SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61††††††† MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIňNE

 

A 61 G†† SPECIAAL AANGEPAST TRANSPORT, PERSOONLIJK VERVOER OF HUISVESTING VOOR ZIEKEN OF INVALIDEN (voorzieningen voor het helpen lopen van patiŽnten of invaliden A61H 3/00); OPERATIETAFELS OF OPERATIESTOELEN; TANDARTSSTOELEN; BEGRAFENISINRICHTINGEN (balsemen van lichamen A01N 1/00) [8,9]

 

A 61 G††† 1/00††††††††††††††††††† Brancards of draagbaren

A 61 G††† 1/003††††††††††††††††† .††† met voorzieningen voor het opnemen van zieken of invaliden, bijv. waarbij delen kunnen worden weggehaald of waarbij eindloze riemen worden gebruikt [5,8,9]

A 61 G††† 1/007††††††††††††††††† .††† met skiís of slede-ijzers [5,9]

A 61 G††† 1/01††††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste lakens voor gebruik als of met brancards [5,9]

A 61 G††† 1/013††††††††††††††††† .††† opvouwbaar of inklapbaar (A61G 1/017 heeft voorrang) [5]

A 61 G††† 1/017††††††††††††††††† .††† veranderbaar in stoelen [5]

A 61 G††† 1/02††††††††††††††††††† .††† met wielen

A 61 G††† 1/04††††††††††††††††††† .††† Delen, details of accessoires, bijv. speciaal aangepaste hoofdsteunen of voetsteunen en dergelijke voor brancards [5]

A 61 G††† 1/044††††††††††††††††† .††† .††† Stroppen, banden of riemen [5]

A 61 G††† 1/048††††††††††††††††† .††† .††† Handgrepen [5]

A 61 G††† 1/052††††††††††††††††† .††† .††† Schoren, liggers of poten [5]

A 61 G††† 1/056††††††††††††††††† .††† .††† .††† Wegdraaibare poten [5]

A 61 G††† 1/06††††††††††††††††††† .††† Steunen voor brancards, bijv. die in of op voertuigen moeten worden geplaatst

 

A 61 G††† 3/00††††††††††††††††††† Ambulance-aspecten van voertuigen; Voertuigen met speciale voorzieningen voor het vervoeren van zieken of invaliden of hun persoonlijke vervoermiddelen, bijv. voor het verschaffen van toegang aan of voor het inladen van rolstoelen [5,8]

A 61 G††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Inladen of uitladen van persoonlijke vervoermiddelen; Zieken of invaliden de mogelijkheid geven om een voertuig in te gaan of te verlaten [5,8]

A 61 G††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† Overzetten van zittende zieken of invaliden door zwenken om een verticale as [5,8]

A 61 G††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† Overzetten door gebruik te maken van oprijvoorzieningen, liften en dergelijke (A61G 3/04 heeft voorrang) [5]

A 61 G††† 3/08††††††††††††††††††† .††† Onderbrengen of vastzetten van rolstoelen [5]

 

A 61 G††† 5/00††††††††††††††††††† Speciaal aangepaste stoelen of persoonlijke vervoermiddelen voor zieken of invaliden, bijv. rolstoelen (inrichtingen die zieken of invaliden in staat stellen een apparaat, of een inrichting die geen deel uitmaakt van het lichaam, te bedienen A61F 4/00; speciaal aangepaste fietsen voor mindervalide rijders B62K 3/16) [8,9]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Stoelen voor zieken of invaliden met speciaal aangepaste verwijderbare zittingen die samen met de zieke of invalide naar een voertuig worden overgebracht en die de zieke of invalide tijdens het gebruik van het voertuig ondersteunen, worden geklasseerd in groep A61G 3/00. [5]

 

A 61 G††† 5/02††††††††††††††††††† .††† voortbewogen door de zieke of invalide [8]

A 61 G††† 5/04††††††††††††††††††† .††† door een motor aangedreven (A61G 5/06 heeft voorrang; door een motor bediende steunen A61G 5/12; voor voertuigen met een stuur, uitgerust met drie of meer wielen B62K 5/003 of B62K 5/023) [5,13]

A 61 G††† 5/06††††††††††††††††††† .††† met voorzieningen voor het nemen van obstakels, bijv. voor het beklimmen van trappen [5]

A 61 G††† 5/08††††††††††††††††††† .††† opvouwbaar [5]

