SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61††††††† MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIňNE

 

A 61 F††† FILTERS DIE IN BLOEDVATEN KUNNEN WORDEN GEŌMPLANTEERD; PROTHESEN; INRICHTINGEN DIE ZORGEN VOOR EEN OPEN DOORGANG VAN, OF VOORKOMEN VAN HET INKLAPPEN VAN, BUISVORMIGE STRUCTUREN VAN HET LICHAAM, BIJV. STENTS; ORTHOPAEDISCHE OF VERPLEEGKUNDIGE VOORZIENINGEN OF VOORBEHOEDMIDDELEN; WARME OMSLAGEN; BEHANDELEN OF BESCHERMEN VAN OGEN OF OREN; VERBANDEN, ZWACHTELS OF ABSORBERENDE KUSSENS; EERSTEHULPKOFFERS OF EHBO-KOFFERS (gebitsprothesen A61C) [6,8]

 

Filters; Inrichtingen die zorgen voor een open doorgang van buisvormige structuren; Prothesen; Accessoires [8,9]

 

A 61 F†††† 2/00††††††††††††††††††† Filters die in bloedvaten kunnen worden geÔmplanteerd; Prothesen, d.w.z. kunstmatige vervangingsmiddelen of aanvullingen voor delen van het lichaam; Attributen om ze met het lichaam te verbinden; Inrichtingen die zorgen voor een open doorgang van, of voorkomen van het inklappen van, buisvormige structuren van het lichaam, bijv. stents (zie als cosmetisch artikel de relevante subklassen, bijv. pruiken of haarstukken A41G 3/00 of A41G 5/00, kunstnagels A45D 31/00; gebitsprothesen A61C 13/00; materialen voor prothesen A61L 27/00; kunstharten A61M 1/10; kunstnieren A61M 1/14) [4,6,8]

A 61 F†††† 2/01††††††††††††††††††† .††† Filters die in bloedvaten kunnen worden geÔmplanteerd [6]

A 61 F†††† 2/02††††††††††††††††††† .††† Prothesen die in het lichaam kunnen worden geÔmplanteerd [4]

A 61 F†††† 2/04††††††††††††††††††† .††† .††† Holle of buisvormige delen of organen, bijv. de blaas, luchtpijp, bronchiŽn of galbuis (A61F 2/18 en A61F 2/20 hebben voorrang; andere inrichtingen dan stent transplantaten die zorgen voor een open doorgang van, of voorkomen van het inklappen van, buisvormige structuren van het lichaam, bijv. stents A61F 2/82; speciaal aangepaste instrumenten voor het plaatsen of verwijderen van stents of stent transplantaten A61F 2/95) [4,8,13]

A 61 F†††† 2/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bloedvaten [4,13]

A 61 F†††† 2/07††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Stent transplantaten [13]

A 61 F†††† 2/08††††††††††††††††††† .††† .††† Spieren; Pezen; Gewrichtsbanden of bindweefselbanden [4]

A 61 F†††† 2/10††††††††††††††††††† .††† .††† Haarimplantaten of huidimplantaten [4]

A 61 F†††† 2/12††††††††††††††††††† .††† .††† Borstprothesen [4]

A 61 F†††† 2/14††††††††††††††††††† .††† .††† Oogdelen, bijv. lenzen of hoornvliesimplantaten (verwijderbare contactlenzen G02C 7/04); Kunstogen (maken daarvan uit organisch kunststofmateriaal B29C of B29D 11/02) [4]

A 61 F†††† 2/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Intra-oculaire lenzen [4]

A 61 F†††† 2/18††††††††††††††††††† .††† .††† Inwendige oordelen of neusdelen, bijv. oortrommels [4]

A 61 F†††† 2/20††††††††††††††††††† .††† .††† Strottehoofden; Luchtpijpen die zijn gecombineerd met strottehoofden of die daarbij worden gebruikt (luchtpijpen, bronchiŽn op zich A61F 2/04) [4]

A 61 F†††† 2/24††††††††††††††††††† .††† .††† Hartkleppen [4]

