SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61        MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIËNE

 

A 61 K    PREPARATEN VOOR EEN MEDISCH, TANDHEELKUNDIG OF COSMETISCH DOEL (speciaal aangepaste inrichtingen of methoden voor het in specifieke fysische vormen of toedieningsvormen brengen van farmaceutische producten A61J 3/00; chemische aspecten van, of gebruik van materialen voor, het ontgeuren van luchtverbanden, desinfecteren of steriliseren, of verbanden, zwachtels, absorberende kussens of chirurgische artikelen A61L; zeepsamenstellingen C11D) [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse valt de volgende materie, vermeld als een samenstelling (mengsel), een proces voor het bereiden van de samenstelling of een proces voor het behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de samenstelling:

                        (a)      Geneesmiddelen of andere biologische samenstellingen die in staat zijn tot:

                                 -        het voorkomen, verlichten, behandelen of genezen van afwijkende of pathologische condities van het levende lichaam door middelen als het vernietigen van een parasitisch organisme of het beperken van het effect van de ziekte of afwijking door het chemisch veranderen van de fysiologie van de drager of de parasiet (biociden A01N 25/00 tot A01N 65/00);

                                 -        het in stand houden, vergroten, verkleinen, beperken of vernietigen van een fysiologische lichaamsfunctie, bijv. vitaminesamenstellingen, sterilisatiemiddelen, vruchtbaarheidsonderdrukkers, groeibevorderaars en dergelijke (sexuele sterilisatiemiddelen voor ongewervelde dieren, bijv. insecten A01N; plantengroeiregelaars A01N 25/00 tot A01N 65/00); [7]

                                 -        het diagnostiseren van een fysiologische conditie door een in-vivo test, bijv. röntgenologische contrastvloeistoffen of huidpleisters met testsamenstellingen (meetprocessen of testprocessen waarbij sprake is van enzymen of micro-organismen C12Q; in-vitro testen van biologisch materiaal, bijv. bloed of urine, G01N, bijv. G01N 33/48);

                        (b)      Samenstellingen voor het behandelen van het lichaam, die in het algemeen zijn bedoeld voor het ontgeuren, beschermen, verfraaien of verzorgen van een lichaam, bijv. cosmetica, tandpasta’s of tandvulmaterialen.

              (2)            De aandacht wordt gevestigd op de definities van groepen chemische elementen volgend op de titel van Sectie C.

              (3)            De aandacht wordt gevestigd op de aantekeningen in klasse C07, bijv. de aantekeningen volgend op de titel van subklasse C07D, waarin de regels worden toegelicht voor het klasseren van organische verbindingen in die klasse, welke regels eveneens toepasbaar zijn op het klasseren van organische verbindingen in A61K, tenzij anders staat vermeld. [8]

              (4)            In deze subklasse wordt, met uitzondering van de groep A61K 8/00, geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [15]

              (5)            Therapeutische werking van medicinale preparaten wordt verder geklasseerd in subklasse A61P. [7]

 

A 61 K      6/00                    Preparaten voor de tandheelkunde (tandreinigingspreparaten A61K 8/00 of A61Q 11/00; bevestigen van gebitsprosthesen in de mond waarbij gebruik wordt gemaakt van kleeffolieën of kleefstofsamenstellingen A61C 13/23) [3,8,9]

A 61 K      6/02                    .    Gebruik van preparaten voor kunsttanden, voor het vullen of voor het overkappen van tanden [3]

A 61 K      6/027                  .    .    Gebruik van niet-metaalachtige elementen of verbindingen daarvan, bijv. koolstof [5]

A 61 K      6/033                  .    .    .    Fosforverbindingen, bijv. apatiet [5]

A 61 K      6/04                    .    .    Gebruik van metalen of legeringen [3,9]

A 61 K      6/05                    .    .    .    Amalgamen [5]

A 61 K      6/06                    .    .    Gebruik van anorganische lijmen [3,9]

A 61 K      6/08                    .    .    Gebruik van natuurlijke of synthetische harsen [3,9]

A 61 K      6/083                  .    .    .    Verbindingen die worden verkregen uit reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

A 61 K      6/087                  .    .    .    Verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan uit reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

A 61 K      6/09                    .    .    .    .    Polyurethanen [5]

A 61 K      6/093                  .    .    .    .    Polyorganosiliciumverbindingen [5]

A 61 K      6/097                  .    .    .    Polysacchariden [5]

A 61 K      6/10                    .    Samenstellingen voor het nemen van gebitafdrukken [3,9]

  

A 61 K      8/00                    Cosmetica of soortgelijke verzorgende preparaten [8,9]

 

              Aantekening

 

              Gebruik van cosmetica of soortgelijke verzorgende preparaten wordt verder geklasseerd in subklasse A61Q. [8,15]

 

A 61 K      8/02                    .    gekenmerkt door een speciale uitvoeringsvorm [8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

A 61 K      8/03                    .    .    Vloeibare samenstellingen met twee of meer gescheiden lagen [8]

A 61 K      8/04                    .    .    Dispersies; Emulsies [8]

A 61 K      8/06                    .    .    .    Emulsies [8]

A 61 K      8/11                    .    .    Ingekapselde samenstellingen [8]

A 61 K      8/14                    .    .    Liposomen [8]

A 61 K      8/18                    .    gekenmerkt door de samenstelling [8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

A 61 K      8/19                    .    .    met anorganische bestanddelen [8]

A 61 K      8/20                    .    .    .    Halogenen; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/21                    .    .    .    .    Fluoriden; Afgeleiden daarvan [8]

A 61 K      8/22                    .    .    .    Peroxiden; Zuurstof; Ozon [8]

A 61 K      8/23                    .    .    .    Zwavel; Selenium; Tellurium; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/24                    .    .    .    Fosfor; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/25                    .    .    .    Silicium; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/26                    .    .    .    Aluminium; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/27                    .    .    .    Zink; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/28                    .    .    .    Zirkoon; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/29                    .    .    .    Titanium; Verbindingen daarvan [8]

A 61 K      8/30                    .    .    met organische verbindingen [8]

A 61 K      8/31                    .    .    .    Koolwaterstoffen [8]

A 61 K      8/33                    .    .    .    met zuurstof [8]

A 61 K      8/34                    .    .    .    .    Alcoholen [8]

A 61 K      8/35                    .    .    .    .    Ketonen, bijv. quinonen of benzofenon [8]

A 61 K      8/36                    .    .    .    .    Carbonzuren; Zouten of anhydriden daarvan [8]

A 61 K      8/362                  .    .    .    .    .    Polycarbonzuren [8]

A 61 K      8/365                  .    .    .    .    .    Hydroxycarbonzuren; Ketocarbonzuren [8]

A 61 K      8/368                  .    .    .    .    .    met carboxylgroepen direct gebonden aan koolstofatomen van aromatische ringen [8]

A 61 K      8/37                    .    .    .    .    Esters van carbonzuren [8]

A 61 K      8/38                    .    .    .    .    Perverbindingen, bijv. perzuren [8]

A 61 K      8/39                    .    .    .    .    Afgeleiden met 2 tot 10 oxyalkyleengroepen [8]

A 61 K      8/40                    .    .    .    met stikstof (quinonen met stikstof A61K 8/35) [8]

A 61 K      8/41                    .    .    .    .    Aminen [8]

A 61 K      8/42                    .    .    .    .    Amiden [8]

A 61 K      8/43                    .    .    .    .    Guanidinen [8]

A 61 K      8/44                    .    .    .    .    Aminocarbonzuren of afgeleiden daarvan, bijv. aminocarbonzuren met zwavel; Zouten, esters of N-geacyleerde afgeleiden daarvan [8]

A 61 K      8/45                    .    .    .    .    Afgeleiden met 2 tot 10 oxyalkyleengroepen [8]

A 61 K      8/46                    .    .    .    met zwavel (A61K 8/44 heeft voorrang) [8]

A 61 K      8/49                    .    .    .    met heterocyclische verbindingen [8]

A 61 K      8/55                    .    .    .    met fosfor [8]

A 61 K      8/58                    .    .    .    met andere atomen dan koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel of fosfor [8]

A 61 K      8/60                    .    .    .    Suikers; Afgeleiden daarvan [8]

A 61 K      8/63                    .    .    .    Steroiden; Afgeleiden daarvan [8]

 

              Aantekening

 

              Onder deze groep vallen steroïden, zoals gedefinieerd onder aantekening (1) volgend op de titel van subklasse C07J. [8]

 

A 61 K      8/64                    .    .    .    Proteinen; Peptiden; Afgeleiden of afbraakproducten daarvan [8]

A 61 K      8/65                    .    .    .    .    Collageen; Gelatine; Keratine; Afgeleiden of afbraakproducten daarvan [8]

A 61 K      8/66                    .    .    .    .    Enzymen [8]

A 61 K      8/67                    .    .    .    Vitaminen [8]

A 61 K      8/68                    .    .    .    Sphingolipiden, bijv. ceramiden, cerebrosiden of gangliosiden [8]

A 61 K      8/69                    .    .    .    met fluor [8]

A 61 K      8/70                    .    .    .    .    met perfluorgroepen, bijv. perfluorethers [8]

A 61 K      8/72                    .    .    met organische macromoleculaire verbindingen [8]

A 61 K      8/73                    .    .    .    Polysacchariden [8]

A 61 K      8/81                    .    .    .    verkregen uit reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [8]

A 61 K      8/84                    .    .    .    verkregen uit andere reacties dan die waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [8]

A 61 K      8/85                    .    .    .    .    Polyesters [8]

A 61 K      8/86                    .    .    .    .    Polyethers [8]

A 61 K      8/87                    .    .    .    .    Pokyurethanen [8]

A 61 K      8/88                    .    .    .    .    Polyamiden [8]

A 61 K      8/89                    .    .    .    .    Polysiloxanen [8]

A 61 K      8/891                  .    .    .    .    .    verzadigd, bijv. di-methicon, fenyltri-methicon, C24-C28 methicon of stearyldi-methicon [8]

A 61 K      8/892                  .    .    .    .    .    .    gemodificeerd door een hydroxygroep, bijv. di-methiconol [8]

A 61 K      8/893                  .    .    .    .    .    .    gemodificeerd door een alkoxygroep of een aryloxygroep, bijv. behenoxydi-methicon of stearoxydi-methicon [8]

A 61 K      8/894                  .    .    .    .    .    .    gemodificeerd door een polyoxyalkyleengroep, bijv. cetyldi-methiconpolyol [8]

A 61 K      8/895                  .    .    .    .    .    met silicium gebonden aan onverzadigde alifatische groepen, bijv. vinyldi-methicon [8]

A 61 K      8/896                  .    .    .    .    .    met andere atomen dan silicium, koolstof, zuurstof en waterstof, bijv. di-methiconpolyolfosfaat [8]

A 61 K      8/897                  .    .    .    .    .    .    met halogeen, bijv. fluorsiliconen [8]

A 61 K      8/898                  .    .    .    .    .    .    met stikstof, bijv. amodi-methicon, trimethylsilylamodi-methicon of di-methiconpropyl PG-betaine [8]

A 61 K      8/899                  .    .    .    .    .    .    met zwavel, bijv. natrium PG-propyldi-methiconthiosulfaatcopolyol [8]

A 61 K      8/90                    .    .    .    Blokpolymeren (A61K 8/89 heeft voorrang) [8]

A 61 K      8/91                    .    .    .    Entpolymeren (A61K 8/89 heeft voorrang) [8]

A 61 K      8/92                    .    .    Oliën, vetten of wassen; Afgeleiden daarvan, bijv. hydrogeneringsproducten [8]

A 61 K      8/96                    .    .    met materialen, of afgeleiden daarvan, met een onbekende samenstelling [8]

A 61 K      8/97                    .    .    .    van algen, paddenstoelen, korstmossen (lichens) of planten; van derivaten daarvan [8,17]

A 61 K      8/9706                 .    .    .    .    Algen [17]

A 61 K      8/9711                 .    .    .    .    .    Phaeophycota of Phaeophyta [bruine algen], bijv. Fucus  [17]

A 61 K      8/9717                 .    .    .    .    .    Rhodophycota of Rhodophyta [rode algen], bijv. Porphyra  [17]

A 61 K      8/9722                 .    .    .    .    .    Chlorophycota of Chlorophyta [groene algen], bijv. Chlorella  [17]

A 61 K      8/9728                 .    .    .    .    Paddenstoelen, bijv. gisten [17]

A 61 K      8/9733                 .    .    .    .    Korstmossen of lichens [17]

A 61 K      8/9739                 .    .    .    .    Bryophyta (mossen) [17]

A 61 K      8/9741                 .    .    .    .    Pteridophyta (varens) [17]

A 61 K      8/9749                 .    .    .    .    .    Filicopsida of Pterodopsida [17]

A 61 K      8/9755                 .    .    .    .    Gymnosperms [Coniferophyta] [17]

A 61 K      8/9761                 .    .    .    .    .    Cupressaceae [Cypres familie], bijv. jenever or cypres [17]

A 61 K      8/9767                 .    .    .    .    .    Pinaceae [Pijnboom familie], bijv. pijnboom of ceder [17]

A 61 K      8/9771                 .    .    .    .    Ginkgophyta, bijv. Ginkgoaceae [Ginkgo familie] [17]

A 61 K      8/9778                 .    .    .    .    Gnetophyta, bijv. Ephedraceae [Mormon-thee familie] [17]

A 61 K      8/9783                 .    .    .    .    Angiosperms [Magnoliophyta] [17]

A 61 K      8/9789                 .    .    .    .    .    Magnoliopsida [dicotyledons] [17]

A 61 K      8/9794                 .    .    .    .    .    Liliopsida [monocotyledons] [17]

A 61 K      8/98                    .    .    .    van dierlijke oorsprong [8]

A 61 K      8/99                    .    .    .    van micro-organismen anders dan algen of schimmels, bijv. protozoa of bacteriën [8,17]

 

A 61 K      9/00                    Medicinale preparaten die worden gekenmerkt door een speciale fysische vorm [9]

A 61 K      9/02                    .    Zetpillen; Buigzame staafjes; Bases voor zetpillen of buigzame staafjes (apparatuur voor het maken daarvan A61J 3/08; inrichtingen voor het in het lichaam brengen daarvan A61M 31/00)

A 61 K      9/06                    .    Zalven; Bases daarvoor (apparatuur voor het maken daarvan A61J 3/04)

A 61 K      9/08                    .    Oplossingen [2,3]

A 61 K      9/10                    .    Dispersies; Emulsies [2,3]

A 61 K      9/107                  .    .    Emulsies [5]

A 61 K      9/113                  .    .    .    Meervoudige emulsies, bijv. olie-in-water-in-olie [5]

A 61 K      9/12                    .    .    Aerosolen; Schuimen [2,3]

A 61 K      9/127                  .    .    Liposomen [5]

A 61 K      9/133                  .    .    .    Enkellaagse blaasjes [5]

A 61 K      9/14                    .    Bijzondere vormen, bijv. poeders (microcapsules A61K 9/50) [2]

A 61 K      9/16                    .    .    Agglomeraten; Korrels; Microparels [2]

A 61 K      9/18                    .    .    Adsorbaten [2]

A 61 K      9/19                    .    .    gelyofiliseerd [6]

A 61 K      9/20                    .    Pillen, hoesttabletten of tabletten [2]

A 61 K      9/22                    .    .    Pillen en dergelijke met een vertraagde of een veranderlijke afgifte [2]

A 61 K      9/24                    .    .    .    Gelaagde of gelamineerde gelijkmatige doseringsvormen [2]

A 61 K      9/26                    .    .    .    Discrete deeltjes in een steunmatrix [2]

A 61 K      9/28                    .    .    Dragees; Gecoate pillen of tabletten [2]

A 61 K      9/30                    .    .    .    Organische coatings [2]

A 61 K      9/32                    .    .    .    .    met vaste synthetische polymeren [2]

A 61 K      9/34                    .    .    .    .    met natuurlijke gommen of harsen [2]

A 61 K      9/36                    .    .    .    .    met koolhydraten of derivaten daarvan (A61K 9/34 heeft voorrang) [2]

A 61 K      9/38                    .    .    .    .    met eiwitten of derivaten daarvan [2]

A 61 K      9/40                    .    .    .    .    .    Gelatinehoudend [2]

