SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61††††††† MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIňNE

 

A 61 L†††† METHODEN OF APPARATUUR VOOR HET STERILISEREN VAN MATERIALEN OF OBJECTEN IN HET ALGEMEEN; DISINFECTEREN, STERILISEREN OF ONTGEUREN VAN LUCHT; CHEMISCHE ASPECTEN VAN VERBANDEN, ZWACHTELS, ABSORBERENDE KUSSENS OF CHIRURGISCHE ARTIKELEN; MATERIALEN VOOR VERBANDEN, ZWACHTELS, ABSORBERENDE KUSSENS OF CHIRURGISCHE ARTIKELEN (conserveren van lichamen of desinfecteren gekenmerkt door het toegediende middel A01N; conserveren, bijv. steriliseren, van voedsel of voedingsmiddelen A23; preparaten voor een medisch, tandheelkundig of cosmetisch doel A61K) [11]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen A61L 2/00 tot A61L 12/00 is het gewenst de indexcodes van groep A61L 101/00 toe te voegen. [7]

 

A 61 L†††† 2/00††††††††††††††††††† Methoden of apparatuur voor het desinfecteren of steriliseren van andere materialen of objecten dan voedingsmiddelen of contactlenzen; Accessoires daarvoor (vernevelaars voor desinfectiemiddelen A61M; steriliseren van verpakkingen of van de inhoud daarvan in samenhang met het verpakken B65B 55/00; behandelen van water, afvalwater, rioolslib of slib C02F; desinfecteren van papier D21H 21/36; desinfectie-inrichtingen voor toiletten E03D; zie voor artikelen met een voorziening voor het desinfecteren de relevante subklassen voor deze artikelen, bijv. H04R 1/12) [3,5,7,11]

A 61 L†††† 2/02††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van fysische verschijnselen, bijv. met ultrasoontechnieken; gebruikmakend van elektrolyse (zie voor het opwekken van deze verschijnselen de relevante subklassen) [3]

A 61 L†††† 2/025††††††††††††††††† .††† .††† Ultrasoontechnieken [7]

A 61 L†††† 2/03††††††††††††††††††† .††† .††† Elektrische stroom, bijv. elektrolyse [7]

A 61 L†††† 2/04††††††††††††††††††† .††† .††† Warmte (A61L 2/08 heeft voorrang) [3]

A 61 L†††† 2/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Heet gas, bijv. stoom [3]

A 61 L†††† 2/07††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Stoom [7]

A 61 L†††† 2/08††††††††††††††††††† .††† .††† Straling [3]

A 61 L†††† 2/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ultravioletstraling [3]

A 61 L†††† 2/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Microgolven [3]

A 61 L†††† 2/14††††††††††††††††††† .††† .††† Plasma, d.w.z. geÔoniseerde gassen [3]

A 61 L†††† 2/16††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van chemische substanties [3]

A 61 L†††† 2/18††††††††††††††††††† .††† .††† Vloeibare substanties [3]

A 61 L†††† 2/20††††††††††††††††††† .††† .††† Gasvormige substanties, bijv. dampen [3]

A 61 L†††† 2/22††††††††††††††††††† .††† .††† Gefaseerde substanties, bijv. rook of aerosolen [3]

A 61 L†††† 2/23††††††††††††††††††† .††† .††† Vaste substanties, bijv. korrels, poeders, blokken of tabletten [7]

A 61 L†††† 2/232††††††††††††††††† .††† .††† .††† gelaagd of gecoat [7]

A 61 L†††† 2/235††††††††††††††††† .††† .††† .††† cellulair, poreus of geschuimd [7]

A 61 L†††† 2/238††††††††††††††††† .††† .††† .††† Metalen of legeringen, bijv. oligodynamische metalen [7]

A 61 L†††† 2/24††††††††††††††††††† .††† Apparatuur die gebruikmaken van een geprogrammeerde of automatische werking [3]

A 61 L†††† 2/26††††††††††††††††††† .††† Accessoires [3]

A 61 L†††† 2/28††††††††††††††††††† .††† .††† Inrichtingen voor het testen van de doeltreffendheid of volledigheid van de sterilisatie, bijv. indicatoren die van kleur veranderen (apparatuur waarbij sprake is van enzymes of micro-organismen C12M 1/34) [7,11]

 