A 61 F†††† 2/26††††††††††††††††††† .††† .††† Penisimplantaten [4]

A 61 F†††† 2/28††††††††††††††††††† .††† .††† Botten (gewrichten A61F 2/30) [4]

A 61 F†††† 2/30††††††††††††††††††† .††† .††† Gewrichten [4]

A 61 F†††† 2/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor de heup [4]

A 61 F†††† 2/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Acetabulum of azijnnapje [4]

A 61 F†††† 2/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Caput femoris of kop van het dijbeen [4]

A 61 F†††† 2/38††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor ellebogen of de knieŽn [4]

A 61 F†††† 2/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor schouders [4]

A 61 F†††† 2/42††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor polsen of enkels; voor handen, bijv. vingers; voor voeten, bijv. tenen [4]

A 61 F†††† 2/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor de ruggegraat, bijv. wervels of schijven [4]

A 61 F†††† 2/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Speciaal gereedschap voor het implanteren van kunstgewrichten (chirurgische instrumenten A61B 17/00) [4]

A 61 F†††† 2/48††††††††††††††††††† .††† .††† Bedieningsmiddelen of regelmiddelen, bijv. van buiten het lichaam of regelen van sluitspieren [4]

A 61 F†††† 2/50††††††††††††††††††† .††† Prothesen die niet in het lichaam kunnen worden geÔmplanteerd [4]

A 61 F†††† 2/52††††††††††††††††††† .††† .††† Borstprothesen (bustehouders A41C 3/00) [4]

A 61 F†††† 2/54††††††††††††††††††† .††† .††† Kunstarmen of kunsthanden of delen daarvan [4]

A 61 F†††† 2/56††††††††††††††††††† .††† .††† .††† verstelbaar [4]

A 61 F†††† 2/58††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ellebogen; Polsen [4]

A 61 F†††† 2/60††††††††††††††††††† .††† .††† Kunstbenen of kunstvoeten of delen daarvan [4]

A 61 F†††† 2/62††††††††††††††††††† .††† .††† .††† verstelbaar, bijv. een verstelbaar scheenbeen, dijbeen of buisvormig skeletsysteem [4]

A 61 F†††† 2/64††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kniegewrichten [4]

A 61 F†††† 2/66††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voeten; Enkelgewrichten [4]

A 61 F†††† 2/68††††††††††††††††††† .††† .††† Bedieningsmiddelen of regelmiddelen [4]

A 61 F†††† 2/70††††††††††††††††††† .††† .††† .††† elektrisch [4]

A 61 F†††† 2/72††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Bio-elektrisch regelen, bijv. myo-elektrisch [4]

A 61 F†††† 2/74††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een fluÔdum [4]

A 61 F†††† 2/76††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het samenstellen, passend maken of testen van een prothese, bijv. voor het meten of uitbalanceren [4]

A 61 F†††† 2/78††††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor het beschermen van prothesen of voor het aan het lichaam vastmaken daarvan, bijv. verbanden, gordels, banden of kousen voor de ledemaatstomp [4]

A 61 F†††† 2/80††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sokken of holten, bijv. met een zuigende werking [4]

A 61 F†††† 2/82††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen die zorgen voor een open doorgang van, of voorkomen van het inklappen van, buisvormige structuren van het lichaam, bijv. stents (stent transplantaten anders dan bloedvaten voor buisvormige structuren van het lichaam A61F 2/04; stent transplantaten voor bloedvaten A61F 2/07; speciaal aangepaste instrumenten voor het plaatsen of verwijderen van stents of stent transplantaten A61F 2/95; voor het sluiten van wonden, of het gesloten houden van wonden A61B 17/03; verwijdingsinstrumenten A61M 29/00) [8,13]

A 61 F†††† 2/844††††††††††††††††† .††† .††† opgevouwen voorafgaan aan het inzetten [13]

A 61 F†††† 2/848††††††††††††††††† .††† .††† met middelen voor het vastzetten aan de vaatwand, bijv. weerhaken [13]

A 61 F†††† 2/852††††††††††††††††† .††† .††† Twee of meer aparte, elkaar overlappende stents [13]

