SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 02       BREKEN, VERPULVEREN OF VERMALEN; VOORBEHANDELEN VAN GRAAN VOOR HET MALEN

 

B 02 B    VOORBEWERKEN VAN GRAAN VOOR HET MALEN; ZUIVEREN VAN KORRELVORMIG FRUIT TOT COMMERCILE PRODUCTEN DOOR HET OPPERVLAK TE BEWERKEN (direct uit granen maken van deeg A21C; conserveren of steriliseren van granen A23B; reinigen van fruit A23N; bereiden van malt C12C)

 

B 02 B      1/00                    Voorbewerken van graan voor het malen of soortgelijke processen (ontschalen, ontvliezen, ontschorsen, polijsten, verwijderen van scheven of ontkiemen B02B 3/00)

B 02 B      1/02                    .    Droog behandelen (zeven of sorteren in het algemeen B07)

B 02 B      1/04                    .    Nat behandelen, bijv. wassen, bevochtigen of zachtmaken

B 02 B      1/06                    .    .    Inrichtingen met roterende delen

B 02 B      1/08                    .    Conditioneren van graan met betrekking tot temperatuur of watergehalte (klimaatregeling of ventilatie in silo’s F24F; droogapparatuur F26B; hygrometers G01N)

 

B 02 B      3/00                    Ontschalen; Ontvliezen; Ontschorsen (ontschorsen van textielvezels D01B 1/14); Polijsten; Verwijderen van scheven (in dorsmachines A01F 12/42); Ontkiemen

B 02 B      3/02                    .    door middel van schijven

B 02 B      3/04                    .    door middel van rollen

B 02 B      3/06                    .    door middel van schroeven of wormen

B 02 B      3/08                    .    door middel van slagarmen en dergelijke

B 02 B      3/10                    .    door middel van borstels

B 02 B      3/12                    .    door middel van een fluďdum

B 02 B      3/14                    .    Direct produceren van bloem of meel

 

B 02 B      5/00                    Niet elders ondergebracht behandelen van graan

B 02 B      5/02                    .    Gecombineerde processen

 

B 02 B      7/00                    Hulpinrichtingen

B 02 B      7/02                    .    Toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen