SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 03       SCHEIDEN VAN VASTE MATERIALEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN VLOEISTOFFEN OF VAN PNEUMATISCHE TAFELS OF DEINTAFELS; MAGNETISCH OF ELEKTROSTATISCH AFSCHEIDEN VAN VASTE MATERIALEN EN VASTE MATERIALEN OF FLUĎDA; SCHEIDEN DOOR ELEKTRISCHE HOOGSPANNINGSVELDEN [5,11]

 

B 03 B    SCHEIDEN VAN VASTE MATERIALEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN VLOEISTOFFEN OF VAN PNEUMATISCHE TAFELS OF DEINTAFELS (verwijderen van fluďda uit vaste stoffen B01D; magnetisch of elektrostatisch scheiden van vaste materialen en vaste materialen of fluďda, scheiden door elektrische hoogspanningsvelden B03C; floteren, onderscheidend bezinken B03D; droog scheiden B07; zeven en dergelijke B07B; door wegnemen B07C; zie voor het op bijzondere wijze scheiden van specifieke materialen dat valt onder andere op zich staande klassen de relevante klassen)

 

B 03 B       1/00                   Conditioneren voor het kunnen scheiden door het veranderen van de fysische eigenschappen van het te behandelen materiaal (voorbehandelen van ertsen in het algemeen C22B)

B 03 B       1/02                   .    Voorverwarmen

B 03 B       1/04                   .    door additieven

B 03 B       1/06                   .    door het variëren van de atmosferische druk in de omgeving

 

B 03 B       4/00                   Scheiden met pneumatische tafels of deintafels (scheiden door drijven en bezinken waarbij gebruik wordt gemaakt van droge zware media B03B 5/46) [2]

B 03 B       4/02                   .    gebruikmakend van schommelende tafels of schudtafels [6]

B 03 B       4/04                   .    gebruikmakend van roterende tafels of tafels die worden gevormd door loopriemen (scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen waarbij gebruik wordt gemaakt van gasstromen en roterende trommels B07B 4/06) [6]

B 03 B       4/06                   .    gebruikmakend van vaste en hellende tafels [6]

 

B 03 B       5/00                   Wassen van korrelvormig, poedervormig of klonterig materiaal; Nat scheiden (scheiden met pneumatische tafels of deintafels B03B 4/00) [2]

B 03 B       5/02                   .    gebruikmakend van bedden die worden geschud, gepulseerd of geroerd als belangrijkste scheidingsmiddel (B03B 5/28 en B03B 5/48 hebben voorrang) [2]

B 03 B       5/04                   .    .    op schudtafels (op wastafels B03B 5/08) [2]

B 03 B       5/06                   .    .    .    Constructieve details van schudtafels, bijv. rifflings [2]

B 03 B       5/08                   .    .    op wastafels [2]

B 03 B       5/10                   .    .    op deintafels [2]

B 03 B       5/12                   .    .    .    gebruikmakend van mechanisch opgewekte pulsen in het fluďdum [2]

B 03 B       5/14                   .    .    .    .    Deintafels met een plunjer [2]

B 03 B       5/16                   .    .    .    .    Deintafels met een membraan [2]

B 03 B       5/18                   .    .    .    .    Deintafels met een bewegende zeef [2]

B 03 B       5/20                   .    .    .    gebruikmakend van pulsen die worden opgewekt door luchtinjectie [2]

B 03 B       5/22                   .    .    .    gebruikmakend van pulsen die worden opgewekt door vloeistofinjectie [2]

B 03 B       5/24                   .    .    .    Constructieve details van deintafels, bijv. pulsregelinrichtingen [2]

B 03 B       5/26                   .    .    in wastroggen [2]

B 03 B       5/28                   .    door scheiden met drijven en bezinken [2]

B 03 B       5/30                   .    .    gebruikmakend van zware vloeistoffen of suspensies [2]