A 61 F†††† 2/856††††††††††††††††† .††† .††† Enkelvoudige buisvormige stents met zijdoorgang [13]

A 61 F†††† 2/86††††††††††††††††††† .††† .††† Stents in een vorm die wordt gekenmerkt door draadvormige elementen; Stents in een vorm die wordt gekenmerkt door een netvormige of gaasbvormige structuur [8,13]

A 61 F†††† 2/88††††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de draadvormige elementen zijn gevormd als schroefvormige of spiraalvormige spoelen (gevormd als netvormige of gaasvormige structuur A61F 2/90) [8,13]

A 61 F†††† 2/89††††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de draadvormige elementen twee of meer aanliggende ringen bevatten die flexibel gekoppeld zijn door middel van aparte delen [8,13]

A 61 F†††† 2/90††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt dooreen netvormige of gaasvormige structuur [8,13]

A 61 F†††† 2/91††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gemaakt van geperforeerde platen of buizen, bijv. geperforeerd door laserinsnijdingen of etsgaten [13]

A 61 F†††† 2/915††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met banden met een meanderstructuur, waarbij aanliggende banden met elkaar zijn verbonden [13]

A 61 F†††† 2/92††††††††††††††††††† .††† .††† Stents in de vorm van een opgerolde plaat die uitzet na inbrengen in de ader [8,13]

A 61 F†††† 2/93††††††††††††††††††† .††† .††† .††† alzijdig uitzetbaar door gebruik van palblokkeringen [13]

A 61 F†††† 2/94††††††††††††††††††† .††† .††† Stents die hun vorm behouden, dat wil zeggen die niet deformeermeerbaar zijn, na aanbrengen op de gewenste plaats [8]

A 61 F†††† 2/945††††††††††††††††† .††† .††† .††† uithardbaar, bijv. stents die ter plaatse worden gevormd [13]

A 61 F†††† 2/95††††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste instrumenten voor het plaatsen of verwijderen van stents of stent transplantaten [13]

A 61 F†††† 2/954††††††††††††††††† .††† .††† voor het plaatsen van stents of stent transplantaten in een vertakking [13]

A 61 F†††† 2/958††††††††††††††††† .††† .††† Opblaasbare ballonnen voor het plaatsen van stents of stent transplantaten [13]

A 61 F†††† 2/962††††††††††††††††† .††† .††† met een buitenhuls [13]

A 61 F†††† 2/966††††††††††††††††† .††† .††† .††† met in lengterichting een relatieve beweging tussen de buitenhuls en de prothese, bijv. gebruikmakend van een duwstang [13]

A 61 F†††† 2/97††††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de buitenhuls splijtbaar is [13]

 

A 61 F†††† 3/00††††††††††††††††††† Verlengstukken voor natuurlijke benen

 

A 61 F†††† 4/00††††††††††††††††††† Methoden of inrichtingen die zieken of invaliden in staat stellen een apparaat en dergelijke te bedienen dat geen deel uitmaakt van het lichaam (bedieningsmiddelen of regelmiddelen voor prothesen A61F 2/48 of A61F 2/68) [4,8]

 

A 61 F†††† 5/00††††††††††††††††††† Orthopaedische methoden of inrichtingen voor het niet-operatief behandelen van botten of gewrichten (operatie-instrumenten of operatiemethoden voor het behandelen van botten of gewrichten, speciaal daarvoor aangepaste inrichtingen A61B 17/56); Verpleeginrichtingen (verbanden, zwachtels of absorberende kussens A61F 13/00) [3,4,5]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Onder deze groep vallen geen chiropractische methoden of inrichtingen, welke vallen onder A61H 1/00. [7]

 

A 61 F†††† 5/01††††††††††††††††††† .††† Orthopaedische inrichtingen, bijv. inrichtingen voor het voor langere tijd immobiliseren of onder druk richten als behandeling van gebroken of vervormde botten, zoals spalken, gietsels of draagverbanden

A 61 F†††† 5/02††††††††††††††††††† .††† .††† Orthopaedische corsetten [10]

A 61 F†††† 5/03††††††††††††††††††† .††† .††† Corsetten of verbanden voor het ondersteunen van buik, tepel of borst, met of zonder kussens (bustehouders A41C 3/00)

A 61 F†††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het strekken of zetten van gebroken ledematen; Distractie-inrichtingen; Spalken [4]

A 61 F†††† 5/042††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het rekken of strekken [6]

A 61 F†††† 5/045††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Uitrusting voor bedden, behandeltafels, vloerframes en dergelijke [6]

A 61 F†††† 5/048††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Tractiespalken [6]

A 61 F†††† 5/05††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het inactiveren (A61F 5/042 heeft voorrang) [6]

A 61 F†††† 5/052††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† speciaal aangepast om te kunnen lopen, bijv. loopbeugels [6]

A 61 F†††† 5/055††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Halskragen of nekkragen [6]

A 61 F†††† 5/058††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Spalken (A61F 5/052 heeft voorrang) [6]

A 61 F†††† 5/08††††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het corrigeren van misvormingen van de neus

A 61 F†††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het corrigeren van misvormingen van de vingers

A 61 F†††† 5/11††††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het corrigeren van misvormingen van de nagels

A 61 F†††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† Speciale medische schoeninzetstukken voor platvoeten, klompvoeten en dergelijke, bijv. steunzolen (gewone boogsteunen A43B 7/14)

A 61 F†††† 5/24††††††††††††††††††† .††† .††† Verankeringen

A 61 F†††† 5/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met bandveren

A 61 F†††† 5/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Steunen voor verankeringen

A 61 F†††† 5/30††††††††††††††††††† .††† .††† Drukkussens (eksteroogkussens, eksteroogringen A61F 13/06)

A 61 F†††† 5/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verstelbare drukkussens

A 61 F†††† 5/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Drukkussens die zijn gevuld met lucht of vloeistof (speciaal aangepaste kleppen voor medisch gebruik A61M 39/00) [10]

A 61 F†††† 5/37††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het opsluiten van het lichaam of van lichaamsdelen; Dwangbuizen

A 61 F†††† 5/40††††††††††††††††††† .††† Draagverbanden of steunverbanden

A 61 F†††† 5/41††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het bevorderen van de erectie van penissen (penisimplantaten A61F 2/26; masseren van de genitaliŽn A61H 19/00) [4]

A 61 F†††† 5/44††††††††††††††††††† .††† Door de zieke gedragen inrichtingen voor het opvangen van urine, uitwerpselen, menstruatievocht en dergelijke (absorberende kussens, bijv. maandverbanden, A61F 13/15; drainagemiddelen voor wonden A61M 27/00); Colostomie-inrichtingen of stomaís (kleefstoffen voor colostomie-inrichtingen A61L 24/00; materialen voor colostomie-inrichtingen A61L 28/00)

A 61 F†††† 5/441††††††††††††††††† .††† .††† met ontgeuringsmiddelen, bijv. filters [4]

A 61 F†††† 5/442††††††††††††††††† .††† .††† met irrigatie-openingen of irrigatiemiddelen (irrigatoren A61M 3/02) [4]

A 61 F†††† 5/443††††††††††††††††† .††† .††† met hydrocolloÔdale afdichtingen, bijv. gel, zetmeel of karayagum [4]

A 61 F†††† 5/445††††††††††††††††† .††† .††† Stomaís of colostomie-inrichtingen (A61F 5/441, A61F 5/442 en A61F 5/443 hebben voorrang) [4]

A 61 F†††† 5/447††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aspecten om het samenklappen van zakken te voorkomen [4]

A 61 F†††† 5/448††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het vastmaken van de zak aan de afdichtring [4]

A 61 F†††† 5/449††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het bevestigen aan het lichaam, bijv. riemen of kledingstukken [4]

A 61 F†††† 5/451††††††††††††††††† .††† .††† Houders voor genitaliŽn (A61F 5/441, A61F 5/442 en A61F 5/443 hebben voorrang) [4]

A 61 F†††† 5/452††††††††††††††††† .††† .††† .††† met aparte verzamelcompartimenten voor uitwerpselen [4]

