SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 61††††††† MEDISCHE OF DIERGENEESKUNDIGE WETENSCHAP; HYGIňNE

 

A 61 P††† SPECIFIEKE THERAPEURISCHE WERKING VAN CHEMISCHE VERBINDINGEN OF MEDICINALE PREPARATEN [7,10]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

†††† (1)††††† Onder deze subklasse valt de therapeutische werking van chemische verbindingen of medicinale preparaten die als zodanig reeds zijn geklasseerd in de subklassen A61K of C12N, of in de klassen C01, C07 of C08. [7]

†††† (2)††††† In deze subklasse omvat de term ďgeneesmiddelenĒ chemische verbindingen of samenstellingen met een therapeutische werking. [7]

†††† (3)††††† In deze subklasse wordt therapeutische werking geklasseerd in alle toepasselijke plaatsen. [7]

†††† (4)††††† De aandacht wordt gevestigd op de gevallen waarbij het onderwerp van de uitvinding alleen betrekking heeft op een specifieke therapeutische activiteit van chemische verbindingen of medicinale preparaten, en waarbij de chemische structuur, verbinding, mengsel of samenstelling van het onderwerp van de uitvinding bekend is. In dergelijke gevallen wordt geklasseerd in zowel subklasse A61K als subklasse A61P als uitvindingsinformatie. Daarnaast kan het tevens geklasseerd worden als aanvullende informatie, als de chemische structuur, verbinding, mengsel of samenstelling of enig afzonderlijk bestanddeel van een mengsel of samenstelling van belang geachte representerende informatie voor het onderzoek wordt beschouwd. [12]

†††† (5)††††† De klasseringssymbolen uit deze subklasse worden niet als eerste vermeld bij toekenning aan octrooipublicaties. [7]

 

A 61 P††† 1/00††††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het voedingskanaal of het spijsverteringssysteem [7]

A 61 P††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Mondholtepreparaten, bijv. geneesmiddelen voor cariŽs, aften of spruw, of periodontitis [7]

A 61 P††† 1/04††††††††††††††††††† .††† voor zweren, gastritis of reflux oesophagitis, bijv. zuurbindende middelen, remmers tegen zuurafscheiding of slijmbeschermers [7]

A 61 P††† 1/06††††††††††††††††††† .††† Kramp-stillende middelen (anti-spasmodicum; spasmolyticum), bijv. geneesmiddelen tegen kolieken of bewegingsstoornis van de slokdarm (oesophagus dyskinesie) [7]

A 61 P††† 1/08††††††††††††††††††† .††† voor misselijkheid, cinetose of duizeligheid; Antibraakmiddelen (anti-emeticum) [7]

A 61 P††† 1/10††††††††††††††††††† .††† Laxeermiddelen [7]

A 61 P††† 1/12††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen diarree (anti-diarrhoicum) [7]

A 61 P††† 1/14††††††††††††††††††† .††† Spijsvertering-bevorderende middelen (pro-digerens), bijv. zuren, enzymen, eetlustopwekkers, middelen tegen gestoorde spijsvertering (dyspepsie), versterkende middelen (tonicum) of middelen tegen opgeblazenheid (flatulentie) [7]

A 61 P††† 1/16††††††††††††††††††† .††† voor kwalen aan de lever of galblaas, bijv. lever-beschermende midelen, galstroom-bevorderende middelen (cholagogum) of middelen voor het bevorderen van de oplossing van concrementen (litholyticum) [7]

A 61 P††† 1/18††††††††††††††††††† .††† voor kwalen aan de alvleesklier, bijv. pancreasenzymen [7]

 

A 61 P††† 3/00††††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan de stofwisseling (aan het bloed of fluÔda buiten de cel A61P 7/00) [7]

A 61 P††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Voedingsstoffen, bijv. vitaminen of mineralen [7]

A 61 P††† 3/04††††††††††††††††††† .††† Eetlust-beperkende middelen (anorecticum); Middelen tegen zwaarlijvigheid [7]

A 61 P††† 3/06††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen verhoging van het cholesterolgehalte (hyperlipidemie) [7]

A 61 P††† 3/08††††††††††††††††††† .††† voor het in evenwicht houden (homeostase) van het glucosegehalte (pancreashormonen A61P 5/48) [7]

