SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61††††††† MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIňNE

 

A 61 B††† DIAGNOSTISEREN; OPEREREN; IDENTIFICEREN (analyseren van biologisch materiaal G01N, bijv. G01N 33/48) [9]

 

†††††††††††††††††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Onder deze subklasse vallen instrumenten, werktuigen en processen voor het diagnostiseren, opereren en identificeren van personen, inclusief verloskunde, instrumenten voor het wegsnijden van likdoorns, vaccinatie-instrumenten, het nemen van vingerafdrukken en psycho-fysische testen.

 

Diagnostiseren; Psycho-fysische testen

 

A 61 B††† 1/00††††††††††††††††††† Instrumenten voor het uitvoeren van medische onderzoeken van het inwendige van holten of buizen in het lichaam door visuele of fotografische inspectie, bijv. endoscopen (onderzoeken van lichaamsholten of lichaamskanalen met ultrasoongolven, geluidsgolven of infrasoongolven A61B 8/12; endoscopische instrumenten voor het nemen van een celmonster of voor biopsie A61B 10/04; voor chirurgische doeleinden A61B 17/00; endoscopische chirurgische instrumenten A61B 17/94; chirurgische instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van een laserstraal die langs of door een flexibele leiding wordt gericht A61B 18/22); Verlichtingsvoorzieningen daarvoor (voor de ogen A61B 3/00) [4,8,16]

A 61 B††† 1/002††††††††††††††††† .††† met voorzieningen met stangen en lenzen (A61B 1/055 heeft voorrang) [6]

A 61 B††† 1/005††††††††††††††††† .††† Flexibele endoscopen [6]

A 61 B††† 1/008††††††††††††††††† .††† .††† Geledingen [6]

A 61 B††† 1/01††††††††††††††††††† .††† .††† Geleidingsvoorzieningen daarvoor [6]

A 61 B††† 1/012††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door inwendige doorgangen of accessoires daarvoor [6]

A 61 B††† 1/015††††††††††††††††† .††† .††† Regelen van de fluÔdumtoevoer of fluÔdumafvoer [6]

A 61 B††† 1/018††††††††††††††††† .††† .††† voor het opnemen van instrumenten [6]

A 61 B††† 1/04††††††††††††††††††† .††† gecombineerd met foto-apparatuur of filmapparatuur [2]

A 61 B††† 1/045††††††††††††††††† .††† .††† Regelen daarvan [6]

A 61 B††† 1/05††††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt doordat de beeldopnemer, bijv. een camera, zich in het distale einddeel bevindt [6]

A 61 B††† 1/055††††††††††††††††† .††† .††† met voorzieningen met stangen en lenzen [6]

A 61 B††† 1/06††††††††††††††††††† .††† met verlichtingsvoorzieningen

A 61 B††† 1/07††††††††††††††††††† .††† .††† met lichtgeleidende middelen, bijv. optische vezels [6]

A 61 B††† 1/12††††††††††††††††††† .††† met koelvoorzieningen of spoelvoorzieningen (A61B 1/015 heeft voorrang) [6]

A 61 B††† 1/227††††††††††††††††† .††† voor oren, d.w.z. otoscopen [6]

A 61 B††† 1/233††††††††††††††††† .††† voor de neus, d.w.z. nasoscopen [6]

A 61 B††† 1/24††††††††††††††††††† .††† voor de mond, d.w.z. stomatoscopen, bijv. met tongspatels (tongspatels op zich A61B 13/00); Instrumenten voor het openen of open houden van de mond (gecombineerd met speekselverwijderaars A61C 17/10) [5,9]

A 61 B††† 1/247††††††††††††††††† .††† .††† met middelen voor het bekijken van gebieden buiten het directe gezichtsveld, bijv. tandartsspiegels [6]

A 61 B††† 1/253††††††††††††††††† .††† .††† .††† met voorzieningen voor het voorkomen van het beslaan [6]

A 61 B††† 1/267††††††††††††††††† .††† voor de luchtpijp, bijv. laryngoscopen of bronchoscopen [6]

A 61 B††† 1/273††††††††††††††††† .††† voor het bovenste spijskanaal, bijv. oesofagoscopen of gastroscopen [6]

A 61 B††† 1/303††††††††††††††††† .††† voor de vagina, d.w.z. vaginoscopen [6]

A 61 B††† 1/307††††††††††††††††† .††† voor de urine-organen, bijv. urethroscopen of cystoscopen [6]

A 61 B††† 1/31††††††††††††††††††† .††† voor de endeldarm, bijv. proctoscopen of sigmoidoscopen [6]

A 61 B††† 1/313††††††††††††††††† .††† die worden ingebracht via chirurgische openingen, bijv. laparoscopen [6]

A 61 B††† 1/317††††††††††††††††† .††† .††† voor botten of gewrichten, bijv. osteoscopen of arthroscopen [6]

A 61 B††† 1/32††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het creŽren of vergroten van het gezichtsveld, bijv. in een buis in het lichaam A61M 29/00)

 

A 61 B††† 3/00††††††††††††††††††† Apparatuur voor het testen van de ogen; Instrumenten voor het onderzoeken van de ogen (inspecteren van ogen door gebruik te maken van ultrasoongolven, geluidsgolven of infrasoongolven A61B 8/10) [4,5,9]

A 61 B††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Subjectieve apparatuur, d.w.z. testapparatuur waarbij de actieve medewerking van de zieke nodig is [5]

A 61 B††† 3/024††††††††††††††††† .††† .††† voor het bepalen van het gezichtsveld, bijv. perimeters [5]

A 61 B††† 3/028††††††††††††††††† .††† .††† voor het testen van de visuele scherpte; voor het bepalen van de refractie, bijv. foropters [5]

A 61 B††† 3/032††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inrichtingen voor het weergeven van testsymbolen of testkarakters, bijv. testkaartprojectoren (A61B 3/036 heeft voorrang) [5]

A 61 B††† 3/036††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het testen van astigmatisme [5]

