SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 01        FYSISCHE OF CHEMISCHE PROCESSEN OF APPARATUUR IN HET ALGEMEEN [11]

 

B 01 J     CHEMISCHE OF FYSISCHE PROCESSEN, BIJV. KATALYSE OF COLLOÏDCHEMIE; RELEVANTE APPARATUUR DAARVOOR [2,18]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “vaste deeltjes” omvat dergelijke soorten deeltjes in een vaste, visceuze of pasteuze toestand, of het nu katalysatoren, reactanten of inerte deeltjes zijn; [2]

                        -        “gefluïdiseerde deeltjes” betekent fijn verdeelde vaste deeltjes die worden opgetild en door elkaar geroerd door een fluïdumstroom; [2]

                        -        “fluïdisatiebed-techniek” betekent een techniek waarin een fluïdum en een vaste stof met elkaar in contact komen, waarbij fijn verdeelde deeltjes worden opgetild en door elkaar geroerd door een opstijgende fluïdumstroom, waarbij bedoelde stroom een zodanige snelheid heeft dat een onderste dichte fase (het “bed”) en een bovenste verdunde gefluïdiseerde fase van “gefluïdiseerde deeltjes” worden gevormd; [2]

                        -        “processen die worden uitgevoerd in aanwezigheid van vaste deeltjes” omvatten geen processen waarbij de enige aanwezige vaste deeltjes worden gevormd tijdens de reactie. [3]

              (2)      In deze subklasse worden handelsnamen gebruikt die men vaak terugziet in wetenschappelijke literatuur en octrooiliteratuur, teneinde exact de reikwijdte van de groepen te definiëren. [6]

 

B 01 J       2/00                    Processen of inrichtingen in het algemeen voor het granuleren van materiaal; Vrij stromend maken van specifieke materialen in het algemeen, bijv. het hydrofoob maken daarvan [4,18]

B 01 J       2/02                    .    door het in druppels verdelen van het vloeibare materiaal, bijv. door versproeien, en het laten stollen van de druppels [15]

B 01 J       2/04                    .    .    in een gasvormig medium

B 01 J       2/06                    .    .    in een vloeibaar medium

B 01 J       2/08                    .    .    .    Geleren van een colloïdale oplossing

B 01 J       2/10                    .    in stilstaande trommels of goten, die zijn voorzien van kneedvoorzieningen of mengvoorzieningen

B 01 J       2/12                    .    in roterende trommels

B 01 J       2/14                    .    in roterende schotels of borden

B 01 J       2/16                    .    door suspenderen van het poedermateriaal in een gas, bijv. in gefluïdiseerde bedden of als vallend gordijn

B 01 J       2/18                    .    gebruikmakend van trilapparatuur

B 01 J       2/20                    .    door het materiaal naar buiten te duwen, bijv. door zeven en fragmenteren van de naar buiten geduwde stukken materiaal

B 01 J       2/22                    .    door persen in mallen of tussen walsen

B 01 J       2/24                    .    Verkrijgen van schilfers door een vaste laag van een oppervlak te schrapen

B 01 J       2/26                    .    op eindloze transportriemen

B 01 J       2/28                    .    gebruikmakend van speciale bindmiddelen

B 01 J       2/30                    .    gebruikmakend van middelen voor het voorkomen van samenklontering van de korrels; Vrij stromend maken van specifieke materialen in het algemeen, bijv. het hydrofoob maken daarvan [4]

 

B 01 J       3/00                    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van onderdruk of overdruk voor het creëren van een chemische of fysische verandering van het materiaal; Apparatuur daarvoor (drukvaten voor het bewaren of opslaan van gecomprimeerde, vloeibare of vaste gassen F17C) [2,18]

B 01 J       3/02                    .    Toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen daarvoor

B 01 J       3/03                    .    Drukvaten of vacuümvaten met speciaal aangepaste sluitlichamen of afdichtingen daarvoor [3]

B 01 J       3/04                    .    Drukvaten, bijv. autoclaven [2]

B 01 J       3/06                    .    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrahoge druk, bijv. voor het vormen van diamanten; Apparatuur daarvoor, bijv. mallen of stempels (B01J 3/04 heeft voorrang) [2,15]

B 01 J       3/08                    .    .    Toepassing van schokgolven voor chemische reacties of voor het modificeren van de kristalstructuur van substanties [3,15]

 

B 01 J       4/00                    Toevoerinrichtingen; Regelinrichtingen voor de toevoer of afvoer (toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen voor drukvaten B01J 3/02)

B 01 J       4/02                    .    voor het toevoeren van afgepaste hoeveelheden reagens

B 01 J      4/04                    .    gebruikmakend van osmotische druk [4] 

B 01 J       6/00                    Calcineren; Smelten

 

B 01 J       7/00                    Apparatuur voor het opwekken van gassen (produceren van inerte gasmengsels B01J 19/14; zie voor het opwekken van specifieke gassen de relevante subklassen, bijv. C01B of C10J)

B 01 J       7/02                    .    door natte methoden

 

B 01 J       8/00                    Algemene chemische of fysische processen, uitgevoerd in aanwezigheid van fluïda en vaste deeltjes; Apparatuur voor dergelijke processen [2,18]

B 01 J       8/02                    .    met stilstaande deeltjes, bijv. in vaste bedden [2]

B 01 J       8/04                    .    .    waarbij een fluïdum achtereenvolgens twee of meer bedden passeert [2]

B 01 J       8/06                    .    .    in buisreactoren; waarbij de vaste deeltjes in buizen zijn geplaatst [2]

B 01 J       8/08                    .    met bewegende deeltjes (met gefluïdiseerde deeltjes B01J 8/18) [2]

B 01 J       8/10                    .    .    bewogen door roerders of door roterende trommels of houders [2]

B 01 J       8/12                    .    .    bewogen door zwaartekracht in een neerwaartse stroom [2]

B 01 J       8/14                    .    .    bewegend in apparatuur met een vrije wervelstroming [2,18]

B 01 J       8/16                    .    waarbij de deeltjes worden blootgesteld aan trillingen of pulsen (B01J 8/40 heeft voorrang) [2]

B 01 J       8/18                    .    met gefluïdiseerde deeltjes [2]

B 01 J       8/20                    .    .    met vloeistof als een fluïdiserend medium [2]

B 01 J       8/22                    .    .    .    waarbij gas in de vloeistof wordt ingebracht [2]

B 01 J       8/24                    .    .    volgens de “fluïdisatiebed”-techniek (B01J 8/20 heeft voorrang) [2,8,18]

B 01 J       8/26                    .    .    .    met twee of meer gefluïdiseerde bedden, bijv. installaties met een reactor en een regenerator [2]

B 01 J       8/28                    .    .    .    .    boven elkaar [2]

B 01 J       8/30                    .    .    .    .    .    waarbij de rand van een lager gelegen bed uitsteekt buiten de rand van het bovenliggende bed [2]