A 61 P††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† voor hyperglykemie, bijv. middelen tegen suikerziekte  (diabetes) [7]

A 61 P††† 3/12††††††††††††††††††† .††† voor het in evenwicht houden (homeostase) van het elektrolietgehalte [7]

A 61 P††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† voor het in evenwicht houden van het calciumgehalte (vitamine D A61P 3/02; parathormonen A61P 5/18; calcitonine A61P 5/22; osteoporose A61P 19/10; botmetastase A61P 35/04) [7]

 

A 61 P††† 5/00††††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het endocriene systeem [7]

A 61 P††† 5/02††††††††††††††††††† .††† van de hypothalamushormonen, bijv. TRH (thyrotrophin releasing hormone), GnRH, CRH (corticotrophin releasing hormone), GRH (growth-hormone releasing hormone) of somatostatine [7]

A 61 P††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van de hypothalamushormonen [7]

A 61 P††† 5/06††††††††††††††††††† .††† van de hypofysevoorkwabhormonen, bijv. TSH (thyroid stimulating hormone; thyrotropine), ACTH (adrenocorticotroop hormoon; corticotropine), FSH (follicle stimulating hormone; gonadotropine), LH (luteinising hormone), PRL of GH (growth hormone; somatotropine) [7]

A 61 P††† 5/08††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van de hormonen uit de hypofysevoorkwabhormonen [7]

A 61 P††† 5/10††††††††††††††††††† .††† van de hormonen uit de hypofyseachterkwab, bijv. oxytocine of ADH (antiduretisch hormoon) [7]

A 61 P††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van de hormonen uit de hypofyseachterkwabhormonen [7]

A 61 P††† 5/14††††††††††††††††††† .††† van de hormonen uit de schildklier, bijv. T3 of T4 [7]

A 61 P††† 5/16††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van de hormonen uit de schildklier [7]

A 61 P††† 5/18††††††††††††††††††† .††† van de hormonen uit de bijschildklierhormonen [7]

A 61 P††† 5/20††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van PTH (parathyroid hormone; parathormoon) [7]

A 61 P††† 5/22††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van calcitonine [7]

A 61 P††† 5/24††††††††††††††††††† .††† van de geslachtshormonen [7]

A 61 P††† 5/26††††††††††††††††††† .††† .††† Androgenen [7]

A 61 P††† 5/28††††††††††††††††††† .††† .††† Anti-androgenen [7]

A 61 P††† 5/30††††††††††††††††††† .††† .††† Oestrogenen [7]

A 61 P††† 5/32††††††††††††††††††† .††† .††† Anti-oestrogenen [7]

A 61 P††† 5/34††††††††††††††††††† .††† .††† Gestagenen [7]

A 61 P††† 5/36††††††††††††††††††† .††† .††† Anti-gestagenen [7]

A 61 P††† 5/38††††††††††††††††††† .††† van de bijnierhormonen [7]

A 61 P††† 5/40††††††††††††††††††† .††† .††† MineraalcorticosteroÔden, bijv. aldosteron; Geneesmiddelen voor het verhogen of mogelijk maken van de werking van mineraalcorticosteroÔden [7]

A 61 P††† 5/42††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van mineraalcorticosteroÔden [7]

A 61 P††† 5/44††††††††††††††††††† .††† .††† GlucocorticosteroÔden; Geneesmiddelen voor het verhogen of mogelijk maken van de werking van glucocorticosteroÔden [7]

A 61 P††† 5/46††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verminderen, blokkeren of tegenwerken van de werking van glucocorticosteroÔden [7]

A 61 P††† 5/48††††††††††††††††††† .††† van de alvleesklierhormonen [7]

A 61 P††† 5/50††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verhogen of mogelijk maken van de werking van insuline [7]

 

A 61 P††† 7/00††††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het bloed of fluÔda buiten de cellen [7]

A 61 P††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Antithrombogene middelen; Antistollingsmiddelen (anti-coagulant); Middelen voor het afremmen van de opeenhoping van bloedplaatjes [7]

A 61 P††† 7/04††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen bloedingen (haemorrhagie); Stolling-bevorderende middelen (pro-coagulanten); Bloedstelpende middelen (haemostatica); Middelen tegen fibrinolyse (anti-fibrinolyticum) [7]

