SECTIE A MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61 MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGINE

 

A 61 J SPECIALE AANGEPASTE CONTAINERS VOOR EEN MEDSICH OF FARMACEUTISCH DOEL; SPECIAAL AANGEPASTE INRICHTINGEN OF METHODEN VOOR HET IN SPECIFIEKE FYSISCHE VORMEN OF TOEDIENINGSVORMEN BRENGEN VAN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN; INRICHTINGEN VOOR HET ORAAL TOEDIENEN VAN VOEDSEL OF MEDICIJNEN; FOPSPENEN; INRICHTINGEN VOOR HET OPVANGEN VAN SPEEKSEL

 

A 61 J 1/00 Speciaal aangepaste containers voor een medisch of farmaceutisch doel (capsules en dergelijke voor oraal gebruik A61J 3/07; speciaal aangepast voor chirurgische of diagnostische toebehoren of instrumenten A61B 50/30; containers voor radio-actieve substanties G21F 5/00) [4,5,10,16]

A 61 J 1/03 . voor pillen of tabletten (containers voor pillen of tabletten met speciale afgiftemiddelen daarvoor B65D 83/04) [5,10]

A 61 J 1/05 . voor het opvangen, bewaren of toedienen van bloed, plasma of medische fluda [5]

A 61 J 1/06 . . Ampullen of carpules (spuitampullen of spuitcarpules A61M 5/28)

A 61 J 1/10 . . Zakvormige containers [5]

A 61 J 1/12 . . . met middelen voor het achterhouden van monsters van de inhoud [5]

A 61 J 1/14 . . Details; Accessoires daarvoor (A61J 7/00 heeft voorrang; openers B65D en B67B 7/00) [5]

A 61 J 1/16 . . . Houders voor containers [5]

A 61 J 1/18 . . . Voorzieningen voor het aanduiden van de toestand van de containerinhoud, bijv. de steriliteit [5]

A 61 J 1/20 . . . Voorzieningen voor het overdragen van fluda, bijv. van de steekflacon naar de injectiespuit [5]

A 61 J 1/22 . . . . met middelen voor het doseren van de hoeveelheid fludum [5]

 

A 61 J 3/00 Speciaal aangepaste inrichtingen of methoden voor het in specifieke fysische vormen of toedieningsvormen brengen van farmaceutische producten (zie voor chemische aspecten de relevante klassen)

A 61 J 3/02 . in de vorm van poeders [10]

A 61 J 3/04 . in de vorm van zalven

A 61 J 3/06 . in de vorm van pillen, hoesttabletten of dragees

A 61 J 3/07 . in de vorm van capsules of soortgelijke kleine containers voor oraal gebruik

A 61 J 3/08 . in de vorm van zetpillen of een staafjes

A 61 J 3/10 . in de vorm van geperste tabletten (tabletteerpersen B30B 11/00)

 

Oraal toedienen van medicijnen; Zuigflessen in het algemeen; Spenen; Inrichtingen voor het opvangen van speeksel

 

A 61 J 7/00 Inrichtingen voor het oraal toedienen van medicijnen, bijv. lepels (weeglepels G01G 19/56); Telinrichtingen voor pillen; Voorzieningen voor het aanduiden van de tijd of voor het laten herinneren aan het innemen van medicijnen [10]

A 61 J 7/02 . Telinrichtingen voor pillen [5]

A 61 J 7/04 . Voorzieningen voor het aanduiden van de tijd of voor het laten herinneren aan het innemen van medicijnen, bijv. geprogrammeerde pillendoosjes [5]

 

A 61 J 9/00 Zuigflessen in het algemeen [10]

A 61 J 9/02 . met thermometers

A 61 J 9/04 . met middelen voor het toevoeren van lucht

A 61 J 9/06 . Flessenhouders

A 61 J 9/08 . Beschermhoezen voor flessen

 

A 61 J 11/00 Spenen

A 61 J 11/02 . met middelen voor het toevoeren van lucht

A 61 J 11/04 . met middelen voor het vastmaken aan flessen

 

A 61 J 13/00 Tepelschilden [10]

 

A 61 J 15/00 Voedingsbuizen voor een therapeutisch doel [10]

 

A 61 J 17/00 Fopspenen; Bijtringen

A 61 J 17/02 . Bijtringen [5]

 

A 61 J 19/00 Inrichtingen voor het opvangen van speeksel, bijv. spuugbakjes (voor tandartsen A61C 17/14) [16]

A 61 J 19/02 . Speekselbakken

A 61 J 19/04 . Spuugbakjes met watertoevoer

A 61 J 19/06 . Verbrandbare speekselkommen