A 61 K      9/42                    .    .    .    .    met was, hogere vetzuren, hogere vetalcoholen of derivaten daarvan bevatten, bijv. chocolade [2]

A 61 K      9/44                    .    .    bedrukt, reliëf-gedrukt, gegroefd of geperforeerd [2]

A 61 K      9/46                    .    .    met een bruiswerking [2]

A 61 K      9/48                    .    Preparaten in capsules, bijv. van gelatine of chocolade [2]

A 61 K      9/50                    .    .    Microcapsules (A61K 9/52 heeft voorrang) [2]

A 61 K      9/51                    .    .    .    Nanocapsules [5]

A 61 K      9/52                    .    .    Capsules en dergelijke met een vertraagde of veranderlijke werking [2]

A 61 K      9/54                    .    .    .    met discrete deeltjes met coatings van verschillende dikte of materialen [2]

A 61 K      9/56                    .    .    .    .    Organische coatings [2]

A 61 K      9/58                    .    .    .    .    .    met vaste synthetische polymeren [2]

A 61 K      9/60                    .    .    .    .    .    met natuurlijke gommen of harsen [2]

A 61 K      9/62                    .    .    .    .    .    met koolhydraten of derivaten daarvan (A61K 9/60 heeft voorrang) [2]

A 61 K      9/64                    .    .    .    .    .    met eiwitten of derivaten daarvan [2]

A 61 K      9/66                    .    .    .    met emulsies, dispersies of oplossingen [2]

A 61 K      9/68                    .    in de vorm van kauwgom [2,8,9]

A 61 K      9/70                    .    Bases in de vorm van een baan, een vel of draden [2,9]

A 61 K      9/72                    .    voor het roken of inhaleren [2]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Een samenstelling, d.w.z. een mengsel van twee of meer componenten, wordt geklasseerd in de laatste van de zoekgroepen A61K 31/00 tot A61K 47/00, die voorziet in tenminste één van deze componenten. De componenten kunnen enkele verbindingen zijn, of andere enkele bestanddelen. [8]

              (2)      Elk deel van een samenstelling dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering volgens aantekening (1), en die zèlf als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, moet tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de zoekgroepen A61K 31/00 tot A61K 47/00. Het deel kan een enkele verbinding zijn, of een samenstelling op zich. [8]

              (3)      Elk deel van een samenstelling dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering volgens aantekeningen (1) of (2), en dat wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats in de groepen A61K 31/00 tot A61K 47/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar samenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”. [8]

 

A 61 K    31/00                   Medicinale preparaten die organische actieve bestanddelen bevatten [2,8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Organische actieve verbindingen die zouten of complexen vormen met zware metalen, worden niet geklasseerd in de groepen A61K 31/28, A61K 31/555 of A61K 31/7135, tenzij expliciet het tegenovergestelde wordt aangegeven, bijv. hemine A61K 31/555. [7]

              (2)      In deze groep vallen onder de uitdrukkingen “met verder heterocyclische ringen” en “gecondenseerd met hetereocyclische ringen” tevens verbindingen met twee of meer identieke heterocyclische ringen. [7]

 

A 61 K    31/01                   .    Koolwaterstoffen [2,8]

A 61 K    31/015                  .    .    carbocyclisch [2,8]

A 61 K    31/02                   .    Gehalogeneerde koolwaterstoffen [2,8]

A 61 K    31/025                  .    .    carbocyclisch [2,8]

A 61 K    31/03                   .    .    .    aromatisch [2,8]

A 61 K    31/035                  .    .    met alifatische onverzadiging [2,8]

A 61 K    31/04                   .    Nitroverbindingen, d.w.z. met NO2-groepen [2,8]

A 61 K    31/045                  .    Hydroxyverbindingen, bijv. alcoholen; Zouten daarvan, bijv. alcoholaten (hydroperoxiden A61K 31/327) [2,7,8]

A 61 K    31/047                  .    .    met twee of meer hydroxygroepen, bijv. sorbitol [7,8]

A 61 K    31/05                   .    .    Fenolen [2,8]

A 61 K    31/055                  .    .    .    waarbij de aromatische ring is vervangen door halogeen [2,8]

A 61 K    31/06                   .    .    .    waarbij de aromatische ring is vervangen door nitrogroepen [2,8]

A 61 K    31/065                  .    .    Difenyl-gesubstitueerde acyclische alcoholen [2,8]

A 61 K    31/07                   .    .    Retinolverbindingen, bijv. vitamine-A (retinoïnezuren A61K 31/203) [2,7,8]

A 61 K    31/075                  .    Ethers of acetalen [2,8]

A 61 K    31/08                   .    .    acyclisch, bijv. paraformaldehyde [2,8]

A 61 K    31/085                  .    .    met een etherbinding met de kernkoolstof van een aromatische ring [2,8]

A 61 K    31/09                   .    .    .    met twee of meer van dergelijke bindingen [2,8]

A 61 K    31/095                  .    Zwavelverbindingen, seleenverbindingen of telluurverbindingen, bijv. thiolen [2,8]

A 61 K    31/10                   .    .    Sulfiden; Sulfoxiden; Sulfonen [2,8]

A 61 K    31/105                  .    .    Persulfiden (thiuramdisulfiden A61K 31/145; thiosulfonen A61K 31/185) [2,8]

A 61 K    31/11                   .    Aldehyden [2,8]

A 61 K    31/115                  .    .    Formaldehyde [2,8]

A 61 K    31/12                   .    Ketonen [2,8]

A 61 K    31/121                  .    .    acyclisch [7,8]

A 61 K    31/12                   .    .    waarbij het zuurstofatoom direct is vastgemaakt aan een ring, bijv. chinonen, vitamine-K1 of anthraline [7,8]

A 61 K    31/125                  .    .    .    Kamfer; Kern-gesubstitueerde derivaten daarvan [2,8]

A 61 K    31/13                   .    Aminen (A 61 K 31/04 heeft voorrang) [2,8]

A 61 K    31/131                  .    .    acyclisch [7,8]

A 61 K    31/132                  .    .    met twee of meer aminogroepen, bijv. spermidine of putrescine [7,8]

A 61 K    31/133                  .    .    met hydroxygroepen, bijv. sphingosine [7,8]

A 61 K    31/135                  .    .    benzeenringen met aromatische ringen, bijv. efedrine, epinefrinen of methadon [2,7,8]

A 61 K    31/136                  .    .    .    waarbij de aminogroep direct is vastgemaakt aan de aromatische ring, bijv. benzeenamine [7,8]

A 61 K    31/137                  .    .    .    Arylalkylaminen, bijv. amfetamine, adrenaline, salbutamol of efedrine [7,8]

A 61 K    31/138                  .    .    .    Aryloxyalkyaminen, bijv. propanolol, tamoxifen of fenoxybenzamine (atenolol A61K 31/165; pindolol A61K 31/404; timolol A61K 31/5377) [7,8]

A 61 K    31/14                   .    .    Quaternaire ammoniumverbindingen, bijv. edrofonium of choline (betaïnen A61K 31/205) [2,8]

A 61 K    31/145                  .    .    met zwavelatomen, bijv. thiuramen (>N–C(S)–S–C(S)–N< of >N–C(S)–S–S–C(S)–N<); Sulfinylaminen (–N=SO); Sulfonylaminen (–N=SO2) (isothioureum A61K 31/155) [2,7,8]

A 61 K    31/15                   .    .    Oximen (>C=NO); Hydrazinen (>NN<); Hydrazonen (>NN=) [2,8]

A 61 K    31/155                  .    .    Amidinen (DFIG.), bijv. guanidine (H2NC(=NH)NH2), isoureum (HN=C(OH)NH2) of isothioureum (HN=C(SH)NH2) [2,8]

A 61 K    31/16                   .    Amiden, bijv. hydroxaminezuren [2,8]

A 61 K    31/164                  .    .    van een carbonzuur met een amino-alcohol, bijv. ceramiden [7,8]

A 61 K    31/165                  .    .    met aromatische ringen, bijv. colchicine, atenolol of progabide [2,8]

A 61 K    31/166                  .    .    .    waarbij het koolstofatoom van een carboxamidegroep direct is vastgemaakt aan de aromatische ring, bijv. procaïnamide, procarbazine, metoclopramide of labetalol [7,8]

A 61 K    31/167                  .    .    .    waarbij het stikstofatoom van een carboxamidegroep direct is vastgemaakt aan de aromatische ring, bijv. lidocaïne of paracetamol [7,8]

A 61 K    31/17                   .    .    met de groep >NC(O)N< of >NC(S)N<, bijv. ureum, thioureum of carmustine (isoureum of isothioureum A61K 31/155; sulfonylureum A61K 31/64) [2,7,8]

A 61 K    31/175                  .    .    .    met de groep >NC(O)N=N of >NC(S)N=N, bijv. carbonhydraziden, carbazonen, semicarbaziden of semicarbazonen; Thio-analogen daarvan [2,8]

A 61 K    31/18                   .    .    Sulfonamiden (verbindingen die een para-N-benzeensulfonyl-N-groep bevatten A61K 31/63) [2,8]

A 61 K    31/185                  .    Zuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan, bijv. zwavelzuren, imidezuren, hydrazonzuren of hydroximezuren (hydroxaminezuren A61K 31/16; peroxyzuren A61K 31/327) [2,7,8]

A 61 K    31/19                   .    .    Carbonzuren, bijv. valproïnezuur (salicylzuur A61K 31/60) [2,7,8]

A 61 K    31/191                  .    .    .    Acyclische zuren met twee of meer hydroxygroepen, bijv. gluconzuur [7,8]

A 61 K    31/192                  .    .    .    met aromatische groepen, bijv. sulindac, 2-arylpropionzuren of ethacrynzuur [7,8]

A 61 K    31/194                  .    .    .    met twee of meer carboxylgroepen, bijv. barnsteenzuur, maleïnezuur of ftaalzuur [7,8]

A 61 K    31/195                  .    .    .    Aminozuren, bijv. pantotheenzuur (eiwithoudende producten met een aminogroep die niet zijn ontbonden tot afzonderlijke aminozuren A61K 38/00) [2,7,8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep omvat de uitdrukking “aminogroep” tevens “acylaminogroep”. [7]

 

A 61 K    31/196                  .    .    .    .    waarbij de aminogroep direct is vastgemaakt aan een ring, bijv. antranilzuur, mefenamzuur, diclofenac of chlorambucil [7,8]

A 61 K    31/197                  .    .    .    .    waarbij de aminogroepen en de carboxylgroepen zijn vastgemaakt aan dezelfde acyclische koolstofketen, bijv. gamma-aminoboterzuur (GABA), bèta-alanine, epsilon-aminocapronzuur of pantotheenzuur (carnitine A61K 31/205) [7,8]

A 61 K    31/198                  .    .    .    .    .    Alfa-aminozuren, bijv. alanine of ethyleendiaminetetra-zijnzuur (EDTA) (betaïne A61K 31/205; proline A61K 31/401; tryptofaan A61K 31/405; histidine A61K 31/4172; peptiden die niet zijn afgebroken tot afzonderlijke aminozuren A61K 38/00) [7,8]

A 61 K    31/20                   .    .    .    waarbij een carboxylgroep is gebonden aan een acyclische keten van zeven of meer koolstofatomen, bijv. stearinezuur, palmitinezuur of arachidezuur [2,8]

A 61 K    31/201                  .    .    .    .    met één of twee dubbele bindingen, bijv. oliezuur of linolzuur [7,8]

A 61 K    31/202                  .    .    .    .    met drie of meer dubbele bindingen, bijv. linoleenzuur (icosanoïden, bijv. leukotriënen, A61K 31/557) [7,8]

A 61 K    31/203                  .    .    .    .    Retinoïnezuren [7,8]

A 61 K    31/205                  .    .    Amine-additiezouten van organische zuren; Inner quaternaire ammoniumzouten, bijv. betaïne of carnitine [2,8]

A 61 K    31/21                   .    Esters, bijv. nitroglycerine of selenocyanaten [2,8]

A 61 K    31/215                  .    .    van carbonzuren [2,8]

A 61 K    31/216                  .    .    .    van zuren met aromatische ringen, bijv. benactizyn of clofibraat [7,8]

A 61 K    31/22                   .    .    .    van acyclische zuren, bijv. pravastatine [2,8]

A 61 K    31/221                  .    .    .    .    met verbindingen met een aminogroep, bijv. acetylcholine of acetylcarnitine [7,8]

A 61 K    31/222                  .    .    .    .    met verbindingen met aromatische groepen, bijv. dipivefrine of ibopamine [7,8]

A 61 K    31/223                  .    .    .    .    van alfa-aminozuren [7,8]

A 61 K    31/225                  .    .    .    .    Polycarbonzuren [2,8]

A 61 K    31/23                   .    .    .    .    van zuren waarvan een carboxylgroep is gebonden aan een keten van zeven of meer koolstofatomen, bijv. ricinusolie of wonderolie [2,8]

A 61 K    31/231                  .    .    .    .    .    met één of twee dubbele bindingen [7,8]

A 61 K    31/232                  .    .    .    .    .    met drie of meer dubbele bindingen, bijv. etretinaat [7,8]

A 61 K    31/235                  .    .    .    met een aromatische ring die vastzit aan een carboxylgroep [2,8]

A 61 K    31/24                   .    .    .    .    met een aminogroep of een nitrogroep [2,8]

A 61 K    31/245                  .    .    .    .    .    Aminobenzoëzuuresters, bijv. procaïne of novocaïne (salicylzuuresters A61K 31/60) [2,8]

A 61 K    31/25                   .    .    .    met polyoxy-gealkyleerde alcoholen, bijv. esters van polyethyleenglycol [2,8]

A 61 K    31/255                  .    .    van sulfoxyzuren of zwavelanalogen daarvan [2,8]

A 61 K    31/26                   .    .    Cyanaatesters of isocyanaatesters; Thiocyanaatesters of isothiocyanaatesters [2,7,8]

A 61 K    31/265                  .    .    van koolzuren, thiokoolzuren of thiocarbonzuren, bijv. thio-azijnzuur, xanthogeenzuur of trithiokoolzuur [2,8]

A 61 K    31/27                   .    .    van carbaminezuren of thiocarbaminezuren, bijv. meprobamaat, carbachol of neostigmine [2,8]

A 61 K    31/275                  .    Nitrilen; Isonitrilen [2,8]

A 61 K    31/277                  .    .    met een ring, bijv. verapamil [7,8]

A 61 K    31/28                   .    Verbindingen met zware metalen [2,8]

A 61 K    31/285                  .    .    Platinaverbindingen [2,8]

A 61 K    31/285                  .    .    Arseenverbindingen [2,8]

A 61 K    31/29                   .    .    Antimoonverbindingen of bismuthverbindingen [2,8]

A 61 K    31/295                  .    .    Metaalverbindingen uit de ijzergroep [2,8]

A 61 K    31/30                   .    .    Koperverbindingen [2,8]

A 61 K    31/305                  .    .    Kwikverbindingen [2,8]

A 61 K    31/31                   .    .    .    met stikstof [2,8]

A 61 K    31/315                  .    .    Zinkverbindingen [2,8]

A 61 K    31/32                   .    .    Tinverbindingen [2,8]

A 61 K    31/325                  .    Carbaminezuren; Thiocarbamiden; Anhydriden of zouten daarvan (thiuramen A61K 31/145) [2,8]

A 61 K    31/327                  .    Peroxyverbindingen, bijv. hydroperoxiden, peroxiden of peroxyzuren [7,8]

A 61 K    31/33                   .    Heterocyclische verbindingen [2,8]

A 61 K    31/335                  .    .    met zuurstof als het enige hetero-atoom in de ring, bijv. fungichromine [2,8]

A 61 K    31/336                  .    .    .    met drieringen, bijv. oxiraan of fumagilline [7,8]

A 61 K    31/337                  .    .    .    met vierringen, bijv. taxol [7,8]

A 61 K    31/34                   .    .    .    met vijfringen met één zuurstof als het enige hetero-atoom in de ring, bijv. isosorbide [2,8]

A 61 K    31/341                  .    .    .    .    niet gecondenseerd met een andere ring, bijv. ranitidine, furosemide, bufetolol of muscarine [7,8]

A 61 K    31/343                  .    .    .    .    gecondenseerd met een carbocyclische ring, bijv. cumaraan, bufuralol, befunolol, clobenfurol of amiodaron [7,8]