A 61 P††† 7/06††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen bloedarmoede (anemie) [7]

A 61 P††† 7/08††††††††††††††††††† .††† Bloedvervangende middelen (plasma); Bloedtransfusie-oplossingen (perfusie); Dialysevloeistoffen of hemodialysevloeistoffen; Geneesmiddelen voor gebreken van elektrolyten of zuur-basen, bijv. ingeval van hypovolumie door een shock (kunsttranen A61P 27/04) [7]

A 61 P††† 7/10††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen oedeem; Urine-afdrijvende middelen (plasmiddelen; diureticum) [7]

A 61 P††† 7/12††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen urine-afdrijving (anti-diureticum), bijv. geneesmiddelen tegen polyurie door suikerziekte (diabetes insupidus) (antiduretisch hormoon A61P 5/10) [7]

 

A 61 P††† 9/00††††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) [7]

A 61 P††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Niet-specifieke opwekkende middelen voor hart en bloedvaten, bijv. geneesmiddelen tegen syncope of middelen tegen verlaging van de bloeddruk (hypotensie) [7]

A 61 P††† 9/04††††††††††††††††††† .††† Inotropie-middelen (inotropicum), d.w.z. middelen voor het bevorderen van de hartspiercontractie; Geneesmiddelen tegen hartverlammingen (cardioplegie) [7]

A 61 P††† 9/06††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen onregelmatige hartslag (anti-arrhythmicum) [7]

A 61 P††† 9/08††††††††††††††††††† .††† Middelen voor het verwijderen van bloedvaten (vasodilatatie) voor meerdere indicaties [7]

A 61 P††† 9/10††††††††††††††††††† .††† voor het behandelen van plaatselijke bloedeloosheid (ischaemie) of bloedvatvernauwing door sclerose (atherosclerose of atherose), bijv. geneesmiddelen tegen angina, middelen voor het verwijden van de kransslagaderen, geneesmiddelen tegen infarcten aan de hartspier (myocardium), ziekte van het netvlies (retinopathie), onvoldoende werking van de hersenbloedvaten of slagaderverkalking (arteriosclerose) aan de nieren [7]

A 61 P††† 9/12††††††††††††††††††† .††† Middelen tegen verhoogde slagaderlijke bloeddruk (hypertensie) [7]

A 61 P††† 9/14††††††††††††††††††† .††† Beschermende middelen voor bloedvaten; Middelen tegen aambeien (haemorrhoIden); Geneesmiddelen voor het behandelen van spataderziekte (varicosis); Middelen voor het stabiliseren van haarvaten [7]

 

A 61 P††† 11/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het ademhalingssysteem [7]

A 61 P††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Middelen voor de neus, bijv. decongestivum [7]

A 61 P††† 11/04†††††††††††††††††† .††† voor kwalen aan de keel [7]

A 61 P††† 11/06†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen asthma [7]

A 61 P††† 11/08†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het verwijderen van de bronchiŽn [7]

A 61 P††† 11/10†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het bevorderen van de ophoesting (expectorans) [7]

A 61 P††† 11/12†††††††††††††††††† .††† Slijm-oplossende middelen (mucolyticum) [7]

A 61 P††† 11/14†††††††††††††††††† .††† Hoest-werende middelen (anti-tussivum) [7]

A 61 P††† 11/16†††††††††††††††††† .††† Opwekkende middelen (analepticum) voor de algemene ademhaling [7]

 

A 61 P††† 13/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het urinesysteem (urine-afdrijvende middelen A61P 7/10) [7]

A 61 P††† 13/02†††††††††††††††††† .††† aan de urine of het urinekanaal, bijv. middelen voor het verzuren van urine [7]

A 61 P††† 13/04†††††††††††††††††† .††† tegen nierstenen of urinestenen (urolithiase) [7]

A 61 P††† 13/06†††††††††††††††††† .††† Kramp-stillende middelen (anti-spasmodicum; spasmolyticum) [7]

A 61 P††† 13/08†††††††††††††††††† .††† aan de prostaat [7]

A 61 P††† 13/10†††††††††††††††††† .††† aan de blaas [7]

