SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61        MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIËNE

 

A 61 C    TANDHEELKUNDE; APPARATUUR OF METHODEN VOOR MONDHYGIËNE OF TANDHYGIËNE (niet-aangedreven tandenborstels A 46 B; tandheelkundige preparaten A61K 6/00; preparaten voor het reinigen van de tanden of mond A61K 8/00 of A61Q 11/00) [9]

 

Tandheelkundige chirurgie

 

A 61 C      1/00               Tandheelkundige boormachines of snijmachines

A 61 C     1/02               .    gekenmerkt door de aandrijving van het tandheelkundig gereedschap

A 61 C      1/04               .    .    met een voetpedaal of handmatige aandrijving

A 61 C      1/05               .    .    met turbine-aandrijving

A 61 C      1/06               .    .    met elektrische aandrijving

A 61 C      1/07               .    .    met een aandrijving door trilling, bijv. ultrasoon

A 61 C      1/08               .    Speciaal aangepaste machinedelen voor de tandheelkunde

A 61 C      1/10               .    .    Rechte handstukken

A 61 C      1/12               .    .    Handstukken met een hoek

A 61 C      1/14               .    .    Gereedschaphouders

A 61 C      1/16               .    .    Beschermkappen voor rechte handstukken of handstukken met een hoek

A 61 C      1/18               .    .    Flexibele assen; Aandrijfkoppelingen en dergelijke [10]

 

A 61 C      3/00               Tandheelkundig gereedschap of instrumentarium (implanteergereedschap A61C 8/00; gereedschap voor het bevestigen van kunsttanden A61C 13/12; visuele inspectiemiddelen, bijv. tandartsspiegels, A61B 1/24)

A 61 C      3/02               .    Tandboorinstrumenten of tandsnij-instrumenten; Instrumenten die werken als een zandstraalmachine

A 61 C      3/025              .    .    Instrumenten die werken als een zandstraalmachine, bijv. voor het reinigen, polijsten of snijden van tanden [5]

A 61 C      3/03               .    .    Instrumenten die worden bediend door trilling

A 61 C      3/04               .    Steunen voor het vasthouden van tandboren in volgorde van gebruik

A 61 C      3/06               .    Tandslijpschijven of tandpolijstschijven; Houders daarvoor

A 61 C      3/08               .    Tandpluggers of tandhamers

A 61 C      3/10               .    Tandpincetten en dergelijke

A 61 C      3/12               .    Tandzagen

A 61 C      3/14               .    Tandartstangen en dergelijke voor het trekken van tanden

A 61 C      3/16               .    Tandartstangen voor het verwijderen van kronen

 

A 61 C      5/00               Vullen of overkappen van tanden [5,17]

A 61 C      5/20               .    Repareren van schade door attritie, bijv. op vlakken [17]

A 61 C      5/30               .    Vastzetten van vullingen, kronen e.d. [17]

A 61 C      5/35               .    .    Pennen, Montagegereedschap of afgiftemiddelen daarvoor [17]

A 61 C      5/40               .    Gereedschap voor de chirurgische behandeling van de wortels of zenuwen van tanden; Zenuwnaalden; Methoden of instrumenten voor het toevoeren van medicatie naar de wortels [17]

A 61 C      5/42               .    .    Vijlen voor de wortelkanalen; Handgrepen of geleidingsmiddelen daarvoor [17]

A 61 C      5/44               .    .    Middelen voor het regelen van de werkdiepte, bijv. steunen of doosjes met diepte-ijking, stopstand-positioneerders of instrumenten voor het toevoeren van medicatie naar de wortels [17]

A 61 C      5/46               .    .    Zenuwextractoren of zenuwtrekkers, bijv. naalden; Middelen voor het verwijderen van afgebroken delen van ortodontische instrumenten [17]

A 61 C      5/48               .    .    Middelen ter voorkoming van het kwijtraken van ortodontische instrumenten tijdens de behandeling [17]