A 61 K    31/345                  .    .    .    .    Nitrofuranen (nitrofurantoïne A61K 31/4178) [2,7,8]

A 61 K    31/35                   .    .    .    met zesringen met één zuurstof als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

A 61 K    31/351                  .    .    .    .    niet gecondenseerd met een andere ring [7,8]

A 61 K    31/352                  .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen, bijv. cannabinolen of methantheline [7,8]

A 61 K    31/353                  .    .    .    .    .    3,4-Dihydrobenzopyranen, bijv. chromaan of cathechine [7,8]

A 61 K    31/355                  .    .    .    .    .    .    Tocoferolen, bijv. vitamine-E [2,8]

A 61 K    31/357                  .    .    .    met twee of meer zuurstofatomen in dezelfde ring, bijv. kroonethers of guanadrel [7,8]

A 61 K    31/36                   .    .    .    .    Verbindingen die methyleendioxyfenylgroepen bevatten, bijv. sesamine [2,8]

A 61 K    31/365                  .    .    .    Lactonen [2,8]

A 61 K    31/366                  .    .    .    .    met zesringen, bijv. delta-lactonen [7,8]

A 61 K    31/37                   .    .    .    .    Cumarinen, bijv. psoralen [2,8]

A 61 K    31/375                  .    .    .    .    Ascorbinezuur, d.w.z. vitamine-C; Zouten daarvan [2,8]

A 61 K    31/38                   .    .    met zwavel als een hetero-atoom in de ring [2,8]

A 61 K    31/381                  .    .    .    met vijfringen [7,8]

A 61 K    31/382                  .    .    .    met zesringen, bijv. thioxanthenen (thiothixeen A61K 31/496) [7,8]

A 61 K    31/385                  .    .    .    met twee of meer zwavelatomen in dezelfde ring [2,8]

A 61 K    31/39                   .    .    .    met zuurstofatomen in dezelfde ring [2,8]

A 61 K    31/395                  .    .    met stikstof als een hetero-atoom in de ring, bijv. guanthidine of rifamcynen (rifampine A61K 31/496) [2,7,8]

A 61 K    31/396                  .    .    .    met drieringen, bijv. aziridine [7,8]

A 61 K    31/397                  .    .    .    met vierringen, bijv. azetidine [7,8]

A 61 K    31/40                   .    .    .    met vijfringen met één stikstof als het enige hetero-atoom in de ring, bijv. chlorofyl, ftalimide, hematoporfyrine, sulpiride, succinimide, tolmetin of buflomedil [2,7,8]

A 61 K    31/401                  .    .    .    .    Proline; Derivaten daarvan, bijv. captopril [7,8]

A 61 K    31/4015                .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. piracetam of ethosuximide [7,8]

A 61 K    31/402                  .    .    .    .    1-aryl-gesubstitueerd, bijv. piretanide [7,8]

A 61 K    31/4025                .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen, bijv. cromakalim [7,8]

A 61 K    31/403                  .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen, bijv. carbazool [7,8]

A 61 K    31/4035                .    .    .    .    .    Isoindolen, bijv. ftaalimide [7,8]

A 61 K    31/404                  .    .    .    .    .    Indolen, bijv. pindolol [7,8]

A 61 K    31/4045                .    .    .    .    .    .    Indoolalkylaminen; Amiden daarvan, bijv. serotonine of melatonine [7,8]

A 61 K    31/405                  .    .    .    .    .    .    Indoolalkaancarbonzuren; Derivaten daarvan, bijv. tryptofaan of indomethacine [2,8]

A 61 K    31/407                  .    .    .    .    gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen, bijv. ketorolac of fysostigmine [7,8]

A 61 K    31/409                  .    .    .    .    met vier van dergelijke ringen, bijv. porfinederivaten, bilirubine of biliverdine (hemine, hematine A61K 31/555) [7,8]

A 61 K    31/41                   .    .    .    met vijfringen met twee of meer hetero-atomen in de ring waarvan er tenminste één stikstof betreft, bijv. triazol of tetrazol [2,8]

A 61 K    31/415                  .    .    .    .    1,2-Diazolen; Derivaten daarvan, bijv. biotine [2,7,8]

A 61 K    31/4152                .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. antipyrine, fenylbutazon of sulfinpyrazon [7,8]

A 61 K    31/4155                .    .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/416                  .    .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen, bijv. indazool [7,8]

A 61 K    31/4162                .    .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen, bijv. indazool [7,8]

A 61 K    31/4164                .    .    .    .    1,3-Diazolen [7]

A 61 K    31/4166                .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. fenytoïne [7,8]

A 61 K    31/4168                .    .    .    .    .    waarbij een stikstofatoom is vastgemaakt in positie 2, bijv. clonidine [7,8]

A 61 K    31/417                  .    .    .    .    .    Imidazoolalkylaminen, bijv. histamine of fentolamine [7,8]

A 61 K    31/4172                .    .    .    .    .    Imidazoolalkaancarbonzuren, bijv. histidine [7,8]

A 61 K    31/4174                .    .    .    .    .    Arylalkylimidazolen, bijv. oxymethazoline, naftazoline of miconazool [7,8]

A 61 K    31/4178                .    .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen, bijv. pilocarpine of nitrofurantoïne [7,8]

A 61 K    31/4184                .    .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen, bijv. benzimidazolen [7,8]

A 61 K    31/4188                .    .    .    .    .    gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen, bijv. biotine of sorbinil [7,8]

A 61 K    31/4192                .    .    .    .    1,2,3-Triazolen [7,8]

A 61 K    31/4196                .    .    .    .    1,2,4-Triazolen [7,8]

A 61 K    31/42                   .    .    .    .    Oxazolen [2,7,8]

A 61 K    31/421                  .    .    .    .    .    1,3-Oxazolen, bijv. pemoline of trimethadion [7,8]

A 61 K    31/422                  .    .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/423                  .    .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/424                  .    .    .    .    .    gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen, bijv. clavulaanzuur [7,8]

A 61 K    31/4245                .    .    .    .    Oxadiazolen [7,8]

A 61 K    31/425                  .    .    .    .    Thiazolen [2,7,8]

A 61 K    31/426                  .    .    .    .    .    1,3-Thiazolen [7,8]

A 61 K    31/427                  .    .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/428                  .    .    .    .    .    gecondenseerd met carbocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/429                  .    .    .    .    .    gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/43                   .    .    .    .    .    .    Verbindingen die 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem bevatten volgens de formule DFIG.604, bijv. penicilline of penems [2,6,8]

A 61 K    31/431                  .    .    .    .    .    .    .    met verder heterocyclische ringsystemen, bijv. ticarcilline, azlocilline of oxacilline [7,8]

A 61 K    31/433                  .    .    .    .    Thiadiazolen [7,8]

A 61 K    31/435                  .    .    .    met zesringen met één stikstof als het enige hetero-atoom in de ring [2,8]

A 61 K    31/4353                .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/4355                .    .    .    .    .    waarbij het heterocyclische ringsysteem een vijfring bevat met zuurstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/436                  .    .    .    .    .    waarbij het heterocyclische ringsysteem een zesring bevat met zuurstof als hetero-atoom in een ring, bijv. rapamycine [7,8]

A 61 K    31/4365                .    .    .    .    .    waarbij het heterocyclische ringsysteem zwavel bevat als hetero-atoom in een ring, bijv. ticlopidine [7,8]

A 61 K    31/437                  .    .    .    .    .    waarbij het heterocyclische ringsysteem een vijfring bevat met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. indolizine of bèta-carboline [7,8]

A 61 K    31/4375                .    .    .    .    .    waarbij het heterocyclische ringsysteem een zesring bevat met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. chinolizinen, nafthyridinen, berberine of vincamine [7,8]

A 61 K    31/438                  .    .    .    .    waarbij de ring spiro-gecondenseerd is met carbocyclische of heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/439                  .    .    .    .    waarbij de ring deel uitmaakt van een gebrugd ringsysteem, bijv. chinuclidine (8-azabicyclo[3.2.1]octanen A61K 31/46) [7,8]

A 61 K    31/44                   .    .    .    .    Niet-gecondenseerde pyridinen; Gehydrogeneerde derivaten daarvan, bijv. vitamine-B6 [2,7,8]

A 61 K    31/4402                .    .    .    .    .    alleen gesubstitueerd in positie 2, bijv. feniramine of bisacodyl [7,8]

A 61 K    31/4406                .    .    .    .    .    alleen gesubstitueerd in positie 3, bijv. zimeldine (nicotine A61K 31/455) [7,8]

A 61 K    31/4409                .    .    .    .    .    alleen gesubstitueerd in positie 4, bijv. isoniazide of iproniazide [7,8]

A 61 K    31/4412                .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de heterocyclische ring [7,8]

A 61 K    31/4415                .    .    .    .    .    Pyridoxine, bijv. vitamine-B6 (pyridoxalfosfaat A61K 31/675) [7,8]

A 61 K    31/4418                .    .    .    .    .    waarbij een carbocyclische ring direct is vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. cyproheptadine [7,8]

A 61 K    31/4422                .    .    .    .    .    1,4-Dihydropyridinen, bijv. nifedipine of nicardipine [7,8]

A 61 K    31/4425                .    .    .    .    .    Pyridinederivaten, bijv. pralidoxim of pyridostigmine [7,8]

A 61 K    31/4427                .    .    .    .    .    met verder heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/443                  .    .    .    .    .    .    met een vijfring met zuurstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/4433                .    .    .    .    .    .    met een zesring met zuurstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/4436                .    .    .    .    .    .    met een heterocyclische ring met zwavel als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/4439                .    .    .    .    .    .    met een vijfring met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. omeprazool (nicotine A61K 31/465) [7,8]

A 61 K    31/444                  .    .    .    .    .    .    met een zesring met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. amrinon [7,8]

A 61 K    31/445                  .    .    .    .    .    Niet-gecondenseerde piperidinen, bijv. piperocaïne; Derivaten daarvan [2,7,8]

A 61 K    31/4453                .    .    .    .    .    .    alleen gesubstitueerd in positie 1, bijv. propipocaïne of diperodon [7,8]

A 61 K    31/4458                .    .    .    .    .    .    alleen gesubstitueerd in positie 2, bijv. methylfenidaat [7,8]

A 61 K    31/4462                .    .    .    .    .    .    alleen gesubstitueerd in positie 3 [7,8]

A 61 K    31/4465                .    .    .    .    .    .    alleen gesubstitueerd in positie 4 [7,8]

A 61 K    31/4468                .    .    .    .    .    .    waarbij eem stikstofatoom direct is vastgemaakt in positie 4, bijv. clebopride of fentanyl [7,8]

A 61 K    31/45                   .    .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. cycloheximide [2,7,8]

A 61 K    31/451                  .    .    .    .    .    .    waarbij een carbocyclische ring direct is vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. gluthetimide, meperidine, loperamide, fencyclidine of piminodine [7,8]

A 61 K    31/4515                .    .    .    .    .    .    met een butyrofenongroep in positie 1, bijv. haloperidol (pipamperon A61K 31/4545) [7,8]

A 61 K    31/452                  .    .    .    .    .    .    Piperidinederivaten (pancuronium A61K 31/58) [7,8]

A 61 K    31/4523                .    .    .    .    .    .    met verder heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/4525                .    .    .    .    .    .    .    met een vijfring met zuurstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/453                  .    .    .    .    .    .    .    met een zesring met zuurstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/4535                .    .    .    .    .    .    .    met een heterocyclische ring met zwavel als hetero-atoom in een ring, bijv. pizotifen [7,8]

A 61 K    31/454                  .    .    .    .    .    .    .    met een vijfring met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. pimozide of domperidon [7,8]

A 61 K    31/4545                .    .    .    .    .    .    .    met een zesring met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. pipamperon of anabasine [7,8]

A 61 K    31/455                  .    .    .    .    .    Nicotinezuur, bijv. niacine; Derivaten daarvan, bijv. esters of amiden [2,8]

A 61 K    31/46                   .    .    .    .    8-Azabicyclo[3.2.1]octaan; Derivaten daarvan, bijv. atropine of cocaïne [2,8]

A 61 K    31/465                  .    .    .    .    Nicotine; Derivaten daarvan [2,8]

A 61 K    31/47                   .    .    .    .    Chinolinen; Isochinolinen [2,8]

A 61 K    31/4704                .    .    .    .    .    2-Chinolinonen, bijv. carbostyril [7,8]

A 61 K    31/4706                .    .    .    .    .    4-Aminochinolinen; 8-Aminochinolinen, bijv. chlorochin of primachin [7,8]

A 61 K    31/4709                .    .    .    .    .    Niet-gecondenseerde chinolinen die verder heterocyclische ringen bevatten [7,8]

A 61 K    31/472                  .    .    .    .    .    Niet-gecondenseerde isochinolinen, bijv. papaverine [7,8]

A 61 K    31/4725                .    .    .    .    .    .    met verder heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/473                  .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen, bijv. acridinen of fenanthridinen [7,8]

A 61 K    31/4738                .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/4741                .    .    .    .    .    gecondenseerd met ringsystemen met zuurstof als hetero-atoom in een ring, bijv. tubocuraraanderivaten, noscapine of bicuculline [7,8]

A 61 K    31/4743                .    .    .    .    .    gecondenseerd met ringsystemen met zwavel als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/4745                .    .    .    .    .    gecondenseerd met ringsystemen met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. fenanthrolinen (yohimbinederivaten, vinblastine A61K 31/475; ergolinederivaten A61K 31/48) [7,8]

A 61 K    31/4747                .    .    .    .    .    spiro-gecondenseerd [7,8]

A 61 K    31/4748                .    .    .    .    .    deel uitmakend van gebrugde ringsystemen (strychnine A61K 31/475; morfinanderivaten A61K 31/485) [7,8]

A 61 K    31/475                  .    .    .    .    .    met een indoolring, bijv. yohimbine, reserpine, strychnine of vinblastine (vincamine A61K 31/4375) [2,7,8]

A 61 K    31/48                   .    .    .    .    .    Ergolinederivaten, bijv. lysergzuur of ergotamine [2,7,8]

A 61 K    31/485                  .    .    .    .    .    Morfinanderivaten, bijv. morfine of codeïne [2,7,8]

A 61 K    31/49                   .    .    .    .    .    Cinchonanderivaten, bijv. kinine [2,7,8]

A 61 K    31/495                  .    .    .    met zesringen met twee stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, bijv. piperazine (A61K 31/48 heeft voorrang) [2,8]

A 61 K    31/496                  .    .    .    .    Niet-gecondenseerde piperazinen die verder heterocyclische ringen bevatten, bijv. rifampine of thiotixeen [7,8]

A 61 K    31/4965                .    .    .    .    Niet-gecondenseerde pyrazinen [7,8]

A 61 K    31/497                  .    .    .    .    .    met verder heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/498                  .    .    .    .    Pyrazinen of piperazinen die ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd zijn met carbocyclische ringsystemen, bijv. chinoxaline of fenazine [7,8]

A 61 K    31/4985                .    .    .    .    Pyrazinen of piperazinen die ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd zijn met heterocyclische ringstemen [7,8]

A 61 K    31/499                  .    .    .    .    Spiro-gecondenseerde pyrazinen of piperazinen [7,8]

A 61 K    31/4995                .    .    .    .    Pyrazinen of piperazinen die deel uitmaken van gebrugde ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/50                   .    .    .    .    Pyridazinen; Gehydrogeneerde pyridazinen [2,7,8]

A 61 K    31/501                  .    .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/502                  .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen, bijv. cinnoline of ftalazine [7,8]

A 61 K    31/5025                .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/503                  .    .    .    .    .    spiro-gecondenseerd [7,8]

A 61 K    31/504                  .    .    .    .    .    deel uitmakend van gebrugde ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/505                  .    .    .    .    Pyrimidinen, bijv. uracil of chinazolon; Gehydrogeneerde pyrimidinen, bijv. trimethoprim [2,7,8]

A 61 K    31/506                  .    .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/51                   .    .    .    .    .    .    Thiaminen, bijv. vitamine-B1 [2,8]

A 61 K    31/513                  .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. cytosine [7,8]

A 61 K    31/515                  .    .    .    .    .    .    Barbituurzuren; Derivaten daarvan, bijv. natriumpentobarbital [2,8]

A 61 K    31/517                  .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen, bijv. chinazoline of perimidine [7,8]

A 61 K    31/519                  .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/52                   .    .    .    .    .    .    Purinen, bijv. adenine [2,7,8]