A 61 P††† 13/12†††††††††††††††††† .††† aan de nieren [7]

 

A 61 P††† 15/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan de genitaliŽn of voor geslachtsziekten (voor kwalen aan de geslachtshormonen A61P 5/24); Voorbehoedsmiddelen [7]

A 61 P††† 15/02†††††††††††††††††† .††† voor kwalen aan de vagina [7]

A 61 P††† 15/04†††††††††††††††††† .††† voor het opwekken van weeŽn of abortus; Versterkende middelen (tonicum) voor de baarmoeder [7]

A 61 P††† 15/06†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen abortus; Middelen voor het onderdrukken van weeŽn [7]

A 61 P††† 15/08†††††††††††††††††† .††† voor kwalen aan de geslachtsklieren of voor het verhogen van de vruchtbaarheid, bijv. middelen voor het opwekken van de eisprong (ovulatie-inductie) of het vormen vanspermatosomen (spermatogenese) [7]

A 61 P††† 15/10†††††††††††††††††† .††† voor impotentie [7]

A 61 P††† 15/12†††††††††††††††††† .††† voor kwalen van de overgangsjaren (menopauze; andropauze) [7]

A 61 P††† 15/14†††††††††††††††††† .††† voor zoogkwalen, bijv. overvloedige zogafscheiding (galactorroe) [7]

A 61 P††† 15/16†††††††††††††††††† .††† Mannelijke voorbehoedsmiddelen [7]

A 61 P††† 15/18†††††††††††††††††† .††† Vrouwelijke voorbehoedsmiddelen [7]

 

A 61 P††† 17/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan de huid [7]

A 61 P††† 17/02†††††††††††††††††† .††† voor het behandelen van wonden, zweren, verbrandingen, littekens, woekeringen van littekenweefsel (keloid) en dergelijke [7]

A 61 P††† 17/04†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen jeuk [7]

A 61 P††† 17/06†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen huidschilfers (psoriase) [7]

A 61 P††† 17/08†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen verhoogde huidsmeerafscheiding (seborrhoe) [7]

A 61 P††† 17/10†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen acne [7]

A 61 P††† 17/12†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen loslating van de opperhuid (keratolyse), bijv. preparaten tegen wratten of likdoorns [7]

A 61 P††† 17/14†††††††††††††††††† .††† tegen kaalheid of haaruitval (alopecia) [7]

A 61 P††† 17/16†††††††††††††††††† .††† Verwekende (emolliens) of beschermende middelen, bijv. tegen straling [7]

A 61 P††† 17/18†††††††††††††††††† .††† Anti-oxidanten, bijv. anti-radicalen (preparaten ter bescherming tegen zonlicht A61Q 17/00) [8]

 

A 61 P††† 19/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het skelet [7]

A 61 P††† 19/02†††††††††††††††††† .††† voor kwalen aan de gewrichten, bijv. ontsteking (arthritis) of degeneratie (arthrose)

A 61 P††† 19/04†††††††††††††††††† .††† voor niet-specifieke kwalen aan het bindweefsel

A 61 P††† 19/06†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen jicht, bijv. middelen tegen een verhoogde urinezuurspiegel (hyperurikemie) of middelen voor het bevorderen van de urinezuuruitscheiding door de nieren (uricosuricum)

A 61 P††† 19/08†††††††††††††††††† .††† voor botziekten, bijv. Engelse ziekte (rachitis) of de ziekte van Paget

A 61 P††† 19/10†††††††††††††††††† .††† .††† voor osteoporose

 

A 61 P††† 21/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het spiersysteem of het spierzenuwsysteem [7]

A 61 P††† 21/02†††††††††††††††††† .††† Spier-ontspannende middelen (relaxans), bijv. voor tetanus of spierkrampen [7]

A 61 P††† 21/04†††††††††††††††††† .††† tegen ernstige spierzwakte [7]

A 61 P††† 21/06†††††††††††††††††† .††† Anabolic middelen (androgenen A61P 5/26) [7]

 

A 61 P††† 23/00†††††††††††††††††† Pijn-verdovende middelen (anaestheticum; analgeticum) [7]

A 61 P††† 23/02†††††††††††††††††† .††† Plaatselijk werkende pijn-verdovende middelen [7]

 

