SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 63        SPORTEN; SPELEN; AMUSEMENT

 

A 63 F    KAARTSPELEN, BORDSPELEN OF ROULETTESPELEN; BINNENSPELEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN KLEINE BEWEGENDE SPELLICHAMEN; VIDEOSPELEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE SPELEN [5,8,14]

 

A 63 F       1/00                    Kaartspelen (aspecten van spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch gegenereerde weergave met twee of meer dimensies voor het laten zien van representaties met betrekking tot het spel A63F 13/00) [7]

A 63 F       1/02                    .    Kaarten; Speciale vormen van kaarten (methoden voor het bedrukken van kaarten B41K of B41M)

A 63 F       1/04                    .    Kaartspelen die zijn gecombineerd met andere spelen

A 63 F       1/06                    .    Kaartspelbenodigdheden

A 63 F       1/08                    .    .    Kaartknijpers

A 63 F       1/10                    .    .    Kaarthouders

A 63 F       1/12                    .    .    Kaartschudders

A 63 F       1/14                    .    .    Kaartdelers

A 63 F       1/16                    .    .    Apparatuur voor het aangeven van de deler

A 63 F       1/18                    .    .    Score-computers of opneeminrichtingen; Aanwijsmiddelen (A63F 1/16 heeft voorrang; tijdwaarneming G07C) [8]

 

A 63 F       3/00                    Bordspelen; Loterijspelen (wedstrijdspelen, verkeersspelen of hindernisspelen die worden gekenmerkt door figuren die worden verplaatst door een handeling van de spelers A63F 9/14; aspecten van spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch gegenereerde weergave met twee of meer dimensies voor het laten zien van representaties met betrekking tot het spel A63F 13/00) [7]

A 63 F       3/02                    .    Schaken; Soortgelijke bordspelen

A 63 F       3/04                    .    Geografische spelen en dergelijke

A 63 F       3/06                    .    Lottospelen of bingospelen; Systemen, apparatuur of inrichtingen voor het controleren van dergelijke spelen [5]

A 63 F       3/08                    .    Loterijspelen die kunnen worden gespeeld door een relatief groot aantal spelers

 

A 63 F       5/00                    Roulettespelen (aspecten van spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch gegenereerde weergave met twee of meer dimensies voor het laten zien van representaties met betrekking tot het spel A63F 13/00) [7]

A 63 F       5/02                    .    Roulette-achtige balspelen

A 63 F       5/04                    .    Schijfroulettes; Wijzerroulettes; Teetotum of a-al-tolletje, waarbij met genummerde tollen wordt gespeeld; Ronddraaiende dobbelstenen

 

A 63 F       7/00                    Binnenspelen waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine bewegende spellichamen, bijv. ballen, schijven of blokken (bordspelen, loterijspelen A63F 3/00; roulettespelen A63F 5/00; aspecten van spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch gegenereerde weergave met twee of meer dimensies voor het laten zien van representaties met betrekking tot het spel A63F 13/00; miniatuurbowlingspelen A63D 3/00; bagatelle of soortgelijke spelen A63D 13/00; biljarten, zakbiljarten A63D 15/00) [7]

A 63 F       7/02                    .    gebruikmakend van vallende spellichamen of spellichamen die over een schuin vlak bewegen, bijv. flipperspelen

A 63 F       7/04                    .    gebruikmakend van ballen die in kleine doosjes moeten worden geschud of gerold

A 63 F       7/06                    .    Spelen waarmee buitenbalspelen worden nagebootst, bijv. hockey (indien fysiek goed voor het menselijk lichaam A63B 67/00)

A 63 F       7/07                    .    .    waarbij de spellichamen continu contact houden met of worden ondersteund door het speelvlak, bijv. gebruikmakend van luchtkussensteuning [3]

A 63 F       7/20                    .    .    waarbij de spellichamen door de lucht worden weggeschoten [3]

A 63 F       7/22                    .    Accessoires; Details [3]

A 63 F       7/24                    .    .    Door de speler gecontroleerde inrichtingen voor het wegschieten of wegrollen van de spellichamen (dergelijke inrichtingen bij tafelbowling, miniatuurbowlingbanen of miniatuurbowlingspelen A63D 3/02; bij bagatelle of biljarten A63D 13/00 of A63D 15/00) [3]

A 63 F       7/26                    .    .    .    elektrisch of magnetisch [3]

A 63 F       7/28                    .    .    .    gebruikmakend van zwaartekracht [3]

A 63 F       7/30                    .    .    Hindernissen; Doelen; Scoreborden of zakscoretellers; Sensoren die door een spellichaam in werking worden gesteld, bijv. schakelaars; Middelen voor het weergeven van tilt [3]

A 63 F       7/32                    .    .    .    Apparatuur voor het variëren van de scorewaarden [3]

A 63 F       7/34                    .    .    Andere inrichtingen voor het hanteren van spellichamen, bijv. middelen voor het laten terugkeren van een bonusbal [3]

A 63 F       7/36                    .    .    Constructieve details voorzover niet vallend onder de groepen A63F 7/24 tot A63F 7/34, bijv. frames, speelborden of geleidesporen [3]

A 63 F       7/38                    .    .    .    Spelvlakken die verplaatsbaar zijn tijdens het spelen [3]

A 63 F       7/40                    .    .    .    Ballen of andere bewegende spellichamen, bijv. flipperballen of schijven [3]

 

A 63 F       9/00                    Niet elders ondergebrachte spelen (aspecten van spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch gegenereerde weergave met twee of meer dimensies voor het laten zien van representaties met betrekking tot het spel A63F 13/00; verschillende sporten A63B 67/00) [7,8]

A 63 F       9/02                    .    Schietspelen of slingerspelen (werpwerktuigen voor sport of recreatief gebruik A63B 65/00; werpen of wegschieten van speelgoed op zich A63H 33/18; doelen, doelbereiken, kogelvangers F41J) [3]

A 63 F       9/04                    .    Dobbelstenen (ronddraaiende dobbelstenen A63F 5/04); Dobbelsteenbekers; Mechanische werpinrichtingen voor dobbelstenen

A 63 F       9/06                    .    Patience; Andere spelen voor zelfvermaak (ballen die in kleine doosjes moeten worden geschud A63F 7/04)

A 63 F       9/08                    .    .    Puzzels die zijn voorzien van elementen die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen

A 63 F       9/10                    .    .    Tweedimensionale legpuzzels

A 63 F       9/12                    .    .    Driedimensionale legpuzzels

A 63 F       9/14                    .    Wedstrijdspelen, verkeersspelen of hindernisspelen die worden gekenmerkt door figuren die worden verplaatst door een handeling van de spelers (spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van dobbelstenen A63F 3/00)

A 63 F       9/16                    .    Spinning-top spelen

A 63 F       9/18                    .    Vraag-en-antwoord spelen

A 63 F       9/20                    .    Dominospelen en dergelijke; Mahjongspelen

A 63 F       9/24                    .    Niet elders ondergebrachte spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische circuits [5]

A 63 F       9/26                    .    Evenwichtsspelen, d.w.z. het in of uit balans brengen van elementen [7]

A 63 F       9/28                    .    Kettingreactie-spelen met tuimelstukken; Afgiftemiddelen of positioneerinrichtingen daarvoor [7]

A 63 F       9/30                    .    Vangspelen voor het grijpen of verstrikken van objecten, bijv. hengelspelen [7]

A 63 F       9/32                    .    Spelen met een verzameling lange stokjes, bijv. mikado (A63F 9/30 heeft voorrang) [7]

A 63 F       9/34                    .    Spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetisch bewogen of magnetisch vastgehouden stukken, voorzover niet vallend onder de subgroepen van groep A63F 9/00 [7]

 

A 63 F     11/00                   Algemeen toepasbare spelaccessoires [7]

 

              Aantekening

 

              Speciaal aangepaste spelaccessoires voor een specifiek soort spel worden geklasseerd in één van de groepen A63F 1/00 tot A63F 9/00 waaronder het specifieke spel valt. [7]

 

A 63 F     13/00                   Videospelen, d.w.z. spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch gegenereerde weergave met twee of meer dimensies [7,14]

A 63 F     13/20                   .    Invoervoorzieningen voor videospelinrichtingen [14]

A 63 F     13/21                   .    .    gekenmerkt door hun sensoren, doel of soorten [14]

