SECTIE A MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61 MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGINE

 

A 61 D DIERGENEESKUNDIGE OF VETERINAIRE INSTRUMENTEN, WERKTUIGEN, GEREEDSCHAP OF METHODEN

 

Aantekening

 

Onder deze subklasse vallen alleen instrumenten, werktuigen, gereedschap of methoden, die speciaal zijn aangepast voor gebruik met dieren.

 

A 61 D 1/00 Operatie-instrumenten voor diergeneeskundig gebruik

A 61 D 1/02 . Troicarts of cannules voor spenen; Vaccinatie-attributen [10]

A 61 D 1/04 . Coupeerinstrumenten voor staarten of oren

A 61 D 1/06 . Castratie-attributen

A 61 D 1/08 . Diergeneeskundige verloskundige instrumenten of inrichtingen (inrichtingen voor het aanduiden van problemen tijdens het werpen van dieren A61D 17/00)

A 61 D 1/10 . Embryotomie-instrumenten

A 61 D 1/12 . Instrumenten voor het verwijderen van vreemde lichamen uit kelen, slokdarmen of magen van dieren

A 61 D 1/14 . Inrichtingen voor het ontgassen van dierenmagen

A 61 D 1/16 . Magneten voor de maag (A61D 1/12 heeft voorrang)

 

A 61 D 3/00 Attributen voor het ondersteunen of vastbinden van dieren bij operatieve ingrepen [10]

 

A 61 D 5/00 Instrumenten voor het behandelen van dierengebitten

 

A 61 D 7/00 Inrichtingen of methoden voor het aanbrengen van vaste, vloeibare of gasvormige geneesmiddelen of andere materialen in of op dierenlichamen (bij reproductie of fertilisatie A61D 19/00) [5,10]

A 61 D 7/04 . Inrichtingen voor het verdoven van dieren met gassen of dampen; Inhaleerinrichtingen of inhalatoren

 

A 61 D 9/00 Speciaal aangepaste verbanden, polsteringen of compressen voor de diergeneeskunde [10]

A 61 D 9/02 . Attributen tegen prolapsus of uitzakking

 

A 61 D 11/00 Speciaal aangepaste wasinrichtingen of geneeskrachtige gasbaden voor de diergeneeskunde [10]

 

A 61 D 13/00 Speciaal aangepaste thermometerhouders voor de diergeneeskunde

 

A 61 D 15/00 Bekopeners [10]

 

A 61 D 17/00 Inrichtingen voor het aanduiden van problemen tijdens het werpen van dieren

 

A 61 D 19/00 Instrumenten of methoden voor reproductie of fertilisatie [5]

A 61 D 19/02 . voor kunstmatige inseminatie [5]

A 61 D 19/04 . voor embryotransplantatie [5]

 

A 61 D 99/00 Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]