A 61 P††† 25/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het zenuwsysteem [7]

A 61 P††† 25/02†††††††††††††††††† .††† voor perifere neuropathie [7]

A 61 P††† 25/04†††††††††††††††††† .††† Centraal werkende pijnopheffende geneesmiddelen (analgeticum), bijv. hormonale stoffen met morfine-achtige werking (opioÔden) [7]

A 61 P††† 25/06†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen migraine (hemicranie) [7]

A 61 P††† 25/08†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen vallende ziekte (epilepsie); Middelen tegen stuipen of toevallen (convulsie) [7]

A 61 P††† 25/10†††††††††††††††††† .††† .††† tegen lichte aanvallen van vallende ziekte (petit mal) [7]

A 61 P††† 25/12†††††††††††††††††† .††† .††† tegen zware aanvallen van vallende ziekte (grand mal) [7]

A 61 P††† 25/14†††††††††††††††††† .††† voor het behandelen van ongewone bewegingen, bijv. dans (chorea) of bewegingsstoornis (dyskinesie) [7]

A 61 P††† 25/16†††††††††††††††††† .††† .††† Geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson [7]

A 61 P††† 25/18†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen geestenstoornis (psychose), d.w.z. neuroleptica; Geneesmiddelen tegen ziekelijke neiging (manie) of geestessplijting (schizofrenie) [7]

A 61 P††† 25/20†††††††††††††††††† .††† Slaapmiddelen (hypnoticum); Kalmerende middelen (sedativum) [7]

A 61 P††† 25/22†††††††††††††††††† .††† Psychogeneesmiddelen voor het onderdrukken van angst en onrust (anxiolyticum) [7]

A 61 P††† 25/24†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen depressies (anti-depressivum) [7]

A 61 P††† 25/26†††††††††††††††††† .††† Opwekkende middelen voor de psyche, bijv. nicotine of cocaÔne [7]

A 61 P††† 25/28†††††††††††††††††† .††† voor het behandelen van de neurodegeneratieve kwalen van het centrale zenuwsysteem, bijv. nootropic middelen, middelen voor het verbeteren van het onderscheidend vermogen (cognitie), geneesmiddelen voor het behandelen van de ziekte van Alzheimer of andere vormen van geesteszwakte (dementie) [7]

A 61 P††† 25/30†††††††††††††††††† .††† voor het behandelen van misbruik (abusus) of verslaafdheid (dependentie) [7]

A 61 P††† 25/32†††††††††††††††††† .††† .††† Alcoholmisbruik [7]

A 61 P††† 25/34†††††††††††††††††† .††† .††† Tabaksmisbruik [7]

A 61 P††† 25/36†††††††††††††††††† .††† .††† OpioÔdemisbruik [7]

 

A 61 P††† 27/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor kwalen aan het gevoel of de waarneming [7]

A 61 P††† 27/02†††††††††††††††††† .††† Oogheelkundige middelen [7]

A 61 P††† 27/04†††††††††††††††††† .††† .††† Kunsttranen; Spoeloplossingen [7]

A 61 P††† 27/06†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen tegen groene staar (glaucoma) of pupil-vernauwende middelen (mioticum) [7]

A 61 P††† 27/08†††††††††††††††††† .††† .††† Pupil-verwijdende middelen (mydriaticum)  of middelen voor het verlammen van de accommodatie (cycloplegie) [7]

A 61 P††† 27/10†††††††††††††††††† .††† .††† voor kwalen van de accommodatie, bijv. bijziendheid (myopie) [7]

A 61 P††† 27/12†††††††††††††††††† .††† .††† tegen grijze staar (grijze staar) [7]

A 61 P††† 27/14†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen tegen congestie (decongestivum) of middelen tegen allergieŽn (anti-allergicum) [7]

A 61 P††† 27/16†††††††††††††††††† .††† Oorheelkundige middelen [7]

 

A 61 P††† 29/00†††††††††††††††††† Niet-centrale pijn-opheffende middelen (analgeticum), koortswerende middelen (anti-pyreticum) of middelen tegen ontsteking (inflammatie), bijv. middelen tegen reumatiek (anti-rheumaticum); Niet-steroÔdale geneesmiddelen tegen ontsteking (inflammatie) (NSAIDs) [7]

