SECTIE A†††††††† MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 62††††††† REDDINGSWEZEN; BRANDBESTRIJDING [11]

 

A 62 B††† INRICHTINGEN, APPARATUUR OF METHODEN VOOR HET REDDINGSWEZEN (speciaal aangepaste kleppen voor medisch gebruik A61M 39/00; samenstelling van chemische substanties die worden gebruikt in beademingsinrichtingen, gasmaskers, ademhalingsapparatuur en dergelijke A62D; redden van bergen of uit bomen A63B 27/00 of A63B 29/00; speciaal aangepaste reddingsinrichtingen, reddingsapparatuur of reddingsmethoden voor gebruik in water B63C 9/00; duikersuitrusting B63C 11/00; speciaal aangepast voor gebruik bij vliegtuigen, bijv. parachutes of schietstoelen, B64D; bijzondere reddingsinrichtingen voor de mijnbouw E21F 11/00) [9]

 

Redden bij brand; Redden uit gebouwen en dergelijke [9]

 

A 62 B††† 1/00††††††††††††††††††† Inrichtingen voor het laten zakken van personen van gebouwen en dergelijke

A 62 B††† 1/02††††††††††††††††††† .††† door gebruik te maken van kooien, zakken en dergelijke (liften, roltrappen of bewegende vloeren B66B)

A 62 B††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Losse delen, bijv. bevestigingsinrichtingen

A 62 B††† 1/06††††††††††††††††††† .††† door gebruik te maken van langs een kabel afdalende inrichtingen (kaapstanders of lieren B66D)

A 62 B††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† met remmechanismen voor de lieren of katrollen

A 62 B††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† mechanisch bediend

A 62 B††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† hydraulisch bediend

A 62 B††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† met remmen die langs de kabel schuiven

A 62 B††† 1/16††††††††††††††††††† .††† .††† Reddingskabels of reddingsriemen (veiligheidsriemen A62B 35/00; borgkabels voor bergbeklimmers A63B 29/02; reddingsriemen voor gebruik op zee B63C)

A 62 B††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† Andere losse delen voor langs een kabel afdalende inrichtingen, bijv. opneemrollen voor kabels of inrichtingen voor het wegschieten van kabels

A 62 B††† 1/20††††††††††††††††††† .††† door gebruik te maken van glijkabels, glijpalen of glijgoten, bijv. slangen, pijpen, glijgroeven of glijvlakken

A 62 B††† 1/22††††††††††††††††††† .††† door gebruik te maken van springinrichtingen, bijv. springzeilen of springmatrassen

 

A 62 B††† 3/00††††††††††††††††††† Inrichtingen of losse delen voor het kunnen ontsnappen uit gebouwen en dergelijke, bijv. beschermschilden of beschuttingsschermen; Draagbare inrichtingen voor het voorkomen van het binnendringen van rook in bepaalde delen van gebouwen (A62B 1/00 heeft voorrang)

 

A 62 B††† 5/00††††††††††††††††††† Andere inrichtingen voor het redden bij brand (ladders E06C)

 

Beademingsinrichtingen; Gasmaskers inclusief ademhalingsapparatuur of maskers daarvoor, bijv. voor grote hoogten; Inrichtingen die bescherming bieden tegen schadelijke chemische middelen [9]

 

A 62 B††† 7/00††††††††††††††††††† Beademingsapparatuur (voor een medisch doel A61M 16/00)

A 62 B††† 7/02††††††††††††††††††† .††† met gecomprimeerde zuurstof of perslucht

A 62 B††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† en door de longen geregelde zuurstofkleppen of luchtkleppen

A 62 B††† 7/06††††††††††††††††††† .††† met vloeibare zuurstof

A 62 B††† 7/08††††††††††††††††††† .††† met chemicaliŽn die zuurstof produceren

A 62 B††† 7/10††††††††††††††††††† .††† met filterelementen

A 62 B††† 7/12††††††††††††††††††† .††† met een slang voor verse lucht

A 62 B††† 7/14††††††††††††††††††† .††† voor vliegtuigen op grote hoogte

 

A 62 B††† 9/00††††††††††††††††††† Delen van beademingsapparatuur of ademhalingsapparatuur (A62B 19/00, A62B 21/00 en A62B 23/00 hebben voorrang) [4]

A 62 B††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Kleppen

A 62 B††† 9/04††††††††††††††††††† .††† Koppelingen; Steunframes

A 62 B††† 9/06††††††††††††††††††† .††† Mondstukken; Neusbeugels (voor een medisch doel A61M 15/00)

 

A 62 B††† 11/00††††††††††††††††† Inrichtingen voor het opnieuw conditioneren van ademhalingslucht in afgesloten ruimten (chemisch zuiveren, desinfecteren of steriliseren van lucht A61L; in vliegtuigen of onderzeeŽrs, voorzover zij de constructie van het vervoermiddel beÔnvloeden respectievelijk door de constructie worden beÔnvloed B63B of B64D; klimaatregeling F24F)

 