B 01 J       8/32                    .    .    .    waarbij meer dan één soort bewegende deeltjes in het gefluïdiseerde bed worden ingebracht [2]

B 01 J      8/34                    .    .    .    met stilstaand pakkingmateriaal in het gefluïdiseerde bed, bijv. stenen, draadringen of schotels [2]

B 01 J       8/36                    .    .    .    met een gefluïdiseerd bed waardoorheen een in hoofdzaak horizontale deeltjesstroming plaatsvindt [2]

B 01 J       8/38                    .    .    .    met een gefluïdiseerd bed dat een roteerbare inrichting bevat of dat wordt blootgesteld aan rotatie [2]

B 01 J       8/40                    .    .    .    met een gefluïdiseerd bed dat wordt blootgesteld aan trillingen of pulsen [2]

B 01 J       8/42                    .    .    .    met een gefluïdiseerd bed dat wordt blootgesteld aan een elektrische stroom of aan stralingen [2]

B 01 J       8/44                    .    .    .    Fluïdisatieroosters [2]

B 01 J       8/46                    .    .    voor het behandelen van eindloos draadvormig, bandvormig of plaatvormig materiaal [2]

 

B 01 J     10/00                   Chemische processen in het algemeen voor het laten reageren van vloeistof met gasvormige media op een andere wijze dan in aanwezigheid van vaste deeltjes; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor (B01J 19/08 heeft voorrang; scheiden, bijv. destillatie, tevens gecombineerd met chemische reacties B01D) [3,17]

B 01 J     10/02                   .    dunnefilm-processen [3]

 

B 01 J     12/00                   Chemische processen in het algemeen voor het laten reageren van gasvormige media met gasvormige media; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor (B01J 3/08, B01J 8/00 en B01J 19/08 hebben voorrang) [3]

B 01 J     12/02                   .    voor het verkrijgen van tenminste één reactieproduct dat bij normale temperatuur in vaste toestand is [3]

 

B 01 J     13/00                   Niet elders ondergebrachte colloïdchemie, bijv. het produceren van colloïdmaterialen of hun oplossingen; Maken van microcapsules of microbolletjes [18]

B 01 J     13/02                   .    Maken van microcapsules of microbolletjes

B 01 J     13/04                   .    .    door fysische processen, bijv. drogen of sproeien [5]

B 01 J     13/06                   .    .    door fasescheiding [5]

B 01 J     13/08                   .    .    .    Enkelvoudige coacervatie, d.w.z. het toevoegen van sterk hydrofiel materiaal [5]

B 01 J     13/10                   .    .    .    Complexe coacervatie, d.w.z. met een wisselwerking tussen tegengesteld geladen deeltjes [5]

B 01 J     13/12                   .    .    .    door het verwijderen van oplosmiddel uit de wandvormende materiaaloplossing [5]

B 01 J     13/14                   .    .    .    Polymeriseren, verknopen [5]

B 01 J     13/16                   .    .    .    .    Grensvlakpolymeriseren [5]

B 01 J     13/18                   .    .    .    .    Polymeriseren ter plaatse waarbij alle reactanten in dezelfde fase aanwezig zijn [5]

B 01 J     13/20                   .    .    Nabehandelen van capsulewanden, bijv. harden [5]

B 01 J     13/22                   .    .    .    Coaten [5]

 

B 01 J     14/00                   Chemische processen in het algemeen voor het laten reageren van vloeistoffen met vloeistoffen; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor (B01J 8/00 en B01J 19/08 hebben voorrang) [3]

 

B 01 J     15/00                   Chemische processen in het algemeen voor het laten reageren van gasvormige media met niet-specifieke vaste stoffen, bijv. plaatmateriaal; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor (B01J 19/08 heeft voorrang) [3]

 

B 01 J     16/00                   Chemische processen in het algemeen voor het laten reageren van vloeistoffen met niet-specifieke vaste stoffen, bijv. plaatmateriaal; Speciaal aangepaste apparatuur daarvoor (B01J 19/08 heeft voorrang) [3]

 

B 01 J     19/00                   Chemische, fysische of fysisch-chemische processen in het algemeen; Relevante apparatuur daarvoor [3,18]

B 01 J     19/02                   .    Apparatuur die wordt gekenmerkt door de opbouw ervan uit materiaal dat is geselecteerd voor de chemisch-resistente eigenschappen ervan [3,15]

B 01 J     19/06                   .    Stollen van vloeistoffen (maken van microcapsules B01J 13/02) [3]

B 01 J     19/08                   .    Processen waarbij direct elektrische energie, golfenergie of deeltjesstraling wordt toegepast; Apparatuur daarvoor (toepassing van schokgolven B01J 3/08) [3,15]

B 01 J     19/10                   .    .    met geluidstrillingen of ultrasoontrillingen [3,18]

B 01 J     19/12                   .    .    met elektromagnetische golven [3]

B 01 J     19/14                   .    Maken van inerte gasmengsels; Gebruik van inerte gassen in het algemeen [3,18]

B 01 J     19/16                   .    Voorkomen van het verdampen of oxideren van niet-metaalachtige vloeistoffen door het aanbrengen van een drijvende laag, bijv. met microbolletjes [3]

B 01 J     19/18                   .    Stilstaande reactoren met daarbinnen bewegende elementen (B01J 19/08 en B01J 19/26 hebben voorrang) [3]

B 01 J     19/20                   .    .    in de vorm van schroeven, bijv. schroefreactoren [3,18]

B 01 J     19/22                   .    .    in de vorm van eindloze riemen [3]

B 01 J     19/24                   .    Stilstaande reactoren zonder daarbinnen bewegende elementen (B01J 19/08 en B01J 19/26 hebben voorrang; met stilstaande deeltjes B01J 8/02) [3]

B 01 J     19/26                   .    Reactoren met een sproeier, d.w.z. waarbij het verspreiden van de beginreactanten in de reactor tot stand komt door ze toe te voeren of te injecteren via sproeiers [3]

B 01 J     19/28                   .    Bewegende reactoren, bijv. roterende trommels (B01J 19/08 heeft voorrang) [3,15,18]

B 01 J     19/30                   .    Losse of gevormde pakkingelementen, bijv. Raschig-ringen of Berl-zadels, die in de apparatuur worden gegoten met het oog op massa-overdracht of warmte-overdracht [5]

B 01 J     19/32                   .    Pakkingelementen in de vorm van roosters of opbouwelementen voor het vormen van een eenheid of module in de apparatuur met het oog op massa-overdracht of warmte-overdracht [5] 

Samenstellingen van vaste sorptiemiddelen; Samenstellingen voor filterhulpmiddelen; Sorptiemiddelen voor chromatografie; Katalysatoren [3,8]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In de groepen B01J 20/00 tot B01J 31/00 worden metaalzouten met een anion dat slechts uit metaal en zuurstof bestaat, bijv. molybdaten, beschouwd als chemisch gebonden mengsels van de metaaloxiden van de componenten. [2,5]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van groepen chemische elementen volgend op de titel van Sectie C. [2]

              (3)      In groep B01J 20/00 en in elk van de set groepen B01J 21/00 tot B01J 31/00 en B01J 32/00 tot B01J 38/00 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [2,5,15]

              (4)      Zuivere verbindingen of elementen, of hun terugwinning uit samenstellingen van vaste sorptiemiddelen, filterhulpmiddelen of katalysatoren worden geklasseerd in de toepasselijke subklasse voor chemische verbindingen of elementen. Als echter uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de zuivere verbinding of het zuivere element, in een specifieke vorm, in het bijzonder bruikbaar is als een vast sorptiemiddel, filterhulpmiddel of katalysator, dan wordt deze verder geklasseerd in groep B01J 20/00 of B01J 35/00. [2]

 

B 01 J     20/00                   Samenstellingen van vaste sorptiemiddelen of filterhulpmiddelen; Sorptiemiddelen voor chromatografie; Processen voor het bereiden, regenereren of reactiveren daarvan [3,8,18]

B 01 J     20/02                   .    met anorganisch materiaal [3]

B 01 J     20/04                   .    .    met verbindingen van alkalimetalen, aardalkalimetalen of magnesium [3]

B 01 J     20/06                   .    .    met oxiden of hydroxiden van metalen die niet vallen onder groep B01J 20/04 [3]

B 01 J     20/08                   .    .    .    met aluminiumoxide of aluminiumhydroxide; met bauxiet [3]

B 01 J     20/10                   .    .    met silicium of silicaat [3]

B 01 J     20/12                   .    .    .    In de natuur voorkomende klei of bleekaarde [3]

B 01 J     20/14                   .    .    .    Diatomeenaarde of kiezelaarde [3]

B 01 J     20/16                   .    .    .    Aluminosilicaten (B01J 20/12 heeft voorrang) [3]

B 01 J     20/18                   .    .    .    .    Synthetische moleculaire zeolietzeven [3]

B 01 J     20/20                   .    .    met vrije koolstof; met koolstof die wordt verkregen bij verkolingsprocessen [3,17,18]

B 01 J     20/22                   .    met organisch materiaal [3]

B 01 J     20/24                   .    .    In de natuur voorkomende macromoleculaire verbindingen, bijv. humuszuren of hun derivaten [3]

B 01 J     20/26                   .    .    Synthetische macromoleculaire verbindingen [3]

B 01 J     20/28                   .    gekenmerkt door hun vorm of fysische eigenschappen [3]

B 01 J     20/281                  .    Speciaal aangepaste sorptiemiddelen voor voorbereidende, analytische of onderzoekende chromatografie [8]

B 01 J     20/282                  .    .    Poreuze sorptiemiddelen (ionenuitwisseling B01D 39/00 tot B01D 41/00) [8]

B 01 J     20/283                  .    .    .    op basis van silicium [8]

B 01 J     20/284                  .    .    .    op basis van aluminium [8]

B 01 J     20/285                  .    .    .    op basis van polymeren [8]

B 01 J     20/286                  .    .    Fasen die chemisch aan een substraat zijn gebonden, bijv. aan silicium of aan polymeren [8]

B 01 J     20/287                  .    .    .    Niet-polaire fasen; Omkeerfasen [8]

B 01 J     20/288                  .    .    .    Polaire fasen [8]

B 01 J     20/289                  .    .    .    gebonden via een afstandhouder [8]

B 01 J     20/29                   .    .    Chirale fasen [8]

B 01 J     20/291                  .    .    Gelsorptiemiddelen [8]

B 01 J     20/292                  .    .    Vloeibare sorptiemiddelen [8]

B 01 J     20/30                   .    Processen voor het bereiden, regenereren of reactiveren [3]

B 01 J     20/32                   .    .    Impregneren of coaten [3]

B 01 J     20/34                   .    .    Regenereren of reactiveren [3] 

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In de groepen B01J 21/00 tot B01J 38/00 wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        onder “katalysator” valt tevens een drager die deel uitmaakt van de katalysator. [2,5]

              (2)      Het klasseren van de:

                        -        dragers,

                        -        soorten fysische eigenschappen,

                        -        bereiding of activering, en

                        -        regeneratie of reactivering

                        Van katalysatoren in overeenstemming met meer dan één van de hoofdgroepen B01J 21/00 tot B01J 31/00 vindt plaats in de volgende algemene groepen:

                        -        B01J 32/00 voor die dragers,

                        -        B01J 35/00 voor die soorten fysische eigenschappen,

                        -        B01J 37/00 voor die bereiding of activering, en

                        -        B01J 38/00 voor die regeneratie of reactivering. [4,5]

 

B 01 J     21/00                   Katalysatoren die de elementen, of de oxiden of hydroxiden van, magnesium, boor, aluminium, koolstof, silicium, titaan, zirconium of hafnium bevatten [2,8]

B 01 J     21/02                   .    Boor of aluminium; Oxiden of hydroxiden daarvan [2,8]

B 01 J     21/04                   .    .    Aluminium [2,8]

B 01 J     21/06                   .    Silicium, titaan, zirconium of hafnium; Oxiden of hydroxiden daarvan [2,8]

B 01 J     21/08                   .    .    Silicium [2,8]

B 01 J     21/10                   .    Magnesium; Oxiden of hydroxiden daarvan [2,8]

B 01 J     21/12                   .    Silicium en aluminium [2,8]

B 01 J     21/14                   .    Silicium en magnesium [2,8]

B 01 J     21/16                   .    Klei of andere minerale silicaten [2,8]

B 01 J     21/18                   .    Koolstof [2,8]

B 01 J     21/20                   .    Regenereren of reactiveren [2]

 

B 01 J     23/00                   Katalysatoren die metalen, metaaloxiden of metaalhydroxiden bevatten welke niet vallen onder groep B01J 21/00 (B01J 21/16 heeft voorrang) [2,8]

B 01 J     23/02                   .    van de alkalimetalen, aardalkalimetalen of beryllium [2,8]

B 01 J     23/04                   .    .    Alkalimetalen [2,8]

B 01 J     23/06                   .    van zink, cadmium of kwik [2,8]

B 01 J     23/08                   .    van gallium, indium of thallium [2,8]

B 01 J     23/10                   .    van zeldzame aarde [2,8]

B 01 J     23/12                   .    van actiniden [2,8]

B 01 J     23/14                   .    van germanium, tin of lood [2,8]

B 01 J     23/16                   .    van arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     23/18                   .    .    Arseen, antimoon of bismuth [2,8]

B 01 J     23/20                   .    .    Vanadium, niobium of tantaal [2,8]