A 61 B††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Probeerframes; Lenzensets daarbij [5,9]

A 61 B††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† voor het testen van de lichtgevoeligheid, bijv. het aanpassingsvermogen; voor het testen van het kleurbeeld

A 61 B††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† voor het testen van het binoculaire of stereoscopische beeld, bijv. het scheelzien of strabismus

A 61 B††† 3/09††††††††††††††††††† .††† .††† voor het testen van de accommodatie

A 61 B††† 3/10††††††††††††††††††† .††† Objectieve apparatuur, d.w.z. instrumenten voor het onderzoeken van de ogen onafhankelijk van de waarnemingen of reacties van de zieke [5]

A 61 B††† 3/103††††††††††††††††† .††† .††† voor het bepalen van de refractie, bijv. refractometers of skiascopen [5]

A 61 B††† 3/107††††††††††††††††† .††† .††† voor het bepalen van de vorm of het meten van de kromming van het hoornvlies of de cornea [5]

A 61 B††† 3/11††††††††††††††††††† .††† .††† voor het meten van de afstand tussen of de diameter van de pupillen [5]

A 61 B††† 3/113††††††††††††††††† .††† .††† voor het bepalen of opnemen van de oogbeweging [5]

A 61 B††† 3/117††††††††††††††††† .††† .††† voor het onderzoeken van de voorkamer of de voorkamerhoek, bijv. gonioscopen [5]

A 61 B††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† voor het bekijken van de oogfundus, bijv. ophtalmoscopen (A61B 3/13 heeft voorrang) [5]

A 61 B††† 3/125††††††††††††††††† .††† .††† .††† met contactlenzen [5,9]

A 61 B††† 3/13††††††††††††††††††† .††† .††† Ophtalmische microscopen [5]

A 61 B††† 3/135††††††††††††††††† .††† .††† .††† Spleetlampmicroscopen [5]

A 61 B††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal aangepaste opstellingen voor oogfotografie [5]

A 61 B††† 3/15††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met middelen voor het meten, op afstand plaatsen of blokkeren van de valse reflectie [5]

A 61 B††† 3/16††††††††††††††††††† .††† .††† voor het meten van de intra-oculaire druk of de oogboldruk, bijv. tonometers [5]

A 61 B††† 3/18††††††††††††††††††† .††† Opstelling van diverse soorten apparatuur voor het testen of onderzoeken van de ogen [5]

 

A 61 B††† 5/00††††††††††††††††††† Detecteren, meten of opnemen voor de diagnostiek (stralingsdiagnose A61B 6/00; meten voor diagnose met ultrasoongolven, geluidsgolven of infrasoongolven A61B 8/00; meten of opnemen in het algemeen G01); Identificeren van personen

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

††††††††††††† -†††††††† ďMetenĒ omvat tevens detecteren of opnemen. [7]

 

A 61 B††† 5/01††††††††††††††††††† .††† Meten van de temperatuur van lichaamsdelen (klinische thermometers G01K 5/22; thermometers voor een speciaal doel G01K 13/00) [7]

A 61 B††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Meten van de polsslag, hartslag, bloeddruk of bloeddoorstroming; Gecombineerd bepalen van de polsslag, hartslag en bloeddruk; Het niet elders ondergebracht beoordelen van een cardiovasculaire toestand, bijv. gebruikmakend van combinaties van technieken uit deze groep met elektrocardiografie; Hartcatheters voor het meten van de bloeddruk [5]

A 61 B††† 5/0205†††††††††††††††† .††† .††† Gelijktijdig beoordelen van zowel cardiovasculaire toestanden als verschillende soorten lichamelijke toestanden, bijv. de harttoestand en de ademhalingstoestand [5]

A 61 B††† 5/021††††††††††††††††† .††† .††† Meten van de druk in hart of bloedvaten (A61B 5/0205 heeft voorrang) [5]

A 61 B††† 5/0215†††††††††††††††† .††† .††† .††† met middelen die in het lichaam worden ingebracht [5,9]

A 61 B††† 5/022††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het onder druk afsluiten van bloedvaten, bijv. door druk op de huid; Ophtaldynamometers [5]

A 61 B††† 5/0225†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de druk wordt geregeld door elektrische signalen, bijv. afgeleid van Korotkoff-geluiden [5]

A 61 B††† 5/023††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de druk transducers een vloeistofkolom bevatten [5]

A 61 B††† 5/0235†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste kleppen [5]

A 61 B††† 5/024††††††††††††††††† .††† .††† Meten van de polsslag of hartslag (A61B 5/0205 en A61B 5/021 hebben voorrang) [5]

A 61 B††† 5/0245†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van tastmiddelen die elektrische signalen opwekken [5]

A 61 B††† 5/025††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in afsluitmiddelen, bijv. reagerend op Korotkoff-geluiden [5,9]

A 61 B††† 5/0255†††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste opneeminstrumenten [5]

A 61 B††† 5/026††††††††††††††††† .††† .††† Meten van de bloeddoorstroming [5]

A 61 B††† 5/0265†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van elektromagnetische middelen, bijv. een elektromagnetische debietmeter [5]

A 61 B††† 5/027††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gebruikmakend van catheters [5]

A 61 B††† 5/0275†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van tracers of speurdoses, bijv. een kleurstofoplossing [5]

A 61 B††† 5/028††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† door oplossen onder invloed van warmte [5]

A 61 B††† 5/0285†††††††††††††††† .††† .††† .††† Meten van de fasesnelheid van bloedgolven [5]

A 61 B††† 5/029††††††††††††††††† .††† .††† .††† Meten van de bloeduitstroom uit het hart, bijv. het minuutvolume [5]

A 61 B††† 5/0295†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van plethysmografie, d.w.z. het meten van de variaties in het volume van een lichaamsdeel zoals dat verandert door het circuleren van bloed daardoor, bijv. impedantie-plethysmografie [5]