A 61 G††† 5/10††††††††††††††††††† .††† Delen, details of accessoires [5]

A 61 G††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste steunen, bijv. voor het hoofd of de voeten [5]

A 61 G††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† Hulpmiddelen voor het opstaan of gaan zitten [5]

 

Bedden of accessoires voor zieken of invaliden; Behandelkamers voor een medisch doel; Huisvesten voor de verpleging [8]

 

A 61 G††† 7/00††††††††††††††††††† Speciaal aangepaste bedden voor de verpleging; Hefinrichtingen voor zieken of invaliden (uitrusting voor bedden, behandeltafels, vloerframes en dergelijke voor het rekken of strekken A61F 5/045; brancards met voorzieningen voor het opnemen van zieken of invaliden A61G 1/003) [5,6,8,9]

A 61 G††† 7/002††††††††††††††††† .††† met een verstelbaar matrasframe [5]

A 61 G††† 7/005††††††††††††††††† .††† .††† kantelbaar rond een dwarsgeplaatste horizontale as, bijv. voor de Trendelenburg-positie [5]

A 61 G††† 7/008††††††††††††††††† .††† .††† kantelbaar rond een lengte-as, bijv. voor het omrollen [5]

A 61 G††† 7/012††††††††††††††††† .††† .††† waarbij het gehele matrasframe wordt opgetild of neergelaten (A61G 7/005 en A61G 7/008 hebben voorrang) [5]

A 61 G††† 7/015††††††††††††††††† .††† .††† verdeeld in verschillende verstelbare delen, bijv. voor de Gatch-positie [5]

A 61 G††† 7/018††††††††††††††††† .††† .††† Regelmechanismen of aandrijfmechanismen (A61G 7/005 tot A61G 7/015 hebben voorrang) [5]

A 61 G††† 7/02††††††††††††††††††† .††† met toiletgemakken, of speciaal aangepast voor gebruik met toiletten [5]

A 61 G††† 7/043††††††††††††††††† .††† Bedden voor het bevorderen of observeren van slaap [5]

A 61 G††† 7/047††††††††††††††††† .††† Bedden met een speciaal sanitair doel (A61G 7/02 heeft voorrang) [5]

A 61 G††† 7/05††††††††††††††††††† .††† Delen of details van of accessoires voor bedden (inrichtingen voor het voorkomen van het uit bed vallen A47C 21/08 of A47D 7/00) [5]

A 61 G††† 7/053††††††††††††††††† .††† .††† Hulpmiddelen voor het in of uit bed stappen, bijv. trapjes of stoelen [5]

A 61 G††† 7/057††††††††††††††††† .††† .††† Voorzieningen voor het voorkomen van doorliggen of voor het ondersteunen van zieken met brandwonden, bijv. speciaal daarvoor aangepaste matrassen [5]

A 61 G††† 7/065††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste steunen [5]

A 61 G††† 7/07††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het hoofd of de romp [5]

A 61 G††† 7/075††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor de ledematen [5]

A 61 G††† 7/08††††††††††††††††††† .††† Transportapparatuur voor bedden [8]

A 61 G††† 7/10††††††††††††††††††† .††† Hefinrichtingen voor zieken of invaliden, bijv. speciaal daarbij toegepaste hefwerktuigen [8]

A 61 G††† 7/12††††††††††††††††††† .††† .††† voor het ophijsen van de zieke of invalide onder de armen (A61G 7/14 heeft voorrang) [5,8]

A 61 G††† 7/14††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de zieke of invalide zowel wordt opgehesen als zijwaarts bewogen [5,8]

A 61 G††† 7/16††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij een ligvlak in een stoel wordt veranderd [5,9]

 

A 61 G††† 9/00††††††††††††††††††† Ondersteken of poís, urinoirs of andere sanitaire inrichtingen voor bedlegerige personen; Reinigingsinrichtingen daarvoor, bijv. gecombineerd met toileturinoirs (door de zieke gedragen urinoirs A61F 5/44)

A 61 G††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Reinigingsinrichtingen [5]

 

A 61 G††† 10/00†††††††††††††††††† Behandelkamers voor een medisch doel (couveuses, babystoven A61G 11/00; inrichtingen voor gasbaden met ozon, waterstof en dergelijke A61H 33/14; containers of draagbare cabines voor het bieden van adembescherming in het algemeen A62B 31/00) [4]

