SECTIE B†††††††† BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

††††††††††††† (2)††††† De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

††††††††††††††††††††††† (i)†††††† de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

††††††††††††††††††††††† (ii)††††† het principe van het gebruikte proces;

††††††††††††††††††††††† (iii)†††† bijzondere soorten apparatuur.

††††††††††††††††††††††† De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

††††††††††††††††††††††† Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

††††††††††††††††††††††† -††††††† B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

††††††††††††††††††††††† -††††††† Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van ďwassenĒ in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

††††††††††††††††††††††† -††††††† Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

††††††††††††††††††††††† -††††††† Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 01††††††† FYSISCHE OF CHEMISCHE PROCESSEN OF APPARATUUR IN HET ALGEMEEN [11]

 

B 01 L†††† CHEMISCHE OF FYSISCHE LABORATORIUMAPPARATUUR VOOR ALGEMEEN GEBRUIK (apparatuur voor een medisch of farmaceutisch doel A61; zie voor apparatuur voor de industrie of laboratoriumapparatuur waarvan de constructie en werking vergelijkbaar zijn met die van soortgelijke industriŽle apparatuur de relevante klassen voor industriŽle apparatuur, in het bijzonder subklassen van B01 en C12; scheidingsapparatuur of destilleerapparatuur B01D; menginrichtingen of roerinrichtingen B01F; vernevelaars B05B; zeven B07B; kurken, sponningen B65D; hanteren van vloeistoffen in het algemeen B67; vacuŁmpompen F04; hevels F04F 10/00; kranen, afsluiters F16K; buizen, buisverbindingen F16L; speciaal aangepaste apparatuur voor het onderzoeken of analyseren van materialen G01, in het bijzonder G01N; zie voor elektrische of optische apparatuur de relevante klassen in de Secties G en H)

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Onder deze subklasse valt alleen laboratoriumapparatuur,, die ofwel uitsluitend toepasbaar is in laboratoria ofwel als zodanig niet geschikt is voor industrieel gebruik vanwege de eenvoudige constructie en toepasbaarheid.

 

B 01 L†††† 1/00††††††††††††††††††† Omhullingen; Kamers (zuurkasten B08B; voorzien van bedieningsinrichtingen, handschoenkasten B25J; koelruimten F25D)

B 01 L†††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Luchtdrukkamers; Luchtsluizen daarvoor

B 01 L†††† 1/04††††††††††††††††††† .††† Stofvrije ruimten of omhullingen

 

B 01 L†††† 3/00††††††††††††††††††† Containers of schotels voor laboratoriumgebruik, bijv. laboratoriumglaswerk (flessen B65D; apparatuur voor enzymologie of microbiologie C12M 1/00); Druppelaars (houders voor een volumetrisch doel G01F)

B 01 L†††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Buretten; Pipetten

B 01 L†††† 3/04††††††††††††††††††† .††† Kroezen

B 01 L†††† 3/06††††††††††††††††††† .††† Kristalliseerschotels

B 01 L†††† 3/08††††††††††††††††††† .††† Flacons (speciaal aangepast voor destillatie B01D)

B 01 L†††† 3/10††††††††††††††††††† .††† Spoelflessen

B 01 L†††† 3/12††††††††††††††††††† .††† Gasflessen of gascilinders

B 01 L†††† 3/14††††††††††††††††††† .††† Testbuizen

B 01 L†††† 3/16††††††††††††††††††† .††† Retorten

B 01 L†††† 3/18††††††††††††††††††† .††† Spatels

 

B 01 L†††† 5/00††††††††††††††††††† Apparatuur voor het hanteren van gassen (gasflessen of gascilinders B01L 3/12; koelafscheiders, koelschotels B01D 8/00; scheiden van gassen of dampen B01D 53/00; gasgeneratoren B01J 7/00; condenspotten F16T)

B 01 L†††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Gasopvangapparatuur, bijv. door het gas in water te laten opborrelen (voor het nemen van monsters G01N)

B 01 L†††† 5/04††††††††††††††††††† .††† Gaswasapparatuur, bijv. door borrelen

 

B 01 L†††† 7/00††††††††††††††††††† Verwarmingsapparatuur of koelapparatuur (verdampers B01D 1/00; drogen van gassen of dampen, bijv. ontwateringsapparatuur, B01D 53/26; autoclaven B01J 3/04; droogovens F26B; industriŽle ovens, technische ovens F27); Warmte-isolerende inrichtingen [3,10]

B 01 L†††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Waterbaden; Zandbaden; Luchtbaden

B 01 L†††† 7/04††††††††††††††††††† .††† Warmte-isolerende inrichtingen, bijv. mantels voor flacons [10]

 

B 01 L†††† 9/00††††††††††††††††††† Steuninrichtingen; Vasthoudinrichtingen (pincetten, tangen B25B)

B 01 L†††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Laboratoriumbanken of laboratoriumtafels; Toebehoren daarvoor

B 01 L†††† 9/04††††††††††††††††††† .††† Retortstandaards; Retortklemmen

B 01 L†††† 9/06††††††††††††††††††† .††† Testbuisstandaards; Testbuishouders

 

B 01 L     99/00††††††††††††††††††† Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]