A 61 F†††† 5/453††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het opvangen van urine of een andere afscheiding uit het mannelijk lid (A61F 6/04 heeft voorrang) [4]

A 61 F†††† 5/455††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het opvangen van urine of een andere afscheiding uit het vrouwelijk lid [4]

A 61 F†††† 5/457††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het vastzetten aan het lichaam, bijv. riemen, banden of gordels [4]

A 61 F†††† 5/458††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† zelfklevend of opblaasbaar [4,10]

A 61 F†††† 5/48††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het voorkomen van bedplassen of het bevuilen van het bed

A 61 F†††† 5/50††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het voorkomen van het zuigen op vingers of duimen

A 61 F†††† 5/56††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het voorkomen van snurken

A 61 F†††† 5/58††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het corrigeren van het stamelen of stotteren

 

A 61 F†††† 6/00††††††††††††††††††† Voorbehoedsmiddelen; Pessaria of spiraaltjes; Aanbrengmiddelen daarvoor (chemische aspecten van anticonceptie A61K) [5]

A 61 F†††† 6/02††††††††††††††††††† .††† voor gebruik door mannen (A61F 6/20 heeft voorrang) [5]

A 61 F†††† 6/04††††††††††††††††††† .††† .††† Condooms en dergelijke [5]

A 61 F†††† 6/06††††††††††††††††††† .††† voor gebruik door vrouwen (A61F 6/20 heeft voorrang) [5]

A 61 F†††† 6/08††††††††††††††††††† .††† .††† Pessaria of spiraaltjes, d.w.z. inrichtingen die in de vagina worden gedragen voor het ondersteunen van de uterus of baarmoeder, het herstellen van een verkeerde positie of het voorkomen van bevruchting [5]

A 61 F†††† 6/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Diafragmaís [5]

A 61 F†††† 6/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het inbrengen of verwijderen [5]

A 61 F†††† 6/14††††††††††††††††††† .††† .††† Schildjes [5]

A 61 F†††† 6/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† opblaasbaar [5]

A 61 F†††† 6/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het inbrengen of verwijderen [5]

A 61 F†††† 6/20††††††††††††††††††† .††† Afsluitmiddelen voor zaadleiders; Afsluitmiddelen voor eileiders [5]

A 61 F†††† 6/22††††††††††††††††††† .††† .††† implanteerbaar in zaadleiders of eileiders [5]

A 61 F†††† 6/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door klepmiddelen [5]

 

A 61 F†††† 7/00††††††††††††††††††† Verwarmingsattributen of koelattributen voor het medisch of therapeutisch behandelen van het menselijk lichaam (verwarmingsmiddelen of koelmiddelen bij ledikanten of matrassen A47C 21/00; hyperthermie waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrische of magnetische velden of ultrageluid A61N) [5,10]

A 61 F†††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Compressen of polsteringen voor het verwarmen of koelen [3]

A 61 F†††† 7/03††††††††††††††††††† .††† .††† thermofoor, d.w.z. zelfverwarmend [3]

A 61 F†††† 7/08††††††††††††††††††† .††† Warmtekussens, beddepannen of warmtekleedjes (A61F 7/02 heeft voorrang); Heetwaterflessen of kruiken [3]

A 61 F†††† 7/10††††††††††††††††††† .††† Koelzakken, bijv. ijszakken

A 61 F†††† 7/12††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het verwarmen of koelen van inwendige lichaamsholten

 

Behandelen of beschermen van de ogen of oren; Vervangen door andere zintuigen

 

A 61 F†††† 9/00††††††††††††††††††† Methoden of inrichtingen voor het behandelen van de ogen; Inrichtingen voor het aanbrengen van contactlenzen; Inrichtingen voor het corrigeren van scheelzien; Apparatuur voor het geleiden van blinden; Beschermende inrichtingen voor de ogen, op het lichaam of in de hand gedragen (kappen met middelen voor het beschermen van de ogen A42B 1/06; vizieren voor helmen A42B 3/22; oogbaden A61H 35/02; zonnebrillen met dezelfde kenmerken als brillen G02C) [8,10]