A 61 G††† 10/02†††††††††††††††††† .††† met een kunstmatig klimaat; met middelen voor het in stand houden van een gewenste druk, bijv. voor kiemvrije ruimten [4,9]

A 61 G††† 10/04†††††††††††††††††† .††† Zuurstoftenten [4]

 

A 61 G††† 11/00†††††††††††††††††† Babystoven; Couveuses

 

A 61 G††† 12/00†††††††††††††††††† Huisvesting voor de verpleging, bijv. in ziekenhuizen, voorzover ziet vallend onder de groepen A61G 1/00 tot A61G11/00, bijv. transportkarretjes voor het vervoer van medicijnen of voedsel; Voorschriftenlijsten [8,9]

 

Operatietafels of operatiestoelen; Tandartsstoelen

 

A 61 G††† 13/00†††††††††††††††††† Operatietafels; Hulpattributen daarvoor (verlichting van operatietafels F21L, F21S of F21V) [9]

A 61 G††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Verstelbare operatietafels; Regelen daarvan [5]

A 61 G††† 13/04†††††††††††††††††† .††† .††† kantelbaar rond een dwarse as of de lengte-as [5]

A 61 G††† 13/06†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij het gehele tafelvlak wordt opgehesen of neergelaten (A61G 13/04 heeft voorrang) [5]

A 61 G††† 13/08†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de tafel is opgedeeld in meerdere verstelbare delen [5]

A 61 G††† 13/10†††††††††††††††††† .††† Delen, details of accessoires (operatielakens A61B 46/00) [5,16]

A 61 G††† 13/12†††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste steunen; Opstelling van steunvlakken voor zieken [5]

 

A 61 G††† 15/00†††††††††††††††††† Operatiestoelen; Tandartsstoelen; Speciaal daarvoor aangepaste accessoires, bijv. werkstandaards [5,9]

A 61 G††† 15/02†††††††††††††††††† .††† Stoelen met middelen voor het verstellen van de positie van een zieke; Regelen daarvan [5]

A 61 G††† 15/04†††††††††††††††††† .††† .††† voor het kantelen van de zieke [5]

A 61 G††† 15/06†††††††††††††††††† .††† .††† voor het ophijsen of laten zakken van de zieke (A61G 15/04 heeft voorrang) [5]

A 61 G††† 15/08†††††††††††††††††† .††† .††† in samenhang met stoelen voor de chirurg of de tandarts [5]

A 61 G††† 15/10†††††††††††††††††† .††† Delen, details of accessoires (A61G 15/14 heeft voorrang; tandartsinstrumenten A61C) [5]

A 61 G††† 15/12†††††††††††††††††† .††† .††† Speciaal daarvoor aangepaste steunen, bijv. voor het hoofd of de voeten [5]

A 61 G††† 15/14†††††††††††††††††† .††† Werkstandaards voor de tandheelkunde; Accessoires daarvoor [5]

A 61 G††† 15/16†††††††††††††††††† .††† .††† Opslagmiddelen, vasthoudmiddelen of draagmiddelen voor tandheelkundig handgerei en dergelijke [5]

A 61 G††† 15/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† inclusief een retractor voor het opbergen van een flexibele slang [5]

 

Begrafenisinrichtingen [8,9]

 

A 61 G††† 17/00†††††††††††††††††† Kisten; Begrafeniswindsels; Begrafenisurnen [9]

A 61 G††† 17/007††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door het gebruikte constructiemateriaal, bijv. biologisch afbreekbaar materiaal; Gebruik van diverse materialen [5]

A 61 G††† 17/013††††††††††††††††† .††† Opvouwbare kisten [5]

A 61 G††† 17/02†††††††††††††††††† .††† Kistsluitingen; Afdichtingen daarvoor

A 61 G††† 17/04†††††††††††††††††† .††† Beslag voor lijkkisten

A 61 G††† 17/06†††††††††††††††††† .††† Lijkenzakken; Lijkenwindsels [5]

A 61 G††† 17/08†††††††††††††††††† .††† Urnen [9]

 

A 61 G††† 19/00†††††††††††††††††† Inrichtingen voor het ophijsen of laten zakken van kisten

 

A 61 G††† 21/00†††††††††††††††††† Begrafenisaspecten van lijkwagens of lijkkoetsen of soortgelijke voertuigen [5]

 

A 61 G††† 99/00†††††††††††††††††† Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]