A 63 F     13/211                  .    .    .    gebruikmakend van traagheidssensoren, bijv. versnellingsmeters of gyroscopen [14]

A 63 F     13/212                  .    .    .    gebruikmakend van door de speler gedragen sensoren, bijv. voor het meten van de hartslag of de beenactiviteit [14]

A 63 F     13/213                  .    .    .    met fotodetectiemiddelen, bijv. camera’s, fotodiodes of infraroodcellen (A63F 13/219 en A63F 13/655 hebben voorrang) [14]

A 63 F     13/214                  .    .    .    voor het lokaliseren van contacten op een oppervlak, bijv. vloermatten of touch pads [14]

A 63 F     13/2145                .    .    .    .    waarbij het oppervlak tevens een weergave-inrichting is, bijv. touch screens of aanraakschermen [14]

A 63 F     13/215                  .    .    .    met middelen voor het detecteren van akoestische signalen, bijv. gebruikmakend van een microfoon [14]

A 63 F     13/216                  .    .    .    gebruikmakend van geografische informatie, bijv. de locatie van de spelinrichting of de speler gebruikmakend van GPS [14]

A 63 F     13/217                  .    .    .    gebruikmakend van omgeving-gerelateerde informatie, d.w.z. informatie die wordt gegenereerd anders dan door de speler, bijv. de omgevingstemperatuur of de vochtigheid [14]

A 63 F     13/218                  .    .    .    gebruikmakend van druksensoren, bijv. het opwekken van een signaal evenredig aan de door de speler uitgeoefende druk [14]

A 63 F     13/219                  .    .    .    voor het richten op specifieke gebieden op de weergave, bijv. lichtpistolen [14]

A 63 F     13/22                   .    .    Instellingsbewerkingen, bijv. ijking, toetsconfiguratie of knoptoewijzing [14]

A 63 F     13/23                   .    .    voor het koppelen met de spelinrichting, bijv. specifieke interfaces tussen spelbesturing en spelcomputer [14]

A 63 F     13/235                  .    .    .    gebruikmakend van een draadloze verbinding, bijv. infrarood of piconet [14]

A 63 F     13/24                   .    .    Constructieve details daarvan, bijv. spelbesturingen met computers afneembare joystick handgrepen [14]

A 63 F     13/245                  .    .    .    speciaal aangepast voor een specifiek soort spel, bijv. stuurwielen [14]

A 63 F     13/25                   .    Uitvoervoorzieningen voor videospelinrichtingen [14]

A 63 F     13/26                   .    .    met tenminste één extra weergave-inrichting, bijv. op de spelbesturing of buiten een spelcabine [14]

A 63 F     13/27                   .    .    gekenmerkt door een groot scherm in een openbare gelegenheid, bijv. in een filmtheater, stadion of spelarena [14]

A 63 F     13/28                   .    .    reagerend op stuursignalen ontvangen van de spelinrichting voor het beïnvloeden van de omgevingscondities, bijv. voor het laten trillen van de stoelen van spelers, het activeren van geurverspreiders of het beïnvloeden van de temperatuur of het licht (regelen van de uitgangssignalen op basis van het spelverloop A63F 13/50) [14]

A 63 F     13/285                  .    .    .    Genereren van voelbare terugkoppelsignalen via de spelinvoerinrichting, bijv. krachtterugkoppeling [14]

A 63 F     13/30                   .    Verbindingsvoorzieningen tussen spel servers en spelinrichtingen; Verbindingsvoorzieningen tussen spelinrichtingen; Verbindingsvoorzieningen tussen spel servers [14]

A 63 F     13/31                   .    .    Communicatie-aspecten specifiek voor videospellen, bijv. tussen meerdere in de hand gehouden spelinrichtingen dicht bij elkaar [14]

A 63 F     13/32                   .    .    gebruikmakend van een local area netwerk [LAN] verbindingen [14]

A 63 F     13/323                  .    .    .    tussen spelinrichtingen met verschillende hardware kenmerken, bijv. in de hand gehouden spelinrichtingen die kunnen worden gekoppeld aan spelcomputers of speelkasten [14]

A 63 F     13/327                  .    .    .    gebruikmakend van draadloze netwerken, bijv. Wi-Fi of piconet [14]

A 63 F     13/33                   .    .    gebruikmakend van een wide area netwerk [WAN] verbindingen [14]