A 61 K    31/522                  .    .    .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de heterocyclische ring, bijv. hypoxanthine, guanine of acyclovir [7,8]

A 61 K    31/525                  .    .    .    .    .    .    Iso-alloxazinen, bijv. riboflavine of vitamine-B2 [2,8]

A 61 K    31/527                  .    .    .    .    .    spiro-gecondenseerd [7,8]

A 61 K    31/529                  .    .    .    .    .    deel uitmakend van gebrugde ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/53                   .    .    .    met zesringen met drie stikstofatomen als de enige hetero-atomen in de ring, bijv. chlorazanil of melamine (melarsoprol A61K 31/555) [2,8]

A 61 K    31/535                  .    .    .    met zesringen met tenminste één stikstofatoom en tenminste één zuurstofatoom als de hetero-atomen in de ring, bijv. 1,2-oxazinen [2,8]

A 61 K    31/5355                .    .    .    .    Niet-gecondenseerde oxazinen die verder heterocyclische ringen bevatten [7,8]

A 61 K    31/536                  .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/5365                .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/537                  .    .    .    .    spiro-gecondenseerd of deel uitmakend van gebrugde ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/5375                .    .    .    .    1,4-Oxazinen, bijv. morfoline [7,8]

A 61 K    31/5377                .    .    .    .    .    niet gecondenseerd en met verder heterocyclische ringen, bijv. timolol [7,8]

A 61 K    31/538                  .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/5383                .    .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/5386                .    .    .    .    .    spiro-gecondenseerd of deel uitmakend van gebrugde ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/539                  .    .    .    .    met twee of meer zuurstofatomen in dezelfde ring, bijv. dioxazinen [7,8]

A 61 K    31/5395                .    .    .    .    met twee of meer stikstofatomen in dezelfde ring, bijv. oxadiazinen [7,8]

A 61 K    31/54                   .    .    .    met zesringen met tenminste één stikstofatoom en tenminste één zwavelatoom als de hetero-atomen in de ring, sulthiam [2,8]

A 61 K    31/541                  .    .    .    .    Niet-gecondenseerde thiazinen die verder heterocyclische ringen bevatten [7,8]

A 61 K    31/5415                .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met carbocyclische ringsystemen, bijv. fenothiazine, chloorpromazine of piroxicam [7,8]

A 61 K    31/542                  .    .    .    .    ortho-gecondenseerd of peri-gecondenseerd met heterocyclische ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/545                  .    .    .    .    Verbindingen die 5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octaanringsystemen bevatten, d.w.z. verbindingen die een ringsysteem bevatten volgens de formule, DFIG.605, bijv. cefalosporinen, cefaclor of cefalexine [2,6,8]

A 61 K    31/546                  .    .    .    .    .    met verder heterocyclische ringen, bijv. cefalothine [7,8]

A 61 K    31/547                  .    .    .    .    spiro-gecondenseerd of deel uitmakend van gebrugde ringsystemen [7,8]

A 61 K    31/548                  .    .    .    .    met twee of meer zwavelatomen in dezelfde ring [7,8]

A 61 K    31/549                  .    .    .    .    met twee of meer stikstofatomen in dezelfde ring, bijv. hydrochloorthiazide [7,8]

A 61 K    31/55                   .    .    .    met zevenringen, bijv. azelastine of pentyleentetrazool [2,8]

A 61 K    31/551                  .    .    .    .    met twee stikstofatomen als hero-atomen in de ring, bijv. clozapine of dilazep [7,8]

A 61 K    31/5513                .    .    .    .    1,4-Benzodiazepinen, bijv. diazepam [7,8]

A 61 K    31/5517                .    .    .    .    .    gecondenseerd met vijfringen met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. imidazobenzodiazepinen of triazolam [7,8]

A 61 K    31/553                  .    .    .    .    met tenminste één stikstof en tenminste één zuurstof als hetero-atomen in de ring, bijv. loxapine of staurosporine [7,8]

A 61 K    31/554                  .    .    .    .    met tenminste één stikstof en tenminste één zwavel als hetero-atomen in de ring, bijv. clothiapine of diltiazem [7,8]

A 61 K    31/555                  .    .    met zware metalen, bijv. hemine, hematine of melarsoprol [2,8]

A 61 K    31/557                  .    Icosanoïden, bijv. leukotriënen [3,7,8]

A 61 K    31/5575                .    .    met een cyclopentaanring, bijv. protaglandin-E2 of prostaglandin-F2-alfa [7,8]

A 61 K    31/5578                .    .    met een pentaleenringsysteem, bijv. carbacycline of iloprost [7,8]

A 61 K    31/558                  .    .    met heterocyclische ringen die zuurstof bevatten als het enige hetero-atoom in de ring, bijv. thromboxanen [7,8]

A 61 K    31/5585                .    .    .    met vijfringen met zuurstof als het enige hetero-atoom in de ring, bijv. prostacycline [7,8]

A 61 K    31/559                  .    .    met heterocyclische ringen die andere hetero-atomen bevatten dan zuurstof [7,8]

A 61 K    31/56                   .    Verbindingen die cyclopenta[a]hydrofenanthreenringsystemen bevatten; Derivaten daarvan, bijv. lanoline, norsteroïden, homosteroïden of steroïden [4,7,8]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (1) volgend op de titel van subklasse C07J, waarin wordt uitgelegd wat wordt gedekt door de term “steroïden”. [7]

 

A 61 K    31/565                  .    .    niet gesubstitueerd in positie 17 beta door een koolstofatoom, bijv. estraan of estradiol [2,8]

A 61 K    31/566                  .    .    .    met een oxogroep in positie 17, bijv. estron [7,8]

A 61 K    31/567                  .    .    .    alfa-gesubstitueerd in positie 17, bijv. mestranol of norethandrolon [7,8]

A 61 K    31/568                  .    .    .    gesubstitueerd in de posities 10 en 13 door een keten met tenminste één koolstofatoom, bijv. androstaan of testosteron [7,8]

A 61 K    31/5685                .    .    .    .    met een oxogroep in positie 17, bijv. androsteron [7,8]

A 61 K    31/569                  .    .    .    .    alfa-gesubstitueerd in positie 17, bijv. ethisteron [7,8]

A 61 K    31/57                   .    .    in positie 17 beta gesubstitueerd door een keten van twee koolstofatomen, bijv. pregnaan of progesteron [2,8]

A 61 K    31/573                  .    .    .    gesubstitueerd in positie 21, bijv. cortison, dexamethason of prednison [7,8]

A 61 K    31/575                  .    .    in positie 17 beta gesubstitueerd door een keten van drie of meer koolstofatomen, bijv. cholaan, cholestaan, ergosterol of sitosterol [2,8]

A 61 K    31/58                   .    .    met heterocyclische ringen, bijv. aldosteron, danazol, stanozolol, pancuronium of digitogenine (digitoxine A61K 31/704) [2,7,8]

A 61 K    31/585                  .    .    .    met lactonringen, bijv. oxandrolon of bufaline [2,8]

A 61 K    31/59                   .    Verbindingen die 9,10-secocyclopenta[a]hydrofenanthreenringsystemen bevatten [2,7,8]

A 61 K    31/592                  .    .    9,10-Seco-ergostaanderivaten, bijv. ergocalciferol of vitamine-D2 [7,8]

A 61 K    31/593                  .    .    9,10-Secocholestaanderivaten, bijv. cholcalciferol of vitamine-D3 [7,8]

A 61 K    31/60                   .    Salicylzuur; Derivaten daarvan, bijv. aspirine [2,8]

A 61 K    31/603                  .    .    met verder aromatische ringen, bijv. diflunisal [7,8]

A 61 K    31/606                  .    .    met aminogroepen [7,8]

A 61 K    31/609                  .    .    Amiden, bijv. salicylamide [7,8]

A 61 K    31/612                  .    .    waarbij de hydroxygroep in positie 2 is veresterd, bijv. salicylzwavelzuur (fosfosal A61K 31/661) [7,8]

A 61 K    31/616                  .    .    .    door carbonzuren, bijv. acetylsalicylzuur [7,8]

A 61 K    31/618                  .    .    waarbij de carboxylgroep in positie 1 is veresterd, bijv. salsalaat [7,8]

A 61 K    31/621                  .    .    waarbij de hydroxygroep in positie 2 is veresterd, bijv. benorylaat [7,8]

A 61 K    31/625                  .    .    met heterocyclische substituenten, bijv. 4-salicycloylmorfoline (sulfasalazine A61K 31/635) [2,7,8]

A 61 K    31/63                   .    Verbindingen die para-N-benzeensulfonyl-N-groepen bevatten, bijv. sulfanilamide of p-nitrobenzeensulfonhydrazide [2,8]

A 61 K    31/635                  .    .    met een heterocyclische ring, bijv. sulfadiazine [2,8,14]

A 61 K    31/64                   .    Sulfonylureumverbindingen, bijv. glibenclamide, tolbutamide of chloorpropamide [2,8]

A 61 K    31/65                   .    Tetracyclinen [2,8]

A 61 K    31/655                  .    Azoverbindingen (N=N), diazoverbindingen (=N2), azoxyverbindingen (>NON< or N(=O)N<), azidoverbindingen (N3) of diazo-aminoverbindingen (N=NN<) [2,8]

A 61 K    31/66                   .    Fosforverbindingen [2,8]

A 61 K    31/661                  .    .    Fosforzuren of esters daarvan zonder PC bindingen, bijv. fosfosal, dichloorvos of malathion [7,8]

A 61 K    31/6615                .    .    .    Verbindingen met twee of meer veresterde fosforzuurgroepen, bijv. inositoltrifosfaat of fytidezuur [7,8]

A 61 K    31/662                  .    .    Fosforzuren of esters daarvan met PC bindingen, bijv. foscarnet of trichloorfon [7,8]

A 61 K    31/663                  .    .    .    Verbindingen met twee of meer fosforzuurgroepen of esters daarvan, bijv. clodronzuur of pamidronzuur [7,8]

A 61 K    31/664                  .    .    Amiden van fosforzuren [7,8]

A 61 K    31/665                  .    .    met zuurstof als een hetero-atoom in de ring, bijv. fosfomycine [2,8]

A 61 K    31/67                   .    .    met zwavel als een hetero-atoom in de ring [2,8]

A 61 K    31/675                  .    .    met stikstof als een hetero-atoom in de ring, bijv. pyridoxaalfosfaat [2,8]

A 61 K    31/683                  .    .    Di-esters van een fosforzuur met twee hydroxyverbindingen, bijv. fosfatidylinositolen [7,8]

A 61 K    31/685                  .    .    .    waarbij één van de hydroxyverbindingen stikstofatomen heeft, bijv. fosfatidylserine of lecithine [2,7,8]

A 61 K    31/688                  .    .    .    waarbij beide hydroxyverbindingen stikstofatomen hebben, bijv. spingomyelinen [7,8]

A 61 K    31/69                   .    Boorverbindingen [2,8]

A 61 K    31/695                  .    Siliciumverbindingen [2,8]

A 61 K    31/70                   .    Koolhydraten; Suikers; Derivaten daarvan (sorbitol A61K 31/047) [2,7,8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep worden de uitdrukkingen gebruikt met de betekenissen uit Aantekening (3) volgend op de titel van subklasse C07H. [2,7]

 

A 61 K    31/7004                .    .    Monosacchariden met alleen koolstofatomen, waterstofatomen en zuurstofatomen [7,8]

A 61 K    31/7008                .    .    Verbindingen waarbij een aminogroep direct is vastgemaakt aan een koolstofatoomvan het saccharideradicaal, bijv. D-galactosamine of ranimustine [7,8]

A 61 K    31/7012                .    .    Verbindingen waarbij een vrije of veresterde carboxylgroep, direct of via een koolstofketen, is vastgemaakt aan een koolstofatoom van het saccharideradicaal, bijv. glucuronzuur of neuraminezuur (gluconzuur A61K 31/191; ascorbinezuur A61K 31/375) [7,8]

A 61 K    31/7016                .    .    Disacchariden, bijv. lactose of lactulose (lactobionzuur A61K 31/7032) [7,8]

A 61 K    31/702                  .    .    Oligosacchariden, d.w.z. waarbij drie tot vijf saccharideradicalen aan elkaar zijn vastgemaakt door glycosidebindingen [7,8]

A 61 K    31/7024                .    .    Esters van sacchariden [7,8]

A 61 K    31/7028                .    .    Verbindingen waarvan de saccharideradicalen zijn vastgemaakt aan niet-saccharideverbindingen door glycosidebindingen [7,8]

A 61 K    31/7032                .    .    .    vastgemaakt aan een polyol, d.w.z. verbindingen met twee of meer vrije of veresterde hydroxygroepen, inclusief de hydroxygroep die betrokken is bij de glucosidebinding, bijv. monoglucosyl-diacylglyceriden, lactobionzuur of gangliosiden [7,8]

A 61 K    31/7034                .    .    .    vastgemaakt aan een carbocyclische verbinding, bijv. floridzin [7,8]

A 61 K    31/7036                .    .    .    .    waarbij tenminste één aminogroep direct is vastgemaakt aan de carbocyclische ring, bijv. streptomycine, gentamycine, amikacine, validamycine of fortimicinen [7,8]

A 61 K    31/704                  .    .    .    .    vastgemaakt aan een gecondenseerd carbocyclisch ringsysteem, bijv. sennosiden, thiocolchicosiden, escine, daunorubicine of digitoxine [7,8]

A 61 K    31/7042                .    .    Verbindingen met saccharideradicalen en heterocyclische ringen [7,8]

A 61 K    31/7048                .    .    .    met zuurstof als hetero-atoom in een ring, bijv. leucoglucosan, hesperidine, erythromcine of nystatine [7,8]

A 61 K    31/7052                .    .    .    met stikstof als hetero-atoom in een ring, bijv. nucleosiden of nucleotiden [7,8]

A 61 K    31/7056                .    .    .    .    met vijfringen met stikstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/706                  .    .    .    .    met zesringen met stikstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/7064                .    .    .    .    .    met gecondenseerde of niet-gecondenseerde pyrimidinen [7,8]

A 61 K    31/7068                .    .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de pyrimidinering, bijv. cytidine of cytidylzuur [,87]

A 61 K    31/7072                .    .    .    .    .    .    .    waarbij twee oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan de pyrimidinering, bijv. uridine, uridylzuur, thymidine of zidovudine [7,8]

A 61 K    31/7076                .    .    .    .    .    .    met purinen, bijv. adenosine of adenylzuur [7,8]

A 61 K    31/708                  .    .    .    .    .    .    .    waarbij oxogroepen direct zijn vastgemaakt aan het purineringsysteem, bijv. guanosine of guanylzuur [7,8]

A 61 K    31/7084                .    .    Verbindingen met twee nucleosiden of nucleotiden, bijv. nicotinamide-adeninedinucleotide, flavine-adeninedinucleotide [7,8]

A 61 K    31/7088                .    .    Verbindingen met drie of meer nucleosiden of nucleotiden [7,8]

A 61 K    31/7105                .    .    .    Natuurlijke ribonucleïnezuren, d.w.z. waarbij alleen ribosen zijn vastgemaakt aan adenine, guanine, cytosine of uracil en met 3’,5’-fosfodi-esterbindingen [7,8]

A 61 K    31/711                  .    .    .    Natuurlijke deoxyribonucleïnezuren, d.w.z. waarbij alleen 2’-deoxyribosen zijn vastgemaakt aan adenine, guanine, cytosine of uracil en met 3’,5’-fosfodi-esterbindingen [7,8]

A 61 K    31/7115                .    .    .    Nucleïnezuren of oligonucleotiden met gemodificeerde basen, d.w.z. anders dan adenine, guanine, cytosine, uracil of thymine [7,8]

A 61 K    31/712                  .    .    .    Nucleïnezuren of oligonucleotiden met gemodificeerde suikers, d.w.z. anders dan ribose of 2’-deoxyribose [7,8]

A 61 K    31/7125                .    .    .    Nucleïnezuren of oligonucleotiden met een gemodificeerde internucleosidebinding, d.w.z. anders dan 3’,5’-fosfodi-esters [7,8]

A 61 K    31/713                  .    .    .    Nucleïnezuren of oligonucleotiden met dubbele strengen [7,8]

A 61 K    31/7135                .    .    Verbindingen met zware metalen [7,8]