A 61 F†††† 9/007††††††††††††††††† .††† Methoden of inrichtingen voor oogchirurgie of ophtalmologie [6]

A 61 F†††† 9/008††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een laser [7]

A 61 F†††† 9/009††††††††††††††††† .††† .††† .††† Hulpinrichtingen voor het maken van contact met de oogbol en het inschakelen van laserlicht [7]

A 61 F†††† 9/01††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Behandelen van de cornea [7]

A 61 F†††† 9/011††††††††††††††††† .††† .††† .††† invasief [7]

A 61 F†††† 9/013††††††††††††††††† .††† .††† voor het compenseren van oculaire refractie (A61F 9/008 heeft voorrang) [6,7]

A 61 F†††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Brillen 9voor het zwemmen A63B 33/00) [10]

A 61 F†††† 9/04††††††††††††††††††† .††† Oogmaskers

A 61 F†††† 9/06††††††††††††††††††† .††† .††† Maskers, schermen of kappen voor lassers (veiligheidsinrichtingen voor het lassen in het algemeen F16P 1/00)

A 61 F†††† 9/08††††††††††††††††††† .††† Inrichtingen of methoden die oogpatiŽnten in staat stellen directe visuele waarneming te vervangen door een andere soort waarneming

 

A 61 F†††† 11/00†††††††††††††††††† Methoden of inrichtingen voor het behandelen van de oren, bijv. operatief (otologie); Beschermende inrichtingen voor de oren, op het lichaam of in de hand gedragen

A 61 F†††† 11/04†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen of methoden die oorpatiŽnten in staat stellen directe gehoorwaarneming te vervangen door een andere soort waarneming

A 61 F†††† 11/06†††††††††††††††††† .††† Beschermende inrichtingen voor de oren [5]

A 61 F†††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† inwendig, bijv. oordoppen [5]

A 61 F†††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† opblaasbaar of vergrootbaar [5]

A 61 F†††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Uitwendige bevestigingsmiddelen [5]

A 61 F†††† 11/14†††††††††††††††††† .††† .††† uitwendig, bijv. oorkappen of oorwarmers (hoofddeksels met middelen voor het beschermen van de oren, bijv. kappen of helmen A42B 1/06 of A42B 3/16) [5]

 

Verbanden, zwachtels of absorberende kussens; Eerstehulpkoffers of EHBO-koffers

 

A 61 F†††† 13/00†††††††††††††††††† Verbanden of zwachtels (draagverbanden of steunverbanden A61F 5/40; radio-actieve zwachtels A61M 36/14); Absorberende kussens (chemische aspecten van of het gebruik van materialen voor verbanden, zwachtels of absorberende kussens A61L 15/00 of A61L 26/00)

A 61 F†††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Zelfklevende pleisters of verbanden (A61F 13/06 tot A61F 13/15 hebben voorrang; chirurgische kleefmiddelen of lijmen A61L 24/00) [4,5]

A 61 F†††† 13/04†††††††††††††††††† .††† Gipsverbanden; Andere stijve verbanden (A61F 13/06 tot A61F 13/15 hebben voorrang; orthopaedische gietsels die zijn gemaakt van stijve verbanden A61F 5/01)

A 61 F†††† 13/06†††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor voeten of benen; Eksteroogkussens; Eksteroogringen

A 61 F†††† 13/08†††††††††††††††††† .††† .††† Elastische kousen; voor het samendrukken van aneurysmen of spataderen

A 61 F†††† 13/10†††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor vingers, handen of armen; Vingerlingen; Nagelbeschermers

A 61 F†††† 13/12†††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor het hoofd of de nek

A 61 F†††† 13/14†††††††††††††††††† .††† speciaal aangepast voor de borst of buik (corsetten of verbanden voor het ondersteunen van de borst of buik A61F 5/03)

A 61 F†††† 13/15†††††††††††††††††† .††† Absorberende kussens, bijv. maandverbanden, opneemmiddelen of tampons voor uitwendig of inwendig gebruik op of in het lichaam (niet-absorberende opvangmiddelen voor menstruatievocht A61F 5/44); Steunmiddelen of bevestigingsmiddelen daarvoor; Inbrengmiddelen voor tampons [5]