A 61 C      5/50               .    Gereedschap voor het vullen van wortelkanalen; Methoden of instrumenten voor het toepassen van medicatie naar de tandwortelkanalen [17]

A 61 C      5/55               .    .    met verwarmingsmiddelen, bijv. voor het verwarmen van guttapercha [17]

A 61 C      5/60               .    Soeciaal aangepaste inrichtingen voor het persen of mengen van overkappingsmaterialen of vulmaterialen, bijv. amalgaampersen [17]

A 61 C      5/62               .    .    Applicatoren, bijv. spuiten of pistolen [17]

A 61 C      5/64               .    .    .    voor meercomponenten-samenstellingen [17]

A 61 C      5/66               .    .    Capsules voor vulmateriaal [17]

A 61 C      5/68               .    .    Mengen van tandheelkundige materiaalcomponenten voor directe toediening aan een te behandelen plek, bijv. een tandholte [17]

A 61 C      5/70               .    Tandkronen; Maken daarvan [17]

A 61 C      5/73               .    .    Samengestelde kronen [17]

A 61 C      5/77               .    .    Methoden of inrichtingen voor het maken van kronen [17]

A 61 C      5/80               .    Tandheelkundige hulpmiddelen die tijden de behandeling aan de tanden worden vastgezet, bijv. tandklemmen [17]

A 61 C      5/82               .    .    Dammen; Houders of klemmen daarvoor [17]

A 61 C      5/85               .    .    Vulbanden, bijv. matrixbanden; Hanteergereedschap daarvoor [17]

A 61 C      5/88               .    .    Wiggen [17]

A 61 C      5/90               .    Mondholtebeschermers voor gebruik tijdens de behandeling, bijv. lipbeschermers of mondbeschermers (A61C 5/82 heeft voorrang) [17]

 

A 61 C      7/00               Orthodontie, d.w.z. het zorgen voor of in stand houden van de gewenste positie van tanden, bijv. door rechtzetten, afvlakken, reguleren of scheiden, of door het corrigeren van malocclusies

A 61 C      7/02               .    Gereedschap voor het hanteren van of werken met een gebitsregulerend attribuut [5]

A 61 C      7/04               .    .    in de vorm van een tang [5]

A 61 C      7/06               .    Kracht-overbrengende middelen buiten de mond, d.w.z. middelen die buiten de mond worden gedragen en die een in de mond geplaatst lichaam onder spanning houden [5]

A 61 C      7/08               .    Tegenhoudmiddelen in de vorm van een mondstuk [5]

A 61 C      7/10               .    Inrichtingen met middelen voor het uitoefenen van een naar buiten gerichte kracht, bijv. expansiemiddelen [5]

A 61 C      7/12               .    Haken of klampen; Boogdraden; Combinaties daarvan; Accessoires daarvoor (A61C 7/10 heeft voorrang) [5]

A 61 C      7/14               .    .    Haken (A61C 7/28 heeft voorrang); Vastmaken van haken aan tanden [5]

A 61 C      7/16               .    .    .    speciaal aangepast om te worden vastgelijmd aan tanden [5]

A 61 C      7/18               .    .    .    speciaal aangepast om met een band te worden vastgezet aan tanden; Banden daarvoor [5]

A 61 C      7/20               .    .    Boogdraden (A61C 7/28 heeft voorrang) [5]

A 61 C      7/22               .    .    .    Stelmiddelen voor de spanning [5]

A 61 C      7/24               .    .    .    Geleidingsmiddelen die de boogdraad insluiten [5]

A 61 C      7/26               .    .    .    Hulpstukken voor boogdraden [5]

A 61 C      7/28               .    .    Vastzetten van een boogdraad aan een haak [5]

A 61 C      7/30               .    .    .    door verende middelen (A61C 7/34 heeft voorrang) [5]

A 61 C      7/32               .    .    .    gebruikmakend van afbinddraden [5]

