††††††††††† .††† .††† .††† gemonteerd onder schoeisel

A 47 L†††† 13/284††††††††††††††††† .††† .††† .††† met vaste of verwijderbare gewichten

A 47 L†††† 13/286††††††††††††††††† .††† .††† .††† met houders voor het opslaan van polijstmateriaal, bijv. polijstpapier

A 47 L†††† 13/29†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met beweegbare of verwijderbare polijstdoeken of uitwrijfdoeken

A 47 L†††† 13/294††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een omkeerbare kop, waarbij de ene kant wordt gebruikt voor het opbrengen van polijstmateriaal en de andere kant voor het uitwrijven

A 47 L†††† 13/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Werktuigen voor het polijsten en in de was zetten of oliŽn, met afgiftemiddelen voor de was of olie

A 47 L†††† 13/31†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met verplaatsbare of verwijderbare polijstdoeken of uitwrijfdoeken

A 47 L†††† 13/312††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† waaraan vloeibare was of olie wordt toegevoerd

A 47 L†††† 13/314††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met een omkeerbare kop, waarbij de ene kant wordt gebruikt voor het opbrengen van de was of de en de andere kant voor het uitwrijven

A 47 L†††† 13/316††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† waaraan vloeibare was of olie wordt toegevoerd

A 47 L†††† 13/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Afgiftemiddelen voor was met verwarmingsvoorzieningen

A 47 L†††† 13/34†††††††††††††††††† .††† .††† Wrijfwerktuigen voor haarden of metalen objecten

A 47 L†††† 13/36†††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het uitkloppen van vloerbedekking

A 47 L†††† 13/38†††††††††††††††††† .††† .††† Andere werktuigen voor het ontstoffen

A 47 L†††† 13/40†††††††††††††††††† .††† .††† Reinigingswerktuigen die in werking worden gesteld door elektrostatische aantrekking; Inrichtingen voor het reinigen daarvan; Magnetische reinigingswerktuigen

A 47 L†††† 13/41†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Magnetische reinigingswerktuigen

A 47 L†††† 13/42†††††††††††††††††† .††† .††† Details

A 47 L†††† 13/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vastzetten van poetsdoeken aan de borstel of een soortgelijk lichaam van het werktuig

A 47 L†††† 13/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vastzetten van poetsdoeken, polijstdoeken of sponzen aan de handgrepen door grijpmiddelen, tongen en dergelijke

A 47 L†††† 13/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bescherminrichtingen zoals stootranden of schermplaten

A 47 L†††† 13/50†††††††††††††††††† .††† .††† Hulpwerktuigen (reinigingsinrichtingen voor borstels en dergelijke A46B 17/06)

A 47 L†††† 13/502††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inrichtingen voor het uitschudden van stofdoeken of zwabbers; Stootranden daarvoor

A 47 L†††† 13/51†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bewaren van reinigingsgerei, bijv. containers daarvoor

A 47 L†††† 13/512††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Kleminrichtingen voor het ophangen van het gereedschap

A 47 L†††† 13/52†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Stofblikken of veegblikken; Kruimelvegers

A 47 L†††† 13/54†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Rekken voor het uitkloppen van vloerbedekking

A 47 L†††† 13/56†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Werktuigen voor het aanbrengen van was of olie

A 47 L†††† 13/58†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Wringers voor wrijfkussens, zwabbers en dergelijke die zijn gecombineerd met emmers

A 47 L†††† 13/59†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met beweegbare uitknijplichamen

A 47 L†††† 13/60†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met uitknijprollen

A 47 L†††† 13/62†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Knielsteunen, speciaal met wielen (knielkussens die aan knieŽn moeten worden vastgemaakt A41D 13/06)

 

Reinigen of polijsten van huishoudartikelen en dergelijke

 

A 47 L†††† 15/00†††††††††††††††††† Wasmachines of spoelmachines voor aardewerk of serviesgoed

A 47 L†††† 15/02†††††††††††††††††† .††† waarbij de reinigingsvloeistof circuleert en beweegt in de reinigingskamer met daarin een stilstaande korf