A 61 P††† 29/02†††††††††††††††††† .††† zonder effect tegen ontsteking [7]

 

A 61 P††† 31/00†††††††††††††††††† Middelen tegen infecties, d.w.z. een antibioticum, antisepticum of chemotherapeuticum [7]

A 61 P††† 31/02†††††††††††††††††† .††† Plaatselijke antiseptica [7]

A 61 P††† 31/04†††††††††††††††††† .††† Anti-bacteriŽle middelen [7]

A 61 P††† 31/06†††††††††††††††††† .††† .††† tegen tuberculose [7]

A 61 P††† 31/08†††††††††††††††††† .††† .††† tegen melaatsheid (lepra) [7]

A 61 P††† 31/10†††††††††††††††††† .††† Middelen voor het verhinderen of vertragen van celdeling (antimioticum) [7]

A 61 P††† 31/12†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen virussen [7]

A 61 P††† 31/14†††††††††††††††††† .††† .††† tegen RNA-virussen [7]

A 61 P††† 31/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† tegen influenza-virussen [7]

A 61 P††† 31/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† tegen HIV (human immunodefiency virus) [7]

A 61 P††† 31/20†††††††††††††††††† .††† .††† tegen DNA-virussen [7]

A 61 P††† 31/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† tegen herpes-virussen [7]

 

A 61 P††† 33/00†††††††††††††††††† Middelen tegen parasieten [7]

A 61 P††† 33/02†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen protozoŽn, bijv. tegen leishmaniasis, trichomoniasis of toxoplasmose [7]

A 61 P††† 33/04†††††††††††††††††† .††† .††† Bestrijdingsmiddelen voor amoeben [7]

A 61 P††† 33/06†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen tegen malaria [7]

A 61 P††† 33/08†††††††††††††††††† .††† .††† tegen Pneumocytis carinii [7]

A 61 P††† 33/10†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen worminfecties in het maag-darmkanaal (anthelminthicum) [7]

A 61 P††† 33/12†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen tegen schistomiasis [7]

A 61 P††† 33/14†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen epizoŽn (ectozoŽn), bijv. schurft [7]

 

A 61 P††† 35/00†††††††††††††††††† Middelen tegen gezwelvorming (neoplasma) [7]

A 61 P††† 35/02†††††††††††††††††† .††† specifiek tegen leukemie [7]

A 61 P††† 35/04†††††††††††††††††† .††† specifiek tegen metastase [7]

 

A 61 P††† 37/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor immunologische of allergene kwalen [7]

A 61 P††† 37/02†††††††††††††††††† .††† Middelen voor immunomodulatie [7]

A 61 P††† 37/04†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor immunostimulatie [7]

A 61 P††† 37/06†††††††††††††††††† .††† .††† Middelen voor immunosuppressie, bijv. geneesmiddelen tegen transplantaat-afstoting [7]

A 61 P††† 37/08†††††††††††††††††† .††† Middelen tegen allergieŽn (middelen tegen asthma (A61P 11/06; middelen tegen oogallergieŽn A61P 27/14) [7]

 

A 61 P††† 39/00†††††††††††††††††† Algemene middelen ter bescherming of tegen schade [7]

A 61 P††† 39/02†††††††††††††††††† .††† Tegengiffen (anti-dotum) [7]

A 61 P††† 39/04†††††††††††††††††† .††† Chelaat-vormende middelen [7]

A 61 P††† 39/06†††††††††††††††††† .††† Macrofagen met vrije radicalen of anti-oxidanten [7]

 

A 61 P††† 41/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen die worden gebruikt bij chirurgische methoden, bijv. toevoegsels (adjuvans) bij behandelingen voor het voorkomen van verkleving of voor vitreum vervanging [7]

  

A 61 P††† 43/00†††††††††††††††††† Geneesmiddelen voor een bepaald doel, dat niet valt onder de groepen A61P 1/00 tot A61P 41/00 [7]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze subklasse wordt slechts geklasseerd als een specifieke therapeutische werking voor een chemische verbinding of medicinaal preparaat expliciet wordt aangegeven, waarbij de specifieke therapeutische werking niet slaat op ťťn van de groepen A61P 1/00 tot A61P 41/00. [10]