SECTIE A         MENSELIJKE LEVENSBEHOEFTEN

 

GEZONDHEID; REDDING; AMUSEMENT

 

A 63        SPORTEN; SPELEN; AMUSEMENT

 

A 63 H    SPEELGOED, BIJV. TOLLEN, POPPEN, HOEPELS OF BOUWBLOKKEN

 

A 63 H      1/00                    Tollen (springtollen A63H 27/127)

A 63 H      1/02                    .    met afneembare opwikkelinrichtingen

A 63 H      1/04                    .    .    voor het opwikkelen van een koord of band

A 63 H      1/06                    .    met ingebouwde opwikkelinrichtingen

A 63 H      1/08                    .    met voorzieningen voor het opwikkelen door te blazen

A 63 H      1/10                    .    die kunnen worden rondgetold door het snel laten roteren van de as met beide handen

A 63 H      1/12                    .    Zweeptollen; Tolzwepen

A 63 H      1/16                    .    Tollen die op en neer wippen, dansen of langs een boog bewegen

A 63 H      1/18                    .    Dubbele tollen; Meerdere tollen die in of op elkaar vastzitten

A 63 H      1/20                    .    in de vorm van figuren; met beweegbare objecten, in het bijzonder figuren

A 63 H      1/22                    .    Gekleurde tollen

A 63 H      1/24                    .    met verlichtingsvoorzieningen

A 63 H      1/26                    .    die knallen of explosies afgeven

A 63 H      1/28                    .    Muzikale tollen

A 63 H      1/30                    .    Klimmende tollen, bijv. een jojo

A 63 H      1/32                    .    Snel roterende of rondtollende schijven die worden aangedreven door gedraaide koorden

 

Poppen; Figuren; Muzikaal speelgoed

 

A 63 H      3/00                    Poppen

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “pop” omvat een speelgoeddier.

 

A 63 H      3/02                    .    van doek of opgevuld

A 63 H      3/04                    .    met een vervormbare dragende constructie

A 63 H      3/06                    .    Met lucht gevulde of opblaasbare speelgoedfiguren [11]

A 63 H      3/08                    .    van plat papier dat moet worden uitgesneden, gevouwen of bekleed

A 63 H      3/10                    .    Platte speelgoedfiguren die zijn voorzien van ledematen, met of zonder voorzieningen voor het rechtop laten staan daarvan (A63H 3/08 heeft voorrang) [4]

A 63 H      3/12                    .    Poppen met twee gezichten

A 63 H      3/14                    .    waarin vingers van de hand kunnen worden gestoken, bijv. poppenkastpoppen

A 63 H      3/16                    .    gemaakt van delen die kunnen worden samengevoegd

A 63 H      3/18                    .    Hansworsten

A 63 H      3/20                    .    met delen die kunnen bewegen ten gevolge van bewegingen van andere delen, bijv. ledematen

A 63 H      3/24                    .    Drinkpoppen; Huilpoppen; Plaspoppen

A 63 H      3/26                    .    Drijvende poppen

A 63 H      3/28                    .    Opstelling van geluid-voortbrengende middelen in poppen; Middelen in poppen voor het maken van geluiden

A 63 H      3/31                    .    .    Balgen, cilinders en dergelijke voor het maken van geluid

A 63 H      3/33                    .    .    Andere speciaal aangepaste geluid-voortbrengende middelen voor poppen

A 63 H      3/36                    .    Details; Accessoires

A 63 H      3/38                    .    .    Ogen voor poppen

A 63 H      3/40                    .    .    .    beweegbaar

A 63 H      3/42                    .    .    .    Maken van ogen [11]

A 63 H      3/44                    .    .    Haar of pruiken voor poppen; Wimpers; Wenkbrauwen [11]

A 63 H      3/46                    .    .    Verbindingen voor ledematen

A 63 H      3/48                    .    .    Bevestigen van delen in poppen, bijv. automatisch bewegende ogen

A 63 H      3/50                    .    .    Frames, standaards of wielen voor poppen of speelgoeddieren

A 63 H      3/52                    .    .    Poppenhuizen, poppenmeubilair of andere uitrusting; Poppenkleren (poppenschoeisel A43B 3/28)

 

A 63 H      5/00                    Muzikale of geluid-voortbrengende inrichtingen voor extra speeleffecten anders dan een akoestisch effect (muzikale tollen A63H 1/28; met de hand weggeworpen lawaaimakers die bij inslag exploderen F42B 4/16) [11]

A 63 H      5/04                    .    Pistolen of machinegeweren zonder slaghoedjes; Klappertjes (zevenklappers, voetzoekers F42B 4/04)

 