B 03 B       5/32                   .    .    .    gebruikmakend van centrifugaalkracht (centrifuges B04B; cyclonen B04C) [2]

B 03 B       5/34                   .    .    .    .    Opstelling van hydrocyclonen [2]

B 03 B       5/36                   .    .    .    Inrichtingen daarvoor, anders dan waarbij gebruik wordt gemaakt van centrifugaalkracht (deintafels B03B 5/10) [2]

B 03 B       5/38                   .    .    .    .    met een kegelvormige houder [2]

B 03 B       5/40                   .    .    .    .    trogvormig [2]

B 03 B       5/42                   .    .    .    .    trommelvormig of hefwielvormig [2]

B 03 B       5/44                   .    .    .    Toepassing van specifieke media daarvoor [2]

B 03 B       5/46                   .    .    gebruikmakend van droge zware media; Inrichtingen daarvoor [2]

B 03 B       5/48                   .    met mechanische stroomscheiders (aspecten met betrekking tot het scheiden door drijven en bezinken B03B 5/28) [2]

B 03 B       5/50                   .    .    Harkstroomscheiders [2]

B 03 B       5/52                   .    .    Spiraalstroomscheiders [2]

B 03 B       5/54                   .    .    Schraapstroomscheiders [2]

B 03 B       5/56                   .    .    Trommelstroomscheiders [2]

B 03 B       5/58                   .    .    Bekkenstroomscheiders [2]

B 03 B       5/60                   .    met niet-mechanische stroomscheiders, bijv. sliktanks (gebruikmakend van bedden die worden geschud, gepulseerd of geroerd als belangrijkste scheidingsmiddel B03B 5/02; hydraulische stroomscheiders B03B 5/62; waterimpulsstroomscheiders B03B 5/68) [2]

B 03 B       5/62                   .    door hydraulische stroomscheiders, bijv. met een verdikker in de vorm van een goot, een tank of een spiraalvormige of schroefvormige stortkoker [2]

B 03 B       5/64                   .    .    met vrije bezinking [2]

B 03 B       5/66                   .    .    met geremde bezinking [2]

B 03 B       5/68                   .    door waterimpulsstroomscheiders (schudtafels B03B 5/04; deintafels B03B 5/10; hydraulische stroomscheiders B03B 5/62) [2]

B 03 B       5/70                   .    .    op tafels of huidgangen [2]

B 03 B       5/72                   .    .    .    die beweegbaar zijn [2]

B 03 B       5/74                   .    .    .    .    Draaitafels [2]

 

B 03 B       7/00                   Combinaties van natte processen of apparatuur met andere processen of apparatuur, bijv. bij het verwerken van ertsen of afval

 

B 03 B       9/00                   Algemene opstelling van scheidingsinstallaties, bijv. stroomschema’s

B 03 B       9/02                   .    speciaal aangepast voor oliezand, oliekrijt, oliehoudend leisteen of schalie, ozokeriet of aardwas, bitumen en dergelijke

B 03 B       9/04                   .    speciaal aangepast voor ovenresten, smelten of gietslakken

B 03 B       9/06                   .    speciaal aangepast voor afval

 

B 03 B     11/00                   Toevoerinrichtingen of afvoerinrichtingen die zijn samengebouwd met wasuitrusting of natte scheidingsuitrusting (vulinrichtingen of leeginrichtingen op zich B65G 65/30)

 

B 03 B     13/00                   Speciaal aangepaste regelvoorzieningen voor natscheidingsapparatuur of voor verwerkingsinstallaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van fysische effecten (detectie-inrichtingen, meetinrichtingen of analyse-inrichtingen G01; regelinrichtingen in het algemeen G05)

B 03 B     13/02                   .    gebruikmakend van optische effecten

B 03 B     13/04                   .    gebruikmakend van elektrische of elektromagnetische effecten

B 03 B     13/06                   .    gebruikmakend van absorptie of reflectie van radio-actieve uitstoot