SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61        MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIËNE

 

A 61 N    ELEKTROTHERAPIE; MAGNETOTHERAPIE; STRALINGSTHERAPIE; ULTRAGELUIDSTHERAPIE (meten van bio-elektrische stromen A61B; chirurgische instrumenten, inrichtingen of methoden voor het overdragen van niet-mechanische vormen van energie naar of van het lichaam A61B 18/00; voorzieningen voor fysiotherapie in het algemeen A61H; anaesthesie-apparatuur in het algemeen A61M; gloeilampen H01K; infraroodstralers voor verwarming H05B) [6]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -                 “therapie” houdt in dat de behandeling, als deze tot doel heeft zieke of ongewone cellen te vernietigen, wordt uitgevoerd binnen de grenzen van een gezond celleven waarvan het vernietigen ongewenst is, in tegenstelling tot die welke plaatsvindt met instrumenten, inrichtingen of methoden die vallen onder groep A61B 18/00. [5,7]

 

A 61 N      1/00                    Elektrotherapie; Circuits daarvoor (A61N 2/00 heeft voorrang; elektrisch geleidende preparaten voor gebruik bij therapie of bij het testen in vivo A61K 50/00) [5,8,10]

A 61 N      1/02                    .    Details

A 61 N      1/04                    .    .    Elektroden

A 61 N      1/05                    .    .    .    die in het lichaam worden geïmplanteerd of ingebracht, bijv. hartelektroden (A61N 1/06 heeft voorrang) [4]

A 61 N      1/06                    .    .    .    voor hoogfrequenttherapie

A 61 N      1/08                    .    .    Voorzieningen of circuits voor het bewaken, beschermen, regelen of weergeven (voor één specifiek soort apparatuur A61N 1/10 tot A61N 1/44) [4,10]

A 61 N      1/10                    .    Toedienen van statische elektriciteit (gebruik van geïoniseerde gassen of dampen A61N 1/44)

A 61 N      1/14                    .    Wegvoeren van elektrische ladingen, bijv. door aarding

A 61 N      1/16                    .    Afschermen tegen of neutraliseren van ongewenste invloeden door atmosferische of ruimtelijke straling of velden

A 61 N      1/18                    .    Toedienen van elektrische stromen door contactelektroden

A 61 N      1/20                    .    .    continue gelijkstromen

A 61 N      1/22                    .    .    .    Elektromedische riemen

A 61 N      1/24                    .    .    .    .    met ingebouwde krachtbron

A 61 N      1/26                    .    .    .    Elektromedische borstels; Elektromedische massage-inrichtingen

A 61 N      1/28                    .    .    .    Apparatuur voor het toedienen van thermo-elektrische stromen

A 61 N      1/30                    .    .    .    Apparatuur voor iontoforese of kataforese

A 61 N      1/32                    .    .    wisselstromen of intermitterende stromen

A 61 N      1/34                    .    .    .    voor het veroozaken van verdoving

A 61 N      1/36                    .    .    .    voor het stimuleren, bijv. pacemakers

A 61 N      1/362                  .    .    .    .    Hartstimulatoren (A61N 1/372 heeft voorrang; hartdefibrillatoren A61N 1/39) [4]

A 61 N      1/365                  .    .    .    .    .    geregeld door een fysiologische parameter, bijv. door het hartpotentiaal [4]

A 61 N      1/368                  .    .    .    .    .    .    met meer dan één elektrode die samenwerkt met verschillende delen van het hart [4]

A 61 N      1/37                    .    .    .    .    .    Bewaken; Beschermen [4]

A 61 N      1/372                  .    .    .    .    Voorzieningen in verband met het implanteren van stimulatoren [4]

A 61 N      1/375                  .    .    .    .    .    Constructieve voorzieningen, bijv. hoezen [4]

A 61 N      1/378                  .    .    .    .    .    Elektrische voeding [4]

A 61 N      1/38                    .    .    .    voor het veroorzaken van schokken [10]

A 61 N      1/39                    .    .    .    .    Hartdefibrillatoren [4]

A 61 N      1/40                    .    Toedienen van elektrische velden door inductieve of capacitieve koppeling [10]

A 61 N      1/44                    .    Toedienen van geïoniseerde fluïda

 

A 61 N      2/00                    Magnetotherapie [5]

A 61 N      2/02                    .    gebruikmakend van magnetische velden die worden veroorzaakt door spoelen, inclusief enkele draailussen of elektromagneten (A61N 2/12 heeft voorrang) [5]

A 61 N      2/04                    .    .    gebruikmakend van variabele velden, bijv. laagfrequente of pulserende velden [5]

A 61 N      2/06                    .    gebruikmakend van magnetische velden die worden veroorzaakt door permanente magneten (A61N 2/12 heeft voorrang) [5]

A 61 N      2/08                    .    .    toegediend van buitenaf [5]

A 61 N      2/10                    .    .    toegediend in het lichaam, bijv. met geïnjecteerde of geïmplanteerde elementen [5]

A 61 N      2/12                    .    gebruikmakend van variabele magnetische velden die worden verkregen door mechanische beweging [5]

 

A 61 N      5/00                    Stralingstherapie (inrichtingen of apparatuur die bij zowel therapie als diagnose kan worden toegepast A61B 6/00; toedienen van radio-actief materiaal aan het lichaam A61M 36/00) [5,6,10]

A 61 N      5/01                    .    Inrichtingen voor het laten bewegen van de stralingsbron tijdens de therapie

A 61 N      5/02                    .    gebruikmakend van microgolven (A61N 5/01 heeft voorrang)

A 61 N      5/04                    .    .    Stralers voor het van dichtbij behandelen

A 61 N      5/06                    .    Apparatuur gebruikmakend van licht (A61N 5/01 heeft voorrang) [7]

A 61 N      5/067                  .    .    gebruikmakend van laserlicht [7]

A 61 N      5/073                  .    .    gebruikmakend van gepolariseerd licht [7]

A 61 N      5/08                    .    .    gebruikmakend van gecombineerd infraroodlicht en ultravioletlicht

A 61 N      5/10                    .    Röntgentherapie; Gammatherapie; Deeltjesstralingstherapie (A61N 5/01 heeft voorrang)

 

A 61 N      7/00                    Ultrageluidstherapie (lithotripsie of vergruizen A61B 17/22 en A61B 17/225; masseren met supersone trillingen A61H 23/00) [6]

A 61 N      7/02                    .    Plaatselijke hyperthermie met ultrageluid [6]