A 63 H      7/00                    Speelgoedfiguren die door de gebruiker worden geleid of voortbewogen

A 63 H      7/02                    .    door duwen of trekken

A 63 H      7/04                    .    .    samen bewegend met een modelvoertuig

A 63 H      7/06                    .    .    met voeten die worden gevormd door ronddraaiende lichamen

 

A 63 H      9/00                    Speciale methoden of samenstellingen voor het maken van poppen, speelgoeddieren, speelgoedfiguren of delen daarvan

 

Mechanisch of door zwaartekracht aangedreven speelgoedfiguren

 

A 63 H    11/00                   Automatisch bewegende speelgoedfiguren

A 63 H    11/02                   .    bewogen door trillingen die worden voortgebracht door roterende eccentrische gewichten

A 63 H    11/04                   .    Klimfiguren die op en neer bewegen

A 63 H    11/06                   .    Springend speelgoed

A 63 H    11/08                   .    Duikelend speelgoed

A 63 H    11/10                   .    Speelgoedfiguren met éénassige of meerassige onderstellen, waardoor de figuren een realistische loopbeweging uitvoeren tijdens het over de grond voortbewegen van het speelgoed

A 63 H    11/12                   .    .    Speelgoed met wielen en met figuren die kronkelen tijdens het bewegen

A 63 H    11/14                   .    Mechanisch bewogen lopende figuren die in evenwicht worden gehouden door gyrostatische effecten

A 63 H    11/18                   .    Speelgoedfiguren die een realistische loopbeweging uitvoeren [4]

A 63 H    11/20                   .    .    met benenparen, bijv. paarden [4]

 

A 63 H    13/00                   Speelgoedfiguren met automatisch bewegende delen, met of zonder beweging van het speelgoed als geheel

A 63 H    13/02                   .    waarbij natuurlijke handelingen worden nagebootst, bijv. het vangen van een muis door een kat of het schoppen van een dier

A 63 H    13/03                   .    .    Speelgoeddieren die eieren leggen [4]

A 63 H    13/04                   .    .    Mechanische figuren waarmee het bewegen van spelers of werkers wordt nagebootst

A 63 H    13/06                   .    .    .    waarmee boksen of vechten wordt nagebootst

A 63 H    13/08                   .    .    .    waarmee militaire oefeningen kunnen worden uitgevoerd

A 63 H    13/10                   .    .    .    waarmee pijlen of andere projectielen worden afgeschoten

A 63 H    13/12                   .    .    .    Gymnastische of acrobatische speelgoedfiguren

A 63 H    13/14                   .    .    .    Speelgoedfiguren die touwtjespringen

A 63 H    13/15                   .    .    .    waarmee tekenen of schrijven wordt nagebootst [4,11]

A 63 H    13/16                   .    Dozen waaruit figuren springen

A 63 H    13/18                   .    Speelgoedschommelstoelen; Speelgoed met een tuimelfiguur

A 63 H    13/20                   .    Speelgoeddraaimolens met bewegende figuren; Speelgoedmodellen van kermissen en dergelijke, met bewegende figuren

 

A 63 H    15/00                   Andere door zwaartekracht bediende speelgoedfiguren

A 63 H    15/02                   .    Figuren die zigzaggend langs een schuin pad omlaag bewegen door middel van de zwaartekracht

A 63 H    15/04                   .    Speelgoedfiguren die schommelen om een punt boven het zwaartepunt

A 63 H    15/06                   .    Speelgoed dat zichzelf opricht

A 63 H    15/08                   .    Tuimelende speelgoedfiguren die worden bediend door daarin opgesloten kogels

 

Speelgoedvoertuigen of modelvoertuigen; Speelgoedmotoren

 

A 63 H    17/00                   Speelgoedvoertuigen of modelvoertuigen, bijv. met een eigen aandrijving; Accessoires daarvoor [11]

A 63 H    17/02                   .    omvormbaar tot andere vormen onder invloed van een inslag of schok, bijv. voorzieningen voor het nabootsen van ongelukken

A 63 H    17/045                  .    uitgevoerd als pantserwagens, tanks en dergelijke [4]

A 63 H    17/05                   .    Vrachtwagens; Trucks

A 63 H    17/06                   .    .    met kiplichamen

A 63 H    17/08                   .    .    met een mechanisch uitschuifbare ladder

A 63 H    17/10                   .    .    met een tank voor het vervoeren van vloeistoffen

A 63 H    17/12                   .    met kranen, lieren en dergelijke

A 63 H    17/14                   .    Auto’s of vrachtwagens met rupsbanden

A 63 H    17/16                   .    in de vorm van een fiets, met of zonder rijders daarop