A 61 B††† 5/03††††††††††††††††††† .††† Meten van andere fluÔdumdruk in het lichaam dan bloeddruk, bijv. hersendruk of cerebraaldruk (meten van fluÔdumdruk in het algemeen G01L) [4]

A 61 B††† 5/04††††††††††††††††††† .††† Meten van bio-elektrische signalen in het lichaam of delen daarvan [8,9]

A 61 B††† 5/0402†††††††††††††††† .††† .††† Elektrocardiografie of ECG [5]

A 61 B††† 5/0404†††††††††††††††† .††† .††† .††† In de hand gehouden inrichtingen [5]

A 61 B††† 5/0408†††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste elektroden (voor foetale cardiografie A61B 5/0448; voor elektro-encefalografische signalen A61B 5/0478; voor elektromyografie A61B 5/0492) [5]

A 61 B††† 5/0416†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† aangesloten door klikverbindingen [5]

A 61 B††† 5/042††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die in het lichaam worden ingebracht [5]

A 61 B††† 5/0424†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Bescherming tegen het elektrode-uitval [5]

A 61 B††† 5/0428†††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste invoercircuits [5]

A 61 B††† 5/0432†††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste opneemapparatuur [5]

A 61 B††† 5/0436†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Magnetische opneemapparatuur [5]

A 61 B††† 5/044††††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste weergeefmiddelen [5]

A 61 B††† 5/0444†††††††††††††††† .††† .††† .††† Foetale cardiografie [5]

A 61 B††† 5/0448†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste elektroden, bijv. hoofdhuidelektroden of schedelelektroden [5]

A 61 B††† 5/0452†††††††††††††††† .††† .††† .††† Detecteren van specifieke parameters van de elektrocardiograaf-cyclus [5]

A 61 B††† 5/0456†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Detecteren van R-pieken, bijv. voor het synchroniseren van diagnostische apparatuur [5]

A 61 B††† 5/046††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Detecteren van fibrillatie [5]

A 61 B††† 5/0464†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Detecteren van tachycardie (versnelde hartwerking of hartkloppingen) of brachycardie (verlangzaamde hartwerking) [5]

A 61 B††† 5/0468†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Detecteren van een abnormaal ECG-interval [5]

A 61 B††† 5/0472†††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Detecteren van een abnormaal qrs-complex [5]

A 61 B††† 5/0476†††††††††††††††† .††† .††† Elektro-encefalografie of EEG [5]

A 61 B††† 5/0478†††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste elektroden [5]

A 61 B††† 5/048††††††††††††††††† .††† .††† .††† Detecteren van de frequentiespreiding van signalen [5]

A 61 B††† 5/0482†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van biofeedback [5]

A 61 B††† 5/0484†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van evoked response of v.e.r. [5]

A 61 B††† 5/0488†††††††††††††††† .††† .††† Elektromyografie of EMG [5]

A 61 B††† 5/0492†††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste elektroden, bijv. naaldelektroden [5]

A 61 B††† 5/0496†††††††††††††††† .††† .††† Elektro-oculografie, bijv. het detecteren van oogbevingen of nystagmus [5]

A 61 B††† 5/05††††††††††††††††††† .††† Meten voor diagnose door elektrische stromen of magnetische velden (A61B 5/02, A61B 5/04 en A61B 5/11 hebben voorrang) [5]

A 61 B††† 5/053††††††††††††††††† .††† .††† Meten van de elektrische impedantie of geleidbaarheid van een gedeelte van het lichaam [7]

A 61 B††† 5/055††††††††††††††††† .††† .††† waarbij sprake is van elektronische [EMR] of nucleaire [NMR] magneetresonantie, bijv. kernspintomografie of MRI [5,9]

A 61 B††† 5/06††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het detecteren of localiseren van vreemde lichamen, zonder gebruik te maken van straling (voor het verwijderen daarvan A61B 17/50)

A 61 B††† 5/07††††††††††††††††††† .††† Endoradiosonden

A 61 B††† 5/08††††††††††††††††††† .††† Meetinrichtingen voor het beoordelen van de ademhalingsorganen (A61B 5/0205 heeft voorrang) [5]

A 61 B††† 5/083††††††††††††††††† .††† .††† Meten van de mate van metabolisme door gebruik te maken van een ademtest, bijv. het meten van de mate van zuurstofverbruik [5]

A 61 B††† 5/085††††††††††††††††† .††† .††† Meten van impedantie van ademhalingsorganen of van longelasticiteit [5]

A 61 B††† 5/087††††††††††††††††† .††† .††† Meten van ademdoorstroming [5]

A 61 B††† 5/09††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van een element dat wordt rondgedraaid door de stroming [5]

A 61 B††† 5/091††††††††††††††††† .††† .††† Meten van het volume van ingeademde of uitgeademde gassen, bijv. voor het bepalen van de longcapaciteit [5]

A 61 B††† 5/093††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de gassen worden uitgeademd in of ingeademd uit een expansiekamer, bijv. een balg of een zak die kan uitzetten [5]

A 61 B††† 5/095††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in een vaste container, bijv. waarbij de grenslaag wordt gevormd door een vloeistofoppervlak [5]

A 61 B††† 5/097††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het opvangen van adem of voor het geleiden van adem naar of door een meetinrichting [5]

A 61 B††† 5/103††††††††††††††††† .††† Meetinrichtingen voor het testen van de vorm, grootte of beweging van het lichaam of delen daarvan, voor de diagnostiek (A61B 5/08 heeft voorrang; speciaal aangepaste meetinstrumenten voor de tandheelkunde A61C 19/04) [5,9]

A 61 B††† 5/107††††††††††††††††† .††† .††† Meten van fysieke afmetingen, bijv. de grootte van het gehele lichaam of delen daarvan [5]

A 61 B††† 5/11††††††††††††††††††† .††† .††† Meten van beweging van het gehele lichaam of delen daarvan, bijv. van een tremor of beving van een hoofd of hand of de beweeglijkheid van een ledemaat (voor het meten van de polsslag A61B 5/02) [5,9]