A 47 L†††† 15/04†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de reinigingskamer heen en weer beweegt

A 47 L†††† 15/06†††††††††††††††††† .††† .††† door een roerder in de kamer

A 47 L†††† 15/08†††††††††††††††††† .††† .††† door het uitoefenen van druk die wordt voortgebracht door pompen

A 47 L†††† 15/10†††††††††††††††††† .††† .††† door het inbrengen van perslucht of een ander gas in de vloeistof

A 47 L†††† 15/12†††††††††††††††††† .††† .††† door koken

A 47 L†††† 15/13†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van geluidsgolven of ultrasoongolven [5]

A 47 L†††† 15/14†††††††††††††††††† .††† met stilstaande aardewerkkorven en sproei-inrichtingen in de reinigingskamer

A 47 L†††† 15/16†††††††††††††††††† .††† .††† met vast gemonteerde sproei-inrichtingen

A 47 L†††† 15/18†††††††††††††††††† .††† .††† met beweegbaar gemonteerde sproei-inrichtingen

A 47 L†††† 15/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Heen en weer zwaaiende sproei-inrichtingen

A 47 L†††† 15/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Roterende sproei-inrichtingen

A 47 L†††† 15/23†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die worden bewogen door de sproeistralen

A 47 L†††† 15/24†††††††††††††††††† .††† waarbij de aardewerkkorven worden voortbewogen door transporteurs

A 47 L†††† 15/26†††††††††††††††††† .††† waarbij de aardewerkkorven worden voortbewogen door andere middelen

A 47 L†††† 15/28†††††††††††††††††† .††† .††† door het alleen laten zakken en optillen

A 47 L†††† 15/30†††††††††††††††††† .††† .††† door het alleen ronddraaien

A 47 L†††† 15/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† rondgedraaid door sproeiwater

A 47 L†††† 15/33†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met bewegende korven die worden ondergedompeld in het reinigingsfluÔdum

A 47 L†††† 15/34†††††††††††††††††† .††† .††† door het laten zakken en opheffen, gecombineerd met een draaibeweging

A 47 L†††† 15/36†††††††††††††††††† .††† .††† door een zijdelingse beweging

A 47 L†††† 15/37†††††††††††††††††† .††† waarbij het aardewerk wordt gereinigd door borstels [3]

A 47 L†††† 15/39†††††††††††††††††† .††† .††† met borstels op beweegbare steunen [3]

A 47 L†††† 15/42†††††††††††††††††† .††† Details

A 47 L†††† 15/44†††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het toevoegen van reinigingsmiddelen

A 47 L†††† 15/46†††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het automatisch regelen van de verschillende reinigingsfasen

A 47 L†††† 15/48†††††††††††††††††† .††† .††† Droogvoorzieningen

A 47 L†††† 15/50†††††††††††††††††† .††† .††† Rekken

 

A 47 L†††† 17/00†††††††††††††††††† Apparatuur of werktuigen die worden gebruikt voor het handmatig wassen of reinigen van aardewerk, tafelgerei, kookgerei en dergelijke (inrichtingen voor het maken van schuim A47K 5/14)

A 47 L†††† 17/02†††††††††††††††††† .††† Afwasteilen of afwasbakken (vaatwastafels A47B 33/00; sanitaire wasbakken of wastafels A47K 1/04; wasbakken of wastafels die zijn verbonden met een afvoerpijp E03C 1/12)

A 47 L†††† 17/04†††††††††††††††††† .††† Reinigingsgerei voor pannen of potten

A 47 L†††† 17/06†††††††††††††††††† .††† .††† Schrapers

A 47 L†††† 17/08†††††††††††††††††† .††† .††† Kussens; Bolletjes staalwol, metaaldraad of kunststofdraad

A 47 L†††† 17/10†††††††††††††††††† .††† Tangen voor aardewerk

 

A 47 L†††† 19/00†††††††††††††††††† Drooginrichtingen voor aardewerk of tafelgerei, bijv. theedoeken