A 61 L†††† 9/00††††††††††††††††††† Desinfecteren, steriliseren of ontgeuren van lucht (zuiveren van lucht bij gasmaskers A62B en A62D 9/00; chemisch of biologisch zuiveren van afvalgassen B01D 53/34; klimaatregelsystemen waarbij wordt gesteriliseerd F24F 3/16) [8,11]

A 61 L†††† 9/01††††††††††††††††††† .††† Deodorantsamenstellingen [2]

A 61 L†††† 9/012††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door de speciale vorm, bijv. gelen of emulsies [7]

A 61 L†††† 9/013††††††††††††††††† .††† .††† met dierlijke of plantaardige extracten, of plantaardig materiaal [7]

A 61 L†††† 9/014††††††††††††††††† .††† .††† met sorptiemateriaal, bijv. actieve koolstof [7]

A 61 L†††† 9/015††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van gasvormige of dampvormige substanties, bijv. ozon (A61L 9/20 heeft voorrang) [3]

A 61 L†††† 9/02††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van substanties die door verwarmen of verbranden in de lucht worden verdampt [3]

A 61 L†††† 9/03††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur daarvoor [3]

A 61 L†††† 9/04††††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van substanties die zonder verwarmen in de lucht worden verdampt [3]

A 61 L†††† 9/05††††††††††††††††††† .††† .††† .††† speciaal aangepast om te worden vrijgegeven bij contact met een vloeistof, bijv. voor toiletten [7]

A 61 L†††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Apparatuur daarvoor, bijv. houders [3]

A 61 L†††† 9/14††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van versproeide of vernevelde substanties [3]

A 61 L†††† 9/16††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van fysische verschijnselen [3]

A 61 L†††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† Straling (A61L 9/22 heeft voorrang) [3]

A 61 L†††† 9/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ultravioletstraling [3]

A 61 L†††† 9/22††††††††††††††††††† .††† .††† Ionisatie [3]

 

A 61 L†††† 11/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste desinfectiemethoden of sterilisatiemethoden voor afval [9]

 

A 61 L†††† 12/00†††††††††††††††††† Methoden of apparatuur voor het desinfecteren of steriliseren van contactlenzen; Accessoires daarvoor [7]

A 61 L†††† 12/02†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van fysische verschijnselen, bijv. elektriciteit, ultrasoontechnieken of ultrafiltratie [7]

A 61 L†††† 12/04†††††††††††††††††† .††† .††† Warmte (A61L 12/06 heeft voorrang) [7]

A 61 L†††† 12/06†††††††††††††††††† .††† .††† Straling, bijv. ultravioletstralen of microgolven [7]

A 61 L†††† 12/08†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van chemische substanties [7]

A 61 L†††† 12/10†††††††††††††††††† .††† .††† Halogenen of verbindingen daarvan [7]

A 61 L†††† 12/12†††††††††††††††††† .††† .††† Niet-macromoleculaire zuurstofhoudende verbindingen, bijv. waterstofperoxide of ozon (A61L 12/10 heeft voorrang) [7]

A 61 L†††† 12/14†††††††††††††††††† .††† .††† Organische verbindingen voorzover niet vallend onder de groepen A61L 12/10 of A61L 12/12 [7]

 

Chemische aspecten van verbanden, zwachtels of absorberende kussens of gebruik van materialen voor het maken daarvan; Materialen voor chirurgische artikelen, bijv. hechtmateriaal; Chirurgische kleefstoffen of lijmen; Materialen voor prothesen, catheters of colostomie-inrichtingen

.

A 61 L†††† 15/00†††††††††††††††††† Chemische aspecten van of gebruik van materialen voor verbanden, zwachtels of absorberende kussens (voor natte verbanden A61L 26/00; andere aspecten van verbanden, zwachtels of absorberende kussens A61F 13/00; radioactieve verbanden A61M 36/14)

A 61 L†††† 15/07†††††††††††††††††† .††† Steunverbanden

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† In de groepen A61L 15/08 tot A61L 15/12 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [5,9,15]

††††††††††††† (2)††††† Bij klasseren in de groepen A61L 15/08 tot A61L 15/12 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 15/14, als het gebruik van materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen van belang is. [5]

 

A 61 L†††† 15/08†††††††††††††††††† .††† .††† met anorganische materialen, bijv. gips [5]

A 61 L†††† 15/10†††††††††††††††††† .††† .††† met organische materialen [5]

A 61 L†††† 15/12†††††††††††††††††† .††† .††† met macromoleculaire materialen [5]

A 61 L†††† 15/14†††††††††††††††††† .††† .††† Gebruik van materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen [5]