A 61 K    31/714                  .    .    .    Cobalaminen, bijv. cyaancobalamine of vitamine-B12 [7,8]

A 61 K    31/715                  .    .    Polysacchariden, d.w.z. waarbij meer dan vijf saccharideradicalen aan elkaar zijn vastgemaakt door glycosidebindingen; Derivaten daarvan, bijv. ethers of esters [2,8]

A 61 K    31/716                  .    .    .    Glucanen [7,8]

A 61 K    31/717                  .    .    .    .    Cellulosen [7,8]

A 61 K    31/718                  .    .    .    .    Zetmeel of afgeboken zetmeel, bijv. amylose of amylopectine [7,8]

A 61 K    31/719                  .    .    .    .    Pullulanen [7,8]

A 61 K    31/721                  .    .    .    Dextranen [7,8]

A 61 K    31/722                  .    .    .    Chitine; Chitosan [7,8]

A 61 K    31/723                  .    .    .    Xanthanen [7,8]

A 61 K    31/724                  .    .    .    Cyclodextrinen [7,8]

A 61 K    31/726                  .    .    .    Glycosaminoglycanen, d.w.z. mucopolysacchariden (chondroïtinesulfaat, dermataansulfaat A61K 31/737) [7,8]

A 61 K    31/727                  .    .    .    .    Heparine; Heparaan [7,8]

A 61 K    31/728                  .    .    .    .    Hyaluronzuur [7,8]

A 61 K    31/729                  .    .    .    Agar; Agarose; Agaropectine [7,8]

A 61 K    31/731                  .    .    .    Carrageanen [7,8]

A 61 K    31/732                  .    .    .    Pectine [7,8]

A 61 K    31/733                  .    .    .    Fructosanen, bijv. inuline [7,8]

A 61 K    31/734                  .    .    .    Alginezuur [7,8]

A 61 K    31/736                  .    .    .    Glucomannanen of galactomannanen, bijv. cassiabonengom of guargom [7,8]

A 61 K    31/737                  .    .    .    Gesulfateerde polysacchariden, bijv. chondroïtinesulfaat of dermataansulfaat (A61K 31/727 heeft voorrang) [7,8]

A 61 K    31/738                  .    .    .    Verknoopte polysacchariden [7,8]

A 61 K    31/739                  .    .    .    Lipopolysacchariden [7,8]

A 61 K    31/74                   .    Synthetische polymeermaterialen [2,8]

A 61 K    31/745                  .    .    Polymeren van koolwaterstoffen [2,8]

A 61 K    31/75                   .    .    .    van etheen [2,8]

A 61 K    31/755                  .    .    Polymeren die halogeen bevatten [2,8]

A 61 K    31/76                   .    .    .    van vinylchloride [2,8]

A 61 K    31/765                  .    .    Polymeren die zuurstof bevatten [2,8]

A 61 K    31/77                   .    .    .    van oxiranen [2,8]

A 61 K    31/775                  .    .    .    Fenolharsen [2,8]

A 61 K    31/78                   .    .    .    van acrylzuur of derivaten daarvan [2,8]

A 61 K    31/785                  .    .    Polymeren die stikstof bevatten [2,8]

A 61 K    31/787                  .    .    .    met heterocyclische ringen met stikstof als hetero-atoom in een ring [7,8]

A 61 K    31/79                   .    .    .    .    Polymeren van vinylpyrrolidon [2,8]

A 61 K    31/795                  .    .    Polymeren die zwavel bevatten [2,8]

A 61 K    31/80                   .    .    Polymeren die hetero-atomen bevatten die niet vallen in de groepen A61K 31/755 tot A61K 31/795 [2,8]

 

A 61 K    33/00                   Medicinale preparaten die anorganische actieve bestanddelen bevatten [2,8]

A 61 K    33/02                   .    Ammoniak; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/04                   .    Zwavel, seleen of telluur; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/06                   .    Aluminium, calcium of magnesium; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/08                   .    .    Oxiden; Hydroxiden [2,8]

A 61 K    33/10                   .    .    Carbonaten; Bicarbonaten [2,8]

A 61 K    33/12                   .    .    Magnesiumsilicaat [2,8]

A 61 K    33/14                   .    Alkalimetaalchloriden; Aardalkalimetaalchloriden [2,8]

A 61 K    33/16                   .    Fluorverbindingen [2,8] ,8

A 61 K    33/18                   .    Jodium; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/20                   .    Elementair chloor; Anorganische verbindingen die chloor vrijgeven [2,8]

A 61 K    33/22                   .    Boorverbindingen [2,8]

A 61 K    33/24                   .    Zware metalen; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/26                   .    .    IJzer; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/28                   .    .    Kwik; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/30                   .    .    Zink; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/32                   .    .    Mangaan; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/34                   .    .    Koper; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/36                   .    .    Arseen; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/38                   .    .    Zilver; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/40                   .    Peroxiden [2,8]

A 61 K    33/42                   .    Fosfor; Verbindingen daarvan [2,8]

A 61 K    33/44                   .    Elementaire koolstof, bijv. houtskool of koolzwart [2,8]

 

A 61 K    35/00                   Medicinale preparaten die materialen of reactieproducten daarvan bevatten met een onbepaalde samenstelling [2,8,15]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep wordt elk actief bestanddeel of materiaal geklasseerd. Bij elk actief bestanddeel of materiaal wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats. [15]

              (2)      Bij het klasseren in deze groep wordt tevens geklasseerd in de groep B01D 15/08, voor zover het onderwerpen van algemene interesse met betrekking tot chromatografie betreft. [8]

 

A 61 K    35/02                   .    van levenloze materialen (koolstof A61K 33/44) [2,8,15]

A 61 K    35/04                   .    .    Teer; Bitumen; Minerale oliën; Ammoniumbituminosulfonaat [2,8,15]

A 61 K    35/06                   .    .    .    Minerale oliën, bijv. paraffine-oliën of aromatische oliën op basis van armatische koolwaterstoffen [2,8,15]

A 61 K    35/08                   .    .    Mineraalwater; Zeewater [2,8,15]

A 61 K    35/10                   .    .    Veen; Amber of barnsteen; Turf; Humus [2,8,15]

A 61 K    35/12                   .    Materialen van zoogdieren; Samenstellingen die niet-specifieke weefsels of cellen bevatten; Samenstellingen die niet-embryonale stamcellen bevatten; Genetisch gemodificeerde cellen (niet-gekarakteriseerde stamcellen A61K35/545; vaccins of medicinale preparaten met antigenen of antilichamen A61K 39/00) [2,8,15]

 

              Aantekening

 

              Als de cellen zijn gekarakteriseerd, wordt geklasseerd in de groep waaronder het overeenkomstige of het oorspronkelijke weefsel valt. [15]

 

A 61 K    35/13                   .    .    Tumorcellen, ongeacht het oorspronkelijke weefsel (tumorvaccins A61K 39/00) [15]

A 61 K    35/14                   .    .    Bloed; Kunstmatig bloed (perfluorkoolstoffen A61K 31/02; navelstrengbloed A61K 35/51; hemoglobine A61K 38/42) [2,8,15]

A 61 K    35/15                   .    .    .    Cellen uit de myeloïde lijn, bijv. granulocyten, basofielen, eosinofielen, neutrofielen, leukocyten, monocyten, macrofagen en mestcellen; Myeloïde voorlopercellen; Antigeen-vertonende cellen, b.v. dendritische cellen (een specifiek antigen vertonend A61K 39/00; therapeutische combinaties van antilichamen, of fragmenten daarvan, en cellen op basis van bloed A61K 39/00) [15]

A 61 K    35/16                   .    .    .    Bloedplasma; Bloedserum (navelstrengbloed A61K 35/51 [2,8,15]

A 61 K    35/17                   .    .    .    Lymfocyten; B-cellen; T-cellen; Natural killer cellen; Interferon-geactiveerde of cytokine-geactiveerde lymfocyten (indien geactiveerd door een specifiek antigen A61K 39/00) [15]

A 61 K    35/18                   .    .    .    Erythrocyten (hemoglobine A61K 38/42) [2,8,15]

A 61 K    35/19                   .    .    .    Bloedplaatjes; Megacaryocyten [15]

A 61 K    35/20                   .    .    Melk; Wei; Colostrum [2,8,15]

A 61 K    35/22                   .    .    Urine; Urinewegen, bijv. nier of blaas; Intraglomerulaire mesangiale cellen; Mesangiale niercellen; Bijnieren [2,8,15]

A 61 K    35/24                   .    .    Slijm; Slijmklieren; Slijmbeurs; Gewrichtsvloeistof; Arthrale vloeistoffen; Afscheidingsvloeistoffen; Vloeistof uit de wervelkolom (speeksel A61K 35/38) [2,8,15]

A 61 K    35/26                   .    .    Lymfen; Lymfklieren; Thymus; milt; Splenocyten; Thymocyten [2,8,15]

A 61 K    35/28                   .    .    Beenmerg; Hematopoietische stamcellen; Mesenchymale stamcellen van elke oorsprong, bijv. van vetweefsel afgeleide stamcellen [2,8,15]

A 61 K    35/30                   .    .    Zenuwen; Hersenen; Ogen; Hoornvliescellen; Hersenvocht; Neuronale stamcellen; Neuronale voorlopercellen; Gliacellen; Oligodendrocyten; Schwann-cellen; Astroglia; Astrocyten; Choroïdeplexus; Ruggenmergweefsel [2,8,15]

A 61 K    35/32                   .    .    Botten; Osteocyten; Osteoblasten; Pezen; Tenocyten; Tanden; Odontoblasten; Kraakbeen; Chondrocyten; Synoviale membraan [2,8,15]

A 61 K    35/33                   .    .    Fibroblasten [15]

A 61 K    35/34                   .    .    Spieren; Gladde spiercellen; Hart; Cardiale stamcellen; Myoblasten; Myocyten; Hartspiercellen (vasculaire gladde spieren A61K 45/44) [2,8,15]

A 61 K    35/35                   .    .    Vetweefsel; Adipocyten; Stromale cellen; Bindweefsels (van vetweefsel afgeleide stamcellen A61K 35/28; Collageen A61K 38/39) [15]

A 61 K    35/36                   .    .    Huid; Haar; Nagels; Talgklieren; Oorsmeer; Opperhuid; Epitheelcellen; Keratinocyten; Langerhans-cellen; Ectodermale cellen (eilandjes van Langerhans A61K 35/39)) [4,7,8,15]

A 61 K    35/37                   .    .    Spijsverteringssysteem [3,8]

A 61 K    35/38                   .    .    .    Maag; Darmen; Slijmbekercellen; mondslijmvlies; Speeksel [3,8,15]

A 61 K    35/39                   .    .    .    Alvleesklier; Eilandjes van Langerhans (epidermale Langerhans-cellen A61K 35/36) [3,8,15]

A 61 K    35/407                  .    .    .    Lever; Hepatocyten [3,8,15]

A 61 K    35/413                  .    .    .    Galblaas; Gal [3,8,15]

A 61 K    35/42                   .    .    Ademhaling, bijv. longen, brochiën of longcellen [2,8,15]

A 61 K    35/44                   .    .    Vaten; Vasculaire gladde spiercellen; Endotheelcellen; Endotheliale voorlopercellen [2,8,15]

A 61 K    35/48                   .    .    Voortplantingsorganen [2,8,15]

A 61 K    35/50                   .    .    .    Placenta of moederkoek; Placentastamcellen; Vruchtwater; Vruchtvlies; Vruchtwaterstamcellen [2,8,15]

A 61 K    35/51                   .    .    .    Navelstreng; Navelstrengbloed; Navelstrengstamcellen [15]

A 61 K    35/52                   .    .    .    Sperma; Prostaat; Zaadvocht; Leydig-testikelcellen [2,8,15]

A 61 K    35/54                   .    .    .    Eierstokken; Eicellen; Eitjes; Embryo’s; Foetale cellen; Kiemcellen [2,8,15]

A 61 K    35/545                  .    .    .    .    Embryonale stamcellen; Pluripotente stamcellen; Geïnduceerde pluripotente stamcellen; Niet-gekarakteriseerde stamcellen [15]

A 61 K    35/55                   .    .    Klieren die niet vallen onder de groepen A61K 35/22 tot A61K 35/545, bijv. schildklieren, bijschildklieren of pijnappelklieren [3,8,15]

A 61 K    35/56                   .    Materialen van andere dieren dan zoogdieren [2,8,15]

A 61 K    35/57                   .    .    Vogels; Materialen van vogels, bijv. eieren, veren, eiwit; eigeel of endothelium corneum gigeriae galli  [15]

A 61 K    35/58                   .    .    Reptielen (antigenen van slangen A61K 39/38) [2,8,15]

A 61 K    35/583                  .    .    .    Slangen; Hagedissen, bijv. kameleons (therapeutisch gebruik van een slangengifeiwit A61K 38/00) [15]

A 61 K    35/586                  .    .    .    Schildpadden; Waterschildpadden, bijv. moerasschildpadden [15]

A 61 K    35/60                   .    .    Vissen, bijv. zeepaardjes; Viseieren [2,8,15]

A 61 K    35/612                  .    .    .    Schaaldieren, bijv. krabben, kreeften, garnalen, krielgarnalen of rivierkreeften; Eendenmosselen [15]

A 61 K    35/614                  .    .    .    Cnydaria, bijv. zeeanemonen, koralen, koraaldieren of kwallen [15]

A 61 K    35/616                  .    .    .    Echinodermata, bijv. zeesterren, zeekomkommers of zee-egels [15]

A 61 K    35/618                  .    .    .    Weekdieren, bijv. zoetwaterweekdieren, oesters, mosselen, inktvissen of slakken [15]

A 61 K    35/62                   .    .    Bloedzuigers; Wormen, bijv. cestoden, lintwormen, nematoden, rondwormen, aardwormen, spoelwormen, filaria’s, haakwormen, trichinella of taenia [2,8,15]

A 61 K    35/63                   .    .    Geleedpotigen (in het water levende schaaldieren A61K 35/612) [15]

A 61 K    35/64                   .    .    .    Insecten, bijv. bijen, wespen of vlooien [2,8,15]

A 61 K    35/644                  .    .    .    .    Bijenwas; Propolis; Koninginnegelei; Honing [15]

A 61 K    35/646                  .    .    .    Spinachtigen, bijv. spinnen, schorpioenen, teken of mijten [15]

A 61 K    35/648                  .    .    .    Miljoenpotigen, bijv. duizendpoten of millipede [15]

A 61 K    35/65                   .    .    Amfibieën, bijv. padden, kikkers, salamanders of watersalamanders [15]

A 61 K    35/655                  .    .    Andere in het water levende dieren dan die welke vallen onder de groepen A61K 35/57 tot A61K 35/65 [15]

A 61 K    35/66                   .    Micro-organismen of materialen daarvan (schimmels, gisten of candida A61K 36/06) [2,8,15]

A 61 K    35/68                   .    .    Protozoën, bijv. Flagellen, amoeben, sporozoans, plasmodium of toxoplasma [2,8,15]

A 61 K    35/74                   .    .    Bacteriën (therapeutisch gebruik van een bacterieel eiwit A61K 38/00) [2,8,15]

A 61 K    35/741                  .    .    .    Protobiotica (probiotisch gist, bijv. saccharomyces A61K 36/06) [15]

A 61 K    35/742                  .    .    .    .    Sporen-vormende bacteriën, bijv. Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, Clostridium en Lactobacillus sporogenes [15]

A 61 K    35/744                  .    .    .    .    Melkzuurbacteriën, bijv. enterokokken, pediococci, lactococci, streptokokken of leuconostocs [15]

A 61 K    35/745                  .    .    .    .    .    Bifidobacteriën [15]

A 61 K    35/747                  .    .    .    .    .    Lactobacillus, bijv. Lactobacillus acidophilus of Lactobacillus brevis [15]

A 61 K    35/748                  .    .    .    Cyabobacteriën, d.w.z. blauwgroene bacteriën of blauwgroene algen, bijv. spirulina (algen, micro-algen of microfyten A61K 36/02) [15]

A 61 K    35/76                   .    .    Virussen; Subvirale deeltjes; Bacteriofagen [2,8,15]

A 61 K    35/761                  .    .    .    Adenovirus [15]

A 61 K    35/763                  .    .    .    Herpesvirus [15]

A 61 K    35/765                  .    .    .    Reovirus; Rotavirus [15]

