SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 62        REDDINGSWEZEN; BRANDBESTRIJDING [11]

 

A 62 C    BESTRIJDEN VAN BRAND (brandblussamenstellingen, gebruik van chemische substanties voor het blussen van branden A62D 1/00; versproeien, aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05; blushelicopters of blusvliegtuigen B64D 1/16; alarmvoorzieningen G08B, bijv. brandalarmen die in werking worden gesteld door rook of gassen G08B 17/10) [9]

 

A 62 C      2/00                    Brandpreventie of brandinsluiting (A62C 3/00 heeft voorrang; vlamafscheiders A62C 4/00) [5]

A 62 C      2/04                    .    Verwijderen van of afsnijden van de toevoer van ontvlambaar materiaal [5]

A 62 C      2/06                    .    Fysieke vuurbarrières [5]

A 62 C      2/08                    .    .    Watergordijnen (spuitmondstukken A62C 31/02) [5]

A 62 C      2/10                    .    .    Brandwerende gordijnen [5]

A 62 C      2/12                    .    .    Scharnierende bevochtigingsinrichtingen [5]

A 62 C      2/14                    .    .    .    met twee of meer bladen [5]

A 62 C      2/16                    .    .    .    .    met meedere bladen en oprolbaar of opvouwbaar [5]

A 62 C      2/18                    .    .    Schuivende bevochtigingsinrichtingen [5]

A 62 C      2/20                    .    .    .    loodrecht op het vlak van een opening [5]

A 62 C      2/22                    .    .    Brandbevochtigers met een voorziening voor het verwijderen van een obstakel vóór het sluiten van de opening, bijv. rails of transportbanden [5]

A 62 C      2/24                    .    .    Bedieningsmechanismen of regelmechanismen [5]

 

A 62 C      3/00                    Speciaal aangepaste brandpreventie, brandinsluiting of brandbestrijding voor specifieke objecten of plaatsen (voor kernreactoren G21C 9/04) [5]

A 62 C      3/02                    .    voor grote gebieden, bijv. bosbranden of ondergrondse branden [5]

A 62 C      3/04                    .    voor stof of los verpakt of opgestapeld materiaal, bijv. in silo’s of schoorstenen (vlamafscheiders A62C 4/00) [5]

A 62 C      3/06                    .    van licht ontvlambaar materiaal, bijv. lichte metalen of petroleumproducten [5]

A 62 C      3/07                    .    in voertuigen, bijv. in wegvoertuigen [5]

A 62 C      3/08                    .    .    in vliegtuigen [5]

A 62 C      3/10                    .    .    in schepen [5]

A 62 C      3/16                    .    in elektrische installaties, bijv. in kabelgoten [5]

 

A 62 C      4/00                    Vlamafscheiders die wel een gas maar geen vlam of explosiegolf doorlaten [2]

A 62 C      4/02                    .    in gasleidingen (veiligheidskleppen F16K 17/00) [2]

A 62 C      4/04                    .    in rookgaskanalen of schoorstenen [2]

 

A 62 C      5/00                    Direct vóór gebruik maken van brandblusmaterialen (spuitmondstukken A62C 31/02) [5]

A 62 C      5/02                    .    van schuim [5]

A 62 C      5/027                  .    .    Zwaar schuim [5]

A 62 C      5/033                  .    van gel [5]

 

Handblussers [5]

 

A 62 C      8/00                    Speciaal aangepast handgereedschap of speciaal aangepaste accessoires voor brandbestrijding, bijv. gereedschapkisten [5]

A 62 C      8/02                    .    Bakken of emmers [5]

A 62 C      8/04                    .    Harken of slagwerktuigen [5]

A 62 C      8/06                    .    Branddekens [5]

A 62 C      8/08                    .    Schilden [5]

 

A 62 C    11/00                   Draagbare blussers met handbediende pompen [5]

 

A 62 C    13/00                   Draagbare blussers die blijvend onder druk staan of die direct vóór gebruik op druk worden gebracht (A62C 11/00 heeft voorrang) [5]

A 62 C    13/02                   .    met drukgas dat wordt geproduceerd door chemicaliën