A 63 F     13/332                  .    .    .    gebruikmakend van draadloze netwerken, bijv. mobiele telefoonnetwerken [14]

A 63 F     13/335                  .    .    .    gebruikmakend van internet [14]

A 63 F     13/338                  .    .    .    gebruikmakend van televisienetwerken [14]

A 63 F     13/34                   .    .    gebruikmakend van peer-to-peer verbindingen [14]

A 63 F     13/35                   .    .    Details van spel servers [14]

A 63 F     13/352                  .    .    .    waarbij sprake is van speciale spel server voorzieningen, bijv. regionale servers gekoppeld aan een landelijke server of aan meerdere servers voor het beheren van gedeelten van de spelwereld [14]

A 63 F     13/355                  .    .    .    Uitvoeren van handelingen namens cliënten met beperkte verwerkingsmogelijkheden, bijv. servers voor het omzetten van een veranderende spelsituatie in een MPEG-stroom voor verzending naar een mobiele telefoon of een thin client [14]

A 63 F     13/358                  .    .    .    Aanpassing van het spelverloop in overeenstemming met de netwerkbelasting  of server belasting, bijv. voor het verminderen van vertraging ten gevolge van verschillende verbindingssnelheden tussen cliënten [14]

A 63 F     13/40                   .    Verwerken van ingangsstuursignalen van videospelinrichtingen, bijv. signalen gegenereerd door de speler of afgeleid van de omgeving [14]

A 63 F     13/42                   .    .    door het indelen van de ingangssignalen in spelcommando’s, bijv. mapping van de verplaatsing van een stift op een touch screen naar de stuurhoek van een virtueel voertuig [14]

A 63 F     13/422                  .    .    .    automatisch met het doel de speler te assisteren, bijv. automatisch remmen in een rijspel [14]

A 63 F     13/424                  .    .    .    waarbij sprake is van akoestische ingangssignalen, bijv. door gebruikmaking van de resultaten van toonhoogte-extractie of tempo-extractie, of spraakherkenning [14]

A 63 F     13/426                  .    .    .    waarbij sprake is van locatie-informatie op het scherm, bijv. schermcoördinaten van een gebied waarop de speler richt met een lichtpistool [14]

A 63 F     13/428                  .    .    .    waarbij sprake is van bewegingsstuursignalen of positiestuursignalen, bijv. signalen die staan voor de rotatie van een ingangsbesturing of van de bewegingen van de arm van een speler die worden afgetast met versnellingsmeters of gyroscopen [14]

A 63 F     13/44                   .    .    waarbij sprake is van planning van handelingen, bijv. het uitvoeren van een actie binnen een tijdvak [14]

A 63 F     13/45                   .    Regelen van de voortgang van het videospel [14]

A 63 F     13/46                   .    .    Berekenen van de spelscore [14]

A 63 F     13/47                   .    .    waarbij sprake is van vertakking, bijv. het kiezen van één uit meerdere mogelijke scenario’s op een bepaald moment [14]

A 63 F     13/48                   .    .    Starten van een spel, bijv. activeren van een spelinrichting of wachten op andere spelers om mee te doen in een sessie met meerdere spelers [14]

A 63 F     13/49                   .    .    Opslaan van de spelstatus; Onderbreken of beëindigen van het spel [14]

A 63 F     13/493                  .    .    .    Hervatten van een spel, bijv. na een onderbreking, storing of stroomonderbreking [14]

A 63 F     13/497                  .    .    .    Geheel of gedeeltelijk opnieuw spelen van voorgaande spelacties [14]

A 63 F     13/50                   .    Regelen van de uitgangssignalen op basis van de spelvoorgang [14]

A 63 F     13/52                   .    .    waarbij sprake is van aspecten van de weergegeven spelsituatie [14]

A 63 F     13/525                  .    .    .    Veranderen van de parameters van virtuele camera’s [14]

A 63 F     13/5252                .    .    .    .    gelijktijdig of opeenvolgend gebruikmakend van twee of meer virtuele camera’s, bijv. automatisch schakelend tussen vaste virtuele camera’s als een personage van ruimte wisselt or een achteruitkijkspiegelbeeld weergevend in een autorijspel [14]