A 63 H    17/18                   .    Driewielers, bijv. met bewegende figuren

A 63 H    17/21                   .    uitgevoerd als motorfietsen, met of zonder figuren [4]

A 63 H    17/22                   .    Scooters met berijder die worden voortbewogen door hun wielen of door het bewegen van de figuur

A 63 H    17/24                   .    uitgevoerd als sleden, arresleden of bobsleden met of zonder figuren

A 63 H    17/25                   .    Andere voertuigen met wielen met bewegende figuren

A 63 H    17/26                   .    Details; Accessoires (aandrijfmechanismen A63H 29/00)

A 63 H    17/267                  .    .    Bevestigen van wielen aan het chassis [4]

A 63 H    17/273                  .    .    Mechanismen voor het openen of sluiten van deuren en dergelijke [4]

A 63 H    17/28                   .    .    Elektrische verlichtingssystemen

A 63 H    17/30                   .    .    Richtingaanwijzers

A 63 H    17/32                   .    .    Akoestische of optische signaleringsinrichtingen

A 63 H    17/34                   .    .    Voorzieningen voor het nabootsen van het geluid van motoren

A 63 H    17/36                   .    .    Stuurmechanismen voor speelgoedvoertuigen

A 63 H    17/38                   .    .    .    met de hand in werking gesteld

A 63 H    17/385                  .    .    .    met afstandsbediening [4,11]

A 63 H    17/39                   .    .    .    .    radiografisch [4]

A 63 H    17/395                  .    .    .    programmagestuurd [4]

A 63 H    17/40                   .    .    .    Speelgoedvoertuigen die automatisch bijsturen of omkeren als zij tegen een obstakel botsen

A 63 H    17/41                   .    .    .    Speelgoedvoertuigen die automatisch bijsturen of omkeren als zij van het draagvlak dreigen af te vallen [4]

A 63 H    17/42                   .    .    Voorzieningen voor het automatisch stoppen of remmen

A 63 H    17/44                   .    .    Speelgoedgarages voor het onderbrengen van speelgoedvoertuigen; Tankstations

 

A 63 H    18/00                   Straten of vaste banen voor speelgoed (spoorbanen A63H 19/30; voor speciale spoorwegen A63H 21/00); Voortbewegen door een speciale wisselwerking tussen voertuig en baan

A 63 H    18/02                   .    Constructie of opstelling van de baan

A 63 H    18/04                   .    .    Banen die een helling opgaan of afgaan (A63H 18/06 heeft voorrang)

A 63 H    18/06                   .    .    ontworpen voor het veroorzaken van beweging van een voertuig door het veranderen van de hellingshoek van een deel van de baan

A 63 H    18/08                   .    met mechanische middelen voor het geleiden of sturen

A 63 H    18/10                   .    met magnetische middelen voor het sturen

A 63 H    18/12                   .    Elektrische stroomtoevoer naar speelgoedvoertuigen via het spoor

A 63 H    18/14                   .    Aandrijvingen die in de baan zijn aangebracht, bijv. eindloze transportmiddelen, magneten of aandrijfschijven

A 63 H    18/16                   .    Regelen van voertuigaandrijvingen door een wisselwerking tussen voertuig en baan; Regelen van spoorelementen door voertuigen

 

A 63 H    19/00                   Modelspoorbanen (voortbewegen door een speciale wisselwerking tussen rijtuig en baan A63H 18/00)

A 63 H    19/02                   .    Locomotieven; Motorwagens

A 63 H    19/04                   .    .    door veerkracht aangedreven

A 63 H    19/06                   .    .    Door stoom aangedreven locomotieven; Machines daarvoor

A 63 H    19/08                   .    .    .    Ketels voor locomotieven

A 63 H    19/10                   .    .    elektrisch aangedreven

A 63 H    19/12                   .    .    .    met een elektrisch omkeermechanisme

A 63 H    19/14                   .    .    Voorzieningen voor het nabootsen van locomotiefkenmerken, bijv. fluiten, signaleren of stoom afblazen

A 63 H    19/15                   .    Speciale soorten wagons

A 63 H    19/16                   .    Delen voor modelspoorbaanrijtuigen

A 63 H    19/18                   .    .    Mechanismen voor het aankoppelen of afkoppelen van wagons

A 63 H    19/20                   .    .    Verlichtingsvoorzieningen

A 63 H    19/22                   .    .    Wielen; Wielassen; Onderstellen

A 63 H    19/24                   .    Elektrische modelspoorbanen; Systemen daarvoor

A 63 H    19/26                   .    .    Speelgoedrijtuigen met een bovengrondse trolliedraad; Trolliebussen