A 61 B††† 5/113††††††††††††††††† .††† .††† .††† tijdens het ademhalen [5]

A 61 B††† 5/117††††††††††††††††† .††† Identificeren van personen (methoden of voorzieningen voor het herkennen van patronen, bijv. vingerafdrukken, G06K 9/00; identificatie van personen door het analyseren van stem of spraak G10L 17/00) [5,9,16]

A 61 B††† 5/1171†††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op de vormen of uiterlijkheden van hun lichamen of delen daarvan [16]

A 61 B††† 5/1172†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van vingerafdrukken [16]

A 61 B††† 5/1174†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van voetafdrukken [16]

A 61 B††† 5/1178†††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van gebitsgegevens [16]

A 61 B††† 5/12††††††††††††††††††† .††† Meten met geluidsgolven of audiometrie

A 61 B††† 5/145††††††††††††††††† .††† In vivo meten van de karakteristieken van bloed, bijv. de gasconcentratie of de zuurgraad (meten van bloeddruk of bloeddoorstroming A61B 5/02; zonder straling detecteren of localiseren van vreemde lichamen in bloed A61B 5/06) [7,8]

A 61 B††† 5/1455†††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van optische sensoren, bijv. spectrale fotometrische oxymeters [8]

A 61 B††† 5/1459†††††††††††††††† .††† .††† .††† invasief, bijv. in het lichaam gebracht via een catheter [8]

A 61 B††† 5/1464†††††††††††††††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor foetaal weefsel [8]

A 61 B††† 5/1468†††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van chemische of elektrochemische methoden, bijv. met polarografische middelen [8]

A 61 B††† 5/1473†††††††††††††††† .††† .††† .††† invasief, bijv. in het lichaam gebracht via een catheter [8]

A 61 B††† 5/1477†††††††††††††††† .††† .††† .††† niet-invasief [8]

A 61 B††† 5/1482†††††††††††††††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor foetaal weefsel [8]

A 61 B††† 5/1486†††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van enzymelektroden, bijv. met geÔmmobiliseerde oxidase [8]

A 61 B††† 5/1491†††††††††††††††† .††† .††† Verwarmde toedieningsmiddelen [8]

A 61 B††† 5/1495†††††††††††††††† .††† .††† IJken of testen van in vivo sonden [8]

A 61 B††† 5/15††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het nemen van bloedmonsters (injectiespuiten A61M 5/178) [7,8]

A 61 B††† 5/151††††††††††††††††† .††† .††† speciaal aangepast voor het nemen van monsters van capillair bloed, bijv. met lancetten [8]

A 61 B††† 5/153††††††††††††††††† .††† .††† speciaal aangepast voor het nemen van monsters van aderlijk of slagaderlijk bloed, bijv. met injectiespuiten [8]

A 61 B††† 5/154††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van vooraf gevacumeerde middelen [8]

A 61 B††† 5/155††††††††††††††††† .††† .††† speciaal aangepast voor het continu of meervoudig nemen van monsters, bijv. na vooraf bepaalde tijdsintervallen [7,8]

A 61 B††† 5/157††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door ingebouwde middelen voor het meten van bloedkenmerken [8]

A 61 B††† 5/16††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor psychotechnieken (gebruikmakend van leer- of onderwijsmiddelen G09B 1/00 tot G09B 7/00); Testen van reactietijden [9]

A 61 B††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† voor chauffeurs

A 61 B††† 5/20††††††††††††††††††† .††† Meten van urologische functies [4]

A 61 B††† 5/22††††††††††††††††††† .††† Ergometrie; Meten van spiersterkte of de kracht van een spiersamentrekking of spieraanspanning [4,9]

 

A 61 B††† 6/00††††††††††††††††††† Apparatuur voor het diagnostiseren met straling, bijv. gecombineerd met uitrusting voor stralingstherapie (instrumenten voor het meten van de stralingsintensiteit in de nucleaire geneeskunde, bijv. in vivo tellers, G01T 1/161; apparatuur voor het nemen van rŲntgenfotoís G03B 42/02) [9]

A 61 B††† 6/02††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het opeenvolgend diagnostiseren in verschillende vlakken; Stereoscopische stralingsdiagnose [9]

A 61 B††† 6/03††††††††††††††††††† .††† .††† Computertomografen (echotomografie A61B 8/14) [4,9]

A 61 B††† 6/04††††††††††††††††††† .††† Positioneren van zieken; Kantelbare bedden en dergelijke (operatietafels A61G 13/00; operatiestoelen A61G 15/00)

A 61 B††† 6/06††††††††††††††††††† .††† Diafragmaís

A 61 B††† 6/08††††††††††††††††††† .††† Hulpmiddelen voor het richten van de stralingsbundel op een specifieke plek, bijv. gebruikmakend van lichtstralen

A 61 B††† 6/10††††††††††††††††††† .††† Toepassing of aanpassing van veiligheidsmiddelen [9]

A 61 B††† 6/12††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het detecteren of localiseren van vreemde lichamen (A61B 6/02 heeft voorrang)

A 61 B††† 6/14††††††††††††††††††† .††† Toepassing of aanpassing voor de tandheelkunde

 

A 61 B††† 7/00††††††††††††††††††† Instrumenten voor het ausculteren of beluisteren

A 61 B††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Stethoscopen

A 61 B††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† Elektrische stethoscopen (microfoons, akoestische omzetters daarvoor H04R)

 

A 61 B††† 8/00††††††††††††††††††† Diagnostiseren met ultrasoongolven, geluidsgolven of infrasoongolven [4,9]

A 61 B††† 8/02††††††††††††††††††† .††† Meten van polsslag of hartslag [4]

A 61 B††† 8/04††††††††††††††††††† .††† Meten van bloeddruk [4]

A 61 B††† 8/06††††††††††††††††††† .††† Meten van bloeddoorstroming [4,9]

A 61 B††† 8/08††††††††††††††††††† .††† Detecteren van organische bewegingen of veranderingen, bijv. tumoren, cysten of zwellingen (A61B 8/02 tot A61B 8/06 hebben voorrang) [4]

A 61 B††† 8/10††††††††††††††††††† .††† Inspecteren van ogen [4]

A 61 B††† 8/12††††††††††††††††††† .††† in lichaamsholten of lichaamskanalen, bijv. door gebruik te maken van catheters (catheters op zich A61M 25/00) [4]

A 61 B††† 8/13††††††††††††††††††† .††† Tomografie (A61B 8/10 en A61B 8/12 hebben voorrang; tomografie voor stralingsdiagnose A61B 6/02) [5]

A 61 B††† 8/14††††††††††††††††††† .††† .††† Echotomografie [4]

A 61 B††† 8/15††††††††††††††††††† .††† .††† Transmissietomografie [5]

 

A 61 B††† 9/00††††††††††††††††††† Instrumenten voor het onderzoeken door percussie of kloppen; Pleximeters

 

A 61 B††† 10/00†††††††††††††††††† Andere methoden of instrumenten voor de diagnostiek, bijv. voor het diagnostiseren door vaccinatie; Bepalen van het geslacht; Bepalen van de ovulatieperiode; Werktuigen voor het schrapen van de keel [4,8,9]

A 61 B††† 10/02†††††††††††††††††† .††† Instrumenten voor het nemen van celmonsters of voor biopsie (inrichtingen voor het nemen van bloedmonsters A61B 5/15) [8]

A 61 B††† 10/04†††††††††††††††††† .††† .††† Endoscopische instrumenten [8]

A 61 B††† 10/06†††††††††††††††††† .††† .††† Biopsietangen [8]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† De aandacht wordt gevestigd op groep A61F 13/15 waarin opneemmiddelen zijn ondergebracht. [5]

 

A 61 B††† 13/00†††††††††††††††††† Instrumenten voor het omlaag drukken van de tong, bijv. tongspatels (gecombineerd met verlichtingsmiddelen en kijkinstrumenten A61B 1/24; gecombineerd met speekselverwijderaars A61C 17/10) [5]

 

A 61 B††† 16/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste inrichtingen voor vivisectie of autopsie (zie voor soortgelijke inrichtingen met een medisch doel de relevante groepen voor dergelijke inrichtingen)

 

Opereren

 

A 61 B††† 17/00†††††††††††††††††† Chirurgische instrumenten, inrichtingen of methoden, bijv. knevelverbanden (A61B 18/00 heeft voorrang; voorbehoedsmiddelen, pessaria of spiraaltjes, of aanbrengmiddelen daarvoor A61F 6/00; oogchirurgie A61F 9/007; oorchirurgie A61F 11/00) [3,7]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Bij het klasseren in de groepen A61B 17/00 tot A61B 17/92, wordt tevens geklasserd in groep A61B 17/94 als de endoscopische kenmerken van het chirurgische instrument van belang zijn. [8]

 

A 61 B††† 17/02†††††††††††††††††† .††† voor het open houden van wonden; Tractoren [9]

A 61 B††† 17/03†††††††††††††††††† .††† voor het sluiten van wonden of gesloten houden van wonden, bijv. chirurgische nieten; Accessoires om daarbij te gebruiken

A 61 B††† 17/04†††††††††††††††††† .††† .††† voor het hechten van wonden; Houders of verpakkingen voor naalden of hechtmaterialen [3,9]

A 61 B††† 17/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Naalden; Houders of verpakkingen voor naalden of hechtmaterialen (punctienaalden A61B 17/34; injectienaalden A61M 5/32) [3,9]

A 61 B††† 17/062††††††††††††††††† .††† .††† .††† Naaldrobots [6]

A 61 B††† 17/064††††††††††††††††† .††† .††† Chirurgische nieten [5]

A 61 B††† 17/068††††††††††††††††† .††† .††† Chirurgische nietmachines (voor het aanleggen van een anastomose A61B 17/115) [5]

A 61 B††† 17/072††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het in ťťn bewerking aanbrengen van een rij nieten [5]

A 61 B††† 17/076††††††††††††††††† .††† .††† voor het verwijderen van chirurgische nieten [5]

A 61 B††† 17/08†††††††††††††††††† .††† .††† Wondklemmen

A 61 B††† 17/10†††††††††††††††††† .††† .††† voor het aanbrengen of verwijderen van wondklemmen; Wondklemmagazijnen [9]

A 61 B††† 17/11†††††††††††††††††† .††† .††† voor het aanleggen van een anastomose; Knooppunten voor een anastomose

A 61 B††† 17/115††††††††††††††††† .††† .††† .††† Nietmachines [5]

A 61 B††† 17/12†††††††††††††††††† .††† voor het afbinden of op een andere wijze samendrukken van buisvormige delen van het lichaam, bijv. bloedvaten of navelstrengen [9]

A 61 B††† 17/122††††††††††††††††† .††† .††† Klemmen of beugels [6]

A 61 B††† 17/125††††††††††††††††† .††† .††† .††† gecombineerd met snijwerktuigen [6]

A 61 B††† 17/128††††††††††††††††† .††† .††† voor het aanbrengen of verwijderen van klemmen of beugels [6]

A 61 B††† 17/132††††††††††††††††† .††† .††† Knevelverbanden [6]

A 61 B††† 17/135††††††††††††††††† .††† .††† .††† opblaasbaar [6,9]

A 61 B††† 17/138††††††††††††††††† .††† .††† gecombineerd met snijwerktuigen (A61B 17/125 heeft voorrang) [6]

A 61 B††† 17/14†††††††††††††††††† .††† Operatiezagen (tandzagen A61C 3/12) [9]

A 61 B††† 17/15†††††††††††††††††† .††† .††† Geleiders daarvoor [6]

A 61 B††† 17/16†††††††††††††††††† .††† Osteoclasten; Boren of beitels voor botten; Trepanen

A 61 B††† 17/17†††††††††††††††††† .††† .††† Geleiders voor boren [6]

A 61 B††† 17/20†††††††††††††††††† .††† voor het vaccineren of het reinigen van de huid vůůr het vaccineren (injectie-apparatuur A61M 3/00 en A61M 5/00) [9]

A 61 B††† 17/22†††††††††††††††††† .††† Werktuigen voor het uitknijpen van zweren en dergelijke op inwendige organen van het lichaam; Werktuigen voor het uitschrapen van holten van lichaamsorganen, bijv. botten; Werktuigen voor het invasief verwijderen of vernietigen van galstenen of nierstenen door gebruik te maken van mechanische trillingen; Niet elders ondergebrachte werktuigen voor het invasief verwijderen van obstructies in bloedvaten [6,8,9]

A 61 B††† 17/221††††††††††††††††† .††† .††† Stenen-grijpende inrichtingen in de vorm van lussen of manden [8]

A 61 B††† 17/225††††††††††††††††† .††† voor schokgolflithotripsie buiten het lichaam [ESWL], bijv. door gebruik te maken van ultrasoongolven [6,9]

A 61 B††† 17/24†††††††††††††††††† .††† voor gebruik in de mondholte, de larynx of het strottehoofd, de bronchiŽn of de neus (voor het medisch inspecteren van holten of buizen in het lichaam A61B 1/00); Tongschrapers

A 61 B††† 17/26†††††††††††††††††† .††† .††† Tonsillotomen voor het verwijderen van amandelen, met of zonder middelen voor het stoppen van bloedingen

A 61 B††† 17/28†††††††††††††††††† .††† Chirurgische tangen of operatietangen (biopsietangen A61B 10/06; verlostangen A61B 17/44) [8]

A 61 B††† 17/285††††††††††††††††† .††† .††† gecombineerd met snijwerktuigen [8]

A 61 B††† 17/29†††††††††††††††††† .††† .††† Tangen voor gebruik in minimaal invasieve chirurgie [8]

A 61 B††† 17/295††††††††††††††††† .††† .††† .††† gecombineerd met snijwerktuigen [8]

A 61 B††† 17/30†††††††††††††††††† .††† Chirurgische pincetten of operatiepincetten (wondklemmen A61B 17/08)

A 61 B††† 17/32†††††††††††††††††† .††† Chirurgische snij-instrumenten of operatiemessen, bijv. scalpels (werktuigen voor het afbinden en snijden A61B 17/125 of A61B 17/138) [3,8]

A 61 B††† 17/3201††††††††††††††† .††† .††† Scharen (voor biopsie A61B 10/02) [8]

A 61 B††† 17/3203††††††††††††††† .††† .††† Met een vloeistofstraal werkende snij-instrumenten [8]

A 61 B††† 17/3205††††††††††††††† .††† .††† Uitsnij-instrumenten [8]

A 61 B††† 17/3207††††††††††††††† .††† .††† .††† Atherectomie-instrumenten [8]

A 61 B††† 17/3209††††††††††††††† .††† .††† Incisie-instrumenten [8]

A 61 B††† 17/3211††††††††††††††† .††† .††† .††† Chirurgische scalpels of messen; Accessoires daarvoor [8]

A 61 B††† 17/3213††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met afneembare bladen [8]

A 61 B††† 17/3215††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Verpakkingen of afgiftemiddelen, bijv. voor scalpelbladen [8]

A 61 B††† 17/3217††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Inrichtingen voor het afvoeren of verzamelen van gebruikte scalpelbladen [8]

A 61 B††† 17/322††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor huidweefseltransplantatie [2]

A 61 B††† 17/326††††††††††††††††† .††† .††† Apparatuur voor een besnijdenis

A 61 B††† 17/34†††††††††††††††††† .††† Troicarts; Punctienaalden [2]

A 61 B††† 17/42†††††††††††††††††† .††† Gynaecologische of verloskundige instrumenten of methoden [9]

A 61 B††† 17/425††††††††††††††††† .††† .††† voor voortplanting (reproduktie) of bevruchting (fertilisatie) [5,9]

A 61 B††† 17/43†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor kunstmatige inseminatie [5]

A 61 B††† 17/435††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor embryotransplantatie [5]

A 61 B††† 17/44†††††††††††††††††† .††† .††† Verlostangen

A 61 B††† 17/46†††††††††††††††††† .††† .††† Embryotomen [9]

A 61 B††† 17/48†††††††††††††††††† .††† .††† Tassen voor vroedvrouwen

A 61 B††† 17/50†††††††††††††††††† .††† Andere instrumenten dan pincetten of tandenstokers voor het verwijderen van vreemde lichamen uit het menselijk lichaam [9]

A 61 B††† 17/52†††††††††††††††††† .††† .††† Magneten

A 61 B††† 17/54†††††††††††††††††† .††† Instrumenten voor chiropodisten

A 61 B††† 17/56†††††††††††††††††† .††† Operatie-instrumenten of operatiemethoden voor het behandelen van botten of gewrichten; Speciaal daarvoor aangepaste inrichtingen [4,9]

A 61 B††† 17/58†††††††††††††††††† .††† .††† voor osteosynthese, bijv. botplaten, botschroeven en dergelijke (A61B 17/14 en A61B 17/16 hebben voorrang) [4,6]

A 61 B††† 17/60†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor uitwendige osteosynthese, bijv. distractoren of contractoren [4,9]

A 61 B††† 17/62†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Ringvormige frames, d.w.z. inrichtingen die zich uitstrekken rondom de te positioneren botten (A61B 17/66 heeft voorrang) [6]

A 61 B††† 17/64†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Inrichtingen die zich uitstrekken langs de te positioneren botten (A61B 17/66 heeft voorrang) [6]

A 61 B††† 17/66†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Compressiemechanismen of distractiemechanismen [6]

A 61 B††† 17/68†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inwendige fixatie-inrichtingen [6]

A 61 B††† 17/70†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Positioneermiddelen of stabilisatiemiddelen voor de ruggengraat of wervelkolom [6]

A 61 B††† 17/72†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Intramedullaire inrichtingen, d.w.z. in het merg [6]

A 61 B††† 17/74†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Inrichtingen voor de kop van het dijbeen of de caput femoris [6]

A 61 B††† 17/76†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† vastgemaakt door schroeven [6]

A 61 B††† 17/78†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† vastgemaakt door spijkers, pennen en dergelijke [6]

A 61 B††† 17/80†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Corticale platen [6]

A 61 B††† 17/82†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voor het fixeren van botten [6]

A 61 B††† 17/84†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Bevestigingsmiddelen daarvoor [6]

A 61 B††† 17/86†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Pennen of schroeven [6]

A 61 B††† 17/88†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Methoden of middelen voor het implanteren of verwijderen van inwendige fixatie-inrichtingen [6]

A 61 B††† 17/90†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Geleiders daarvoor [6]

A 61 B††† 17/92†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Inzetmiddelen of uittrekmiddelen, bijv. voor het verwijderen van intramedullaire inrichtingen [6]

A 61 B††† 17/94†††††††††††††††††† .††† Chirurgisch-endoscopische instrumenten (endoscopische instrumenten voor het nemen van celmonsters of voor biopsie A61B 10/04) [8]

 

A 61 B††† 18/00†††††††††††††††††† Chirurgische instrumenten, inrichtingen of methoden voor het overdragen van niet-mechanische vormen van energie naar of van het lichaam (oogchirurgie A61F 9/007; oorchirurgie A61F 11/00) [7]

A 61 B††† 18/02†††††††††††††††††† .††† door koelen, bijv. cryogene technieken (inrichtingen voor het koelen van specifieke reflexpunten van het lichaam binnen de grenzen van het celleven A61H 39/06) [7]

A 61 B††† 18/04†††††††††††††††††† .††† door verwarmen (door het aanbrengen van elektromagnetische straling A61B 18/18; inrichtingen voor het verwarmen van specifieke reflexpunten van het lichaam binnen de grenzen van het celleven A61H 39/06) [7,9]

A 61 B††† 18/06†††††††††††††††††† .††† .††† veroorzaakt door een chemische reactie [7]

A 61 B††† 18/08†††††††††††††††††† .††† .††† door middel van elektrisch verwarmde sonden [7]

A 61 B††† 18/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vermogensbronnen daarvoor [7]

A 61 B††† 18/12†††††††††††††††††† .††† .††† door het laten passeren van een stroom door het te verwarmen weefsel, bijv. een hoogfrequente stroom [7]

A 61 B††† 18/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sonden of elektroden daarvoor [7]

A 61 B††† 18/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Neutrale of passieve elektroden voor de aarding [7]

A 61 B††† 18/18†††††††††††††††††† .††† door het aanbrengen van elektromagnetische straling, bijv. microgolven (stralingstherapie A61N 5/00) [7]

A 61 B††† 18/20†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een laser [7]

A 61 B††† 18/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de straal wordt gericht langs of door een flexibele leiding, bijv. een optische vezel; Handgrepen daarvoor [7]

A 61 B††† 18/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met een catheter (A61B 18/26 en A61B 18/28 hebben voorrang) [7]

A 61 B††† 18/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voor het produceren van een schokgolf, bijv. laserlithotripsie [7]

A 61 B††† 18/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† voor het verwarmen van een thermische sonde of een thermisch absorptiemiddel [7]

 

A 61 B††† 34/00†††††††††††††††††† Computer-gestuurde chirurgie; Speciaal aangepaste manipulatoren of robots voor gebruik in de chirurgie [16]

A 61 B††† 34/10†††††††††††††††††† .††† Computer-gestuurde planning, simulatie of modellering van chirurgische operaties [16]

A 61 B††† 34/20†††††††††††††††††† .††† Chirurgische navigatiesystemen; Inrichtingen voor het traceren of geleiden van chirurgische instrumenten, bijv. voor frameloze stereotaxie [16]

A 61 B††† 34/30†††††††††††††††††† .††† Chirurgische robots [16]

A 61 B††† 34/32†††††††††††††††††† .††† .††† die autonoom werken [16]

A 61 B††† 34/35†††††††††††††††††† .††† .††† voor telechirurgie [16]

A 61 B††† 34/37†††††††††††††††††† .††† .††† Master-slave robots (A61B 34/35 heeft voorrang) [16]

 

A 61 B††† 42/00†††††††††††††††††† Operatiehandschoenen; Speciaal aangepaste vingerlingen voor de chirurgie; Inrichtingen voor het hanteren of de behandeling ervan [16]

A 61 B††† 42/10†††††††††††††††††† .††† Operatiehandschoenen [16]

A 61 B††† 42/20†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste vingerlingen voor de chirurgie [16]

A 61 B††† 42/30†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het detecteren van perforaties, lekken of doorsijpelen [16]

A 61 B††† 42/40†††††††††††††††††† .††† Verpakkingen of dispensers [16]

A 61 B††† 42/50†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het aantrekken of verwijderen [16]

A 61 B††† 42/60†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het reinigen, wassen, drogen of bepoederen [16]

 

A 61 B††† 46/00†††††††††††††††††† Operatielakens [16]

A 61 B††† 46/10†††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor instrumenten [16]

A 61 B††† 46/13†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de afdekking het lichaam van de patiŽnt binnengaat [16]

A 61 B††† 46/17†††††††††††††††††† .††† .††† .††† en aan het distale uiteinde is gesloten [16]

A 61 B††† 46/20†††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor patiŽnten [16]

A 61 B††† 46/23†††††††††††††††††† .††† .††† met middelen voor het op de plaats houden of vasthouden van chirurgische uitrusting [16]

A 61 B††† 46/27†††††††††††††††††† .††† .††† buisvormig, bijv. voor armen of benen (A61B 46/13 heeft voorrang) [16]