A 61 F†††† 13/20†††††††††††††††††† .††† .††† Tampons, bijv. menstruatietampons; Accessoires daarvoor [5]

A 61 F†††† 13/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Tampons van opgerold materiaal [5]

A 61 F†††† 13/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Komvormige tampons [5]

A 61 F†††† 13/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het inbrengen van tampons [5]

A 61 F†††† 13/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met glijmiddelen [5]

A 61 F†††† 13/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Aanbrengmiddelen met een vervormd, uitgezet of gebroken of gescheurd distaal gedeelte voor het laten passeren van de in te brengen voorziening [5]

A 61 F†††† 13/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met een verschuifbare uitstootvoorziening, bijv. een plunjer, in buisvormige aanbrengmiddelen [5]

A 61 F†††† 13/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het terugtrekken van tampons [5]

A 61 F†††† 13/36†††††††††††††††††† .††† .††† Chirurgische opneemmiddelen, bijv. voor het absorberen of het inpakken van lichaamsholten tijdens een operatie (A61F 13/38 en A61F 13/40 hebben voorrang) [5]

A 61 F†††† 13/38†††††††††††††††††† .††† .††† Opneemmiddelen met een handgreep in de vorm van een stokje (A61F 13/40 heeft voorrang) [5]

A 61 F†††† 13/40†††††††††††††††††† .††† .††† met ingebouwde middelen voor het toevoeren van media naar het absorptiemateriaal, bijv. ondergebracht in een breekbaar reservoir [5]

A 61 F†††† 13/42†††††††††††††††††† .††† .††† met een middel voor het aanduiden van of het afgeven van een alarm bij vochtigheid [5]

A 61 F†††† 13/44†††††††††††††††††† .††† .††† met voor straling ondoordringbaar materiaal of met signaleringsmiddelen voor achterblijvend materiaal [5]

A 61 F†††† 13/45†††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door de vorm (komvormige tampons A61F 13/24) [7]

A 61 F†††† 13/47†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Maandverbanden, incontinentieverbanden of luiers (A61F 13/49 heeft voorrang) [7]

A 61 F†††† 13/471††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor gebruik door mannen (A61F 13/474 en A61F 13/475 hebben voorrang) [7]

A 61 F†††† 13/472††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor gebruik door vrouwen (A61F 13/474 en A61F 13/475 hebben voorrang) [7]

A 61 F†††† 13/474††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† verstelbaar [7]

A 61 F†††† 13/475††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door middelen voor het voorkomen van lekkage langs de randen [7]

A 61 F†††† 13/476††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door het omringen van het kruisgedeelte van het ondergoed, bijv. met vleugels [7]

A 61 F†††† 13/49†††††††††††††††††† .††† .††† .††† speciaal aangepast om te worden gedragen rond het middel, bijv. luiers en dergelijke [7]

A 61 F†††† 13/491††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor het tot het geslachtsgebied beperken van het urine-afvoerpatroon [7]

A 61 F†††† 13/493††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† verstelbaar [7]

A 61 F†††† 13/494††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door middelen voor het voorkomen van lekkage langs de randen [7]

A 61 F†††† 13/495††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met een opvangruimte voor uitwerpselen [7]

A 61 F†††† 13/496††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in de vorm van broekjes of leermiddelen [7]

A 61 F†††† 13/505††††††††††††††††† .††† .††† met afscheidbare delen, bijv. een combinatie van wegwerpbare en herbruikbare delen (A61F 13/20 heeft voorrang; steunmiddelen of bevestigingsmiddelen A61F 13/56) [7]

A 61 F†††† 13/51†††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door de buitenlagen van de verbanden (A61F 13/20 heeft voorrang) [7]

A 61 F†††† 13/511††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bovenlagen, d.w.z. de doorlaatbare afdekking of laag aan de kant van de huid [7]

A 61 F†††† 13/512††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de openingen erin, bijv. perforaties [7]

