SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61        MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIËNE

 

A 61 H    FYSIOTHERAPIE-APPARATUUR, BIJV. INRICHTINGEN VOOR HET LOCALISEREN OF STIMULEREN VAN REFLEXPUNTEN IN HET LICHAAM; KUNSTMATIG BEADEMEN; MASSEREN; BAADINRICHTINGEN VOOR EEN SPECIAAL MEDISCH OF THERAPEUTISCH DOEL OF VOOR SPECIFIEKE DELEN VAN HET LICHAAM (elektrotherapie, magnetotherapie, stralingstherapie, ultrageluidstherapie A61N) [8,11]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “fysiotherapie” omvat het behandelen van ziekte of invaliditeit door middelen, bijv. mechanische middelen, in tegenstelling tot geneesmiddelen of chirurgie. Het omvat bijvoorbeeld masseren, bubbelbaden en inrichtingen voor het oefenen met een passief lichaamsdeel.

 

A 61 H      1/00                    Apparatuur voor het passief oefenen (A61H 5/00 heeft voorrang); Trilapparatuur; Chiropractische inrichtingen, bijv. inrichtingen voor het indrukken van het lichaam of uitwendige inrichtingen voor het enigszins verlengen of uitlijnen van gebroken botten [2,11]

 

              Aantekening

 

              Onder deze groep vallen geen orthopedische methoden of inrichtingen, welke vallen onder de groep A61F 5/00. [7]

 

A 61 H      1/02                    .    Strekapparatuur of buigapparatuur voor het oefenen

 

A 61 H      3/00                    Loophulpmiddelen voor zieken of invaliden (apparatuur voor het helpen lopen van baby’s A47D 13/04) [8,11]

A 61 H      3/02                    .    Krukken

A 61 H      3/04                    .    Loophulpmiddelen met wielen voor zieken of invaliden [8]

A 61 H      3/06                    .    Loophulpmiddelen voor blinde personen (vervangen van directe visuele waarneming door een ander soort waarneming A61F 9/08) [11]

 

A 61 H      5/00                    Oefenmiddelen voor de ogen

 

A 61 H      7/00                    Inrichtingen voor het masseren door zuigen en kneden; Niet elders ondergebrachte inrichtingen voor het masseren van de huid door wrijven of borstelen (elektromedische massage waarbij door contact elektrische stroom wordt toegediend A61N 1/18) [9,11]

 

A 61 H      9/00                    Pneumatisch of hydraulisch masseren

 

A 61 H    11/00                   Riemen, stroken of kammen voor het masseren

A 61 H    11/02                   .    Massage-inrichtingen met stroken die in lengterichting oscilleren

 

A 61 H    13/00                   Masseren van het tandvlees

 

A 61 H    15/00                   Masseren door middel van rollen, ballen, bijv. opblaasbare ballen, kettingen of rolkettingen

A 61 H    15/02                   .    aangepast voor het gelijktijdig behandelen met licht, warmte of medicijnen

 

A 61 H    19/00                   Masseren van de genitaliën of geslachtsdelen

 

A 61 H    21/00                   Massage-inrichtingen voor holten in het lichaam

 

A 61 H    23/00                   Masseren door kloppen of trillen, bijv. gebruikmakend van supersone trilling; Masseren door zuigen en trillen; Masseren met bewegende diafragma’s

A 61 H    23/02                   .    met elektrische of magnetische aandrijving [2]

A 61 H    23/04                   .    met hydraulische of pneumatische aandrijving

A 61 H    23/06                   .    Kloppen met de hand

 

A 61 H    31/00                   Kunstmatige beademing of hartstimulatie, bijv. hartmassage (kunstmatig beademen door behandelen met een gas of lucht, bijv. mond-op-mondbeademing, A61M 16/00; toedienen van elektrische stroom door contactelektroden voor het stimuleren, bijv. pacemakers, A61N 1/36) [9]

A 61 H    31/02                   .    “IJzeren longen” of thoraxrespiratoren, al dan niet gecombineerd met gasademhalingstoestellen

 

A 61 H    33/00                   Baadinrichtingen voor een speciaal therapeutisch of hygiënisch doel (A61H 35/00 heeft voorrang; voor het onder water reinigen van de darmen A61M 9/00; elektrische of magnetische baden, toevoeren van geïoniseerde fluïda A61N 1/44) [6]

A 61 H    33/02                   .    Baadinrichtingen voor gebruik met gashoudende vloeistof, of met vloeistof waardoorheen een gas wordt geleid of waarin een gas wordt opgewekt, bijv. kooldioxidebaden

A 61 H    33/04                   .    Attributen voor zandbaden, modderbaden of schuimbaden; Attributen voor metaalbaden, bijv. gebruikmakend van metaalzoutoplossingen [6]

A 61 H    33/06                   .    Kunstmatige heteluchtbaden of koudeluchtbaden; Baden of douches met stoom of gas, bijv. sauna’s of Finse baden (pneumatische kamers A61G 10/00)

A 61 H    33/08                   .    .    Luchtdouches voor de hygiëne [11]

A 61 H    33/10                   .    .    Inrichtingen op of aan badkuipen voor stoombaden

A 61 H    33/12                   .    .    Stoombaden voor het gezicht

A 61 H    33/14                   .    Inrichtingen voor gasbaden met ozon, waterstof en dergelijke [11]

 

A 61 H    35/00                   Baden voor specifieke delen van het lichaam, bijv. borstdouches (bidets zonder opwaarts sproeiende middelen A47K 3/26; inrichtingen voor het reinigen van het achterste A47K 7/08; voor het onder water reinigen van de darmen A61M 9/00) [6]

A 61 H    35/02                   .    voor de ogen [6]

A 61 H    35/04                   .    voor de neus [6]

 

A 61 H    36/00                   Zweetpakken

 

A 61 H    37/00                   Accessoires bij het masseren [6]

 

A 61 H    39/00                   Fysiotherapie-inrichtingen voor het localiseren of stimuleren van specifieke reflexpunten van het lichaam, bijv. acupunctuur (lokaliseren door het detecteren van bio-elektrische signalen A61B 5/04; lokaliseren door gebruik te maken van elektrische stromen of magnetische velden A61B 5/05) [2]

A 61 H    39/02                   .    Inrichtingen voor het localiseren van dergelijke punten [2]

A 61 H    39/04                   .    Inrichtingen voor het uitoefenen van druk op dergelijke punten, bijv. shiatsu [2,11]

A 61 H    39/06                   .    Inrichtingen voor het verwarmen of koelen van dergelijke punten binnen de grenzen van het celleven [2,11]

A 61 H    39/08                   .    Inrichtingen voor het inbrengen van naalden bij dergelijke punten, d.w.z. voor acupunctuur [2]

 

A 61 H    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]