 

A 61 B††† 50/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste containers, afdekkingen, meubilair of houders voor chirurgische of diagnostische toebehoren of instrumenten, bijv. steriele doeken (speciaal aangepaste operatielakens voor instrumenten A61B 46/10) [16]

A 61 B††† 50/10†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepast meubilair voor chirurgische of diagnostische toebehoren of instrumenten [16]

A 61 B††† 50/13†††††††††††††††††† .††† .††† Karren [16]

A 61 B††† 50/15†††††††††††††††††† .††† .††† Steunen; Tafels [16]

A 61 B††† 50/18†††††††††††††††††† .††† .††† Kasten; Laden daarvoor [16]

A 61 B††† 50/20†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste houders voor chirurgische of diagnostische toebehoren of instrumenten (operatielakens met middelen voor het vasthouden van chirurgische instrumenten A61B 46/23; voor catheters A61M 25/02) [16]

A 61 B††† 50/22†††††††††††††††††† .††† .††† Rekken [16]

A 61 B††† 50/24†††††††††††††††††† .††† .††† Standaards (steunen A61B 50/15) [16]

A 61 B††† 50/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† staand op de vloer [16]

A 61 B††† 50/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† hangend aan het plafond [16]

A 61 B††† 50/30†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste containers of houders vor het verpakken, beschermen, afgeven, verzamelen of afvoeren van chirurgische of diagnostische toebehoren of instrumenten (voor wondklemmen A61B 17/10; voor afbindklemmen A61B 17/122; verpakkingen of dispensers voor operatiehandschoenen of vingerlingen A61B 42/40) [16]

A 61 B††† 50/31†††††††††††††††††† .††† .††† Draagtassen of zakken, bijv. dokterstassen [16]

A 61 B††† 50/33†††††††††††††††††† .††† .††† Bescherm [16]

A 61 B††† 50/34†††††††††††††††††† .††† .††† Manden [16]

A 61 B††† 50/36†††††††††††††††††† .††† .††† voor het verzamelen of afvoeren van gebruikte artikelen [16]

A 61 B††† 50/37†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor absorberend eartikelen, bijv. verbanden, kleding, tampons of handdoeken [16]

A 61 B††† 50/39†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de containers antibacteriŽle, antivirale of desinfecterende middelen bevatten [16]

 

A 61 B††† 90/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste instrumenten, uitrusting of accessoires voor chirurgie of diagnose, voorzover niet vallend onder ťťn van de groepen A61B 1/00 Ė A61B 50/00, bijv. voor de behandeling van ontwrichtingen of voor het beschermen van wondranden (beschermende gezichtsmaskers A41D 13/11; schorten of kleding voor chirurgen of patiŽnten A41D 13/12; inrichtingen voor het afvoeren, behandelen of overbrengen van lichaamsvloeistoffen A61M 1/00) [16]

A 61 B††† 90/10†††††††††††††††††† .††† voor stereotaxische chirurgie, bijv. frame-gebaseerde stereotaxie [16]

A 61 B††† 90/11†††††††††††††††††† .††† .††† met geleidingen voor naalden of instrumenten, bijv. boogvormige goten of kogelgewrichten [16]

A 61 B††† 90/13†††††††††††††††††† .††† .††† .††† geleid met licht, bijv. laserpennen [16]

A 61 B††† 90/14†††††††††††††††††† .††† .††† Fixatoren voor lichaamsdelen, bijv. schedelklemmen; Constructieve details van fixatoren, bijv. pennen [16]

A 61 B††† 90/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bijtblokken [16]

A 61 B††† 90/17†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor zacht weefsel, bijvoorbeeld borst-ondersteunende inrichtingen [16]

A 61 B††† 90/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vasthoudvellen, bijv. immobilisatiemaskers [16]

A 61 B††† 90/20†††††††††††††††††† .††† Chirurgische microscopen die worden gekenmerkt door niet-optische aspecten [16]

A 61 B††† 90/25†††††††††††††††††† .††† .††† Steunen daarvoor [16]

A 61 B††† 90/30†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het verlichten van een chirurgisch gebied, waarbij de inrichtingen een onderlinge relatie hebben met andere chirurgische inrichtingen of met een chirurgische procedure [16]

A 61 B††† 90/35†††††††††††††††††† .††† .††† Steunen daarvoor [16]

A 61 B††† 90/40†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste apparatuur, die aan patiŽnten is vastgemaakt of zich dicht daarbij bevindt, om te zorgen voor een steriele chirurgische omgeving [16]

A 61 B††† 90/50†††††††††††††††††† .††† Steunen voor chirurgische instrumenten, bijv. gelede armen [16]

A 61 B††† 90/53†††††††††††††††††† .††† .††† verbonden aan het lichaam van de chirurg, bijv. met een riem [16]

A 61 B††† 90/57†††††††††††††††††† .††† .††† Accessoireklemmen [16]

A 61 B††† 90/60†††††††††††††††††† .††† Steunen voor chirurgen, bijv. stoelen of handsteunen (zittingen voor tandartsen of chirurgen, in samenhang met tandartsstoelen of operatiestoelen A61G 15/00) [16]

A 61 B††† 90/70†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste reinigingsinrichtingen voor chirurgische instrumenten [16]

A 61 B††† 90/80†††††††††††††††††† .††† Uitrusting voor het reinigen of wassen van de huid van chirurgen of patiŽnten [16]

A 61 B††† 90/90†††††††††††††††††† .††† Identificatiemiddelen voor patiŽnten of instrumenten, bijv. labels [16]

A 61 B††† 90/92†††††††††††††††††† .††† .††† gecodeerd met kleur [16]

A 61 B††† 90/94†††††††††††††††††† .††† .††† gecodeerd met sumbolen, bijv. tekst [16]

A 61 B††† 90/96†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van barcodes [16]

A 61 B††† 90/98†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van elektromagnetische middelen, bijv. transponders [16]