A 61 K    35/766                  .    .    .    Rhabdovirus, bijv. vesiculaire stomatitis virus [15]

A 61 K    35/768                  .    .    .    Oncolytische virussen voor zover niet vallend onder de groepen A61K 35/761 tot A61K 35/766 [15]

 

A 61 K    36/00                   Medicinale preparaten met een onbepaalde samenstelling die materialen of reactieproducten daarvan bevatten uit algen, korstmos, schimmels of planten, bijv. traditionele medicijnen op basis van kruiden [8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep worden gebruikelijke namen van planten, als die worden aangegeven, weergegeven tussen haakjes ná hun overeenkomstige Latijnse benamingen. [8]

              (2)      In deze groep is het gewenst de indexeercodes A61K 125/00 tot A61K 135/00 toe te voegen. [8]

 

A 61 K    36/02                   .    algen [8]

A 61 K    36/03                   .    .    Phaephycota of phaephyta (bruine alg), bijv. Fucus [8]

A 61 K    36/04                   .    .    Rhodophycota or rhodophyta (rode alg), bijv. Porphyra [8]

A 61 K    36/05                   .    .    Chlorophycota or chlorophyta (groene alg), bijv. Chlorella [8]

A 61 K    36/06                   .    Schimmels, bijv. gisten [8]

A 61 K    36/062                  .    .    Ascomycota [8]

A 61 K    36/064                  .    .    .    Saccharomycetales, bijv. bakkersgist [8]

A 61 K    36/066                  .    .    .    Clavicipitaceae [8]

A 61 K    36/068                  .    .    .    .    Cordyceps [8]

A 61 K    36/07                   .    .    Basydiomycota, bijv. Cryptococcus [8]

A 61 K    36/074                  .    .    .    Ganoderma [8]

A 61 K    36/076                  .    .    .    Poria [8]

A 61 K    36/09                   .    Korstmos [8]

A 61 K    36/10                   .    Bryophyta (mossen) [8]

A 61 K    36/11                   .    Pteridophyta of filicophyta (varens) [8]

A 61 K    36/12                   .    .    Filicopsida of pteridopsida [8]

A 61 K    36/126                  .    .    .    Drynaria [8]

A 61 K    36/13                   .    Coniferophyta (naaktzadigen) [8]

A 61 K    36/14                   .    .    Cupressaceae (Cypres-achtigen), bijv. jeneverbes of cypres [8]

A 61 K    36/15                   .    .    Pinaceae (Pijnboom-achtigen), bijv. pijnboom of ceder [8]

A 61 K    36/16                   .    Ginkgophyta, bijv. Ginkgoaceae (Ginkgo-achtigen) [8]

A 61 K    36/17                   .    Gnetophyta, bijv. Ephedraceae (Mormon-thee-achtigen) [8]

A 61 K    36/18                   .    Magnoliophyta (bedektzadigen) [8]

A 61 K    36/185                  .    .    Magnoliopsida (tweezaadlobbigen) [8]

A 61 K    36/19                   .    .    .    Acanthaceae (Acanthus-achtigen) [8]

A 61 K    36/195                  .    .    .    .    Strobilanthes [8]

A 61 K    36/20                   .    .    .    Aceraceae (Esdoorn-achtigen) [8]

A 61 K    36/21                   .    .    .    Amaranthaceae (Amarant-achtigen), bijv. rode ganzevoet, steenkruid of kogelamarant [8]

A 61 K    36/22                   .    .    .    Anacardiaceae (Sumak-achtigen), bijv. pruikeboom, looiersboom of gifeik [8]

A 61 K    36/23                   .    .    .    Apiaceae or Umbelliferae (Schermbloemigen), bijv. dille, kervel, koriander of komijn [8]

A 61 K    36/232                  .    .    .    .    Angelica [8]

A 61 K    36/233                  .    .    .    .    Bupleurum [8]

A 61 K    36/234                  .    .    .    .    Cnidium (sneeuwpeterselie) [8]

A 61 K    36/235                  .    .    .    .    Foeniculum (venkel) [8]

A 61 K    36/236                  .    .    .    .    Ligusticum (zoethoutwortel) [8]

A 61 K    36/237                  .    .    .    .    Notopterygium [8]

A 61 K    36/238                  .    .    .    .    Saposhnikovia [8]

A 61 K    36/24                   .    .    .    Apocynaceae (Maagdenpalm-achtigen), bijv. plumeria of maagdenpalm [8]

A 61 K    36/25                   .    .    .    Araliaceae (Ginseng-achtigen), bijv. klimop, engelenboom, schefflera of tetrapanax [8]

A 61 K    36/254                  .    .    .    .    Acanthopanax of Eleutherococcus [8]

A 61 K    36/258                  .    .    .    .    Panax (ginseng) [8]

A 61 K    36/26                   .    .    .    Aristolochiaceae (Pijpbloem-achtigen), bijv. heartleaf [8]

A 61 K    36/264                  .    .    .    .    Aristolochia (Reuzen-duitse-pijp) [8]

A 61 K    36/268                  .    .    .    .    Asarum (wilde gember) [8]

A 61 K    36/27                   .    .    .    Asclepiadaceae (Melkdistel-achtigen), bijv. wasbloem [8]

A 61 K    36/28                   .    .    .    Asteraceae of Compositae (Aster- of Zonnebloem-achtigen), bijv. kamille, moederkruid, duizendblad of rode zonnehoed [8]

A 61 K    36/282                  .    .    .    .    Artemisia, bijv. alsem of salie [8]

A 61 K    36/284                  .    .    .    .    Atractylodes [8]

A 61 K    36/285                  .    .    .    .    Aucklandia [8]

A 61 K    36/286                  .    .    .    .    Carthamus (spinrokdistel) [8]

A 61 K    36/287                  .    .    .    .    Chrysanthemum, bijv. madelief [8]

A 61 K    36/288                  .    .    .    .    Taraxacum (paardenbloem) [8]

A 61 K    36/289                  .    .    .    .    Vladimiria [8]

A 61 K    36/29                   .    .    .    Berberidaceae (Berberis-achtigen), bijv. berberis, zilverkaars of mayapple [8]

A 61 K    36/296                  .    .    .    .    Epimedium [8]

A 61 K    36/30                   .    .    .    Boraginaceae (Bernagie-achtigen), bijv. smeerwortel, longkruid of vergeet-me-niet [8]

A 61 K    36/31                   .    .    .    Brassicaceae of Cruciferae (Mosterd-achtigen, bijv. broccoli, kool of koolraap [8]

A 61 K    36/315                  .    .    .    .    Isatis, bijv. ververswede [8]

A 61 K    36/32                   .    .    .    Burseraceae (Geurhars-achtigen) [8]

A 61 K    36/324                  .    .    .    .    Boswellia, bijv. wierook [8]

A 61 K    36/328                  .    .    .    .    Commiphora, bijv. Mekka-mirre of Gilead-balsem [8]

A 61 K    36/33                   .    .    .    Cactaceae (Cactus-achtigen), bijv. vijgedistel of nachtcactus [8]

A 61 K    36/34                   .    .    .    Campanulaceae (Klokbloem-achtigen) [8]

A 61 K    36/342                  .    .    .    .    Adenophora [8]

A 61 K    36/344                  .    .    .    .    Codonopsis [8]

A 61 K    36/346                  .    .    .    .    Platycodon [8]

A 61 K    36/35                   .    .    .    Caprifoliaceae (Kamperfoelie-achtigen) [8]

A 61 K    36/355                  .    .    .    .    Lonicera (kamperfoelie) [8]

A 61 K    36/36                   .    .    .    Caryophyllaceae (Anjer-achtigen), bijv. babysbreath of zeepkruid [8]

A 61 K    36/37                   .    .    .    Celastraceae (Stafftree- of Bitterzoet-achtigen), bijv. tripterygium of kardinaalsmuts [8]

A 61 K    36/38                   .    .    .    Clusiaceae, Hypericaceae of Guttiferae (St. Janskruid- of Mangistan-achtigen), bijv. gewoon hertshooi [8]

A 61 K    36/39                   .    .    .    Convolvulaceae (Haagwinde-achtigen), bijv. winde [8]

A 61 K    36/40                   .    .    .    Cornaceae (Rode-kornoelje-achtigen) [8]

A 61 K    36/41                   .    .    .    Crassulaceae (Muurpeper-achtigen) [8]

A 61 K    36/42                   .    .    .    Cucurbitaceae (Komkommer-achtigen) [8]

A 61 K    36/424                  .    .    .    .    Gynostemma [8]

A 61 K    36/428                  .    .    .    .    Trichosanthes [8]

A 61 K    36/43                   .    .    .    Cuscutaceae (Warkruid-achtigen), bijv. Cuscuta epithymum of groot warkruid [8]

A 61 K    36/44                   .    .    .    Ebenaceae (Ebbeboom-achtigen), bijv. Amerikaanse dadelpruim [8]

A 61 K    36/45                   .    .    .    Ericaceae of Vacciniaceae (Dopheide- of Blauwbes-achtigen), bijv. blauwbes, veenbes of blauwe bosbes [8]

A 61 K    36/46                   .    .    .    Eucommiaceae (Gummiboom-achtigen), bijv. winterharde rubberboom [8]

A 61 K    36/47                   .    .    .    Euphorbiaceae (Wolfsmelk-achtigen), bijv. wonderboom (wonderolieboon) [8]

A 61 K    36/48                   .    .    .    Fabaceae of Leguminosae (Erwt- of Peulvrucht-achtigen); Caesalpiniaceae; Mimosaceae; Papilionaceae [8]

A 61 K    36/481                  .    .    .    .    Astragalus (melkwikke) [8]

A 61 K    36/482                  .    .    .    .    Cassia, bijv. golden shower tree [8]

A 61 K    36/483                  .    .    .    .    Gleditsia (cassia) [8]

A 61 K    36/484                  .    .    .    .    Glycyrrhiza (zoethout) [8]

A 61 K    36/485                  .    .    .    .    Gueldenstaedtia [8]

A 61 K    36/486                  .    .    .    .    Millettia [8]

A 61 K    36/487                  .    .    .    .    Psoralea [8]

A 61 K    36/488                  .    .    .    .    Pueraria (kudzu) [8]

A 61 K    36/489                  .    .    .    .    Sophora, bijv. necklacepod of mamani [8]

A 61 K    36/49                   .    .    .    Fagaceae (Beuk-achtigen), bijv. eik of kastanje [8]

A 61 K    36/50                   .    .    .    Fumariaceae (Duivekervel-achtigen), bijv. muurbloem [8]

A 61 K    36/505                  .    .    .    .    Corydalis [8]

A 61 K    36/51                   .    .    .    Gentianaceae (Gentiaan-achtigen) [8]

A 61 K    36/515                  .    .    .    .    Gentiana [8]

A 61 K    36/52                   .    .    .    Juglandaceae (Walnoot-achtigen) [8]

A 61 K    36/53                   .    .    .    Lamiaceae of Labiatae (Mint-achtigen), bijv. thijm, rozemarijn of lavendel [8]

A 61 K    36/532                  .    .    .    .    Agastache, bijv. reuzenhysop [8]

A 61 K    36/533                  .    .    .    .    Leonurus (moederkruid) [8]

A 61 K    36/534                  .    .    .    .    Mentha (mint) [8]

A 61 K    36/535                  .    .    .    .    Perilla (zwarte netel) [8]

A 61 K    36/536                  .    .    .    .    Prunella of Brunella (heelkruid) [8]

A 61 K    36/537                  .    .    .    .    Salvia (salie) [8]

A 61 K    36/538                  .    .    .    .    Schizonepeta [8]

A 61 K    36/539                  .    .    .    .    Scutellaria (glidkruid) [8]

A 61 K    36/54                   .    .    .    Lauraceae (Laurier-achtigen), bijv. kaneel of sassefras [8]

A 61 K    36/55                   .    .    .    Linaceae (vlas-achtigen), bijv. Linum [8]

A 61 K    36/56                   .    .    .    Loganiaceae (Lipbloemigen), bijv. trompetbloem of pinkroot [8]

A 61 K    36/57                   .    .    .    Magnoliaceae (Magnolia-achtigen) [8]

A 61 K    36/575                  .    .    .    .    Magnolia [8]

A 61 K    36/58                   .    .    .    Meliaceae (Chinaberry- of Mahonie-achtigen), bijv. Azadirachta (neemboom) [8]

A 61 K    36/59                   .    .    .    Menispermaceae (Maanzaad-achtigen), bijv. hyperbaena of koraalparel [8]

A 61 K    36/60                   .    .    .    Moraceae (Moerbei-achtigen), bijv. broodvruchtboom of vijgeboom [8]

A 61 K    36/605                  .    .    .    .    Morus (moerbei) [8]

A 61 K    36/61                   .    .    .    Myrtaceae (Mirt-achtigen), bijv. theeboom of eucalyptus [8]

A 61 K    36/62                   .    .    .    Nymphaeaceae (Waterlelie-achtigen) [8]

A 61 K    36/63                   .    .    .    Oleaceae (Olijf-achtigen), bijv. jasmijn, sering of asboom [8]

A 61 K    36/634                  .    .    .    .    Forsythia [8]

A 61 K    36/638                  .    .    .    .    Ligustrum, bijv. Chinese liguster [8]

A 61 K    36/64                   .    .    .    Orobanchaceae (Bezemraap-achtigen) [8]

A 61 K    36/65                   .    .    .    Paeoniaceae (Pioen-achtigen), bijv. Chinese pioen [8]

A 61 K    36/66                   .    .    .    Papaveraceae (Papaver- of klaproos-achtigen), bijv. bloodroot [8]

A 61 K    36/67                   .    .    .    Piperaceae (Peper-achtigen), bijv. Jamaica-peper of kava [8]

A 61 K    36/68                   .    .    .    Plantaginaceae (Weegbree-achtigen) [8]

A 61 K    36/69                   .    .    .    Polygalaceae (Melkkruid-achtigen) [8]

A 61 K    36/70                   .    .    .    Polygonaceae (Boekweit-achtigen), bijv. spineflower of zuring [8]

A 61 K    36/704                  .    .    .    .    Polygonum, bijv. duizendknoop [8]

A 61 K    36/708                  .    .    .    .    Rheum (rabarber) [8]

A 61 K    36/71                   .    .    .    Ranunculaceae (Boterbloem-achtigen), bijv. ridderspoor, hepatica, geelwortel, akelei of goldenseal [8]

A 61 K    36/714                  .    .    .    .    Aconitum (monnikskap) [8]

A 61 K    36/716                  .    .    .    .    Clematis (leather flower) [8]

A 61 K    36/718                  .    .    .    .    Coptis (goldthread) [8]

A 61 K    36/72                   .    .    .    Rhamnaceae (Wegedoorn-achtigen), bijv. wegedoorn, chewstick of magnolia [8]

A 61 K    36/725                  .    .    .    .    Ziziphus, bijv. jujube [8]

A 61 K    36/73                   .    .    .    Rosaceae (Roos-achtigen), bijv. aardbei, wilde bes, braam, peer of vuurdoorn [8]

A 61 K    36/732                  .    .    .    .    Chaenomeles, bijv. bloesemkwee [8]

A 61 K    36/734                  .    .    .    .    Crataegus (meidoorn) [8]

A 61 K    36/736                  .    .    .    .    Prunus, bijv. pruim, kers, perzik, abrikoos of amandel [8]

A 61 K    36/738                  .    .    .    .    Rosa (roos) [8]

A 61 K    36/739                  .    .    .    .    Sanguisorba (sorbenkruid) [8]

A 61 K    36/74                   .    .    .    Rubiaceae (Meekrap-achtigen) [8]

A 61 K    36/744                  .    .    .    .    Gardenia [8]

A 61 K    36/746                  .    .    .    .    Morinda [8]

A 61 K    36/748                  .    .    .    .    Oldenlandia of Hedyotis [8]

A 61 K    36/75                   .    .    .    Rutaceae (Wijnruit-achtigen) [8]

A 61 K    36/752                  .    .    .    .    Citrus, bijv. limoen, sinaasappel of citroen [8]

A 61 K    36/754                  .    .    .    .    Evodia [8]

A 61 K    36/756                  .    .    .    .    Phellodendron, bijv. kurkeik [8]

A 61 K    36/758                  .    .    .    .    Zanthoxylum, bijv. fagara [8]