A 61 F†††† 13/513††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met gebieden van verschillende doorlaatbaarheid [7]

A 61 F†††† 13/514††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ruglagen, d.w.z. de ondoorlaatbare afdekking of laag die het verst van de huid ligt [7]

A 61 F†††† 13/515††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de onderlinge verbinding van de toplaag met de ruglaag [7]

A 61 F†††† 13/53†††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door het absorptiemedium (A61F 13/20 heeft voorrang) [7]

A 61 F†††† 13/531††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een homogene samenstelling over de gehele dikte van het verband (A61F 13/538 en A61F 13/539 hebben voorrang) [7]

A 61 F†††† 13/532††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† niet-homogeen in het vlak van het verband [7]

A 61 F†††† 13/533††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met discontinu samengeperste gebieden  [7]

A 61 F†††† 13/534††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een niet-homogene samenstelling over de gehele dikte van het verband (A61F 13/538 en A61F 13/539 hebben voorrang; homogene kernen met een weefselomwikkeling A61F 13/531) [7]

A 61 F†††† 13/535††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† niet-homogeen in het vlak van het verband, bijv. waarbij de absorptiekernlagen van verschillende grootte zijn (A61F 13/537 heeft voorrang) [7]

A 61 F†††† 13/536††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met discontinu samengeperste gebieden [7]

A 61 F†††† 13/537††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door een laag die stroming in ťťn richting of vlak toestaat of tegengaat, bijv. een zuiglaag [7]

A 61 F†††† 13/538††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door een specifieke vezeloriŽntatie of een specifiek vezelpatroon [7]

A 61 F†††† 13/539††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de verbinding van absorptielagen met elkaar of met de buitenlagen [7]

A 61 F†††† 13/551††††††††††††††††† .††† .††† Verpakkingen of omwikkelvoorzieningen voor gebruikte verbanden, bijv. voor het weggooien [7]

A 61 F†††† 13/56†††††††††††††††††† .††† .††† Steunmiddelen of bevestigingsmiddelen [5]

A 61 F†††† 13/58†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bevestigingselementen met kleefstroken (A61F 13/66 heeft voorrang) [5]

A 61 F†††† 13/60†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met losmaakmiddelen die vastzitten aan de bevestigingsstroken [5]

A 61 F†††† 13/62†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bevestigingselementen met weefselstroken, bijv. klittenband of velcro (A61F 13/66 heeft voorrang) [5]

A 61 F†††† 13/64†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Banden, riemen, knopen of eindloze banden (A61F 13/66 heeft voorrang) [5]

A 61 F†††† 13/66†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kledingstukken, houders of steunen die geen deel uitmaken van absorberende kussens [5]

A 61 F†††† 13/68†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die de buik omsluiten [5]

A 61 F†††† 13/70†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met een open te maken of te verwijderen kruisstuk [5]

A 61 F†††† 13/72†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met een eindloze band om het middel, bijv. in de vorm van een panty [5]

A 61 F†††† 13/74†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met middelen voor het op de plaats houden van absorberende kussens [5]

A 61 F†††† 13/76†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† dwars op de breedte van de kussens of bevestigingselementen, bijv. banden, eindflappen of omslagen [5]

A 61 F†††† 13/78†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† Elementen met knoopsluitingen of kliksluitingen [5]

A 61 F†††† 13/80†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† die ten opzichte van het kruis van het lichaam verstelbaar zijn [5]

A 61 F†††† 13/82†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met middelen voor het aan het lichaam bevestigen [5]

A 61 F†††† 13/84†††††††††††††††††† .††† .††† Niet eerder ongebrachte accessoires voor absorberende kussen

 

A 61 F†††† 15/00†††††††††††††††††† Hulpattributen voor wondzwachtels; Afgiftecontainers voor zwachtels of verbanden

A 61 F†††† 15/02†††††††††††††††††† .††† Inrichtingen voor het bijvoorbeeld snijden of knippen van allerlei soorten verbanden, bijv. scharen of gipszagen

 

A 61 F†††† 17/00†††††††††††††††††† Eerstehulpkoffers of EHBO-koffers