B 01 J     23/22                   .    .    .    Vanadium [2,8]

B 01 J     23/24                   .    .    Chroom, molybdeen of wolfraam [2,8]

B 01 J     23/26                   .    .    .    Chroom [2,8]

B 01 J     23/28                   .    .    .    Molybdeen [2,8]

B 01 J     23/30                   .    .    .    Wolfraam [2,8]

B 01 J     23/31                   .    .    .    gecombineerd met bismuth [3,8]

B 01 J     23/32                   .    .    Mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     23/34                   .    .    .    Mangaan [2,8]

B 01 J     23/36                   .    .    .    Rhenium [2,8]

B 01 J     23/38                   .    van edele metalen [2,8]

B 01 J     23/40                   .    .    van de metalen van de platinagroep [2,8]

B 01 J     23/42                   .    .    .    Platina [2,8]

B 01 J     23/44                   .    .    .    Palladium [2,8]

B 01 J     23/46                   .    .    .    Ruthenium, rhodium, osmium of iridium [2,8]

B 01 J     23/48                   .    .    Zilver of goud [2,8]

B 01 J     23/50                   .    .    .    Zilver [2,8]

B 01 J     23/52                   .    .    .    Goud [2,8]

B 01 J     23/54                   .    .    gecombineerd met metalen, oxiden of hydroxiden die vallen onder de groepen B01J 23/02 tot B01J 23/36 [2,8]

B 01 J     23/56                   .    .    .    Metalen van de platinagroep [2,8]

B 01 J     23/58                   .    .    .    .    met alkalimetalen of aardalkalimetalen of beryllium [2,6,8]

B 01 J     23/60                   .    .    .    .    met zink, cadmium of kwik [2,8]

B 01 J     23/62                   .    .    .    .    met gallium, indium, thallium, germanium, tin of lood [2,8]

B 01 J     23/63                   .    .    .    .    met zeldzame aarde of actiniden [6,8]

B 01 J     23/64                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     23/644                  .    .    .    .    .    Arseen, antimoon of bismuth [6,8]

B 01 J     23/648                  .    .    .    .    .    Vanadium, niobium of tantaal [6,8]

B 01 J     23/652                  .    .    .    .    .    Chroom, molybdeen of wolfraam [6,8]

B 01 J     23/656                  .    .    .    .    .    Mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     23/66                   .    .    .    Zilver of goud [2,8]

B 01 J     23/68                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     23/70                   .    van metalen van de ijzergroep of koper [2,8]

B 01 J     23/72                   .    .    Koper [2,8]

B 01 J     23/74                   .    .    Metalen van de ijzergroep [2,8]

B 01 J     23/745                  .    .    .    IJzer [6,8]

B 01 J     23/75                   .    .    .    Kobalt [6,8]

B 01 J     23/755                  .    .    .    Nikkel [6,8]

B 01 J     23/76                   .    .    gecombineerd met metalen, oxiden of hydroxiden die vallen onder de groepen B01J 23/02 tot B01J 23/36 [2,8]

B 01 J     23/78                   .    .    .    met alkalimetalen of aardalkalimetalen of beryllium [2,6,8]

B 01 J     23/80                   .    .    .    met zink, cadmium of kwik [2,8]

B 01 J     23/825                  .    .    .    met gallium, indium of thallium [6,8]

B 01 J     23/83                   .    .    .    met zeldzame aarde of actiniden [6,8]

B 01 J     23/835                  .    .    .    met germanium, tin of lood [6,8]

B 01 J     23/84                   .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     23/843                  .    .    .    .    Arseen, antimoon of bismuth [6,8]

B 01 J     23/847                  .    .    .    .    Vanadium, niobium of tantaal [6,8]

B 01 J     23/85                   .    .    .    .    Chroom, molybdeen of wolfraam [3,8]

B 01 J     23/86                   .    .    .    .    .    Chroom [2,3,8]

B 01 J     23/88                   .    .    .    .    .    Molybdeen [2,3,8]

B 01 J     23/881                  .    .    .    .    .    .    en ijzer [6,8]

B 01 J     23/882                  .    .    .    .    .    .    en kobalt [6,8]

B 01 J     23/883                  .    .    .    .    .    .    en nikkel [6,8]

B 01 J     23/885                  .    .    .    .    .    .    en koper [6,8]

B 01 J     23/887                  .    .    .    .    .    .    met tevens andere metalen, oxiden of hydroxiden die vallen onder de groepen B01J 23/02 tot B01J 23/36 [6,8]

B 01 J     23/888                  .    .    .    .    .    Wolfraam [6,8]

B 01 J     23/889                  .    .    .    .    Mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     23/89                   .    .    gecombineerd met edele metalen [3,8]

B 01 J     23/90                   .    Regenereren of reactiveren [2]

B 01 J     23/92                   .    .    van katalysatoren die metalen, oxiden of hydroxiden bevatten die vallen onder de groepen B01J 23/02 tot B01J 23/36 [2]

B 01 J     23/94                   .    .    van katalysatoren die metalen, oxiden of hydroxiden bevatten van de metalen van de ijzergroep of koper [2]

B 01 J     23/96                   .    .    van katalysatoren die metalen, oxiden of hydroxiden bevatten van de edele metalen [2]

 

B 01 J     25/00                   Raney-katalysatoren [2,8]

B 01 J     25/02                   .    Raney-nikkel [2,8]

B 01 J     25/04                   .    Regenereren of reactiveren [2]

 

B 01 J     27/00                   Katalysatoren die de elementen of verbindingen bevatten van halogenen, zwavel, seleen, telluur, fosfor of stikstof; Katalysatoren die koolstofverbindingen bevatten [4,8]

 

              Aantekening

 

              Metaalkatalysatoren of metaaloxidekatalysatoren die worden geactiveerd of geconditioneerd door halogenen, zwavel of fosfor of verbindingen daarvan, worden geklasseerd in de toepasselijke groepen voor metaalkatalysatoren of metaaloxidekatalysatoren. [2,5]

 

B 01 J     27/02                   .    Zwavel, seleen of telluur; Verbindingen daarvan [4,8]

B 01 J     27/04                   .    .    Sulfiden [2,8]

B 01 J     27/043                  .    .    .    met metalen van de ijzergroep of de platinagroep [4,8]

B 01 J     27/045                  .    .    .    .    Metalen van de platinagroep [4,8]

B 01 J     27/047                  .    .    .    met chroom, molybdeen, wolfraam of polonium [4,8]

B 01 J     27/049                  .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep of de platinagroep [4,8]

B 01 J     27/051                  .    .    .    .    Molybdeen [4,8]

B 01 J     27/053                  .    .    Sulfaten [4,8]

B 01 J     27/055                  .    .    .    met alkalimetalen, koper, goud of zilver [4,8]