A 62 B††† 13/00††††††††††††††††† Speciale inrichtingen voor het ventileren van gasdichte schuilplaatsen (ventileren in het algemeen F24F)

 

A 62 B††† 15/00††††††††††††††††† Installaties die bescherming bieden tegen giftige of letsel toebrengende substanties, bijv. met aparte ademhalingsinrichtingen (bouwaspecten E04H 9/00)

 

A 62 B††† 17/00††††††††††††††††† Beschermende kleding die bescherming biedt tegen warmte of schadelijke chemische middelen of voor gebruik op grote hoogten (beschermende kleding of kleren voor werk of sport A41D 13/00; beschermen van ogen of oren A61F 9/00; samenstelling van materialen voor beschermende kleding A62D 5/00; reddingskleding voor gebruik op zee B63C; duikpakken B63C 11/02; vliegpakken B64D 10/00; ruimtepakken B64G 6/00; kogelvrije kleding F41H 1/02) [2]

A 62 B††† 17/04††††††††††††††††† .††† Kappen

A 62 B††† 17/08††††††††††††††††† .††† Beschermende afdekkingen voor dieren

 

A 62 B††† 18/00††††††††††††††††† Ademhalingsmaskers of ademhalingshelmen, bijv. bescherming biedend tegen chemische middelen of voor gebruik op grote hoogten (A62B 17/00 heeft voorrang; anaesthesiemaskers A61M 16/06)

A 62 B††† 18/02††††††††††††††††† .††† Maskers (gasmaskers voor dieren A62B 18/06; laskappen A61F 9/06)

A 62 B††† 18/04††††††††††††††††† .††† Gashelmen

A 62 B††† 18/06††††††††††††††††† .††† Gasmaskers voor dieren

A 62 B††† 18/08††††††††††††††††† .††† Delen voor gasmaskers of gashelmen, bijv. vensters, banden, spraakmicrofoons of signaalinrichtingen (oculairen voor veiligheidsbrillen A61F 9/02; samenstelling van materialen voor vensters of andere transparante delen A62D 7/00)

A 62 B††† 18/10††††††††††††††††† .††† .††† Kleppen

 

A 62 B††† 19/00††††††††††††††††† Patronen met absorberende substanties voor beademingsapparatuur

A 62 B††† 19/02††††††††††††††††† .††† met oxidatiemiddelen

 

A 62 B††† 21/00††††††††††††††††† Inrichtingen voor het uit chemische substanties produceren van zuurstof voor beademingsapparatuur

 

A 62 B††† 23/00††††††††††††††††† Filters voor het beschermen van de ademhalingslucht (gasfilters in het algemeen B01D)

A 62 B††† 23/02††††††††††††††††† .††† voor beademingsmaskers

A 62 B††† 23/04††††††††††††††††† .††† voor gasdichte schuilplaatsen

A 62 B††† 23/06††††††††††††††††† .††† Neusfilters

 

A 62 B††† 25/00††††††††††††††††† Inrichtingen voor het opslaan van beademingsapparatuur of ademhalingsapparatuur [4]

 

A 62 B††† 27/00††††††††††††††††† Methoden of inrichtingen voor het testen van beademingsapparatuur of ademhalingsapparatuur (apparatuur voor het testen op gasdichtheid in het algemeen G01M) [4]

 

A 62 B††† 29/00††††††††††††††††† Inrichtingen, bijvoorbeeld installaties, voor het onschadelijk maken of weghouden van schadelijke chemische stoffen (beademingsapparatuur A62B 7/00; gasdichte deuren, vensters of luiken E06B) [10]

 

A 62 B††† 31/00††††††††††††††††† Containers of draagbare cabineís voor het bieden van bescherming bij het ademhalen met inrichtingen voor het opnieuw conditioneren van de ademhalingslucht of voor het ventileren (ventileren van gasdichte schuilplaatsen A62B 13/00; beschermende kleding of afdekkingen A62B 17/00; behandelkamers voor een medisch doel A61G 10/00) [4]

 

A 62 B††† 33/00††††††††††††††††† Inrichtingen die doodgewaande personen in staat stellen te ontsnappen of de aandacht te trekken; Ademhalingsapparatuur voor per ongeluk bedolven personen

 

A 62 B††† 35/00††††††††††††††††† Veiligheidsriemen of veiligheidsgordels; Soortgelijke uitrusting voor het beperken van verplaatsing van het menselijk lichaam, in het bijzonder bij een plotselinge bewegingsveranderingen (gespen A44B 11/00; accessoires voor kindermeubilair A47D 15/00; kinderzitjes B60N 2/24; veiligheidsriemen of veiligheidsgordels voor landvoertuigen B60R 22/00; gordels voor parachutes B64D 17/30; veiligheidsgordels in vliegtuigen B64D 25/06; losmaakbare bevestigingen F16B) [4]

A 62 B††† 35/04††††††††††††††††† .††† met energie-absorberende middelen [4]

 

A 62 B††† 99/00††††††††††††††††† Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [9]