A 63 F     13/5255                .    .    .    .    in overeenstemming met specifieke instructies van een speler, bijv. gebruikmakend van een tweede joystick voor het roteren van de camera rond een spelpersonage [14]

A 63 F     13/5258                .    .    .    .    door het dynamisch veranderen van de positie van de virtuele camera om een spelobject of spelpersonage in zijn/haar viewing frustum te houden, bijv. voor het traceren van een personage of een bal [14]

A 63 F     13/53                   .    .    waarbij sprake is van extra visuele informatie die in de spelsituatie wordt ingebracht, bijv. door overlappen voor het nabootsen van een head-up display [HUD] of het weergeven van een laservizier in een schietspel [14]

A 63 F     13/533                  .    .    .    voor het geven van hints aan de speler, bijv. door het weergeven van een spelmenu [14]

A 63 F     13/537                  .    .    .    gebruikmakend van indicatoren, bijv. het weergeven van de conditie van een spelpersonage op het scherm [14]

A 63 F     13/5372                .    .    .    .    voor het labelen van personages, objecten of locaties in een spelsituatie, bijv. het weergeven van een cirkel onder het personage dat door de speler wordt gecontroleerd [14]

A 63 F     13/5375                .    .    .    .    voor het grafisch of tekstueel suggereren van een actie, bijv. door het weergeven van een pijl die een bocht aangeeft in een rijspel [14]

A 63 F     13/5378                .    .    .    .    voor het weergeven van een extra bovenaanzicht, bijv. radarschermen of kaarten (gelijktijdig gebruikmakend van twee of meer virtuele camera’s A63F 13/5252) [14]

A 63 F     13/54                   .    .    waarbij sprake is van akoestische signalen, bijv. voor het nabootsen van een omwentelingsafhankelijk motorgeluid in een rijspel of weerkaatsing tegen een virtuele wand [14]

A 63 F     13/55                   .    Besturen van spelpersonages of spelobjecten op basis van de spelvoortgang [14]

A 63 F     13/56                   .    .    Berekenen van de beweging van spelpersonages ten opzichte van andere spelpersonages, spelobjecten of spelelementen in de spelsituatie, bijv. voor het nabootsen van het gedrag van een groep virtuele soldaten of voor het spoorzoeken [14]

A 63 F     13/57                   .    .    Nabootsen van de eigenschappen, het gedrag of de beweging van objecten in de spelwereld, bijv. het berekenen van de bandbelasting in een autoracespel (A63F 13/56 heeft voorrang) [14]

A 63 F     13/573                  .    .    .    gebruikmakend van de baan van spelobjecten, bijv. van een golfbal ten opzichte van het inslagpunt [14]

A 63 F     13/577                  .    .    .    gebruikmakend van de bepaling van contact tussen spelpersonages of spelobjecten, bijv. ter vermijding van een botsing tussen virtuele racewagens [14]

A 63 F     13/58                   .    .    door berekenen van de condities van spelpersonages, bijv. het uithoudingsvermogen, de kracht, de motivatie of het energieniveau [14]

A 63 F     13/60                   .    Genereren of aanpassen van de spelinhoud voor of tijdens uitvoering van het spelprogramma, bijv. speciaal aangepaste schrijfsystemen voor spelontwikkeling of in het spel opgenomen level bewerkers [14]

A 63 F     13/61                   .    .    gebruikmakend van advertentie-informatie [14]

A 63 F     13/63                   .    .    door de speler, bijv. schrijven gebruikmakend van een level bewerker [14]

A 63 F     13/65                   .    .    automatisch bij spelinrichtingen of servers met echte datasets, bijv. meting in live racewedstrijden [14]

A 63 F     13/655                  .    .    .    door het importeren van foto’s, bijv. van de speler [14]

A 63 F     13/67                   .    .    aanpassend of door te leren van de spelacties, bijv. aanpassing van het vaardigheidsniveau of opslag van succesvolle vechtscènes voor hergebruik [14]

A 63 F     13/69                   .    .    door het mogelijk maken of updaten van specifieke spelelementen, bijv. het vrijgeven van verborgen functies, items, niveaus of uitvoeringen [14]

A 63 F     13/70                   .    Spelveiligheidsaspecten of spelbeheeraspecten [14]

A 63 F     13/71                   .    .    gebruikmakend van beveiligde communicatie tussen spelinrichtingen en spel servers, bijv. door het versleutelen van spelgegevens of het op echtheid controleren van spelen [14]