A 61 C      7/34               .    .    .    gebruikmakend van slotpennen [5]

A 61 C      7/36               .    Inrichtingen die werken tussen boventanden en ondertanden [5]

 

A 61 C      8/00               Middelen die aan het kaakbeen moeten worden vastgezet voor het consolideren van natuurlijke tanden of voor het daaraan vastzetten van gebitsprothesen; Tandheelkundige implantaten; Implanteergereedschap (bevestigen van stifttanden in de mond A61C 13/30) [2]

A 61 C      8/02               .    Middelen voor het doorboren van natuurlijke tanden [4]

 

Gebitsprothesen; Kunsttanden [3,9]

 

A 61 C      9/00               Speciaal aangepaste afdrukmethoden voor gebitsprothesen; Afdrukkommen daarvoor [3,9]

 

A 61 C    11/00               Tandheelkundige geledingen, d.w.z. voor het nabootsen van beweging van kaakgewrichten of temporo-mandibulaire gewrichten; Modellen of afgietsels van gewrichten

A 61 C    11/02               .    gekenmerkt door de opstelling of plaatsing van of de soort scharniermiddelen [5]

A 61 C    11/04               .    .    verend uitwijkend [5]

A 61 C    11/06               .    met een incisale geleider [5]

A 61 C    11/08               .    met middelen voor het vastzetten van tandheelkundige afgietsels aan de geleding [5]

 

A 61 C    13/00               Gebitsprosthesen; Maken daarvan (tandkronen voor het overkappen van tanden A61C 5/70; tandheelkundige implantaten A61C 8/00) [4,17]

A 61 C    13/003             .    Prothesen zonder bodemplaat, bijv. tandheelkundige bruggen (bevestigen van prothesen in de mond A61C 13/225); Maken daarvan (kunsttanden A61C 13/08) [6]

A 61 C    13/007             .    Prothesen met bodemplaat, bijv. verhemeltes of platen; Maken daarvan [6]

A 61 C    13/01               .    .    Bodemplaten [4]

A 61 C    13/02               .    .    .    gemaakt door galvanoplastische methoden; Behandelen van het oppervlak; Emailleren; Parfumeren; Antiseptisch maken [4]

A 61 C    13/03               .    .    .    van metaal met een keramische laag [6]

A 61 C    13/06               .    .    .    gemaakt door ponsen [4]

A 61 C    13/07               .    .    Bekledingen of kussens daarvoor (gekenmerkt door middelen voor het verbeteren van de zuigkracht A61C 13/24) [6]

A 61 C    13/08               .    Kunsttanden; Maken daarvan [10]

A 61 C    13/083             .    .    Tanden van porselein of keramiek [4]

A 61 C    13/087             .    .    Tanden van hars [4]

A 61 C    13/09               .    .    Meerlaagse tanden [4]

A 61 C    13/093             .    .    gekenmerkt door een vorm die de retentie verbetert [4]

A 61 C    13/097             .    .    gekenmerkt door occlusaalprofielen of kauwvlakprofielen [4]

A 61 C    13/10               .    Bevestigen van kunsttanden aan een kunstmatig basismateriaal, bijv. aan verhemeltes of aan naastliggende kunsttanden (A61C 13/093 heeft voorrang; bevestigen van prothesen in de mond A61C 13/225)

A 61 C    13/103             .    .    verbonden met het basismateriaal door een extra bevestigingslichaam, bijv. een knop of staaf [6]

A 61 C    13/105             .    .    .    waarbij het bevestigingslichaam is ingebed in het basismateriaal [6]

A 61 C    13/107             .    Prothesen voor tijdelijke restauratie; Vestibulaire maskers [4]

A 61 C    13/113             .    Modulaire prothesen, bijv. gebruikmakend van geprefabriceerde bodemplaten of met geprefabriceerde tandensets [4]