A 63 H    19/28                   .    Mechanische modelspoorbaansystemen

A 63 H    19/30                   .    Spoorbanen; Rails; Railverbindingen

A 63 H    19/32                   .    .    Wissels of kruisingen; Bedieningsmiddelen daarvoor

A 63 H    19/34                   .    Bruggen; Stations; Signaleringssystemen

A 63 H    19/36                   .    Opbouw van modelspoorbanen, bijv. verschillende delen met meerdere, of verschillende soorten, eenheden in containers of op platen, of in combinatie met landschappen om te spelen [11]

 

A 63 H    21/00                   Andere speelgoedspoorbanen

A 63 H    21/02                   .    met rijtuigen die aan een kabel of een rail hangen

A 63 H    21/04                   .    Monorails, bijv. met rijtuigen die de rail als een soort zadel omvatten (A63H 21/02 heeft voorrang)

 

A 63 H    23/00                   Speelgoedboten; Drijvend speelgoed; Andere waterspeelinrichtingen [2]

A 63 H    23/02                   .    Boten; Zeilboten

A 63 H    23/04                   .    .    Automatisch voortbewogen boten, schepen of onderzeeërs

A 63 H    23/06                   .    .    .    met straalaandrijving

A 63 H    23/08                   .    Cartesiaanse duikers en ander duikspeelgoed

A 63 H    23/10                   .    Ander waterspeelgoed, drijvend speelgoed of soortgelijke drijvende speelinrichtingen

A 63 H    23/12                   .    .    Door het water bewegende speelgoedprojectielen; Speelgoed dat uit elkaar valt; Exploderende speelgoedschepen

A 63 H    23/14                   .    .    Speciale aandrijvingen

A 63 H    23/16                   .    .    Waterspeelgoedinstallaties; Havenvoorzieningen

 

A 63 H    25/00                   Speelgoedstoommachines, speelgoedgasmotoren of speelgoedpersluchtmotoren (voor locomotieven A63H 19/06)

A 63 H    25/02                   .    Verdeeldrijfwerken

 

A 63 H    27/00                   Speelgoedvliegtuigen; Ander vliegend speelgoed (speelgoed met parachutes A63H 33/20)

A 63 H    27/01                   .    Speelgoedvliegtuigen met flexibele of opgevouwen vleugels [4]

A 63 H    27/04                   .    Aan een kabel verankerde speelgoedvliegtuigen

A 63 H    27/08                   .    Vliegers

A 63 H    27/10                   .    Ballonnen [11]

A 63 H    27/127                  .    Vliegend speelgoed dat verticaal kan landen of opstijgen; Springtollen [4,11]

A 63 H    27/133                  .    .    Helicopters; Gyrocopters of molenvliegtuigen (A63H 27/04 heeft voorrang) [4]

A 63 H    27/14                   .    Startinrichtingen of lanceerinrichtingen voor speelgoedvliegtuigen; Voorzieningen aan speelgoedvliegtuigen voor het starten of lanceren

A 63 H    27/16                   .    Vliegend speelgoed van gevouwen papier [4]

A 63 H    27/18                   .    Constructieve aspecten van rompen, vleugels en dergelijke, bijv. voor modelvliegtuigen [4]

A 63 H    27/20                   .    Overbrengingssystemen voor het in werking stellen van rolroeren, hoogteroeren en dergelijke [4]

A 63 H    27/22                   .    Auromatisch voortbewogen speelgoedvliegtuigen, bijv. met verlengbare rubber banden (A63H 27/04 en A63H 27/127 hebben voorrang) [4]

A 63 H    27/24                   .    .    aangedreven door een verbrandingsmotor of een elektromotor [4,11]

A 63 H    27/26                   .    .    .    Vliegend speelgoed met straalaandrijving, bijv. vliegtuigen (A63H 27/04 en A63H 27/127 hebben voorrang) [4]

A 63 H    27/28                   .    Speelgoedornithopters of speelgoedklapvliegtuigen [4]

A 63 H    27/30                   .    Kenmerken van propellers voor modelvliegtuigen, bijv. constructieve aspecten (voor helicopters A63H 27/133) [4]

A 63 H    27/32                   .    Landingsgestellen voor speelgoedvliegtuigen, bijv. met wielen of drijvers [4]

 

Aandrijven of regelen van speelgoed, bijv. speelgoedvoertuigen

 

A 63 H    29/00                   Aandrijfmechanismen voor speelgoed in het algemeen

A 63 H    29/02                   .    Opwindmechanismen

A 63 H    29/04                   .    .    Aandrijfmechanismen met een schroefveer