A 61 K    36/76                   .    .    .    Salicaceae (Wilg-achtigen), bijv. populier [8]

A 61 K    36/77                   .    .    .    Sapindaceae (Zeepbes-achtigen), bijv. lychee or zeepbes [8]

A 61 K    36/78                   .    .    .    Saururaceae (Hagedissenstaart-achtigen) [8]

A 61 K    36/79                   .    .    .    Schisandraceae (Schisandra-achtigen) [8]

A 61 K    36/80                   .    .    .    Scrophulariaceae (Vijgenkruid-achtigen) [8]

A 61 K    36/804                  .    .    .    .    Rehmannia [8]

A 61 K    36/808                  .    .    .    .    Scrophularia (vijgenkruid) [8]

A 61 K    36/81                   .    .    .    Solanaceae (Aardappel-achtigen), bijv. tabak, nachtschade, tomaat, wolfskers, spaanse peper of jimsonweed [8]

A 61 K    36/815                  .    .    .    .    Lycium (woestijndoorn) [8]

A 61 K    36/82                   .    .    .    Theaceae (Thee-achtigen), bijv. camelia [8]

A 61 K    36/83                   .    .    .    Thymelaeaceae (Mezereum-achtigen), bijv. leatherwood of false ohelo [8]

A 61 K    36/835                  .    .    .    .    Aquilaria [8]

A 61 K    36/84                   .    .    .    Valerianaceae (Valeriaan-achtigen), bijv. valeriaan [8]

A 61 K    36/85                   .    .    .    Verbenaceae (IJzerhard-achtigen) [8]

A 61 K    36/855                  .    .    .    .    Clerodendrum, bijv. kansenboom [8]

A 61 K    36/86                   .    .    .    Violaceae (Violet-achtigen) [8]

A 61 K    36/87                   .    .    .    Vitaceae of Ampelidaceae (Klimplant- of Druif-achtigen), bijv. wijndruiven, muskadeldruif of peppervine [8]

A 61 K    36/88                   .    .    Liliopsida (éénzaadlobbigen) [8]

A 61 K    36/882                  .    .    .    Acoraceae (Kalmoes-achtigen), bijv. kalmoes of Acorus calamus [8]

A 61 K    36/884                  .    .    .    Alismataceae (Waterbree-achtigen) [8]

A 61 K    36/886                  .    .    .    Aloeaceae (Aloë-achtigen), bijv. aloë vera [8]

A 61 K    36/888                  .    .    .    Araceae (Aronskelk-achtigen), bijv. caladium, witte aronskelk of beerenblad [8]

A 61 K    36/8884                .    .    .    .    Arisaema, bijv. Amerikaanse aronskelk [8]

A 61 K    36/8888                .    .    .    .    Pinellia [8]

A 61 K    36/889                  .    .    .    Arecaceae, Palmae of Palmaceae (Palm-achtigen), bijv. dadelpalm, kokospalm of dwergpalm [8]

A 61 K    36/8895                .    .    .    .    Calamus, bijv. rotan [8]

A 61 K    36/89                   .    .    .    Cyperaceae (Zegge-achtigen) [8]

A 61 K    36/8905                .    .    .    .    Cyperus (flatsedge) [8]

A 61 K    36/894                  .    .    .    Dioscoreaceae (Broodplant-achtigen) [8]

A 61 K    36/8945                .    .    .    .    Dioscorea, bijv. broodwortel, Chinese yamswortel of wateryamswortel [8]

A 61 K    36/896                  .    .    .    Liliaceae (Lelie-achtigen), bijv. daglelie, weegbree-lelie, hyacint of narcis [8]

A 61 K    36/8962                .    .    .    .    Allium, bijv. tuinui, prei, knoflook of bieslook [8]

A 61 K    36/8964                .    .    .    .    Anemarrhena [8]

A 61 K    36/8965                .    .    .    .    Asparagus, bijv. tuinasperge of aspergevaren [8]

A 61 K    36/8966                .    .    .    .    Fritillaria, bijv. checker lily of mission bells [8]

A 61 K    36/8967                .    .    .    .    Lilium, bijv. tijgerlelie of paaslelie [8]

A 61 K    36/8968                .    .    .    .    Ophiopogon (Lilyturf) [8]

A 61 K    36/8969                .    .    .    .    Polygonatum (Salomonszegel) [8]

A 61 K    36/898                  .    .    .    Orchidaceae (Orchidee-achtigen) [8]

A 61 K    36/8984                .    .    .    .    Dendrobium [8]

A 61 K    36/8988                .    .    .    .    Gastrodia [8]

A 61 K    36/899                  .    .    .    Poaceae or Gramineae (Gras-achtigen), bijv. bamboe, koren of suikerbiet [8]

A 61 K    36/8994                .    .    .    .    Coix (jobstranen) [8]

A 61 K    36/8998                .    .    .    .    Hordeum (gerst) [8]

A 61 K    36/90                   .    .    .    Smilacaceae (Catbrier-achtigen), bijv. greenbrier of sarsaparilla [8]

A 61 K    36/902                  .    .    .    Sparganiaceae (Egelskop-achtigen) [8]

A 61 K    36/904                  .    .    .    Stemonaceae (Stemona-achtigen), bijv. croomia [8]

A 61 K    36/906                  .    .    .    Zingiberaceae (Gember-achtigen) [8]

A 61 K    36/9062                .    .    .    .    Alpinia, bijv. rode gember of galanga [8]

A 61 K    36/9064                .    .    .    .    Amomum, bijv. ronde kardemom [8]

A 61 K    36/9066                .    .    .    .    Curcuma, bijv. gewone geelwortel, oost-indische pijlwortel of mango ginger [8]

A 61 K    36/9068                .    .    .    .    Zingiber, bijv. tuingember [8]

 

A 61 K    38/00                   Medicinale preparaten die peptiden bevatten (peptiden die beta-lactamringen bevatten A61K 31/00; cyclische dipeptiden zonder enige andere peptidebinding in hun molecuul dan die welke hun eigen ring vormen, bijv. piperazine-2,5-dionen, A61K 31/00; op ergoline gebaseerde peptiden A61K 31/48; met macromoleculaire verbindingen met statistisch verspreide aminozuureenheden A61K 31/74; medicinale preparaten die antigenen of antilichamen bevatten A61K 39/00; medicinale preparaten die worden gekenmerkt door de niet-actieve bestanddelen, bijv. peptiden als geneesmiddeldragers, A61K 47/00) [6,8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      De in deze groep gebruikte termen of uitdrukkingen volgen exact de definities die zijn weergegeven in Aantekening (1) volgend op de titel van subklasse C07K. [6]

              (2)      Preparaten die fragmenten bevatten van peptiden of van peptiden die zijn gemodificeerd door het verwijderen of inbrengen van aminozuren, door het vervangen van aminozuren door andere of door een combinatie van deze modificaties, worden geklasseerd als de preparaten die bronpeptiden bevatten. Preparaten die fragmenten bevatten van peptiden met slechts vier of minder aminozuren, worden echter tevens geklasseerd in de groepen A61K 38/05 tot A61K 38/07. [6]

              (3)      Preparaten die peptiden bevatten die zijn bereid via recombinant DNA technologie, worden niet geklasseerd in overeenstemming met de gastheer maar naar de oorspronkelijke peptide-expressie, bijv. preparaten die een E. coli HIV-peptide bevatten worden geklasseerd bij de preparaten die HIV-peptiden bevatten. [6]

 

A 61 K    38/01                   .    Gehydrolyseerde eiwitten; Derivaten daarvan [6,8]

A 61 K    38/02                   .    Peptiden met een onbekend aantal aminozuren; Derivaten daarvan [6,8]

A 61 K    38/03                   .    Peptiden met maximaal 20 aminozuren in een onbekende of slechts gedeeltelijk bekende volgorde; Derivaten daarvan [6,8]

A 61 K    38/04                   .    Peptiden met maximaal 20 aminozuren in een volledig bekende volgorde; Derivaten daarvan (gastrinen A61K 38/16, somatostatinen A61K 38/31, melanotropinen A61K 38/34) [6,8]

A 61 K    38/05                   .    .    Dipeptiden [6,8]

A 61 K    38/06                   .    .    Tripeptiden [6,8]

A 61 K    38/07                   .    .    Tetrapeptiden [6,8]

A 61 K    38/08                   .    .    Peptiden met 5 tot 11 aminozuren [6,8]

A 61 K    38/09                   .    .    .    Luteinising hormone-releasing hormone (LHRH; gonadoreline); Aanverwante peptiden [6,8]

A 61 K    38/10                   .    .    Peptiden met 12 tot 20 aminozuren [6,8]

A 61 K    38/11                   .    .    .    Oxytocinen; Vasopressinen; Aanverwante peptiden [6,8]

A 61 K    38/12                   .    .    Cyclische peptiden [6,8]

A 61 K    38/13                   .    .    .    Cyclosporinen [6,8]

A 61 K    38/14                   .    .    Peptiden met saccharideradicalen; Derivaten daarvan [6,8]

A 61 K    38/15                   .    .    Depsipeptiden; Derivaten daarvan [6,8]

A 61 K    38/16                   .    Peptiden met meer dan 20 aminozuren; Gastrinen; Somatostatinen; Melanotropinen; Derivaten daarvan [6,8]

A 61 K    38/17                   .    .    van dieren; van mensen [6,8]

A 61 K    38/18                   .    .    .    Groeifactoren; Groeiregelaars [6,8]

A 61 K    38/19                   .    .    .    Cytokinen; Lymfokinen; Interferonen [6,8]

A 61 K    38/20                   .    .    .    .    Interleukinen [6,8]

A 61 K    38/21                   .    .    .    .    Interferonen [6,8]

A 61 K    38/22                   .    .    .    Hormonen (afgeleid van pro-opiomelanocortine, pro-encefaline of prodynorfine A61K 38/33, bijv. corticotropine A61K 38/35) [6,8]

A 61 K    38/23                   .    .    .    .    Calcitoninen [6,8]

A 61 K    38/24                   .    .    .    .    Follicle-stimulating hormone (FSH; gonadotropine); Choriongonadotropine, bijv. HCG (human chorionic gonadotrophin); Luteinising hormone (LH; luteïniseringshormoon); Thyroid-stimulating hormone (TSH; thyrotropine) [6,8]

A 61 K    38/25                   .    .    .    .    Growth hormone-releasing factor (GH-RF; somatoliberine) [6,8]

A 61 K    38/26                   .    .    .    .    Glucagonen [6,8]

A 61 K    38/27                   .    .    .    .    Growth hormone (GH; somatotropine) [6,8]

A 61 K    38/28                   .    .    .    .    Insulinen [6,8]

A 61 K    38/29                   .    .    .    .    Parathyroid hormone (PTH; parathormoon); Daaraan gerelateerde peptiden [6,8]

A 61 K    38/30                   .    .    .    .    Insulin-like growth factor (IGF; somatomedine), bijv. IGF-1 of IGF-2 [6,8]

A 61 K    38/31                   .    .    .    .    Somatostatinen [6,8]

A 61 K    38/32                   .    .    .    .    Thymopoietinen (thymosine) [6,8]

A 61 K    38/33                   .    .    .    afgeleid van pro-opiomelanocortine, pro-encefaline of prodynorfine [6,8]

A 61 K    38/34                   .    .    .    .    Melanocyte-stimulating hormone (MSH; melanotropine), bijv. alfa-melanotropine of beta-melanotropine [6,8]

A 61 K    38/35                   .    .    .    .    Corticotrofine (ACTH; adrenocorticotroop hormoon) [6,8]

A 61 K    38/36                   .    .    .    Bloedstollingsfactoren of fibrinolysefactoren [6,8]

A 61 K    38/37                   .    .    .    .    Factoren VIII [6,8]

A 61 K    38/38                   .    .    .    Albuminen [6,8]

A 61 K    38/39                   .    .    .    Bindweefselpeptiden, bijv. collageen, elastine, laminine, fibronectine, vitronectine of cold insoluble globulin (CIG) [6,8]

A 61 K    38/40                   .    .    .    Transferrinen, bijv. lactoferrinen en ovotransferrinen [6,8]

A 61 K    38/41                   .    .    Peptiden die een porfyrinering of een corrinering bevatten  [6,8]

A 61 K    38/42                   .    .    .    Hemoglobinen; Myoglobinen [6,8]

A 61 K    38/43                   .    .    Enzymen; Pro-enzymen; Derivaten daarvan [6,8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep worden:

              -         pro-enzymen geklasseerd bij de overeenkomstige enzymen; [6]

              -         enzymen in het algemeen ingedeeld in overeenstemming met de “Nomenclature and Classification of Enzyms” van de International Commission of Enzyms. Daar waar van toepassing blijkt deze aanwijzing in de subgroepen hieronder tussen haakjes. [6]

 

A 61 K    38/44                   .    .    .    Oxidoreductasen (1) [6,8]

A 61 K    38/45                   .    .    .    Transferasen (2) [6,8]

A 61 K    38/46                   .    .    .    Hydrolasen (3) [6,8]

A 61 K    38/47                   .    .    .    .    werkend op glycosylverbindingen (3.2), bijv. cellulasen en lactasen [6,8]

A 61 K    38/48                   .    .    .    .    werkend op peptidebindingen (3.4) [6,8]

A 61 K    38/49                   .    .    .    .    .    Urokinase; Weefselplasminogeenactivator [6,8]

A 61 K    38/50                   .    .    .    .    werkend op andere koolstof-stikstofbindingen dan peptidebindingen (3.5), bijv. asparaginase [6,8]

A 61 K    38/51                   .    .    .    Lyasen (4) [6,8]

A 61 K    38/52                   .    .    .    Isomerasen (5) [6,8]

A 61 K    38/53                   .    .    .    Ligasen (6) [6,8]

A 61 K    38/54                   .    .    .    Mengsels van enzymen of pro-enzymen die vallen onder meer dan één van de groepen A61K 38/44 tot A61K 38/46 of A61K 38/51 tot A61K 38/53 [6,8]

A 61 K    38/55                   .    .    Proteaseremmende middelen [6,8]

A 61 K    38/56                   .    .    .    van planten [6,8]

A 61 K    38/57                   .    .    .    van dieren; van mensen [6,8]

A 61 K    38/58                   .    .    .    .    van bloedzuigers, bijv. hirudine en egline [6,8]

 

A 61 K    39/00                   Medicinale preparaten die antigenen of antilichamen bevatten (materialen voor een immuno-assay G01N 33/53) [2,8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Bereiden van samenstellingen met antigenen of antilichamen wordt tevens geklasseerd in subklasse C12N, als de stap van het kweken van het micro-organisme van belang is. [3]

              (2)      Onder de groepen A61K 39/002 – A61K 39/295 vallen preparaten met protozoën, bacteriën, virussen of subeenheden daarvan, bijv. als deel van een membraan. [3]

 

A 61 K    39/002                  .    Protozo-antigenen [3,8]

A 61 K    39/005                  .    .    Trypanosoma-antigenen [3,8]

A 61 K    39/008                  .    .    Leishmania-antigenen [3,8]

A 61 K    39/012                  .    .    Coccidia-antigenen [3,8]

A 61 K    39/015                  .    .    Hemosporidia-antigenen, bijv. Plasmodium-antigenen [3,8]

A 61 K    39/018                  .    .    .    Babesia-antigenen, bijv. Theileria-antigenen [3,8]

A 61 K    39/02                   .    Bacteriële antigenen [2,8]

A 61 K    39/04                   .    .    Mycobacterium, bijv. Mycobacterium tuberculose [2,3,8]

A 61 K    39/05                   .    .    Corynebacterium; Propionibacterium [3,8]

A 61 K    39/07                   .    .    Bacillus [3,8]

A 61 K    39/08                   .    .    Clostridium, bijv. Clostridium tetani [2,8]

A 61 K    39/085                  .    .    Stafylococcus [3,8]

A 61 K    39/09                   .    .    Streptococcus [3,8]

A 61 K    39/095                  .    .    Neisseria [3,8]

A 61 K    39/10                   .    .    Brucella; Bordetella, bijv. Bordetella pertussis [2,3,8]

A 61 K    39/102                  .    .    Pasteurella; Haemofilus [3,8]

A 61 K    39/104                  .    .    Pseudomonas [3,8]

A 61 K    39/106                  .    .    Vibrio; Campylobacter [3,8]