A 61 C    13/12               .    Gereedschap voor het bevestigen van kunsttanden; Houders, klemmen of standaards voor kunsttanden

A 61 C    13/14               .    Inrichtingen voor het uitharden van kunststofprothesen

A 61 C    13/15               .    .    voor het uitharden onder invloed van licht [6]

A 61 C    13/16               .    .    Uithardingsflacons; Houders daarvoor

A 61 C    13/18               .    .    Persen voor flacons

A 61 C    13/20               .    Methoden of inrichtingen voor het solderen, gieten of smelten [4]

A 61 C    13/225             .    Bevestigen van prothesen in de mond (vastzetten van tandkronen bij het overkappen van tanden A61C 5/30) [4,10,17]

A 61 C    13/23               .    .    gebruikmakend van kleeffoliën of kleefmiddelsamenstellingen (A61C 13/263 heeft voorrang) [4]

A 61 C    13/235             .    .    Magnetisch bevestigen (magnetische implantaten A61C 8/00) [4]

A 61 C    13/24               .    .    Bevestigen door zuigkracht

A 61 C    13/25               .    .    .    inclusief een klep of luchtkanaal die het vastzuiggebied verbindt met de linguaalholte of tongholte [6]

A 61 C    13/263             .    .    Vastschroeven, vastpennen of vastlijmen van prothesen aan natuurlijke tanden [4]

A 61 C    13/265             .    .    Schuifhulpmiddelen of klikhulpmiddelen [4]

A 61 C    13/267             .    .    Krambevestigingen [4]

A 61 C    13/271             .    .    op verende wijze tussen de natuurlijke tanden zittend, of daar tegenaan liggend [4]

A 61 C    13/273             .    .    Blokkeren van prothesen aan overgebleven tanden door gebruik te maken van draaibare of verschuifbaar grendels of hefbomen (A61C 13/265 en A61C 13/277 hebben voorrang) [4,6]

A 61 C    13/275             .    .    Vastzetten van prothesen door gebruik te maken van overbruggingsstangen of overbruggingsrails tussen overgebleven tanden [4]

A 61 C    13/277             .    .    Telescopisch verankeren [4]

A 61 C    13/28               .    .    Bevestigen door een veerwerking tussen bovenste en onderste delen van prothesen

A 61 C    13/30               .    .    Bevestigen van stifttanden in de mond; Wortelpennen [4]

A 61 C    13/32               .    .    Middelen voor het opheffen van spanningen [4]

A 61 C    13/34               .    Maken of bewerken van modellen, bijv. ruwe gietsels of pasprothesen; Paspennen [4]

A 61 C    13/36               .    .    Oriënteren of positioneren van kunsttanden, bijv. bepalen van de juiste plaats of stand daarvan [6]

A 61 C    13/38               .    Niet elders ondergebracht gereedschap voor gebruik in verband met gebitsprothesen of het maken daarvan [6,10]

 

Inrichtingen voor gebitsreiniging of mondspoeling [3,5,8,9]

 

A 61 C    15/00               Inrichtingen voor het reinigen tussen de tanden

A 61 C    15/02               .    Tandenstokers [4]

A 61 C    15/04               .    Tandflos; Flosdraadhouders [4]

 

A 61 C    17/00               Inrichtingen voor het reinigen, polijsten, spoelen of drogen van tanden, tandholten of prothesen (instrumenten die werken als een zandstraalmachine A61C 3/025; tandpolijstschijven of houders daarvoor A61C 3/06; inrichtingen voor het reinigen tussen de tanden A61C 15/00); Speekselverwijderaars; Tandheelkundige attributen voor het opvangen van speeksel [5]

 

              Aantekening

 

              Reinigen van prothesen door gebruik te maken van ultrasoontechnieken die overeenkomen met die welke worden gebruikt voor natuurlijke tanden, wordt geklasseerd in deze groep. Het op andere wijze ultrasoon reinigen van prothesen wordt geklasseerd in groep B08B 3/12. [5]