B 01 J     27/057                  .    .    Seleen of telluur; Verbindingen daarvan [4,8]

B 01 J     27/06                   .    Halogenen; Verbindingen daarvan [4,8]

B 01 J     27/08                   .    .    Haliden [2,8]

B 01 J     27/10                   .    .    .    Chloriden [2,8]

B 01 J     27/12                   .    .    .    Fluoriden [2,8]

B 01 J     27/122                  .    .    .    van koper [4,8]

B 01 J     27/125                  .    .    met scandium, yttrium, aluminium, gallium, indium of thallium [4,8]

B 01 J     27/128                  .    .    met metalen van de ijzergroep of de platinagroep [4,8]

B 01 J     27/13                   .    .    .    Metalen van de platinagroep [4,8]

B 01 J     27/132                  .    .    met chroom, molybdeen, wolfraam of polonium [4,8]

B 01 J     27/135                  .    .    met titaan, zirconium, hafnium, germanium, tin of lood [4,8]

B 01 J     27/138                  .    .    met aardalkalimetalen, magnesium, beryllium, zink, cadmium of kwik [4,8]

B 01 J     27/14                   .    Fosfor; Verbindingen daarvan [4,8]

B 01 J     27/16                   .    .    met zuurstof [2,8]

B 01 J     27/18                   .    .    .    met metalen [2,8]

B 01 J     27/182                  .    .    met silicium [4,8]

B 01 J     27/185                  .    .    met metalen van de ijzergroep of de platinagroep [4,8]

B 01 J     27/186                  .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [5,8]

B 01 J     27/187                  .    .    .    met mangaan, technetium of rhenium [5,8]

B 01 J     27/188                  .    .    .    met chroom, molybdeen, wolfraam of polonium [4,5,8]

B 01 J     27/19                   .    .    .    .    Molybdeen [4,5,8]

B 01 J     27/192                  .    .    .    .    .    met bismuth [4,5,8]

B 01 J     27/195                  .    .    .    met vanadium, niobium of tantaal [4,5,8]

B 01 J     27/198                  .    .    .    .    Vanadium [4,5,8]

B 01 J     27/199                  .    .    .    .    .    met chroom, molybdeen, wolfraam of polonium [5,8]

B 01 J     27/20                   .    Koolstofverbindingen [2,8]

B 01 J     27/22                   .    .    Carbides [2,8]

B 01 J     27/224                  .    .    .    Siliciumcarbid [4,8]

B 01 J     27/228                  .    .    .    .    met fosfor, arseen, antimoon of bismuth [4,8]

B 01 J     27/232                  .    .    Carbonaten [4,8]

B 01 J     27/236                  .    .    .    Hydroxycarbonaten [4,8]

B 01 J     27/24                   .    Stikstofverbindingen [2,8]

B 01 J     27/25                   .    .    Nitraten [4,8]

B 01 J     27/26                   .    .    Cyaniden [2,8]

B 01 J     27/28                   .    Regenereren of reactiveren [2]

B 01 J     27/30                   .    .    van katalysatoren die verbindingen bevatten van zwavel, seleen of telluur [2]

B 01 J     27/32                   .    .    van katalysatoren die verbindingen bevatten van halogenen [2]

 

B 01 J     29/00                   Katalysatoren die moleculaire zeven bevatten [2,8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “zeolieten” betekent:

                        (i)      kristallijne aluminosilicaten met base-uitwisselende eigenschappen en de eigenschappen van een moleculaire zeef, met een driedimensionale, microporeuze roosterstructuur van tetraëdrische oxide-eenheden; [6]

                        (ii)      verbindingen die isomorf zijn aan die van de vorige categorie, waarin de aluminiumatomen of siliciumatomen in het rooster geheel of gedeeltelijk zijn vervangen door atomen van andere elementen, bijv. door gallium, germanium, fosfor of boor. [6]

 

B 01 J     29/03                   .    zonder base-uitwisselende eigenschappen [6,8]

B 01 J     29/035                  .    .    Kristallijn polymorf silicium, bijv. silicalieten [6,8]

B 01 J     29/04                   .    met base-uitwisselende eigenschappen, bijv. kristallijne zeolieten of staafvormige klei [2,6,8]

B 01 J     29/06                   .    .    Kristallijne zeolieten van aluminosilicaat;  Isomorfe verbindingen daarvan [2,8]

B 01 J     29/064                  .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [6,8]

B 01 J     29/068                  .    .    .    .    Edele metalen [6,8]

B 01 J     29/072                  .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [6,8]

B 01 J     29/076                  .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     29/08                   .    .    .    faujasiet-achtig, bijv. faujasiet-X of faujasiet-Y [2,8]

B 01 J     29/10                   .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [2,8]

B 01 J     29/12                   .    .    .    .    .    Edele metalen [2,8]

B 01 J     29/14                   .    .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [2,8]

B 01 J     29/16                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     29/18                   .    .    .    mordeniet-achtig [2,8]

B 01 J     29/20                   .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [2,8]

B 01 J     29/22                   .    .    .    .    .    Edele metalen [2,8]

B 01 J     29/24                   .    .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [2,8]

B 01 J     29/26                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     29/40                   .    .    .    pentasiel-achtig, bijv. pentasiel ZSM-5, ZSM-8 of ZSM-11 [6,8,9]

B 01 J     29/42                   .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [6,8]

B 01 J     29/44                   .    .    .    .    .    Edele metalen [6,8]

B 01 J     29/46                   .    .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [6,8]

B 01 J     29/48                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     29/50                   .    .    .    erioniet-achtig of offretiet-achtig, bijv. zeoliet-T [6,8,9]

B 01 J     29/52                   .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [6,8]

B 01 J     29/54                   .    .    .    .    .    Edele metalen [6,8]

B 01 J     29/56                   .    .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [6,8]

B 01 J     29/58                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     29/60                   .    .    .    zeoliet-L [6,8,9]

B 01 J     29/61                   .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [6,8]

B 01 J     29/62                   .    .    .    .    .    Edele metalen [6,8]

B 01 J     29/63                   .    .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [6,8]

B 01 J     29/64                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     29/65                   .    .    .    ferrieriet-achtig, bijv. ferrieriet ZSM-21, ZSM-35 of ZSM-38 [6,8,9]

B 01 J     29/66                   .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [6,8]

B 01 J     29/67                   .    .    .    .    .    Edele metalen [6,8]

B 01 J     29/68                   .    .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [6,8]

B 01 J     29/69                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     29/70                   .    .    .    van een soort die wordt gekenmerkt door een specifieke structuur, die niet valt onder de groepen B01J 29/08 tot B01J 29/65 [6,8]

B 01 J     29/72                   .    .    .    .    met metalen van de ijzergroep, edele metalen of koper [6,8]

B 01 J     29/74                   .    .    .    .    .    Edele metalen [6,8]

B 01 J     29/76                   .    .    .    .    .    Metalen van de ijzergroep of koper [6,8]

B 01 J     29/78                   .    .    .    .    met arseen, antimoon, bismuth, vanadium, niobium, tantaal, polonium, chroom, molybdeen, wolfraam, mangaan, technetium of rhenium [6,8]

B 01 J     29/80                   .    .    .    Mengsels van verschillende zeolieten [6,8]

B 01 J     29/82                   .    Fosfaten [6,8]

B 01 J     29/83                   .    .    Aluminiumfosfaten (APO-verbindingen) [6,8]

B 01 J     29/84                   .    .    Aluminiumfosfaten met andere elementen, bijv. metalen of boor [6,8]

B 01 J     29/85                   .    .    .    Silico-aluminiumfosfaten (SAPO-verbindingen) [6,8]

B 01 J     29/86                   .    Boorsilicaten; Aluminiumboorsilicaten [6,8]

B 01 J     29/87                   .    Galliumsilicaten; Aluminiumgalliumsilicaten; Galliumboorsilicaten [6,8]

B 01 J     29/88                   .    IJzersilicaten; IJzeraluminiumsilicaten [6,8]

B 01 J     29/89                   .    Silicaten, aluminiumsilicaten of boorsilicaten van titaan, zirconium of hafnium [6,8]

B 01 J     29/90                   .    Regenereren of reactiveren [6]

 

B 01 J     31/00                   Katalysatoren die hydriden, coördinatiecomplexen of organische verbindingen bevatten (katalysatorsamenstellingen die alleen worden gebruikt bij polymerisatiereacties C08) [2,8]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de aanwezigheid van water genegeerd bij het klasseren. [2]

 

B 01 J     31/02                   .    met organische verbindingen of metaalhydriden [2,8]

B 01 J     31/04                   .    .    met carbonzuren of hun zouten [2,8]

B 01 J     31/06                   .    .    met polymeren [2,8]

B 01 J     31/08                   .    .    .    Ionen-uitwisselingsharsen [2,8]

B 01 J     31/10                   .    .    .    .    gesulfoneerd [2,8]

B 01 J     31/12                   .    .    met organo-metaalverbindingen of metaalhydriden [2,8]

B 01 J     31/14                   .    .    .    van aluminium of boor [2,8]

B 01 J     31/16                   .    met coordinatiecomplexen [2,8]

B 01 J     31/18                   .    .    met stikstof, fosfor, arseen of antimoon [2,8]

B 01 J     31/20                   .    .    Carbonylen [2,8]

B 01 J     31/22                   .    .    Organische complexen [2,8]

B 01 J     31/24                   .    .    Fosfinen [2,8]

B 01 J     31/26                   .    met tevens anorganische metaalverbindingen, welke niet vallen onder de groepen B01J 31/02 tot B01J 31/24 [2,8]

B 01 J     31/28                   .    .    van metalen van de platinagroep of de ijzergroep, of koper [2,8]

B 01 J     31/30                   .    .    .    Haliden [2,8]

B 01 J     31/32                   .    .    van mangaan, technetium of rhenium [2,8]

B 01 J     31/34                   .    .    van chroom, molybdeen of wolfraam [2,8]

B 01 J     31/36                   .    .    van vanadium, niobium of tantaal [2,8]

B 01 J     31/38                   .    .    van titaan, zirconium of hafnium [2,8]

B 01 J     31/40                   .    Regenereren of reactiveren [2]

 

              Aantekeningen

 

              (1)            Bij het klasseren in de groepen B01J 32/00 tot B01J 38/00 moet elk deel van een katalysator dat niet wordt geïdentificeerd door die klassering, en dat zelf als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, tevens worden geklasseerd in de groepen B01J 21/00 tot B01J 31/00. Zo’n deel van een katalysator kan ofwel bestaan uit één enkele substantie ofwel uit een samenstelling. [6,8]

              (2)            Elk deel van een katalysator dat niet wordt geïdentificeerd door de klassering volgens aantekening (1) hierboven, en die wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar samenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zo’n niet-verplichte klassering moet worden toegekend als “extra informatie”. [8]

 

B 01 J     32/00                   Katalysatordragers in het algemeen [4]

 

B 01 J     33/00                   Beschermen van katalysatoren, bijv. door coaten [2]

 

B 01 J     35/00                   Katalysatoren in het algemeen, die worden gekenmerkt door hun vorm of fysische eigenschappen [2]

B 01 J     35/02                   .    Vaste stoffen [2]

B 01 J     35/04                   .    .    Geperforeerde structuren, zeven, roosters of honingraten [2]

B 01 J     35/06                   .    .    Weefsels of draden [2]

B 01 J     35/08                   .    .    Bollen [2]

B 01 J     35/10                   .    .    gekenmerkt door hun oppervlakte-eigenschappen of hun porositeit [2]

B 01 J     35/12                   .    Vloeistoffen of smelten [2]

 

B 01 J     37/00                   Processen in het algemeen voor het bereiden van katalysatoren; Processen in het algemeen voor het activeren van katalysatoren [4]

B 01 J     37/02                   .    Impregneren, coaten of neerslaan (beschermen door coaten B01J 33/00) [2]

B 01 J     37/025                  .    .    gebruikmakend van een onderscheidende tussenlaag, bijv. een actieve substraatdragerlaag [6]

B 01 J     37/03                   .    .    Neerslaan; Coprecipitatie [4]

B 01 J     37/04                   .    Mengen [2]

B 01 J     37/06                   .    Wassen [2]

B 01 J     37/08                   .    Behandelen met warmte [2]

B 01 J     37/10                   .    .    in aanwezigheid van water, bijv. stoom [2]

B 01 J     37/12                   .    Oxideren [2]

B 01 J     37/14                   .    .    met gassen die vrije zuurstof bevatten [2]

B 01 J     37/16                   .    Reduceren [2]

B 01 J     37/18                   .    .    met gassen die vrije waterstof bevatten [2]

B 01 J     37/20                   .    Sulfideren [2]

B 01 J     37/22                   .    Halogeneren [2]

B 01 J     37/24                   .    .    Chloreren [2]

B 01 J     37/26                   .    .    Fluoreren [2]

B 01 J     37/28                   .    Fosforiseren [2]

B 01 J     37/30                   .    Uitwisselen van ionen [2]

B 01 J     37/32                   .    Vriesdrogen, d.w.z. lyofiliseren [2]

B 01 J     37/34                   .    Bestralen met of toedienen van elektrische energie, magnetische energie of golfenergie, bijv. ultrasoongolven [2]

B 01 J     37/36                   .    Biochemische methoden [2]

 

B 01 J     38/00                   Regenereren of reactiveren in het algemeen van katalysatoren [4]

B 01 J     38/02                   .    Behandelen met warmte [4]