A 62 C    13/04                     .    .    met een aparte zuurcontainer

A 62 C    13/06                   .    .    .    met een zuurcontainer zonder sluitinrichting

A 62 C    13/08                   .    .    .    met een zuurcontainer met sluitinrichting

A 62 C    13/10                   .    .    .    .    met een los deksel als sluitinrichting (losse deksels en dergelijke voor vloeistofcontainers in het algemeen zonder middelen voor het volledig afdichten van de container B65D 51/02)

A 62 C    13/12                   .    .    .    .    met een klepvormige sluitinrichting

A 62 C    13/14                   .    .    .    met een zuurcontainer waarvan de buitenkant wordt stukgemaakt met een pen, een schroefpen of een soortgelijke inrichting

A 62 C    13/16                   .    .    .    met een verplaatsbare zuurcontainer die wordt stukgemaakt door de container te laten vallen

A 62 C    13/18                   .    .    .    met een zuurcontainer die wordt stukgemaakt door een inslaand gewicht, bijv. een valgewicht

A 62 C    13/20                   .    .    waarbij de chemicaliën in één houder zitten, bijv. in een patroon

A 62 C    13/22                   .    .    met brandveroorzakende substanties die het drukgas produceren

A 62 C    13/62                   .    met één container die blijvend onder druk staat [5]

A 62 C    13/64                   .    .    waarbij het blusmateriaal wordt afgegeven door middel van een klep [5]

A 62 C    13/66                   .    waarbij blusmateriaal en drukgas in aparte containers is opgeslagen [5]

A 62 C    13/68                   .    .    gekenmerkt door middelen voor het afgeven van het blusmateriaal [5]

A 62 C    13/70                   .    .    gekenmerkt door middelen voor het afgeven van het drukgas [5]

A 62 C    13/72                   .    .    gekenmerkt door afgiftemiddelen die in hoofdzaak gelijktijdig op beide containers werken [5]

A 62 C    13/74                   .    .    .    waarbij de drukgascontainer wordt doorstóken of gebroken [5]

A 62 C    13/76                   .    Details of accessoires [5]

A 62 C    13/78                   .    .    Ophanginrichtingen of steuninrichtingen [5]

 

A 62 C    15/00                   Blussers die op de rug worden gedragen (rugtassen of zakken, draagframes of op het lichaam gedragen bagageframes A45F 3/00)

 

A 62 C    17/00                   Handbrandblussers in de vorm van pistolen of geweren

 

A 62 C    19/00                   Handbrandblussers waarbij de blussubstantie wordt uitgestoten door een explosie; Exploderende containers die in het vuur worden gegooid

 

A 62 C    25/00                   Draagbare blussers met door een motor aangedreven pompen [5]

 

A 62 C    27/00                   Brandbestrijdingslandvoertuigen of blusvoertuigen (voor voertuigaspecten zie de toepasselijke subklassen uit de klassen B60 tot B62) [9]

 

A 62 C    29/00                   Brandbestrijdingsvaartuigen of blusvaartuigen, of soortgelijke drijvende bouwwerken (voor scheepsbouwaspecten of navigatie-aspecten zie de toepasselijke subklassen uit klasse B63) [5,9]

 

A 62 C    31/00                   Afgifte van brandblusmateriaal (pompen F04; slangen F16L)

A 62 C    31/02                   .    Speciaal aangepaste spuitmondstukken voor brandbestrijding [5]

A 62 C    31/03                   .    .    verstelbaar, bijv. van een nevel naar een straal of omgekeerd [5]

A 62 C    31/05                   .    .    met twee of meer uitlaten [5]

A 62 C    31/07                   .    .    .    voor verschillende media [5]

A 62 C    31/12                   .    .    voor het afgeven van schuim of vernevelde schuim

A 62 C    31/22                   .    .    speciaal aangepast voor het doorstéken van wanden, opgestapelde materialen en dergelijke

A 62 C    31/24                   .    .    vastgemaakt aan ladders, palen, torens of andere structuren met of zonder roterende koppen

A 62 C    31/28                   .    Accessoires voor afgifte-inrichtingen, bijv. steunen

                