A 61 L†††† 15/16†††††††††††††††††† .††† Verbanden, zwachtels of absorberende kussens voor fysiologische vloeistoffen zoals urine of bloed, bijv. maandverbanden of tampons [5]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† In de groepen A61L 15/18 tot A61L 15//40 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [9,15]

††††††††††††† (2)††††† Bij klasseren in de groepen A61L 15/18 tot A61L 15/40 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 15/42, als het gebruik van materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen van belang is. [9]

 

A 61 L†††† 15/18†††††††††††††††††† .††† .††† met anorganische materialen [5]

A 61 L†††† 15/20†††††††††††††††††† .††† .††† met organische materialen [5]

A 61 L†††† 15/22†††††††††††††††††† .††† .††† met macromoleculaire materialen [5]

A 61 L†††† 15/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen; Derivaten daarvan [5]

A 61 L†††† 15/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties met alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen; Derivaten daarvan [5]

A 61 L†††† 15/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polysacchariden of derivaten daarvan [5]

A 61 L†††† 15/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Rubbers of derivaten daarvan [5]

A 61 L†††† 15/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Eiwitten en polypeptiden; Afbraakproducten of derivaten daarvan, bijv. albumine, collageen, fibrine of gelatine [5]

A 61 L†††† 15/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† OliŽn, vetten, wassen of natuurharsen [5]

A 61 L†††† 15/36†††††††††††††††††† .††† .††† met micro-organismen [5]

A 61 L†††† 15/38†††††††††††††††††† .††† .††† met enzymen [5]

A 61 L†††† 15/40†††††††††††††††††† .††† .††† met bestanddelen met een onbekende samenstelling of reactieproducten daarvan [5]

A 61 L†††† 15/42†††††††††††††††††† .††† .††† Gebruik van materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen [5]

A 61 L†††† 15/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Medicamenten [5]

A 61 L†††† 15/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Deodoranten of stankbestrijdingsmiddelen, bijv. voor het bestrijden van de vorming van ammoniak of van bacteriŽn [5]

A 61 L†††† 15/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Oppervlakte-actieve middelen [5]

A 61 L†††† 15/50†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Glijmiddelen; Antikleefmiddelen [5]

A 61 L†††† 15/52†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Waterafstotende middelen [5]

A 61 L†††† 15/54†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Straling-werende materialen [5]

A 61 L†††† 15/56†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Middelen voor het aanduiden van de aanwezigheid van vocht of voor het verkleuren daarbij [5]

A 61 L†††† 15/58†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Kleefstoffen (elektrisch geleidende kleefstoffen voor gebruik in therapie of bij het testen in vivo A61K 50/00) [5,8]

A 61 L†††† 15/60†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gelvormende materialen die door vloeistof opzwellen, bijv. superabsorberende stoffen [5]

A 61 L†††† 15/62†††††††††††††††††† .††† .††† .††† In water oplosbare of door water afbreekbare materialen [5]

A 61 L†††† 15/64†††††††††††††††††† .††† .††† .††† speciaal aangepast voor het kunnen oplossen in het lichaam [5]

 

A 61 L†††† 17/00†††††††††††††††††† Materialen voor chirurgische hechtmiddelen of voor het afbinden van bloedvaten [3,4,11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Bij klasseren in groep A61L 17/00 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 33/00, als de gebruikte materialen antithrombogeen zijn. [7]

††††††††††††† (2)††††† In de groepen A61L 17/04 tot A61L 17/14 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [7,15]

 

A 61 L†††† 17/04†††††††††††††††††† .††† Niet-resorbeerbare materialen [7]

A 61 L†††† 17/06†††††††††††††††††† .††† Tenminste gedeeltelijk resorbeerbare materialen [7]

A 61 L†††† 17/08†††††††††††††††††† .††† .††† van dierlijke oorsprong, bijv. catgut of collageen [7]

A 61 L†††† 17/10†††††††††††††††††† .††† .††† met macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 17/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Homopolymeren of copolymeren van glycolzuur of melkzuur [7]

A 61 L†††† 17/14†††††††††††††††††† .††† Nabehandeling voor het verbeteren van de fysische eigenschappen [7]

 

A 61 L†††† 24/00†††††††††††††††††† Chirurgische kleefstoffen of lijmen; Kleefstoffen voor colostomie-inrichtingen (elektrisch geleidende kleefstoffen voor gebruik in therapie of bij het testen in vivo A61K 50/00) [7,8]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Bij klasseren in groep A61L 24/00 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 33/00, als de gebruikte materialen antithrombogeen zijn. [7]

††††††††††††† (2)††††† In de groepen A61L 24/02 tot A61L 24/04 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [7,15]

 

A 61 L†††† 24/02†††††††††††††††††† .††† met anorganische materialen [7]

A 61 L†††† 24/04†††††††††††††††††† .††† met macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 24/06†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7]

A 61 L†††† 24/08†††††††††††††††††† .††† .††† Polysacchariden [7]

A 61 L†††† 24/10†††††††††††††††††† .††† .††† Polypeptiden; Eiwitten [7]

A 61 L†††† 24/12†††††††††††††††††† .††† .††† Ionomere lijmen, bijv. glas-ionomeerlijmen [7]

 

A 61 L†††† 26/00†††††††††††††††††† Chemische aspecten van, of gebruik van materialen voor, natte verbanden [7]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Bij het klasseren in groep A61L 26/00 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 33/00, als de gebruikte materialen antithrombogeen zijn. [7]

 

A 61 L†††† 27/00†††††††††††††††††† Materialen voor prothesen of voor het coaten van prothesen (gebitsprothesen A61C 13/00; vorm of opbouw van prothesen A61F 2/00; gebruik van preparaten voor kunsttanden A61K 6/02; kunstnieren A61M 1/14) [4]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Bij het klasseren in groep A61L 27/00 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 33/00, als de gebruikte materialen antithrombogeen zijn. [7]

††††††††††††† (2)††††† In de groepen A61L 27/02 tot A61L 27/48 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [7,15]

††††††††††††† (3)††††† Bij klasseren in de groepen A61L 27/02 tot A61L 27/48 wordt tevens geklasseerd in de groepen A61L 27/50 tot A61L 27/60 als het gebruik van materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen, van belang is. [7]

 

A 61 L†††† 27/02†††††††††††††††††† .††† Anorganische materialen [7]

A 61 L†††† 27/04†††††††††††††††††† .††† .††† Metalen of legeringen [7]

A 61 L†††† 27/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Titaan of titaanlegeringen [7]

A 61 L†††† 27/08†††††††††††††††††† .††† .††† Koolstof [7]

A 61 L†††† 27/10†††††††††††††††††† .††† .††† Keramiek of glas [7]

A 61 L†††† 27/12†††††††††††††††††† .††† .††† Fosforhoudende materialen, bijv. apatiet [7]

A 61 L†††† 27/14†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 27/16†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7]

A 61 L†††† 27/18†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen op andere wijze dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7]

A 61 L†††† 27/20†††††††††††††††††† .††† .††† Polysacchariden [7]

A 61 L†††† 27/22†††††††††††††††††† .††† .††† Polypeptiden of derivaten daarvan [7]

A 61 L†††† 27/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Collageen [7]

A 61 L†††† 27/26†††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 27/28†††††††††††††††††† .††† Materialen voor het coaten van prothesen [7]

A 61 L†††† 27/30†††††††††††††††††† .††† .††† Anorganische materialen [7]

A 61 L†††† 27/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fosforhoudende materialen, bijv. apatiet [7]

A 61 L†††† 27/34†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 27/36†††††††††††††††††† .††† met ingrediŽnten van onbekende samenstelling of reactieproducten daarvan [7]

A 61 L†††† 27/38†††††††††††††††††† .††† .††† Dierlijke cellen (voor gebruik in kunsthuid A61L 27/60) [7]

A 61 L†††† 27/40†††††††††††††††††† .††† Composietmaterialen, d.w.z. gelaagd of met ťťn materiaal dat is gedispergeerd in een matrix van hetzelfde of een ongelijksoortig materiaal [7]

A 61 L†††† 27/42†††††††††††††††††† .††† .††† met een anorganische matrix [7]

A 61 L†††† 27/44†††††††††††††††††† .††† .††† met een macromoleculaire matrix [7]

A 61 L†††† 27/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met fosforhoudende anorgansiche vullers [7]

A 61 L†††† 27/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met macromoleculaire vullers [7]

A 61 L†††† 27/50†††††††††††††††††† .††† Materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen [7]

A 61 L†††† 27/52†††††††††††††††††† .††† .††† Hydrogelen of hydrocolloÔden [7]

A 61 L†††† 27/54†††††††††††††††††† .††† .††† Biologisch actieve materialen, bijv. therapeutische substanties [7]

A 61 L†††† 27/56†††††††††††††††††† .††† .††† Poreuze of cellulaire materialen [7]

A 61 L†††† 27/58†††††††††††††††††† .††† .††† Materialen die tenminste gedeeltelijk door het lichaam kunnen worden geresorbeerd [7]

A 61 L†††† 27/60†††††††††††††††††† .††† .††† Materialen voor gebruik in kunsthuid [7]

 

A 61 L†††† 28/00†††††††††††††††††† Materialen voor colostomie-inrichtingen (kleefstoffen voor colostomie-inrichtingen A61L 24/00) [7]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Bij het klasseren in groep A61L 28/00 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 33/00, als de gebruikte materialen antithrombogeen zijn. [7]

 

A 61 L†††† 29/00†††††††††††††††††† Materialen voor catheters of voor het coaten van catheters (vorm of bouw van catheters A61M 25/00) [4]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Bij het klasseren in groep A61L 29/00 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 33/00, als de gebruikte materialen antithrombogeen zijn. [7]

††††††††††††† (2)††††† In de groepen A61L 29/02 tot A61L 29/12 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [7,15]

††††††††††††† (3)††††† Bij klasseren in de groepen A61L 29/02 tot A61L 29/12 wordt tevens geklasseerd in de groepen A61L 29/14 tot A61L 29/18 als het gebruik van materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen, van belang is. [7]

 

A 61 L†††† 29/02†††††††††††††††††† .††† Anorganische materialen [7]

A 61 L†††† 29/04†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 29/06†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen op andere wijze dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7]

A 61 L†††† 29/08†††††††††††††††††† .††† Materialen voor coatings [7]

A 61 L†††† 29/10†††††††††††††††††† .††† .††† Anorganische materialen  [7]

A 61 L†††† 29/12†††††††††††††††††† .††† Composietmaterialen, d.w.z. gelaagd of met ťťn materiaal dat is gedispergeerd in een matrix van hetzelfde of een ongelijksoortig materiaal [7]

A 61 L†††† 29/14†††††††††††††††††† .††† Materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen [7]

A 61 L†††† 29/16†††††††††††††††††† .††† .††† Biologisch actieve materialen, bijv. therapeutische substanties [7]

A 61 L†††† 29/18†††††††††††††††††† .††† .††† Materialen die tenminste gedeeltelijk ondoordringbaar zijn voor rŲntgenstralen of laserstralen [7]

 

A 61 L†††† 31/00†††††††††††††††††† Materialen voor andere chirurgische artikelen [4]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Bij het klasseren in groep A61L 31/00 wordt tevens geklasseerd in groep A61L 33/00, als de gebruikte materialen antithrombogeen zijn. [7]

††††††††††††† (2)††††† In de groepen A61L 31/02 tot A61L 31/12 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [7,15]

††††††††††††† (3)††††† Bij klasseren in de groepen A61L 31/02 tot A61L 31/12 wordt tevens geklasseerd in groepen A61L 31/14 als het gebruik van materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen, van belang is. [7,8]

 

A 61 L†††† 31/02†††††††††††††††††† .††† Anorganische materialen [7]

A 61 L†††† 31/04†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 31/06†††††††††††††††††† .††† .††† verkregen op andere wijze dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7]

A 61 L†††† 31/08†††††††††††††††††† .††† Materialen voor coatings [7]

A 61 L†††† 31/10†††††††††††††††††† .††† .††† Macromoleculaire materialen  [7]

A 61 L†††† 31/12†††††††††††††††††† .††† Composietmaterialen, d.w.z. gelaagd of met ťťn materiaal dat is gedispergeerd in een matrix van hetzelfde of een ongelijksoortig materiaal [7]

A 61 L†††† 31/14†††††††††††††††††† .††† Materialen die worden gekenmerkt door hun functie of fysische eigenschappen [7]

A 61 L†††† 31/16†††††††††††††††††† .††† .††† Biologisch actieve materialen, bijv. therapeutische substanties [7]

A 61 L†††† 31/18†††††††††††††††††† .††† .††† Materialen die tenminste gedeeltelijk ondoordringbaar zijn voor rŲntgenstralen of laserstralen [7]

 

A 61 L†††† 33/00†††††††††††††††††† Antithrombogeen behandelen van chirurgische artikelen, bijv. hechtmiddelen, catheters of prothesen, of van artikelen voor het hanteren of conditioneren van bloed; Materialen voor een dergelijke behandeling [4,7]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen A61L 33/02 tot A61L 33/18 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [7,15]