B 01 J     38/04                   .    Behandelen met een gas of damp; Behandelen door gebruik te maken van vloeistoffen die kunnen verdampen als ze in contact komen met afgewerkte katalysator [4]

B 01 J     38/06                   .    .    gebruikmakend van stoom [4]

B 01 J     38/08                   .    .    gebruikmakend van ammoniak of derivaten daarvan [4]

B 01 J     38/10                   .    .    gebruikmakend van elementaire waterstof [4]

B 01 J     38/12                   .    .    Behandelen met een gas dat vrije zuurstof bevat [4]

B 01 J     38/14                   .    .    .    waarbij het zuurstofgehalte in het oxidatiegas wordt geregeld [4]

B 01 J     38/16                   .    .    .    Oxidatiegas dat in hoofdzaak stoom en zuurstof bevat [4]

B 01 J     38/18                   .    .    .    waarbij aansluitend wordt behandeld met een reactief gas [4]

B 01 J     38/20                   .    .    .    Meerdere onderscheidende oxidatietrappen [4]

B 01 J     38/22                   .    .    .    Bewegend bed, bijv. verticaal of horizontaal bewegend bulkmateriaal [4]

B 01 J     38/24                   .    .    .    .    met een in hoofdzaak dwarse, d.w.z. zijwaartse, stroming van zuurstofhoudend gas en materiaal [4]

B 01 J     38/26                   .    .    .    .    met een in hoofdzaak tegenstroming van zuurstofhoudend gas en materiaal [4]

B 01 J     38/28                   .    .    .    .    met een in hoofdzaak gelijktijdige stroming van zuurstofhoudend gas en materiaal [4]

B 01 J     38/30                   .    .    .    in gasvormige suspensie, bijv. een gefluïdiseerd bed [4]

B 01 J     38/32                   .    .    .    .    Indirect verwarmen of koelen van materiaal in de regeneratiezone of voorafgaand aan het binnengaan in de regeneratiezone [4]

B 01 J     38/34                   .    .    .    .    met meerdere onderscheidende seriële verbrandingstrappen [4]

B 01 J     38/36                   .    .    .    .    en met in hoofdzaak volledige oxidatie van koolmonoxide tot kooldioxide in de regeneratiezone [4]

B 01 J     38/38                   .    .    .    waarbij warmte wordt toegevoegd door een vaste warmtedrager [4]

B 01 J     38/40                   .    .    .    waarbij bruikbare bijproducten worden gevormd [4]

B 01 J     38/42                   .    .    gebruikmakend van halogeenhoudend materiaal [4]

B 01 J     38/44                   .    .    .    en waarbij gelijktijdig of aansluitend vrije zuurstof wordt toevoegd; gebruikmakend van een oxyhalogeenverbinding [4]

B 01 J     38/46                   .    .    .    fluorhoudend [4]

B 01 J     38/48                   .    Behandelen met vloeistof of in een vloeibare fase, bijv. opgelost of gesuspendeerd [4]

B 01 J     38/50                   .    .    gebruikmakend van organische vloeistoffen [4]

B 01 J     38/52                   .    .    .    zuurstofhoudend [4]

B 01 J     38/54                   .    .    .    halogeenhoudend [4]

B 01 J     38/56                   .    .    .    Koolwaterstoffen [4]

B 01 J     38/58                   .    .    .    met tevens een gas daarbij [4]

B 01 J     38/60                   .    .    gebruikmakend van zuren [4]

B 01 J     38/62                   .    .    .    organisch [4]

B 01 J     38/64                   .    .    gebruikmakend van alkalisch materiaal; gebruikmakend van zouten [4]

B 01 J     38/66                   .    .    .    gebruikmakend van ammoniak of derivaten daarvan [4]

B 01 J     38/68                   .    .    waarbij een katalysatorcomponent in hoge mate oplost of chemisch neerslaat bij het uiteindelijk reconstitueren van de katalysator [4]

B 01 J     38/70                   .    .    Nat oxideren van materiaal dat is ondergedompeld in vloeistof [4]

B 01 J     38/72                   .    inclusief het afscheiden van diverse deeltjes [4]

B 01 J     38/74                   .    gebruikmakend van het uitwisselen van ionen [4]

 

Uitwisselen van ionen [3,8,9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In de groepen B01J 39/00 tot B01J 49/00 geldt:

                        -        het uitwisselen van ionen omvat tevens alle processen waarbij ionen worden uitgewisseld tussen de vaste wisselaar en de te behandelen vloeistof en waarin de wisselaar niet oplosbaar is in de te behandelen vloeistof; [3]

                        -        ionen-uitwisselende processen omvatten tevens het uitwisselen van ionen in combinatie met complex-vormende of chelaat-vormende reacties. [3]

              (2)      In de groepen B01J 39/00 tot B01J 49/00 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [3,15]

 

B 01 J     39/00                   Uitwisselen van kationen; Gebruik van materiaal als kationenwisselaars; Behandelen van materiaal voor het verbeteren van de eigenschappen voor het uitwisselen van kationen (chromatografieprocessen met ionenuitwisseling B01D 15/36) [3,8]

B 01 J     39/02                   .    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van anorganische wisselaars [3]

B 01 J     39/04                   .    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van organische wisselaars [3]

B 01 J     39/05                   .    .    in sterkzure vorm [17]

B 01 J     39/07                   .    .    in zwakzure vorm [17]

B 01 J     39/08                   .    Gebruik van materiaal als kationwisselaars; Behandelen van materiaal voor het verbeteren van de eigenschappen voor het uitwisselen van kationen [3]

B 01 J     39/09                   .    .    Anorganisch materiaal [17]

B 01 J     39/10                   .    .    Oxiden of hydroxiden [3]

B 01 J     39/12                   .    .    Verbindingen met fosfor [3]

B 01 J     39/14                   .    .    Base-uitwisselende silicaten, bijv. zeolieten [3]

B 01 J     39/16                   .    .    Organisch materiaal [3]

B 01 J     39/17                   .    .    .    met tevens anorganische materialen, bijv. inert materiaal met een ionen-uitwisselingshars [17]

B 01 J     39/18                   .    .    .    Macromoleculaire verbindingen (B01J 39/17 heeft voorrang) [3,17]

B 01 J     39/19                   .    .    .    .    verkregen anders dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [17]

B 01 J     39/20                   .    .    .    .    verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3,17]

B 01 J     39/22                   .    .    .    .    Cellulose of hout; Derivaten daarvan [3]

B 01 J     39/24                   .    .    Koolstof, kool of teer [3]

B 01 J     39/26                   .    Kationenwisselaars voor chromatografieprocessen [8]

 

B 01 J     41/00                   Uitwisselen van anionen; Gebruik van materiaal als anionenwisselaars; Behandelen van materiaal voor het verbeteren van de eigenschappen voor het uitwisselen van anionen (chromatografieprocessen met ionenuitwisseling B01D 15/36) [3,8]

B 01 J     41/02                   .    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van anorganische wisselaars [3]

B 01 J     41/04                   .    Processen waarbij gebruik wordt gemaakt van organische wisselaars [3]

B 01 J     41/05                   .    .    in sterkzure vorm [17]

B 01 J     41/07                   .    .    in zwakzure vorm [17]

B 01 J     41/08                   .    Gebruik van materiaal als anionenwisselaars; Behandelen van materiaal voor het verbeteren van de eigenschappen voor het uitwisselen van anionen [3]

B 01 J     41/09                   .    .    Organisch materiaal [17]

B 01 J     41/10                   .    .    Anorganisch materiaal [3,17]

B 01 J     41/12                   .    .    Macromoleculaire verbindingen [3]

B 01 J     41/13                   .    .    .    verkregen anders dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [17]

B 01 J     41/14                   .    .    .    verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [3,17]

B 01 J     41/16                   .    .    .    Cellulose of hout; Derivaten daarvan [3]

B 01 J     41/18                   .    .    Koolstof, kool of teer [3]

B 01 J     41/20                   .    Kationenwisselaars voor chromatografieprocessen [8]

 

B 01 J     43/00                   Uitwisselen van amfotere ionen, d.w.z. gebruikmakend van ionenwisselaars met kationische en anionische groepen; Gebruik van materiaal als amfotere ionenwisselaars; Behandelen van materiaal voor het verbeteren van de eigenschappen voor het uitwisselen van amfotere ionen (chromatografieprocessen met ionenuitwisseling B01D 15/36) [3,8]

 

B 01 J     45/00                   Uitwisselen van ionen waarbij een complex of een chelaat wordt gevormd; Gebruik van materiaal als complex-vormende of chelaat-vormende ionenwisselaar; Behandelen van materiaal voor het verbeteren van de eigenschappen voor het uitwisselen van complex-vormende of chelaat-vormende ionen (chromatografieprocessen met ionenuitwisseling B01D 15/36) [3,8]

 

B 01 J     47/00                   Ionen-uitwisselende processen in het algemeen; Apparatuur daarvoor (chromatografieprocessen met ionenuitwisseling B01D 15/08) [3,8,17]

B 01 J     47/011                  .    gebruikmakend van een batchproces [17]

B 01 J     47/012                  .    gebruikmakend van draagbare ionenuitwisselingsapparatuur [17]

B 01 J     47/014                  .    waarin de adsorberende eigenschappen van de ionenwisselaar betrokken zijn, bijv. de terugwinning van proteïnen of andere hoogmoleculaire verbindingen [17]

B 01 J     47/015                  .    Electronenwisselaars [17]

B 01 J     47/016                  .    Modificatie of nabehandeling van ionenwisselaars [17]

B 01 J     47/018                  .    Granulering; Inbedding van ionenwisselaars in een matrix; Menging met inerte materialen [17]

B 01 J     47/019                  .    .    Mengsels in de vorm van tabletten [17]

B 01 J     47/02                   .    Kolomprocessen of bedprocessen [3]

B 01 J     47/022                  .    .    gekenmerkt door de constructie van de kolom of container [17]

B 01 J     47/024                  .    .    .    waarbij de ionenwisselaars in een verwijderbare patroon zitten [17]

B 01 J     47/026                  .    .    gebruikmakend van kolommen of bedden van verschillende ionenuitwisselingsmaterialen in serie [17]

B 01 J     47/028                  .    .    met afwisselend opgestelde kationwisselaars en anionwisselaars [17]

B 01 J     47/04                   .    .    Processen met gemengde bedden [3]

B 01 J     47/06                   .    .    waarbij het ionen-uitwisselende materiaal tijdens werking wordt blootgesteld aan een fysische behandeling, bijv. warmte, elektrische stroom, bestraling of trilling (elektrodialyse of elektro-osmose B01D 61/42) [3]

B 01 J     47/08                   .    .    .    blootgesteld aan een elektrische gelijkstroom [3]

B 01 J     47/10                   .    met bewegend ionen-uitwisselend materiaal; met ionen-uitwisselend materiaal in suspensie of in de vorm van een gefluïdiseerd bed [3]

B 01 J     47/11                   .    .    in roterende bedden [17]

B 01 J     47/12                   .    met ionen-uitwisselend materiaal in de vorm van linten, filamenten, vezels of vellen, bijv. membranen (elektrodialyse, elektro-osmose B01D 61/42) [3,17]

B 01 J     47/127                  .    .    in de vorm van filamenten of vezels [17]

B 01 J     47/133                  .    .    Voorbeklede filters [17]

B 01 J     47/14                   .    Regelen of besturen (regelen in het algemeen G05) [3]

B 01 J     47/5                     .    ter verkrijging van een oplossing met een vaste pH [17]

 

B 01 J     49/00                   Regenereren of reactiveren van ionenwisselaars; Apparatuur daarvoor (chromatografieprocessen met ionenuitwisseling B01D 15/08) [3,8,17]

B 01 J     49/05                   .    van vaste bedden [17]

B 01 J     49/06                   .    .    met kationwisselaars [17]

B 01 J     49/07                   .    .    met anionwisselaars [17]

B 01 J     49/08                   .    .    met kationwisselaars en anionwisselaars in afzonderlijke bedden [17]

B 01 J     49/09                   .    .    van gemengde bedden [17]

B 01 J     49/10                   .    van bewegende bedden [17]

B 01 J     49/12                   .    .    met kationwisselaars [17]

B 01 J     49/14                   .    .    met anionwisselaars [17]

B 01 J     49/16                   .    .    met kationwisselaars en anionwisselaars in afzonderlijke bedden [17]

B 01 J     49/18                   .    .    van gemengde bedden [17]

B 01 J     49/20                   .    van membranen [17]

B 01 J     49/30                   .    Elektrische regeneratie [17]

B 01 J     49/40                   .    Thermische regeneratie [17]

B 01 J     49/45                   .    .    van amfotere ionenwisselaars [17]

B 01 J     49/50                   .    gekenmerkt door de regeneratie-reagentia [17]

B 01 J     49/53                   .    .    voor kationwisselaars [17]

B 01 J     49/57                   .    .    voor anionwisselaars [17]

B 01 J     49/60                   .    Reinigen of spoelen van ionenuitwisselingsbedden [17]

B 01 J     49/70                   .    voor grootschalige industriële processen of toepassingen [17]

B 01 J     49/75                   .    van waterontharders [17]

B 01 J     49/80                   .    Automatische regeneratie [17]

B 01 J     49/85                   .    .    Besturinginrichtingen of regelinrichtingen daarvoor [17]

B 01 J     49/90                   .    met inrichtingen ter voorkoming van het terugstromen van de ionen-uitwisselende massa tijdens de regeneratie [17]