 

A 61 C    17/02               .    Spoelinrichtingen of luchtblaasinrichtingen, bijv. met fluïdumstralen (gecombineerd met opvangmiddelen voor speeksel A61C 17/14; gecombineerd met door een krachtbron aangedreven reinigingsinrichtingen of polijstinrichtingen A61C 17/16) [5]

A 61 C    17/022             .    .    Luchtblaasinrichtingen [5]

A 61 C    17/024             .    .    met een constante vloeistofstroom [4]

A 61 C    17/028             .    .    met een intermitterende vloeistofstroom [4]

A 61 C    17/032             .    .    gebruikmakend van kraanwater onder druk [4]

A 61 C    17/06               .    Speekselverwijderaars; Accessoires daarvoor [5]

A 61 C    17/08               .    .    Zuigmondstukken voor het wegzuigen van gassen of dampen [5]

A 61 C    17/10               .    .    met mondproppen, tongbeschermers, tongspatels of wangspreiders [5,10]

A 61 C    17/12               .    .    Regelinrichtingen, bijv. voor de zuigkracht [5]

A 61 C    17/14               .    Tandheelkundige attributen voor het opvangen van speeksel, met of zonder spoelmiddelen daarvoor, bijv. tandheelkundige spoelbakken, spuugbakken of kwispedoren [5]

A 61 C    17/16               .    Door een krachtbron aangedreven reinigingsinrichtingen of polijstinrichtingen [5]

A 61 C    17/18               .    .    Tandsteenbeitels (A61C 17/20 heeft voorrang) [5]

A 61 C    17/20               .    .    gebruikmakend van ultrasoontechnieken [5]

A 61 C    17/22               .    .    met borstels, kussens, kommen en dergelijke (borstellichamen, bijv. plaatsing van de haren, A46B) [5]

A 61 C    17/24               .    .    .    continu roterend (A61C 17/40 heeft voorrang) [5]

A 61 C    17/26               .    .    .    .    aangedreven door een elektromotor [5]

A 61 C    17/28               .    .    .    .    .    met spoelmiddelen [5]

A 61 C    17/30               .    .    .    .    aangedreven door een hydromotor, bijv. een watermotor [5]

A 61 C    17/32               .    .    .    heen en weer bewegend of oscillerend [5]

A 61 C    17/34               .    .    .    .    aangedreven door een elektromotor [5]

A 61 C    17/36               .    .    .    .    .    met spoelmiddelen [5]

A 61 C    17/38               .    .    .    .    aangedreven door een hydromotor, bijv. een watermotor [5]

A 61 C    17/40               .    .    .    een ruimtelijke baan beschrijvend, bijv. schommelend [5]

 

A 61 C    19/00               Tandheelkundige hulpmiddelen (tandartsstoelen of accessoires daarvoor, werkstandaards die al dan niet zijn gecombineerd met stoelen A61G 15/00)

A 61 C    19/02               .    Beschermhoezen, bijv. kisten voor instrumenten; Tassen

A 61 C    19/04               .    Speciaal aangepaste meetinstrumenten voor de tandheelkunde (stralingsdiagnose A61B 6/14) [10]

A 61 C    19/045             .    .    voor het opnemen van de bewegingen van de mandibula of onderkaak, bijv. gezichtsbogen [5]

A 61 C    19/05               .    .    voor het bepalen van occlusie [5]

A 61 C    19/055             .    .    Inrichtingen ten behoeve van evenwijdigheid [5]

A 61 C    19/06               .    Werktuigen voor therapeutische behandeling (stralingstherapie A61N 5/00)

A 61 C    19/08               .    .    gecombineerd met verdovingswerktuigen (injectiespuiten voor de tandheelkunde A61M 5/00)

A 61 C    19/10               .    Steunen voor kunsttanden ten behoeve van het transporteren of het vergelijken van de kleur