A 63 F     13/73                   .    .    Autoriseren van spelprogramma’s of spelinrichtingen, het controleren van de echtheid [14]

A 63 F     13/75                   .    .    Handhaving van de regels, bijv. het detecteren van gemeen spel of het genereren van een lijst van valsspelers [14]

A 63 F     13/77                   .    .    waarbij sprake is van gegevens in relatie tot spelinrichtingen of spel servers, bijv. configuratiegegevens, de softwareversie of de hoeveelheid geheugen [14]

A 63 F     13/79                   .    .    waarbij sprake is van speler-gerelateerde gegevens, bijv. identiteiten, accounts, voorkeuren of spelgeschiedenissen [14]

A 63 F     13/792                  .    .    .    ten behoeve van betalingen, bijv. maandabonnementen [14]

A 63 F     13/795                  .    .    .    voor het vinden van andere spelers; voor het vormen van een team; voor het verstrekken van een vriendenlijst [14]

A 63 F     13/798                  .    .    .    voor het beoordelen van vaardigheden of voor het rangschikken van spelers, bijv. voor het genereren van een eregalerij [14]

A 63 F     13/80                   .    Speciale aanpassingen voor het uitvoeren van een specifieke spelgenre of speltype [14]

A 63 F     13/803                  .    .    Besturen van voertuigen of vaartuigen, bijv. auto’s, vliegtuigen, schepen, robots of tanks [14]

A 63 F     13/807                  .    .    Zweven of glijden over oppervlakken, bijv. gebruikmakend van ski’s. schaatsen of planken [14]

A 63 F     13/812                  .    .    Balspelen, bijv. voetbal of baseball [14]

A 63 F     13/814                  .    .    Muziekuitvoeringen, bijv. door het evalueren van het vermogen van de speler om een notatie te kunnen volgen [14]

A 63 F     13/816                  .    .    Atletiek, bijv. atletieksporten [14]

A 63 F     13/818                  .    .    Vissen [14]

A 63 F     13/822                  .    .    Strategiespellen; Rollespellen (A63F 13/825 en A63F 13/828 hebben voorrang) [14]

A 63 F     13/825                  .    .    Verzorgen van virtuele personages [14]

A 63 F     13/828                  .    .    Beheren van virtuele sportteams [14]

A 63 F     13/833                  .    .    Man tot man vechten, bijv. vechtsportwedstrijden [14]

A 63 F     13/837                  .    .    Schieten op doelen [14]

A 63 F     13/843                  .    .    waarbij sprake is van twee of meer opeenvolgende spelers op dezelfde spelinrichting, bijv. waarbij het gebruik nodig is van meerdere spelbesturingen, van een gedeeld scherm of van een specifiek zicht op spelgegevens voor elke speler [14]

A 63 F     13/847                  .    .    Samenspelen, bijv. waarbij gecoördineerde acties nodig zijn van diverse spelers om een gezamenlijk doel te bereiken [14]

A 63 F     13/85                   .    Verstrekken van extra diensten aan spelers [14]

A 63 F     13/86                   .    .    Kijken naar spellen die door andere spelers worden gespeeld [14]

A 63 F     13/87                   .    .    Communiceren met andere spelers tijdens het spelen van een spel, bijv. via email of door chatten [14]

A 63 F     13/88                   .    .    Minispellen die onafhankelijk worden uitgevoerd, terwijl de hoofdspellen worden ingeladen [14]

A 63 F     13/90                   .    Constructieve details of voorzieningen van videospelinrichtingen, voor zover niet vallend onder de groepen A63F 13/20 of A63F 13/25, bijv. behuizingen, bedrading, verbindingen of kasten [14]

A 63 F     13/92                   .    .    Videospelinrichtingen die speciaal zijn aangepast om ze in de hand te houden tijdens het spel [14]

A 63 F     13/95                   .    .    Speciaal aangepaste opslagmedia voor het opslaan van spelinformatie, bijv. videospelcassettes [14]

A 63 F     13/98                   .    .    Accessoires, d.w.z. afneembare voorzieningen die optioneel kunnen worden gebruikt bij de videospelinrichting, bijv. handgreepsteunen van spelbesturingen [14]