A 61 K    39/108                  .    .    Escherichia; Klebsiella [3,8]

A 61 K    39/112                  .    .    Salmonella; Shigella [3,8]

A 61 K    39/114                  .    .    Fusobacterium [3,8]

A 61 K    39/116                  .    .    Meerwaardige bacteriële antigenen [3,8]

A 61 K    39/118                  .    Chlamydiaceae, bijv. Chlamydia trachomatis of Chlamydia psittaci [3,8]

A 61 K    39/12                   .    Virale antigenen [2,8]

A 61 K    39/125                  .    .    Pico-rna-virussen, bijv. calici virus [3,8]

A 61 K    39/13                   .    .    .    Polio virus [3,8]

A 61 K    39/135                  .    .    .    Foot-and-mouth disease virus (mond-en-klauwzeer) [3,8]

A 61 K    39/145                  .    .    Orthomyxovirussen, bijv. influenza virus (griep) [3,8]

A 61 K    39/15                   .    .    Reovirussen, bijv. calf-diarrhea virus (kalverdiarree) [3,8]

A 61 K    39/155                  .    .    Paramyxovirussen, bijv. para-influenza virus [3,8]

A 61 K    39/165                  .    .    .    Mumps virus (bof) of measles virus (mazelen) [3,8]

A 61 K    39/17                   .    .    .    Newcastle-disease virus (NCD; pseudovogelpest) [3,8]

A 61 K    39/175                  .    .    .    Canine distemper virus (hondeziekte) [3,8]

A 61 K    39/187                  .    .    Hog cholera virus [3,8]

A 61 K    39/193                  .    .    Equine-encefalomyelitis virus (ziekte van Borna) [3,8]

A 61 K    39/20                   .    .    Rubella virus (rode hond) [2,8]

A 61 K    39/205                  .    .    Rhabdovirussen, bijv. rabies virus (hondsdolheid) [3,8]

A 61 K    39/21                   .    .    Retrovirussen, bijv. equine-infectious-anemia virus (paardenbloedarmoede) [3,8]

A 61 K    39/215                  .    .    Coronavirussen, bijv. avian-infectious-bronchitis virus (kippenbronchitis) [3,8]

A 61 K    39/225                  .    .    .    Porcine-transmissible-gastro-enteritis virus [3,8]

A 61 K    39/23                   .    .    Parvovirussen, bijv. feline-panleukopenia virus [3,8]

A 61 K    39/235                  .    .    Adenovirussen [3,8]

A 61 K    39/245                  .    .    Herpetovirussen, bijv. herpes-simplex virus (koortsuitslag) [3,8]

A 61 K    39/25                   .    .    .    Varicella-zoster virus (waterpokken) [3,8]

A 61 K    39/255                  .    .    .    Marek’s disease virus (Marekse ziekte) [3,8]

A 61 K    39/265                  .    .    .    Infectious-rhinotracheitis virus (rinotracheïtis) [3,8]

A 61 K    39/27                   .    .    .    Equine-rhinopneumonitis virus (rinopneumonitis) [3,8]

A 61 K    39/275                  .    .    Poxvirussen, bijv. avipoxvirus [3,8]

A 61 K    39/285                  .    .    .    Vaccinia virus (koepokken) of variola virus (pokken) [3,8]

A 61 K    39/29                   .    .    Hepatitis virus (leverziekte) [3,8]

A 61 K    39/295                  .    .    Meerwaardige virale antigenen (vaccinia virus of variola virus A61K 39/285); Mengsels van virale en bacteriële antigenen [3,8]

A 61 K    39/35                   .    Allergenen [3,8]

A 61 K    39/36                   .    .    van pollen of stuifmeel [2,3,8]

A 61 K    39/38                   .    Antigenen van slangen [2,8]

A 61 K    39/385                  .    Aan dragers gebonden haptenen of antigenen [3,8]

A 61 K    39/39                   .    gekenmerkt door de immuniteit-bevorderende additieven, bijv. modificerende chemische bestanddelen [3,8]

A 61 K    39/395                  .    Antilichamen (agglutininen A61K 38/36); Immunoglobulinen; Immuunserum, bijv. antilymfocytisch serum [3,8]

A 61 K    39/40                   .    .    bacterieel [2,3,8]

A 61 K    39/42                   .    .    viraal [2,3,8]

A 61 K    39/44                   .    .    Aan dragers gebonden antilichamen [2,3,8]

 

A 61 K    41/00                   Medicinale preparaten die worden verkregen door het behandelen van materialen met golfenergie of deeltjesstraling (A61K 31/59 heeft voorrang) [2,8,9]

 

A 61 K    45/00                   Medicinale preparaten die actieve bestanddelen bevatten die niet vallen onder de groepen A61K 31/00 tot A61K 41/00 [2,6,8]

A 61 K    45/06                   .    Mengsels van actieve bestanddelen zonder chemische karakterisering, bijv. antiflogisten (ontstekingsbestrijdende middelen) en cardiaca [2,8]

A 61 K    45/08                   .    Mengsels van een actief bestanddeel en een hulpstof die beide niet chemisch gekarakteriseerd zijn, bijv. een antihistaminicum en een oppervlakte-actieve substantie [2,8]

 

A 61 K    47/00                   Medicinale preparaten die worden gekenmerkt door de gebruikte niet-actieve bestanddelen, bijv. dragers of inerte additieven; Richtmiddelen (targeting agents) of modificatiemiddelen die chemisch zijn gebonden aan het actieve bestanddeel [2,8,17]

A 61 K    47/02                   .    Anorganische verbindingen [5,8]

A 61 K    47/04                   .    .    Niet-metalen; Verbindingen daarvan [5,8]

A 61 K    47/06                   .    Organische verbindingen, bijv. natuurlijke of synthetische koolwaterstoffen, polyolefinen, minerale olie, vaseline of ozokeriet [5,8,17]

A 61 K    47/08                   .    .    met zuurstof [5,8]

A 61 K    47/10                   .    .    .    Alcoholen; Fenolen; Zouten daarvan, bijv. glycerol; Polyethyleenglycolen [PEG]; Poloxameren; PEG/POE-alkylethers [5,8,17]

A 61 K    47/12                   .    .    .    Carbonzuren; Zouten of anhydriden daarvan [5,8]

A 61 K    47/14                   .    .    .    Esters van carbonzuren, bijv. vetzuurmonoglyceriden, triglyceriden met een gemiddelde keten, parabenen of PEG-vetzuuresters [5,8,17]

A 61 K    47/16                   .    .    met stikstof [5,8]

A 61 K    47/18                   .    .    .    Aminen; Amiden; Urea; Quaternaire ammoniumverbindingen; Aminozuren; Oligopeptiden met maximaal vijf aminozuren [5,8,17]

A 61 K    47/20                   .    .    met zwavel, bijv. dimethylsulfoxide [DMSO], docusaat, natriumlaurylsulfaat of aminosulfonzuren [5,8,17]

A 61 K    47/22                   .    .    Heterocyclische verbindingen, bijv. ascorbinezuur, tocoferol of pyrrolidonen [5,8,17]

A 61 K    47/24                   .    .    met andere atomen dan koolstof, waterstof, zuurstof, halogenen, stikstof of zwavel, bijv. cyclomethicon of fosfolipiden [5,8,17]

A 61 K    47/26                   .    .    Koolhydraten, bijv. suikeralcoholen, aminosuikers, nucleïnezuren, of monosacchariden, disacchariden of oligosacchariden; Derivaten daarvan, bijv. polysorbaten, sorbitanvetzuuresters of glycyrrhizine [5,8,17]

A 61 K    47/28                   .    .    Steroïden, bijv. cholesterol, galzuren of glycyrrhetinezuur [5,8,17]

A 61 K    47/30                   .    Macromoleculaire organische of anorganische verbindingen, bijv. anorganische polyfosfaten [5,8,17]

A 61 K    47/32                   .    .    Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, bijv. carbomeren [5,8,17]

A 61 K    47/34                   .    .    Macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, bijv. polyesters, polyaminozuren, polysiloxanen, polyfosfazinen, copolymeren van polyalkyleenglycol of poloxameren (A61K 47/10 heeft voorrang) [5,8,17]

A 61 K    47/36                   .    .    Polysacchariden; Derivaten daarvan, bijv. gom, zetmeel, alginaat, dextrine, hyaluronzuur, chitosan, inuline, agar of pectine [5,8,17]

A 61 K    47/38                   .    .    .    Cellulose; Derivaten daarvan [5,8]

A 61 K    47/40                   .    .    .    Cyclodextrinen; Derivaten daarvan [5,8]

A 61 K    47/42                   .    .    Proteïnen (eiwitten); Polypeptiden; Afbraakproducten daarvan; Derivaten daarvan, bijv. albumine, gelatine, zeïne (oligopeptiden met maximaal vijf aminozuren A61K 47/18; polyaminozuren A61K 47/34) [5,8,17]

A 61 K    47/44                   .    Oliën, vetten of wassen in overeenstemming met meer twee of meer van de groepen A61K 47/02 tot A61K 47/42; Natuurlijke of gemodificeerde natuurlijke oliën, vetten of wassen, bijv. ricinusolie, gepolyethoxyleerde ricinusolie, montanwas, ligniet (bruinkool), schellak, hars, bijenwas of lanoline (synthetische glyceriden, bijv. triglyceriden met een gemiddelde keten A61K 47/14) [5,8,17]

A 61 K    47/46                   .    Bestanddelen met een onbepaalde samenstelling, of reactieproducten daarvan, bijv. huid, bot, melk, katoenvezel, eierschaal, ossengal of plantenextracten [5,8,17]

A 61 K    47/50                   .    waarbij het niet-actieve bestanddeel chemisch gebonden is aan het actieve bestanddeel, bijv. polymeer-geneesmiddel conjugaten [17]

A 61 K    47/51                   .    .    waarbij het niet-actieve bestanddeel een modificatiemiddel is [17]

A 61 K    47/52                   .    .    .    waarbij het modificatiemiddel een anorganische verbinding is, bijv. een anorganisch ion dat een complex vormt met het actieve bestanddeel [17]

A 61 K    47/54                   .    .    .    waarbij het modificatiemiddele een organische verbinding is [17]

A 61 K    47/55                   .    .    .    .    waarbij het modificatiemiddel tevens een farmacologisch of therapeutisch actief middel is, d.w.z. waarbij het gehele conjugaat een hulpgeneesmiddel (codrug) is, bijv. een dimeer, oligomeer of polymeer van farmacologisch of therapeutisch actieve verbindingen [17]

A 61 K    47/56                   .    .    .    waarbij het modificatiemiddel een organische macromoleculaire verbinding is, bijv. een oligomeer, polymeer of dendrimeer molecuul [17]

A 61 K    47/58                   .    .    .    .    verkregen door reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, bijv. poly(meth)acrylaat, polyacrylamide, polystyreen, polyvinylpyrrolidon, polyvinylalcohol of polystyreensulfonzuurhars [17]

A 61 K    47/59                   .    .    .    .    verkregen anders dan door reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, bijv. polyurea of polyurethanen [17]

A 61 K    47/60                   .    .    .    .    .    waarbij de organische macromoleculaire verbinding een polyoxyalkyleen oligomeer, polymeer of dendrimeer is, bijv. PEG, PPG, PEO of polyglycerol [17]

A 61 K    47/61                   .    .    .    .    waarbij de organische macromoleculaire verbinding een polysaccharide of een derivaat daarvan is [17]

A 61 K    47/62                   .    .    .    waarbij het modificatiemiddel een proteïne (eiwit), peptide of polyaminozuur is [17]

A 61 K    47/64                   .    .    .    .    Peptide-geneesmiddel conjugaten, proteïne-geneesmiddel conjugaten of polyaminezuur-geneesmiddel conjugaten, d.w.z. waarbij het modificatiemiddel een peptide, proteïne of polyaminezuur is dat covalent is gebonden aan of een complex vormt met een therapeutisch actief middel (peptidische linkers A61K 47/65) [17]

A 61 K    47/65                   .    .    .    .    Peptidische linkers, koppelingen of afstandhouders, bijv. peptidische enzym-labiele binders [17]

A 61 K    47/66                   .    .    .    .    waarbij het modificatiemiddel een pre-targeting systeem is met een peptide of proteïne voor het gericht zoeken/benaderen (targeten) van specifieke cellen [17]

A 61 K    47/68                   .    .    .    waarbij het modificatiemiddel een antilichaam, een immunoglobuline of een fragment daarvan is, bijv. een Fc-fragment [17]

A 61 K    47/69                   .    .    waarbij het conjugaat wordt gekenmerkt door fysieke of galenische vormen, bijv. een emulsie, deeltje, inclusiecomplex, stent of kit [17]

 

A 61 K    48/00                   Medicinale preparaten die genetisch materiaal bevatten dat in cellen van het levende lichamen wordt ingebracht voor het behandelen van genetische ziekten; Genentherapie [5]

 

A 61 K    49/00                   Preparaten voor het testen in vivo [3]

A 61 K    49/04                   .    Röntgenologische contrastpreparaten [3]

A 61 K    49/06                   .    Contrastpreparaten voor kernspinresonantie (NMR); Contrastpreparaten voor kernspintomografie (MRI) [7]

A 61 K    49/08                   .    .    gekenmerkt door de drager [7]

A 61 K    49/10                   .    .    .    Organische verbindingen [7]

A 61 K    49/12                   .    .    .    .    Macromolecualire verbindingen [7]

A 61 K    49/14                   .    .    .    .    Peptiden, bijv. eiwitten [7]

A 61 K    49/16                   .    .    .    .    .    Antilichamen; Immunoglobulinen; Fragmenten daarvan [7]

A 61 K    49/18                   .    .    gekenmerkt door een speciale fysische vorm, bijv. emulsies, microcapsule’s of liposomen [7]

A 61 K    49/20                   .    .    met vrije radicalen [7]

A 61 K    49/22                   .    Preparaten voor echografie; Preparaten voor ultrasonografie [7]

 

A 61 K    50/00                   Elektrisch geleidende preparaten voor gebruik bij een therapie of  voor het testen in vivo, bijv. geleidende kleefstoffen of gels die worden gebruikt bij elektroden voor elektrocardiografie (ECG) of voor [8]

 

A 61 K    51/00                   Preparaten die radioactieve substanties bevatten voor gebruik bij een therapie of voor het testen in vivo [6]

 

              Aantekening

 

              In deze groep is het gewenst om de indexcodes van de groepen A61K 101/00 tot A61K 123/00 toe te voegen. [6]

 

A 61 K    51/02                   .    gekenmerkt door de drager [6]

A 61 K    51/04                   .    .    Organische verbindingen [6]

A 61 K    51/06                   .    .    .    Macromoleculaire verbindingen [6]

A 61 K    51/08                   .    .    .    Peptiden, bijv. eiwitten [6]

A 61 K    51/10                   .    .    .    .    Antilichamen of immunoglobulinen; Fragmenten daarvan [6]

A 61 K    51/12                   .    gekenmerkt door een speciale fysische vorm, bijv. een emulsies, microcapsules of liposomen [6]

 

Indexschema in samenhang met groep A61K 51/00, met betrekking tot de aard van de radioactieve substantie. [6,8]

 

A 61 K    101/00                   Radioactieve niet-metalen [6]

A 61 K    101/02                   .    Halogenen [6]

 

A 61 K    103/00                   Radioactieve metalen [6]

A 61 K    103/10                   .    Technetium; Rhenium [6]

A 61 K    103/20                   .    Indium [6]

A 61 K    103/30                   .    Zeldzame aardmetalen [6]

A 61 K    103/32                   .    .    Yttrium [6]

A 61 K    103/34                   .    .    Gadolinium [6]

A 61 K    103/36                   .    .    Ytterbium [6]

A 61 K    103/40                   .    Actiniden [6]

 

Indexschema in samenhang met groep A61K 36/00, met betrekking tot plantendelen met een medische werking. [8]

 

A 61 K    125/00                   Met of uit wortelen, bollen, knollen of wortelstokken [8]

 

A 61 K    127/00                   Met of uit bladeren [8]

 

A 61 K    129/00                   Met of uit bast [8]

 

A 61 K    131/00                   Met of uit zaden, noten, vruchten of graankorrels [8]

 

A 61 K    133/00                   Met of uit bloemen of bloesem [8]

 

A 61 K    135/00                   Met of uit stengels, stelen, takken, twijgen of scheuten [8]