A 47 L†††† 19/02†††††††††††††††††† .††† Afdruipborden

A 47 L†††† 19/04†††††††††††††††††† .††† Aardewerkkorven; Afdruiprekken

 

A 47 L†††† 21/00†††††††††††††††††† Poetsen van serviesgoed, bijv. van messen, vorken of lepels

A 47 L†††† 21/02†††††††††††††††††† .††† Machines

A 47 L†††† 21/04†††††††††††††††††† .††† Handwerktuigen

A 47 L†††† 21/06†††††††††††††††††† .††† Steunen of dragers voor gebruik tijdens het poetsen

 

A 47 L†††† 23/00†††††††††††††††††† Poetsen van schoeisel

A 47 L†††† 23/02†††††††††††††††††† .††† Schoenpoetsmachines, met of zonder middelen voor het opbrengen van schoenpoets

A 47 L†††† 23/04†††††††††††††††††† .††† Handwerktuigen voor het poetsen van schoenen, met of zonder middelen voor het opbrengen van schoenpoets (gewone borstels, met of zonder containers, A46B 11/00)

A 47 L†††† 23/05†††††††††††††††††† .††† .††† met middelen voor het opbrengen van schoenpoets

A 47 L†††† 23/06†††††††††††††††††† .††† .††† met elektrische aandrijving

A 47 L†††† 23/08†††††††††††††††††† .††† .††† Speciale handwerktuigen voor het poetsen of opnieuw kleuren van schoeisel, bijv. poederkussens

A 47 L†††† 23/10†††††††††††††††††† .††† .††† Poetsdoeken of inklapbare poetskussens; Handschoenvormige poetsdoeken (handschoenvormige wasdoeken A47K 7/02)

A 47 L†††† 23/12†††††††††††††††††† .††† .††† Reinigingsinrichtingen voor suŤde

A 47 L†††† 23/14†††††††††††††††††† .††† .††† Werktuigen voor gebruik tijdens het schoenpoetsen voor het voorkomen van verspilling

A 47 L†††† 23/16†††††††††††††††††† .††† Schoenuitwrijfstandaards; Voetsteunen met geleiders voor de uitwrijfdoeken

A 47 L†††† 23/17†††††††††††††††††† .††† .††† Voetsteunen met geleiders voor de uitwrijfdoeken

A 47 L†††† 23/18†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het vasthouden van schoeisel tijdens het poetsen of uitwrijven (schoenleesten A43D 3/00); Vasthoudinrichtingen die tevens strekken

A 47 L†††† 23/20†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen of werktuigen voor het drogen van schoeisel, ook met verwarmingsmiddelen (kasten voor schoenen A47B 61/04)

A 47 L†††† 23/22†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen of werktuigen die op de vloer staan voor het verwijderen van modder, vuil of stof van schoeisel (ingebouwde roosters, bijv. voetschrapers, E04F 19/10)

A 47 L†††† 23/24†††††††††††††††††† .††† .††† Vaste schoonmaakroosters; Loopvlakplaten of loopvlakschrapers voor het reinigen van de zolen van schoeisel (vloermatten in het algemeen A47G 27/02)

A 47 L†††† 23/26†††††††††††††††††† .††† .††† Matten of roosters die zijn gecombineerd met borstels

A 47 L†††† 23/28†††††††††††††††††† .††† Houders voor schoenpoetsuitrusting

 

A 47 L†††† 25/00†††††††††††††††††† Huishoudelijke reinigingsinrichtingen, voorzover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse (voor het reinigen van brillen G02C 13/00) [8]

A 47 L†††† 25/02†††††††††††††††††† .††† voor knopen, gespen of militaire onderscheidingstekens

A 47 L†††† 25/04†††††††††††††††††† .††† voor deurknoppen

A 47 L†††† 25/06†††††††††††††††††† .††† Beschermplaten voor gebruik tijdens het reinigen van uiteinden, deurknoppen en dergelijke

A 47 L†††† 25/08†††††††††††††††††† .††† Kussens en dergelijke voor het reinigen van weefsels

A 47 L†††† 25/12†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen of werktuigen voor het reinigen van lampenkappen