SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61        MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIËNE

 

A 61 M   INRICHTINGEN VOOR HET IN OF OP HET LICHAAM BRENGEN VAN MEDIA (in of op de lichamen van dieren brengen van media A61D 7/00; middelen voor het inbrengen van tampons A61F 13/26; inrichtingen voor het oraal toedienen van voedsel of medicijnen A61J; containers voor het opvangen, bewaren of toedienen van bloed of medische fluïda A61J 1/05); INRICHTINGEN VOOR HET DOORVOEREN VAN LICHAAMSMEDIA OF VOOR HET VERWIJDEREN VAN MEDIA UIT HET LICHAAM (chirurgie A61B; chemische aspecten van chirurgische artikelen A61L; magnetotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetische elementen die het lichaam worden geplaatst A61N 2/10); INRICHTINGEN VOOR HET BEVORDEREN OF BEËINDIGEN VAN SLAAP OF VERDOVING [4,5]

 

                             Aantekeningen

 

     (1)      Onder deze subklasse vallen zuiginrichtingen, pompinrichtingen of vernevelinrichtingen voor medisch gebruik (bijv. kroezen, afkolfvoorzieningen, irrigatoren, sproeiers, poederinblaasapparaten, vernevelaars of inhalers), apparatuur voor het algeheel of plaatselijk verdoven, inrichtingen of methoden voor het veroorzaken van een verandering in de staat van bewustzijn, catheters, dilatatoren en apparatuur voor het op een andere wijze dan oraal in het lichaam brengen van medicijnen.

     (2)      In deze subklasse heeft de groep A61M 36/00 die betrekking heeft op het toepassen van radioactief materiaal in het lichaam, voorrang boven andere groepen. [5]

     (3)      Bij het klasseren in deze subklasse wordt tevens geklasseerd in de groep B01D 15/08, voorzover het onderwerpen van algemeen belang met betrekking tot chromatografie betreft. [8]

 

A 61 M      1/00                    Zuiginrichtingen of pompinrichtingen voor medisch gebruik; Inrichtingen voor het afvoeren, behandelen of doorvoeren van lichaamsvloeistoffen; Drainagesystemen (catheters A61M 25/00; speciaal voor medisch gebruik aangepaste buisverbindingen, buiskoppelingen, kleppen of aftakkingen A61M 39/00; inrichtingen voor het nemen van bloedmonsters A61B 5/15; speekselverwijderaars voor tandartsen A61C 17/06; filters die in bloedvaten kunnen worden geïmplanteerd A61F 2/01) [5,11]

A 61 M      1/02                    .    Bloedtransfusie-apparatuur (bloedinfusie door spuiten A61M 5/14)

A 61 M      1/04                    .    Pneumothoraxapparatuur

A 61 M      1/06                    .    Melkpompen [11]

A 61 M      1/08                    .    Laatkoppen

A 61 M      1/10                    .    Bloedpompen; Kunstharten; Inrichtingen voor het mechanisch ondersteunen van de bloedsomloop, bijv. intra-aortische ballonpompen (hartstimulatie A61H 31/00) [4,11]

A 61 M      1/12                    .    .    implanteerbaar in het lichaam [4]

A 61 M      1/14                    .    Dialysesystemen; Kunstnieren; Bloedoxygenatoren (semipermeabele membranen die worden gekenmerkt door het materiaal, fabricageprocessen daarvoor B01D 71/00) [4,11]

A 61 M      1/16                    .    .    met membranen [4]

A 61 M      1/18                    .    .    .    in de vorm van holle vezels [4]

A 61 M      1/20                    .    .    .    buisvormig [4]

A 61 M      1/22                    .    .    .    velvormig [4]

A 61 M      1/24                    .    .    .    .    spiraalvormig gewikkeld [4]

A 61 M      1/26                    .    .    .    bewegend [4]

A 61 M      1/28                    .    .    Peritoneaal of via het buikvlies dialyseren [4]

A 61 M      1/30                    .    .    Dialyseren via één naald [4]

A 61 M      1/32                    .    .    Oxygenatoren zonder membranen [4]

A 61 M      1/34                    .    Uit het bloed filteren van materiaal door het bloed een membraan te laten passeren, d.w.z. hemofiltratie of diafiltratie [4]

A 61 M      1/36                    .    Op een andere wijze behandelen van bloed in een omleiding van het natuurlijke bloedcirculatiesysteem, bijv. temperatuuraanpassing of bestraling [4]

A 61 M      1/38                    .    .    Verwijderen van bestanddelen uit donorbloed en vervolgens terugvoeren van het restant naar het lichaam [5]

 

Spuiten; Irrigatoren; Baden voor het onder water reinigen van de darmen [6,9]

 

A 61 M      3/00                    Medische spuiten, bijv. klisteerspuiten of klisma’s; Irrigatoren (A61M 5/00 heeft voorrang; zuigers A61M 5/315) [2]

A 61 M      3/02                    .    Klisteerspuiten; Irrigatoren [5]

A 61 M      3/04                    .    .    speciaal aangepast voor de baarmoeder [5]

A 61 M      3/06                    .    .    gecombineerd met bidetten [5]

 

A 61 M      5/00                    Inrichtingen voor het subcutaan, intravasculair of intramusculair in het lichaam brengen van media; Accessoires daarvoor, bijv. vulinrichtingen, reinigingsinrichtingen of armsteunen (speciaal voor medisch gebruik aangepaste buisverbindingen, buiskoppelingen, kleppen of aftakkingen A61M 39/00; speciaal aangepaste containers voor een medisch of farmaceutisch doel A61J 1/00) [5]

A 61 M      5/14                    .    Infuusinrichtingen, bijv. met infusie door zwaartekracht; Bloedinfusie; Accessoires daarvoor [5,11]

A 61 M      5/142                  .    .    Drukinfusie, bijv. gebruikmakend van pompen [5]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “drukinfusie” omvat door een krachtbron geregelde injectie die plaatsvindt bij een geregelde snelheid. [5]

 

A 61 M      5/145                  .    .    .    gebruikmakend van drukreservoirs, bijv. door zuigers [5]

A 61 M      5/148                  .    .    .    .    flexibel (A61M 5/155 heeft voorrang) [5]

A 61 M      5/152                  .    .    .    .    .    op druk gebracht door het samentrekken van elastische reservoirs [5]

A 61 M      5/155                  .    .    .    .    op druk gebracht door een gas [5]

A 61 M      5/158                  .    .    Naalden [5]

A 61 M      5/162                  .    .    Naaldensets, d.w.z. waarbij via doorprikken een verbinding wordt gemaakt tussen het reservoir en de buis [5]

A 61 M      5/165                  .    .    Filteraccessoires, bijv. bloedfilters of filters voor infusievloeistoffen (A61M 1/34 en A61M 5/36 hebben voorrang) [5]

A 61 M      5/168                  .    .    Middelen voor het regelen of doseren van de mediastroom naar het lichaam, bijv. druppelmeters of druppeltellers [5]

A 61 M      5/172                  .    .    .    elektrisch of elektronisch [5]

A 61 M      5/175                  .    .    .    mechanisch [5]

A 61 M      5/178                  .    Spuiten [5]

A 61 M      5/19                    .    .    met meer dan één kamer [5]

A 61 M      5/20                    .    .    Automatische spuiten, bijv. met een automatisch in werking gestelde zuigerstang, met automatische naaldinjectie of zichzelf automatisch vullend (A61M 5/142 heeft voorrang) [2,5]

A 61 M      5/24                    .    .    Ampulspuiten, d.w.z. spuiten met een naald die worden gebruikt in combinatie met vervangbare ampullen of carpules, bijv. automatisch [5,11]

A 61 M      5/28                    .    .    Spuitampullen of spuitcarpules, d.w.z. ampullen of carpules die zijn voorzien van een naald [5]

A 61 M      5/30                    .    .    Spuiten voor het naaldloos injecteren door straalwerking [5]

A 61 M      5/303                  .    .    .    Media die uit een injectie-apparaat worden geperst door een explosieve lading [5]

A 61 M      5/307                  .    .    .    Media die uit een injectie-apparaat worden geperst door een fluïdum onder druk [5]

A 61 M      5/31                    .    .    Details [2,5]

A 61 M      5/315                  .    .    .    Zuigers; Zuigerstangen; Geleiden, blokkeren of beperken van de beweging van de zuigerstang; Voorzieningen op de zuigerstang voor het doseren [2,5]

A 61 M      5/32                    .    .    .    Naalden; Details van naalden ten behoeve van  hun verbinding met de spuit of de hub (infusienaalden A61M 5/158); Accessoires voor het in het lichaam steken of tegen het lichaam houden van de naald; Inrichtingen voor het beschermen van naalden [2,5]

A 61 M      5/34                    .    .    .    .    Constructies voor het aansluiten van de naald [2,5]

A 61 M      5/36                    .    met middelen voor het tegengaan of voorkomen van injectie of infusie van lucht in het lichaam [5,11]

A 61 M      5/38                    .    .    met hydrofiele of hydrofobe filters [5]

A 61 M      5/40                    .    .    met een laagniveau-vlotterklep voor het afsluiten van de mediastroom uit het reservoir [5]

A 61 M      5/42                    .    met middelen voor het ongevoelig maken van de huid`, voor het naar buiten duwen van de huid om te kunnen prikken of voor het bepalen van het prikpunt op het lichaam [5]

A 61 M      5/44                    .    met middelen voor het koelen of verwarmen van de inrichtingen of de media [5]

A 61 M      5/46                    .    met middelen voor het regelen van de prikdiepte [5]

A 61 M      5/48                    .    met middelen voor het variren, regelen, weergeven of beperken van de injectiedruk (A61M 5/142 heeft voorrang) [5]

A 61 M      5/50                    .    met middelen voor het voorkomen van hergebruik, of voor het aanduiden van een defect, van eerder of onrechtmatig gebruik, van geknoei of van het ontbreken van steriliteit [5]

A 61 M      5/52                    .    Armsteunen [5]

 

A 61 M      9/00                    Baden voor het onder water reinigen van de darmen

 

Sproeiers; Vernevelaars; Inblaasapparaten

 

A 61 M    11/00                   Speciaal aangepaste sproeiers of vernevelaars voor een therapeutisch doel [11]

A 61 M    11/02                   .    bediend door luchtdruk die wordt aangebracht op de te versproeien of te vernevelen vloeistof

A 61 M    11/04                   .    bediend door de dampdruk van de te versproeien of te vernevelen vloeistof

A 61 M    11/06                   .    in de vorm van een injectie-apparaat

A 61 M    11/08                   .    .    Zakvernevelaars in de vorm van een injectie-apparaat

 

A 61 M    13/00                   Inblaasapparaten voor een therapeutisch of desinfecterend doel [11]

 

Inhaleerinrichtingen

 

A 61 M    15/00                   Inhaleerinrichtingen

A 61 M    15/02                   .    met actieve of geïoniseerde gassen; Ozoninhalers

A 61 M    15/06                   .    Inhaleervoorzieningen in de vorm van sigaren, sigaretten of pijpen

A 61 M    15/08                   .    Inhaleerinrichtingen die in de neus worden gestoken

 

A 61 M    16/00                   Inrichtingen voor het beïnvloeden van het ademhalingssysteem van zieken door behandelen met een gas, bijv. mond-op-mondbeademing; Tracheaalcanule’s (stimuleren van de ademhalingsbeweging met mechanische, pneumatische of elektrische middelen, ijzeren longen die zijn gecombineerd met gasademhalingsmiddelen A61H 31/00) [4,11]

A 61 M    16/01                   .    speciaal aangepast voor de anaesthesie [4]

A 61 M    16/04                   .    Tracheaalcanule’s [4,11]

A 61 M    16/06                   .    Beademingsmaskers of anaesthesiemaskers [4]

A 61 M    16/08                   .    Balgen; Koppelen van buizen [4]

A 61 M    16/10                   .    Bereiden van beademingsgassen of beademingsdampen [4]

A 61 M    16/12                   .    .    door het mengen van verschillende gassen [4]

A 61 M    16/14                   .    .    door het mengen van verschillende fluïda, waarvan er één zich in de vloeibare fase bevindt [4]

A 61 M    16/16                   .    .    .    Inrichtingen voor het bevochtigen van de beademingslucht [4]

A 61 M    16/18                   .    .    .    Verdampingsinrichtingen voor anaesthesiepreparaten [4]

A 61 M    16/20                   .    Speciaal aangepaste kleppen voor medische beademingsinrichtingen [4]

A 61 M    16/22                   .    Inrichtingen voor het absorberen van kooldioxide [4,11]

 

Andere inrichtingen voor het bevorderen van slaap of verdoving; Inrichtingen voor het beëindigen van slaap of verdoving [4]

 

A 61 M    19/00                   Inrichtingen voor plaatselijke verdoving; Inrichtingen voor kunstmatige afkoeling (A61M 5/42 heeft voorrang) [2,9,11]

 

A 61 M    21/00                   Andere inrichtingen of methoden voor het veroorzaken van een verandering in de staat van bewustzijn; Inrichtingen voor het bevorderen of beëindigen van slaap met mechanische, optische, of akoestische middelen, bijv. voor het hypnoseren (bedden voor het bevorderen van slaap A61G 7/043)

A 61 M    21/02                   .    voor het op gang brengen van slaap of ontspanning, bijv. door directe zenuwstimulatie, hypnose of analgesie (voor massage A61H; elektrotherapie A61N, bijv. aanbrengen van een afwisselende of inrtermitterende elektrische stroom voor het verdoven A61N 1/34) [5]

 

Aftastinstrumenten voor holten; Catheters; Dilatatoren; Drainagemiddelen voor wonden [8,9]

 

A 61 M    25/00                   Catheters; Holle aftastinstrumenten voor holten (voor het meten of testen A61B) [11]

A 61 M    25/01                   .    Inbrengen, geleiden, voortbewegen, plaatsen of vasthouden van catheters (A61M 25/10 heeft voorrang) [5]

A 61 M    25/02                   .    .    Vasthoudmiddelen, bijv. op het lichaam [5]

A 61 M    25/04                   .    .    .    in het lichaam, bijv. uitzetbaar [5]

A 61 M    25/06                   .    .    Geleidingsnaalden en dergelijke die in het lichaam worden gestoken (A61M 25/088 heeft voorrang) [5,6]

A 61 M    25/08                   .    .    Voortbewegingsmiddelen, bijv. automatisch bewegend [5]

A 61 M    25/082                  .    .    .    Voorzieningen voor het automatisch voortbewegen (A61M 25/085 heeft voorrang) [6]

A 61 M    25/085                  .    .    .    Voortbeweging door een fluïdum [6]

A 61 M    25/088                  .    .    gebruikmakend van een extra catheter, bijv. voor het bereiken van relatief ontoegankelijke plaatsen [6]

A 61 M    25/09                   .    .    Geleidingsdraden [6]

A 61 M    25/092                  .    .    Afstandsbediening voor het oriënteren van het distale uiteinde [6]

A 61 M    25/095                  .    .    Voorzieningen voor het kunnen detecteren van de inwendige positie van het catheter, bijv. radiografisch [6]

A 61 M    25/098                  .    .    .    met stralingwerende merkstoffen [6]

A 61 M    25/10                   .    Balloncatheters (opblaasbare ballonnen voor het plaatsen van stents of stent transplantaten A61F 2/958) [5,13]

A 61 M    25/12                   .    .    Voorzieningen voor het loskoppelen van de ballon als deze op zijn plaats zit [6]

A 61 M    25/14                   .    Opstelling of vorm van doorstroomkanalen voor fluïda, bijv. van meerdere doorstroomkanalen (A61M 25/10 heeft voorrang) [6]

A 61 M    25/16                   .    Niet elders ondergebracht maken of monteren [6]

A 61 M    25/18                   .    .    Verbinden van catheters of aftastinstrumenten met hubs [6]

 

A 61 M    27/00                   Drainagemiddelen voor wonden en dergelijke (werktuigen voor het open houden van wonden A61B 17/02)

 

A 61 M    29/00                   Verwijdingsinstrumenten (dilatatoren) met of zonder voorzieningen voor het inbrengen van media, bijv. geneesmiddelen (stents A61F 2/82) [2,9,11]

A 61 M    29/02                   .    Opblaasbare verwijdingsinstrumenten (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00); Verwijdingsinstrumenten van zwelbare materialen [3]

A 61 M    29/04                   .    .    Verwijdingsinstrumenten van zwelbare materialen [5]

 

A 61 M    31/00                   Inrichtingen voor het inbrengen of op de plaats houden van media in holten van het lichaam, bijv. geneesmiddelen (A61M 25/00 heeft voorrang) [2,5]

 

A 61 M    35/00                   Inrichtingen voor het aanbrengen van media op het lichaam, bijv. geneesmiddelen (inrichtingen voor het hanteren van verzorgende of cosmetische substanties A45D; absorberende kussens, bijv. opneemmiddelen, A61F 13/15) [2]

                                                

A 61 M    36/00                   Toedienen van radioactief materiaal aan het lichaam [5]

A 61 M    36/02                   .    gecombineerd met een andere stralingsbron of golfenergiebron, bijv. elektromagnetisch, thermisch of met microgolven [5]

A 61 M    36/04                   .    Speciaal aangepaste voorzieningen voor het in het lichaam plaatsen van radioactief materiaal, bijv. door inhaleren of injecteren [5]

A 61 M    36/06                   .    .    door het met een fluïdum injecteren van een radioactief middel, of een bevorderend middel daarvoor, via een leiding die in het lichaam wordt gestoken [5]

A 61 M    36/08                   .    .    .    Afschermen van het fluïdumreservoir, bijv. afschermen van een spuit [5]

A 61 M    36/10                   .    .    Gebruik in of bij de baarmoeder en de vagina, of in het bekkengebied [5]

A 61 M    36/12                   .    .    Injectiemiddelen, houders voor zaden of implantaten, bijv. capsules [5]

A 61 M    36/14                   .    Radio-actieve zwachtels [5]

 

A 61 M    37/00                   Andere apparatuur voor het in het lichaam brengen van media (voor voortplanting of bevruchting A61B 17/425; apparatuur voor iontoforese of kataforese A61N 1/30); Percutanie, d.w.z. in het lichaam brengen van medicijnen via diffusie via de huid (zoutbaden A61H 33/04) [5]

 

A 61 M    39/00                   Speciaal aangepaste buizen, buisverbindingen, buiskoppelingen, kleppen, toegangsplaatsen en dergelijke voor medisch gebruik (voor beademingsinrichtingen, bijv. tracheaalcanule’s, A61M 16/00; hartkunstkleppen A61F 2/24) [5]

A 61 M    39/02                   .    Toegangsplaatsen [5]

A 61 M    39/04                   .    .    met zelfsluitende lichamen die kunnen worden doorgestoken [5]

A 61 M    39/06                   .    .    Hemostasekleppen, d.w.z. pakkingen die afdichten rondom een naald, catheter en dergelijke, en die zich sluiten bij het verwijderen daarvan [6]

A 61 M    39/08                   .    Buizen; Speciaal daarvoor aangepaste opslagmiddelen [6]

A 61 M    39/10                   .    Buisverbindingen of buiskoppelingen [6]

A 61 M    39/12                   .    .    voor het aan elkaar koppelen van een flexibele buis met een starre bevestiging [6]

A 61 M    39/14                   .    .    voor het onderling koppelen van buizen met afgedichte uiteinden [6]

A 61 M    39/16                   .    .    met een voorziening voor het desinfecteren of steriliseren [6]

A 61 M    39/18                   .    .    .    Methoden of apparatuur voor het maken van de koppeling onder steriele omstandigheden, d.w.z. steriel aanleggen [6]

A 61 M    39/20                   .    Sluitkappen of sluitpluggen voor koppelingen of open uiteinden van buizen [6]

A 61 M    39/22                   .    Kleppen of klepopstellingen [6]

A 61 M    39/24                   .    .    Regelkleppen of terugslagkleppen [6]

A 61 M    39/26                   .    .    Kleppen die automatisch sluiten bij het ontkoppelen van de leiding en die opengaan bij het opnieuw aan elkaar koppelen daarvan [6]

A 61 M    39/28                   .    .    Klemmiddelen voor het samenknijpen van flexibele buizen, bijv. rolklemmen [6]

 

A 61 M    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [12]