 

A 61 L†††† 33/02†††††††††††††††††† .††† Gebruik van anorganische materialen [7]

A 61 L†††† 33/04†††††††††††††††††† .††† Gebruik van organische materialen, bijv. acetylsalicylzuur [7]

A 61 L†††† 33/06†††††††††††††††††† .††† Gebruik van macromoleculaire materialen [7]

A 61 L†††† 33/08†††††††††††††††††† .††† .††† Polysacchariden [7]

A 61 L†††† 33/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Heparine, heparinoÔde of derivaten daarvan  [7]

A 61 L†††† 33/12†††††††††††††††††† .††† .††† Polypeptiden, eiwitten of derivaten daarvan [7]

A 61 L†††† 33/14†††††††††††††††††† .††† Gebruik van fibrinolyse-bevorderende middelen of van middelen voor het afremmen van de opeenhoping van bloedplaatjes [7]

A 61 L†††† 33/16†††††††††††††††††† .††† Gebruik van enzymen, bijv. urokinase of streptokinase [7]

A 61 L†††† 33/18†††††††††††††††††† .††† Gebruik van ingrediŽnten van onbekende samenstelling of reactieproducten daarvan [7]

 

Indexschema in samenhang met de groepen A61L 2/00 tot A61L 12/00, met betrekking tot de chemische samenstelling van de materialen die worden voor desinfectie, sterisatie of ontgeuring. [7,8]

 

A 61 L†††† 101/00†††††††††††††††††† Chemische samenstelling van de materialen die worden gebruikt voor desinfectie, sterilisatie of ontgeuring [7]

A 61 L†††† 101/02†††††††††††††††††† .††† Anorganische materialen [7]

A 61 L†††† 101/04†††††††††††††††††† .††† .††† Elementair koolstof, bijv. actieve kool [7]

A 61 L†††† 101/06†††††††††††††††††† .††† .††† met halogeen [7]

A 61 L†††† 101/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Elementair halogeen [7]

A 61 L†††† 101/10†††††††††††††††††† .††† .††† Ozon [7]

A 61 L†††† 101/12†††††††††††††††††† .††† .††† met silicium [7]

A 61 L†††† 101/14†††††††††††††††††† .††† .   met zwavel [7]

A 61 L†††† 101/16†††††††††††††††††† .††† .††† met fosfor [7]

A 61 L†††† 101/18†††††††††††††††††† .††† .   Ammoniak [7]

A 61 L†††† 101/20†††††††††††††††††† .††† .††† Zuren [7]

A 61 L†††† 101/22†††††††††††††††††† .††† .††† Peroxiden [7]

A 61 L†††† 101/24†††††††††††††††††† .††† .   met aluminium [7]

A 61 L†††† 101/26†††††††††††††††††† .††† .††† met koper [7]

A 61 L†††† 101/28†††††††††††††††††† .††† .   met ijzer [7]

A 61 L†††† 101/30†††††††††††††††††† .††† .††† met zink [7]

A 61 L†††† 101/32†††††††††††††††††† .††† Organische verbindingen [7]

A 61 L†††† 101/34†††††††††††††††††† .††† .††† Hydroxyverbindingen [7]

A 61 L†††† 101/36†††††††††††††††††† .††† .††† Carbonzuren of derivaten daarvan [7]

A 61 L†††† 101/38†††††††††††††††††† .††† .††† Ethers [7]

A 61 L†††† 101/40†††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel [7]

A 61 L†††† 101/42†††††††††††††††††† .††† .††† Organometaalverbindingen of organometaalcomplexen [7]

A 61 L†††† 101/44†††††††††††††††††† .††† .  Heterocyclische verbindingen [7]

A 61 L†††† 101/46†††††††††††††††††† .††† .††† Macromolecualire verbindingen [7]

A 61 L†††† 101/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [7]

A 61 L†††† 101/50†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polysacchariden of derivaten daarvan [7]

A 61 L†††† 101/52†††††††††††††††††† .††† Micro-organismen of substanties die worden geproduceerd door, of worden geŽxtraheerd uit, micro-organismen [7]

A 61 L†††† 101/54†††††††††††††††††† .††† Enzymen [7]

A 61 L†††† 101/56†††††††††††††††††† .††† Plantenextracten of plantaardige producten van onbekende samenstelling, bijv. plantenvezels [7]