SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 01        FYSISCHE OF CHEMISCHE PROCESSEN OF APPARATUUR IN HET ALGEMEEN [11]

 

B 01 F    MENGEN, BIJV. OPLOSSEN, EMULGEREN OF DISPERGEREN (mengen van verven B44D 3/06)

 

                             Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term of uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

                             -         “mengen” omvat tevens het roeren van één materiaal. [2]

 

B 01 F       1/00                    Oplossen (scheiden door oplossen B01D; oplossen om te koelen F25D 5/00) [2]

B 01 F       3/00                    Mengen, bijv. dispergeren of emulgeren, met betrekking tot de te mengen fasen

B 01 F       3/02                    .    gassen met gassen of dampen

B 01 F       3/04                    .    gassen of dampen met vloeistoffen (mengen van niet-alcoholische dranken met gassen A23L 2/54)

B 01 F       3/06                    .    gassen of dampen met vaste stoffen

B 01 F       3/08                    .    vloeistoffen met vloeistoffen; Emulgeren

B 01 F       3/10                    .    .    Mengen van sterk viskeuze vloeistoffen

B 01 F       3/12                    .    vloeistoffen met vaste stoffen (vervangen van de ene vloeistof door een andere vloeistof in dispersies van vaste stoffen in vloeistoffen B01D 12/00)

B 01 F       3/14                    .    .    Mengen van sterk viskeuze vloeistoffen met vaste stoffen

B 01 F       3/18                    .    vaste stoffen met vaste stoffen

B 01 F       3/20                    .    Voorbehandelen van de te mengen materialen

B 01 F       3/22                    .    Nabehandelen van het mengsel 

Mengers

 

B 01 F       5/00                    Stromingsmengers (sproeiers of vernevelaars B05B); Mengers voor vallende materialen, bijv. vaste deeltjes (B01F 13/04 heeft voorrang; centrifugaalmengers B04)

B 01 F       5/02                    .    Straalmengers

B 01 F       5/04                    .    Injectiemengers

B 01 F       5/06                    .    Mengers waarbij de componenten samen door sleuven, openingen of schermen worden geperst (turbomengers B01F 5/16; colloïdmolens B02C; mengkleppen F16K 11/00)

B 01 F       5/08                    .    .    Sproeiers voor het homogeniseren of emulgeren

B 01 F       5/10                    .    Circulatiemengers

B 01 F       5/12                    .    Pompmengers

B 01 F       5/14                    .    .    met tandwielen

B 01 F       5/16                    .    .    Turbomengers

B 01 F       5/18                    .    Sproeimengers

B 01 F       5/20                    .    .    met sproeiers

B 01 F       5/22                    .    .    met roterende schijven

B 01 F       5/24                    .    Vallende-deeltjesmengers met een herhaalde werking

B 01 F       5/26                    .    Vallende-deeltjesmengers met bewegende middelen, bijv. roerders voor het verbeteren van de menging

 

B 01 F       7/00                    Mengers met roterende roerinrichtingen in vaste houders; Kneders (B01F 13/04 heeft voorrang)

B 01 F       7/02                    .    met roerders die roteren om een horizontale of een schuine as

B 01 F       7/04                    .    .    met peddels of armen

B 01 F       7/06                    .    .    met propellers

B 01 F       7/08                    .    .    met schroeven

B 01 F       7/10                    .    .    met roterende schijven

B 01 F       7/12                    .    .    met cilinders

B 01 F       7/14                    .    .    met roerders die een planeetbeweging ondergaan

B 01 F       7/16                    .    met roerders die roteren om een verticale as

B 01 F       7/18                    .    .    met peddels of armen

B 01 F       7/20                    .    .    .    met een vaste as

B 01 F       7/22                    .    .    met propellers

B 01 F       7/24                    .    .    met schroeven

B 01 F       7/26                    .    .    met roterende schijven

B 01 F       7/28                    .    .    met cilinders

B 01 F       7/30                    .    .    met roerders die een planeetbeweging ondergaan

B 01 F       7/32                    .    .    met open frames of kooien

 

B 01 F       9/00                    Mengers met roterende houders (B01F 13/04 heeft voorrang)

B 01 F       9/02                    .    roterend om een horizontale of schuine as, bijv. trommelmengers

B 01 F       9/04                    .    .    zonder staven

B 01 F       9/06                    .    .    met vaste staven

B 01 F       9/08                    .    .    met roterende roerinrichtingen

B 01 F       9/10                    .    roterend om een verticale as

B 01 F       9/12                    .    .    met peddels of armen

B 01 F       9/14                    .    .    met propellers

B 01 F       9/16                    .    .    met schroeven

B 01 F       9/18                    .    .    met roterende schijven

B 01 F       9/20                    .    .    met cilinders

B 01 F       9/22                    .    met roerders die een planeetbeweging ondergaan