A 62 C    33/00                   Accessoires voor slangen [5]

A 62 C    33/02                   .    Apparatuur voor het reinigen of drogen van slangen (droogplanken F26B)

A 62 C    33/04                   .    Steunen of klemmen voor brandslangen

A 62 C    33/06                   .    Slangbruggen of pijpbruggen

 

A 62 C    35/00                   Permanent geïnstalleerde uitrusting (A62C 31/00, A62C 33/00 en A62C 37/00 hebben voorrang; voor het vormen van watergordijnen A62C 2/08) [9]

A 62 C    35/02                   .    met containers voor het afgeven van de blussubstantie (voor het vormen van watergordijnen A62C 2/08)

A 62 C    35/04                   .    .    Zwaaibare of kantelbare containers

A 62 C    35/06                   .    .    Containers die worden stukgemaakt of geopend door vallen [5]

A 62 C    35/08                   .    .    Containers die worden stukgemaakt of geopend door een springlading [5]

A 62 C    35/10                   .    .    Containers die worden stukgemaakt of geopend door vlammen of warmte [5]

A 62 C    35/11                   .    .    geregeld door een signaal vanuit de gevarenzone [5]

A 62 C    35/13                   .    .    .    met een eindige toevoer van blusmateriaal [5]

A 62 C    35/15                   .    .    .    met een systeem voor het automatisch bijvullen van blusmateriaal [5]

A 62 C    35/20                   .    Brandkranen, bijv. wandslangen, wandeenheden of aansluitkasten (brandkranen in straten E03B 9/02) [5]

A 62 C    35/58                   .    Pijpleidingsystemen [5]

A 62 C    35/60                   .    .    nat, d.w.z. ook buiten gebruik gevuld met blusmateriaal [5]

A 62 C    35/62                   .    .    droog, d.w.z. buiten gebruik zonder blusmateriaal [5]

A 62 C    35/64                   .    .    onder druk [5]

A 62 C    35/66                   .    .    .    Versnellingsmiddelen [5]

A 62 C    35/68                   .    .    Details, bijv. van leidingen of klepsystemen (kleppen in het algemeen F16K) [5]

 

A 62 C    37/00                   Regelen van brandbestrijdingsuitrusting (warmtegevoelige inrichtingen G01K) [5]

A 62 C    37/08                   .    met een uitstroomopening die een sensor bevat of die zelf als sensor werkt, d.w.z. automatisch werkende sprinklers of sproeiblusinrichtingen [5]

A 62 C    37/09                   .    .    telescopisch of verstelbaar [5]

A 62 C    37/10                   .    .    Ontgrendelmiddelen, bijv. elektrisch ontgrendeld [5]

A 62 C    37/11                   .    .    .    warmtegevoelig [5]

A 62 C    37/12                   .    .    .    .    met smeltschakelaars [5]

A 62 C    37/14                   .    .    .    .    met breekbare vaten [5]

A 62 C    37/16                   .    .    .    .    met thermisch expandeerbare schakels [5]

A 62 C    37/20                   .    .    In de uitgangspositie terugzetten na gebruik; Gereedschap daarvoor [5]

A 62 C    37/21                   .    .    .    automatisch [5]

A 62 C    37/36                   .    waarbij een signaal voor het in werking stellen wordt opgewekt door een sensor los van een uitstroomopening [5]

A 62 C    37/38                   .    .    waarbij zowel sensor als bediener, bijv. een klep, zich in de gevarenzone bevinden [5]

A 62 C    37/40                   .    .    .    met een elektrische verbinding tussen sensor en bediener [5]

A 62 C    37/42                   .    .    .    met een mechanische verbinding tussen sensor en bediener, bijv. stangen of hefbomen [5]

A 62 C    37/44                   .    .    waarbij alleen de sensor zich in de gevarenzone bevindt [5]

A 62 C    37/46                   .    .    Constructie van de bediener [5]

A 62 C    37/48                   .    .    .    Thermisch-gevoelige opstartvoorzieningen [5]

A 62 C    37/50                   .    Testinrichtingen of aanwijsinrichtingen voor het bepalen van de paraatheid van de uitrusting [5]

 

A 62 C    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]