A 63 H    29/06                   .    .    Andere elementen daarvoor

A 63 H    29/08                   .    Aandrijfmechanismen die in werking worden gesteld door kogels of gewichten

A 63 H    29/10                   .    Aandrijfmechanismen die in werking worden gesteld door stromende media

A 63 H    29/12                   .    .    door een zandstroom

A 63 H    29/14                   .    .    door een waterstroom

A 63 H    29/16                   .    .    door stoom of perslucht

A 63 H    29/18                   .    Aandrijfmechanismen met verlengbare rubberbanden

A 63 H    29/20                   .    Aandrijfmechanismen met een vliegwiel

A 63 H    29/22                   .    Elektrische aandrijvingen (energietoevoer via het spoor A63H 18/12)

A 63 H    29/24                   .    Details of accessoires voor aandrijfmechanismen, bijv. middelen voor het opwinden of starten van speelgoedmotoren

 

A 63 H    30/00                   Speciaal aangepaste afstandsbedieningen voor speelgoed, bijv. voor speelgoedvoertuigen (op afstand bestuurde besturingsmechanismen voor speelgoedvoertuigen A63H 17/385; voor modelspoorwegen A63H 19/24 of A63H 19/28) [4,11]

A 63 H    30/02                   .    Elektrische voorzieningen [11]

A 63 H    30/04                   .    .    gebruikmakend van draadloze verzending

A 63 H    30/06                   .    Hydraulische of pneumatische voorzieningen

 

A 63 H    31/00                   Drijfwerken voor speelgoed [11]

A 63 H    31/02                   .    Schroefspindelmechanismen

A 63 H    31/04                   .    Frictiemechanismen

A 63 H    31/06                   .    Riemdrijfwerken of snaardrijfwerken

A 63 H    31/08                   .    Door een drijfwerk geregelde mechanismen; Tandwielen voor het overdragen van een heen en weer gaande beweging

A 63 H    31/10                   .    Drijfwerkmechanismen die in werking worden gesteld door beweegbare draden die zijn opgesloten in flexibele buizen

 

A 63 H    33/00                   Ander speelgoed

A 63 H    33/02                   .    Speelgoedhoepels; Stokken voor het voortbewegen

A 63 H    33/04                   .    Bouwblokken, bouwstroken of soortgelijke bouwdelen

A 63 H    33/06                   .    .    die worden samengevoegd zonder het gebruik van extra elementen

A 63 H    33/08                   .    .    .    voorzien van complementaire gaten, groeven of uitsteeksels, bijv. zwaluwstaarten

A 63 H    33/10                   .    .    die worden samengevoegd door middel van extra niet-klevende elementen

A 63 H    33/12                   .    .    .    Geperforeerde stroken en dergelijke die worden opgebouwd met stangen, bouten en dergelijke

A 63 H    33/14                   .    .    speciaal aangepast om te worden samengevoegd door kleefstof of lijm

A 63 H    33/16                   .    Modellen die worden gemaakt door het vouwen van papier

A 63 H    33/18                   .    Werpspeelgoed of slingerspeelgoed (speelgoedgeweren met een veerwerking F41B 7/08) [11]

A 63 H    33/20                   .    Speelgoed met parachutes; Speelgoedparachutes [11]

A 63 H    33/22                   .    Speelgoed met een optische werking, kleurwerking of schaduwwerking (kaleidoscopen G02B 27/08)

A 63 H    33/26                   .    Magnetisch of elektrisch speelgoed (elektrische aandrijvingen A63H 29/22)

A 63 H    33/28                   .    Speelgoed voor het bellen blazen; Speelgoed om te roken (voorzieningen voor het produceren van rookbeelden of ringen tijdens het roken A24F 13/30) [11]

A 63 H    33/30                   .    Niet elders ondergebrachte nabootsingen van apparaten, bijv. telefoons, weegschalen of kassa’s [3,8,11]

A 63 H    33/32                   .    Mallen, vormen, schoppen en dergelijke voor het spelen met zand

A 63 H    33/36                   .    Speelgoed dat vonken afgeeft

A 63 H    33/38                   .    Platenboeken met extra speeleffecten, bijv. afbeeldingen die omhoogkomen of die kunnen verschuiven [4,11]

A 63 H    33/40                   .    Windmolens; Ander speelgoed dat in werking wordt gesteld door luchtstromen (aandrijfmechanismen voor speelgoed die worden bediend door stoom of compressielucht A63H 29/16) [11]

A 63 H    33/42                   .    Niet elders ondergebrachte speelgoedmodellen of [11]

 

A 63 H    37/00                   Schertsen; Confetti, serpentines of andere dance favours [4]