 

B 01 F     11/00                   Mengers met schudmechanismen, oscillerende mechanismen of trilmechanismen (B01F 13/04 heeft voorrang)

B 01 F     11/02                   .    Mengen door middel van ultrasoontrillingen

B 01 F     11/04                   .    met slingerende roerders 

B 01 F     13/00                   Andere mengers; Menginstallaties, inclusief combinaties van ongelijksoortige mengers

B 01 F     13/02                   .    Mengers met gasroerders, bijv. met luchttoevoerbuizen

B 01 F     13/04                   .    Mengers die zijn gecombineerd met veiligheidsinrichtingen

B 01 F     13/06                   .    Aangepaste mengers die werken bij onderdruk of overdruk

B 01 F     13/08                   .    Magnetische mengers

B 01 F     13/10                   .    Menginstallaties, inclusief combinaties van ongelijksoortige mengers 

B 01 F     15/00                   Accessoires voor mengers

B 01 F     15/02                   .    Toevoermechanismen of afvoermechanismen

B 01 F     15/04                   .    Vormen van een vooraf bepaalde verhouding van de te mengen substanties (regelen van de verhouding tussen twee of meer stromen van fluïda of vloeibare materialen G05D 11/02)

B 01 F     15/06                   .    Verwarmingssystemen of koelsystemen

 

B 01 F     17/00                   Gebruik van substanties als emulgatoren, bevochtigers, dispergatoren of schuimmiddelen (flotatiemiddelen B03D 1/001; zie indien gebruikt voor specifieke toepassingen de relevante klassen, bijv. het gebruik van substanties als wasmiddelen C11D) [3,5]

B 01 F     17/02                   .    Alkylsulfonaten of zwavelzuuresterzouten die zijn afgeleid van éénwaardige alcoholen

B 01 F     17/04                   .    Sulfonaten of zwavelzuuresterzouten die zijn afgeleid van meerwaardige alcoholen of amino-alcoholen of van derivaten daarvan (gesulfateerde of gesulfoneerde vetoliën B01F 17/08)

B 01 F     17/06                   .    Esters van hogere vetzuren met hydroxygealkyleerde sulfonzuren of zouten daarvan

B 01 F     17/08                   .    Sulfateringsproducten of sulfoneringsproducten van vetten, oliën, wassen of hogere vetzuren of esters daarvan met éénwaardige alcoholen

B 01 F     17/10                   .    Derivaten van sulfocarbonzuren of sulfopolycarbonzuren met een laag moleculair gewicht

B 01 F     17/12                   .    Sulfonaten van aromatische of gealkyleerde aromatische verbindingen

B 01 F     17/14                   .    Derivaten van fosforzuur

B 01 F     17/16                   .    Aminen of polyaminen

B 01 F     17/18                   .    Quaternaire ammoniumverbindingen

B 01 F     17/20                   .    Fosfoniumverbindingen en sulfoniumverbindingen

B 01 F     17/22                   .    Amiden of hydraziden

B 01 F     17/24                   .    .    Amiden van hogere vetzuren met amino-gealkyleerde sulfonzuren

B 01 F     17/26                   .    Sulfonamiden

B 01 F     17/28                   .    Aminocarbonzuren (eiwithydrolysaten B01F 17/30)

B 01 F     17/30                   .    Eiwitten; Eiwithydrolysaten

B 01 F     17/32                   .    Heterocyclische verbindingen

B 01 F     17/34                   .    Carbonzuuresters met een hoger moleculair gewicht (B01F 17/06 heeft voorrang)

B 01 F     17/36                   .    .    Esters van polycarbonzuren

B 01 F     17/38                   .    Alcoholen, bijv. oxidatieproducten van paraffinen

B 01 F     17/40                   .    Fenolen

B 01 F     17/42                   .    Ethers, bijv. polyglycolethers van alcoholen of fenolen

B 01 F     17/44                   .    .    Ethercarbonzuren

B 01 F     17/46                   .    .    Ethers van amino-alcoholen

B 01 F     17/48                   .    .    Cellulose-ethers

B 01 F     17/50                   .    Derivaten van lignine

B 01 F     17/52                   .    Natuurlijke of synthetische harsen of hun zouten

B 01 F     17/54                   .    Siliciumverbindingen

B 01 F     17/56                   .    Glucosiden; Vloeibare gom; Saponinen